Padlen nr. 483 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 483 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Godt nytår • Budget

Sponsorstøtte • Klubaften d. 10/2

Kan du finde rundt? • Skiferie

Instruktion på vægtloftet • Hjælp!

... og meget mere

483 - januar 2010


Bestyrelse

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Tur- og Motionsformand

Klaus Loose Jensen

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

loose@post5.tele.dk

Sekretær

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Morten Kjær Jensen

Løvgårdsvej 9, 1.

2830 Virum

4583 4598

mkjaerj@hotmail.com>

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Bondehavevej 10D, st. mf

2880 Bagsværd

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Godt nytår 5

Budget 8

Sponsorstøtte 11

Klubaften d. 10/2 12

Kan du finde rundt? 13

Skiferie 15

Instruktion på vægtloftet 17

Hjælp 18

Har I Hørt 19

Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf. 40 60 17 01 stig@

kajak-fritid.dk, www.pagaj.eu

Specialforretning

for kajakker og

kanoer


Aktivitetskalender

Hver mandag kl. 17 - 18.30 Fællesgymnastik

Hver torsdag kl. 18 -20 Åbent motionshold

Onsdag d. 3. februar kl. 18.00 O-Løbs informations aften

Lørdag d. 6. februar kl. 9.00 - 15.00 Førstehjælpskursus

Onsdag d. 10. februar kl. 18.00 Klubaften med ølsmagning

Fredag - søndag d.12. - 14. marts 3-dages skitur til Ulricehamn

Onsdag d. 24. marts 2010 kl. 18.30 Generalforsamling

Jeg ønsker samtlige LKère,

venner og forretningsforbindelser

et rigtigt Godt Nytår, jeg

håber I alle kom godt ind i 2010.

Vi kan ikke ændre på det, der er

sket, men vi kan tage ved lære og

ikke begå de samme fejl engang

til, og så kan vi tage det positive

af det succesfulde med os ind i

2010.

Og det får vi også brug for, bl.a.

fordi bestyrelsen allerede har

bundet sig for aktiviteter for hele

2010, og i og med at bestyrelsen

har bundet sig på Lyngby Kanoklubs

vegne, ja, så er du jo som

en naturlig del, en af de ”indbundne”.

I januar tager bestyrelsen hele

slæbet, medens du får lov at

holde dig i form med en god gang

træning, hvor klubben stiller med

en håndfuld gode trænere og

2010

Godt Nytår

instruktører, spredt ud over ugens

syv dage mellem klokken

00.00 – 24.00.

Bestyrelsen arbejder med planlægning

af årets ture, regnskaber

og budgetter, sidstnævnte er

færdiggjort og præsenteres i dette

nummer af Padlen.

Jeg kan tilføje, at regnskabsmæssigt

ser vores regnskaber for de

forskellige udvalg virkelige gode

ud. Der er brugt mange penge,

men de er brugt hensigtsmæssigt

og fornuftigt, og der har været styr

på pengestrømmen.

I disse tider, når man ser på andre

idrætsforbund, hvor den ene

konkurs afløser den anden, ja, så

kan man smile en smule.

Smilet bliver lidt større, når jeg

tænker to år tilbage, hvor formanden

for en stor Basketball klub

holdt foredrag ved Dansk kano og

4 5


kajak forbunds årsmøde.

Han fortalte, hvordan deres

økonomi blomstrede, han kaldte

mig idiot, fordi vi ikke tog mere i

kontingent, end vi gør.

I deres klub lå de 100 % højere

på kontingentsiden, og det kørte

bare derudaf. I december måned

gik denne fremadstormende klub

så i betalingsstandsning, ja, så

må jeg indrømme, at smilet blev

lidt større.

I februar lægger vi ud med afvikling

af et førstehjælpskursus

lørdag den 6. februar klokken

09.00, så vi er godt klædt på, hvis

uheldet skulle være ude.

