2010 marts nr 2 side 1-12 - Christianshavneren

christianshavneren.dk

2010 marts nr 2 side 1-12 - Christianshavneren

Bydelsavis nr. 2 / Marts 2010 / 27. årgang

Is og sne er ingen hindring for fastelavnsrytterne fra Tømmerupvang,

igen i år gæstede de Havnen fastelavns lørdag

flere billeder side 17

Fastelavn kom og gik

Denne lille “ølmave” i Eiffels gård endte

lørdagen som kattekonge

flere billeder side 16

foto: anvar tollan

Christianshavnere

folder sig ud

som vinter poeter

se bagsiden

Kendt christianshavner

udstiller på Gallopperiet

på Christiania

se side 19 foto: jl

foto: Marie Markus


2 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

Miljøbilen

kommer den 15. marts på Torvet kl.19 til 20.

Pap og karton kan bruges igen og igen, hvis det er

rent. Pizzabakker skal altid lægges i dagrenovation,

altså almindeligt skrald. da der ofte sidder madrester

i pappet.

Mvh Amagerforbrænding

Husk også at tjekke om Metroens

anlægsarbejder forstyrrer dine vanlige cirkler:

www.m.dk/cityringen

Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til,

hvad enten de kan lide det eller ej. (Anna 8 år)

Generalforsamling

I

Christianshavns Lokalhistoriske

Forening og arkiv

og foredrag v Bjørn Westerbeek Dahl , se side 8.

Tirsdag den 23. marts kl. 19 Stanleys Gård,

St. Søndervoldsstræde 2

/Bestyrelsen

Ding-Dong - vi bringer en efterlysning:

Lisbeth Schwarzer var ung pige i huset hos Anne Marie

Helgers forældre og vakte den små frøken Helgers politiske

bevidsthed. Anne Marie Helger vil meget gerne

genoptage kontakten, så kære Helgerven, kender du - eller

ER du - Lisbeth, send endelig en mail til hv@helger.dk.

Dusør gives ikke, men vi bliver glade

Deadline annoncer Deadline stof Omdeles

Torsdag kl. 16 Lørdag kl. 14 Fredag-lørdag

Christianshavnerens

produktionsplan 2010

Møde i

Christianshavns

LokaLudvaLg

Lokaludvalgets marts-møde afholdes onsdag

den 24. marts kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset,

Dronningensgade 34. Mødet er

offentligt og indledes med en halv times

spørgetid, hvor du kan stille spørgsmål og

komme med forslag til lokaludvalget.

Det nyudpegede Christianshavns Lokaludvalg

holder et kort konstituerende møde

onsdag den 17. marts kl. 17:00 i Beboerhuset,

Dronningensgade 34.

Lokaludvalgets næste borgermøde er onsdag

den 3. marts kl. 19.30 i

Beboerhuset, Dronningensgade 34

BorgerMøde d. 3. Marts kL 19.30

Efterlysning fra

Carolines Køkken

Deadline 21. januar annoncer 23. Deadline januarstof 29.-30. Omdeles januar

Torsdag 18. februar kl. 16

18. marts

21. 22. januar april

18. 27. februar maj

18. 19. marts august

22. 23. april september

Lørdag 20. februar kl. 14

20. marts

23. 24. januar april

20. 29. februar maj

21. 20. marts august

24. 25. april september

26.-27. Fredag-lørdag februar

26.-27. marts

29.-30. 30. april-1. januar maj

26.-27. 4.-5. juni februar

26.-27. 27.-28. marts august

30. 1.-2. april-1. september maj

LokaLudvaLgets sekretariat

Har du spørgsmål om Christianshavns Lokaludvalg,

er du velkommen til at ringe til

lokaludvalgets sekretariat på tlf. 60 37 80

58 eller maile til christianshavnslokalud-

27. 21. maj oktober 29. 23. maj oktober 4.-5. 29.-30. juni oktober

valg@okf.kk.dk.

19. 25. august november 21. 27. august november 27.-28. 3.-4. december august

23. september 25. september 1.-2. september

21. oktober 23. oktober 29.-30. oktober

25. e-mail: november christianshavneren@beboerhus.dk 27. november 3.-4. december Avisens formål er at

oplyse og skabe debat om

Redaktion af dette

nummer:

Avisen omdeles til alle

brevsprækker på Christi-

hvad der foregår i bydelen. Anvar Tollan

anshavn, incl.Holmen og

Udgives af avisgruppen, Poul Cohrt

Christiania. Den kan også

grundlagt i 1983.

Lis Schertiger

hentes i Beboerhuset og på

Indlæg og annoncer kan læg- Kirsten V. Andersen Biblioteket.

ges i avisens postkasse i Carsten Michaëlis

Beboerhuset,

Ole Ullby

Dronningensgade 34, Marie Markus(ansv.)

1420 Kbh. K

Jane Lytthans

Christianshavneren

bydelsavis

Eller naturligvis sendes

elektronisk, se til højre herfor.

Åse Gørsing

Kirsten Widding

Jette Nielsen

Tryk Trykkompagniet

oplag 7.500

oM

oMstrukturering i

soCiaLforvaLtningen

På mødet vil Chef for Socialcenter København

Arne Bertram og Centerchef for

Børnefamiliecenter København, Knud Andersen

svare på spørgsmål og debattere

med os om, hvilken betydning omstruktureringen

vil få for Christianshavnerne.

På mødet skal vi bl.a. også drøfte et høringssvar

til kommunen om lokalplansforslaget

vedr. broer over inderhavnen og

kanalerne.

foto: MM

Caroline modtager glad et sæt bøsser fra Vera Jørgensen

Caroline søger stadig overskydende salt- og peberkværne.

Henvendelse: Caroline eller Caféen.

På Carolines vegne: Morten Fut

Ska´ vi ha´ Broer eller ej?

Spids ørerne her!

De planlage broer kan ikke opføres lovligt uden en gennemgribende

ændring af fredningsbestemmelserne. Kommunen

har derfor ansøgt Fredningsnævnet om en sådan

ændring. I den anledning holder Fredningsnævnet Offenligt

Møde.

Det foregår på Kbhv.s Rådhus 4. Marts kl. 14 i Udvalgsværelse

D. Notér datoen og kom og vær med!

BIEN´S

Generalforsamling

9. marts kl 19.00

i C.I.K.

Bådsmandsstræde 20, i Slyngelstuen

Læserbreve og -fotos

Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg,

disse må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive

mellemrum. Er de længere risikerer man at redaktionen

redigerer.

Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i

helt almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent

linieskift ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i

en eller anden grad, kan det give store problemer, da vi

har nogle spalterammer som skal overholdes.

Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på

navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk

debat, meningsudvekslinger, oplysninger om forhold

der forekommer en urimelige osv, osv.

Billeder bedes medsendt som vedhæftede filer, helst

RGB og jpeg.

Tusind tak, redaktionen

Redaktionen består af

aktivister og har ingen fast

træffetid.

Kontakt os og vi kommer

tilbage for aftale af møde

o.a.

Tlf. 3257 8890

Konto 1199 0001393758

CVR nr. 53 39 99 59

email:

christianshavneren

@beboerhus.dk


C h r i s t i a n s h a v n e r e n n r . 2 / M a r t s 2 0 1 0 3

Trængende spørgsmål

Vi vil ha´ et kønnere torv,

hvad vil kommunen?

Kommunen opfordrer til

borgerinddragelse og øget

nærdemokrati, men når det

kommer til stykket handler

man hen over hovedet på os.

Det er nu rygtedes, at man

vil fjerne Grønlænderstatuerne

til fordel for et toilethus

på Torvet. Det bliver

Torvet ikke rarere af.

I takt med at de ydre rammer

på Torvet er blevet forringet,

synes det sociale liv der

udspilles der også at have

kørt ned ad bakke. Metroen

medførte de hæslige udluftningskasser

og fjernelse

af toiletbygning. Og mange

christianshavnere beklager

sig over Torvets uhyggelighed.

Det er der så også christianshavnere

der gerne vil

ændre på, blandt andet

iværksatte Grøn Agenda

noget, Lokalrådet har arbejdet

på sagen og der findes

nu en Torvegruppe i Lokaludvalgsregi,

hvor alle er

velkomne til at arbejde med.

Lokaludvalget havde ved

Borgermødet i november

Torvet som tema, og mange

christianshavnere mødte op

og luftede deres ønsker for et

rarere torv.

Vi vil gerne ha´ et kønnere

og venligere torv, og vi

mener at det ville medføre

at “almindelige” mennesker

ville bruge det mere, og at

folk, som før har følt sig

utrygge, måske kunne føle

sig tryggere.

Vi kunne ønske os grøn

afskærmning mod Torvegade,

flere rum med bænke

eller lignende, plantekasser

Nu slipper Rådhuspladsen af med en øjenbæ, men skal vi så ha´ en i stedet

i skikkelse af et toilethus, så vores udsigt fra Torvet til de kønne huse i

Overgaden Neden Vandet skæmmes?

osv, osv. Alt sammen til

venliggørelse af Torvet. Vi

kunne også tænke os, at

kommunen, når den næste

gang udforpagter ”Den gamle

Telefonkiosk”, kræver, at der

er visse faste åbningstider,

Så kan det godt være forpagtningsafgiften

må sænkes.

Men skal folk bruge caféen

for alvor, må de kunne regne

med, at den er åben. Alle

disse tiltag vil gøre at folk får

mere lyst til at opholde sig på

Torvet, og det vil derfor blive

et rarere sted.

Lokumsaftale

Vi mangler et offentligt toilet

i bydelen, ganske klart, efter

at de der var i Vagthuset ved

Volden blev fjernet, og altså

siden det på Torvet.

Kommunen har allerede

Toilet i metrokælderen

Der er faktisk foreslået toilet på metroperonnen, så slem er Asbjørn K

dog ikke ved det kære Metroselskab, derimod foreslås et i den nærmest

tomme cykelkælder.

for lang tid siden

indkøbt et fikst

og færdigt toilethus.

Lignende

er opstillet bl.a. ved

Landgreven. Her er

et pissoir, som er

gratis og et handicaptoilet,

som koster

to kroner at

benytte. Det er en

temmelig stor sag

omkring 4,5 meter langt

og det vil gøre Torvet til et

endnu mere uhyggeligt sted

at være. Og det er vores

centrale sted at samles, så

kære christianshavnere,

måske skal vi hen og sidde

på Torvet og lænke os til

Grønlænderne.

