Industry Information - Siemens

w3.siemens.dk

Industry Information - Siemens

Industry Information

Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark

Nr. 4 · november 2010

Slut med driftsstop

på Leca® værket

Få det helt rigtige

vejebånd

Ny RFID-læser til

komplekse opgaver

Fremtidens

automationssoftware

- TIA portalen


2

Indholdsfortegnelse

3 Leder

4 Toptunet wifi i den gamle lerlade

7 Frekvensomformere med kul på

10 RF670R - ny RFID læser til løsning

af komplekse opgaver

11 Sikkerhedsnyt

12 Få det helt rigtige vejebånd

14 Har du en måle- eller pumpestyringsopgave?

16 Opgrader til SIMATIC STEP 7 Professional

og få 1 års gratis abonnement

18 Totally Integrated Automation Portal

- fremtides automationssoftware

21 1998-generationen af SIRIUS 3RW30

softstartere er overgået til reservedelsstatus

Industry Information

Redaktion: Melina Andersen, chefredaktør og Birgitte Mønsted, E.D.

Layout og produktion: Corporate Communications

Tryk og repro: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge

Oplag: 3.300 stk.

22 Hvordan uploades et projekt fra et panel?

23 Siguide - montørkataloget, der gør

det nemt for dig

24 Innovation Tour - Siemens leverede svarene!

26 Nyheder fra ET 200-fronten

27 Det betaler sig at opdatere SIMATIC S5-PLC’en -

vi forlænger tilbuddet

28 Servosystem til nem og prisbevidst positionering

30 Salg af Field PG

30 Redirects

31 Vis os, hvor du læser Industry Information

- og vind en Siemens Porsche kaffemaskine

31 En stor tak til Birgitte


Kære læser

AF MELINA ANDERSEN

LEDER

Vi nærmer os hastigt slutningen på et år, hvor vi har set

en stabilisering af økonomien, men som også stadig

er præget af en vis usikkerhed overfor den fremtidige

vækst.

Der dukker jævnligt analyser og opgørelser op i medierne,

som ikke altid peger i samme retning, og som til tider er

direkte modstridende. Så hvad er det for et år, som vi står

overfor? I skrivende stund fastholder vismændene fra Det

Økonomiske Råd en vækst på 1,1 pct. for 2011, mens Den

Internationale Valutafond, IMF, forudser en vækst på 2,3 pct.

i det kommende år for Danmark.

Samtidig ved vi, at der er stor forskel på udsigten for de

forskellige brancher. I den henseende er det mere interessant

at kende vækstforventningerne inden for det område,

ens virksomhed beskæftiger sig med end den samlede

vækstforventning for Danmark.

Begrænset vækst stiller store udfordringer til danske

industrivirksomheder om at gøre det billigere, smartere,

hurtigere, mere effektivt etc. end hidtil. Hvis vi ikke formår

det, er der stor sandsynlighed for, at vi mister omsætning,

markedsandele, medarbejdere o.l. til konkurrenterne –

danske såvel som udenlandske. I Siemens ser vi det som

vores vigtigste opgave at hjælpe virksomhederne med at

forblive konkurrencedygtige. Og derfor investeres årligt

mange mio. euro i udvikling. I disse dage introduceres

den største udvikling inden for automationssoftware

siden SIMATIC S7 i 1996 – denne går under navnet

TIA-portalen. I dette nummer løfter vi sløret for dette

nye engineeringværktøj, som, vi håber, kan hjælpe din

virksomhed med nogle af de udfordringer, som I står overfor

i dag og i fremtiden.

Med ønsket om en god jul og et vækstfyldt nytår!

3


4

Toptunet wifi i den store lerlade

Lerladen hos Weber er et virkeligt hårdt og industrielt miljø. Voldsomme

vibrationer, kulde, varme fugtighed og støv er en del af dagligdagen.

AF LEIF OSMARK

FREELANCEJOURNALIST

Ingen driftsstop i et år. Tilfredsheden er til at tage at

føle på hos Saint-Gobain Weber A/S, efter at Leca®

værket fi k skiftet slæberinge og kommunikationskabler

ud med trådløst PROFINET. Samtidig opgraderede de til

SIMATIC S7, hvilket har givet en masse nye muligheder.

Især i vinterhalvåret var Leca® værket i Hinge mellem Århus

og Randers udsat for jævnlige driftsstop. Her graver virksomheden

Weber A/S en speciel ler op af jorden og forvandler

den til de kendte Leca® letklinker.

Driftsstop betyder ophold i produktionen og dermed tabt

arbejdsfortjeneste, og derudover havde Weber en årlig udgift

på mellem 20.000 og 25.000 kroner til udskiftning af kabler

til de skrabere, der kører frem og tilbage i Webers store

lerlade og graver leret ud.

“Kabelsystemet kunne ikke klare presset. Det var hurdlen i

produktionen før”, siger el-installatør Jan Sand fra Weber.

Et hårdt miljø

Kablerne var da også under pres i Webers store lerlade. Laden

er 140 meter lang, og den er åben i siderne, så påvirkningen

fra vind og vejr er hård. Mekanikken skal fungere i alt fra

frost, blæst og bidende kulde til fugtig varme på en stegende

sommerdag. Derudover er laden fyldt med ler, der skifter

konsistens fra det rene mudder til tørt og støvet afhængigt af

vejret.

Kablerne blev benyttet til de signaler, der styrer to fl ytbare

skrabere, som graver leret ud efter et sinrigt system.

Skraberne skal styres til det rigtige sted i laden, og for, at

leret ikke skal klaske sammen, bliver det gravet ud i en form

som en trappe.

Tidligere sad kommunikationskablerne på slæberingstromler

på skraberne, og kablerne skulle rulles ind og ud i takt med,

at skraberne kørte frem og tilbage i laden. Men i dag er

tromler og kabler erstattet af SCALANCE Industrial Wireless-

LAN Access Points. Og det har betydet en verden til forskel.

“Især i vinterperioden og den fugtige del af året skabte

systemet med af- og oprulning problemer. Den har vi fjernet

helt ved at køre Industrial wireless-LAN. Efter et år kan vi

konstatere, at vi ikke har haft udfald, siden vi fjernede nogle

helt basale støjproblemer under opsætningen. Systemet går

aldrig ned, så vores oppetid er faktisk 100 procent”, siger Jan

Sand.


Beholdt gammel hardware

Tidligere blev al automation styret med gamle PLC’er fra

Texas Instruments. Men de opfylder ikke længere kravene i

produktionen, så udgangspunktet for den nye løsning var, at

Jan Sand ønskede at skifte til SIMATIC S7 PLC-serien.

Alligevel er det gamle TI-system ikke helt smidt på porten.

“Vi tog CPU’en og kommunikationskortene ud af den gamle

styring og udskiftede dem med et PROFIBUS interface-modul,

og så kunne de fortsætte som PROFIBUS-slaver. Derefter

monterede vi den nye CPU og sluttede den til PROFINET/

Ethernet via en ny switch. Så i stedet for at skifte alle I/O-kort

har vi benyttet de gamle moduler, så racket er uforandret,

og vi undgik at skulle omfortråde. Montagemæssigt har det

været meget billigt i mandetimer”, siger Jan Sand.

Webers egne elektrikere har stået for montagen, mens

Sinus Automation har stået for programmeringen. For Sinus

Automation var det en spændende udfordring at få den nye

trådløse teknologi fra Siemens til at spille sammen med det

gamle Texas system. Men for projektleder Karsten Thorsen

var det også oplagt, at hans kunde kunne få mere for

pengene ved at beholde det gamle udstyr.

“Der er ingen grund til at bruge penge på at skifte I/O, der

fungerer. Vi skal tænke på, at kunderne ikke har uanede

mængder af penge, men gerne vil betale for at optimere

deres produktion, og de moduler kan vi altid skifte, når

de en dag ikke kan mere”, siger Karsten Thorsen fra Sinus

Automation.

Op at køre på en dag

I forbindelse med udskiftningen til SIMATIC S7 har Weber

føjet fl ere funktioner til automationsløsningen, så der for

eksempel er kommet mange fl ere informationer på SROanlægget.

Sinus Automation har programmeret det hele på

baggrund af en grundig funktionsbeskrivelse.