Derudover kører vi, så vidt det er

muligt, temamøder hver onsdag,

hvor vi starter med middag. Hver

måned afvikles der også O-løb .

Vi håber, at DU skriver dig på en

af de ophængte lister, hvor du

stiller dig til rådighed til et af de

store kommende arrangementer.

I marts vil de første knopper på

træer og buske begynde at titte

frem, Foråret nærmer sig, og

bestyrelsen er i hektisk gang med

at planlægge Copenhagen Spring

Regatta og Generalforsamlingen.

Jeg kan allerede nu løfte lidt af

sløret for den kommende generalforsamling,

Bestyrelsen kommer

med forslag om ændring af

kassemester funktionen, fra de

nuværende 2 kassemestre til kun

en, og så i stedet en bogholder.

Vi kommer også med forslag om

at øge bestyrelsen, så der kommer

en person, der får til hovedopgave,

at servicere tur- kajak

folket.

Vi skal derfor vælge nye

personer til bestyrelsen,

og hvis ovenstående

gennemføres, skal

vi have ny sekretær,

Kajak- tur Formand og

mulig en ny Turkano-

formand.

Den 20. & 21. marts

afholder Dansk kano og

kajak forbund årsmøde i Roskilde,

den 20. marts er der fri tilmelding

til temadagen, dog via LKs

bestyrelse, og mulighed for at se

de sidste nye modeller indenfor

kano- & kajakker.

Denne temadag plejer at være

meget udbytterig, hvad temaerne

er i år, ved jeg ikke, men når tiden

nærmer sig, vil jeg hænge det op

på opslagstavlen.

I april, ja, der fokuserer vi på to

store aktiviteter, Copenhagen

Spring Regatta den 24. & 25. april

og standerhejsningen, hvor der pt.

ikke er sat dato på endnu.

Der vil blive indskrivning til

forhåbentlig 4 kurser, som løber af

stablen i løbet af sæsonen. Efter

standerhejsningen starter Marianne

salatvognen op igen, ja, så er

sæsonen 100 % i gang igen.

Der vil komme mere omkring de

efterfølgende måneder, en del er

glemt, derfor skal du følge med på

vores Hjemmeside www.lyngbykanoklub.dk

og på de lister, der

hænger på tavlerne i klubben.

Thomas

6 7


Budget

INDTÆGTER: UDGIFTER:

2010 2009 2008

Kontingenter 631.400 612.000 582.000

Tilskud fra LTK 19.000 19.000 19.000

Tilskud i flg. driftsaftale, LTK 87.700 75.000 75.000

Aktivitetsudvalg 25.000 25.000 12.000

Kursusindtægter 25.000 15.000

Stævner MBB - Netto 25.000 35.000 25.000

Stævner div. - netto 10.000 5.000

Udlån af Oasen 15.000 10.000 10.000

Salg af kanoer/kajakker 10.000 15.000 20.000

Udlån af materiel 15.000 10.000 10.000

Sponsorbidrag 40.000 10.000 50.000

Øvrige indtægter 25.000 8.000 18.000

Indtægter i alt 928.100 839.000 821.000

2010 2009 2008

Drift af Oasen 30.000 25.000 20.000

Idrætsudvalget 149.000 97.000 118.000

Tur- og motionsudvalg 75.700 47.000 47.000

Transportmateriel 50.000 50.000 40.000

Padlen, trykning og porto 45.000 50.000 30.000

Rep. af udstyr vægtloft 20.000 20.000 10.000

Lokaleomkostninger 80.000 80.000 100.000

Lønnet daglig medhjælp 295.000 295.000 290.000

Småanskaffelser 15.000 10.000 10.000

Kontingenter 65.000 60.000 60.000

Møder 28.000 28.000 28.000

Repræsentation 10.000 10.000 10.000

Øvrige admin.omkostninger 87.400 79.000 70.000

Renteindtægter og udbytte -22.000 -12.000 -12.000

928.100 839.000 821.000

RESULTAT 0 0 0

8 9


Sponsorstøtte

Vi skriver den 5. januar, træt i

kroppen efter mandagens hårde

træning bevæger jeg mig ned til

min postkasse, masser af rudekuverter,

min avis og en del reklamer.