Tekst og foto: Marie Markus

Her til højre,er markeret

med rødt hvor kommunen

ønsker at anbringe et toilethus,

som skal afløse de

toiletter der var i Vagthuset

ved Volden, Indenfor

den stiplede linje findes

metroens “dæk”, som man

kalder det, og her kan

næsten intet lade sig gøre,

tunge biler må

heller ikke køre her.

I de sidste tre måneder har jeg to - tre

gange om ugen fotograferet Metroens

cykelkælder under Christianshavns Torv.

Som det kan ses, er der ikke ret mange

cykler i kælderen - og ret mange af dem

er gamle lig, som nu har stået der meget

længe.

Her vil der sagten kunne være plads

til det toilet, der længe har manglet på

Torvet.

Asbjørn K


4 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

Hvem er de unge, som hænger ud

omkring Christiania og Christianshavn

og som var emne for borgermøde med

BR politikere onsdag d. 10. februar?

Af Richard Lee Stevens, Christianias Repræsentant i Christianshavns Lokaludvalg

og Jane Weltz, Familierådgiver på Christiania

Christianshavns Lokaludvalg

har holdt et borgermøde

sammen med BR politikere

fra Socialudvalget, med

Mikkel Warming i spidsen.

Mødet var velbesøgt, og der

var mange fra de forskellige

ungdomsorganisationer

og pædagogiske tilbud på

Christianshavn og Christiania.

Christiania var bredt

repræsenteret med unge,

forældre, medarbejdere fra

Herfra og Videre samt almindelige

interesserede borgere

og forældre som er optaget

af de rigtigt mange unge

udefra, som opholder sig

på og omkring Christiania.

Mødet var et af Lokaludvalgets

månedlige borgermøder

om vigtige og væsentlige

problemer som berører beboere

på Christianshavn, et

forsøg på at råbe politikerne

op vedrørende deres nedskæring

af det opsøgende

ungdomsarbejde på Christiania

og Christianshavn.

Gennem de sidste mange år

er antallet af unge mellem

13 og 20 år som opholder sig

i området steget. Mange af

disse unge har ingenting at

lave og kommer fra belastede

baggrunde.

Mødet var godt og debatten

relevant, alligevel gav

mødet en dyb tom følelse i

maven. Mødet efterlod ikke

en reel fornemmelse af at

socialudvalget forstod problemet.

Mange gange i løbet

af aftenen, tilkendegav politikerne

at de hverken havde

økonomiske midler eller

ressourcer til at beskæftige

sig yderligere med disse

unge. Det var som om de ikke

kunne forstå alvoren i prob-

lemet, fordi de ikke så en reel

mulighed for at gøre noget

ved det. De havde allerede

nedskåret budgettet for det

opsøgende ungdomsarbejde

med mange millioner kroner

ved at lukke Tjek-Punktet og

erstatte det med en anden

kriminel præventiv indsats

for unge i Københavns Kommune.

De unge kommer både

fra og uden for København

Det er en meget broget

gruppe, som er et produkt af

årelange nedskæringer både

på skoleområdet og i pasnings-

og fritidstilbud. Disse

unge mennesker er uden

en støttende familiemæssig

baggrund og rolle modeller

og mange er blevet smidt ud

af skolen, flyttet fra en specialklasse

til en anden, sendt

til skolepsykolog uden at det

har resulteret i nogen form

for ændring i deres forhold

eller liv.

De hænger ud på Christianshavn

og Christiania

fordi de, som det stod i indkaldelsen

til mødet, er

“meget fjendtligt stemt overfor

myndighederne”. Det

er fuldstændig forståeligt,

da skolesystemet ikke kan

magte at samle dem op og

tale med dem, samt give dem

et tilbud som er strikket sammen

især til deres forhold og

personlige situation. De er

ladt i stikken, og de skal selv

finde ud af, hvad de skal gøre

med deres hverdag. Mange

af dem er i den situation,

at de ingenting har at lave

om dagen.

Derfor kommer de ud på

Christiania hvor de bliver

accepteret og respekteret.

På Christiania er der liv i

gaden i hverdagen, både om

dagen og om natten. Det er

der ikke andre steder i byen

og mange gange slet ikke i de

forstadsmiljøer de kommer

fra. Der er alle i skole, på

arbejde, og der er ingenting

at gøre til hverdag, når man

bliver smidt ud eller ikke

kan finde ud af at gå i skole.

Hvor skal man hen? Man

skal ud på Christiania fordi

der sker der noget, og der er

der mange andre mennesker

på gaden, i værtshusene, på

vejen. Her er der mennesker

man kan tale med, være sam-

men med, og her er der ingen

som peger fingre, og spørger

hvorfor er du ikke i skole el-

Grov fiskefars 35 kr. pr. 1/2 kg.

Torske-loins 20 kr. pr. stk.

Laksebøf 25 kr. pr. stk.

Krebsehale-salat 200 g. 39 kr.

Grøntang-salat 200 g. 39 kr.

Stenbidderrognen kommer snart – se vores skilt

Åbent: man.-fre. 12.00-18.00 · lør. 10.00-14.00

Thorshavnsgade 20 · 32 57 06 01 · www.fiskeborsen.dk

ler på arbejde? Hvor er dine

forældre? Vil du have endnu

et tilbud til en skolepsykolog

eller et projekt ligesom det

sidste som ikke virkede? På

Christiania kan de være sig

selv, og der er andre som

ligner dem.

Der er for nylig kommet en

graffiti på Christiania, hvor

der er skrevet: “Håbløshed

og ingenting”! Kun disse

bogstaver tværs over en

presenning. Det er lige det,

som de unge føler og oplever.

Christiania er ikke gearet til

at klare disse unge, og Christiania

har ikke kræfter og

overskud til at starte et projekt

der inddrager forstads

unge i Christianias projekter

som skitur, fodboldklubber,

rugbyklub eller en række

andre aktiviteter som nu er

aktiviteter for Christianias

egne unge. Alle de aktiviteter

som Christiania kører og

styrer er for egne unge og er

betalt af indtægter fra beboernes

brugsleje.

På borgermødet udtalte

Risinga, en medarbejder i

Christianias ungdomsklub,

at hans syn var at Christiania

gerne vil inddrage

disse unge i deres arbejde,

men Christiania har for få

ressourcer og økonomi til

at gøre det. Der var andre

som nævnte fondsmidler

eller satspujlemidler. Det er

statens anliggende, og der

var politikerne hurtige til

at understrege, at det ikke

var dem som kunne tildele

puljemidler.

Hvem er disse unge, og

hvad har de behov for?

Der var mange til mødet

som syntes, at de unge

havde et stort behov for

et behandlings tilbud, Det

eneste Københavns Kommune

kunne gøre var at give

dem et behandlingstilbud!

Hvorfor? Behandlingstilbud

har disse unge muligvis fået

nogen endda flere. Men de

er stadig “fjendtlige stemt

overfor myndigheder”. De

har været ind og ud af behandlingstilbud

hele deres

liv og kan ikke se at nogen

af disse tilbud har været den

tid værd. De er stadig det

samme sted, hvor de altid

har været.

Problemet her er, at

Københavns Kommune kun

kan tænke pædagogisk og

juridisk i behandlingstilbud,

og tilsyneladende har politikere,

skolepsykologer og

behandlere ikke fantasi eller

kompetence nok til at finde

ud af, hvad det reelle problem

er. De tænker kun på

symptom og ikke på årsagen.

Symptomet er at de unge

hænger ud omkring Christiania

og Christianshavn og

forstyrrer den almindelige

befolkning på Christianshavn.

Men hvad hvis vi

Krydset Prinsessegade/Bådsmandsstræde - foto: - ubo

beskæftiger os med årsagen

til det symptom vi tydeligt

kan se? Hvorfor kommer de

ud på Christiania, og hvorfor

opfører de sig som de gør?

Det er vigtigt at arbejde med

den bagvedliggende årsag til,

hvorfor de er på Christiania

og Christianshavn. Hvis vi

går ind i årsagerne kan vi

muligvis komme frem til et

eller andet svar, som kan

hjælpe disse unge til et liv

de kan være stolte af og

glade for.

Københavns Kommune

har lukket Gaderummet

Det er et socialpsykiatrisk

værested for samme målgruppe,

og dem som indkaldelsen

kalder “fjendtlige over

for myndigheder”. Det var

alle mennesker som brugte

“Gaderummet” “fjendtlige

over for myndigheder”. I

“Gaderummet” fik de accept

og respekt. Der var et

ugentligt fællesmøde som

var åbent og inddragende.

Her kunne de komme til

orde. Københavns Kommune

brugte først brandvedtægter

til at få Gaderumment

lukket, og senere brugte

kommunen juraen.

Et andet eksempel er Ungdomshuset

som blev nedlagt

af Københavns Kommune.

Københavns Kommune ville

ikke have et sted brugt som

symbol for utilpassede unge

eller unge som “er fjendtlige

overfor systemet”. Her har

Københavns Kommune slettet

huset fra landkortet for

at undgå, at det blev til et

symbol for de svigtede unge.

Det er to historiske eksempler,

hvor Københavns Kommune

slet ikke kan rumme

eller tolerere den målgruppe

mødet omhandlede. Hvad

nu?

For snart mange år siden

sparede Københavns Kommune

De juleløses jul væk.

Christiania har siden taget

denne opgave på sig med

juleaften i Den Grå Hal. Det

er en opgave som Christiania

har kunnet, men opgaven

med hele regionens dårligst

stillede børn og unge er af

en hel anden dimension som

kræver politisk opvågning.

debat & læs

Under overskriften

” Tryghed på og

omkring Christiania”

afholdt Christianshavns Lokaludvalg den 10/2 et

borgermøde på Vartov

Årsagen til borgermødet er,

at der er i tusindvis af utilpassede

børn og unge som

holder til i og omkring Christiania

( = CA ). De kommer

fra hele hovedstadsområdet.

Mange af dem er i opposition

til samfundet og det er derfor

de drages af CA.