“Skraberne skraber leret op efter nogle meget bestemte

mønstre, og det foregår fuldstændig fuldautomatisk, så der

er meget programkode i det. Det er også koordineret med

fyldningen af laden, som foregår via et radarsystem, der også

er fra Siemens, og som sidder oppe under taget og måler

lerladens niveau, så vi ved, hvor der mangler ler. Fyldningen

af lerladen skal naturligvis koordineres med, at der ikke

foretages afl æsning der, hvor skraberne befi nder sig. Der er

brugt nogle timer på at regne den ud”, siger Karsten Thorsen.

Men den er regnet godt ud, for da først programmeringen

var færdig og testet, var det lige til at implementere.

“I løbet af én dag kunne vi montere den nye hardware,

tilslutte den til det trådløse og styre det manuelt via SCADAsystemet”,

siger Karsten Thorsen.

Åbner for nye muligheder

Hos Weber er der selvfølgelig først og fremmest begejstring

over driftssikkerheden. Men det er langt fra den eneste

fordel, der har været ved at opgradere til SIMATIC S7.

“Vi har fået en masse nye features, så det vil i fremtiden være

meget nemmere at implementere nye ting. Der åbner sig en

Øverst: Jan Sand fra Saint-Cobain Weber A/S og Karsten

Thorsen fra Sinus Automation står bag den innovative og

kreative løsning.

Nederst: Siemens ekstrem robuste SCALANCE X switches

og SCALANCE W Access Points, sikrer oppetiden og

pålideligheden for kommunikationsløsningen hos Weber.

5


6

masse muligheder ved at komme på den trådløse platform,

og Siemens har udstyr til mange andre områder i processen,

hvor vi kan plukke punkter ud, som det kan være interessant

at bygge på. Det har vi fået åbnet mulighed for nu, siger Jan

Sand, der er blevet en varm fortaler for PROFINET baseret på

Industrial Wireless-LAN.

“Det har været en utroligt positiv oplevelse at få det

skiftet. Nu er det så stabilt, at man tør satse på det i større

installationer, siger han.

SINUS Automation A/S

Sinus Automation har cirka 20 medarbejdere, der alle har

stor erfaring fra automationsbranchen. Virksomheden er

Siemens Solution Partner og har blandt andet erfaring

inden for følgende brancher: Bryggeri, energi, farmaci og

fødevarer.

SIMATIC PLC’erne og SCALANCE X switches fungerer upåklageligt selv når støv,

vibration og temperaturpåvirkninger er massive.

Den danske produktion

af Leca® letklinker

er koncentreret i Østjylland mellem Århus og

Randers, hvor der fi ndes en speciel ler, der

ekspanderer og bliver porøs ved brændingen.

Leca® værket er startet i 1953. Siden da, er der

produceret 34 mio. m 3 Leca® letklinker, som

hovedsagelig er anvendt i byggeri til bl.a. isolering,

vægge, dækelementer og gulvkonstruktioner. Også til

drænopgaver, hydrokulturer og plantemix anvendes

Leca® produkterne. De leveres i størrelser fra 2 til 20

mm i diameter.

Leca® værket i Hinge blev i 2009 overtaget af den

store internationale byggekoncern Saint-Gobain.


Frekvensomformere med kul på

AF LEIF OSMARK

FREELANCEJOURNALIST

4.000 tons kul i timen kan Stignæsværkets nye anlæg

transportere. Frekvensomformere fra Siemens sørger

for, at båndet kører med ens belastning på motorerne, så

støjfrit som muligt og med mindst muligt mekanisk slid.

Kommunikation og sikkerhed er integreret i PLC’erne.

Stigsnæsværket ved Skælskør er blevet stedet, hvor skibe

fra Sydafrika, Colombia og Rusland kan losse kul i kolossale

mængder. Værkets havn har en dybde på hele 18 meter, og

det nye anlæg til at transportere kullet fra de store skibe og

over til de pramme, der skal sejle det videre til de kulfyrende

værker i Danmark, er nu meget tæt på at være 100 procent

færdigt.

“Vi mangler kun lige det sidste på et prøveudtag. Anlægget

er fuldt funktionsdygtigt nu, så vi kan indskibe, lagre og

udskibe”, siger Sten Mikkelsen, automationsingeniør i DONG

Energy.

Sammen med sin kollega Henrik Leth, der er PLC-tekniker,

har Sten Mikkelsen opbygget automationsdelen af det nye

anlæg. At anlægget fungerer, konstaterer vi ved selvsyn, da

Sten og Henrik giver Industry Information en guidet tur på

en smuk efterårsdag, hvor solen skinner, og der næsten ikke

er nogen vind. Weekenden inden ankom et stort skib, og nu

sidder mågerne på store bjerge af kul under transportbåndet,

der kører cirka 50 meter oppe i luften.

Stigsnæsværket nye kulterminal.

Mens vi spadserer oppe på anlægget langs båndet med

udsigt til Storebæltsbroen, glæder vi os over, at det ikke

blæser. For vinden kan være barsk deroppe, og vinden har

faktisk haft indfl ydelse på valget af frekvensomformer.

Den store stacker, som kører både på langs og på tværs

af båndet og fordeler kullene i bunker, bliver udsat for en

meget kraftig påvirkning af vinden, og der er stor forskel

på hastigheden, når den kører i medvind og modvind. I

begyndelsen var der et problem med, at den koblede ud, når

den havde medvind. Eller det troede de i hvert fald i første

omgang.

“Først havde vi en almindelig SINAMICS G120-frekvensomformer

på med et 1-kvadrant PM240 powermodul, men

når vinden skubbede på stackeren, gik den i overspænding,

og så lukkede den ned. Først var vi sikre på, at det var vinden,

men under en test prøvede vi at køre den i den modsatte

retning, så den kørte mod højbåndet. Der fandt vi ud af, at

højbåndet også skubber til den, så det var ikke kun vinden,

der var problemet”, siger Sten Mikkelsen.

Højbåndet er den del af transportbåndet, der kører op over

stackeren. Og da båndet transporterer mere end et ton kul i

sekundet, er vægtpåvirkningen så stor, at båndet kan trække i

den mange tons tunge stacker.

Løsningen på det problem var at skifte frekvensomformerens

1-kvadrants powermodul ud med et 4-kvadrants PM250

powermodul.

7


8

Kullager med stacker og transportbånd. SINAMICS G120 til styring af stacker.

“Powermodulet i PM250 er to omformere i én, så det kan

både fungere som motor og generator. Når vinden eller

højbåndet skubber stackeren frem, leverer vi faktisk energi

tilbage i nettet”, siger Sten Mikkelsen.

Udskiftningen af effektmodulet var tæt på at være en lille

fest i sig selv.

“Jeg har 25 års erfaring på det her område, og før i tiden var

det ikke sjovt at skifte frekvensomformere. Ved anvendelse

af SINAMICS G120 frekvensomformer tog de kablerne af,

løsnede fi re bolte, skiftede effektmodulet og satte det gamle

styremodul på igen. Under opstarten skulle vi bare lige ind

i softwaren og kvittere for, at hardwaren er ændret. Den

melder sig på nettet med det samme, og vi skal ikke ind og

fi nde IP-numre eller ændre i parametrene”, siger Henrik Leth.

Sten Mikkelsen og Henrik Leth fra DONG Energy.

Sikkerhed om bord

Han behøver heller ikke at stå oppe på transportbåndet for

at kvittere for hardwaren. For hele det store anlæg er bundet

sammen af PROFINET med de fejlsikre PROFIsafe PLC’er.

Der er i alt 35 store omformere fra 30 til 160 kW fordelt

på anlægget, som er cirka 1.000 meter langt. For at få

den bedste kommunikation imellem enhederne på det

relativt store anlæg, er det bygget op over SIMATIC ET

200S og bundet sammen af lysledere. Tre ringforbindelser

sikrer, at kommunikationen vil kunne fortsætte, selv om et

lyslederkabel skulle knække.

Løsningen med PROFINET medfører, at det hele kører på

samme netværk, og for medarbejderne hos DONG Energy er

der mange fordele ved for eksempel at have WinCC og I/O på

samme net.

“Det er hele TIA-konceptet (Totally Integrated Automation)

fra Siemens, som vi udnytter her. Vi kan sidde hjemme og gå

helt ned i den enkelte omformer, hvis vi har behov for det”,

siger Sten Mikkelsen.

En anden stor fordel er, at sikkerheden er integreret i PLC’en.

“Vi har sparet penge ved at have safety on board. Havde vi

ikke valgt denne løsning, skulle der have været nogle ret

store kontaktorer til. De koster en jetjager, og samtidig skulle

vi have haft større rum til skabene”, siger han.