Træt bevæger jeg mig tilbage,

medens jeg ser efter alle de

infame rudekuverter, og dog, der

var en der tiltalte mig rigtig, rigtig

meget.

Nordea Fonden stod der som

afsender, ja, tænkte jeg, det var

nok et afslag på en ansøgning jeg

sendte sidst i 2009, idet Lyngby

Kanoklub allerede havde modtaget

en donation på indkøb af

nye kajakker i 2009.

Men da sæsonen medlemsmæssigt

blev det helt store tilløbsstykke,

og vi stod og manglede kajakker

til de unge, ja, så sendte jeg

på ny en ansøgning af sted.

Normalt er jeg ikke hurtigoplukker

af rudekuverter, men havde I set

mig med denne, så er jeg sikker

på fast ansættelse i Post Danmark.

Og den var positiv, et stort flot

beløb til indkøb af nye kajakker,

og straks fik jeg ind på nethinden,

hvad var det, jeg sagde, da vi

sidste gang fik sponseret kajakker

af Nordea? Nordea 1 – 2 – 3 –

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – og 10 det

ville se flot ud, når vi kom roende

i nævnte rækkefølge. Vi er i hvert

fald godt på vej nu.

En stor og flot tak til Nordea

Fonden, vi vil gøre vores til, at det

næsten skal være en ” fast ” tradition,

båd dåb til standerhejsningen

11 – 12 – 13 – 14 osv.

Thomas

10 11


Klubaften d. 10/2

I bryggerkunstens

og humlens

hellige navn

IGEN!

Så er der Klubaften og denne gang igen med ølsmagning!!!

Vi gentager succesen fra sidste år.

Denne fantastiske aften finder sted onsdag d. 10. februar 2010.

Arrangementet koster kun 90 kr. og inkluderer spisning og øl.

Tilmelding nødvendig – se opslag i klubben.

Velbehagelige hilsner

Bestyrelsen

Kan du finde rundt?

Selvfølgelig kan du læse et

Krak kort, selvfølgelig kan du

se/høre en GPS, men kan du

finde vej i de nordsjællandske

skove???

Næ, her kniber det en smule,

du har gerne villet være med til

Orienteringsløbene, men tanken

om ikke at kunne finde hjem har

stoppet dig.

Klubben har derfor entreret med

en virkelig god kortlæser, en

god fortæller, en du vil forstå, en

du kender, en der forstår dine

spørgsmål, en der kan sige sku

og for helvede, ja, en kvinde du vil

forstå, hvis du dukker op onsdag

den 3. februar.

Men inden denne kvinde dumper

ind på scenen, så spiser vi sammen,

husk at skrive dig på madlisten

til denne aften i klubben, vi

hygger os, så hun toner frem i en

afslappet atmosfære.

Du skal ikke denne aften udfylde

noget fysisk, du skal lytte, blive

klogere, forstå et kort. Al denne

lærdom kan du så afprøve søndag

den 7. marts i Tokkekøb

Hegn, hvor det sidste O-løb for

sæsonen 2009/-2010 afvikles.

Hvordan du kommer derop,

hvordan du bliver tilmeldt, dette

får du med i bagagen, når denne

aften er slut.

Så vi ses til store O-Løbs informations

aften onsdag den 3. februar,

spiser du med, er det klokken

18.00 og vil du kun suge lærdom

til dig, er det klokken 19.00 hvor

LK er vært med kaffe/the og en

småkage, der er tilovers fra julebagningen.

Vi ses,

hilsen O- løbs ansvarlige Louise

12 13


3-dages skitur til Ulricehamn

Skicenter d.12. - 14. 03. 2010

Hej alle med lyst til masser af

motion, frisk luft og hyggeligt

samvær, med eller uden ski på.

