27.07.2013 Views

tema - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

tema - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

tema - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ET VALG MED HJERTET<br />

Læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen<br />

Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt<br />

i en spændende karriere. Side 24<br />

FRISKE ØJNE GAV POTE<br />

Onkologisk Afdeling har fået hospitalets<br />

bedste hjemmeside - læs mere side 18<br />

UNDERVESTEN | Oktober 2011 | Nr. 03<br />

MEDARBEJDERBLAD | <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

TEMA:<br />

SE DIN FREMTIDIGE<br />

ARBEJDSPLADS<br />

Kom bag om visionen og få et indblik i vores<br />

fremtidige hospital og arbejdsplads.<br />

Side 6<br />

FOR MANGE<br />

KRYDDERIER I EPJ-SUPPEN<br />

Mister du pusten ved tanken om MidtEPJ?<br />

Læs, hvad Jesper Nørgaard Bech, formand<br />

for Lægerådet, mener om systemet.<br />

Side 20<br />

1


02<br />

REDAKTION:<br />

Kommunikationschef<br />

Finn Møller<br />

finn.moeller@vest.rm.dk<br />

Driftschef<br />

Jens Peter Østergaard<br />

jens.peter.oestergaard@vest.rm.dk<br />

Kvartermester<br />

Svend Erik Andersen<br />

svend.erik.andersen@vest.rm.dk<br />

Sekretær<br />

Jette Guldberg Mose<br />

jette.guldbjerg.mose@vest.rm.dk<br />

Redaktionssekretær<br />

Brian Borg Andersen<br />

brian.borg.andersen@vest.rm.dk<br />

Kommunikationsmedarbejder<br />

Merete Friis Jeppesen (red.)<br />

merete.friis@vest.rm.dk<br />

FORSIDEFOTO:<br />

Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:<br />

Hospitalsdirektør Henning <strong>Vest</strong>ergaard<br />

KONTAKT UNDER VESTEN:<br />

Tlf. 7843 8571 / undervesten@vest.rm.dk<br />

Oplag:<br />

4.000 stk.<br />

LEDER<br />

Udgivelse:<br />

Fire gange årligt<br />

Næste nummer:<br />

December 2011<br />

Sidste frist for indlevering af materiale<br />

21. november 2011<br />

Grafisk design:<br />

Pernille Pinto, ReklameTryk, Herning<br />

Tryk:<br />

ReklameTryk Herning<br />

Artikler og indhold i Under <strong>Vest</strong>en er ikke nødvendigvis<br />

i overensstemmelse med hospitalsledelsens<br />

eller redaktionens holdning. Alle bidrag til bladet er<br />

velkomne, når de holder sig inde for bladets formålsbeskrivelse<br />

og opfylder de almindelige presseetiske<br />

og juridiske principper. Redaktionen forbeholder sig<br />

ret til at indhente svar på indlæg og vil af hensyn til<br />

omfang og bladformat beskære artikler og indlæg.<br />

Hurra!<br />

Så fik vi syn for sagen. 28. september valgte regionsrådet det Aarhus-baserede<br />

byggekonsortie CuraVita som totalrådgiver for Det Nye Hospital i<br />

<strong>Vest</strong>. Med ét fik vi streger, billeder, rum og geometri på de mange tanker og<br />

idéer, vi har delt over de seneste par år.<br />

For os i hospitalsledelsen er det en fantastisk fornemmelse, at visionen for<br />

DNV- Gødstrup nu har fundet en form, der rummer alle muligheder for at<br />

skabe et hospital, der er patienternes hospital. Med en arkitektur og et<br />

miljø der fremmer hurtige, smidige, sammenhængende, sikre og trygge patientforløb.<br />

Og dermed også et hospital der giver rigtige gode rammer for<br />

arbejdsmiljø og trivsel.<br />

Men i det store regnskab tæller det ikke så meget, hvad vinderen har leveret<br />

her og nu. Det der tæller er, hvordan vi gør os klar til at tage bygningerne<br />

i brug, og hvordan vi konkret fylder indhold i de ydre rammer,<br />

som vinderprojektet sætter. Det skal vi gøre ved fælles hjælp og meget kan<br />

ændre sig endnu.<br />

For vi skal nå at høre dig og dine kollegaer, patienterne og de pårørende. Vi<br />

skal tættere på patienternes behov, dine erfaringer og viden, så vi får bygningerne<br />

til at understøtte lige netop dette. Det handler om arbejdsmiljø,<br />

arbejdsgange og patientforløb. Men det handler i høj grad også om kultur<br />

– altså det vi har til fælles.<br />

I det helt små er det bestemt ikke for tidligt, at vi allerede nu forbereder os<br />

på, at gøre denne vores fælles fremtid så attraktiv som mulig. Det handler<br />

om at dyrke de gode vaner og dele vores viden om alt fra det faglige til<br />

det personlige. Det er nemlig det, vi skal tage med os, når vi rykker under<br />

samme tag fra 2016 til 2020.<br />

I dette nummer af Under <strong>Vest</strong>en kan du komme tættere på det flotte og<br />

ambitiøse vinderprojekt, som der er al mulig grund at glæde sig til at give<br />

liv og indhold.<br />

God fornøjelse<br />

Hospitalsledelsen<br />

Hospitalsledelsen


Mangler du et blad i samlingen?<br />

Hent samtlige udgivelser af Under <strong>Vest</strong>en elektronisk<br />

på siden for ansatte:<br />

http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/under+vesten<br />

INDHOLD<br />

Kvartalets Kollega<br />

Hvem mon det blev denne gang? Find ud af, hvem der kan<br />

bryste sig af titlen i oktober 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

TEMA: Se din fremtidige arbejdsplads<br />

Kom bag om visionen og få et indblik i vores fremtidige<br />

hospital og arbejdsplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Friske øjne gav pote<br />

Onkologisk Afdeling har fået hospitalets bedste afdelingsside<br />

på vest .rm .dk . En hjemmeside personalet er stolte af .<br />

For den er deres, og udtrykker lige præcis det, personalet<br />

genkender sig selv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

For mange krydderier i EPJ-suppen<br />

MidtEPJ kunne godt være nemmere at bruge, have et bedre<br />

overblik og en ordentlig arkivløsning, mener Jesper Nørgaard<br />

Bech, formand for Lægerådet i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

ATJU – undskyld jeg smitter!<br />

Du kan være med til at forebygge mange slags smitte med<br />

god håndhygiejne på arbejde og derhjemme . . . . . . . . .22<br />

Et valg med hjertet<br />

1. oktober gik afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk<br />

på efterløn, mens hun var karrieremæssigt på toppen.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Sidste dag i Ringkøbing<br />

15. juli udskrev personalet den sidste sengeliggende<br />

patient fra Ringkøbing. Hospitalet er i dag omdøbt til sundhedshus<br />

og i alt 7 fast ansatte er tilbage på matriklen. 26<br />

En ”kasketkarl” med krudt i<br />

Karl Viggo Leth har haft mange kasketter på: bygningskonstruktør,<br />

leder, koordinator og formand for CH-motion. Nu<br />

nyder han sit otium.<br />

. ..............................................30<br />

Bagsiden - så skal der quizzes!<br />

Test din viden om det nye storhospital og send ind . . . .44<br />

et ValG Med Hjertet<br />

læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen<br />

Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt<br />

i en spændende karriere. Side 24<br />

FrIsKe Øjne GaV POte<br />

Onkologisk afdeling har fået hospitalets<br />

bedste hjemmeside - læs mere side 18<br />

Under<strong>Vest</strong>en | Oktober 2011 | nr. 03<br />

Medarbejderblad | <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

FOr ManGe<br />

KrYdderIer I ePj-sUPPen<br />

Mister du pusten ved tanken om MidtePj?<br />

læs, hvad jesper nørgaard bech, formand<br />

for lægerådet, mener om systemet.<br />

Side 20<br />

1<br />

teMa:<br />

se det nYe HOsPItal I <strong>Vest</strong><br />

så blev spændingen udløst - se, hvordan din<br />

fremtidige arbejdsplads kommer til at se ud.<br />

Side 6<br />

3


04<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen | Foto: Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

KVARTALETS KOLLEGA BLEV…<br />

Overlæge Kristian Hald Frandsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Herning - hjerteligt tillykke<br />

med kåringen! Kristian Hald Frandsen, kaldet "Frandsen" i daglig omtale, er kendt for sin store faglighed<br />

og sit store hjerte for patienterne - læs, hvad kollegerne har at sige her neden for.<br />

Frandsen er altid meget hjælpsom, Hans hjerte<br />

banker for de gravide, deres partnere og de<br />

ufødte børn Hver gang man møder et par, der<br />

har været til kontrol hos "Frandsen", kan man<br />

se et lys i deres øjne.<br />

Frandsen behandler alle som<br />

ligeværdige mennesker.<br />

Han er altid i sit lune hjørne, og går<br />

ikke i vejen for en lille joke.<br />

En mand med hjertet og humøret på rette<br />

sted. Jeg arbejder ikke sammen med Frandsen,<br />

mens hans rygte kommer ham i forkøbet! Har<br />

oplevet ham, hvor jeg var patient, og har kun<br />

positivt at sige om ham.<br />

KRISTIAN HALD FRANDSENS FØRSTE REAKTION<br />

PÅ AT BLIVE KVARTALETS KOLLEGA:<br />

- Det kan ikke passe - ja, ja, det er godt med jer<br />

(sagt med et glimt i øjet)!<br />

SÅDAN NOMINERER DU DIN KOLLEGA TIL KVARTALETS KOLLEGA<br />

Du kan nominere en kollega, som du mener, gør en positiv forskel på jobbet, og som er med til at gøre din<br />

arbejdsplads til et rart sted at være – skriv til undervesten@vest.rm.dk med dit bud på hospitalets bedste<br />

kollega. Næste deadline er: 21 november 2011.


Tekst og foto: Ledende terapeut Teresa Bjørholm<br />

Hæder til fysioteraput<br />

Karen Astrup Arensten<br />

Et stort tillykke til fysioterapeut Karen Hastrup<br />

Arentsen, <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, som har fået<br />

årets ærepris af Dansk Selskab for Apopleksi.<br />

Æresprisen fra Dansk Selskab for Apopleksi går i år til<br />

Karen Hastrup Arentsen, der med sin grundighed, entusiasme<br />

og engagement inden for apopleksi – specielt<br />

inden for rehabilitering – og med sine faglige og organisatoriske<br />

kompetencer, har været med til at udvikle<br />

tværfaglige teams og opbygge, kvalitetssikre og styrke<br />

tværfagligt samarbejde i det ganske land.<br />

Karen Hastrup Arentsen er specialist i neurofysioterapi,<br />

og er internationalt certificeret underviser i flere gennemgående<br />

behandlingsretninger inden for neurorehabilitering.<br />

Hun er ansat som klinisk praksisudvikler i neurofysioterapi<br />

ved Neurorehabiliteringsenhederne på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Lemvig og Holstebro, og er tilknyttet <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Hammel Neurocenter som praksisudvikler i<br />

interdisciplinære kliniske indsatser ved den højt specialiserede<br />

landsdelsfunktion.<br />

Hendes ekspertise er funderet i nationale og internationale<br />

fora både med hensyn til praksis, undervisning og<br />

undersøgelser, og hun er vejleder for personer på videregående<br />

uddannelser. Karen har oversat fagbøger til<br />

dansk, og hun er en værdsat foredragsholder ved nationale<br />

og internationale møder og konferencer.<br />

FØRSTE SPECIALIST I<br />

NEUROFYSIOTERAPI I DANMARK<br />

I 2003 blev Karen Hastrup Arentsen specialist i<br />

neurofysioterapi som den første i Danmark, og<br />

på den måde har hun været pioner i udviklingen<br />

af den neurofysioterapeutiske faglighed.<br />

Hun har været med til at styrke tværfagligheden<br />

i indholdet i hjerneskaderehabiliteringsprogrammer,<br />

specielt inden for apopleksi.<br />

Det, der optager Karen, er læringsprocesser,<br />

og hun er exceptionel til at udvikle, styrke,<br />

supervisere og formidle den faglige viden til<br />

fysioterapeuter og andre faggrupper.<br />

5


06<br />

Tekst: Brian Borg Andersen | Finn Møller<br />

Se din fremtidige arbejdsplads<br />

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?<br />

28. SEPT. 2011<br />

OFFENTLIGGØRELSE<br />

<strong>Region</strong>srådet vælger det Aarhusbaserede<br />

byggekonsortie<br />

Curivita som totalrådgiver<br />

12. OKT. 2011<br />

BORGER-BRUGERMØDE<br />

Forslag og idéer indhentes fra<br />

hospitalets kommende brugere<br />

EFTERÅR 2011<br />

KLYNGESAMARBEJDE<br />

1. rapport fra de faglige klynger<br />

om samarbejdsflader mellem<br />

specialer og patientforløb .<br />

EFTERÅR 2011<br />

MEDARBJEDERNE<br />

Tilrettelæggelse af proces for<br />

yderligere medarbejderinddragelse<br />

.