“Til gengæld har der været lidt mere programmering i det,

men vi har været i god tid”, supplerer Henrik Leth.

Fire motorer trækker skråbånd

Den gode tid brugte de blandt andet til at udvikle og teste

på kontoret. Men når der skal arbejdes med så stor en

belastning, som transportbåndet udsættes for, er det ikke

altid, at skrivebordsberegningerne stemmer helt overens

med virkeligheden.

Det var i hvert fald tilfældet med løsningen til det

skråbånd, som trækker kullene op fra niveauet på kajen

til transportbåndet i højderne. For at sikre at skråbåndet

trækker helt lige, og at det kan starte stille og roligt op uden

at glide baglæns, selv om det er fuldt læsset, har DONG

Energy valgt at have to motorer på hver aksel og have en

frekvensomformer på hver motor, en SINAMICS G120.


“For ikke at ødelægge båndet eller gearkassen skal vi

belaste det hele ens. Det er vigtigt, at motorerne får samme

setpunkt, starter samtidig, har samme rampetid op og

rampetid ned, og at de trækker lige meget. Det har vi løst

ved at have en droop-funktion mellem motorerne på samme

aksel, og så har vi en analog forbindelse mellem en motor på

den ene aksel og en på den anden. På den måde er de låst

sammen, så de ikke skrider, og vi kan køre med automatisk

load sharing”, siger Sten Mikkelsen.

Men i det tilfælde var der forskel på at arbejde ved

skrivebordet og på at arbejde med et fuldt lastet bånd.

“Vi måtte have lidt assistance fra Siemens for at indregulere

det. Selv om vi havde sat de fi re motorer fuldstændig

lige med WinCC, SCADA og trendkurver, så kørte det ikke

optimalt, da der kom kul på. Men der vil altid være forskel på

at køre test med et tomt bånd og med et belastet bånd”, siger

han.

Inden længe er Sten Mikkelsen og Henrik Leth færdige med

opgaven på Stigsnæsværket, som de betragter som en stor

succes. Blandt andet er de godt tilfredse med, at de valgte at

sætte frekvensomformere på motorerne.

“Frekvensomformerne giver os selvfølgelig nogle mekaniske

fordele, fordi det ikke slider så meget på de mekaniske dele,

når vi kan starte stille og roligt op. I forhold til vores naboer

og vores medarbejdere hjælper det også med at begrænse

støjgenerne, fordi vi ikke behøver at køre for fuldt drøn.

At det så samtidig er med til at spare på energien, og at

powermodulet på stackeren endda under de rigtige forhold

kan sende lidt energi tilbage i nettet, er en ekstra fordel”,

siger Sten Mikkelsen.

Steen Mikkelsen ved en af de mange lokale bokse til manuel kørsel.

Den tekniske løsning

Anlægget er opbygget i tre automationsafsnit, hvert baseret

på en redundant single mode fi beroptisk ring baseret på

SCALANCE X200 switches.

Hvert afsnit har en CPU 317F PN/DP og ET 200S-stationer

bestående af almindelige og fejlsikre IO samt motorstartere.

Såvel ET 200S som SINAMICS G120-frekvensomformerne

er alle koblet op på den redundante ring med PROFINET- og

PROFIsafe-understøttelse.

Totalt er der mere end 25 ET 200S-stationer og 35 SINAMICS

G120-omformere fra 30 til 160kW.

Anlægget visualiseres via en WinCC-server med 4 klienter og

en engineeringstation.

9


10

RF670R - ny RFID-læser

til løsning af komplekse opgaver

AF LARS LIMKILDE

SIMATIC RF670R er den nye RFID-skrive / læseenhed

i UHF-området. RF607R kan benyttes til løsning af

komplekse RFID-opgaver. Denne nye stationære RF670R

fra SIMATIC RF600-familien er egnet til produktion,

logistik og distributionsapplikationer på grund af sit

kompakte design og høje beskyttelsesgrad IP 65.

Op til fi re eksterne UHF antenner SIMATIC RF620A eller

RF660A kan tilsluttes. Antennerne kan bruges individuelt

eller kombineres til op til fi re stand-alone læserstationer.

4 digitale indgange (24 V) og 4 digitale udgange er til rådighed

for enkelkontrolopgaver f.eks. udløser, signalering

typisk. 24 V / 0,5 A. Integreret databehandling som fi ltrering

og konfi gurerbar DI- / DO-logik letter dens anvendelse

i komplekse applikationer og reducerer IT-overhead. ITsystemerne

er forbundet via en XML-protokol, TCP / IP over

Ethernet.

Funktionelle high lights

• 4-kanals UHF RFID-læser efter EPCglobal-standarden for

produktion / materialehåndtering, intern logistik, supply

chain applikationer, osv.

• Forbedret antennekoncept, monostatic,

dvs. en antenne per læse-/skrivepunkt.

• Overholder den globale standard EPC global

klasse 1 Gen2 / ISO 18000-6C.

• Høj læsehastighed, multitag-læsning.

• 4 digitale indgange (DI) og 4 digitale udgange (DO)

til direkte proceskontrol.

• IT-integration via XML-protokol, TCP / IP over Ethernet.

• Konfi guration ved hjælp af enkel software.

• Velegnet til industrielle applikationer på grund af høj

grad af beskyttelse (IP65).

• SIMATIC RF670R supplerer RF600 RFID-produktfamilien

i det øvre ydelsesområde.

Bestillingsdata

Produktnavn Bestillingsnummer Listepris i DKK

SIMATIC RF670R

(ETSI) Europa,

6GT2811-0AB00-0AA0 17.700,-

SIMATIC RF670R

(FCC) USA/CA,

6GT2811-0AB00-1AA0 17.700,-

SIMATIC RF670R

(CN) Kina,

6GT2811-0AB00-0AA0 17.700,-

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

produktchef Lars Limkilde på telefon 44 77 48 83 eller via

e-mail lars.limkilde@siemens.com


Sikkerhedsnyt

AF JESPER THOMSEN

Ny F Confi guration Pack er parat til at blive downloadet

Med den nyeste version af F Confi guration Pack V5.5+SP7

er alle nye F-moduler understøttet. Desuden understøttes

MS Windows 7 Professional 32 bit og de nye PROFINETfunktioner:

Shared Device og iDevice.

F Confi guration Pack kan downloades på http://support.

automation.siemens.com ved at søge på 15208817

Ny ET200S F PN CPU frigivet

Den nye failsafe CPU (6ES7151-8AB01-0AB0) erstatter den

nuværende (6ES7151-8AB00-0AB0) og er fuldt kompatibel.

CPU’en er opgraderet til 256KB hukommelse og hurtigere

scantider (op til faktor 5 hurtigere) og leveres med FW3.2,

der understøtter alle nye PN-funktioner. Og alt dette, uden at

prisen er sat op!

For yderligere information besøg http://support.automation.

siemens.com og søg på 44267128

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

produktchef Jesper Thomsen på telefon 44 77 44 80 eller via

e-mail thomsen.jesper@siemens.com

11


12

Dobbelt indbygningsvægt.

Få det helt rigtige vejebånd

AF JESPER JUUL JØRGENSEN

Hvis man har en produktion, hvor der skal installeres et

vejebånd, kan det gøres på mange forskellige måder.

Man kan ikke bare bestille et vejebånd uden at se på,

hvilken funktion det skal have, hvad kapaciteten er,

hvad densiteten er i materialet og meget mere. Det lyder

allerede indviklet at få sådan et vejebånd bestilt, og at

fejlkilderne er mange, er der heller ingen tvivl om.

Hvilke tanker skal man gøre sig, inden man bestiller

et vejebånd?

• Hvilken form for styring har du, og hvad ønsker du?

Det kan være et doseringsvejebånd styret af en

frekvensomformer eller et vejebånd med konstant

hastighed som vejer antal kg/time.

• Hvilken type materiale drejer det sig om - pulver,

ærter, kul, træfl is osv.?

Densiteten har stor indfl ydelse på båndvægten.

• Hvilken nøjagtighed ønsker du? Skal resultatet kunne

godkendes til afregning, eller er det til kontrol?

• Hvilket miljø er vejebåndet installeret i - ATEX eller

en anden zone? Skal det være et lukket bånd eller et

”trugformet”?

Fast procedure og rigtigt værktøj sikrer den rette løsning

Siemens har en fast procedure for at gennemgå alle disse

åbne spørgsmål, således at vi sikrer den optimale løsning for

kunderne og samtidig ved, hvilken nøjagtighed kunden kan

opnå med en given vægt.

Det første, vi gør, er at fastlægge vægtens dimensioner.

Det gøres i et applikationsark - se næste side.

Alle mål er beregnet, og vi sender et oplæg til kunden. Når vi

har modtaget den endelige, godkendte tegning fra kunden,

gøres vejebåndet fi kst og færdigt. Det gælder for såvel

indbygningsvægte som for komplette vægte.

Uanset hvilken løsning man får fra Siemens, er der yderligere

den fordel, at man modtager et entydigt produktnummer.

Det vil sige, at man altid kan komme tilbage til Siemens og

spørge om reservedele, få at vide hvilken kapacitet båndet

har osv.

Alle data gemmes af Siemens, så hvis der opstår

tvivlsspørgsmål, kan du altid henvende dig til Siemens

igen. Derfor er det meget vigtigt, at du sørger for at

få alle parametre fastlagt fra starten i et ordentligt

beregningsværktøj. Så har du alle de rå data til senere brug.

Når så vægten er modtaget hos kunden og skal installeres

er der også god hjælp at hente fra manualen eller det sidste

nye, Youtube. Gå til www.youtube.com og søg på ”siemens

weighing”.

Få yderligere information ved at kontakte produktchef

Jesper Juul Jørgensen på telefon 44 77 52 04 eller via e-mail

jesper.j.joergensen@siemens.com


Komplet vejebånd.

13


14

Har du en måle- eller

pumpestyringsopgave?

Så har vi løsningen

AF JØRGEN BYLOD

Det kan være svært at vælge den rigtige løsning i

et program, der skal dække anvendelser som kemi,

fødevarer, fjernvarme m.m.

Flow i rør

Målerør Signalomsætter

Vægbeslag Sylgard

Niveau

Probe LU

Tilslutningsboks

MPS

Vand- og spildevandssektoren er imidlertid kendetegnet ved,

at stort set alle måleopgaver ligner hinanden. Derfor har vi

kunnet vælge et program af målere og pumpestyringer, der

kan løse mere end 95 % af de opgaver, der fi ndes i branchen:

Flowpakken består af et målerør MAG 3100 eller MAG 5100W. MAG 3100

anvendes, hvis røret skal renses med en hård rensegris, da røret har samme

indvendig diameter som tilslutningsfl angerne. MAG 5100W er én dimension

mindre i målestrækningen end tilslutningsfl angerne. Det giver en højere

fl owhastighed i målestrækningen, hvilket ofte er ønskværdigt i vores

overdimensionerede forsyningsnet.

Signalomsætteren MAG 5000 eller MAG 6000 driver målerøret og

omsætter måleværdierne til forståelige størrelser. Signalomsætteren kan

monteres direkte på målehovedet, men hvis der er fare for, at målerøret

kan oversvømmes, eller hvis man blot ønsker fl owvisningen et andet sted,

kan signalomsætteren monteres på et vægbeslag uden for det område, der

kan oversvømmes. Ved separat montering af signalomsætteren, skal der

medbestilles kabler.

Sylgard-støbemassen bruges til at sikre målehovedet ved oversvømmelse. Når

målerøret er monteret, signalomsætteren monteret på vægbeslaget uden for

oversvømmelsesfaren, og kablerne er trukket, hældes Sylgard i målerørets

klemkasse, og målerør og kabeltilslutninger er 100 % vandtætte.

Niveau kan måles med 2 forskellige teknologier – ultralyd eller tryk.

Probe LU er en komplet ultralydsniveaumåler. Fordelen ved Probe LU

er, at den ikke er i kontakt med vandet og derfor i praksis er stort set

vedligeholdelsesfri. Er der fare for voldsomme skumdannelser på overfl aden,

er MPS løsningen.

MPS er en hydrostatisk niveaumåler, som omdanner væsketrykket til højde.

Inde i kablet, som leveres monteret på transmitterdelen, er et tyndt plastrør,

som sørger for udligning af atmosfæretrykket. Det anbefales derfor altid at

købe tilslutningsboksen, hvor kablet fra transduceren afsluttes.

OBS: Skal du måle niveau i lukkede tanke eller beholdere, bør du kontakte

Siemens eller din forhandler, da dette kan kræve en anden teknologi.


Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information,

er du velkommen til at kontakte Siemens på telefon

44 77 55 55 – tast 1og herefter 3 eller på e-mail

ind-scsalg.dk@siemens.com

Pumpestyring - fl ow i kanaler og niveaudifferens

Multiranger Transducere

Tryk

Tryktransmitter

Temperatur

Føler TH 100

Dataopsamling

SIREC D200

Multiranger er en ultralydsniveaumåler, der klarer fl ere opgaver:

• Den kan styre fra 3 til 6 pumper i en pumpebrønd

• Den kan måle fl ow i åbne kanaler

• Den kan måle niveaudifferens før/efter fi ltre

Transducerne (lydgiverne) leveres med kabel til direkte tilslutning til

Multiranger.

Til måling af tryk i rør og tanke anvendes en tryktransmitter, som monteres

i ½” gevindtilslutning. Transmitteren bestilles med M12-stik, hvor kablerne

monteres.

Til måling af temperatur i rør eller tanke anvendes en pt 100 temperaturføler.

Føleren kan tilsluttes dataopsamlingsudstyr, der er forberedt for denne type

følere, eller der kan monteres en TH 100 transmitter i følerhovedet. TH 100

omdanner signalet fra følerelementet til et 4 – 20 mA strømsignal.

Føleren monteres i ½” gevindtilslutning.

SIREC D200 er en moderne skriver. Hvor skrivere ”i gamle dage” skrev på papir,

vises dataene i dag på skærmen og gemmes i SIREC’s hukommelse. SIREC

D200 fås med 3, 6 og 12 indgange.

SIREC D200 har sin egen IP-adresse, så dataene kan hentes direkte fra

skriveren ind i en PC ved hjælp af Internet Explorer. Har man internetadgang,

er dataene tilgængelige, hvor man end opholder sig.

15


16

Opgrader til SIMATIC STEP 7 Professional

og få 1 års gratis abonnement

- så er du klar til TIA-portalen!

AF MICHAEL NIELSEN

Har din virksomhed SIMATIC STEP 7, og er I interesseret i

at konvertere til STEP 7 Professional?

Så tilbyder vi nu, at I kan blive konverteret til STEP 7 Professional

og få det første års abonnement uden beregning.

Og at I automatisk får tilsendt de nye softwarepakker, som

kommer inden for STEP 7 Professional, herunder TIA-portalen

V11 når den frigives.

Hvis du allerede har et abonnement på STEP 7, skal

abonnementsnummeret oplyses ved bestilling. Derefter

vil det gamle abonnement blive erstattet med et

STEP 7 Professional abonnement, og den resterende

abonnementsperiode vil blive krediteret.

Tilbuddet er gældende til d. 30. april 2011.

Alle priser er listepriser.

6ES7810-5CC10-4YC5 Opdatering af STEP 7 fra V 3.x -5.x

til STEP 7 Pro2010

6ES7810-5CC04-0YE2 STEP 7 Professional Update Service,

der gælder for det første år, skal bestilles

på samme ordre som opdateringen

Hvorfor konvertere til STEP 7 Professional?

Mange kender STEP 7, men ikke alle kender STEP 7 Professional.

Det er et værktøj, som kan hjælpe mange PLC-programmører.

Det består selvfølgelig af selve STEP 7-manageren,

men også af forskellige optionspakker, som kan

hjælpe dig, hvis det sker…

• at du lige skal teste en lille softwarestump,

men ikke har en PLC til rådighed

• at du fi nder ud af, at denne styringsløsning

egner sig til en sekventiel løsning

• at en softwarekode er mere kompleks,

end du troede i begyndelsen

• at du godt kunne tænke dig at simulere et

fysisk netværk uden at have de enkelte deltagere koblet op

Svaret på disse spørgsmål kan være STEP 7 Professional.

Vi har derfor et rigtigt godt tilbud på opdatering af STEP 7 til

STEP 7 Professional, hvor det første års abonnement er uden

beregning.

Bestil online i Siemens Industry Mall på

www.siemens.dk/mall eller hos din foretrukne

Siemens leverandør.

DKK 4.460,-

Samlet kampagnepris

DKK 8.510,-

DKK 4.050,-


WOW! Hvordan kan det være så let?

