Linde MAGASINET - N C Nielsen

nc.nielsen.dk

Linde MAGASINET - N C Nielsen

Linde MAGASINET

NOVEMBER 2012 / 30. UDGAVE

Combilift

Skave Nedbrydning

Fjord Line Danmark

Heavy Duty Division

Metalcentret

Bestseller

Fiat 500E

Læs mere inde i bladet...


Leder

Velkomst ........................................................................... 2

Tema: Combilift

Nyt spændende produktsortiment ..................................3

Tema: Combilift

Stærk anbefaling førte til partnerskab ........................ 4-5

Tema: Combilift

Præsentation: 4-vejs truck og modvægtstruck ............. 6-7

Tema: Combilift

Præsentation: Aisle-Master og Straddle Carrier ........... 8-9

Skave Nedbrydning

”Det nok mindst smarte fi rma i Danmark” .................10-11

Fjord Line Danmark

2 nye superfærger vil give ekstra travlhed ............. 12-13

N.C. Nielsen: Heavy Duty

Godshåndtering i sværvægtsklassen ............................14

N.C. Nielsen: Heavy Duty

TNT Express Sverige fi k en Lafayette Body Carrier ........15

Metalcentret

Har satset på Linde gaffeltruck siden 80’erne ........ 16-17

Bestseller

Nyt og fremtidssikret logistikcenter ...........................18-19

Linde: Teknologi

Fiat 500E i samarbejde med Lindes ingeniører ...............20

INDHOLD

2

Velkommen til Linde

Magasinet - og ny samlet

salgsafdeling i Balling

Når du sidder med denne udgave af

Linde magasinet i hånden, har vi fået

opfyldt et længe næret ønske. Sidst i

oktober var vores nye salgsafdeling

klar til indfl ytning, og det betyder, at

hele salgsorganisationen i Balling nu

er samlet ét sted. Alt foregår under

samme tag, hvad enten du efterspørger

brugt eller nyt eller eje eller leje.

Målet med at samle vores ressourcer

og kompetencer er bl.a. at blive endnu

skarpere til at fi nde optimale løsninger

på dit logistik- og transportbehov.

Vi forventer en positiv synergieffekt,

som forhåbentlig også er mærkbar,

når du handler med os i fremtiden.

En anden stor nyhed i vores eget regi

er, at vi netop har overtaget det danske

agentur for Combilift truck.

Det udvider vores sortimentet med

bl.a. fl eksible 4-vejs truck og mobile

kraner, der kan effektivisere lagerhåndteringen

med langt og uhåndterligt

gods ganske markant. Du kan læse

meget mere om Combilift og mulighederne

med de forskellige maskintyper

på de følgende sider i magasinet.

Traditionen tro har vi også afl agt

besøg hos en række forskellige

virksomheder og set nærmere på

deres brug af truck og andet kørende

materiel. Artiklerne i denne udgave af

magasinet bringer dig vidt omkring fra

Bestsellers topmoderne distributionscenter

ved Haderslev over Fjord Line

i Hirtshals, der er på vej med en mangedobling

af færgekapaciteten i 2013

til ”Fluesmækkeren fra Skave”, der

køber ny truck selv om han egentlig er

genbrugsmand.

God fornøjelse med læsningen.

Jens Wøldiche

Udgiver af Linde Magasinet: N.C. Nielsen A/S · Redaktør: Jens Wøldiche

Journalist: Jørn Tranekjær Andresen · Foto: Gert Laursen

Design og grafi sk opbygning: FS² reklame A/S · Tryk: Skive Offset


N.C. Nielsen i nyt samarbejde:

Combilift øger

udvalg og muligheder

1. august gik startskuddet til et nyt

samarbejde mellem N.C. Nielsen og

Combilift Ltd. På relativt få år har

Combilift med base i Irland opnået en

stærk global position ved at udvikle

og markedsføre truck og mobile

kraner, der er specialiseret til at klare

alle former for langt, uhåndterligt og

tungt gods.

Endnu lettere at vælge det rigtige

Med Combilift’s maskinsortiment

øger N.C. Nielsen nu mulighederne

i det i forvejen meget brede udvalg

af Linde gaffeltruck. Det sikrer, at

alle virksomheder får endnu lettere

ved at vælge den rigtige maskine til

opgaven. Udvidelsen er derfor fuldstændig

i tråd med vores ønske om at

levere rationelle løsninger, der er på

omgangshøjde med udfordringerne

inden for intern transport og logistik.

Investeringer i Combilift truck eller

kraner vil i mange brancher åbne

muligheder for en lageroptimering,

der ikke kan lade sig gøre med almin-

3

delige gaffeltruck eller traditionelle

kranløsninger.

Godt nyt for besværligt gods

Samarbejdet med Combilift er især

godt nyt for virksomheder i træ-,

metal- og vindmøllebranchen og

for virksomheder, der fremstiller og

lagerfører elementer til byggeriet.

Specialmaskiner som Combilift

4 vejs-trucken og den nyudviklede

mobile galgekran - Combilift Straddle

Carrier - er skræddersyet til at opti-

mere alle typer logistikforløb med

langt og besværligt gods.

Gevinsten ved de fl eksible Combilift

maskiner kan afl æses i en langt

bedre pladsudnyttelse såvel som

kortere ekspeditionstid. Eksempelvis

kan virksomheder, der håndterer

gods på 5 meter eller mere, øge reol-

og lagerkapaciteten med op til 60%

med Combilifts 4 vejs-truck.

Bliv

klogere på

Combilift

truck & kraner

På de følgende 6 sider i magasinet

kan du læse meget mere om Combilift

og om virksomhedens produktfi losofi .

Du kan også hente masser af facts

om de forskellige Combilift truck- og

kranløsninger.

Se det samlede udvalg af Combilift

maskiner på www.nc-nielsen.dk


Stærk anbefaling

førte til partnerskab

Mange faktorer spillede ind, da Combilift valgte forhandler i

Danmark. Processen tog fart, da store danske virksomheder

gav N.C. Nielsen en stærk anbefaling. Det fortæller managing

director Martin McVicar.

Martin McVicar er mere end nogen

anden manden bag Combilift og

virksomhedens globale succes. Han

er selv ingeniøruddannet. Eventyret

startede med et sommerferiejob hos

gaffeltruckproducenten Moffett.

Her var talentet så åbenbart, at han

blev udnævnt til chef-ingeniør for

udviklingsafdelingen i en alder af

blot 19 år.

I 1997 blev Moffett-virksomheden

sat til salg, og Martin McVicar besluttede

sig til at gå egne veje. Idéen om

Combilift og en specialiseret truck til

langt og uhåndterligt gods var født.

Hurtig handling fulgte efter. Sammen

med Robert Moffett etablerede

han Combilift og i 1998 så den første

4-vejs truck dagens lys. Siden er nye

modeller og versioner fulgt efter

nærmest på årsbasis. I dag er mere

17.000 Combilift maskiner i drift

verden over.