Disse unge som on and

off opholder sig på CA har

Tjekpunktet, (som er en institution

der henvender sig

til marginaliserede børn og

unge, hvis hverdag er præget

af kriminalitet, prostitution

og/eller misbrug, samt manglende

kontakt til familien,

skolen m.v.) taget sig af og

de har opnået en vis grad

af tillid hos disse unge, som

ellers er svære at nå.

Nu har Københavns Kommune

( = KK ) besluttet at

droppe de 2 mill i tilskud, som

har holdt Tjek-punktet(=Tp)

i gang fra og med juli i år. Det

er meget beklageligt for den

kriminalpræventive indsats

som KK tilbyder er primært

møntet på kommunens egne.

Så de unge fra omegnskommunerne

lades mere eller

mindre i stikken.

De deltagende politikere

i panelet bestod af Mikkel

Warming, Enhedslisten,

Margrethe Wivel, De

Radikale, Finn Rudaizky,

Dansk Folkeparti, Marialise

Rømer, SF og Jonas Bjørn

Jensen, Socialdemokratiet.

Socialborgmester i København

Mikkel Warming

understregede ved mødet,

at han er uden skyld i og

magtesløs i forhold til at

Christianshavn/Christiania

ikke figurerer som ” udsat

boligområde”. Med den konsekvens,

at bydelen ikke får

tilført midler fra satspuljen.

Det er indenrigsministeren,

som beslutter dette, kunne

han berette.

Rikke fra CA’s rideskole

understregede at det er

uhyre vanskeligt at blive accepteret

i det værtshusmiljø,

hvor de unge befinder sig.

Alle nytilkomne mistænkes

for at være ”undercover”

socialarbejdere og det tager

mange år for en opsøgende

gadearbejder at blive accepteret,

hvis det overhovedet

lykkes. Det er ikke desto

mindre lykkedes for Tp i en

grad, så medarbejderne på

værtshusene selv ringer efter

dem, hvis der er et barn eller

en ung, som de vurderer har

behov for hjælp. Det ville

derfor være hul i hovedet at

spare Tp væk.

Richard Lionheart, CA,

mener, at det kan have en

afsmittende virkning på de

mere problematiske unge,

hvis de bedst fungerende

får bedre muligheder for at

dyrke sport – dermed kan de

fungere som rollemodeller.

Laila Walther fra ’Det

forebyggende og rådgivende

center for unge’, som

skal videreføre Tp’s arbejde

fortæller at der er aftalt en

række møder med Tp og at

man håber at medarbejdere

fra Tp vil søge nogle af de

opslåede stillinger i centeret.

Der blev givet udtryk for

at Tp kunne have gjort mere

opmærksom på sig selv mens

tid var og ladet sig eksternt

evaluere. Og Finn Rudaizky

lovede at gå videre med at

undersøge muligheden for

satspuljemidler til Christianshavn.

Alle gav udtryk for deres

glæde ved at ha´ fået lejlighed

til at vende problematikken

i fællesskab og der

udveksledes telefonnumre

mellem Laila Walther fra

centeret og de implicerede på

CA til videre dialog.

KIRSTEN WIDDING


Centraliseringens Rædselsfulde

Gespenst rider igen........

Er vort bibliotek nu atter truet!

I efteråret fremlagde kommunen

en ny ”Kulturstrategi”

– den rummede en del

rimelige betragtninger – men

også noget, der var mindre

godt. Et – om end godt skjult

– kernepunkt var oprettelsen

af en ”kulturarena” i hver

bydel. Meningen hermed

varat slå bydelens tilbud

indenfor kultur og idræt

sammen under en fælles

ledelse – og også gerne fysisk.

På den måde opnås

en rationaliseringsgevinst

(færre lederstillinger) på bekostning

af medarbejdernes

mulighed for engagement,

brugernes nærhed til tilbuddene

og logisk sammenhæng

i arbejdet.

For Christianshavn kunne

det indebære, at det idtrætstilbud,

vi ikke har endnu

(multihallen), skulle slås

sammen med Beboerhuset

og Biblioteket. 3 institutioner,

der ingen saglig

sammenhæng har (og den

ene eksitserer ikke endnu!)

skulle slås sammen under en

hat, blot for at kunne sende

nogen mennesker ud i arbejdsløhedskøen,

så Staten får

udgifter til dagpenge, i stedet

for at kommunen skal betale

lønninger.

Lokaludvalget indgav indsigelse

og påpegede det håbløse

i planen, dels på grund

at de tre institutioners meget

forskellige karakter, hvor

manglende sagkundskab i

den (evt) nye ledelse bare

Begravelser koster mange

mange penge

Københavns Borgerrepræsentation

vedtog torsdag 11. februar

at undersøge, om det er lovligt at

oprette kommunale begravelsesselskaber.

Forslaget blev stillet

af Enhedslisten, der mener at

priserne os private bedemænd

er for høje. En begravelse koster

nemt over 20.000 kroner.

“Det er rigtig mange penge for

rigtig mange københavnere. Og

derfor bruger kommunen også

mange penge på begravelseshjælp.

Det betyder, at det er alle

københavnernes skattekroner,

der er med til at opretholde de

høje profitter i branchen” siger

Enhedslistens Mikkel Warming.

Konservative Folkepartis Rasmus

Jarlov sagde fra Borgerrepræsentationens

talerstol, at

der jo også er avancer på mange

andre ting. “F.eks. 270% på tøj.”

Flertallet blev skabt med bl.a.

Socialdemokraterne, hvor Lise

Thorsen bemærker, at der er

ydelser og varer, der bør friholdes

fra profitsystemet.

Forvaltningen i Sundheds-

og Omsorgsudvalget skal nu

undersøge lovligheden af at

kommunerne selv driver begravelsesselskaber.

Hvis dette

ikke er lovligt, vil Københavns

Kommune se på andre modeller,

der kan bringe priserne på

begravelser ned.

Denne sag ser ud til at være den

første til at udfordre vor langvarige

liberaliseringstendens, der vil

gøre borgernes fælles virksomheder

til “prvate” koncerndrevne

aktiviteter ud fra idé om, at

omkostningsbestemte priser er

mindre end prise bestemt af omkostinger

plus profit.

Denne tanke har bl.a. ført

til overførsel af forbrugerejede

el-forsyningsselskaber til

multiationale aktieselskaber som

f.eks. Vattenfall, paradoksalt nok

ejet af den svenske stat.

Men sådan har “privatiseringer”

det med at skabe underlige

og ofte resultater modsat de

forventede.Og vi har selv politisk

valgt, at det skal være sådan.

Men sådan behøver det ikke at

fortsætte. Vælg selv.

Tekst og foto: owu

C h r i s t i a n s h a v n e r e n n r . 2 / M a r t s 2 0 1 0 5

ville bidrage til ineffektivitet

og derigennem øget ressourceforbrug,

dels fordi

Beboerhuset – i kraft sin

struktur (selvejet – kollektiv

ledelse) slet ikke vil kunne

indgå i sammenhængen.

Det har man så åbenbart

taget til sig i kultur- og fritid.

Så nu hedder spøgelset yderligere

sammenlægning med

Islands Brygge (både bibliotek

og kulturhus) og evt. fysisk

sammenlægning af alle

tre på kulturhusets adresse.

Der har allerede været holdt

flere møder om sagen. Lokaludvalget

har (indtil videre

uden konkret resultat) bedt

om indsigt, medvirken i beslutningsprocessen

og borgerinddragelse.

Et er, at planen i forhold til

brugerne er elendig – noget

andet er, af Christianshavn

efterhånden er drænet for

offentlige institutoner, der er

med til at give bydelen karakter

– det forekommer ikke

rimeligt overfor beboerne,

at de snart skal drage langt

pommern i vold, hver gang,

de har brug for offentligt

udbud – i særdeleshed ikke

for vore ældre og/eller gangbesværede

medborgere.

Så den sag vil blive fulgt

tæt!

poul

Hvor skal vi

NU hen?

Christianshavn var engang

en købstad næsten på linje

med København. Det er

længe siden, og det varede

kun i 25 år, men alligevel…

Christianshavn har indtil

for få år siden haft mange

offentlige institutioner, hvor

borgerne har haft mulighed

for at søge råd og hjælp i

deres lokalsamfund. Men i

disse centraliseringstider,

hvor det ikke er borgernes

velbefindende, men

økonomitankegangen som

er den vigtigste faktor, er

Christianshavn næsten helt

drænet for offentlige nærinstitutioner.

Hjemmehjælper/

sygeplejerske centralen i

Voldboligerne blev flyttet til

Gammel Kongevej, Socialkontoret

er spredt ud over

hele København, alt efter

hvilket behov vi har osv.

Vi borgere synes at være

blevet gidsler i et større

tegnebordspuslespil, som

Ska´ vi ha´

Broer eller ej?

Spids ørene her!

De planlage broer kan ikke opføres lovligt uden en gennemgribende ændring af fredningsbestemmelserne.

Kommunen har derfor ansøgt Fredningsnævnet omen sådan ændring.

I den anledning holder Fredningsnævnet

Offentligt Møde

Der foregår på Kbhv.s Rådhus 4. Marts kl. 14 i Udvalgsværelse D

Notér datoen og kom og vær med!

Elevator på skolen

Christianshavneren har

tidligere skrevet om den

skilteskov, som gadebilledet

er blevet belastet med.

Vi ser det især på Torvet,

hvor Teknik- og Miljøforvaltningen

(TMF) både meget

misvisende fortæller os, at

de er ved at bygge broer

over kanalerne, hvilket de

naturligvis ikke er, for forslaget

er foreløbigt kun i

høring indtil 8. marts! Og at

TMF er ved at gøre Christianshavn

mere tilgængeligt

(snevinteren har standset det

ellers prisværdige arbejde,

men det bliver genoptaget,

når det bliver muligt). Der er

mange lignende kortvarige

skilte(mis)informationer i

gadebilledet.

Vi bliver således informeret

med store skilte,

der virker som en promovering

af Københavns

Kommunes arbejde med

gaderummet. Vi borgere

skal vide, at der er mange

synes at have økonomien

som første præmis. Der er

sikkert nogle nyttige effektiviseringer

ind imellem

denne centralisering, men

der er ingen tvivl om, at den

længere distance mellem

borgerne og institutionerne

vil gå ud over de svageste i

vores samfund!

Det er svært nok for os,

som har flere ressourcer!