SKIIIIFEEEEERIIIIIIIeeeeee

Ulricehamn er kun 4 timers kørsel

fra København. Et let skiområde

hvor der er mulighed for alpin og

langrend. Ikke det vildeste område,

men til gengæld en overkommelig

transport og 2½ dages

mulighed for skiløb. Ulricehamn

er en lille hyggelig by, der ligger

ned til en sø, hvor der er mulighed

for strøgtur samt bowling og

skøjteløb. Overnatning på luksushotel

i dobbeltrum - se evt.

www.hotellbogesund.se.

14 15


Program

1. dag:

Afgang mod Helsingør fra Lyngby

fredag kl 11.40. Fra Helsingør sejler

vi med Scandlines til Helsingborg,

og kører mod Ulricehamn.

Ankomst ca. kl. 16:30.

Efter indlogering kører vi til Skicentret

som er åbent fra kl. 18:00-

21:30. Guide udleverer liftkort og

hjælper med skiudlevering. På

Skicentret findes cafeteria, hvor

der kan købes mad, der findes

også en varmestue, hvor man

kan spise medbragt mad. Endelig

findes der også grill pladser, såfremt

man ønsker at grille. Bussen

kører tilbage til vores hotel kl.

21:30.

2. dag:

Bussen afhenter os på hotellet og

kører til skicentret som har åbent

fra kl. 10:00-17:00. Midt på dagen

køres en tur til Ulricehamn by,

såfremt der er gæster der ønsker

en pause fra skiløbet, og gerne vil

foretage nogle indkøb i byen. Kl.

17:00 kører bussen fra skicentret

tilbage til hotellet.

3. dag:

Vi forlader hotellet og pakker

bussen. Derefter kører bussen til

skicentret som har åbent fra kl.

10:00-17:00. Inden afgangen kl.

17:00 fra Ulricehamn afleveres

skiudstyr. Hjemkomst i henhold til

ruter.

Pris inklusive transport tur/retur,

2½ dages liftkort + morgenmad.

1.765 kr pr.person. Uden liftkort:

1.565 kr. Unge 7-14 år: 1.585 kr.

Skiudstyr kan lejes for 365 kr,

børn 280 kr. Skiskole: 1 lektion

320 kr.

Snegaranti: Der ydes snegaranti.

Hvis skianlægget er åbent gennemføres

turen. Hvis ikke, kan

ferien afbestilles og det indbetalte

beløb refunderes, minus evt.

afbestillingsforsikring.

Endelig tilmelding på opslag i

klubben eller på mail:

ec1@youseeme.dk

eller

randijeppesen7@yahoo.dk

med oplysning om evt. skiskole

og leje af skiudstyr. Ved tilmelding

indsættes 500 kr. på konto 6610

1879519. For yderligere information

se www.skitrip.dk.

De første 12 tilmeldte er sikret

en plads, såfremt der er flere

tilmeldte, vil det blive forsøgt at

booke ekstra værelser.

Hej alle sammen!

Så er det igen tid til instruktion af vægtmaskiner, kajakmaskinen

samt andre gulv-øvelser.

Dato: Torsdag den 11. februar 2010 kl.17.30.

Der hænger en liste, man kan skrive sig på, i klubben.

Med venlig hilsen

Henrik Madsen og Kirsten Høyer

(Evt. spørgsmål - så er Kirsten klar til besvare dem.)

16 17


Hjælp

Hjælp

Hjælp

Kassemester Jane minder om, at

du skal huske at betale dit kontingent

inden månedens udløb, det

skal have betalingsdato senest

den31 januar.

Sende 700 girokort ud på en

gang, det er, hvad Jane gør primo

januar, enkelte kommer tilbage,

fordi du har glemt at melde

adresseforandring, så husk at

melde hvis du flytter eller andre

ændringer.