Fordi engineering er blevet redefi ned!

Effektiv, intuitiv og gennemprøvet: Aldrig før har det været så let at få succes med engineering.

Siemens har udviklet en ny generation af engineeringsoftware til industriel automation, som

omdefinerer hele engineeringprocessen.

Vil du vide mere? Så læs om TIA-portalen på de næste sider eller besøg:

www.siemens.dk/TIA-portal

Answers for industry.


18

Totally Integrated Automation Portal er fremti

Ét engineeringsværktøj til alle dine automation

AF MELINA ANDERSEN

Netop i disse dage på SPS/ IPC/Drives lancerer Siemens

Totally Integrated Automation Portal - den næste

generation af engineeringsoftware til industriel

automation. Det er industriens første svar på en

automationssoftware med ét engineeringværktøj –

ét softwareprojekt til alle automationsopgaver.

Det kalder vi TIA-portalen!

Med konceptet Totally Integrated Automation (TIA) følger

Siemens en vision om at levere én integreret platform til

implementering af automationsløsninger – gældende for alle

brancher og over hele verden.

TIA har været den intelligente kerne i mere end 100.000

automationsprodukter gennem de sidste 15 år. Denne

systemarkitektur har været funderet på åbne standarder

og maksimal indbyrdes kompatibilitet blandt forskellige

enheder for at binde dem sammen til et integreret

automationssystem.

TIA-portalen – en milepæl inden for softwareudvikling

Dette nye engineeringsværktøj forener al automationssoftware

i ét enkelt udviklingsmiljø; startende med SIMATIC

STEP 7, SIMATIC WinCC og SIMATIC WinCC fl exible i version

11. Den nye platform vil dække løsninger fra de mindste

TIA-portalen

TIA-portalen er den langsigtede strategi fra Siemens om at

levere ét engineeringværktøj til alle automationsopgaver -

startende med version 11, der forventes leveringsklar først i

det nye år. Meget mere herom i næste nummer.

S7-1200 systemer og helt op til SIMATIC S7-400. Fra HMIpaneler

til fl erbruger SCADA-systemer og sikkerhedsløsninger

i samme projekt. TIA-portalen er den første software i industrien,

der tilbyder ét engineeringsværktøj for alle automationsløsninger

og giver effektivitetsfordele som aldrig før.

TIA-portalen integrerer alle aspekter med sin intuitive

brugergrænsefl ade, effektive navigation og gennemprøvede

teknologi – fra design til installation, idriftsættelse,

vedligeholdelse og modernisering. TIA-portalen sparer

engineeringtid, omkostninger og anstrengelser.

Produktchef Michael Nielsen opridser fordelene: ”Der

er samme opbygning i SIMATIC PLC’er S7-1200 som S7-

300/400. Det giver ensartet programmering og genbrug

af programmer fra forskellige S7-systemer. Den kan også

benyttes med bestående hardware både til S7-300/400 og

HMI-paneler. Og så er der skalerbarhed for alle systemer fra

HMI til SCADA”.

Engineering er vejen frem

Engineering løser problemer og åbner op for nye muligheder.

Processer gøres mere effektive, hurtigere og derved reduceres

projektomkostningerne.

Trenden forsætter: Kundekrav, markedskrav og krav

om øget produktivitet bliver ved med at stige, men de

totale omkostninger skal mindskes. Det betyder, at alle

engineeringinvesteringer skal give maksimalt udbytte.

I dag er engineering uadskillelig med dens designsoftware.

Som førende inden for udvikling af engineeringsoftware


den.

sopgaver

og -værktøjer anerkender Siemens behovet for en intuitiv,

effektiv og gennemprøvet software, der gør det muligt for

vores kunder at forblive konkurrencedygtige. Salgsdirektør

Frank Faurholt udtaler: ”I Siemens ser vi det som vores

vigtigste mål at tilbyde netop dig de bedste muligheder for

at sikre og udbygge din virksomheds konkurrencedygtighed

på det globale marked. Vores investeringer i udviklingen af

TIA-portalen har til formål at gøre dine automationsløsninger

endnu bedre i forhold til kvalitet/funktionalitet, pris/

omkostninger og ikke mindst projekttid og fl eksibilitet”.

Hold dig opdateret om fremtiden inden for automation!

Er du beskæftiget inden for automationsbranchen, er det

et must at fi nde ud af, hvordan TIA-portalen kan gøre din

virksomhed mere konkurrencedygtig, og hvordan fremtiden

ser ud inden for automationsbranchen.

Inspirerende tema-dag: På Siemens næste Innovation

Tour i februar 2011, bliver TIA-portalen V11 det helt store

emne. Her inviterer Siemens dig til en dag fyldt med

præsentationer, live demonstrationer og minimesse.

Arrangementet er gratis. Vil du være sikker på at modtage

en invitation til dette arrangement, så send en e-mail til indmarketing.dk@siemens.com

mærket ”TIA-portal” med din

adresse eller e-mail.

TIA-portalen: I næste nummers tema sætter vi stort fokus på

TIA-portalen og de muligheder, der er blevet til virkelighed

med denne lancering.

På vores website www.siemens.dk/TIA-portal kan du

fi nde mere information om TIA-portalen og kommende

arrangementer hos Siemens og partnere.

Intuitiv fra starten

TIA-portalen er opgave- og brugerorienteret. Fra begyndelsen

af hvert projekt kan du som bruger vælge imellem et

opgaveorienteret vindue med simplifi ceret brugerguide eller

et projektvindue med hurtig adgang til alle værktøjer.

Hver softwareeditor i TIA-portalen er designet efter et fælles

layout og en fælles navigationsstruktur, og det er enkelt at

skifte mellem de forskellige editorer, som har ”intelligent

drag and drop”, ”Autocompletion for tags” samt mange andre

avancerede funktionaliteter.

TIA-portalen minimerer den tidskrævende opgave med tagdatabasen.

Tag-tildeling behøver kun blive indtastet én gang,

hvorefter de straks bliver tilgængelige i alle editorer.

Alle editorer at altid tilgængelige fra en enkel skærm og

du har altid et overblik over projektet uden at skulle klikke

dig igennem komplicerede menuer og vinduestrukturer.

Ligeledes er muligheden for brug af en fl erskærmsløsning

under opsætningen en selvfølgelighed.

Effektiviser værktøjerne

med øjeblikkeligt udbytte

For første gang nogensinde kan alle engineeringværktøjer

benyttes fra én grafi sk brugerfl ade. Forbindelsen mellem

de forskellige enheder genereres automatisk i baggrunden.

Det gør det ikke kun lettere for dig, men betyder også, at

du skal bruge mindre tid på at engineere dine automationsløsninger.

Med TIA-portalen kan du nemt kombinere forskellige

dele af dine projekter til at oprette biblioteker, der let kan

genanvendes. Således kan tidligere komponenter, projektdata

såvel som tidligere projekter nemt bruges igen, samtidig med

at egenskaber og funktionaliteter let kan slettes eller tilføjes.

Delte funktioner såsom én enkelt download til alle enheder i

systemet, fælles krydsreferencer og onlinefunktionaliteter er

centralt styret og kan nemt nås fra alle editorer.

Hele engineeringprocessen i TIA-portalen er objektorienteret.

Engineeringprocessen bliver således mere effektiv gennem

alle faser af produktionsanlæggets livscyklus.

Et gennemprøvet fundament

for innovative resultater

Softwareinnovationer har ry for at ske med stadig stigende

hastighed. Løbende udvikling, et stærkt ”drive” for innovation,

intensiv brugertest samt mere end 50 års erfaring og succes

med SIMATIC har været en stor del af grundlaget for udviklingen

af TIA-portalen.

Et tæt samarbejde med systemintegratorer, softwareudviklere

samt integration af kundekrav fra forskellige industrier sikrer

et gennemprøvet system. Skalerbarhed, kompatibilitet,

integration og åbenhed betyder, at opgradering fra eksisterende

projekter bliver overført og integreret nemt. Med TIAportalen

har Siemens gjort en stærk og dedikeret indsats

for fremtiden inden for automation, hvor al fremtidig

softwareudvikling vil blive problemfrit integreret. Tidligere

investeringer er sikret i dag, ligesom investeringen vil være

sikret i fremtiden!

19


Hvordan kan en styretavle

bygges hurtigere?

Med SIRIUS Innovations passer alt sammen

En ny definition på industristyringer? Med det nye SIRIUS-produktspektrum opnår du fordele som pladsbesparelser,

færre varianter og nem montage. Overvågning af applikationen, tilslutning til styringen og systemkonfigurering

og dokumentation er lettere end nogensinde før.

www.siemens.dk/sirius-innovations

Answers for industry.


1998-generationen af

SIRIUS 3RW30 softstartere er

overgået til reservedelsstatus

AF PETER BORNERUP

Allerede sidste år annoncerede vi, at den gamle

generation af SIRIUS 3RW30 softstartere overgik til at

have reservedelsstatus.

Pr. 1. oktober 2010 kom endnu en ekstraordinær prisstigning

på typerne, og der må i fremtiden forventes en forlænget

leveringstid. Hvis man ikke allerede har fået konverteret til

den nye generation, er det altså på høje tid at komme i gang.

Serien kan erstattes af enten vores nye 3RW30 softstartere

(generation 2008 – ”BB” i slutningen af typenummeret) eller

3RW40 softstartere i størrelsen S0 – S3.

På trods af ændret størrelse og funktionalitet vil man kunne

foretage en en-til-en konvertering i langt de fl este tilfælde.

Er du i tvivl om, hvorvidt en given softstarter kan anvendes til

en given applikation, er du velkommen til at kontakte vores

Presales afdeling på 44 77 55 55 - tast 1 + tast 1. De kan også

svare på, om en softstarter er udgået.

Den nye generation af 3RW30 softstartere

De nye 3RW30 softstartere er ekstremt kompakte, har fået

nye tilslutningsmuligheder, indeholder det patenterede

styringssystem polarity balancing – og så er de blevet helt op

til 12 % billigere end forgængeren.

I kølvandet på introduktionen af de nye 3RW40 softstartere

(5,5 … 55 kW) kan vi nu præsentere en helt ny serie af 3RW30

softstartere. En af de største nyheder ved den nye serie er en

betydelig forøgelse af ydelsen. Den nye størrelsesinddeling

hedder:

• S00: Op til 17,6 A (før op til 9 A)

• S0: Op til 38 A (før op til 25 A)

• S2: Op til 72 A (før op til 45 A)

• S3: 107 A

De nye størrelser betyder, at under normale startbetingelser

vil en konvertering fra direkte start til soft start kunne

foretages en–til-en.

Som noget helt nyt fås de nye 3RW30-softstartere også med

fjederklemme-tilslutning. Det tillader hurtig montage og

betyder, at man undgår efterspænding, hvis softstarteren er

installeret i et område med mange rystelser.

Unik jævn opstart

Som det er tilfældet med de nye 3RW40-softstartere, er det

patenterede 2-fasede styringskoncept polarity balancing

integreret i 3RW30-softstarterne. Det reducerer den DC-strøm,

der uundgåeligt opstår i den uregulerede fase på 2-fasestyrede

softstartere, hvilket resulterer i en mere jævn opstart.

Sammenlignet med den eksisterende 3RW30-serie fi nder du

følgende funktioner i 3RW40-serien:

• Motoroverlastbeskyttelse og komponent-egenbeskyttelse

• Indstillelig strømbegrænsning

• Fjernreset

• Programmerbart output ON/RUN

• ATEX-godkendelse

• Termistormotorbeskyttelse (option)

Sammenlignet med den eksisterende 3RW30-serie er

følgende funktioner ikke tilgængelige i den nye 3RW30-serie:

• Blødt udløb

• Spændingsudgave 400-600 V

• Ventilator som tilbehør for forøget antal starter pr. time

21


22

Hvordan uploades et projekt fra et panel?

AF MORTEN MÜLLERTZ

På Windows CE-enheder med eksterne lagermedier og

på en PC kan man ikke alene gemme den kompilerede

projektfi l, men også den komprimerede kildedatabase af

projektet. På denne måde er det muligt at genskabe både

hele projektfi len og kildedatabasen, der er nødvendig for

yderligere projektering.

Download projekt med Back Transfer

Ved overførsel af projektet kommer ikke kun det

komprimerede kildeformat (*. HMI). Kildedatabasen

overføres også som *.PDZ til det eksterne medium på

panelet.

Ved overførsel af projektet skal der under ”Project Transfer

Transfer Setting” sættes et tjekmærke i Enable Back Transfer.

Så gemmes det komprimerede projekt automatisk som *.PDZ

på panelet. Default SAVEDATA.PDZ

Upload projekt fra panel

Når et projekt skal tilbageføres, skal WinCC fl exible

startes uden at åbne et projekt. Åbn ”Project Transfer

Communication Settings”

Her sættes paneltype, og man skal vælge, hvordan der skal

kommunikeres med panelet for eksempel via MPI, PROFIBUS,

Ethernet osv. Derefter sættes nodenummer eller IP-adresse.

Så trykkes der på OK.

Nu vælges ”Project Transfer Back Transfer”, og det gemte

projekt i WinCC fl exible åbnes ved at trykke på OK. Husk, at

panelet skal stå i Transfer Mode.

Når projektet er åbnet i WinCC fl exible, kan der redigeres

i det, og det kan downloades igen i panelet. Husk at

kontrollere, om der stadig er tjekmærke i Enable Back

Transfer. Ellers vil det være det gamle projekt, som kan

uploades.


Siguide - montørkataloget,

der gør det nemt for dig

AF MARIA SMITH SØRENSEN

Siguide-montørkataloget er en lille opslagsmanual til at

tage med på farten, og som gør det nemt og hurtigt at

bestille Siemens produkter.

I mini-kataloget fi nder du de mest gængse komponenter,

inddelt i forskellige produktgrupper. Til hvert produkt fi ndes

et typenummer, og til de fl este produkter tilmed et EANnummer

med stregkode, således at bestillingen kan klares

med et enkelt klik. Du slipper for ventetid ved telefonen eller

over e-mailen og sikrer dig en mere nøjagtig bestilling ved at

bruge kataloget.

Hvis du i løbet af dagen bestiller en masse produkter, kan du

med stor fordel anvende Siguide.

Få Siguide tilsendt ved at udfylde dine kontaktoplysninger på

www.siemens.dk/siguide

23


24

Innovation Tour · DREVTEKNOLOGI OG KOMMUNIKATION · Innovation Tour

Innovation Tour – Siemens leverede svarene!

AF ANJA AGERBO THOMSEN

På efterårets Innovation Tour var temaet ”Siemens giver

svarene”, med særlig fokus på industriel kommunikation

og industriel drevteknologi. Med udgangspunkt i en

række konkrete spørgsmål og udfordringer gav vores

produktspecialister masser af svar og viste hvordan

Siemens kan hjælpe med at forbedre virksomheders

konkurrenceevne.

Industriel kommunikation

Temaet Industriel kommunikation gav et indblik i innovative

koncepter inden for teknologier som: Industrial Ethernet,

PROFINET, Industrial Wireless LAN og WirelessHART.

Masser af nye PROFINET-features blev introduceret, og der

blev vist hvorledes vores adaptive industrial Wireless LANteknologier

kan håndtere selv de mest aggressive støjkilder.

Industriel drevteknologi

Temaet Industriel dreveknologi gav et indblik i teknologier

som: Frekvensomformere, servosystemer, servo-

controllere, integreret sikkerhed, OMAC-standarden og konfi -

gurationsværktøjer. Det store fokus var på energibesparelser

og standardiseringer med OMAC og dermed på, hvordan

man kan lave optimale løsninger og spare rigtig mange penge.

Download præsentationerne fra arrangementet

Gik du glip af arrangementet, har du mulighed for at

downloade præsentationerne på: www.siemens.dk/

innovationtour

Vi glæder os allerede til at byde velkommen til den næste

Innovation Tour, som fi nder sted i uge 6, 2011. Hold øje med

www.siemens.dk/ind og få information om det kommende

arrangement.

Service & Support på minimessen

På Innovation Tourens minimesse var vores store Service &

Support organisation repræsenteret. Her kunne man få indblik

i de komplette ydelser af den service og support, vi tilbyder

hele vores produkters og systemers levetid, og som medvirker

til kontinuerligt at øge produktiviteten. Du kan altid fi nde

information om alle vores service og supportydelser på

www.siemens.dk/ind


Innovation Tour · DREVTEKNOLOGI OG KOMMUNIKATION · Innovation Tour

Online Support

Den direkte rute til hurtig support via Internettet. Døgnet

rundt – året rundt.

Teknisk Support

Teknisk Support giver kompetente svar på dine tekniske

spørgsmål. Du kan altid ringe på 44 77 55 55 – tast 4 eller

skrive til support.denmark.automation@siemens.com

Reparation

Vi reparerer de fl este af dine produkter på vores autoriserede

værksted i Vejle - pålideligt og hurtigt.

Reservedele

Via vores globale logistiske netværk – døgnet rundt året

rundt. Vi garanterer levering af reservedele i 10 år

efter udfasning for langt de fl este af vores produkters

vedkommende.

Field service

Direkte serviceydelser til din virksomhed. Disse serviceydelser

spænder mellem alt fra opstartshjælp til fejlafhjælpning.

For yderligere information om både reparation, reservedele

og Field service kan du enten kontakte Siemens på tlf.

44 77 55 55 – tast 2 eller skrive til ind-src.dk@siemens.com

Serviceaftaler

Vi skræddersyr en serviceaftale, der dækker netop

dine behov.

Siemens Solution Partnere

Certifi cerede og erfarne partnere, som kan rådgive om

og implementere individuelle løsninger baseret på

komponenter fra Siemens Industry.

Se Siemens Solution Partnere og deres kompetenceområder

på www.siemens.dk/ind-solutionpartner

Sitrain – uddannelse og kurser

Kurser i alle produkter fra Siemens Industry Technologies.

Få praksisorienteret træning, direkte fra producenten.

Få yderligere informationer på www.siemens.dk/sitrain

eller ved at skrive til sitrain.dk@siemens.com

Siemens Industry Mall

Online indkøbsportal og teknisk information om vores

produkter - når som helst og ligegyldigt hvor i verden du

befi nder dig. Find alle de nødvendige oplysninger på

www.siemens.dk/mall

25


26

Nyheder fra ET 200-fronten

AF JESPER THOMSEN

På www.siemens.dk/simatic-selection-tool fi nder du

vores online ET 200-konfi gurator. Nedenfor fi nder du

de seneste nyheder på området.

Har du spørgsmål til ET200, er du velkommen til at

kontakte produktchef Jesper Thomsen på telefon

44 77 44 80 eller via e-mail thomsen.jesper@siemens.com

ET 200S - ny fi rmware-version med

PROFINET-egenskaber frigivet

Ny FW V7.0 med mange nye PROFINET-egenskaber er

frigivet til download til ET 200S Interface Modules IM151-

3PN Standard, High Feature og FO.

Den nye FW V7.0 kan frit downloades, og alle moduler

kan leveres pr 1.10.2010 med V7.0

Hermed frigives nye PROFINET-egenskaber som:

• MedieRedundansProtokol (MRP),

dvs. ringredundans

• PROFIenergy-understøttelse

• Shared og I-device support

Link til download af FW V7.0, besøg

http://support.automation.siemens.com

og søg på 45311753.

Find mere information på www.siemens.com/et200s

ET 200pro - nyt termokoblermodul frigivet

Med frigivelsen af det nye modul EM144 4 AI TC HF

understøttes termokoblere nu også i ET200pro-familien.

Følgende typer termokoblere understøttes: B, E, J, K, L, N,

R, S, T samt måling af +-80mV.

Produktnavn Bestillingsnummer Listepris i DKK

EM144 4 AI TC HF 6ES7 144-4PF00-0AB0 3.240,-

Compensation plug M12 6ES7 194-4AB00-0AA0 203,-

For yderligere information besøg http://support.

automation.siemens.com og søg på 44037342.

Eller besøg vores internationale website

www.siemens.dk/et200pro

ET 200pro - frigivelse af FW V7.0 til IM154-4

Ny FW V7.0 med mange nye PROFINET-egenskaber er

frigivet til download til ET 200pro Interface Modules

IM154-4 med bestillingsnr. 6ES7154-4AB10-0AB0.

Den nye FW V7.0 kan frit downloades, og alle moduler

kan leveres pr 1.10.2010 med V7.0.

Hermed frigives nye PROFINET-egenskaber som:

• MedieRedundansProtokol (MRP)

dvs. ringredundans

• PROFIenergy-understøttelse

• Shared og I-device support

Link til download af FW V7.0, besøg

http://support.automation.siemens.com

og søg på 45474976.


Det betaler sig at

opdatere SIMATIC S5-PLC’en

AF KIM MEYER-JACOBSEN

Udskift din gamle PLC og høst langtidsfordele med

det innovative PLC-system SIMATIC S7. Ønsker du

at konvertere fra gammelt til nyt uden problemer,

kan vi tilbyde dig den nye SIMATIC S7 i bytte for

din gamle PLC – oven i købet med innovationsbonus!

Bestil et SIMATIC S7-system inklusive CPU for minimum

DKK 45.000 og send os eller din distributionspartner

din gamle CPU sammen med en udfyldt

blanket. Opfylder du betingelserne, vil du få en

innovationsbonus på DKK 11.200. Mere enkelt og

lønsomt kan det næsten ikke blive! Med en konvertering

til et S7-system vil du få et konkurrencedygtigt

og fremtidssikret anlæg. Og du vil kunne drage

nytte af meget af den erfaring, du i dag har fra S5systemet.

Bemærk, at tilbuddet kun gælder indtil

den 1. april 2011.

Læs om betingelserne og hvordan du gør på

www.siemens.dk/S5-S7.

sie

Det betaler sig at opdatere PLC’en

www.siemens.dk/S5-S7

Det betaler sig

at opdatere PLC’en

Udskift din gamle PLC og høst langtidsfordele med det innovative PLC-system SIMATIC S7.

Ønsker du at konvertere

fra gammelt til nyt uden

problemer…

…kan vi tilbyde dig

den nye SIMATIC S7

til favorable vilkår

Bestil et SIMATIC S7-system inklusive CPU for minimum DKK 45.000. Du skal blot sende os eller

din distributionspartner din gamle CPU sammen med en udfyldt blanket. Opfylder du betingelserne,

vil du få en innovationsbonus på DKK 11.200. Mere enkelt og lønsomt kan det næsten

ikke blive! Med en konvertering til et S7-system vil du få et konkurrencedygtigt og fremtidssikret

anlæg. Og du vil kunne drage nytte af meget af den erfaring, du i dag har fra S5-systemet.

Bemærk, at tilbuddet kun gælder indtil d. 1. april 2011.

På www.siemens.dk/S5-S7 kan du læse mere og finde blanketten.

IND IND S5 S5 til til S7 S7 FLYER_080310.indd FLYER_080310.indd 11 18/03/10 10.35

Vi forlænger tilbuddet

Gode grunde til at skifte

over til den nye SIMATIC S7

Teknologi med succes

Tredive år med succesrig PLC-teknologi baseret

på SIMATIC S5 har resulteret i en enorm installeret

base på verdensplan. Da det er tvingende

nødvendigt at følge med de tekniske fremskridt,

kommer der et punkt, hvor modernisering er

uundgåelig, hvis konkurrencedygtigheden skal

bevares.

Modernisering med succes

Oplev fordelene ved at modernisere og optimere

maskiner og produktionsanlæg uden at sprænge

budgettet. Du kan integrere din opsamlede systemknowhow

uden at afbryde produktionsprocessen.

Konvertering med succes

Takket være den udvidede systemfunktionalitet,

tilgængelighed og effektivitet i produktionsprocessen

kan en konvertering til SIMATIC S7 give

dig netop de fordele i produktionen, som gør dig

bedre end konkurrenterne.

Succes takket være:

• Reduceret nedetid

• Forbedret produktionskapacitet

• FFærre

udgifter til uddannelse

• MModerne

teknologi

• Overholdelse af nye produktionsstandarder

• Fleksible udvidelsesmuligheder

• Større reservedelstilgængelighed

• Yderligere integration i MES- og ERP-systemer

27


28

Servosystem til nem

og prisbevidst positionering

AF SØREN JAKOBSEN

SINAMICS S110 introduktionspakker

Skal servoakserne positioneres så enkelt som muligt,

men samtidig hurtigt og præcist? Hvis det er tilfældet,

vil SINAMICS S110 single-akse positioneringsdrev være

det rigtige valg for dig.

SINAMICS S110 indeholder alle nødvendige positioneringsfunktioner,

og takket være dens close-loop servocontrol

er det muligt at håndtere både synkron- og asynkronmotorer.

Som servo for standardpositioneringsopgaver

fungerer SINAMICS S110 hurtigt og effektivt.

Det er under-ordnet, om det drejer sig om servoakser

med højdynamisk ydeevne eller standardapplikationer.