Derfor er det vigtigt, at vi,

som kan, stiller spørgsmål til

de mange nye systemer, som

uden vores vidende og med

alt for lidt information flytter

rundt på vores cpr-numre.

Man kan foreløbigt møde

op til Lokaludvalgets Borgermøde

3. marts, hvor det

måske vil være muligt at få

svar på nogle af de spørgsmål,

som vi måtte have om, hvor

vi skal tage hen hvis…

Jane Lytthans

slags arbejde i gang, uanset

om informationen er korrekt

eller ej. Det er forståeligt, at

forvaltningerne ønsker, at

vi borgere skal vide noget

om det store arbejde, som de

gør for et bedre København,

men undertiden virker disse

store skiltede informationer

lige lovligt forherligende,

næsten som at læse et af de

mange lokalplanforslag, som

en forvaltning gerne vil have

fremmet.

Derfor virkede det store

pink banner, som blev hængt

op på Christianshavns Skoles

gavl mod Prinsessegade,

temmelig provokerende på

mig. Banneret fortæller alle,

der læser det, at Københavns

Kommune renoverer

skoler, ja, det manglede bare,

tænkte jeg og cyklede videre.

Men efter at have cyklet forbi

mange gange, besluttede

jeg at spørge skoleinspektør

Birgit Hansen, hvad der er

blevet renoveret på skolen,

OPERAEN

Altså den rigtige på Christiania

siden det blev reklameret så

voldsomt?

Birgit Hansen kunne

fortælle, at skolen var blevet

grundigt renoveret for en del

år siden, men skolen har fået

en lille handikappet pige,

som sidder i kørestol. Da skolen

egentlig er et gammelt

hospital, er tilgængeligheden

ikke særlig god. Derfor har

skolen ansøgt om og fået

bevilliget en elevator, så

alle børn, uanset handikap

kan komme til den ønskede

undervisning.

Det var en dejlig, positiv

historie, og jeg er kommet

til, næsten, at acceptere det

pink banner.

Haiti Støttefest og Gøgler Varieté

Fre d. 19. marts kl 21 er der Varieté. Det bliver en

festlig aften med kunstnere fra ind- og udland.

Bl.a. den spanske klovn MARTA, Kim Knokkelsploff

& Dr. Bo, Janne Koefoed & Jan Ømfod, mexicaneren

David Skunk m.fl. Et finurligt show efterfulgt af

Koncert med Det franske Gadeorkester

MAUDIT COMPTOIR

med elegant solodanserinde. Flot forestilling til en

flad halvtredser.

Lør d. 20. marts kl 22 til 05 er der STØTTEFEST

for HAITI

Under titlen ”Reggae for Haiti” samler Operaen

ind til ofrene og til Læger Uden Grænsers arbejde.

Bandet hedder ”Charles Kinga & Reggaelution”,

gæsteoptræden: Wendy Wonder, Tammi, Ilawi og

Kakka.

Natten rundes af med DJ: Young Blood Sound System.Yderligere

oplysninger : 32 57 29 09

Jane Lytthans


6 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

Livets Gang i

Lokaludvalget

Siden vi hørtes ved sidst, er der sket en del i lokaludvalget:

Først af alt har vi haft nyvalg. Ved repræsentantskasmødet

2. Februar (der foregik midt i en

hylende snestorm) blev der valgt nyt lokaludvalg for

den næste 4-års periode. Flg. blev valgt (i vilkårlig

rækkefølge):

Jette Hürwitz Philipsen Jens Baggers Thomsen

Gunnar Bloch-Petersen Richard Lee Stevens

Niels Henrik Groth

Kirsten Virring Andersen

Erling Ekegren

Aksel Lønborg Køie

Asbjørn Kaasgaard

Lars Schou Pedersen

Poul Tor Cohrt

Marie Kruchov

Ruth Plovgaard

Ruth Lønskov

Jette Arendrup

Erik Mortensen

Michael Madsen

Bent Christoffersen

Julius Lund

Gunhild Legaard

Jane Lytthans

Ulla Bo Skovvart

Lotte Barfod

I et LU-møde 17. Marts vil det nye LU konstituere sig og

holde sit første ordinære møde 24. Marts.

Men det afgående LU har ikke ligget på den lade side: 10.

Februar holdt vi et borgermøde, der efter lidt omkringflytten

– et modeshow kom I vejen – alligevel blev ganske velbesøgt.

Emnet var bedre sikkerhed i og omkring Christiania

– især for unge mennesker. I anledning af den foranstående

nedlukning af dele af gadeplansarbejdet udspandt der sig

en livlig – og tilsyneladende konstruktiv - debat mellem

fremmødte poltikere, professionelle socialarbejdere og

christianitter. Af dømme ud fra den efterfølgende udveksling

af telefonnumre mv. blev der etableret nogle kontakter,

som forhåbentligt kan bære fremover.

Torvet er stadig en sag, der spøger: der er nu bevilget et toilet,

der åbenbart skal placers mellem flaskeautomaten og

metronedgangen. For at Torvet ikke skal tage sig overfyldt

ud, foreslås det at flytte grønlænderstatuerne et andet sted

hen I byen(!). Her er en ny debat!

Så har vi indstillet, at der gøres noget ved de livsfarlige ovenlysvinduer,

som metroen har. Men uden at vende tilbage

til de grimme pyramider, som oprindelig var foreslået og

som totalt vill ødelægge Torvet.

foto: Marie Markus

Repræsentanter fra Christianshavns institutioner diskuterer sig frem til hvilke grupper der skal være i Lokaludvalget og

hvem der så stiller op til valg til grupperne. De lokale kræfter viste, denne aften, virkelig at de evner samarbejdets kunst,

og godt kunne styre sig selv hvis det skulle være.

Vi har indgivet et forslag om at gore Sct. Annæ Gade ti

sivegade.

Vi har protesteret mod den overvældende udbygning (opbygning)

af SAS-hotellet, som er planlagt – og som vil kaste

kraftige skygger over store dele af vor bydel. Jo, der er

rigeligt med sager – lad os håbe, at de lander på en god

made for vores lille – men dejlige – bydel.

Broer – igen – igen – igen

poul

4. februar havde Kommunens teknik- og miljøforvaltning

indkaldt til borgermøde på Holmen om broerne. På trods af

rædselsfuldt vejr og temmelig decentral placering kom der

mange – det officielle deltagertal var 203.

Efter et oplæg fra kommunens repræsentanter (der – selvfølgelig?)

– var positive overfor broerne, kom så indlæg fra

formændene fra Christianshavns og Indre By Lokaludvalg

samt Knud Josefsen fra Lad Havnen Leve. Begejstringen

for broerne var temmelig begrænset hos disse. En hr. Hjulmand

– fra Cyklistforbundet – holdt et brobegejstret indlæg,

som forsamlingen i den efterfølgende debat rev totalt

fra hinanden som inkonsistent.

Og netop den efterfølgende debat var spændende – dels

blev der fremført mange spændende og saglige betragtninger,

dels viste det sig, at åbenbart ingen – INGEN – af de

203 fremmødte syntes, at broerne over kanalerne var nogen

god idé..

Derimod var der mange, der påpegede andre måder at løse

problemet på, som åbenbart (også efter de få fremmødte

politikeres udsagn) ikke var blevet seriøst undersøgt.

Aftenen blev en god aften på den måde, at den demonstrerede

en stor folkelig vilje til at medvirke aktivt og positivt

i beslutningsprocesserne. Aftenen demonstrerede stor demokratisk

modenhed – kun åbenbart urimelige, gentagne

påstande blev buh´et ud.

Men aftenen efterlod også et demokratisk kernespørgsmål:

vil entydige manifestationer fra engagerede borgere blive

taget højtideligt – eller er der kræfter, for hvem demokrati

blot er et påskud?

poul

Ny direktør

med tværgående ansvar for byens fysiske planlæg-ning

og udvikling

Anne Skovbro er udnævnt til direktør i Økonomiforvaltningen

i Københavns Kommune. Anne Skovbro, der siden

2007 har været Planchef i kommunen, får tværgående

ansvar for byens overordnede planlægning, økonomi og

udvikling, og skal være med til at realisere ambitionen om

en hovedstad i grøn vækst.

”Anne Skovbro har i sin

hidtidige karriere vist, at

hun har blik både for byplanlægning

og for økonomi,

investeringer og analyser.

Så vi får et stærkt kort,

når vi skal skabe afsæt for

Københavns udvikling,”

siger administrerende direktør

i Økonomiforvaltningen,

Claus Juhl. ”Vi skal

i de kommende år styrke

sammenhængen mellem den

økonomiske og den fysiske

planlægning, og sikre fortsat

vækst. Derfor har vi også

valgt en kandidat med en stærk profil, når det kommer til

samarbejde, netværk og kommunikation.”

Anne Skovbro er 41 år, uddannet civilingeniør i planlægning

og har en ph.d. fra Institut for Arkitektur og Design,

Ålborg Universitet. Anne har ad flere omgange været ansat

i Københavns Kommune, siden 2007 som planchef med

ansvar for byens overordnede planlægning og store byudviklingsprojekter.

”Jeg glæder mig meget til at spille en rolle, når vi skal gøre

København til en endnu bedre by – i grøn vækst. Og jeg ser

frem til at involvere erhvervsliv, investorer og københavnere

i arbejdet,” sigerAnne Skovbro.


Hovedaktivitet for HavneForum har i det

forløbne år været at arbejde med problemstillingerne

omkring kommunens planer om

stibroforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns

og Holmens kanaler.

Ingen kan vist være i tvivl om vort stærke engagement imod

broerne, som vi finder nyttesløse i forhold til at løse trafikale

problemer for cyklister og fodgængere. At lukke 2 havne vil

for altid ødelægge det unikke maritime liv, der udspiller sig i

specielt den nordlige del af Christianshavns Kanal.

Arbejdet omkring broerne er sket i et tæt og produktivt samarbejde

med ”Lad Havnen Leve”, Christianshavns Lokalråd

og Christianshavns Lokaludvalg. Sidstnævnte har især bidraget

med økonomisk bistand til gennemførelse af forskellige

arrangementer, herunder...

• Demo på Vand

• Debatmøde i Christianskirken

• Havnerundfart med BR-medlemmer

• Rapport vedrørende forbindelser over Inderhavnen

og Christianshavns kanaler.