Men når du så har fået et girokort,

(porto 5.50 krone plus 50 øre for

girokortet, samt Janes brug af tid

på at skrive ud) så er det meningen,

at det skal bruges.

Vi lever i 2010, du ved, at du skal

betale, så betal, det kan ikke være

meningen, at Jane skal sende

rykker, med gebyr, for at få dig til

at betale.

Når så denne rykker er udsendt,

og der ikke er sket en tøddel fra

din side, ja, så sender vi kontingentet

til inkasso, som enhver

anden forretning, hvor der ikke

betales.

Du har måske hørt om Ribers

Kredit informationsbureau, omkostninger,

dårlige betaler osv. Vi

skal ikke nå så langt, for det viser

sig nemlig, at du er en meget hensynsfuld

person, der betaler, så

Jane får tid til sin have, klub osv.

Bestyrelsen

Har I Hørt

At Låse Morten, højt estimeret låsesmed, er blevet overrumplet. Et nyt

låsesystem, kaldet Pia, er/kommer helt frem til skue lørdag den 6.

maj. Systemet kaldes i folkemunde Hymens lænker, hvad det står

for, kommer der i den kommende tid nok svar på.

At Samme Morten og vores alle sammens Madsen fremover så ikke

vil være så uadskillelige til O-løbene. Det kan jo være, at Morten får

svært ved at låse Pia systemet op, så han kan få den frihed, han

indtil nu har haft.

At Hvis dette bliver tilfældet, så står Lyngby Kanoklub og mangler et

nyt succes par ved O-løbene.

At Mette Barfod har sendt dette til redaktionen.: Efter jeg er holdt med

eliteroningen, har der været store savn, det, at være sammen med

sin makker 5 – 6 timer, har jeg savnet meget, så Kenneth og jeg tog

en stor beslutning, og omkring juni – juli får jeg en ny makker. Ikke

kun de der 5 – 6 timer om dagen, næ, der er aftalt, at det første år

bliver det 24 timer. Her fra redaktionen skal der lyde et stort tillykke,

og vi ser frem med spænding, om det bliver i almindelig 2er kajak

eller i en mix. båd.

At Samme dag vi modtog dette lille indlæg fra Mette, modtog vi følgende

fra hendes gamle makker, Anne Lolk.: Mit savn til Mette har

været stort siden vi sluttede vores succesfulde makkerskab.

Efter flere forsøg på atter at få succes med Mette, har jeg opgivet

denne tanke, idet jeg ad omveje havde hørt om Mettes nye makkerskab.

Jeg blev utrolig ked af det, så i stedet vil jeg nu fremover ro forlæns,

jeg fandt straks en tidligere OL- baglæns roer, som gerne

ville ro med mig.

Desværre har hun også en aftale med en ny makker i juni måned,

18 19


men som hun siger, et ord er et ord. Den nye makker vil bare være

tilskuer de første mange år.

At Eventyret med Mette og Annes makkerskab så hermed definitivt er

sluttet. Vi kan konstatere, at deres højdepunkt som Verdensmestre,

er der ingen, der kan tage fra dem.

At Redaktionen er frisk på fortsat at bringe nyheder, højdepunkter

omkring de to pigers fremtidige karriere, vi følger nøje Annes kamp

for at komme til OL- i London i letvægts toer, og vi ønsker hende og

hendes nye makker et stort pøj – pøj.

At Lyngby Kanoklubs love lever 99 % op til de krav, der stilles fra

Folkeoplysningen. Vi vil forsøge at nå de 100 % til generalforsamlingen.

Det, der mangler, er lidt om det sociale, samt tilblivelse af

kontingenter, sker det egenrådigt af bestyrelsen eller er det en

beslutning generalforsamlingen tager hvert år.