- Vi brænder for innovation og for at

udvikle nye unikke løsninger, fortæller

Martin McVicar, der understreger,

at Combilift egentlig ikke ser sig selv

som truckproducent men som leverandør

af løsninger, der er målrettet

til at effektivisere godshåndteringen

i specifikke brancher.

Indfri potentialet

Umiddelbart var budskabet ikke

spredt særlig godt i Danmark.

Kendskabet - og salget af Combiliftmaskiner

som 4-vejs truck, Aisle-

Master og Straddle Carrier - haltede

bagefter markedsandelen i andre

europæiske lande. Og haltede dermed

også bagefter det potentiale,

COMBILIFT

som maskinerne har for danske virksomheder.

Til gengæld er Martin McVicar fuld

af tillid til, at situationen ændrer sig

med N.C. Nielsen som samarbejdspartner.

- Vi forventer, at N.C. Nielsen kan

løfte vores markedsandel i Danmark,

så den kommer på niveau med eller

ligger over de markeder, hvor vi har

en stærk position med vores nichemaskiner

i dag. Globalt set er vi førende

inden for maskiner til langt og

uhåndterligt gods, og det vil vi naturligvis

også gerne være her i landet.

Et perfekt match

Tilliden er ikke grebet ud af den blå

luft. På mange måder er der tale om

et perfekt match mellem de to parter.

Combilift var på udkig efter en dansk

forhandler, der havde muskler til at

løfte opgaven salgs- og servicemæssigt

og spurgte bl.a. store danske

virksomheder med Combilift truck om

deres vurdering.

- De kom med en stærk anbefaling

af N.C. Nielsen som en virksomhed,

der virkelig tager sig af deres kunder.

Samtidig var det afgørende for os, at

N.C. Nielsen har en landsdækkende

organisation, og at de som landets

største leverandør på området kan

sikre os den bredest mulige kontaktflade

til kunderne, siger Martin

McVicar.

Uafhængig

Også på et andet vigtigt område

levede N.C. Nielsen helt op til den

ønskede leverandørprofil.

- N.C. Nielsen er privatejet lige som

4

Combilift. Virksomheden er uafhængig

i forhold til andre udbydere på

markedet og bestemmer dermed

selv, hvor og hvordan den vil sætte

sine ressourcer ind f.eks. i forhold til

at give os fuld opbakning. Samtidig

er der helt rene linier mellem os, fordi

vores maskiner ikke konkurrerer med

Linde og andre produkter, som N.C.

Nielsen har i forvejen, siger Martin

McVicar.

Klar til at servicere

Det perfekte match mellem parterne

handler også om, at Combilift maskiner

drives af hydrostatiske motorer.


Managing director Martin McVicar,

er fuld af tillid til, at kendskabet til

Combilift i Danmark, øges med N.C.

Nielsen som samarbejdspartner.

Det er teknologier, som serviceteknikere

og værkstedsmekanikere

hos N.C. Nielsen på forhånd er dybt

fortrolige med fra deres arbejde med

Linde truck.

- Det giver stor tryghed omkring den

fremtidige service og vedligeholdelse

af vores maskiner, at N.C. Nielsens

tekniske stab har et så fremragende

kendskab til hydrostatiske drivmotorer,

siger Martin McVicar.

For at sikre topservice fra første dag

har serviceteknikere fra N.C. Nielsen

desuden været på intensiv produkttræning

på Combilifts fabrik i Irland.

5

Dublin

Monaghan

London

Combilifts hovedkontor og

fabrik ligger i Monaghan, Irland,

ca. 130 km. nord for Dublin.

Passion for innovation

Combilift satser på løbende innovation. Det seneste skud på stammen er

Combilift RT (RT for Rough Terrain), der er målrettet til store kyllingefarme.

Lanceringen i Europa fi nder sted på ”Eurotier 2012”-messen i Hannover.

Combilift RT er bl.a. udstyret med store hjul til løst underlag og hævet undervogn,

så maskinen ikke kommer i kontakt med skidt og snavs fra underlaget.


Combilift 4-vejs truck

Optimerer Saint-Gobain

lager med 60%

Fleksible Combilift 4-vejs truck har radikalt ændret indret-

ningen af Saint-Gobains nye volumen- og distributionslager i

Kibæk. Antallet af reolmeter er øget med godt 60 % i forhold

til traditionelle lagermetoder for tømmer og byggematerialer.

Træ på op til 7,20 meters længde og

smalle gange er ingen modsætning

i Saint-Gobains nye volumenlager i

Kibæk. Lageret servicerer syv midt- og

vestjyske Optimera-byggemarkeder og

fungerer samtidig som kørselsterminal

for Optimera og Brdr. Dahl. Her vender

to Combilift 4-vejs truck op og ned på

den traditionelle måde at tænke tømmerlager

på. Anskaffelsen har gjort det

COMBILIFT 4-VEJS TRUCK

muligt at optimere pladsudnyttelsen

markant i forhold til de oprindelige

indretningsplaner.

Gevinst ved manøvrefrihed

- Inspirationen kom egentlig fra Saint-

Gobins loistikcenter i Randers, der

havde gode erfaringer med at bruge

4-vejs truck. I planlægningsfasen

så vi nærmere på vores muligheder

6

med Combilift 4-vejs truck og valgte

at bygge en lagerstruktur op omkring

denne maskine, siger lager- og kørselschef

Lars Vestergaard, Saint-Gobain

Kibæk.

Den helt afgørende gevinst for Saint-

Gobain er truckenes manøvrefrihed.

4-vejs trucken kan køre sidelæns,

diagonalt eller agere som en helt almindelig

truck alt efter, hvad der er mest

hensigtsmæssiget. Netop ved håndteringen

af langt gods er maskinens

manøvrefrihed penge værd.

Den giver pladsbesparelser, der er til at

tage at føle på.

Usædvanlig løsning for branchen

- Vores beregninger viste, at vi kunne

reducere køregangene til 3,5 meter

i stedet for de normale 6 meter eller

mere. Samtidig gav truckenes løfte-

kapacitet os mulighed for at udnytte

reolpladser i op til 6 meters højde,

hvilket også er ret usædvanligt i vores

branche. Alt i alt har Combilift 4-vejs

trucken optimeret vores pladsudnyttelse

med godt 60 %, og det sænker

naturligvis vores lageromkostninger pr.

enhed, siger Lars Vestergaard.

Forskellen er synlig: Alle varer ligger

i dag på pladsbesparende gren- eller

pallereoler. Væk er også de tidligere

galger, hvor langt tømmer stod stablet

lodret.

Succes gentages

Saint-Gobain har taget det succesfulde

lagerkoncept til sig. Volumen- og

distributionslageret ved Ringsted er

indrettet efter en tilsvarende model

med Combilift 4-vejs truck.