Det skal også fremhæves, at både Christianshavns Lokaludvalg

og Indre By Lokaludvalg i kraftige vendinger har udtalt

sig imod planerne for stibroforbindelserne.

Det tætte samarbejde med Dansk Sejlunion, der alene repræsenterer

mere end 60.000 sejlere i Danmark, skal også

nævnes. DS-formand Carl Gerstrøm var hovedtaler i forbindelse

med Demo på Vand, og DS har deltaget som medunderskriver

på indsigelser i forbindelse med både fredningssagen

og med forslaget til lokalplan for området.

I samarbejdet med Lad Havnen Leve og Christianshavns

Lokalråd skal der rettes en særlig tak til Knud Josefsen og

Birte Pedersen for deres utrættelige arbejde.

Søværnets Sejlklub skal også have tak for deres generøse udlån

af en Yngling-sejlbåd på trailer. Den blev brugt i forbindelse

med underskriftindsamlingen mod løsningsforslaget

til broforbindelserne. Det var et værdifuldt symbol at kunne

vise en lille sejlbåd, der ikke engang kunne passere den planlagte

store bro i inderhavnen.

Det skal siges, at vores nye Teknik og Miljø Borgmester, Bo

Asmus Kjeldgård, ikke kunne afse tid til at modtage pakken

med de ca. 6000 underskrifter, så Morten Kabel var så venlig

at aflevere dem på rette sted.

Også en tak til de mange personer fra forskellige andre organisationer,

der har bidraget med gode idéer og med en stor

personlig indsats. Ingen nævnt – ingen glemt, men uden alle

jer var vi aldrig kommet så langt.

Trods det kedelige vejr til Demo på vand deltog mere end 100

både med en samlet besætning på mere end 300 personer.

Det var desværre ikke muligt at få By og Havn til at åbne

broerne, og der var ikke penge til at betale det høje beløb,

som det ville koste at få broerne åbnet to gange til ud og

hjemsejlads.

Et meget stort antal personer takkede også ja til at deltage i

to havnerundfarter, som Canal Tours stillede til rådighed for

derved at vise deres engagement i broproblematikken, der

også vil ramme deres virksomhed hårdt.

Der var havnerundfart dels i forbindelse med ”Demo på

vand” og dels en speciel havnerundfart i tilknytning til kommunevalget,

hvor en række af de nyvalgte BR medlemmer,

der ved denne lejlighed ved selvsyn kunne stifte bekendtskab

med det område som de måske bliver medvirkende til

at lægge øde.

Debatmøde i Christians Kirken ”Et ord er ikke et ord”

Her deltog repræsentanter fra samtlige partier i BR og med

deltagelse af en godt fyldt kirke. (Her skal vi også sende en

tak til Flemming Pless for lån af kirken).

Fra mødet i kirken skal det refereres, at samtlige partier gav

udtryk for, at der før broens opførelse og endelige vedtagelse

skulle være en brugerdebat om afviklingen af ud- og indsejlads

i forhold til en broåbnigs-aftale. Det skal måske siges,

at Morten Kabel (Ø) og Birthe Skårup (O) var modstandere

af broerne.

C h r i s t i a n s h a v n e r e n n r . 2 / M a r t s 2 0 1 0 7

Året der gik omkring broerne

Med tak til alle der deltager i debatten

Helt entydigt gav Bo Asmus Kjeldgård (F) før valget et ubetinget

tilsagn om, at der ikke vil blive taget nogen endelige

beslutninger omkring broerne, før aftalerne omkring broåbningspolitiken

er i orden med brugerne.

Rapporten om broerne viser med alt tydelighed ikke alene

konsekvenserne af en bro, men også hvilket speget og uærligt

spil kommunens forvaltning og politikere har spillet for

at presse projektet igennem uden skelen til de almindelige

demokratiske principper. Blandt andet er det værd at bemærke,

at ikke engang de to berørte lokaludvalgs (Indre Bys

og Christianshavns) kraftige indvendinger mod projektet er

blevet taget alvorligt endsige kommenteret. Det drejer sig

dog om to demokratiske organisationer, der er en del af det

officielle københavnske styre og som sådan politisk skulle repræsentere

lokalområdernes interesser.

Fonden, Teknik og Miljø, og Kommunens egen undersøgelse

Bestyrelsen i HavneForum har haft to møder med ledelsen

af AP Møllers familiefond. Det er denne fond, som står bag

finansieringen af stibroforbindelserne. Det er her kommet

frem, at fonden fra begyndelsen ønskede en forbindelse, der

så lidt som muligt greb ind det aktive sejlermiljø i havnen.

Forelagt dette umiddelbart forud for beslutningen i BR den

10. december vælger kommunen at spørge fondens direktør

om en uddybning af denne holdning, hvorpå direktøren vælger

det kryptiske svar:

”Fonden kan derfor ikke tiltræde udsagnet om, at man på nuværende

tidspunkt skulle drøfte alternativer til broerne.”

Dette udlægger forvaltningen, således at HavneForums udtalelser,

om at der ifølge fonden også kunne vælges f.eks. en

tunnelforbindelse eller en pendulfærge, skulle være usande.

Mon ikke de fleste mennesker vil tillægge ordene ”på nuværende

tidspunkt” den betydning, at fonden på dette fremskredne

tidspunkt af projektet ikke finder det klogt at ændre

for meget – uanset tidligere holdninger - og derved forsinke

projektet. Igen et klart eksempel på fordrejning af kendsgerninger

fra forvaltningens side.

Trods modstanden vedtog BR alligevel på sit møde den 10.

december at gå videre med det broprojekt, som allerede har

fået de negativt ladede tilnavne Christianiabroen og Hash-

og Pusherruten. Så kan Anne Vang fra BR i sin tale ved præsentationen

af vinderprojektet i Arkitekternes Hus nok så

meget forsøge at introducere navnet ”Kyssebroen” med idylliserende

henvisning til selve åbne/lukke mekanismen for broen

over Inderhavnen. Det holder ikke vand, som man siger.

Kommunens egne konsulenter COWI har i to rapporter dokumenteret,

at for langt de fleste cyklister mellem f.eks Christmas

Møllers Plads og Kongens Nytorv, vil broen betyde en

omvej og ikke en genvej. Cowi har ligeledes dokumenteret at

forvaltningens optimistiske skøn over antallet af cyklister,

der vil bruge broen, er sådan ca. dobbelt så højt, som et mere

fagligt skøn vil kunne retfærdiggøre. Man kan undres over

BRs og Teknik- og Miljøs manglende refleksion. BR soler sig

i succes’en fra Bryggebroen, som er flere kilometer fra andre

broer, og man kan undre sig over, at de ikke kan se, at der

er forskel.

LejerBo 204

HavneForum har i denne sag samarbejdet med selve boligselskabet

LejerBo København. Det drejer sig om ca. 500 boliger

der mere eller mindre bliver berørt af broforbindelserne.

Der er både hos beboerne i de berørte boligafdelinger og i

boligselskabets øverste bestyrelse en stærk modstand mod

broerne. Det sidste viste sig i forbindelse med underskriftindsamlingen

mod broerne, hvor 99% af beboerne gav deres

mening til kende.

I boligselskabets bestyrelse og naturligvis ikke mindst hos

beboerne på afdelingen på Islands Plads, hvor broerne over

Christianshavns kanal skal føres i land, er modstanden indædt,

fordi projektet betyder, at dele af de mest rekreativt

benyttede arealer må afgives til cykel og gangstier – dels

selve brofæstet, men også til maskinhuse til broernes åbne/

lukke-funktioner. Både beboere og boligselskab vil med alle

tænkelige politiske og juridiske midler bekæmpe en eventuel

ekspropriation af de berørte arealer og samarbejder tæt med

HavneForum om denne sag.

Til slut skal det nævnes at HavneForum med vores medlemmer

(Dansk Sejlunion, Lejer Bo afd. 204 +218, Sejlklubben

Lynetten, Kanalens Bådforeninger, Københavner Tunellen,

Trangraven Marina, Christianshavns Travaljelaug, Sundby

Sejlklub, Wilders Plads Ejendom, Refshaleøens Ejendom,

Aktiv Havn, Kongelig Dansk Yartklub, Bådelauget Halvtolv)

Lad Havnen Leve, Christianshavns Lokaludvalg og Indre

Bys Lokaludvalg, på ingen måde er imod en forbindelse. Men

at det på det skarpeste må udtrykkes, at den løsning, der er

valgt på nuværende tidspunkt, ikke er god nok. Det er og bliver

en ”ommer”.

Indsigelsesfristen mod lokalplanen omkring stibroerne,

er den 8. marts. Der ligger postkort i

Christianshavns Beboerhus, på biblioteket og

andre offentlige steder, eller klip nedenstående

ud, skriv under og send ind til Center for Bydesign,

Islands Brygge 37, 2300 Kbh. S

Med Venlig Hilsen

Stina Schröter Formand for HavneForum København


8 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

Café Stærkodders 6 års jubilæum

Det kendte hjørne har haft

udskænkning, så længe nogen

kan huske, men 6-året

går på den tid, ejeren Tony

og frue med fast og venlig

hånd har håndteret denne

dejlige ”dagligstue” for søens

folk af en hver art, de

stadigt søfarende, de pensionerede,

fiskere, fribyttere,

fritidssejlere, kajak- og kanoroere,

hvortil kommer til-

Lagkagebageren

Stærkodders vært, Tony, slår på skibsklokken

til glæde for søens folk.

flyttere, turister og diverse

christianitter - både dem fra

STADEN og resten af bydelens

urbefolkning. Nævnes

må også ”solbaderne”, bolværksmatroserne

og ikke

mindst kollegaerne fra alle

de andre udskænkningssteder.

Alle troppede op som gæst,

så det blev en fed fest. Fan-

Ny skat på obligationer

I fremtiden kan privatpersoner

se frem til at betale

skat af deres kursgevinster

på almindelige obligationer

i danske kroner. Det sker,

hvis Folketinget vedtager

det lovforslag, som Skatteministeren

som et lyn fra

en klar himmel fremsatte

den 27. januar 2010. I så

fald bliver kursgevinster

på såkaldte blåstemplede

obligationer, der købes fra

og med den 27. januar 2010,

skattepligtige. Kursgevinst

på sådanne obligationer har

hidtil været karakteriseret

ved at være skattefri. Tilsvarende

bliver eventuelle

kurstab på obligationerne

fradragsberettigede.

Kursgevinster beskattes

som kapitalindkomst, og

kurstab kan trækkes direkte

fra i kapitalindkomsten.

Skatteændringen vil dog

ikke omfatte obligationer,

der er købt før den 27. januar

2010, så de forbliver

skattefri. Ændringen får

kun betydning for personer,

der investerer for frie

midler - pensionsopsparing

bliver altså ikke påvirket.

For at adskille de obligationer,

der er købt før den 27.

januar 2010 vil det være en

fordel, at man opretter et

nyt og særskilt depot til investering

i danske obligationer

efter denne dato. Alternativt

kan man også vælge

kun at købe obligationer

med fondskoder, der ikke

ligger i depotet i forvejen.

Ændringen af skattereglerne

på blåstemplede obliga-

Genopstandelse

Restaurant Botega i

Dronningensgade

genopstår den 6. marts

som “teco”

foto: Marie Markus

tastisk flot gratis servering

af mad og drikke, et væld af

blomster og andre gaver, en

bevinget tale af Claus Beering,

der korrekt nok ”følte

sig som gammel christians-

tioner skal sikre, at EU-retten

bliver overholdt, så der

ikke er forskel på beskatningen

af obligationer i danske

kroner og fremmed valuta.

Samtidig fremgår det

af lovforslaget, at overskuddet

fra ophævelsen af skattefriheden

på blåstemplede

obligationer skal bruges til

at sænke den højeste skattesats

for positiv kapitalindkomst

fra 51,5 procent i

dag til 42 procent i løbet af

de næste fem år. Det er dog

vigtigt at bide mærke i, at

havner og dagligstuebruger”.

Undertegnede, også

en meget gammel christianshavner,

konstaterede,

at den gode Claus ramte

plet i sit lange livs næsten

korteste tale.

Ja, vi er noget af en lille

landsby endnu. Om føje tid

er resterne af CHR IVs lille

fiskerleje og storkøbmandsgårde

en saga blot. Men

hvorfor kunne en nu afgået

borgerrepræsentation og et

par borgmestre med B bruge

så mange tåbelige kræfter

på at ville brolægge, nej

brobelægge vores dejlige,

unikke KANAL lige i dette

årti?

tekst og foto: anvar

lovforslaget først er sendt til

høring efter fremsættelsen.

Derfor kan det ikke udelukkes,

at forslaget kan blive

justeret, inden det endeligt

vedtages i Folketinget.

For mere information:

John Michael Jensen, direktør

for Private Banking og

Investering, Danske Bank

Region København


Fra Falken til Haiti

Flot Haiti-fest på Falken

Den 7. februar holdt Kafé

Falken støttefest for Haiti. I

løbet af et par timer blev der

samlet 9200 kr ind til ofrene

for jordskælvet. Der var flot

Arne som Tina Turner, flot præstation...

opbakning til arrangementet,

og mange var med til

at gøre det rigtig vellykket,

både med hensyn til at skabe

en fin stemning -- den

dystre baggrund til

trods -- og hvad angår

resultatet i kroner og

øre.

Der var ikke et øje

tørt da Arne gav den

på slap line i fantasifulde

og vovede rober,

med vrikkende

hofter, æggende dans

og følsom mimik, til

numre af bl.a. Madonna,

Tina Turner

og Anisette.

Janus klarede i professionel

stil jobbet

som lydmand. At

ghettoblasteren vanskeligt

kunne overdøve

de mest højrøstede

gæster, var ikke hans

fejl. Kjeld og Ronny

bidrog med en pæn

klat af dagens omsætning.

Og vi spiste

os mætte i Kirstens

gode (og ikke alt for

heftige) chili con carne.

Og så var der de

mange stamgæster

der bakkede op om

arrangementet og

sørgede for at at det

blev en minderig søndag

eftermiddag -- og

C h r i s t i a n s h a v n e r e n n r . 2 / M a r t s 2 0 1 0 9

ikke mindst pungede

ud, blandt

andet ved at fylde

Arnes mere intimebeklædningsgenstande

med

pengesedler.

Oveni var der lotteri

med masser

af præmier, de

fleste doneret af

lokale handlende:

Ambassadeur,

Bager Holm,

Boutique Allure,

Café Kejzer, Café

Stærkodder, Chr.

havns Torv Frugt

og Grønt, Christian

4., Cibi e Vini,

Divan Kebab,

Færge Caféen, Irma

i Torvegade,

La Novo, Oven

Vandet Café, Polar

Bodega, Rabeshave,Restaurant

Long Feng,

Sweet Treat og Tobak-Vin-

Blade i Skt. Annægade.

Så alt i alt: Et godt arrangement

som alle kan være en

smule stolt af.

Bolette

Fotos: Karla Christensen

En torsdag på Amagerværket

Tag hånd om klimaet sammen

med Amagerforbrænding,

det luner i pungen.

Amagerforbrændingen arrangerer

en rundvisning på

kæmpeværket torsdag 25.

marts kl. 18-20. Det sker i

samarbejde med Teknik- og

Miljøforvaltningen i Københavns

kommune. Du skal

tilmelde dig for at deltage.

Jeg kan personligt anbefale

at tage med, for det er meget

spændende at se, hvad

de gør ved affaldet for at

få det til at ”gå væk”. Når

man har set det, kan man

bedre forstå, hvorfor man

skal minimere og sortere sit

affald. Det giver bedre me-

Kirsten hjælper med at

få Anisettesminkning

til divaen helt på plads.

I det nummer blev der

optrådt med bare tæer,

og også neglene havde

den rigtige farve.

Som et fortidsuhyre stiger

den kæmpestore grab op af

affalddyngen...

foto: Marie Markus

ning at anstrenge sig for at

gøre det rigtigt i hverdagen.

Arrangørerne skriver: ”Kom

indenfor og oplev et kæmpeværk

i funktion. Hvert døgn

laves mange tons af vores

affald om til både fjernvarme

og strøm. Men noget af

affaldet er stadig tilbage, og

det er her, alle kan hjælpe

til ved at sortere skraldet

”hjemmefra. Jo mere f.eks.

metal og kompost vi sender

andre veje, des billigere og

renere bliver processen til

glæde for nutidens penge-

pung og fremtidens landskab.

Vi byder på sandwich

og en lille øvelse til at lære

de mange regler for affaldssortering

bedre at kende.

Men før dette går turen ad

trapper og gange forbi de

store grabber og hede ovne,

så husk fodtøj til lidt vandring.”

Du skal tilmelde dig på 3366

3333 fra torsdag 18. marts.

Hvis du ringer torsdag 18.

www.mimamo.dk

…det her kræver koncentration

Arnes tiltrækningskraft

er hermed bevist

og indsamlingen fik et

ordentligt skub opad

efter hans stripnummer,

og jublen var

tårnhøj.

marts mellem kl. 10 og kl.

12, får du person betjening

og du får at vide, hvor mødestedet

er. Hvis du ringer

senere end 18. marts kl. 12,

skal du lægge en telefonbesked

med dit telefonnr.,

og så bliver du ringet op.

Amagerforbrændingen ligger

Kraftværksvej 31, 2300

København S. Du kan læse

mere om værket på www.

amfor.dk.

KVA


10 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

Klaus Rasmussen foran sit fint pyntede jubilæumsvindue

i Torvegade

På en snehvid vinterdag i

februar 2010 gik avisens

udsendte på besøg hos én af

de ældste butikker på Christianshavn,

tidligere Bohns

Eftf., nu Colorama Christianshavn,

på hjørnet af Torvegade

og Wildersgade. De

fleste af butikkens vinduer

er pyntede med malervarer

og tapet, men et enkelt vindue

mod Torvegade er fyldt

med gamle billeder, store

glaskrukker, vægte og gamle

emballager for alskens

eksotiske varer. Det er jubilæumsvinduet,

som fortæller

de forbipasserende, at

butikken har eksisteret fra

1810 – 2010, 200 år, og det

er vel ikke så ringe! Jeg gik

indenfor i butikken, hvor

jeg fik en lang, god fortælling

om butikkens alsidige

liv af den nuværende ejer

Klaus Rasmussen.

Grundlægger Bohn

26. februar 1810 grundlagde

Henning Bohn (1790

– 1852) en farvehandel i

Torvegade 36. Dengang var

Torvegade en travl, smal

handelsgade med stor trafik

mellem Amager og København.

Farvehandlen havde

dels fabrik i baggården,

hvor bl.a. farverne blev revet,

kittet fremstillet osv.

dels udsalg af varerne og

vareudbringning med de

dengang mange hestevogne,

som var knyttet til firmaet

Bohn. Grundlæggerens søn,

Hans Bohn (1823 – 1897),

efterfulgte sin far i farvehandlen,

og han udvidede

firmaet til også at bearbejde

krydderier. Det fortælles

således, at når Hans Bohn

og hans ansatte i baggårdsfabrikken

forberedte

ingredienserne til karry,

så lugtede hele Christianshavn

af karry. Og det er jo

forunderligt at tænke på

nu, hvor bilosen i de christianshavnske

gader massivt

har sat sig på vores lugtesans.

I 1895 efterfulgte Axel

Bohn (1853 – 1930) sin far

i farve- og krydderihandlen.

Ved hans død i 1930 fortsatte

nogle familiemedlemmer

og to medindehavere butikken

indtil det i 1937 lykkedes

firmaets bogholder Poul

Rasmussen (1897 – 1988) at

overtage firmaet under navnet

Bohn´s Eftf.

3 generationer Rasmussen

Poul Rasmussen havde en

stor forretning med mindst

14 vognmænd tilknyttet,

hvor han fik materialerne

leveret, bearbejdede dem i

fabrikken og leverede dem

så dels med vognmændene

eller, som en tidligere elev

i butikken i 1950´erne har

fortalt, ”så cyklede jeg for

eksempel lige en tur på longjohnen

til Dragør med nogle

ruller tapet..” Poul Rasmussen

var god til at holde på

pengene, så det blev en god

forretning.