ULTIMO 2011<br />

INNOVATIONSSTALDEN<br />

Fremtidige arbejdsmiljøer<br />

prøves af i 1:1 i en tidligere<br />

svinestald på byggegrunden .<br />

TEMA<br />

SEPT. 2012<br />

FØRSTE SPADESTIK<br />

Byggeriet kan gå igang .<br />

ET KIG IND I FREMTIDEN<br />

Det Nye hospital i <strong>Vest</strong> - Gødstrup<br />

som det kommer til at tage sig ud set<br />

i fugleperspektiv.<br />

Kom bag om visionen og få et indblik<br />

i vores fremtidige hospital og arbejdsplads<br />

på de næste 9 <strong>tema</strong>sider.<br />

ULTIMO 2016<br />

INDFLYTNING 1. ETAPE<br />

De akutte funktioner flytter ud<br />

fra hospitalerne i Herning og<br />

Holstebro .<br />

2018 - 2020<br />

RESTEN FLYTTER<br />

De elektive områder, stabsfunktioner<br />

m.m. flytter med ud<br />

på det nye hospital .<br />

7


08<br />

Tekst: Brian Borg Andersen | Foto: Jørn Gade<br />

Billedfriser<br />

OFFENTLIGGØRRELSEN<br />

For rullende kameraer takkede projektchef Wilhelm Berner-Nielsen,<br />

CuraVita for den store opgave .<br />

Plancherne af de fem bud bliver udstillet i på RH Herning<br />

i uge 40-42 og på RH Holstebro i uge 43-45.<br />

Det var en længe ventet dag, der endelig oprandt, da<br />

<strong>Region</strong>srådet i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vendte tommelfingeren<br />

op for bedømmelsesudvalgets indstilling til, hvem<br />

der skal bygge DNV-Gødstrup. Foran snurrende kameraer,<br />

regionsrådsmedlemmer, HMU, hospitalsledelsen,<br />

bedømmelsesudvalget og den inviterede presse, trådte<br />

CuraVita frem, som dem, der skal påtage sig rollen som<br />

totalrådgiver for byggeriet.<br />

CuraVita kom dog ikke tomhændet til dagen. Med sig<br />

havde de præsentationen af det, der i fremtiden bliver<br />

arbejdsplads for ca. 4000 ansatte og akuthospital for<br />

300.00 borgere i optageområdet. De fremmødte fik en<br />

grundig gennemgang af de tanker, der ligger bag det<br />

fremtidige hospital, og de kunne senere fordybe sig i de<br />

plancher, som var blevet afleveret under konkurrencen.<br />

Såvel CuraVitas tegninger af det vindende bud som deres<br />

konkurrenters bud på DNV-Gødstrup bliver udstillet<br />

på hospitalerne i Herning og Holstebro i ugerne 40-45.


TEMA<br />

Hospitalsledelse og Bent Hansen sammen<br />

med det vindende konsortie.<br />

Bent Hansen overrakte blomster til deltagerne i projektkonkurrencen<br />

I salen kunne de fremmødte følge med i<br />

præsentationer af det vindende projekt.<br />

9


10<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

DNV-Gødstrup som det kommer til at se ud fra oven. Mod sydvest findes indgangene for de akutte<br />

patienter, ambulancer og helikopter. Fra nord er der indgangsområder for alle de patienter, som<br />

kommer efter aftale, og mod sydøst er der plads til et større rekreativt område.<br />

FRA VISION<br />

TIL HOSPITAL<br />

Patientens hospital:<br />

sikrer gennem sin organisering og<br />

tilrettelæggelse af processer sammenhængende<br />

og sikre patientforløb<br />

af høj patientoplevet og faglig<br />

kvalitet. Endvidere er hospitalet<br />

overskueligt og let tilgængeligt for<br />

patienter, pårørende og personale.<br />

Effektivt og konkurrencedygtigt<br />

hospital:<br />

opnår fremragende resultater til<br />

glæde for borgere og patienter<br />

ved at være en attraktiv og effektiv<br />

virksomhed, der kan rekruttere og<br />

fastholde kvalificerede og kompetente<br />

medarbejdere.


MEDARBEJDERINDDRAGELSE<br />

I august og september 2010 blev der afholdt<br />

<strong>tema</strong>dage med medarbejderne i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>. Det gav gode input, og inddragelsen<br />

af medarbejderne bliver genoptaget i<br />

efteråret 2011. Læs mere på www.dnv.rm.dk<br />

TEMA<br />

Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske<br />

og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær<br />

og samarbejde - præhospitalt, tværsektorielt og<br />

med patienten.<br />

Kvalitetsbevidst hospital:<br />

vil som <strong>Region</strong>shospital være det foretrukne lærings- og<br />

forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at inno-<br />

vation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går<br />

hånd i hånd med patient-behandlingen. Hospitalet deler<br />

viden med omverdenen.<br />

Trivselshospital:<br />

sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være<br />

funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur<br />

og bæredygtige løsninger.<br />

INDDRAGELSE AF PATIENTERNE<br />

Patienterne skal fortsat have indflydelse på<br />

processen frem mod det færdige byggeri.<br />

Den 12. oktober er alle interesserede patienter,<br />

pårørende og borgere indbudt til borgerog<br />

brugertopmøde i Vildbjerg. Læs mere på<br />

www.dnv.rm.dk<br />

1


12<br />

Tekst og foto: Brian Borg Andersen<br />

"DRIFTIG" HERRE TÆNKER UD AF BOKSEN<br />

Der er godt fem år til de første flytter ind i DNV-Gødstrup, men allerede tænker Jørgen Baadsgaard både i dybden og bredden<br />

for at finde de rette løsninger i byggeriet, så driften bliver så smidig, effektiv og ikke mindst så billig som muligt.<br />

Siden 1. september har teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard<br />

haft fast plads i DNV Projektsekretariatet. Han<br />

har ansvaret for planlægningen af drift af en bygning,<br />

som ikke eksisterer endnu, og hvis tegninger end ikke<br />

var offentliggjorte.<br />

- Det er utrolig spændende at være med i den del af en<br />

proces, hvor der ikke er lavet et oplæg, og man kan tænke<br />

de store tanker uden begrænsninger. Men man kan<br />

ikke komme i dybden med ideerne, fordi man ikke ved i<br />

hvilken retning, den ide løber ud af, fortæller han.<br />

For Jørgen har det været en proces, uden konkret kendskab<br />

til, hvordan bygningerne ville komme til at se ud.<br />

Men nu, efter offentliggørelsen, er det muligt for ham at<br />

komme igang med konkret brugerinddragelse.<br />

- Det er vigtigt, at vi bidrager med vores viden, og det vi<br />

ved er, hvordan vores dagligdag er i dag, og blandt andet<br />

ud fra det har vi nogle tanker om, hvordan vi gerne vil<br />

have, at det skal være i fremtiden, siger Jørgen.<br />

Og der er ingen tvivl om, at det har stor værdi, at der nu<br />

er noget mere konkret at forholde sig til.<br />

- Nu er det ikke længere bare tal på et stykke papir for<br />

afdelingerne. Nu er der en plantegning, hvor man kan<br />

begynde at tænke over, hvordan ens afdeling kommer til<br />

at fungere i den ramme.<br />

DER ER PLADS TIL FORBEDRINGER<br />

For Jørgen handler det helt grundlæggende om, at sikre,<br />

at hospitalet kan blive forsynet, driftet og vedligeholdt.<br />

Hvordan får man vand, el og kloakering på plads, hvordan<br />

sørger man for at al udstyr er placeret rigtigt i bygningen,<br />

så man bedst kan vedligeholde det. Og hvordan<br />

gør man det på en måde, der er miljøvenlig såvel for naturen<br />

som for de mennesker, der skal arbejde i det.<br />

Et af de steder, hvor der er mest at hente ved nybyggeri<br />

er i forbindelse med køling<br />

- Hvis man kigger på vores hospitaler i dag, så er de plastrede<br />

til med små køleanlæg som står på alle de flade<br />

tage rundt omkring, fordi de er skudt op over mange år.<br />

Bæredygtighed<br />

DNV-Gødstrup bygges med <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s lokale Agenda 21-Handlingsplan 2011 som miljømæssigt<br />

grundlag. I planlægningen af DNV-Gødstrup skal der således sikres bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille<br />

miljøbelastning. Konkret betyder det, at hospitalet skal opføres som Lavenergi-klasse 2015 og med fremtidens<br />

fleksible energiforsyning. Bygningen udformes, så den kan honorere skiftende behov i mange år. Miljøbelastningen<br />

ved opførelse og drift minimeres.


TEMA<br />

KLAR OG TYDELIG<br />

DISPONERING<br />

Fra top til bund er der en klar<br />

ide med, hvordan hospitalet<br />

skal indrettes for, at alle de forskellige<br />

aktiviteter i huset kan<br />

afvikles, uden at nogen kommer<br />

til at gå i vejen for hinanden.<br />

Det skal være nemt for patienterne<br />

at finde rundt i bygningen,<br />

og derfor er alle de<br />

ambulante funktioner samlet i<br />

stue-etagen.<br />

På ydersiden ændrer bygningen<br />

også karakter efter indholdet.<br />

Der er mest trafik igennem<br />

de nederste tunge etager og<br />

mere ro i de lyse lette etager<br />

øverst.<br />

De små anlæg spilder overskudsvarmen, mens et centralt<br />

anlæg kan vi genanvende varmen, og sende den de<br />

steder hen, der skal varmes op, siger Jørgen.<br />

Løsningerne kunne både være opbevaring af varme i<br />

undergrunden og solceller, men kun intentionen er på<br />

plads i øjeblikket: Hospitalet skal købe mindre fjernvarme.<br />

Det er godt for miljøet og budgettet.<br />

-Hvis anlægget ligger udenfor hospitalet i en forsyningsby,<br />

som fordeler ud til resten af hospitalet. Så bevarer vi<br />

fordelene hvis vi udvider senere, siger Jørgen.<br />

SKAL TÆNKE UD AF BOKSEN<br />

Generelt er det med store forventninger, at Jørgen går<br />

til opgaven, men der ligger også store udfordringer i at<br />

finde den helt rigtige løsning.<br />

- Jeg mener bestemt, at der dukker positive muligheder<br />

op, når man bygger nyt, og jeg synes bestemt, at man<br />

skal tænke alle de nyeste muligheder ind – specielt når<br />

man ikke ligefrem står, og skal bruge det i morgen. Vi<br />

er nødt til at vælge noget, der ikke har alt for mange år<br />

på bagen. Ellers risikerer vi, at det når at blive forældet,<br />

inden man kommer i gang.<br />

Der er rigtig meget, der skal på plads i den kommende<br />

tid, og lige nu er det behovene, der står klarest.<br />

- Vi ved reelt kun, at vi skal have noget vand, el og andre<br />

forsyninger ind, men vi skal have afklaret hvordan. Det<br />

er en stor opgave, der går i gang nu, hvor vi dels har fået<br />

vinderens bud på, hvordan det skal se ud, og at vi kan<br />

samarbejde med totalrådgiveren og alle de ansatte om,<br />

hvad der skal gøres, slutter Jørgen Baadsgaard.<br />

3


14<br />

Tekst: Finn Møller<br />

PATIENTENS HOSPITAL<br />

DNV- Gødstrup har forbindelse til den<br />

omkringliggende natur og den ubrudte<br />

himmel. Det er ikke kun noget, som<br />

pynter udefra, men det gavner også<br />

de patienter, som kigger ud på omgivelserne<br />

fra hospitalet.<br />

Det karakterfulde<br />

arkitektoniske udtryk<br />

Der er arbejdet med arkitekturen på<br />

tre områder for at tilvejebringe et menneskeligt,<br />

nedskaleret hospital med et taktilt og karakterfuldt<br />

udtryk.<br />

- Opbrydning og nedskalering af hospitalets<br />

samlede volumen.<br />

- Styrket materialitet og variation i udtrykket.<br />

- Begrønning.<br />

"Vi tror på, at nærværende arkitektur i en forståelig<br />

skala og i gedigne materialer er befordrende<br />

for patienters heling og pårørendes og<br />

ansattes generelle velbefindende. Oplevelsen<br />

af hospitalet som et egentligt sted med atmosfære<br />

og karakter er vigtig – også uanset at<br />

der ikke er evidens for alle valg med sanselig<br />

hensigt."<br />

- Fra CuraVitas endelige tilbud


Sengestuerne er<br />

indrettet og placeret<br />

med gode dagslysforhold<br />

for øje. Patienterne kan se<br />

den omgivende natur fra<br />

sengen.<br />

- Fra CuraVitas<br />

endelige tilbud<br />

TEMA<br />

ET MENNESKELIGT ANSIGT<br />

Visionen for DNV- Gødstrup har fundet en form, der rummer alle muligheder for<br />

at skabe et hospital, der er patienternes hospital. Med en arkitektur og et miljø<br />

der fremmer hurtige, smidige, sammenhængende, sikre og trygge patientforløb.<br />

Og dermed også et hospital, der giver rigtige gode rammer for arbejdsmiljø og<br />

trivsel.<br />

Med to adskilte patientprofiler i grundplan - de elektive og deres adgang til ambulatorier<br />

samt de akutte og deres adgang til akutmodtagelsen, - møder patienterne<br />

et hospital, der er let tilgængeligt.<br />

Oven på grundplanen følger to gennemgående etager med diagnostiske - og<br />

operationsfaciliteter og en såkaldt transportring, som sikrer en fleksibel og adskilt<br />

transport af sengeliggende patienter. I de øverste lag følger sengestuerne.<br />

Denne tilgængelighed og funktionelle inddeling var, hvad dommerkomiteen<br />

lagde særlig vægt på i kåringen af vinderprojektet.<br />

"Med det reviderede projekt<br />

er det vores håb, at vi kan<br />

tilvejebringe et sted med<br />

egenart og sanselighed, som<br />

vil lede patienter og pårørendes<br />

tanker væk fra det kliniske<br />

hospitalsagtige præg."<br />

- Fra CuraVitas endelige tilbud<br />

Og der er ikke noget at sige til, at dommerne måtte finde de store roser frem, for<br />

der er virkelig blevet fokuseret på at gøre DNV-Gødstrup til et meget funktionelt<br />

hospital. Men det er funktioner, der skal køre med patienten i centrum.<br />

- Bygningerne understøtter et stærkere samarbejde og en patientvenlig organisering<br />

mellem de afdelinger, som patienterne ellers typisk ville blive flyttet<br />

rundt imellem, fremhæver hospitalsdirektør Henning <strong>Vest</strong>ergaard.<br />

- Her bygger vi et hospital op omkring patientenss behov og patientens forløb,<br />

pointerer han.<br />

Wilhelm Berner-Nielsen, projektchef fra det vindende konsortium CuraVita lægger<br />

også vægt på, at hospitalet skal være nemt at gå til for patienten.<br />

- Det må ikke være vanskeligt at finde frem til eksempelvis laboratoriet. Det skal<br />

være sådan, at receptionisten kan pege og sige – du skal derhen, forklarede han<br />

onsdag 28. september for rullende kamera til TV2-nyhederne.<br />

Det vil være kendetegnende for DNV-Gødstrup, at det er mere velkommende<br />

sted for de mennesker, der skal behandles her. Eksempelvis bliver alle sengestuerne<br />

enkeltværelser.<br />

- Det kommer til at være tættere på et hotelværelse, man kommer ind på. Og<br />

personalet får god plads til at hjælpe patienten, siger Wilhelm Berner-Nielsen.<br />