Godt at vide om Combilift

4-vejs truck

• Kan køre og håndtere gods i alle

retninger

• Løftekapacitet op til 25.000 kg

• Løftehøjde op til 14 meter

• Fås i el-, gas- og diselversioner

• Robust konstruktion - kraftige

drivmotorer på alle 3 hjul

• Kan køre på alle typer underlag

(inde/ude) i kraft af store hjul

og træk på alle hjul

• Godt overblik - høj førerkomfort

• Stort udvalg af specialaggregater

Vi tilbyder også en bred vifte af

Combilift GT Sideloadere.


Combilift modvægtstruck

Kompakt maskine

med 4-vejs fl eksibilitet

Combilift modvægtstruck er en fl eksibel 4-vejs udgave af en

klassisk gaffeltruck. Året efter lanceringen i 2008 blev truck-

en kåret som den mest innovative nye truck af den interna-

tionale brancheorganisation ”Fork Lift Truck Association”.

Combilift modvægtstruck i CB-serien

står på mange måder som ”the missing

link”. Trucken er f.eks. det perfekte valg

for virksomheder, der både har behov

for at transportere eller lagre langt gods

og samtidig ønsker at få størst mulig

fl eksibilitet til at løse en bred vifte af

logistikopgaver med den samme maski-

ne f.eks. traditionel pallehåndtering.

Vælg retning efter behov

4-vejs 4-vejs fl eksibiliteten eksibiliteten er er naturligvis den

helt helt afgørende gevinst gevinst ved ved Combilift

COMBILIFT MODVÆGTSTRUCK

modvægtstruck sammenlignet med

almindelige gaffeltruck. Trucken kan

f.eks. køre sideværts med langt gods og

reducere pladskravene til reolgange og

portåbninger.

Truckens formidable manøvreegenskaber

giver desuden klare fordele over

alt, hvor der er begrænset plads til at

komme komme rundt med paller og gods.

Modvægtstrucken er udstyret med

hydrostatisk drivmotor eller elektrisk

motor på baghjulet alt afhængig afhængig af,

hvilken hvilken version man vælger. Det sikrer,

7

at trucken altid leverer optimal kontrol

og trækkraft, uanset om maskinen

kører lige ud, i kurver, sideværts eller

diagonalt.

Kompakt konstruktion

Ved konstruktionen af Combilifts

modvægtstruck er der lagt vægt på at

designe en så kompakt maskine som

muligt. Det understreger intentionen

om at præsentere en fl eksibel trucktype

med meget brede anvendelsesmuligheder.

Truckens kompakte stør- stør-

relse gør den f.eks. velegnet til også at

tømme og fylde containere.

• Fås fra 2.500 - 4.000 kg løftekapacitet

• Fås i el-, gas- og dieselvarianter

• Gafler med sideskift som standard

• Løftehøjde op til 7,5 meter

• Mulighed for individuel tilpasning:

Vælg f.eks. integreret hydraulisk gaffelstyring

eller lukket og opvarmet kabine


Combilift Aisle-Master

Knækstyret truck øger

lagerkapacitet markant

Combilift Aisle-Master åbner helt nye muligheder for at op-

timere pallehåndteringen. Den unikke knækstyrede gaffel-

truck kan øge lagerkapaciteten med op til 50%.

Aisle-Master’en er et godt eksempel

på den vilje til nytænkning, der

præger udviklingsafdelingen hos

Combilift. En af de store udfordringer

i ethvert lager er at udnytte pladsen

bedst muligt og reducere de samlede

omkostninger til oplagring og

logistik.

En traditionel pallehåndtering med

gaffeltruck forudsætter gangarealer,

der er mindst 3-4 meter brede.

Combilift tog udfordringen op og

stillede spørgsmålet: Kan pladsen

COMBILIFT AISLE-MASTER

udnyttes bedre? Er det muligt at klare

opgaverne lige så effektivt på

smallere gange og samtidig udvide

den eksisterende lagerkapacitet?

Idéen født

Idéen om Aisle-Master’en blev født.

En fl eksibel truck med gafl er, der

kan drejes mere end 90° til siden.

En truck, der er specialdesignet til at

håndtere pallegods på langt smallere

gange. Beregninger viser, at den

knækstyrede gaffeltruck kan udvide

lagerkapaciteten med op til 50%.

8

Det unikke knæk-princip gør det

også muligt at øge produktiviteten

og vinde tid i forbindelse med pallehåndteringen.

Robust og sikker

Combilift Aisle-Master er robust konstrueret

med høj driftssikkerhed og

lave vedligeholdelsesomkostninger

for øje. Samtidig er der fokus på god

førerkomfort, ergonomi og sikkerhed.

Eksempelvis har føreren frit udsyn til

gafl er og gods under både kørsel og

arbejde mellem reolerne.

Alsidige muligheder

Combilift Aisle-Master fås i både el-

og gasversion med løftekapaciteter

op til 3.000 kg. Maskinens alsidighed

understreges af standardudstyr som

integreret sideskift og store supersoftdæk,

der gør master’en velegnet

til at køre på mange forskellige

underlag både inde og ude.


Combilift Straddle Carrier

Galgekran med

ekstrem mobilitet

Combilift Straddle Carrier er selvkørende, kompakt og kan

anvendes både inde og ude. En ultimativ transportløsning

for virksomheder, der skal flytte besværlige og uhåndterlige

emner på op til 50 tons.

Bygningselementer og dele til bl.a.

vindmøller vokser konstant i størrelse

og vægt. De tonstunge emner udgør en

daglig udfordring for virksomhederne,

når de skal flyttes, læsses eller losses.

N.C. Nielsen tilbyder nu en fleksibel

og effektiv løsning med den unikke

Combilift Straddle Carrier, der bl.a. kan

erstatte faste kraner eller løbekraner.

Kort præsentation

Glem alt om begrænsninger med faste

kranløsninger eller andre heavy duty

maskintyper. Combilift Straddle Car-

COMBILIFT STRADDLE CARRIER

rier er en selvkørende galgekran med

hydrostatiske drivmotorer, der er bygget

til at løfte, flytte og transportere

containere og andre tunge emner på

op til 50 tons. Den højbenede kran kan

f.eks. køre hen over containere, løfte

dem op, hvor de står, og læsse dem af

på ventende trailere.

Straddle Carrier’en tilbyder i det hele

taget ekstrem mobilitet i forhold til sin

størrelse og kapacitet. Den kan køre

i alle retninger og dreje om sig selv.

Den kan køre ude og inde på alle typer

underlag. Den er samtidig konstrueret

9

til at fylde mindst muligt og derfor

også velegnet til at transporte tunge

og håndterlige elementer ind og ud af

lagerbygninger eller til og fra produktionsfaciliteter.