Han levede i 92 år og fortsatte

med at være knyttet

til og komme i forretningen,

men i 1958 overdrog han officielt

butikken til sin søn

Carl Axel Rasmussen (født

1926 og er heldigvis stadig

levende). ”CA” eller ”høvdingen”,

som han blev kaldt,

begyndte allerede i butikken

som 15-årig. Han var

meget ordblind, og fungerede

derfor ikke i skolen, og så

kunne han jo lige så godt arbejde

i butikken. I 1941 kom

han i lære som farvehandler

hos sin far, det var mens forretningen

endnu lå i Torvegade

36 med fabrikation af

krydderier, kit og malevarer

i baghuset.

Det var før den store sanering

i 1960´erne og især

1970´erne, hvor de fleste af

baghusene blev revet ned,

så det var helt almindeligt,

at de christianshavnske

baggårde var fyldt med

værksteder og mindre industrielle

virksomheder. Men i

dette tilfælde er det sjovt at

få fantasien på gled gennem

alle de krydrede dufte, som

har præget området helt

indtil 1960, hvor Bohns Eftf.

blev sagt op med 14 dages

varsel. DSB havde købt en

del af de gamle huse, deriblandt

nr. 36, i den sydlige

side af Torvegade mod Overgaden

Neden Vandet for at

rive dem ned og bygge en

togstation dér.

Dette skete som bekendt

ikke, men Bohns Eftf. måtte

flytte over på den anden

side af Torvegade i meget

mindre lokaler. Krydderi

og malefabrikken måtte de

efterlade, for den var alt for

nedslidt til at kunne flyttes,

og i Torvegade 29 var

der ikke megen plads – dog

fik man erhvervet sig ikke

mindre end 21 kældre til lager

tæt på butikken. Klaus

Rasmussen fortæller, at ”..

det var høje kældre, der var

4 meter til loftet, og du ved

trappestigen den vandrede

med én, når man kom godt

op på den, så det var om at

gi´ den et spark, så den fol-

200 år med farvehandel

Jubilæumsvinduet i Torvegade i hele sin pragt

dede sig ud igen, det var, ja,

pjuhh…”

Klaus Rasmussen, søn af

”CA”, blev født i 1955, og

voksede op med butikken

som sit andet hjem. Han

vidste fra sit femte år, at

han ville være farvehandler,

ikke brandmand eller

alt hvad de andre drenge

ville være, nej han ville

sælge malervarer, tale med

folk, kunder, ”patienter”,

som han grinende kalder

kunderne. Og det var måske

klart nok, for dels kendte

han jo branchen ud og ind,

dels havde han arvet sin

fars ordblindhed, som trods

ihærdige forsøg fra hans

forældre med ekstra, ekstra

undervisning og ordblindeskole

ikke gjorde ham til

en mere glad læser. Klaus

gik derfor i farvehandlerlære,

efter endt skolegang,

i Vanløse i tre år, hvorefter

han begyndte at arbejde i

sin fars butik i 1976 og blev

medindehaver i 1980.

I 1976 flyttede Bohn´s Eftf.

til den nuværende adresse,

Torvegade 25. Der var ikke

plads nok i nr. 29, og der var

ikke udvidelsesmuligheder,

da der også var butikker på

begge sider. I Torvegade 25

lå dengang Albani Pels, som

havde syersker siddende i

butikken for at sy på bestilling,

og samtidig boede de i

kælderen, fortalte Klaus, for

da de flyttede butikken ind,

stod der senge spredt i kæl-

deren.

I begyndelsen af 1980´erne

købte ”CA” og Klaus selv

butikken, da de opdagede,

at den var ved at blive solgt

hen over hovedet på dem.

Klaus måtte selv, da hans

far var på ferie, i hast låne

de mange penge i Landmandsbanken,

men så var

de også deres egne herrer

til en butik med 100 m2 butiksareal

og 100 m2 lagerkælder,

og det var vel ikke

så galt…

2009 efter 66 års hårdt arbejde

i farvehandlen Bohn´s

Eftf. gik ”CA” som 83-årig

på en velfortjent pension,

så nu er Klaus Rasmussen

eneejer- og ansvarlig for

den aldrende butik.

Livet i butikken

En butik med en så lang

udvikling på den lille ø

Christianshavn må kunne

spejle noget af samfundsudviklingen

i samme periode?

Sådan tænkte jeg, da jeg

lyttede til Klaus´ fortællinger

om det liv, som han selv

havde levet med sin jubilerende

butik. Beskrivelserne

af de mange bearbejdninger

af forskellige varer synes

at være en del af tidligere

tiders godt købmandsskab,

ligesom bydrengens hårde

arbejde med lange umulige

cykelvaretransporter var

en del af de ufaglærtes arbejdsvilkår.

Men man havde dengang

heller ikke nogen særlig opmærksomhed

på de materialer,

som man arbejdede

med, som Klaus fortalte,

..Vi fik alle væskerne i tromler

med 200 liter, og så skulle

vi hælde dem på flasker,

for eksempel sådan at tappe

200 liter cellulosefortynder,

så var man ør bagefter, men

det var helt normalt…”

Klaus har været hele ”turen”

igennem, både ved at gå

med varer om lørdagen, når

han havde fri fra skole, ”..og

jeg gik op ad den forkerte

trappe, jeg måtte ikke gå op

ad hovedtrappen, og så måtte

jeg gå ned og op ad bagtrappen

i stedet, og det var

den samme person, der tog

imod mig ved begge døre…”

Og han har også hele sin

barndom og ungdom været

sammen med bydrengene,

som han også kalder flaskedrengene,

hvor de sammen

tappede alle væsketromlerne

i kældrene, afvejede gips

og arbejdede med alle de

farlige, giftige stoffer, som

var lovlige indtil for ikke så

mange år siden.

Vareudbuddet i de forskellige

butikker har været stort

og mangeartet. Således kunne

man både i den lille butik

i Torvegade 29 og senere i

nr. 25 købe alle slags malevarer,

tapeter, kunstnerfarver,

hygiejnevarer (tandpasta,

hårshampo, håndsæbe

osv.) husholdningsartikler,

skocreme, 3-ugers vin (til

egen vinfremstilling) naturmedicin

som Volles livspiller

osv. ”Vi solgte faktisk flere

Tandpasta end Brugsen i en

lang periode”, husker Klaus.

Sådan er det ikke mere.

Nu kan man kun få alt ”malegrej”,

tapet og visse husholdningsartikler

o.lign. Og

det holder hårdt nok at klare

en ordentlig omsætning

grundet den store konkurrence

fra byggemarkederne.

Klaus fortalte, at de i 1976

var fire farvehandlere på

Christianshavn, og de var

absolut konkurrenter, men i

dag er der kun hans butik,

de andre er gået konkurs.

Til gengæld samarbejder

han med de farvehandlere,

som ligger i de nærmeste

bydele, nu må de hjælpe

hinanden, nu er de kolleger.

Tidligere kom kunderne fra

Bacher (som solgte arbejdstøj)

lige over Torvegade for

at købe deres malervarer

hos dem. Nu kan kunderne

ikke parkere i gaderne omkring,

så nu kommer de store

kunder ikke mere.

Samtidig har supermarkederne

og Netto overtaget

alle de ”ekstravarer”, som

de havde. Og hvis de skulle

få en god idé til en import af

et spændende produkt, så

kan man købe det billigere

i Netto næste måned, så det

er de holdt op med, fortæller

Klaus.

Tidligere var de 5-6 mand

i butikken, nu er de, efter

”CA” stoppede, kun Klaus

og hans tidligere svoger

Christian Tønsberg, som

mødte familien Rasmussen

i 1970. Han blev udlært

hos Fona og blev derefter

sælger, ”..Jeg har solgt alt,

du kan spørge om alt, så

har jeg solgt det…”, som

Christian siger. Han blev

ansat i forretningen i påsken

1994, fordi man havde

meget travlt i butikken, og

man havde været nødt til at


på Christianshavn

Tidligere tiders Torvegade set fra Børnehusbroen

fyre en medarbejder, som ”..

kun kom, når han manglede

noget, for eksempel hygiejneting

og lignende…”, som

Klaus grinende fortalte, der

manglede hele tiden noget,

også penge fra kassen, så

han blev fyret, og Christian

hyret.

Nu deler de to arbejdstiderne,

således, at de kan

give hinanden en fridag og

erstatte hinanden i pauserne,

og det synes at fungere

fint. De to får butikken til

at fungere i dagligdagen, og

op mod jul bruger de ca. en

måned til at pynte alle vinduer,

og den 24. december

kommer hele familien og

tager det hele ned igen. Det

tager ca. en time. Al anden

vinduespyntning køber de

sig fra, ”det er svært at blive

ved med at finde på efter

så mange år”, konstaterer

Klaus.

Tiderne har forandret sig,

tidligere kendte man kunderne,

og der var mange,

der havde regning, fik på

kredit, eller som lige lånte

lidt penge, som de betalte

tilbage enten i naturalier,

evt. i malerier, eller gemte

betalingen til sidst på måneden.

Nu er der ingen kredit,

men overvågningskameraer

og kasseapparatet er nærmest

indemuret imellem

store glasplader. Tidligere

kunne der komme godt fordrukne

folk ind, men ”..man

vidste jo hvem de var, ja,

undertiden så fulgte man

dem jo lige hjem, når de var

for fulde..”, husker Klaus,

nu kan der opstå regulære

slagsmål, når nogle voldelige

folk kommer ind for at

rydde butikken. ”Det er,

C h r i s t i a n s h a v n e r e n n r . 2 / M a r t s 2 0 1 0 11

nødhjælpssparegrise, som

vi havde stående på disken

blev stjålet forleden!” Sukkede

Klaus.

Jubilæet

Fredag den 26. februar

kan alle være med til at

fejre Bohn´s Eftf./Colorama

Christianshavns 200 år

fødselsdag, for forretningen

giver en lille én i løbet at

dagen. Samtidig kan man

Gamle maledåser fra butikken med Københavns mest uforskammede

betjening

som om jeg skal have øjne

hele vejen rundt for at holde

øje med det hele, selv to

redde sig nogle gode tilbud

på dagen såsom 10 liter

maling til 200 kr. og mange

andre gode, brugbare varer.

Klaus Rasmussen glæder

sig til fødselsdagen, ”Det bliver

en sjov dag, men samtidig

har den butik været der

hele mit liv, jeg har fulgt

den fra den lå, hvor den blev

grundlagt og til hvor den

er nu – så jeg har ligesom

haft en hverdag med den…”.

Det forståeligt, at det er en

abstraktion at tænke på,

at butikken fylder 200 år,

men vi, som ikke har haft en

hverdag i butikken, kan fra

Klaus´ fortælling se, at der

er arbejdet hårdt og udrettet

meget for at få den fine butik

til at fungere så godt igennem

de 200 år!

Christianshavneren ønsker

Bohn´s Eftf./Colorama Christianshavn

og ”CA”, Klaus

Rasmussen og Christian

Tønsberg 200 gange tillykke

med butikken, som har forsøgt

at slå sig op på at have

”Københavns mest uforskammede

betjening” – man

går i hvert fald fra butikken

efter mange gode grin, Tak

for det!

Tekst og fotos:Jane Lytthans

Udstillinger/ gallerier

marts 2010

Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen

Danneskiold-Samsøes allé 51, gratis adgang. Foyer & Caf

é. Udstillingen,

hverdage 12-20, weekend 12-18

Galleriet, Danneskiold-Samsøes allé 53, udstiling fra

CINARK samt Institut 2 og 4, alle hverdage 10-17.

Permanent udstilling: ”STUDIESAMLING AF STOLE”,

Kunstakademiets Arkitektskoles historiske stolesamling.

www.karch.dk

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard

Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til permanente

udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i gården

onsdage 13.30 - 16.30 el. evt. aftale på 33332033.

Beboerhuset

Dronningensgade 34, gratis adgang. Café. ma-o 13-23,

to-lø 13-24, sø. lukket. Se avisens midtersider.

Dansk Arkitekturcenter, Dac

Strandgade 27 B, entré. Restaurant.

MIND YOUR BEHAVIOUR- Close Up:3XN (til13/5), alle

dage, ma-sø 10-17, dog onsdag også 17-21, hvor der er

gratis adgang. www.dac.dk

Edition Copenhagen

Strandgade 66, gratis adgang. Husets kunstnerema-fr

9-17, lø. eft. aftale. www.editioncopenhagen.com

Galerie Helth

Velkommen på vor hjemmeside: www.galeriehelth.dk

Galleri Traumgarten

Strandgade 22, gratis adgang Permanent udstilling,

bl.a. William Skotte Olsen, Tom Krøjer m.fl. to-fr 15-19,

lø-sø 13-17

Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst Jane Lytthans:

Mit sanselige Grønland Christiania, gratis adgang.

Café ti-sø14-19.

www.gallopperiet.dk

Nordatlantens Brygge Strandgade 91, entré. Restaurant

NOMA, dagl. 10-17, lø-sø 12-17 HANS LYNGE,

Mennesket og myten (til 25/4)

NORDLYS, de nordiske ekspeditionsmalere, Molkte,

Bertelsen, Achton Friisog Kornerup (6/3-4/7)

ELINBORG LÜTZEN (færøsk grafiker 1919-95), bredt

udvalg af hendes fantasifulde værker.

ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. www.bryggen.dk

Orlogsmuseet

Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage,

samt for børn fra 0-17 år)

Medbragt mad kan indtages i Kanonkælderen, drikkevarer

fås i kiosken. Der forefindes handicap-faciliteter.

Særudstilling i forhallen: TORBEN BOCK, modeller i

skala 1:1000, een til tusinde.!

Permanent udstilling samt BØRNEMUSEUM. ti-sø 12-

16. www.orlogsmuseet.dk

Overgaden, Institut for Samtidskunst

Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang

BILLED POLITIK, Jakob Jakobsen.

JEANETTE HILLIG (begge 13/2-11/4).

ti-sø 13-17, to 13-20. www.overgaden.org

RadioOXA

Danmarks ældste radiostation. Nyholm, entré Permanent

udstilling (aftale m. formanden 32559708)

Skibe på Holmen

Peder Skram.www.pederskram.dk samt Sælen og Sehested,

museumsubåd og museumsskib. www.skibepaaholmen.dk.

.

Spejdermuseet

Arsenalvej 10, gratis adgang

o 17-20, to 14-17, sø 11-15. www.spejdermuseet.dk

v/anvar tollan


12 Christianshavneren nr. 2 / Marts 2010

5. KLUB FREDAG - KL.21.00 // 50 KR. // ROCK/POP

PINKUNOIZU

Pinkunoizu spiller en musik der bevæger sig i et dynamisk felt mellem

genrebegreber som free folk, støjrock, lo-fi og pop. Der trækkes en myriade

af eksotiske forbindelseslinjer til alt lige fra asiatisk 60’er pop til afrikansk

high-life. Besætningen består af tidligere Le Fiasko-medlemmer Andreas

Pallisgaard, Jakob Falgren, Jaleh Negari og Jeppe Brix, som hver især er

tilknyttet grupper som Howl Baby Howl, Chimes and Bells, Sinner/Sunrider,

Selvhenter og Il Tempo Gigante.

I februar måned varmede bandet op for New Yorker-bandet Real Estate da de gæstede København og December 09 blev

Pinkunoizu valgt som Soundvenue Selcted. - Debutpladen er på tegnebrættet og indspilles i marts måned 2010

16. KLUB TIRSDAG - KL.20.30 // 50 KR. // JAZZ

SØREN KJÆRGAARD TRIO feat Nicolai Munch og Jacob Høier

Sidst Søren Kjærgaard Trio gæstede Christianshavns Beboerhus, var under

en stuvende fuld jazzfestivalkoncert i juli 2009, og som dengang spiller

trioen hovedsageligt musik af Kjærgaard og Nicolai Munch-Hansen. Det er

musik med en ofte klar og simpel form, som i trioens nærværende og dynamiske

spil, folder sig ud i intense lydlandskaber af en anden verden.

Hver især har de tre musikere gjort sig bemærket i utallige sammenhænge

med deres genkendelige og personlige lyd, og i et fælles resonansrum har

de udviklet en smuk og fængslende trio sound som skal høres live.

20. LØRDAG - KL.21.00 // 50 KR. // JAZZ/FUNK

GROOVE SYNDROME Funk is Back!

Den groovy jazz / funk er blevet genoplivet af saxofonisten Kasper Fredholm’s band “Groove Syndrome” på Deres nye

udspil “Naked Brunch“. Med en re-vitaliseret udgave af stilen, der Både taler til hjerte, hjerne, sjæl og hæl, byder bandet

på et mix af funky grooves, lækre riffs og medrivende soli.

Bandet fik flotte anmeldelser for albummet : H. Palle, Politiken d. 26/11- 09 skrev bl. a.: “Saxofonisten Kasper Fredholm

og gruppen Groove Syndrome tager udgangspunkt i den funky, tilbagelænede souljazz, der både kæler for ørerne og

pirrer pusselankerne. Og orkestrets blanding af standards og egne kompositioner er bestemt en lytteværdig udgivelse”

Kasper Fredholm – Sax, Nicholas Kingo – Keyboard, Simon Dyhr – Bass, Jacob Vikkelsøe – Trommer, Aske Jacoby –

Guitar:: Kendra Lou – Vokal, Lee Robinson – Vokal, Peter Kehl – Trompet, Anders Stigsgaard – Trombone

23. KLUB TIRSDAG - KL.20.30 // 50 KR. // JAZZ

MACHINA (NO)

“A pin-up centerfold ones stated: “Machina will bite your ear of while they softly cuddle your back”

We take her by the word and try exactly that.”

Musikerne i norske Machina er alle i gang med el. færdiguddannet på jazzlinjerne på Norges Musikhøgskole og på

Trondheim . De har en stærk forkærlighed for rockmusikken. Inspirationer: Frank Zappa, Motorpsycho, the Blood Brothers

m.fl. Kim-Erik Pedersen:alt sax, André Roligheten:baritone sax, Viktor Wilhelmsen:guitar, Kristoffer Lo:tuba, Trond

Bersu:drums

26. KLUB FREDAG - KL.21.00 // 50 KR. // JAZZ

NUTIDSBO

Musikerne i Nutidsbo er alle kendinge på den europæiske musikscene, specielt indenfor den eksperimenterende jazz,

rock, free-form og improvisation. De er kendt fra bands som Cockpit Music, Wild Man’s Band (Brötzman), CPH Art

Ensemble, TeTTeN, The Electrics, Band of the Universe, Per-Son-Ell, Buffalo Age mm.

Claus Højensgård: Trumpet, Nils Bo Davidsen: Bas, Bo Sture Ericson: Sax&Klarinet, P.O. Jørgensen: Trommer & Percussion

27. LØRDAG - KL.21.00 // 60 KR. // JAZZ

ANDREW D’ANGELO (NY)

“Andrew D’Angelo (1965) har igennem mere end 20 år gjort sig bemærket på den eksperimenterende

jazzscene i New York, bl.a. i bands som Human Feel ( m. Chris Speed, Jim Black og

Kurt Rosenwinkel), The Matt Wilson Quartet og Tyft. Han har gennem hele sin karriere gjort en

dyd ud af at nedbryde musikalske grænser og dykke ned i nye genrer. Hans tilstedeværelse på

scenen, hans kraftfulde og til tider aggressive spil, har gjort ham til et stort navn i det amerikanske

jazzmiljø. - Fortsættes..

ÅBNINGSTIDER:

MAN. - ONS. // KL. 13.00 - 23.0

TORS. - LØR. // KL. 13.00 - 24.

SØNDAG LUKKET

WWW.BEBOERHUS.DK

DRONNINGENSGADE 34 - 1420

2.

4.

9.

11.

16.

18.

23.

25.

Bagt torskefilet m. ravioli i kokosmælk &

ingefær

Vegetar: Lasagne m. ricotta, spinat & krydret

tomatsauce.

Indisk Butter chicken m. basmatiris & pappadums

Mælkebraiseret nakkefilet fra grambogaard m.

citron & salvie, Kartofler m. pesto

Oksekød i grøn karry m. lime & kokosmælk.

Ris & sukkersaltede agurker m. sesamolie

Vegetar: Pasta m. østershatte, skalotte, grønne

urter & friskrevet parmesan

Kashmirkødsauce m. linser & papajachutney,

yoghurt & naanbrød

Langtidsstegt flæskesteg fra grambogaard m.

sortøjebønner, chorizo & tomat.

Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30

Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30

Aflysning senest kl. 16

Der kan bestilles en uge frem

Voksne: 60 kr. Børn: 30 kr. Pens.: 50 kr.