5


16<br />

Tekst og foto:<br />

Brian Borg Andersen<br />

TEMA<br />

LANDSBYER MED KOMPETENCER<br />

Statusmøde for kompetenceklyngernes arbejde: En broget forsamling af klinikere, Staben og ledelsen lægger grundsten til det<br />

fremtidige samarbejde.<br />

DNV-Gødstrup bliver bygget til en helt anden type organisation,<br />

end den, som <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> er i dag.<br />

I fremtiden vil de mange forskellige afdelinger finde sammen<br />

i kompetenceklynger, som dels skal under samme<br />

tag, og dels udvikle nye arbejdsgange, som udnytter de<br />

fælles styrker bedre - til patienternes fordel.<br />

Projektleder vedrørende det kliniske indhold, Jens Oluf<br />

Brun Pedersen har siddet for bordenden ved den møderække,<br />

hvor kompetenceklyngerne som fremtidens organiserende<br />

princip er trådt sammen for første gang.<br />

- I første omgang handler det om, at kompetenceklyngerne<br />

skal afstemme en række grundlæggende antagelser<br />

om vores behov for kliniske rum og faciliteters udformning<br />

med virkeligheden. Vi skal være mere konkrete, end<br />

vi har været tidligere, forklarer han.<br />

SAMLET VIDEN ER EN EKSPERTMAGNET<br />

Men der ligger meget mere i det spirende samarbejde<br />

og i den kommende proces. Arbejdet i kompetenceklyngerne<br />

skal nå ind til kernen af klyngernes potentiale - især<br />

i forhold til patientforløbene.<br />

- En kompetenceklynge er basalt set en fortætning af<br />

koordineret kompetence, aktivitet og performance, og<br />

klyngens styrke er den koordinerede indsats og viden.<br />

Man kan opnå en Landsby-effekt, fordi mange kender<br />

hinanden, og ved, hvor kompetencen skal findes. Samtidig<br />

kan klyngerne også opnå en "videnshub effekt" - altså<br />

at de begynder at tiltrække interesserede medarbejdere<br />

og forskere, forklarer Jens Oluf Bruun Pedersen.<br />

Klyngerne udgøres af:<br />

• Abdominalklyngen<br />

• Akutklyngen<br />

• Diagnostikklyngen<br />

• Familieklyngen<br />

• Forsknings- og læringsklyngen<br />

• Intensiv- og interventionsklyngen<br />

• Kræftklyngen<br />

• Neuroklyngen<br />

• Psykiatriklyngen<br />

• Service- og logistikklyngen<br />

• Thorax-, kredsløb-, hormon- og<br />

beværeapparatklyngen (TKHB)<br />

Klyngearbejdsgrupperne er på vej med en samlet rapport<br />

over det indledende arbejde. Den vil være færdig medio<br />

oktober. Allerede nu kan du læse mere om kompetenceklyngernes<br />

arbejde.<br />

www.dnv.rm.dk/ansat/klyngearbejds-grupper


VINDEREN AF BAGSIDENS<br />

KONKURRENCE I SIDSTE<br />

NUMMER BLEV...<br />

Bioanalytiker Birthe Theilgaard Jensen, Klinisk Biokemisk<br />

Afdeling i Herning - tillykke!<br />

Birthe fik en 100 % rigtig score på quizzen "Præcist vrøvl", og<br />

har dermed officielt styr på de mange forkortelser, vi går rundt<br />

og bruger i det daglige.<br />

En sådan viden fortjente en værdig præmie i form af en flaske<br />

vin og en hjernevrider viklet om flasken, som krævede lidt ekstra<br />

grubleri. Birthe løste hjernevrideren på 45 minutter, hvilket<br />

vi var ret imponerede over!<br />

Med venlig hilsen<br />

Redaktionen<br />

VIL VIL DU DU VÆRE VÆRE MED MED I I VORES VORES "RULLENDE" "RULLENDE" REDAKTION?<br />

REDAKTION?<br />

"Under <strong>Vest</strong>en" søger klinikere i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, som vil prøve kræfter med<br />

redaktionsarbejde på rullebasis. Det vil sige, at:<br />

- du er med i redaktionen på 1 personaleblad i løbet af året<br />

- du kan give stafetten videre til en af dine kolleger, når din periode er udløbet.<br />

DU FÅR:<br />

Sparring på dine ideer og hjælp til at forme "den gode historie" fra dig og din afdeling,<br />

som også kan bruges i andre sammenhænge, f.eks. på afdelingens hjemmeside,<br />

i rekrutteringsøjenmed og i pressemeddelelser.<br />

KONTAKT: undervesten@vest.rm.dk / tlf. 7843 8571<br />

7


18<br />

Tekst: Finn Møller<br />

Friske øjne gav pote<br />

Onkologisk Afdeling har fået hospitalets bedste afdelingsside på vest.rm.dk. En hjemmeside personalet<br />

er stolte af. For den er deres, og udtrykker lige præcis det, personalet genkender sig selv i.<br />

Opskriften er enkel: Ledelsesmæssigt fokus, et spørgeskema, tonsvis af fotos og en AC ´er til låns.<br />

- Her er et bøgetræ. Hvad i alverden har dette bøgetræ<br />

at gøre med den hjemmeside, som er jeres?<br />

Sådan inviterer Mette Louise Sørensen gruppen af<br />

hvidklædte sygeplejersker, plejere og læger i Onkologisk<br />

afdeling til en grundlæggende snak om afdelingens<br />

hjemmeside. Mette er arkitekt af uddannelse, og som<br />

akademiker på løntilskud i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> er<br />

hun kastet ud på dybt vand. Hun skal nemlig stampe liv<br />

i en af hospitalsafdelingernes glemte og henslumrende<br />

hjemmesider.<br />

PINLIGT<br />

Heldigvis er Mettes ankomst efterspurgt af ledelsen på<br />

Onkologisk Afdeling. For de er klar over, at den er gal.<br />

- Hjemmesiden er bare så pinlig, at vi slet ikke har lyst<br />

til at gå ind på den. Siden repræsenterer slet ikke, hvad<br />

vi står for, lyder det kort og godt fra ledende oversygeplejerske<br />

Margrethe Povlsgaard, da Mette første gang<br />

møder afdelingen i maj måned 2011.<br />

TO PASFOTOS OG EN LUKKET FACADE<br />

Mette er enig. På det tidspunkt møder hjemmesiden<br />

nemlig brugerne med to pasfotos af afdelingsledelsen<br />

samt et billede af Onkologihusets sorte og lukkede facade.<br />

- Som arkitekt er jeg vant til at tegne og bygge huse<br />

fra bunden og tilpasse huset til de helt særlige behov,<br />

stedet giver, og de ønsker, som husets beboere har. Men<br />

her var det indlysende, at ingen havde gjort sig klart,<br />

hvad der var, at hjemmeisden skulle udtrykke og bruges<br />

til, fortæller Mette til bladets udsendte.<br />

EN STOR LETTELSE<br />

Hun bliver med andre ord nødt til at tage hele opgaven<br />

på sig. For ingen på afdelingen kan alene overskue helheden,<br />

og dermed heller ikke hvorfra rekonstruktionen<br />

af hjemmesiden kan begynde - Jeg tror, det var en stor<br />

lettelse, at jeg tog ansvaret for at bringe hjemmesiden<br />

videre, lyder det selvbevidst fra den ledige AC´er, der<br />

aldrig tidligere har haft med hospitalsvæsenet og vores<br />

kommunikaiton at gøre. Til gengæld stoler Mette så<br />

UDVIKLINGSSYGEPLEJERSKE IDA ZERLANG:<br />

"Jeg tror, hvis jeg en dag skulle opleve at være træt af mit arbejde, så kan jeg bare gå på hjemmesiden<br />

og blive mindet om, hvad det er, jeg er så glad for!"


METTE LOUISE SØRENSEN, AC-MEDAR-<br />

BEJDER PÅ LØNTILSKUD OG ARKITEKT:<br />

"Jeg var meget bevidst om ikke at gøre hjemmesiden<br />

til den vigtigste opgave for personalet midt i en<br />

travl hverdag, hvor patienter og journaler kommer<br />

i første række."<br />

meget på, at hun kan sit kram som arkitekt, og forstår sig<br />

på at lytte til kundernes behov. Frem for alt beslutter hun<br />

sig for at blive klogere på, hvad det er, der gør lige netop<br />

denne afdeling til noget særligt og finde ind til, hvad det<br />

er, personalet udtrykker i mødet med hinanden og patienterne.<br />

Og så vil hun åbne personalets øjne for de muligheder,<br />

hjemmesiden giver.<br />

ET BØGETRÆ EFTER EGET VALG<br />

På et af de ugentlige tirsdagmøder på en halv time griber<br />

Mette denne mulighed, og præsenter afdelingen for en<br />

række eksempler fra andre kræftafdelinger i landet ,og så<br />

planter hun et bøgetræ i personalets bevidsthed.<br />

- Et bøgetræ kan man bruge til alt, siger hun, og viser forsamlingen<br />

en strøm af fotos med møbler, musikinstrumenter,<br />

terasser, vinduesrammer, brændestabler og alt<br />

muligt andet lavet af bøgetræ. Budskabet er klart. - Sådan<br />

skal I se jeres hjemmeside. Et nemt og anvendeligt materiale<br />

til lige netop det, I ønsker at bruge siden til.<br />

SPØRGSMÅL TIL PERSONALET<br />

På samme møde udleverer Mette et spørgeskema til personalegruppen.<br />

For det er deres idéer, erfaringer og viden,<br />

der skal generere indholdet til hjemmesiden. Deres<br />

forståelse for, hvad patienter og pårørende og andre vil<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

WEBUDVALGET I ONKOLOGISK AFDELING<br />

Uddannede brugere af Synkron Via: 2 lægesekretærer<br />

Historiespottere og indhold: 1 rep. fra hvert afsnit<br />

Helheden: ledende lægesekretær og udviklingssygeplejerske<br />

Alle mødes 1 gang i kvartalet.<br />

kunne drage nytte af fra en hjemmeside; det er selve omdrejningspunktet.<br />

- De ansatte skal kunne relatere til indholdet,<br />

så hjemmesiden bliver et givende supplement i<br />

deres arbejde, forklarer Mette om den proces, hun sætter<br />

i gang. Med personalets input stiller Mette efterfølgende<br />

nogle afgrænsede opgaver til den lille weborganisation,<br />

som afdelingen i mellemtiden får sat i værk. Den skal sikre ,<br />

at hjemmesiden løbende er i live, også efter at deres AC´er<br />

Mette Louise Sørensen er gået på barsel. Resultatet kan ses<br />

på afdelingens hjemmeside.<br />

9


20<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen<br />

For mange krydderier i EPJ-suppen<br />

MidtEPJ kunne godt være nemmere at bruge, have et bedre overblik og en ordentlig mulighed for at<br />

tilgå journaler, som ikke er i EPJ, mener Jesper Nørgaard Bech, formand for Lægerådet i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>: - Det er en skam, for MidtEPJ tegner lovende, bl.a. med bedre medicinstyring, deling af<br />

information på tværs og fjernadgang til patienten. Men det halter med arkivstrukturen, og der er for<br />

meget overflødig information, understreger han.<br />

JESPER NØRGAARD BECH<br />

Formand for Lægerådet, overlæge<br />

Medicinsk Afdeling, Holstebro<br />

Hospitalsledelsen anerkender, at de kliniske<br />

afdelinger har en stor udfordring i forhold til<br />

at udnytte MidtEPJs fulde potentiale: - Det er<br />

jo først nu, at klinikerne for alvor har taget<br />

journalen i brug, og derfor observerer fejl og<br />

mangler. Det er kun godt, for det er vigtige erfaringer,<br />

som skal bruges til at forbedre Midt-<br />

EPJ, siger chefsygeplejerske Ida Götke, og<br />

tilføjer: - Afdelingerne må så også løfte deres<br />

del af opgaven og erkende, at journalen kun<br />

bliver bedre ved fælles hjælp og ved, at der<br />

luges ud i uhensigtsmæssige arbejdsvaner.<br />

Korrekt og hensigtsmæssig brug af Midt-<br />

EPJ skal have topprioritet i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>. Derfor tager afdelingsledelserne<br />

dette efterår hul på at diskutere, hvordan udfordringerne<br />

med dokumentation og registrering<br />

kan løses i afdelingerne og på tværs.<br />

Overlæge Jesper Nørdgaard Bech er frustreret,<br />

men ser dog et stort potentiale i<br />

MidtEPJ: - Der er faktisk meget godt at sige,<br />

bl.a. har vi fået bedre medicinstyring med<br />

medicinmodulet og elektronisk fjernadgang<br />

til patienten. Men som kliniker og formand<br />

for Lægerådet, mener jeg også, at det er<br />

problematisk, vi ikke har fået et færdigt produkt<br />

i hænderne. Systemet mangler brugervenlighed,<br />

og Læs Journal forplumres af de<br />

mange informationer, som hældes i journalen.<br />

Det hjælper jo hverken patienten eller<br />

klinikeren, som skal bruge informationen.<br />

I den enkelte afdeling og på tværs af <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> og i regionen må vi tale<br />

om, hvad der skal dokumenteres i journalen,<br />

og hvilke arbejdsgange og vaner, vi evt. skal<br />

luge ud i. Vi mangler en kultur for videndeling,<br />

som fokuserer på at gøre MidtEPJ til et godt redskab,<br />

og som spreder god praksis hurtigt.<br />

IDA GÖTKE chefsygeplejerske, <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>


Fra venstre forrest: PERNILLE PEDERSEN,<br />

DORTHE PILGAARD, PIA FRANSEN (tv . bagerst),<br />

OLE ZIELKE, TORBEN ANDRESEN<br />

OG JEANETTE DENT, Klinisk IT i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