At Du skal opleve Tokkekøb Hegn søndag den 7. marts, det er det

sidste O-løb for sæsonen 2009/-2010. Og det skal du, fordi Louise

satte dig ind i kunsten om at finde rundt i skovene. Tilmeldingslisten

hænger på tavlen, og du skal være skrevet på listen senest den

20. februar. Du må løbe med en makker, du må løbe alene, der er

aldersklasser, og du må cykle Mountain Bike, så nu er det op til dig

selv, vi kan ikke gøre mere for dig.

At Redaktionen er blevet bestormet efter at sidste nummer af Padlen

var medlemmerne i hænde.

To vrede læsere, vinderne af de store kurve, var helt oppe på

mærkerne, de manglede det billede, der plejer at være i Padlen,

med vinderne af det ultimative spil ” ”Kurvene ”

Da vi efterfølgende fik flere henvendelser fra deres familier og

pårørende, ja, så har redaktionshjælperen smidt håndklædet i

ringen, og bedt redaktøren finde plads til dette fornemme og succesfulde

billede.

At Helge og Anne har for et beskedent beløb overdraget deres

kæreste eje, et skab der i fremtiden skal indeholde alt det, du skal

bruge, når du skal låne lokalerne. Nu skal det blot fyldes op, denne

opgave har bestyrelsen sat Marianne til. Skabet har fast plads i

gang nummer 2.

At I 1990 hvor Lyngby Kanoklub, som ene arrengør, stod som vært for

Verdensmesterskaberne, var Greve Christian af Rosenborg Protektor.

Vi har siden da, holdt kontakten ved lige.

Bl.a fik 5 af vores børnekajakker Grevelige navne, og de er stadig

brugbare, og børnene er vældige glade for at ro i disse prægtige

kajakker.

At Vores driftige medlems kassemester Jane mener, at det er for lidt

kun at satse på en af de kongelige, derfor tog hun en ganske almindelig

lørdag, nærmere den 8. januar et ridt op af Lyngby Hovedgade.

Ikke højt til hest mødte hun Hans Kongelige Højhed Prins Frederik

20 21


med kone og hele børneflokken.

Et pænt nik fra Prinsen, gjorde af Fergie, (onde tunger påstår, og

vi giver dem ret, at Jane ligner hende der Fergie fra det britiske

kongehus, dog ikke med skandalerne) helt til mandag morgen, red

på den lyserøde hest. Men da hun fortalte morgenholdet om sine

oplevelser fra lørdagens ridt, og var gennem vridemaskinen i 5

minutter, ja, der blev hun igen kassemester Jane.

At Redaktionen opfordrer medlemmerne til at spørge ind til Jane

omkring hendes kongelige observands, kommer der nyt frem, vil vi

gerne høre mere om det.

At Redaktionen har forsøgt i hele uge 3. at få endnu et interview med

Jane, idet vi har fået flere henvendelser fra turfolket, som gerne vil

have kongelige navne på deres både, men de ved ikke, hvordan

de kommer i kontakt med Fredrik.

Vi vil ikke afsløre, hvem der gik frem og tilbage i flere timer på Lyngby

Hovedgade lørdag den 16. januar.

At Jane er fundet på pisten ved et af Prinsens populære skisportssteder

i Schweiz, det siges, at Livvagten Per Niclassen hjælper Jane

med at skabe kontakt til ham Prinsen. Redaktionen tvivler på at han

er der, for Kenneth, som deltog ved Årets sportsfest i Herning, var

sammen med ham.

Iflg. Kenneth kender han Frederik fra et besøg ved OL i Athen hvor

de var på natklub sammen.

At Niels, LKs Idrætsleder, var meget tæt på, da han og Dorthe med

barn besøgte den Dominikanske Republik i juleugen, de tog

dernede fra søndag, hvor jordskælvet blev aktiveret tirsdag i Haiti.

Billede 1 fra serien ” Peter Hye Knudsen på badeferie”.

Billeder 2 – 5 kan bestilles på redaktionen.

22 23


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 14. februar 2010

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines