ANSØGNING OM FÆRDSELSTILLADELSE - Københavns Lufthavne

cph.dk

ANSØGNING OM FÆRDSELSTILLADELSE - Københavns Lufthavne

ANSØGNING OM FÆRDSELSTILLADELSE/

Brush up

Udfyldes med blokbogstaver og fremsendes underskrevet til Airside

Safety.

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne A/S

Airside Safety / TRO

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup

Vejledning:

For at få tilladelse til at færdes på Københavns Lufthavns

afspærrede udendørsområde (Airside) skal personen

være i besiddelse af Københavns Lufthavns

færdselstilladelse.

Side 1.

A)

Rubrikkerne 1 til 3 udfyldes.

B)

Rubrik 4 udfyldes kun, når teorikurset gennemføres som Elearning.

Notér den dato, du bestod kurset, og underskriv.

Side 2.

C)

Ansøgers firma sørger for en praktisk undervisning i det/de

områder, hvor ansøgeren har behov for at færdes. Denne

praktiske undervisning skal afholdes senest 30 dage efter

teoretisk undervisning, ellers bortfalder den teoretiske

godkendelse.

D)

Når praktikinstruktøren har fuldført sin udtjekning, afkrydses

områder i rubrik 5, hvor der er givet undervisning.

E)

Praktikinstruktør udfylder ligeledes rubrik 6, (hvis ny praktik er

opnået).

F)

Firmaets underskriftsberettigede underskriver i rubrik 7.

G)

Når rubrikkerne 5, 6, 7 og 4 er udfyldt, sendes ansøgningen til

ovenstående adresse eller pr. E-mail :

apronsafetybrushup@cph.dk.

1. ID-nummer

Hvis ansøger har et gyldigt ID-kort, anføres ID-kortnummer:

Ansøger ID-kortnummer:

ID-Kortudløb:

ID-kort udløb:

2. Ansøger

Fødselsdato udfyldes kun, hvis rubrik 1. ID-nummer ikke er udfyldt.

Fødselsdato:

Fornavn(e):

Efternavn:

Mobilnummer:

E-mail adresse:

3. Ansættelsessted

Ansættelsessted (firma):

Telefonnummer (firma):

Adresse:

Postnummer og By:

4. Udfyldes kun ved E-learning

Dato for E-learning:

Dato

Medarbejderunderskrift

D D M M Y Y

D D M M Y Y

CPH firmanummer:

D D M M Y Y


ID-kortnummer eller fødselsdato på ansøger:

5. Afkryds områder, der er givet praktisk undervisning i:

Klasse 1 CSRA, Øst, Syd, Maglebylille og SAS

Kørsel på terminalvej fra Hovedvagt til Checkpoint Øst.

Kørsel på terminalvej fra Checkpoint Øst til Terminal 1 (Standplads A30) eller til Brændstofgården.

Kørsel på terminalveje på begge sider af Fingrene A-B-C.

Kørsel på terminalveje fra Maglebylillevagten og rundt i Maglebylilleområdet.

Kørsel på terminalveje fra Maglebylillevagten, rundt i Maglebylille og ud til Brand Vest.

Kørsel på terminalveje fra Maglebylillevagten til Checkpoint Vest.

Kørsel på terminalveje fra Hovedvagten til Sydområdet.

Kørsel på terminalveje fra Sydvagten og rundt i Sydområdet.

Kørsel på terminalveje i SAS-området.

Klasse 2 CSRA, Øst, Syd, Maglebylille.

Kørsel til/på standpladser i CSRA-området.

Kørsel på handlingsveje i CSRA-området.

Kørsel til/på standpladser i Østområdet (fragt).

Kørsel på handlingsveje i Østområdet.

Kørsel til/på standpladser i Sydområdet.

Kørsel på handlingsveje i Sydområdet.

Kørsel til/på standpladser i Maglebylilleområdet.

Kørsel på handlingsveje i Maglebylilleområdet.

Kørsel på handlingsvej mellem CSRA Checkpoint Vest og Brændstofgården (Handlingsvej Nordvest).

Klasse 3 CSRA, Øst, Syd, Maglebylille.

Kørsel på rulleveje i CSRA-området.

Kørsel på rulleveje i Østområdet.

Kørsel på rulleveje i Sydområdet.

Kørsel på rulleveje i Maglebylilleområdet.

Klasse 4 Manøvreområdet

Kursus i kørsel i Manøvreområdet inkl. baner.

6. Udfyldes af praktikinstruktør

Sidemandsoplæring er udført if. gældende regler for færdselstilladelse:

Navn på praktikinstruktør:

0

ID-kortnummer på praktikinstruktør:

1 2 3 4

8. Udfyldes af CPH Færdselskontoret

Færdselstilladelse:

Færdselskontorets godkendelse:

Dato

Underskrift og stempel

7. Underskriftsansvarlig bekræftelse på

oplysningernes rigtighed

Navn:

Underskrift:

Dato

Underskrift

0 1 2 3 4

More magazines by this user
Similar magazines