FAKTA<br />

• MidtEPJ vil udvikle sig i takt med, at stadig flere får<br />

erfaring med at bruge systemet., og giver feedback<br />

på brugervenlighed og perfomance.<br />

• Sys<strong>tema</strong>tic, som er systemleverandør, arbejder<br />

sammen med <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> på at skabe kontinuerlige<br />

forbedringer på brugervenlighed og performance.<br />

• Det sker tre gange om året, at MidtEPJ bliver opdateret<br />

med nye funktionaliteter. I september med<br />

den seneste version RM7 blev bl.a. mediearkiv, det<br />

fælles medicinkort og indberetning til E-journal implementeret.<br />

Foto:Karina Kjeldgaard Miltersen/Kommunikation<br />

De problemstillinger, som formanden for Lægerådet<br />

opstiller, kan projektleder Ole Zielke,<br />

Klinisk IT i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, godt genkende:<br />

- MidtEPJ er ikke et færdigudviklet system,<br />

men det skal udvikles løbende på baggrund<br />

af klinikernes erfaring med det. Det<br />

er tydeligt, at systemet er ungt, og at der er<br />

mange forbedringer at tage fat i. Til gengæld<br />

giver det os også unikke muligheder for at<br />

præge udviklingen af MidtEPJ.<br />

Samtidig ligger der også fortsat en stor opgave<br />

i at finde ud af hvilke muligheder, der<br />

allerede er i systemet. Det er både opgaven<br />

med at få MidtEPJ sat mest hensigtsmæssigt<br />

op i forhold til de enkelte arbejdsgange, men<br />

også at brugerne kender til, hvad de skal gøre<br />

og de forskellige muligheder, der er i MidtEPJ.<br />

Som klinisk IT-konsulent handler det om at<br />

være i tæt dialog med afdelingerne i forhold<br />

at hjælpe dem med at udnytte, forbedre og<br />

videreudvikle anvendelsen af MidtEPJ,<br />

MidtEPJ er ikke et færdigudviklet system,<br />

men det skal udvikles løbende på baggrund af<br />

klinikernes erfaring med det.<br />

- Projektleder Ole Zielke, Klinisk IT<br />

fortæller EPJ-koordinator og klinisk IT-konsulent<br />

Jeanette Dent.<br />

- Konsulenterne på det nystartede kliniske<br />

IT-kontor har klinisk baggrund i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, da opgaven mere er at tilpasse<br />

systemet til kliniske arbejdsgange, end det<br />

handler om egentlige tekniske opgaver, fortæller<br />

hun.<br />

• Foruden rådgivning og konsulentbistand<br />

varetager Det Kliniske<br />

IT-kontor bl.a. undervisning<br />

i MidtEPJ af nyansatte, og har<br />

et tæt samarbejde med den<br />

lokale kliniske it-organisation i<br />

<strong>Vest</strong> og den regionale EPJ-organisation<br />

omkring den videre<br />

udvikling af MidtEPJ.<br />

• Læs mere om Klinisk IT på:<br />

www.epj.rm.dk ><br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

1


22<br />

Tekst: Hygiejnesygeplejerske Anette Jensen<br />

ATJU<br />

– undskyld jeg smitter!<br />

Du kan være med til at forebygge mange slags<br />

smitte med god håndhygiejne på arbejde og<br />

derhjemme. Brug rådene her på siden, så er du<br />

bedre rustet.<br />

RENE HÆNDER ER REN OMTANKE<br />

Vask eller desinficér altid dine hænder:<br />

• før du spiser<br />

• før du begynder at lave mad<br />

• altid efter toiletbesøg<br />

• når du har nyst i hænderne, eller pudset næse<br />

• når du har tørret næse<br />

• når du har håndteret råt kød, grøntsager eller jord<br />

Vær opmærksom på håndhygiejnen i det daglige, f.eks.<br />

når du deler tastatur, dørhåndtag, telefon og andre fælles<br />

berøringsflader med kolleger, familie og andre.<br />

Vær opmærksom, når du deler kaffebord: f.eks. brød,<br />

ost, pålæg m.v. med kolleger, og når du kommer hjem<br />

hos dig selv efter at have været ude.<br />

Nys og host ikke ud i luften, men i skulder- eller albueærmet,<br />

så hænderne ikke bliver inficerede.<br />

Puds næse i engangslommetørklæder, og smid dem i<br />

affaldspanden efter brug. Desinficér eller vask hænder<br />

bagefter.<br />

Skån dine kolleger for smitte ved at blive hjemme fra arbejde,<br />

når du er syg med noget smitsomt som influenza<br />

og diarré.<br />

Korttidssygefravær skyldes i høj grad infektionssygdomme.<br />

I 2010 bragte ugebrevet Mandag Morgen<br />

resultater fra en analyse, der viser, at infektionssygdomme<br />

forårsager 44,7 % af sygefraværet, som kan<br />

påvirkes af en bedre hygiejne.<br />

Alligevel fylder en indsats mod netop infektioner<br />

forbavsende lidt i den offentlige indsats<br />

for et lavere sygefravær.<br />

Et dansk studie dokumenterer, at gode håndhygiejnefaciliteter<br />

og fokus på at udføre håndhygiejne i de rigtige<br />

situationer, reducerer sygefravær med opt il 30 % blandt<br />

skoleelever.<br />

Så på en arbejdsplads som vores, med let adgang til<br />

hånddesinfektion, opfordrer vi til flittig brug af det<br />

– også i kontormiljøer, personalerum og udenfor de<br />

egentlige kliniske områder.


Foto:Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

SMITTE: Passer du på dig selv og dine kolleger?<br />

Jeg spritter selvfølgelig hænder så tit som muligt<br />

på arbejde - det gør vi allesammen. Hvor syg skal<br />

jeg så være for, at jeg bliver hjemme? Tja, der skal nok lidt<br />

mere til end forkølelse, før jeg gør det, men hvis uheldet<br />

er ude, og jeg f.eks. bliver ramt af influenza eller noget<br />

andet skidt, så bliver jeg derhjemme under dynen, drikker<br />

noget te, og venter på, at jeg bliver rask nok til at<br />

gå på arbejde.<br />

JANNIE LOUISA CHRISTENSEN<br />

Servicemedarbejder, Serviceområdet Herning<br />

Hver gang jeg holder pause, vasker og spritter jeg<br />

hænder og igen, når jeg går i køkkenet og fra det<br />

ene arbejdsområde til det andet. Om jeg tager på arbejde,<br />

når jeg er syg? Det kommer an på, hvor syg, jeg er - lidt<br />

hosten holder mig ikke hjemme fra arbejde. Jeg hoster<br />

ikke ned i hænderne, og så vasker og spritter jeg dem alligevel<br />

for en sikkerheds skyld. Det samme gælder, når vi<br />

tager telefonen i køkkenet - den desinficerer vi også bagefter.<br />

Skal jeg holde sengen, så klarer kamillete<br />

med honning og et Gajolshot i hvert fald halsen!<br />

ELLEN MAJBRITT JENSEN<br />

Økonoma, Køkkenområdet Herning<br />

Ja, vi har en spritdispenser ved håndvasken på toilettet,<br />

og den bruger jeg flittigt. Jeg spritter også<br />

hænder ind imellem pauser, for vi er flere om at dele skrivebord,<br />

tastatur og telefon, og man rører jo ved håndtag<br />

osv. Faktisk har vi nogle engangsservietter, vi bruger til at<br />

tørre tingene. af med, når vi er færdige efter en vagt. Hvis<br />

jeg er sløj, men alligevel føler mig rask nok til at tage på<br />

arbejde, så møder jeg op. Er det influenza, så bliver jeg<br />

hjemme for ikke at smitte kollegerne, pakker mig<br />

ind og er lidt god ved mig selv.<br />

SOLVEIG LAURIDSEN<br />

Receptionist, Omstillingen Holstebro<br />

Nu er hygiejnefokuset primært rettet mod patienterne,<br />

men i forhold til mine kolleger kunne jeg<br />

ikke drømme om f.eks. at hoste og nyse i hænderne<br />

i kaffestuen og tage et stykke brød bagefter uden<br />

at spritte hænder. Mht. til sygdom, så burde vi allesammen<br />

nogle gange holde sengen, men det er jo ikke altid,<br />

vi kan det - desværre! Det ideelle råd, f.eks. ved feber og<br />

influenza, er: erkend, du er syg, bliv hjemme og<br />

tag først på arbejde, når du er rask nok til det.<br />

BERGITTE MARIE HVIID<br />

Sygeplejerske, Medicinsk Afdeling Holstebro<br />

3


24<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen<br />

Et valg med hjertet<br />

1. oktober gik afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk på efterløn, mens hun var karrieremæssigt<br />

på toppen: - Jeg har altid ønsket gå af, mens legen var god, og nu føler jeg, at jeg har nået<br />

alt det, jeg har kæmpet for hele livet, både som underviser, leder og sygeplejerske, siger hun.<br />

EN ILDSJÆL MED RUNDE ALBUER<br />

Det er en smilende Karen Margrethe Kølbæk, der tager<br />

i mod i døren til sit røde rækkehus i Holstebro. Her bor<br />

hun med sin mand Søren, som hun nu skal nyde sit otium<br />

med - et otium, hun har tænkt længe over. Inden for i<br />

huset bliver tonen eftertænksom: sygeplejerskenålen<br />

ligger fremme på bordet, og den får nogle kærlige strøg,<br />

mens hun fortæller om sine overvejelser om at gå på efterløn:<br />

- Jeg kunne mærke, at det var en lettelse at få efterlønsbeviset,<br />

da jeg fyldte 60 år i marts. Min mavefornemmelse<br />

fortalte mig, at det nu var tid at at fokusere min<br />

energi på mit eget private liv med familie og venner og<br />

stoppe, mens legen var god, fortæller Karen Margrethe<br />

Kølbæk, tidligere afdelingssygeplejerske for onkologisk<br />

sengeafsnit.<br />

Tvivlen nagede imidlertid hen over sommeren, for arbejdsglæden<br />

og lysten til at drive sengeafsnittet videre,<br />

var intakt:<br />

- Jeg fik da tænkt, om det var for tidligt, men jeg er overbevist<br />

om, at jeg har truffet den rigtige beslutning. Jeg vil<br />

gerne bruge den energi, jeg har på noget andet, fastslår<br />

hun med overbevisning i stemmen og en lille panderynken,<br />

som afslører, at beslutningen ikke har været helt let:<br />

- Det var vemodigt og mærkeligt at sige farvel til afsnittet.<br />

Jeg har været meget engageret og glad for mit arbejde,<br />

og jeg kommer til at savne mit personale og patienterne.<br />

Da jeg skulle give personalet besked, samlede<br />

jeg alle i dagvagt for at fortælle, at jeg gik på efterløn, og<br />

roste samtidig medarbejderne for at have været med til<br />

at bygge en rigtig god sengeafdeling op. Efterfølgende<br />

blev der sendt en mail ud med samme besked, og jeg fik<br />

rigtig mange søde mails tilbage, siger hun.<br />

Ordene falder blidt, mens ildsjælen bagved skinner<br />

igennem, og afslører, at her sidder et menneske med et<br />

enormt fagligt drive - et drive, der bl.a. har ført til, at<br />

Karen Margrethe Kølbæk blev sygeplejeunderviser på<br />

Sygeplejerskehøjskolen i Holstebro i 8 år, og at hun har


været med til at slå en afdeling sammen og bygge et sengeafsnit<br />

op fra bunden i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

"JEG HAR VÆRET PRIVILIGERET"<br />

Hun var som afdelingssygeplejerske med til at lægge<br />

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling sammen, hvilket hun<br />

betegner som sin karrieres største udfordring, fordi der<br />

skulle etableres en helt ny og fælles arbejdskultur. Opbygningen<br />

af onkologisk sengeafsnit skulle vise sig at blive<br />

hendes helt særlige hjertebarn. Øjnene stråler, mens<br />

hun stolt fortæller om afsnittets bedrifter:<br />

- Jeg har altid været glad for at arbejde med syge og døende,<br />

og det har været vældig spændende at være med<br />

til at bygge et helt nyt afsnit op og et privilegium at få lov<br />

til at arbejde i Onkologihusets smukke omgivelser de sidste<br />

to år. Selv om der er travlt, er der ikke en stressende<br />

atmosfære, hvilket er altafgørende for patienterne.<br />

Karen Margrethe Kølbæk er blevet beskrevet som typen,<br />

der, selv i pauserne, ofte havde mere end en telefon<br />

at passe i lommen, og frokosten blev indtaget yderst på<br />

stolen. Den beskrivelse smiler hun af, for den passer meget<br />

godt på hendes personlighed.<br />

Foto: Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

- Jeg har altid haft noget kørende ved siden af, om det så<br />

var kurser, videreuddannelse eller projektudvikling. Derfor<br />

nyder jeg nu også at kunne tage mig god tid med at<br />

finde ud af, hvad resten af livet skal bruges til. Så meget<br />

tid har jeg aldrig haft før!<br />

- Jeg er nu ikke bange for at komme til at kede mig med<br />

en mand, tre delebørn og fem børnebørn, konstaterer<br />

hun og ler, inden hun vinker farvel fra huset, hun har<br />

boet i de sidste 26 år, og som nu danner rammen om<br />

hendes nye tilværelse som efterlønner.<br />

BLÅ BOG<br />

I 1973 startede Karen Margrethe Kølbæk som nyuddannet sygeplejerske på børneafsnittet,<br />

Kirurgisk Afdeling i Holstebro. Senere blev kimen til ønsket om at videreuddanne sig som leder<br />

sået pga. en afdelingssygeplejerske, som Karen Margrethe Kølbæk så som et stort forbillede,<br />

da hun fik arbejde på Medicinsk Afdeling. Efter endt lederuddannelse blev hun underviser på<br />

Sygeplejerskehøjskolen i Holstebro i 8 år. Herefter blev hun "praktiker" igen - først som afdelingssygeplejerske<br />

på et plejehjem, og siden som afdelingssygeplejerske på Gynækologisk-Obstetrisk<br />

Afdeling. De seneste to år har hun fungeret som afdelingsssygeplejerske på onkologisk<br />

sengeafsnit i Onkologihuset - et afsnit, hun har været med til at bygge op fra bunden.<br />

5


26<br />

Tekst: Finn Møller<br />

Sidste dag i RINGKØBING<br />

15. juli udskrev personalet den sidste sengeliggende patient fra Ringkøbing. Det var<br />

selvfølgelig en lidt speciel dag at skulle sige farvel til kolleger og en god arbejdsplads.<br />

Men stort set alle er kommet godt videre til nyt arbejde i Herning og Holstebro.<br />

Hospitalet er i dag omdøbt til sundhedshus og i alt 7 fast ansatte er tilbage til bemanding<br />

af akutklinik, røntgen og enkelte ambulatoriefunktioner i dagtid. Meningen<br />

er, at huset på sigt skal udbygges med praktiserende læger og kommunale pleje<br />

- og sundhedstilbud.