Fri bevægelighed

Combilift Straddle Carriers store mobilitet

sikrer, at virksomheden altid kan

flytte og placere tungt gods dér, hvor

det er mest rationelt og hensigtsmæssigt.

F.eks. på en ventende lastbil, til en

hvilken som helst ledig plads eller f.eks.

til videreforarbejdning indendørs.

Frit udsyn

Sikkerheden ved Combilift Straddle

Carrier er i top selv på smalle gangarealer.

Føreren har 360 graders frit

udsyn under kørsel og håndtering fra

den lukkede kabine.

Flere fakta om

Combilift Straddle Carrier

• Som standard dimensioneret til

alle ISO containere fra 20-45’’

• Vindmølletårne, bygnings-

elementer m.m. løftes med

galge og bærestropper

• Lavt akseltryk ved fuld lastkapacitet

• Kan skræddersys til andre godsog

containerstørrelser

• Findes i en version med kapacitet

til at stable 2 containere oven

på hinanden


”Egentlig imod mine

principper at købe nyt”

Chefen for Skave Nedbrydning hedder Steen Madsen, men

er nok bedre kendt under kælenavnet ”Fluesmækkeren fra

Skave.” Firmaet er et slaraffenland for gør-det-selv folk og

håndværkere, der mangler særlige bygningsdele eller er på

udkig efter et godt tilbud.

Nedbrydningsfirmaet har ligget midt

i Skave siden engang i 1960’erne. Det

hele blev startet af Steen Madsens far

som et supplement til landbrug, men

stille og roligt blev nedbrydning og salg

af genbrugmaterialer familiens hovedbeskæftigelse.

I 1998 tog Steen selv

over sammen med sin kone Lisbeth. De

kalder Skave Nedbrydning for ”det nok

mindst smarte firma i Danmark”, hvilket

hentyder til, at de konsekvent fastholder

en jordnær jysk stil: Omgangstonen

er uhøjtidelig og kunder eller gæster

mødes altid i øjenhøjde. Det gjalt også

dengang prins Henrik for et kort øjeblik

kastede royal glans over firmaet ved et

besøg i 2006.

6 tønder land

- Når folk kommer med deres trailere,

vil de gerne have noget med hjem,

fortæller Steen Madsen om sin forretningsfilosofi

og henviser til, at nutidens

byggemarkeder kun har standardvarer

på lager. Og der er virkelig gode chancer

for at komme hjem med det rigtige

SKAVE NEDBRYDNING

hos Skave Nedbrydning, som består

af 6 tønder land, der er fyldt med

alskens byggematerialer fra vejrhaner,

jernporte og haveslanger over tømmer

og jerndragere til sanitet, vinduer og

døre. En væsentlig del af materialerne

er oplagret i forskellige lagerhaller.

Resten står ude i det fri kun adskilt af

smalle køreveje.

For en udenforstående ser det samlede

billede af varelageret noget kaotisk ud,

men som Steen Madsen siger:

- Ikke for at være blæret, men jeg ved

stort set, hvad vi har og hvor det står.

Gamle klinker til renovering

Midt under interviewet ringer en

kunde med en forespørgsel på ”Hasle

klinker”. Det er et godt eksempel på

hverdagen hos Skave Nedbrydning.

Klinkerne mangler i forbindelse med

en renovering af Viborg Kaserne. Netop

gamle mursten, tagsten og lignende

hører til firmaets specialer og materialerne

er efterspurgte, fordi de sikrer

det autentiske udseende på ældre

Hovedhjørnestenen er nye vinduer og døre købt fra overskudsproduktion eller konkurser.

10

huse og bygninger, der ombygges eller

renoveres.

- Vi har en smule liggende, svarer Steen

Madsen uden tøven, men send lige

nogle billeder og mål, så jeg er sikker

på, at det er de rigtige.

Hovedforretning:

Nye vinduer og døre

Skave Nedbrydning beskæftiger sig

ikke længere med egentlige nedbrydningsopgaver.Hovedhjørnestenen

er nye vinduer og døre købt fra

overskudsproduktion eller konkurser.

Det betyder dog ikke, at strømmen af

genbrugsbyggematerialer til Skave er

stilnet af.

- Vi har tætte kontakter til nedbrydningsfirmaer,

og de henvender sig

til os, hvis relevante bygninger i det

midt-/vestjyske skal rives ned. Så

stiller vi med mandskab til jobbet og

får genbrugsmaterialerne med hjem.

Senest har vi bl.a. været med til at rive

den gamle Falck-station i Holstebro

ned, siger Steen Madsen.

Eventyr med gulvbrædder

Det er aldrig helt til at vide, hvilke genbrugsmaterialer

der rykker og hvilke,

der står helt stille. For omkring 4-5 år

begyndte Steen at overveje, om de

skulle køre hele lageret af gamle gulvbrædder

til forbrænding. Mængden

var stor og efterspørgslen mildest talt

lav. Klogt nok valgte han at se tiden an.

- De sidste 3 år har vi været inde i et

eventyr omkring gamle gulvbrædder

til indretningen af nye tøj- og modebutikker.

De anvendes med sømhuller,

lak og råt look for at give butikkerne

autencitet og stemning. Vi har solgt

flere hundrede kvadratmeter allerede

og ordrerne vælter stadig ind.

Supplement til muskelkraft

I en genbrugsvirksomhed er folk vant

til at tage fat selv. Det gælder medarbejderne

- 3 stk. i alt - og kunderne.

Og det gælder også Steen Madsen, der

har fysikken til at give den en ekstra

skalle, når der skal løftes og flyttes.

Spøgefuldt fortæller Steen Madsen,

at han betragter gaffeltruck som et

supplement til egen muskelkraft. ”Det

handler nu ikke kun om styrke, når

tunge ting skal løftes, men også om

teknik... om at vide hvor og hvordan

man skal tage fat”, siger han.

Maskinparken hos Skave Nedbrydning

består af to Linde H30D gaffeltruck, der

tackler alle tunge opgaver fra fyldte

paller til læsning og losning af lastbiler

og trailere.

- Den første Linde købte vi som nyere

brugt. En vidunderlig maskine... tysk

kram, som der aldrig er bøvl med og

som er helt perfekt til vores opgaver.

Den første Linde fik for et par måneder

siden selskab af en helt ny Linde H30

393 med lav mast, så den kan køre ind i


trailere og containere, når de skal tømmes

eller læsses.

- Som genbrugsmand er det lidt imod

mine principper at købe nyt, men vi

rasler rundt på truckene hele dagen,

så jeg ser det som en langsigtet investering.

Vi skifter ikke maskine hvert

4./5. år, de får lov til at køre, til de ikke

kan mere.

Landsdækkende gennem internet

Internettets udbredelse har gjort Skave

Nedbrydning kendt over hele landet.

- Før var vi en lille lokal forretning. Nu

kan vi lige så godt sælge til kunder på

Sjælland som til vores naboer, siger

Steen Madsen.

Lisbeth Madsen - hans kone og højre

hånd i forretningen - har en stor del af

æren for, at forretningen kører godt

og effektivt via nettet. Hun sørger bl.a.

hele tiden for at opdatere lagerlisterne

på www.skave-nedbrydning.dk, så

kunder langvejs fra også har en chance

for at tjekke mulighederne, inden de

bestiller eller sætter sig ind i bilen.

Sådan blev ”Fluemækkeren

fra Skave” født

Her er den korte version af, hvordan

Steen Madsen fi k kælenavnet ”Fluesmækkeren

fra Skave”: Tiden skal

spoles ca. 30 år tilbage til Skave Kro,

hvor en lokal rockergruppe mente, at

de havde deres stampladser. Steen selv

er i starten af tyverne og et velvoksent

mandfolk. Han sidder tilfældigvis på en

af rockernes pladser, da de træder ind

i lokalet og stiller sig truende an: ”Ved

du ikke, hvem vi er? Vi er Hvepsene fra

Vinderup.” Som svar rejser Steen sig

langsomt op i fuld højde og drøjde og

siger tørt: ”Og jeg er Fluesmækkeren fra

Skave.” Det var så det. Rockerne fortrak.

11

Steen Madsen med kælenavnet

”Fluesmækkeren fra Skave”


Med fuld skrue i 2013

Fjord Line gearer op på ruterne mellem Danmark og Norge.

Det er en ny passagerterminal i Hirtshals og ni nye Terberg

RT 223 4x4 klare tegn på. To nye superfærger på naturgas

tages i brug i løbet af 2013.

Var alt gået efter planen, så krydsede

Fjord Lines kommende superfærger -

MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord

- allerede Skagerak med en hastighed

på 22 knob eller godt 40 km i timen.

Nu er premieren i stedet skubbet til maj

2013. Dels har forsinkelser på værftet

drillet. Dels har rederiet selv af strategiske

og miljømæssige grunde ønsket

en væsentig ændring af færgerne:

Motorerne skal drives af CO2-venligere

naturgas i stedet for af tung olie.

- Skiftet til naturgas kræver en trecifret

millioninvestering pr. skib, men betyder,

at vi er forkant med nye EU-krav

om udledning af svovl i søfarten, der

træder i kraft i 2015. Vi er overbeviste

om, at de naturgasdrevne hurtigfærger

og en grøn profil på vores rute giver os

en konkurrencefordel, siger direktør

Gert Balling, Fjord Line.

FJORD LINE DANMARK

På forkant

Fjord Lines terminaler i Danmark og

Norge er allerede nu klar til at tage imod

de nye superfærger og den markante

forøgelse af bl.a. passager, lastbiler og

trailere, som forventes at følge med. Det

vidner den moderne nyetablerede passagerterminal

på havnen i Hirtshals om.

Indsættelsen af de nye færger betyder

flere afgange, kortere overfartstid men

også åbningen af et helt nyt rutenet.

Rederiet kommer til at sejle dagligt

tur-retur i pendulfart mellem Bergen/

Stavanger/Hirtshals og Hirtshals/

Langesund.

- Vi regner med, at antallet af lastbiler

og løstrailere øges fra de nuværende

14.-15.000 om året til det tredobbelte.

Vi forventer især en stærkt voksende

løstrailertrafik på ruten, siger Gert

Balling.

300 nye medarbejdere ansættes i 2013

Indsættelsen af rederiets to store superfærger kommer til øge medarbejderstaben

markant. Efter planen skal Fjord Line ansætte 250 nye medarbejdere

til marts-april næste år - primært søfolk - og yderligere 50 nye

medarbejdere følger efter senere på året.

12

Fjord Line er på forkant med den øgede

løsttrailertrafik på de norske og danske

terminaler. Tidligere på året fik rederiet

leveret 9 nye Terberg RT 223 4x4

terminaltraktorer fra N.C. Nielsen for at

sikre en effektiv læsning og losning af

trailere, selv når det kommer til at gå

hedest til i fremtiden.

- De nye terminaltraktorer er fordelt

med to i Hirtshals, to i Stavanger, en

i Langesund og en hos vores samarbejdspartner

på havnen i Bergen.

Maskinerne på landjorden suppleres af

to terminaltraktorer på hvert skib. Det

betyder, at vi har 3-4 terminaltraktorer

til rådighed ved hver eneste ankomst

og afgang, siger Gert Balling.

Letter anker hurtigt

I forbindelse med købet af de nye

terminaltraktorer undersøgte rederiet

markedet. Efter en benchmark af

forskellige leverandører på kvalitet,

service og pris, blev det til et genvalg

af både Terberg maskiner og N.C.

Nielsen.

- Vi har arbejdet sammen med N.C.

Nielsen om Terberg i 10 år og ved,

hvad de står for. Vi er fuldstændige

afhængige af hurtig service ved akutte

nedbrud, og servicefolkene hos N.C.

Nielsen har vist, at de letter anker med

det samme... eller så snart det overhovedet

er muligt. I hele den forløbne

periode har vi aldrig oplevet et utilsigtede

driftsstop på hverken terminaltraktorer

eller vores truck.

Skræddersyet og med alkolås

De nye Terberg terminaltraktorer hos

Fjord Line er skræddersyet til at arbejde

med løstrailere. De har bl.a. vendbar

førerplads, skydedør bagtil, ekstra

hydraulik til trailerbukke-systemet og

en velindrettet og rummelig kabine,

der letter arbejdsdagen mest muligt for

chaufførerne. Samtidig er maskinernes

støjniveau ekstremt lavt og udgør en


gevinst for arbejdsmiljøet både inde

og ude.

- Som nogle af de første i branchen har

vi valgt at installere alkolåse på de nye

terminaltraktorer. Maskinerne kan kun

starte og køre, hvis chaufføren leverer

et alkoholfrit pust. Initiativet er blevet

positivt modtaget af vores chauffører

og ligger i klar forlængelse af den

nul-alkoholpolitik rederiet har ombord

på færgerne og på land. I sidste ende

handler det om at øge sikkerheden for

mennesker og materiel ved arbejdet på

vores terminaler, siger Gert Balling.

13

Direktør Gert Balling,

Fjord Line

Fjord Line - kort fortalt

Fjord Line, der er norsk ejet, men sejler under dansk flag, blev stiftet i 1993.

Samme år blev den første færge indsat på ruten Bergen/Egersund/Hanstholm.

Efter en række gode år var hård konkurrence ved at koste rederiet

livet. Nye ejere kom til i 2007, og basen blev flyttet til Hirtshals, hvor ruten

Hirtshals/Stavanger/Bergen er blevet en succes med tre ugentlige afgange

og en weekendtur.

2013 er Fjord Line klar til et nyt afgørende skridt. To nye superfærger med

kapacitet til 1.500 passagerer og f.eks. 350 personbiler og 100 lastbiler/

løstrailere pr. gang indsættes med daglige afgange.

En ny rute til Langesund åbnes samtidig.

Sideløbende fortsætter Fjord Line i sommerhalvåret sejladsen på Hirtshals/

Kristiansand med hurtigfærgen Fjord Cat.


Heavy? Bare kom an...

Godsthåndtering og meget tunge laster stiller store krav til

maskiner og transportmateriel, hvis håndteringen skal være

optimal. Derfor tilbyder N.C. Nielsen et voksende udvalg af

forskellige trailertyper til terminaler, havne og oplags-

pladser. F.eks. Cometto-trailere, container movere og

nyheden Lafayette body carrier.

Fleksible Cometto-trailere

Stort, langt og ekstremt tungt. Med

Cometto-trailere kan alt fl yttes uden

begrænsninger af nogen art. Den

italienske producent, som N.C. Nielsen

arbejder tæt sammen med, har produceret

specialtrailere til tungt gods

siden midten af 1950’erne. De mindste

trailere fra Cometto har kapacitet til 30

tons og de største kan tage 2.000 tons

eller mere!

Modulopbygget til behov

Hver enkelt Cometto trailer opbygges

N.C. NIELSEN HEAVY DUTY

specifi kt til virksomhedens transportbehov,

dvs. i forhold til de krævede

specifi kationer (længde, bredde og

lasteevne).

Trailerne er konstrueret ud fra et

modulprincip og kan dimensioneres

til enhver opgave ved at øge antallet

af aksler og hjul.

Cometto-trailere kan efter behov

håndteres af terminaltraktorer eller

sættevognstrækkere. Alle hjul på

køretøjet er drejelige, hvilket sikrer

optimale manøvreegenskaber trods

stor længde.

14

Container movere

Meclift container movere er det

perfekte arbejdsredskab, når virksomheder

skal fl ytte containere på

godsterminaler eller havneområder.

I standardversion kan containermoveren

håndtere alle gængse containerstørrelser

fra 20-45’’. Hurtige

skift mellem de forskellige typer

sikres gennem en enkel hydraulisk

justering af højde, bredde og twistlocks.

Container moveren er kompakt bygget

og derfor velegnet til at passere

Mere

Heavy Dutymateriel

N.C. Nielsen har løsningen til

alle heavy duty-opgaver:

• Kasettetrailere

• Rolltrailere Rolltrailere

• Container chassis

Se mere på www.nc-nielsen.dk

gennem lave terminalporte eller f.eks.

under lave vejbroer.

Sammen med Terberg terminaltraktorer

udgør container moveren et stærkt

team. Den forreste del af moveren er

koblet på traktorens drejeskammel.

Den bageste del er udstyret med hjul.

Det er terminaltraktorens hydrauliske

system, der leverer kraft til container

moverens funktioner, bl.a. når containere

skal løftes eller sænkes.

Container moveren kan også laste og

losse containere direkte på containerchassis.


TNT er glade for Lafayetten

Express terminalen i Helsinborg udgør et nordisk knudepunkt i TNT’s globale distributionsnet.

TNT står i dag som en af verdens vigtigste distributører af pakke- og ekspresforsendelser.

Netop det sidste kræver, at alt kører i højeste gear på alle terminaler.

TNT Express Sverige håndterer årligt

omkring 8 millioner forsendelser ud og

ind af de nordiske lande.

En væsentlig del af denne trafik passerer

gennem terminalen i Helsingborg,

hvor der hersker stor travlhed fra kl. 16

eftermiddag til 6 morgen på alle ugens

dage.

Især kravet om dør-til-dørleverancer

betyder, at alt skal køre optimalt.

15

Også veksellad

Langt hovedparten af TNT’s pakker og

breve ankommer i trailere til terminalen

i Helsingborg og læsses på trailere, der

kører videre til andre destinationer. Men

i forbindelse med hurtig omlæsning og

videredistribution til andre terminaler er

veksellad en nødvendighed. Derfor køres

et veksellad op til rampen 5-7 gange

om dagen til lastning eller losning og

returneres igen til pladsen bagefter.

- Tidligere har vi løst transportopgaverne

med en lastbil, der kunne klare både

trailere og veksellad, men det fungerede

ikke optimalt, siger pladschef Bengt

Tufvesson. I stedet fik virksomheden

kontakt til Terberg Scandinavia og blev

overbevist om, at en Terberg YT 182 var

det et godt og effektivt alternativ til den

interne transport.

- Terminaltraktoren har gjort det blevet

langt enklere for os at komme rundt og

håndtere vores trailere og veksellad,

siger Bengt Tufvesson.

Lafayetten løste et problem

TNT Express Terminalen i Helsingborg

havde også en Terberg Body Carrier

med i overvejelserne. En maskine, der

er designet til at ”multitaske” med veksellad,

trailere eller almindelige lastbilanhængere.

Men én ting hindrede den

løsning: Terminalens trailere og veksellad

holder uden for det indhegnede

område og Terberg Body Carrier’en kan

ikke indregistreres til landevejskørsel i

Sverige. Løsningen blev en nyhed i N.C.

Nielsen-regi: En Lafayette Body Carrier,

der kobles på Terberg’en og gør det let

at at skifte mellem veksellad og trailere.

Kørsel på offentlig vej er i den sammenhæng

intet problem. Både Terbergmaskinen

og Lafayetten - som den

kaldes på terminalen - er indregistreret

til landevejskørsel.


Tradition & fornyelse

Selv om Metalcentret ligger i Glostrup, har virksomheden

succes med nærmest jyske dyder. Sådan har det været siden

1942, og sådan fortsætter det uden større ændringer, når

Mikael Lynfort overtager roret næste år.

Vi bekender os til mådehold, ærlighed,

ansvarlighed, ordenssans og respekt

for indgåede aftaler, skriver Metalcentret

på firmaets hjemmeside under

overskriften ”Sunde værdier giver en

sund virksomhed”. Værdisættet er i høj

grad knyttet sammen med den nuværende

ejer, Bruno Bjerregaard. Han har

stået i spidsen for virksomheden siden

1978 og har med en god blanding af

klassiske købmandsdyder og moderne

teknologi placeret Metalcentret som

en af de førende metalgrossister herhjemme.

Virksomheden lagerfører i dag

landets største udvalg af halvfabrikata

inden for aluminium, messing, kobber,

bronze og meget andet.

- Helt i tråd med virksomhedens ånd

befinder vi os i et velovervejet generationsskifte.

Bjerregaard, der er fyldt 61,

har annonceret sin afgang i maj 2013.

Lige nu er vi godt midtvejs i et frugtbart

to-årigt parløb, der skal give mig et godt

kendskab til Metalcentret, mens medarbejdere,

kunder og leverandører får et

tilsvarende godt kendskab til mig.

Det har været meget vigtigt for Bjerregaard

at sikre, at generationsskiftet

forløber godt både undervejs og bagefter,

siger Metalcentrets kommende

direktør Mikael Lynfort, der selv har

rundet de 46.

Korte bukser ikke i kontrakten

Tidligere har Mikael Lynfort arbejdet i

store virksomheder som Nokia, Expert

og Sony. Umiddelbart virker afstanden

til Metalcentrets forretningsområde

stor, men der lå et helt bevidst valg bag,

da han søgte direktørjobbet.

- Jeg er tilbage ved rødderne på mange

måder. Jeg har fundet ud af, at jeg trives

rigtig godt med handel og meget forskelligartede

opgaver, siger han.

METALCENTRET

Den snart afgående direktør - Bruno

Bjerregaard - er kendt for sin uhøjtidelige

personlige stil, der bl.a. viser sig

ved korte bukser året rundt og nul

computer på sit kontor.

- Bjerregaard har haft stor succes med

sin meget værdibaserede måde at drive

virksomheden på. Men min kontrakt

omfatter ikke et krav om at gå i korte

bukser, fortæller Mikael Lynfort med

et smil og fortsætter, jeg bruger selv

16

computeren som et naturligt arbejdsredskab.

Det giver bl.a. mulighed for

at udnytte det formidable it-system

til lager-, kunde- og økonomistyring,

som Metalcentret råder over. Jeg har

bestemt ingen planer om at vende op

og ned på alt som ny direktør. Jeg ser

snarere mig selv som en kærlig fornyer,

der skal få ting, der kører godt i forvejen

til at køre endnu bedre.

Rollen som brandslukker

Halvfabrikata i metaller bruges i utallige

sammenhænge: Vindmøller,

el-installationer, facadeløsninger,

bilindustrien og f.eks. til metalforme i

produktionsvirksomheder. Den brede

anvendelse afspejler sig i Metalcentrets

kundefordeling. Omkring halvdelen af

omsætningen kommer fra håndværksvirksomheder

og maskinfabrikker.

Den anden halvdel kommer fra store

industrikoncerner og deres underleverandører,

der får store partier af halvfabrikata

leveret som led i faste aftaler.

- Vores voksende succes skyldes, at

vi kan levere stort set alt med dags

varsel, og derfor udfylder vi også rollen

som en slags brandslukker for vores

kunder. Løber de tør for halvfabrikata

i metal, har vi med stor sandsynlighed

den manglende del på lager. Det gør

os interessante for bl.a. underleverandører,

der oplever et øget pres mod

just-in-time produktion og yderligere

specialisering, siger Mikael Lynfort.

Truck er rygraden

Med op mod 4.800 forskellige lagernumre,

1.900 tons varer, 5.000 kvadratmeter

lager og 6 meters loftshøjde

udgør truck en uundværlig rygrad i

den interne logistik hos Metalcentret.

Og det har nærmest sin egen logik, at


virksomheden har satset på Linde gaffeltruck

siden engang i 1980’erne,

- Vi har en håndfast tro på kvalitet og

service. Linde truckene - inklusive den

service, N.C. Nielsen leverer - matcher

vores egne værdier, der jo nærmest

må betegnes som jyske. Det er vores

erfaring, at truckene kører effektivt,

driftsikkert og med stor førerkomfort,

og hvis der endelig er et problem med

en maskine, sørger N.C. Nielsens servicefolk

for at løse det hurtigt, siger

Mikael Lynfort.

Flow fungerer

I øjeblikket består virksomhedens

maskinpark bl.a. af tre Linde R16

reachtruck, 1 Linde H35 gastruck og to

Linde R25 eldrevne 4-vejs truck. 4-vejs

truckene er det seneste indkøb for at

give ekstra fleksibilitet til at komme

rundt på Metalcentrets velordnede,

men også ganske tætpakkede lager.

De øvrige Linde truck tager sig af alle

andre lageropgaver inklusive af- og

pålæsning. Det gælder bl.a. læsning

af firmaets egne biler, der kører ud

til kunder i Hovedstadsområdet, og

tømningen af lastbiler, der ankommer

fra metalproducenter over hele Europa

med nye leverancer.

Stor løftehøjde, sideskift, gaffel-

spredere og lange udskiftelige gafler

giver truckene den nødvendige fleksibilitet

til at håndtere de mange forskellige

typer lagervarer som f.eks. stænger,

lange profiler eller brede plader.

- Truckene er med til at sikre et nødvendigt

og godt flow i vores dagligdag. En

smidig håndtering er helt afgørende for,

at vi kan fungere som grossist, understreger

Mikael Lynfort.

17

Metalcentrets kommende direktør Mikael Lynfort

Kort og godt om Metalcentret

• Metalgrossistvirksomhed etableret 1942

• Danmarks største lagersortiment af metalhalvfabrikata

• Et stort antal kunder i Danmark, de øvrige nordiske lande, Tyskland og Polen

• 25 medarbejdere

Metalcentret cykler derudaf: I løbet af juni og juli 2012 afleverede virksomhedens

medarbejderne på cykel et nyt lagerkatalog til mere end 600 kunder i Storkøbenhavn.


Linde i

logistisk knudepunkt

Bestsellers nye euroæpiske logistikcenter ligger ud til motor-

vejen tæt ved Haderslev og forventes klar til fuld drift inden

årsskiftet.

Allerede fra motorvejen kan man se,

at Bestseller har gang i noget stort.

En moderne logistik- og lagerbygning

i velvoksne dimensioner er skudt op

af den bare mark tæt ved frakørsel

67 Haderslev Nord. Bygningerne blev

taget i brug 1. maj i år, men det betyder

ikke, at alt er på plads. Først ved årsskiftet

er ambitionen om at etablere et

nyt logistisk knudepunkt for Bestseller

fuldt realiseret. På det tidspunkt vil alle

modekoncernens distributions- og lagerfunktioner

for Europa være samlet i

Haderslev og de nuværende lagre i hhv.

Brande og Vojens lukkes endeligt ned.

Op mod 50.000 forsendelser pr. døgn

- Vi befinder os fortsat i en indkøringsfase.

Vores hovedfokus er lige nu på at

få de sidste ting omkring smalgangslageret

og den samlede lagerstyring

på plads, fortæller projektleder Søren

Jakob Sørensen, der er tovholder på at

sikre alt fra automatiserede plukkestationer

til warehouse management

og optimalt lagerdesign.

De ti modebrands i koncernen - der

bl.a. omfatter Jack & Jones, Vero Moda

og Only - håndteres fremover fra det

BESTSELLER

nye center. Det gælder distributionen

til mere end 3.500 butikker i Europa og

Rusland plus lagerføring og levering af

alle varer, som de europæiske butikker

og shop-in-shops kan genbestille

efterfølgende. Friske forsyninger i form

af nyt tøj og tilbehør til de forskellige

Bestseller-brands ankommer løbende

i containere og fremstilles hos samarbejdspartnere

i Kina, andre asiatiske

lande og Tyrkiet.

- Når alt kører på fulde omdrejninger til

årsskiftet forventer vi at håndtere 100

containere ind og 100 trailere ud pr.

døgn. Alene den udgående trafik indebærer,

at vi skal distribuere og plukke

til omkring 50.000 forsendelskartoner i

døgnet, siger Søren Jacob Sørensen.

Udskillelsesløb

Samlet set fylder truckanskaffelsen

ikke meget i logistikcentrets etablerings-

og byggebudget, men opgaven,

som maskinerne skal løse, udgør en

særdeles vigtig brik i det samlede flow.

Heller ikke her blev noget derfor overladt

til tilfældighederne.

Bestsellers maskinbehov var fra starten

defineret til smalgangstruck og

18

el-stablere. I første omgang blev der

gennemført en grovsortering af mulige

truckmærker og leverandører ud fra

pris, kvalitet og udvalg.

- Til slut bad vi de tilbageværende leverandører

om at kigge lidt ud i fremtiden.

Vi vil gerne holde en dør åben til yderligere

automatisering af vores lager- og

distributionsfunktioner og spurgte:

Hvad vil det koste at ændre truck og

stablere til førerløse AGV-maskiner på

et senere tidspunkt? I sidste ende kom

Linde og N.C. Nielsen ud med de fleste

plusser i forhold til vores samlede kriterer,

siger Søren Jacob Sørensen.

Scanner den rigtige lokation

Bestseller har indtil videre leaset to

specialiserede Linde K smalgangstruck.

Truckene løser alle palleopgaver i det

nye smalgangslager fra gulvniveau op

til 6,2 meters højde og sikrer en hurtig

ekspedition af produkter til og fra de i

alt 4.700 pallepladser.

Den meget vigtige transport mellem

smalgangslageret og ramperne, hvor

containere og trailere skal tømmes

eller fyldes, klares af 20 Linde T20SP

hurtigløbere.

- Transporten med stablerne er fuldstændig

styret af vores Warehouse

Management System og et TRM-modul,

der står for Transport Ressouce Management.

Når lagerfolkene scanner

stregkoden på pallerne, får de samtidig

en præcis angivelse af hvilken lokation,

de skal køre til, siger Søren Jakob

Sørensen.

Terberg på pladsen

Med en forventet daglig trafik på 100

containere ind i huset - og et tilsva-


ende antal trailere ud af huset - har

Bestseller også brug for motorkraft til

at flytte rundt på containere og trailere

udenfor . Ordren omfatter derfor også

to Terberg RT 223 terminaltraktorer, der

skal sørge for, at logistikken til og fra

parkeringspladsen fungerer tilsvarende

smidig.

- Vores kørsel med Terberg traktorerne

styres også af Transport Ressource Management-systemet,

så der er altid er

fuldstændig klarhed over, hvor tingene

skal hen, og hvor det efterfølgende er

placeret. Vi ser vores parkeringsplads

som en del af lageret, siger Søren Jakob

Sørensen.

19

Projektleder

Søren Jakob Sørensen

Bestseller - dansk modetøj worldwide

Bestseller - med base i Brande - er en familieejet modekoncern etableret

i 1975 af Merete Bech Povlsen og Troels Holch Povlsen. Koncernen beskæftiger

mere end 12.100 medarbejdere på verdensplan heraf ca. 3.200 i Danmark.

40 er ansat på det nye distributionslager ved Haderslev og suppleres af et

tilsvarende antal løstansatte vikarer.

Bestseller står bag modebrands og -tilbehør som Jack & Jones, Vero Moda, Only

og Pieces, der sælges i mere end 46 lande. Dels gennem omkring 3.500 egne butikker

og mere end 12.000 såkaldte shop-in-shops i stor-magasiner og lignende.

Batteriovervågning for at optimere driften

I kølvandet på de nye truck og stablere har Bestseller installeret et

batteriovervågningssystem. Batterier udgør en stor del af maskinernes pris

og skal derfor holde så længe som muligt. Den løbende overvågning sætter

opladning og håndtering i system, så batterierne hele tiden udnyttes og

oplades optimalt.


Linde giver elbil et boost

Udsolgt! Den nye el-drevne Fiat 500E fra Karabag, tysk

markedsleder inden for elbiler, går som varmt brød syd for

grænsen. Avanceret teknologi fra Linde el-truck har boostet

bilens ydeevne

Siden 2008 har Tysklands største

importør af Fiat person- og varebiler

haft fokus på at forvandle traditionelle

benzin- og dieselmodeller til smarte

miljørigtige elbiler. Det nyeste skud

på stammen er en el-version af den

populære retro-model Fiat 500. En

forvandling, der er sket i et tæt samarbejde

med Lindes ingeniører og

bygger på teknologisk avancerede

løsninger og komponenter fra Linde

eltruck. Valget understreger, at Linde

er frontløber inden for eldrevne

maskiner med høj effektivitet og lavt

energiforbrug.

LINDE TEKNOLOGI

Mindre motor med mere kraft

Oprindelig ønskede Kabarag at

basere deres Fiat 500E-version på en

30 kw afkølet drivmotor, men samarbejdet

med Linde’s ingeniører

ændrede radikalt på den plan.

Ingeniørerne foreslog i stedet en

lettere ikke-afkølet 28 kw motor og

en optimering af den elektroniske

styring, der er velkendt fra Linde

eltruck. Slutresultatet var en endnu

mere miljøvenlig motor med mere

acceleration og styrke end den 30 kw

drivmotor, der var planlagt til at ligge

under motorhjelmen.

Den nyudviklede Fiat 500E accelererer

fra 0-50 km/t på 8,5 sekunder,

har en tophastighed på 105 km/t og

en rækkevidde på 100 km. Energien

kommer fra fra et relativt billigt lithium

polymer batteri, der ikke optager

ret megen plads.

Varmt brød

Karabag har ramt helt rigtigt med

deres Fiat 500E, der markedsføres

som den perfekte city-bil i bl.a.

Tysklands næststørste by Hamborg.

Succesen fremgår af et ”udsolgt”skilt

på fi rmaets hjemmeside.

Hovedkontor:

N.C. Nielsen A/S

Nørregade 66

7860 Balling

t: 99 83 83 83

f: 97 56 46 24

e: linde@nc-nielsen.dk

w: nc-nielsen.dk

Salg og service Øst:

Metalgangen 1-3

2690 Karlslunde

t: 46 15 00 23

f: 46 15 05 60

More magazines by this user
Similar magazines