SINAMICS S110 er yderst økonomisk og omkostningseffektiv,

da sikkerhedsfunktionerne allerede er fuldt integreret

i drevet. Absolut en klasse for sig.

Introduktionspakker

Introduktionspakke S110/220 V

• SINAMICS S110 med integreret PROFIBUS-tilslutning

- Forsyningsspænding: 200 til 240 V (50/60 Hz)

- Effekt: 0,43 kW

• 1FK7022-5AK21-1UA0 synkron servomotor

med integreret encoder

• Encoderkabel (5 m)

• Powerkabel (5 m)

• STARTER-software til idriftsættelse

Ordrenummer: DK2:S110-220-Intro

Nettopris: DKK 9.900.-

SINAMICS S110

- den perfekte løsning til mange applikationer

Af typiske anvendelsesmuligheder kan nævnes:

Håndteringsudstyr, infeed, stablere, montagemaskiner,

laboratorieautomatik, træ-, glas- og keramikindustrien

samt håndteringsudstyr til værktøjsmaskiner.

SINAMICS S110 - highlights

• Fleksibel forsyningsspænding:

- 1-ph. 200 til 240 V AC, 3-ph. 380 til 480 V AC

• Effektstørrelser:

- 0,12 til 90 kW

• Closed-loop servocontrol

• Motorer

- Synkrone/asynkrone motorer

• Positioneringsfunktioner

- Integreret basisposition (EPos) med op til 16 traversingblokke

og MDI

- Lineære og roterende akser

- Referencepunktskørsel og “fl yvende” referencekørsel

- Absolut/relativ positionering

• Kommunikation

- PROFIBUS DP, CAN open

- Integrerede sikkerhedsfunktioner

Introduktionspakke S110/400 V

• SINAMICS S110 med integreret PROFIBUS-tilslutning

- Forsyningsspænding: 380 til 480 V (50/60 Hz)

- Effekt: 1,48 kW

• 1FK7060-5AF71-1UA0 synkron servomotor

med integreret encoder

• Encoderkabel (5 m)

• Powerkabel (5 m)

• STARTER-software til idriftsættelse

Ordrenummer: DK2:S110-400-Intro

Nettopris: DKK 11.900.-


- Safe Torque Off (STO), Safe Operating Stop (SOS),

Safe Stop 1 and 2 (SS1 and SS2), Safe Brake Control

(SBC), Safely Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor

(SSM)

• Integrerede inputs og outputs

- 3 F-DI, 24 V; 1F-DO, 24 V; 4 DI, 4DI/DO, 24 V

- 1 AI (12 bit), 1 PTC KTY

• Encodere som kan tilsluttes

- Motorer med DRIVE-CLiQ interface

- sin./cos., EnDat og resolver

- HTL/TTL via onboard interface

Bestil din introduktionspakke nu til en specialpris

og opdag de mange fordele ved SINAMICS S110!

Tilbuddet er forlænget og gælder frem til d. 30. april 2011.

Bestilling af introduktionspakken kan kun ske ved at sende

bestillingen via e-mail til: motion.control.dk@siemens.com

29


30

Salg af Field PG

Sitrain og Teknisk Support sælger ud af deres

brugte Field PG M.

Pris 25.000 kr. pr stk. eksl. moms.

Der ydes et 1/2 års garanti, dog ydes der ikke garanti

på batteriet.

Tekniske data:

• Intel Pentium M 2GHz, 2GB RAM

• Display 15’’ SXGA 1050 x 1400.

• PROFIBUS/MPI-interface.

• IE-interface og Wireless IE-interface.

• Slot til brænding af fl ashkort og MMC-fl ashkort.

• CD/DVD-drev.

• Floppy-drev.

• Strømforsyning 230V.

• S7-programmeringskabel.

• Taske.

• Diverse installations- og

backup-CD/DVD’er.

• SW STEP 7 V5.x

HW-data og SW til de forskellige modeller kan afvige.

Redirects til www.siemens.dk/ind

www.siemens.dk/mall Vores e-portal, hvor du kan fi nde stort set al produktrelateret information

www.siemens.dk/ind-tools Hente gratis software og vejledninger

www.siemens.dk/ind-kundeservice Finde informationer om Presales, ordrer & logistik samt Teknisk Support

www.siemens.dk/ind-brochurer Hente de nyeste brochurer over vores mest solgte produkter

www.siemens.dk/ind-kataloger På denne side kan du downloade alle de nyeste kataloger i pdf-format

www.siemens.dk/industryinformation Dette er linket til Industry Information, som du netop sidder og læser

www.siemens.dk/softwareversioner Se og print de seneste softwareversioner

Kontakt Søren Johansen på telefon 44 77 53 96

eller via e-mail soren.johansen@siemens.com


Vis os, hvor du læser Industry Information

- og vind en Siemens Porsche kaffemaskine

I Siemens er vi nysgerrige efter at vide, hvor I læser

Industry Information, og konkurrencen er derfor lidt

anderledes denne gang.

Dette nummers konkurrence er en billedkonkurrence, hvor

I deltager ved at sende os et billede af den situation, hvor

I læser vores magasin. Det kunne for eksempel være i en

velfortjent pause på arbejdet, under afslapning i lænestolen

derhjemme, som højtlæsning for børnene, i en kort pause

væk fra juleræset eller i andre situationer, hvor I fi nder

magasinet frem for at søge inspiration og viden.

Der vil blive trukket lod blandt de indsendte billeder om

en Siemens Porsche kaffemaskine.

De bedste billeder vil blive offentliggjort i næste nummer

og på vores website. For at deltage i konkurrencen skal du

sende dit billede og en billedtekst (minimum navn og fi rma)

til ind-marketing.dk@siemens.com

Indsendelsesfristen er senest d. 28. januar 2011.

Vinderne får direkte besked og offentliggøres i næste

nummer af Industry Information og på vores website.

Siemens ansatte og deres husstand kan ikke deltage i

konkurrencen.

En stor tak til Birgitte

AF MELINA ANDERSEN

Septembernummerets vindere:

Peter Have, Silkeborg

Torben Kvist, Skævinge

Erik Viegh Jørgensen, Vejle

Henrik Rasmussen, Åbyhøj

Martin Arent Gottschalk, Christiansfeld

Præmierne er afsendt til vinderne.

For at en historie skal være læseværdig, er der to vigtige journalistiske grundregler.

For det første skal der være en væsentlig historie at fortælle, og for det andet skal

den fortælles gennem interessante sætninger.

Det gælder ikke mindst for dette blad og de mange forskellige artikler, som vi bringer.

At skrive interessante sætninger kan være noget af en udfordring for os, der ikke beskæftiger

os med det til daglig. Men værdien af forståelige, korte og præcise budskaber for læserne er lysende klar.

Lige siden bladets begyndelse har Birgitte Mønsted manipuleret med teknikernes forvredne og nørdede kladder og har

skrevet dem om til læseværdige artikler og historier uden stavefejl og grammatiske misforståelser. Hun har således haft en

meget stor andel i det endelige resultat. Dette vil være det sidste nummer af Industry Information fra Birgittes side, da hun

inden længe trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor vil jeg gerne på egne, mine kollegers og læsernes vegne sige

en stor tak for indsatsen igennem alle 25 år.

Tak Birgitte!

Billede kommer

31


Kundeservice

Dine direkte linjer til Industry Technologies.

Mandag til torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefon 44 77 55 55

Teknisk rådgivning - tast 1

Fortsæt med selvvalg:

Presales - tast 1

E-mail ind-presales.dk@siemens.com

HVAC - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Process & Flow - tast 3

E-mail ind-scsalg.dk@siemens.com

Reservedele - tast 2

E-mail ind-src.dk@siemens.com

Ekspedition - tast 3

Fortsæt med selvvalg:

Industry-produkter - tast 1

E-mail ind-ekspedition.dk@siemens.com

HVAC-produkter - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Teknisk Support - tast 4

E-mail support.denmark.automation@siemens.com

Sitrain

Telefon 44 77 44 77

E-mail sitrain.dk@siemens.com

Web www.siemens.dk/sitrain

Industry Information

Meld dig til elektronisk levering af

Industry Information. Send en e-mail med navn,

fi rma, adresse, telefon og e-mail til:

ind-information.dk@siemens.com

Siemens

Industry Technologies

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon 44 77 55 55

Fax 44 77 40 19

www.siemens.dk/ind ISSN: 1399-7831

More magazines by this user
Similar magazines