Foto: Mark Dyer<br />

7


28<br />

Tekst: Finn Møller Foto: Mark Dyer<br />

PERNILLE NIELSEN<br />

Sygeplejerske med specialfunktion, Ringkøbing<br />

SLUT MED HOSPITAL - KLAR TIL<br />

SUNDHEDSHUS<br />

Efter mere end 100 år på bagen som amtssygehus og regionshospital<br />

udskrev personalet 15. juli sidste sengeliggende<br />

patient fra hospitalet i Ringkøbing. I dag er der<br />

kun oprydning tilbage på sengestuer, venteværelser og<br />

personalerum i de gamle hospitalsbygninger. - Og det er<br />

ikke så lidt, lyder det muntert fra den tidligere afdelingssygeplejerske<br />

Pernille Nielsen med tanke på, at der lige<br />

nu går to personer og sortere potteplanter, malerier og<br />

alverdens hospitalsudstyr fra skabe og arkiver. Flere flyttelæs<br />

er allerede kørt til Herning og Holstebro.<br />

Kollegerne er fordelt til nyt arbejde i Herning og Holstebro.<br />

Noget Pernille beskriver som en god afslutning på<br />

en historie, alle længe har kendt slutningen på. – Det er<br />

jo fornemt, at vi har en arbejdsplads, hvor det har været<br />

muligt at finde nyt job til stort set alle. Kun tre–fire stykker<br />

ud af godt 40 endte i realiteten med at få en fyreseddel,<br />

lyder det nøgternt fra sygeplejerske Pernille Nielsen.<br />

Pernille Nielsen har fornøjelsen af at<br />

været blevet tilbage i Ringkøbing for at<br />

opbygge et tilbud til de kroniske patienter<br />

med blandt andet KOL og diabetes,<br />

der fortsat kan gå til kontrol og behandling<br />

på et medicinsk ambulatorium i<br />

Ringkøbing. Et ambulatorium, som har<br />

åbent 3 dage om ugen, og hvor Pernille<br />

alene leder, og fordeler arbejdet tæt på<br />

kollegerne i Akutklinikken og i røntgen.<br />

Det er også muligt at få taget blodprøver,<br />

ligesom et sår- og ortopædkirurgisk<br />

ambulatorium har åbent 1 dag om ugen<br />

i de gamle hospitalsbygninger.


Tekst og foto: Jette Guldbjerg Mose<br />

En hyggelig vinsmagning med PEHOC<br />

Jette Guldbjerg Mose, sekretær i Staben og redaktionsmedlem,<br />

var Under <strong>Vest</strong>ens udsendte<br />

reporter, da personaleforeningen i Holstebro<br />

afholdt vinsmagning i Holstebro Restoen den<br />

15. september – et populært arrangement,<br />

som ca. 70 medarbejdere havde takket ja til på<br />

trods af, at der var valgaften. ”Vinoteket Enghaven”<br />

i Holstebro bød denne aften på vinsmagning,<br />

og Restoens personale havde sørget<br />

for gode oste og et lækkert pølsebord.<br />

Jette Guldbjerg Mose har kun ros at sige om arrangementet,<br />

som bød på mange spændende<br />

smagsprøver:<br />

- Personalet fra Vinoteket hældte smagsprøver<br />

op til os, og vi undrede os over, hvad vi skulle<br />

bruge spanden på bordet til? Men det viste sig<br />

efterhånden, som vi kom igennem de forskellige<br />

smagsprøver, at det måske var meget smart<br />

at hælde nogle af resterne i spanden, hvis man<br />

var kørende!<br />

Vi smagte på otte forskellige vine, og hvis man<br />

skulle dømme efter kommentarerne, så er det<br />

med vine som med andet her i livet: nogle synes<br />

godt om datteren, og nogle synes godt om<br />

moderen, men der var mange forskellige vine<br />

– så alle burde kunne finde en eller flere vine,<br />

som faldt i deres smag.<br />

Efter smagsprøverne kunne vi tage for os af<br />

det lækre pølsebord, og købe eller bestille vin<br />

til senere afhentning i butikken. Vinen blev<br />

solgt til stærkt nedsatte priser, så gad vide, om<br />

ikke de fleste afleverede en bestillingsseddel.<br />

Tak til personaleforeningen PEHOC for et rigtig<br />

hyggeligt arrangement – vi kommer gerne<br />

igen, når I indbyder til en sådan aften, uanset<br />

om den står på vinsmagning eller eventuelt ølsmagning<br />

næste gang.<br />

9


30<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen Foto: Vibeke Pedersen<br />

EN "KASKETKARL" MED KRUDT I<br />

Karl Viggo Leth har haft mange kasketter på: bygningskonstruktør, leder,<br />

koordinator og formand for CH-motion. Nu nyder han sit otium.<br />

ILDSJÆL OG IGANGSÆTTER<br />

- Personligt vil jeg komme til at savme din sparring i<br />

opgaveløsninger, din imødekommenhed, når jeg havde<br />

opgaver, som skulle løses her og nu og din store viden<br />

omkring vores matrikel, men ikke mindst som person vil<br />

du bilve et savn for hospitalet, fastslog afdelingsleder<br />

Thorkil Vandborg over for ved bygningskonstruktør Karl<br />

Viggo Leth ved hans afskedsreception før sommerferien.<br />

Karl Viggo Leth kan se tilbage på et arbejdsliv, hvor arbejdet<br />

har budt på mange spændende udfordringer, og<br />

et eftermæle, som trækker spor ind i fremtiden - både<br />

som igangsætter af nye initativer for Teknisk Afdeling og<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> og som formand for CH-motion,<br />

motionsklubben i Herning.<br />

Karl Viggo startede som håndværker på hospitalet i<br />

Herning i januar 1982, og var allerede erfaren som bygningssnedker,<br />

bygningskonstruktør, værkfører og som<br />

selvstændig. Senere blev han leder i Teknisk Afdeling, og<br />

"TAK FOR DIT ENGAGEMENT<br />

OG GODE HUMØR"<br />

Der var både smil, gaver, taler og vemod, da<br />

den vellidte bygningskonstruktør og formand for<br />

CH-motion Karl Viggo Leth sagde farvel efter 29<br />

1/2 år til kollegerne i Teknisk Afdeling ved sin afskedsreception.<br />

arbejdsopgaverne blev mere koordinerende, men glæden<br />

ved at have et stykke værktøj i hånden og se slutresultatet<br />

af et godt håndværksmæssigt arbejde var der<br />

stadig.<br />

Kolleger og medarbejdere omkring Karl Viggo var ikke i<br />

tvivl, da de fik en lille opgave med at beskrive de personlige<br />

kvaliteter:<br />

”Firmaets Mand”<br />

”God og omgængelig leder, som man kunne stole på”<br />

”Kreativ og altid i godt humør”<br />

Jo, meget tyder på, at <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> har sendt<br />

en både engageret, dygtig og særdeles vellidt leder og<br />

medarbejder af sted til sit velfortjente otium med famlilie<br />

og venner. Aftægtshuset i Mariager kalder, men<br />

mon ikke alligevel Karl Viggo slår vejen forbi sin gamle<br />

arbejdsplads i ny og næ?<br />

Det er der vist flere, der håber!


TIME OUT ...<br />

”Patienten har slået<br />

venstre storetå, som<br />

næsten helt har løsnet<br />

sig. Personalet må<br />

ikke trække den af,<br />

da det gør ondt.”<br />

”Hun ønsker at<br />

gennemgå graviditet<br />

med 1. reservelæge<br />

eller overlæge.”<br />

JOURNALBØFFER<br />

”Har skiftet<br />

husbond, ingen<br />

subjektive gener<br />

i øvrigt.”<br />

”Da han kommer<br />

fra København, har<br />

han ingen børn.”<br />

Vejer i dag 1940 g.<br />

Der er stadig besvær<br />

med at holde temperaturen,<br />

hvorfor barnet har<br />

tændt for 3 lamper.”<br />

1<br />

”Vil fortælle moderen,<br />

at hun kan kighostevaccineres,<br />

når hun<br />

vejer 4 kg.”<br />

”Fik dog besked om,<br />

at hjertet var i orden,<br />

men at hun skulle komme<br />

igen, hvis hun blev<br />

bevidstløs.”<br />

”Stumpen blødte<br />

igennem hvorfor<br />

den udskiftes."


32<br />

Tekst og foto: Ernæringschef Lone Viggers<br />

OPSKRIFTER<br />

Mortensand – i sidste øjeblik<br />

4 personer<br />

Du skal bruge<br />

2 andebryster (ca. 400 g)<br />

4 æbler<br />

150 g svesker uden sten<br />

2-3 dl vand<br />

2-3 tsk majsstivelse opløst i 1 dl vand<br />

Evt. ½ bouillonterning<br />

Salt og peber<br />

Kulør<br />

Råstegte kartofler<br />

1 kg kartofler<br />

½ tsk salt<br />

Rødkålssalat<br />

500 g rødkål<br />

2-3 spsk balsamico<br />

1 spsk honning<br />

½ tsk salt<br />

Peber<br />

Tilbehør<br />

Godt brød<br />

Sådan gør du<br />

Tænd ovnen på 200 grader varmluft, så and og kartofler<br />

kan steges samtidigt. Skræl æblerne, skær dem i både og<br />

læg dem i bunden af et ildfast fad sammen med sveskerne.<br />

Rids skindet på andebrystet, men uden at skære ned<br />

i kødet. Drys med salt og peber og læg andebrystet oven<br />

på æblerne og sveskerne. Hæld 2-3 dl vand i bunden af<br />

fadet og stil det i ovnen i 25 min.<br />

Råstegte kartofler<br />

Skræl kartoflerne og skær dem i skiver på ½-1 cms tykkelse.<br />

Læg dem på en bageplade beklædt med bagepapir<br />

således, at de ikke rører hinanden. Bag kartoflerne i ovnen<br />

sammen med anden .<br />

Rødkålssalat<br />

Snit rødkålen meget fint og bland den grundigt med<br />

balsamico, honning, salt og peber .<br />

Anretning og sauce<br />

Tag fadet med andebrysterne ud af ovnen. Pak kødet<br />

ind i staniol, så det kan holde sig varmt og trække, mens<br />

skysaucen laves. Tag ligeledes kartoflerne ud og drys<br />

dem med salt.<br />

Hæld væsken fra andefadet op i en lille gryde. Fjern fedtet<br />

i overfladen med en ske. Kog skysaucen op og tilsæt<br />

majsstivelse, der er opløst i vand. Tilsæt evt. bouillonterning<br />

og lad saucen koge op under omrøring. Smag den til<br />

med salt og peber og farv den evt. med lidt kulør.<br />

Skær andebrystet ud i tynde skiver og anret det på et<br />

fad med svesker og æbler. Server rødkålssalaten, kartoflerne<br />

og godt brød hertil.<br />

Energi pr. person:<br />

3100 kJ (740 kcal)<br />

Energifordeling:<br />

Protein: 14 % (26 g)<br />

Kulhydrat: 57 % (102 g)<br />

Fedt: 29 % (24 g)<br />

Vil du tabe dig, kan du spise:<br />

2-3 tynde skiver andebryst, 10 skiver kartoffel,<br />

2 spsk sauce og al den rødkålssalat du har lyst til.


