Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

samfund.dda.dk

Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

Indledningen

------------

Kodebogen

---------

forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

dataindsamlingen: definitioner af univers og

observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

og det genererede datasæt.

Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for

en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af

adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige

eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger

om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i

dataarkivet.

Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af

forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med

publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den

oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af

datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til

beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste

afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable,

hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for

respondenterne.

Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort

beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning),

som datamaterialet har været underkastet i DDA, med

oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden

indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om

materialet, som kan være af interesse for brugere.

Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til

sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt

udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den

fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle

kodevejledninger og instruktioner til interviewerne.

DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet.

Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at

formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske

arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget

omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

More magazines by this user
Similar magazines