Mandelrand med frugtsalat<br />

Dessert til 4 personer<br />

Du skal bruge<br />

1 spsk flydende fedtstof<br />

1 dl rasp<br />

175 g mandler<br />

200 g sukker<br />

1/4 tsk bagepulver<br />

4 æggehvider (ca. 1 og en kvart dl)<br />

50 g mørk chokolade, grofthakket<br />

Tilbehør<br />

Frugtsalat af 1 kg uskrællet frugt. Skræl frugten, skær<br />

den i små stykker og bland stykkerne i en stor skål.<br />

Sådan gør du<br />

Tænd ovnen på 185 grader (ikke varmluft).<br />

Smør en halvanden liters randform med et tykt lag oliemargarine.<br />

Vær meget grundig med, at der kommer oliemargarine<br />

over det hele, også på kanten. Drys med rasp<br />

over hele formen.<br />

Hak mandlerne meget fint, gerne i foodprocessor eller<br />

minihakker. Bland mandlerne med halvdelen af sukkeret.<br />

Bland resten af sukkeret med bagepulveret. Pisk<br />

æggehviderne stive. Drys resten af sukkeret i æggehviderne<br />

i under piskningen.<br />

Vend mandel-sukkerblandingen i de stiftpiskede æggehvider.<br />

Fyld dejen i en randform og bag midt i ovnen i<br />

ca. 35 min.<br />

Energi pr person:<br />

1000 kJ (240 kcal)<br />

Energifordeling:<br />

Protein: 9 % (5 g)<br />

Kulhydrat: 61 % (37 g)<br />

Fedt: 30 % (25 g)<br />

Hvis du vil tabe dig, kan du spise:<br />

Et stykke kage på 3 cm. Læg kagen på en desserttallerken<br />

og fyld tallerkenen op med frugt.<br />

Denne portion kan også udgøre et mellemmåltid.<br />

Lad mandelranden køle helt af i formen. Løsn forsigtigt<br />

med en spids kniv både i inder- og yderkanten af formen<br />

og vend den forsigtigt ud på et fad.<br />

Smelt chokoladen over vandbad eller i mikrobølgeovnen<br />

(600 W i ca. 2 min.) Hæld den over kagen og pynt evt.<br />

med kandiserede violer.<br />

Server mandelranden med en stor skål frisk frugtsalat<br />

eller fyld frugten i kagens hul.<br />

3


34<br />

1<br />

5<br />

SIDEN SIDST<br />

2<br />

3 4


1. PHD I TVÆRFAGLIG<br />

LÆRING<br />

100 tilhørere - inklusive gode kolleger<br />

fra Norge og Sverige var mødt<br />

frem, da PHD, Flemming Jacobsen<br />

den 9. september forsvarende sin<br />

PhD-afhandling om læring i tværfagligt<br />

miljø mellem forskellige faggrupper<br />

på et hospital. Afhandlingen<br />

dokumenterer, at studerende<br />

i et tværfagligt studieafsnit lærer<br />

med, af og om hinanden, og at det<br />

er fordelagtigt for patienterne at<br />

blive behandlet i et sådant afsnit.<br />

2. POLITIKER I AKUTMOD-<br />

TAGELSEN<br />

Folketingsvalget den 15. september<br />

skabte fornyet interesse om vores<br />

hospital. Både socialdemokraten<br />

Mogens Jensen og den konservative<br />

Helge Adam Møller lagde vejen<br />

forbi akutmodtagelsen og onkologihuset<br />

i Herning. Sidstnævnte fik<br />

endda skiftet bandage på sin brækkede<br />

arm.<br />

3. HELIKOPTERLANDING<br />

PÅ P-PLADS<br />

24. juni kl. 7.30 fredag morgen var<br />

der pludselig travlhed på parkeringspladsen<br />

foran akutmodtagelsen<br />

i Herning. <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

nye akutlægehelikopter strøg lavt<br />

ind over hospitalet, vendte en enkelt<br />

gang i luften, og landede midt<br />

på parkeringspladsen.<br />

En flok snarrådige sygeplejersker og<br />

ambulancefolk var blevet advaret<br />

på forhånd og havde ryddet og afspærret<br />

parkeringspladsen, så helikopteren<br />

kunne komme næsten<br />

lige til døren og samle en patient<br />

op, der skulle flyttes akut til Aarhus.<br />

4. BEVIS PÅ KVALITET I<br />

LEMVIG, HOLSTEBRO OG<br />

HERNING<br />

Torsdag den 14. juli 2011 fik patienter,<br />

besøgende og medarbejdere på<br />

hospitalet syn for sagen, da det for-<br />

JUBILÆER I HOSPITALSENHEDEN VEST<br />

Hospitalsserviceassistent<br />

Lone Damsgaard Bengtsen<br />

Serviceområdet i<br />

Holstebro, har haft<br />

25 års jubilæum<br />

16. maj 2011.<br />

Jubilæet blev markeret<br />

samme dag. (Det<br />

forkerte billede var<br />

sat i i sidste blad – vi<br />

beklager fejlen red.)<br />

Sygeplejerske<br />

Anne Mette Stoubæk Olesen<br />

Medicinsk Afdeling,<br />

Nyremedicinsk<br />

dagsafsnit, har 25<br />

års jubilæum 15.<br />

september 2011.<br />

Jubilæet blev markeret<br />

samme dag.<br />

Lægesekretær<br />

Aase Maagaard-Jacobsen<br />

Gynækologisk-<br />

Obstetrisk Afdeling i<br />

Herning, har haft 40<br />

års jubilæum 13. juli<br />

2011. Jubilæet blev<br />

markeret samme<br />

dag.<br />

Sygeplejerske<br />

Bodil Elisabeth Andersen-Møller<br />

Anæstesiologisk<br />

Afdeling, Intensiv,<br />

i Herning, har haft<br />

25 års jubilæum 17.<br />

september 2011.<br />

Jubilæet blev markeret<br />

14. september<br />

2011.<br />

nemme kvalitetsbevis, som følge af<br />

akkrediteringen efter ” Den Danske<br />

Kvalitetsmodel” blev hængt op ved<br />

hovedindgangen på hospitalerne i<br />

Lemvig, Holstebro og Herning.<br />

5. OK AT SÆTTE FØDSLEN I<br />

GANG VED TERMINEN<br />

Efter gennemgang af samtlige fødsler<br />

på danske hospitaler fra 2004 til<br />

2009 dokumenterer overlæge, Ole<br />

Bredahl Rasmussen, fra Gynækologisk<br />

Obstetrisk Afdeling, <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, at igangsættelsen af<br />

en fødsel i uge 39-42 kan være et<br />

godt tilbud til den gravide.<br />

En forskning der vækker opsigt i fagkredse,<br />

hvor jordemødre og obste-<br />

trikere i årevis har forbundet igangsættelse<br />

af fødsler med en forøget<br />

risiko for komplikationer og akut<br />

kejsersnit. Men nu viser Oles forskning,<br />

at dette ikke er tilfældet, når<br />

fødslen sættes i gang i ugen op til<br />

terminen eller lige efter.<br />

Social- og sundhedsassistent<br />

Ulla Christensen<br />

Børneafdelingen i<br />

Herning, har haft<br />

40 års jubilæum 1.<br />

september 2011.<br />

Jubilæet blev markeret<br />

samme dag.<br />

Klinisk IT-ansvarlig<br />

Britta Godrim Mørk<br />

Medicinsk Afdeling i<br />

Herning, har 25 års<br />

jubilæum 1. november<br />

2011.<br />

Jubilæet bliver markeret<br />

samme dag.<br />

5


36<br />

Til medlemmer af personaleforeningerne<br />

Perhe og Pehoc<br />

Alle medlemmer af personaleforeningerne Perhe og Pehoc har omkring 1. oktober modtaget et<br />

brev med ny medlemsetiket. Etiketten anbringer du på bagsiden af dit ID / adgangskort. Derved<br />

opnår du den fordel, at du kan gøre brug af alle rabataftaler, der er indgået af Perhe og Pehoc.<br />

Efter den. 30. september 2011 vil medlemskort til personaleforeningen<br />

være ID/adgangskort, hvor medlems-<br />

etiketten er klistret på bagsiden. Se foto...<br />

MEDLEMSFORDELE<br />

Du kan nu opnår flere medlemsfordele. Dvs.: alle rabataftaler,<br />

som er indgået af personaleforeningerne i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> kan benyttes. Alle samarbejdspartnere<br />

vil blive informeret pr. brev.<br />

Personaleforeningerne er fortsat 3 selvstændige foreninger.<br />

Med dette tiltag har du mulighed for rabataftaler<br />

hos alle nedenstående smarabejdspartnere.<br />

Liste med fælles rabataftaler:<br />

Q8, Holstebro<br />

Holstebro Pava Center<br />

Profiloptik, Holstebro<br />

Kitchn, Holstebro<br />

Agerfeld Gl. Skole<br />

Holstebro Badeland<br />

Netto dæk, Struer<br />

Struer Undervognscenter<br />

Plus Office, Holstebro<br />

Autocentret - biludlejning,<br />

Holstebro<br />

LP tagdækning<br />

Stark, Holstebro<br />

Topdanmark<br />

HD data<br />

Kumo møbler, Holstebro<br />

Gunners Glas, Holstebro<br />

Skala Farvehandel<br />

Garant, Morten gardiner, Holstebro<br />

Scala Biografen, Holstebro<br />

Nørreport Estate Wine<br />

& Beer Paradise<br />

Herning plæneklipper service<br />

Loop Cirkeltræning, Holstebro/Ikast<br />

Flex Fitness<br />

Sportsmaster<br />

Gardineksperten Botex<br />

"Krop & Coach"<br />

Dynamic Hotels<br />

ShopSport, Brande<br />

Herning Auto Textyl<br />

Henning Jørgensen Cykler<br />

Garant, Herning<br />

Butik Sanne<br />

Flügger, Herning<br />

Hjulcentret, Herning<br />

Beck og Jørgensen<br />

Malericentralen, Snejbjerg<br />

Herning Svømmehal<br />

Galleri Bonne<br />

Sunds Farvehandel<br />

Kronborg Flise og Pejsecenter<br />

Vinspecialisten<br />

Bloom K<br />

Forever Living Products<br />

Clair<br />

Midtjysk Fodboldgolf<br />

Kajaksalg.dk<br />

Dubuy.dk<br />

Change i Herning Centret<br />

Bravo Tours<br />

Midtjysk Farvecenter / Sigma<br />

Servicecenter<br />

Din Bilpartner, Herning og Gjellerup<br />

Falk Lauridsen rejser<br />

By Nørager<br />

Midtgaard farver<br />

Equinox<br />

Ikast svømmecenter<br />

Tralaleg.dk<br />

Designers market<br />

Galleri Tusindfryd<br />

Huus firmagaver/Huus boligfornyelse<br />

Coffeebeansonline.eu<br />

Renseri Cleanxperten<br />

Du kan se aftalernes ordlyd, adresser, telefon nr. m.m. på www.perhe.dk og www.pehoc.dk


AKTIVITETSKALENDER 2011 – PERSONALEFORENINGEN I HERNING<br />

1. oktober Tur til Fuhr Bryghus<br />

6. oktober Kl. 18.30: Generalforsamling på<br />

Søgården i Sunds<br />

4.-6. november Wellness ophold i Tyskland<br />

Alle møder foregår i Restoen kl. 14.30 – 16.00.<br />

27. september 2011<br />

Sygeplejerske Lene Høgsberg fra Hospice Limfjord, vil<br />

fortælle om livet på Hospice og vise billeder derfra.<br />

25. oktober 2011<br />

Anna Grethe Viuff, overlæge ved <strong>Region</strong>spsykiatrien,<br />

vil fortælle om OPUS: Klinik for unge med skizofreni.<br />

29. november 2011<br />

Sygeplejerske Helle Krogsgaard fra Kirurgisk Afdeling<br />

vil fortælle om MidtEPJ, den elektroniske patientjournal,<br />

om arbejdet, og hvordan det fungerer i praksis.<br />

13. december 2011<br />

Vores julemøde med god mad, snaps, julesange, julehygge<br />

og pakkespil. Husk at medbringe en gave til ca.<br />

25 kr. Pris for arrangementet: 50 kr. Bindende tilmelding<br />

senest mandag den 5. december.<br />

31. januar 2012<br />

Sundhed på tværs af landegrænser: Steen Steenstrup<br />

vil fortælle om en erhvervsmands møde med Sundhedsvæsenet<br />

i Rusland og Kina.<br />

28. februar 2012<br />

Livet før og efter hjertetransplantation. Torben Brask<br />

fik transplanteret nyt hjerte for 11 år siden, det fortæller<br />

han om.<br />

27. marts 2012<br />

Onkologisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet i Herning:<br />

Oversygeplejerske Margrethe Povlsgaard har været<br />

med, fra afdelingen var en lille enhed med få ansatte<br />

til nu, hvor der er tale om et stort hus med flere afd.<br />

og mange ansatte. Det fortæller hun om.<br />

15. november Ørkenens Sønner i Kongrescentret<br />

26. november Juletur til Kiel<br />

9. december Julefrokost i Teaterkælderen,<br />

Kongrescentret<br />

Læs mere på www.perhe.dk<br />

Aktivitetskalender for seniormedlemmer i Herning 2011-12<br />

24. april 2012<br />

Sæsonafslutning med god mad og vin, forårssange<br />

og forårsstemning. Måske byder vi på en musikalsk<br />

overraskelse. Pris 50 kr. Bindende tilmelding senest<br />

mandag den 16. april.<br />

Til møderne serveres kaffe/the med brød, ost og pålæg<br />

til 30 kr. pr. person. Jule- og forårsmøde dog 50 kr.<br />

Spørgsmål og kommentarer til aktivitetsudvalget<br />

Henning Pedersen tlf. 9722 1784<br />

Lykke Refshammer tlf. 2712 255<br />

Bodil Lund tlf. 9726 7322<br />

Ellinor Bach Jørgensen tlf. 9712 9008<br />

Jenny Riis tlf. 9712 4496<br />

7


38<br />

Velkommen i Personaleforeningens<br />

seniorafdeling i Herning<br />

Har du besluttet dig for at gå på efterløn eller pension, så meld dig ind i Seniorafdelingen.<br />

Her kan du bevare en vis tilknytning til din gamle arbejdsplads og til gamle kolleger,<br />

ligesom du har mulighed for fortsat at deltage i personaleforeningens arrangementer,<br />

samt benytte dig af indkøbsafdelingens rabattilbud.<br />

Kontingentet er 200,- kr. årligt.<br />

Seniorafdelingen har i øjeblikket 130 medlemmer. Vi holder møde i Restoen den sidste tirsdag<br />

i måneden kl 14.30-16, dog undtaget maj, juni, juli og august.<br />

Aktivitetsudvalget består af<br />

Formand<br />

Henning Pedersen tlf. 9722 1784<br />

Kasserer<br />

Lykke Refshammer tlf. 2712 2553<br />

Bodil Lund tlf. 9726 7322<br />

Ellinor Bach Jørgensen tlf. 9712 9008<br />

Jenny Riis tlf. 9712 4496<br />

Vel mødt. Vi glæder os til at se dig!


Plads til BEGEJSTRING<br />

FC <strong>Midtjylland</strong> inviterer dig og din familie GRATIS til håndboldoplevelse i Ikast-Brande Arena.<br />

Hent jeres billetter på billet.fcm.dk.<br />

Brug kampagnekoden: 0311 og følg vejledningen i venstre kolonne.<br />

VÆLG MELLEM<br />

FC <strong>Midtjylland</strong> – SK Århus<br />

13. oktober kl. 19.30<br />

FC <strong>Midtjylland</strong> – Ålborg DH<br />

2. november kl. 19.30<br />

Tilbuddet gælder kun ved online billetbestilling.<br />

9


40<br />

Personaletilbud | Personaleforeningen i Herning<br />

HERNING AUTO TEXTYL<br />

Neksøvej 6 i Herning giver 10% rabat på undervognsbehandling<br />

af din bil, dog kun ved direkte henvendelse.<br />

Vis kort.<br />

HENNING JØRGENSEN CYKLER<br />

Tjelevej 48 i Tjørring giver 10% rabat på alt i butikken,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis Kort.<br />

TOPDANMARK<br />

Få op til 18% i rabat på dine forsikringer i TopDanmark.<br />

Der kan også opnås bedre rabatter ved at oplyse, man er<br />

medlem af personaleforeningen, selvom du i forvejen er<br />

forsikret der. Læs mere og bestil på<br />

www.topdanmark.dk/herningsygehus eller kontakt kundeservice<br />

på 70 13 7-9-13 alle hverdage mellem kl. 8 og<br />

18 – husk at oplyse om, at du er medlem af personaleforeningen<br />

på Herning sygehus.<br />

GARANT<br />

Industrivej Syd 1, Herning, giver 10% rabat på alle varer i<br />

butikken undtaget specielle udsalgsvarer. Vis kort.<br />

KUMO MØBLER A/S<br />

Gartnerivej 46-50 i Holstebro – tlf. 96 11 11 11. KUMO<br />

Møbler giver 10-20% rabat på skiltepriser, undtagen på<br />

udsalgsvarer. Vis kort.<br />

BUTIK SANNE<br />

HerningCentret giver 10% på alle varer – undtaget<br />

nedsatte varer. Vis kort.<br />

FLÜGGER<br />

Sakskøbingvej 1A i Herning giver 15% rabat på alle varer,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

HJULCENTRET<br />

Lillelundvej 34. Rabat gives på dæk, udstyr, og tilknyttet<br />

service – se rabatten på opslag om personaleaftale med<br />

Hjulcentret. Ved henvendelse, informér om medlemskab<br />

af personaleforeningen. Ved betaling - vis kort.<br />

BECK & JØRGENSEN<br />

Orebygårdvej 8, Tjørring. Man kan købe maling, redskaber<br />

samt alt andet tilbehør til, når man skal male til engrospris<br />

+ moms. Vis kort. Prisliste kan lånes i Receptionen.<br />

MALERICENTRALEN<br />

Snejbjerg Hovedgade 28, Snejbjerg giver 10% rabat på alle<br />

ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

HERNING SVØMMEHAL<br />

Personaleforeningen har indkøbt billetter til Herning<br />

Svømmehal. Billet til SVØM eller MOTION eller SOL, for<br />

voksne 16 kr. pr. billet. Billet til SVØMNING /SAUNA for<br />

børn 10 kr. pr billet. Kan købes i Receptionen.<br />

GALLERI BONNE<br />

Silkeborgvej 6C, Herning. Giver 10% rabat på alle varer,<br />

også udsalgsvarer. Vis kort.<br />

SUNDS FARVEHANDEL<br />

Nørrevang 4, Sunds giver 20% rabat på alle varer, dog ikke<br />

nedsatte varer. Vis kort.<br />

KRONBORG FLISE OG PEJSECENTER APS<br />

Orebygårdvej 22, Herning giver 10% rabat på fliser og<br />

pejse, dog ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

VINSPECIALISTEN<br />

HerningCentret, giver 10% rabat på ikke nedsatte vine. Vis kort.<br />

HERNING PLÆNEKLIPPER SERVICE<br />

Fyrrevej 14 Herning, giver 10% rabat på ikke nedsatte<br />

varer. Vis kort.<br />

BLOOM. K<br />

Blomsterdekoratør Karen Lauridsen Fonnesbechsgade<br />

16, Herning. Giver 10% rabat ved køb af varer, gælder ikke<br />

tilbudsvarer. Vis kort.<br />

FOREVER LIVING PRODUCTS<br />

Forhandler af Aloe Vera produkter fra Forever Living<br />

Products, Anita Døfler, giver medlemmer af personaleforeningen<br />

mulighed for at opnå en bonus i form af et gratis<br />

produkt. Se produkter og priser på www.aloeveraforalle.<br />

dk, og bestil på tlf. 97 11 82 76 eller mobil 23 31 11 82 alle<br />

hverdage efter kl. 16, eller på mail ak@aloeveraforalle.dk<br />

CLAIRE<br />

Torvet 1A, Herning. Der laves 2-3 gange årligt en<br />

ndkøbsaften, hvor der gives rabatter til medlemmer af<br />

personaleforeningen.<br />

MIDTJYSK FODBOLDGOLF<br />

Medlemmer af personaleforeningen får 30% rabat på alle<br />

faciliteter på Midtjydsk Fodboldgolf, dvs. 70 kr. for alle faciliteter<br />

pr. dag. Børn under 16 år: 35 kr. Medlemmerne<br />

må invitere venner og familie med til samme pris. På kuverten<br />

med betaling skrives medlemsnummer. Munklindevej 39,<br />

Munklinde · 7441 Bording<br />

www.midtjydskfodboldgolf.dk<br />

KAJAKSALG.DK<br />

Kæret 25, 7400 Herning, http://kajaksalg.dk giver ved<br />

fremvisning af kort 10% på kajakker og udstyr hertil, dog<br />

ikke på nedsatte varer.<br />

DUBUY. DK<br />

http://www.dubuy.dk – Er en internetbutik med fokus på<br />

brugskunst, interiør, tekstiler og livsstilsprodukter. Ved at<br />

taste rabatkoden: 0209hos på vej gennem kassen, gives<br />

der automatisk 10% rabat. Rabatten gælder ikke på auktionsvarer<br />

eller i forvejen nedsatte varer.<br />

CHANGE I HERNING CENTRET<br />

Change i Herning centeret. Meld dig gratis ind i Club Change<br />

og opnå 20 % på alle basic og fashion varer, der ikke er nedsatte<br />

varer. Du skal tilmelde dig i Change butikken i Herning<br />

Centeret.<br />

BRAVO TOURS<br />

Personaleforeningens medlemmer vil have mulighed for at<br />

benytte sig af Bravo Tours firma tilbud. Der vil 3-8 gange<br />

om året blive sendt tilbud ud, og bestyrelsen vil formidle<br />

tilbuddene ud til medlemmerne af personaleforeningen.


AGERFELD GL. SKOLE<br />

Toftvej 15, Agerfeld, 7500 Holstebro, tlf. 97 43 88 50,<br />

giver 10% rabat på ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

http://www.agerfeld-gl-skole.dk<br />

MIDTJYSK FARVECENTER/SIGMA SERVICE CENTER<br />

Hammershusvej 2A, 7400 Herning, tlf. 97 21 15 44, giver<br />

30% rabat på alt sigma maling, samt mellem 20-30% på<br />

de resterende varer (ruller, pensler mm). Vis kort.<br />

DIN BILPARTNER<br />

Din bilpartner Granvænget 12 Herning,<br />

Din bilpartner Virkelyst 92, Gjellerup<br />

Shell/Din bil partner Hammerum hovedgade 132,<br />

Hammerum tilbyder følgende: 10% på alle reservedele.<br />

I forvejen billigere reservedele. Henter bilen på sygehuset<br />

om morgenen, og leverer den tilbage, når den er færdig<br />

senere på dagen. Lånebil til 100,00 pr. dag + benzin,<br />

når bilen er på værksted. De får levering af reservedele<br />

4 gange om dagen – så de kan for det meste altid skaffe<br />

de reservedele, der skal bruges samme dag. Billigere timepris<br />

i forhold til mærkevareværksteder. 3 afdelinger,<br />

som gør, at de altid har tid til dig. Hos Shell i Hammerum<br />

tilbydes der billigere vaskekort: Vaskekort værdi 500 kr<br />

– Tilbydes til 350 kr. Lak og luksus værdi 100 kr – 75 kr.<br />

Betalingsbetingelser: LB. Måned 10 dage netto<br />

Jannik brogaard Falkenberg – tlf. 20 97 00 10<br />

Værksted Herning: tlf. 97 22 01 10<br />

Værksted Gjellerup: tlf. 97 11 85 03<br />

Værksted Hammerum: tlf. 97 11 65 93<br />

FALCK LAURIDSEN REJSER<br />

Vi har lavet en aftale med Falk Lauridsen rejser, hvor personaleforeningen<br />

modtager gode attraktive rejsetilbud<br />

1-3 måneder før afrejse. Tilbuddene vil blive sat på hjemmesiden,<br />

og derefter skal man bare følge følgende procedure<br />

for at bestille:<br />

1. Rejserne kan kun bestilles gennem<br />

Falk Lauridsen rejser på tlf. 70 10 26 88<br />

2. Rejsetilbuddene gælder kun ansatte og deres familie<br />

i husstanden.<br />

3. De tilsendte tilbud kan ikke kombineres<br />

med andre rabattyper.<br />

4. For at få opnå rabatterne skal man oplyse<br />

vores medlemsnummer, når rejsen bestilles.<br />

Medlemsnummer: 900548.<br />

BY NØRAGER v/ Charlotte Nørager Nielsen<br />

Munkgårdskvarteret 263, Snejbjerg, 7400 Herning<br />

Tilbyder 10% på hudpleje, massage, negle, wellness,<br />

makeup. Gælder ikke produkter, kampagner, tilbud eller<br />

gavekort. Vis kort.<br />

MIDTGAARD FARVER<br />

Der gives 20 % ved køb af farver og 10 % ved køb af værktøj.<br />

Gælder ikke tilbudsvarer. Vis kort.<br />

EQUINOX<br />

Herning Fitnesscenter A/S, Viborgvej 79, 7400 Herning<br />

Tlf: 97 21 43 49 – Equinox tilbyder medlemsskab til 229,-<br />

kr. pr måned, når minimum 10 personer fra foreningen er<br />

tilmeldt. Hvert medlem afregner separat via PBS.<br />

Vis medlemslogo<br />

IKAST SVØMMECENTER<br />

Voksne 30 kr. og børn 15 kr. Husk aftalte penge.<br />

TRALALEG v/ Marianne Kring<br />

E-mail: info@tralaleg.dk, www.tralaleg.dk, tlf. 3048 7099<br />

På www.tralaleg.dk, gives der 10 % rabat på varer, der<br />

ikke er nedsat ved at benytte nævnte hjemmeside. Husk<br />

at skrive "Herning Sygehus" i feltet "Notat". Der inviteres<br />

til kundeaftener med tilbud, hvor der gives inspiration og<br />

fortælles om betydningen af sang og musik for børn.<br />

DESIGNERS MARKET<br />

Merkurvej, Herningcentret, 7400 Herning<br />

I Designers Market gives der 15 % rabat på varer der ikke<br />

er nedsat. Vis kort.<br />

GALLERI TUSINDFRYD<br />

Tjørring Hovedgade 54, Tjørring, 7400 Herning<br />

Tlf. 9726 9060 · Mobil: 2425 0266 Annika<br />

Mobil: 2536 0991 Chalotte<br />

Mail: Galleritusindfryd@gmail.com<br />

Giver 10 % på ikke nedsatte varer, når der vises kort.<br />

HUUS FIRMAGAVER / HUUS BOLIGFORNYELSE<br />

ved Tina Flensborg & Morten Huus<br />

Tlf.: 2617 8615/2086 2225<br />

Huus firmagaver giver 20 % rabat på Erik Bagger, Menu,<br />

Bodum & Nuance. De fulde sortimenter kan ses på mærkernes<br />

egne hjemmesider. Bestilling kan ske via mail eller<br />

telefon til Tina Flensborg på tlf.: 2617 8615.<br />

E-mail: mail@huusfirmagaver.dk.<br />

Huus boligfornyelse giver 20 % rabat på al sol afskærmning<br />

fra Kirsch: lameller, rullegardiner, plisségardiner, foldegardiner,<br />

persienner osv.. Gardinerne fås med og uden<br />

motor. Kontakt Morten Huus på tlf: 2086 2225.<br />

Gratis opmåling. Oplys om medlemskab af Personaleforeningen<br />

og vis kort.<br />

COFFEEBEANSONLINE.EU<br />

Baggeskærvej 23 DK-7400 Herning<br />

Tel.: + 45 9712 9950 Fax.: + 45 9712 9450<br />

E-mail: pia.krog@coffeebeansonline.eu<br />

www.coffeebeansonline.eu giver 10 % rabat ved bestilling<br />

ved brug af koden "perhe". Der sælges billetter i receptionen<br />

til; DGI-svømmehal, Voksne 25 kr. og børn 20<br />

kr. Husk aftalte penge<br />

DGI-HUSET, KOUSGAARDS PLADS, HERNING<br />

Voksenbilletter (fra 15 år) koster 30 kr./stk., og købes i receptionen.<br />

Børnebilletter 20 kr/stk. Børn under 3 år er gratis.<br />

Billetterne gælder til svømning, fitnes og wellness osv.. I<br />

DGI-Huset kan tegnes et PBS.medlemsskab, som følger:<br />

Et medlem af personaleforeningen <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Herning kan, mod forevisning af badge herfra, tilmelde sig<br />

firmaaftalen til 175 kr/måned, i min. 6 måneder. Gælder<br />

også for medlemmer af husstanden, som er med ved købet.<br />

Vis kort.<br />

DESIGNERS MARKET<br />

Merkurvej Herningcentret, 7400 Herning. I Designers<br />

Market gives der 15 % rabat på varer, der ikke er nedsat.<br />

Vis kort.<br />

RENSERI CLEANXPERTEN, (tidligere Fredhøj Rens)<br />

Bredgade 4, 7400 Herning, tlf 97122360, E-mail: cleanxperten@vask-rens.dk.<br />

tilbyder 20 % ved rens, presning,<br />

vask og imprægnering, duge og udlejning, gardiner og lameller<br />

og 10 % ved rensning af skind og tæpper. Vis kort.<br />

1


42<br />

Rabataftaler i PEHOC<br />

Her er nogle af grundene til,<br />

at mere end 1580 medarbejdere<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro<br />

er aktive medlemmer af<br />

personaleforeningen PEHOC<br />

Q8<br />

att. Chr. Pilgaard, Herningvej 75,<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat på brændstof over hele landet<br />

samt 50% rabat på vask i Holstebro og<br />

Herning. Trækkes via lønnen. Fyringsolie<br />

med rabat ved henvendelse til<br />

Ian Gottlieb. Rabat på benzin og diesel<br />

bliver afregnet på samme måde. Dvs.<br />

hvis der er priskrig på stationen, vil købet<br />

blive afregnet enten til vejledende<br />

udsalgspris minus den aftalte rabat eller<br />

til den lokale pumpepris – afhængig af<br />

hvilken af de to priser der er mest fordelagtig<br />

for kunden.<br />

HOLSTEBRO PAVA CENTER<br />

Joachim Wellersvej 20,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 42 75 80,<br />

www .pava-holstebro .dk<br />

15% rabat på undervognsbehandling<br />

plus miljø-afgift og moms.<br />

Oplys om medlemskab ved bestilling.<br />

PROFILOPTIK<br />

Østergade 6, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 03 69,<br />

Mail: holstebro@profiloptik.dk,<br />

www.profiloptik.dk<br />

Kom ind til Profiloptik og se de mange<br />

spændende briller og solbriller – alle<br />

Pehoc medlemmer får 10% rabat på<br />

køb af briller, kontaktlinser og solbriller,<br />

ved fremvisning af Pehoc-kort.<br />

KITCHN HOLSTEBRO<br />

Gartnerivej 2, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 54 53,<br />

Email: holstebro@kitchn.dk,<br />

www .kitchn .dk<br />

15% rabat på køkken, bad, garderobe<br />

og hvidevarer. Kan dog ikke kombineres<br />

med øvrige kampagner og tilbud.<br />

AGERFELD GL. SKOLE<br />

v/ Birthe Thorup Toftvej 15 Agerfeld,<br />

7500 Holstebro<br />

Tlf. 97 43 88 50 eller 28 74 00 91<br />

www .agerfeld-gl-skole .dk<br />

Er du interesseret i at modtage<br />

nyhedsbrev, kan du tilmelde dig på<br />

hjemmesiden.<br />

Der ydes 10 procent på køb af tøj.<br />

HOLSTEBRO BADELAND<br />

Jeppe Schous Gade 14, 7500 Holstebro,<br />

www .holstebro-badeland .dk<br />

Rabataftale ved besøg i svømmehallen.<br />

10 og 20 turs kort købes i omstillingen.<br />

Pris: 400 kr./550 kr. Gælder<br />

3 år. Rabat på Badeland, voksne 50 kr.,<br />

børn 35 kr.Firmaaftale med Holstebro<br />

badeland. Få 25 min. Massage for<br />

150 kr. på alle hverdage. Entre til badeland/<br />

svømmehal er inkl. i prisen og<br />

gælder på massage dagen.<br />

NETTO DÆK<br />

Fabriksvej 36, 7600 Struer,<br />

Tlf. 218 00 238, www.nettodaek.dk<br />

Ring og få en fordelagtig pris!<br />

STRUER UNDERVOGNSCENTER<br />

Fabriksvej 11, 7600 Struer,<br />

tlf. 97 85 05 05, www.tektrol.dk<br />

10% rabat på undervognsbehandling<br />

PLUS OFFICE<br />

Lægårdvej 91, 7500 Holstebro<br />

10% rabat på alt undtagen tilbudsvarer<br />

og IT-produkter. Vis PEHOC kort<br />

ved kassen.<br />

AUTOCENTRET A/S – BILUDLEJ-<br />

NING<br />

· Biludlejning<br />

· Dækcenter<br />

· Trailercenter<br />

Fabersvej 110, 7500 Holstebro,<br />

Tlf. 97 42 13 43,<br />

mail@autocentret-biludlejning.dk<br />

www .autocentret-as .dk<br />

Der gives 7% rabat på leje af bil.<br />

Vis Pehoc-kort<br />

LP TAGDÆKNING<br />

v/ Lars Peter Nygaard, tlf. 22 44 57 00<br />

Alt i tagpap, listedækning, tagdækning<br />

og tageftersyn. Renovering og nybyggeri<br />

foretages. Ring og få et uforpligtigende<br />

fordelagtigt PEHOC prisoverslag<br />

på dit tag-arbejde.<br />

STARK<br />

Hjermvej 1, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 10 88 00,<br />

www .stark .dk/holstebro<br />

Personaleaftale med STARK.<br />

Med en personaleaftale hos STARK<br />

kan der opnås mange fordele:<br />

· Mulighed for medlemskab af<br />

STARK Selvbyg.<br />

· Projektrådgivning.<br />

· Speciel projektpris ved alle større<br />

byggeprojekter.<br />

· Kontoaftale med rentefri kredit,<br />

løbende måned + 15 dage.<br />

· Mulighed for gratis levering ved køb<br />

over kr. 2.500,00 inkl. moms.<br />

· Specielle tilbud i løbet af året.<br />

· Mulighed for tilmelding til Bygge-<br />

Partner.<br />

· Mulighed for personligt kundekort.<br />

· Mulighed for faktura og kontoudtog<br />

til din mailadresse.<br />

For at komme med på aftalen skal<br />

der oprettes en konto hos STARK. Evt.<br />

spørgsmål til ovenstående, kontakt<br />

Jens Klidsbjerg eller Solveig Hollænder.<br />

For de medarbejdere, som har<br />

konto i forvejen hos STARK, ændres<br />

denne til ovenstående ordning.<br />

TOPDANMARK<br />

att. Jørgen Nielsen, Enghaven 1,<br />

7500 Holstebro, tlf. 70 13 79 13<br />

18% rabat og ekstra fordele. Jo højere<br />

tilslutningsprocent, jo højere Pehocrabat.<br />

Ring til assurandør Jens Jørgen<br />

Nielsen.<br />

HG DATA OG ELEKTRONIK<br />

Strandbjerggårdparken 25,<br />

7600 Struer, tlf. 24 26 50 20,<br />

www .hgdata .dk<br />

Spørg om pris og opgiv derefter Pehoc<br />

– medlemskab, så du opnår en fordelagtig<br />

pris.<br />

KUMO MØBLER<br />

Gartnerivej 46-50, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 11 11 11, www.kumo.dk<br />

DanBO 10-20%. rabat på ikke nedsatte<br />

varer. Vis Pehoc-kort.<br />

GUNNARS GLAS<br />

Bülowsvej 12, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 05 85<br />

15% rabat på indramning.<br />

SKALA FARVEHANDEL<br />

Lavhedevej 26, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 02 50<br />

10% rabat. Vis dit medlemskort.<br />

Malerarbejde – spørg om Pehoc-pris i<br />

forretningen.


GARANT MORTEN GARDINER<br />

Nordvang 11, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 24 44, Mobil nr. 22 36 08 19<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

NØRREPORT ESTATE<br />

WINE & BEER PARADISE<br />

Poul Hancock, Nørregade 54,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 40 54 54,<br />

www .estatewine .dk<br />

Der ydes 10% rabat på køb hos Nørreport<br />

Estate Wine & Beer Paradise.<br />

Kig ind til Nørreport Estate Wine – for all<br />

occasions. Beer Paradise – Byens største<br />

udvalg i øl. 200 forskellige øl i Gågadens<br />

hyggeligste kælder.<br />

SCALA BIOGRAFEN<br />

Ved Hallen 15, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 60 60,<br />

www .scala-holstebro .dk<br />

Firmakupon à 70 kr. købes i omstillingen.<br />

Ved telefonbestilling oplyses,<br />

at det drejer sig om firmakupon. Film<br />

med forhøjet billetpris tillægges gebyr.<br />

LOOP CIRKELTRÆNING,<br />

HOLSTEBRO<br />

Magnus Kjærs gade 4, Enghaven,<br />

7500 Holstebro<br />

LOOP CIRKELTRÆNING, IKAST<br />

Saturnvej 4, 7430 Ikast, tlf. 44 324 324<br />

www .loopcirkeltræning .dk<br />

”Den hurtigste vej til en sundere krop.”<br />

Hos os tager en træning kun 24 min.<br />

og den starte når du har tid.<br />

Kom og få en gratis prøvetime! 169 kr.<br />

pr. måned. 1 kr. i indmeldelsesgebyr<br />

og absolut ingen binding.<br />

FLEX FITNESS<br />

Gl. Struervej 7, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 27 22, www.flex-holstebro.dk<br />

Ca. 20% på alle medlemskaber.<br />

Læs mere på deres hjemmeside.<br />

SPORTSMASTER<br />

Nørregade 20, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 64 88, www.sportsmaster.dk<br />

Alle Pehoc medlemmer kan få 10% rabat<br />

på ikke nedsatte varer hos Sportmaster,<br />

Holstebro mod fremvisning af<br />

PEHOC kort.<br />

GARDINEKSPERTEN BOTEX<br />

Nørregade 3, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 54 55<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

”KROP & COACH”<br />

v/Ellen Kastberg Hinrichsen,<br />

Mysundevej 19, 1. sal, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

www .kropogcoach .dk<br />

Mindfulness – kursusforløb<br />

Træning i at være til stede i nuet med<br />

fuld opmærksomhed.<br />

Mindfulness-meditation og rolige<br />

kropslige aktiviteter, bl.a. afspænding.<br />

· hjælper dig til at stresse af og<br />

forebygge stress<br />

· giver dig redskaber til at bringe<br />

krop og sind i ro – og opbygge<br />

psykisk overskud<br />

· giver dig redskaber til<br />

koncentration, opmærksomt<br />

nærvær og overblik i hverdagen<br />

· hjælper dig til at skille væsentligt fra<br />

uvæsentligt<br />

Kursusforløb: 8 gange á 2 timer,<br />

4-6 deltagere<br />

Tid: (oftest) torsdage kl. 15.45-17.45<br />

Sted: Krop & Coach, Mysundevej 19,<br />

1. sal, 7500 Holstebro<br />

(bemærk ændret adresse!)<br />

Pris: 275 kr. pr gang. Medlemmer af<br />

PEHOC får 10% rabat<br />

Tilmelding til:<br />

Ellen Kastberg Hinrichsen, Krop &<br />

Coach, tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

Næstkommende kursusforløb: start<br />

torsdag den 4. marts 2010. Herefter<br />

– ring og hør nærmere om kursusstart.<br />

Oftest vil der være et kursusforløb<br />

forår og et efterår.<br />

Læs mere på www.kropogcoach.dk<br />

DYNAMIC HOTELS<br />

Hotel Fjordgården, <strong>Vest</strong>er Kær 28,<br />

6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 14 00,<br />

www.hotelfjordgaarden.dk<br />

Rabataftaler i PEHOC<br />

HOTEL LYNGHEDEN<br />

Hedemarken 22, 7200 Grindsted,<br />

Tlf. 75 31 01 55, www.lyngheden.dk<br />

I 2010 gives 10% på følgende ophold<br />

for medlemmer af personaleforeningen<br />

PEHOC, <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

· Weekendophold.<br />

· Golfophold<br />

· Wellness ophold<br />

(Kun muligt på Hotel Fjordgården)<br />

· Miniferie<br />

· Nytårsophold<br />

· Pinseophold<br />

Private fester:<br />

Ved booking af festpakker på Hotel<br />

Lyngheden og Hotel Fjordgården giver<br />

vi velkomstdrinken. Bestillingsbetingelser:<br />

Rabatsatsen gælder ikke<br />

i kombination med andre tilbud. Ved<br />

bestilling skal angives medarbejdernummer,<br />

samt kode: PEHOC.<br />

SHOPSPORT.DK<br />

Storegade 21, 7330 Brande<br />

Tlf. 51 83 82 10<br />

www .shopsport .dk<br />

Ny Online webshop. Køb den nye<br />

Puma BodyTrain på ShopSport.dk og<br />

spar 20%. Klik ind og se alle de andre<br />

lækre tilbud.<br />

PEHOC aktivitetskalender<br />

2011 Holstebro<br />

31. oktober Biograftur med<br />

spisning.<br />

5. november <strong>Vest</strong>jysk halv<br />

marathon.<br />

26. november Juletræsfældning<br />

og indsamling af<br />

pyntegrønt.<br />

4. december Juletræsfest for<br />

Pehoc medlemmers<br />

børn m. ledsager.<br />

9. december: Julefrokost.<br />

Aktivitetskalender 2012<br />

9. februar: Generalforsamling.<br />

Hold dig orienteret på<br />

www.pehoc.dk<br />

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer<br />

i aftalerne. Hold dig orienteret på www.pehoc.dk<br />

3


Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Hvad hedder DNV-Gødstrups hjemmeside?<br />

Hvad hedder det vindende konsortium?<br />

Hvad er Jørgen Baadsgaards titel?<br />

Hvornår udstiller man plancher fra projekt-<br />

konkurrencen i Holstebro?<br />

SÅ SKAL DER QUIZZES!<br />

- Test din viden om vores nye storhospital og vær<br />

med i lodtrækningen om en vingave<br />

Hvornår planlægger man at tage det første spadestik<br />

til DNV-Gødstrup<br />

Hvem er projektleder vedr. det kliniske indhold?<br />

Hvad hedder den miljøplan, som byggeriet<br />

af DNV-Gødstrup forholder sig til?<br />

Hvor mange kompetenceklynger arbejder<br />

man med lige nu?<br />

Hvad hedder projektchefen for det vindende<br />

konsortium?<br />

Hvor skal sengeafsnittene ligge?<br />

nythospitalivest.dk<br />

CuraVita<br />

Teknisk koordinator Driftsplanlægger Forsyningskoordinator<br />

Uge 50-52<br />

September 2013<br />

Jens Friis Bak<br />

Plan 9<br />

8<br />

Jørgen Tanderup<br />

Øverst<br />

dnv.rm.dk<br />

Castrup IS<br />

Uge 43-45<br />

Juni 2012<br />

Tommy<br />

Andersson<br />

Lokal<br />

Agenda 21<br />

Nederst<br />

Send dine svar til: Kommunikation, Staben senest 1. november. Der trækkes lod blandt<br />

de korrekte besvarelser om en vingave til 1., 2. og 3.pladsen – rigtig god fornøjelse!<br />

11<br />

Mitch Webber<br />

vest.rm.dk/dnv-gødstrup<br />

Healthlogic<br />

Uge 40-42<br />

September 2012<br />

Jens Oluf<br />

Bruun Pedersen<br />

Miljømasterplan<br />

<strong>Midtjylland</strong><br />

14<br />

Wilhelm<br />

Berner-Nielsen<br />

Ved siden af

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!