Hundeglam feb. 2010.pdf - DcH Vesthimmerland

dch.vesthimmerland.dk

Hundeglam feb. 2010.pdf - DcH Vesthimmerland

Medlemsblad for Vesthimmerland Civile Hundeførerforening

Februar 2010

37. Årgang


2

Side 3 Nyt fra bestyrelsen

Side 6 Info

Side 8 Et hundeliv

Side 12 Dyrlægen fortæller

Side 15 DcH on line

Side 16 Konkurrencer 2010

Side 18 Første hjælp

Side 20 Træningstider

Side 22 Indlæg til Hundeglam + mail adresse.


Forsidefoto: Navn: Kevin. Race: Tervueren. Alder: 15 uger.

Ejes af: Henning Kristensen – træner for hyggeholdet.

KLUBBENS HJEMMESIDE: www. dch-vesthimmerland.dk


FEBRUAR 2010

Ufatteligt som tiden går, et nyt år er startet, et nyt år forhåbentlig

med nye spændende ting i DcH regi.

Bestyrelsen fik til generalforsamlingen i december 2009 to nye medlemmer;

Gert Kristensen og Dan Hansen trådte ind i bestyrelsen, mens Finn Andersen

og Hans-Werner Gruhn forlod bestyrelsen.

Det giver mulighed for nytænkning, og jeg vil gerne byde Gert og Dan velkommen

i bestyrelsen.

I skrivende stund har bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig idet det kraftige

snefald i januar betød, at vi måtte udsætte det konstituerende møde. Den 21.

januar afholdes årets første bestyrelsesmøde, og jeg tror det bliver starten på

et udbytterigt og spændende samarbejde.

I det seneste landsblad kunne vi læse, at der var nedsat et udvalg, som skulle

arbejde med forslag til målsætninger og den fremtidige struktur i DcH. Der

nævnes en forening af mere forretningsmæssig karakter end den nuværende.

Der tales om visioner for, hvordan DcH evt. kunne se ud i fremtiden.

Kort sagt er der tale om forslag til nogle meget store ændringer indenfor

DcH.

Vi skal som medlemmer af DcH tage stilling til disse forslag, og give vores

mening til kende, og det bliver bl.a. et af emnerne på årets første bestyrelsesmøde.

Der er lagt op til en spændende debat på det kommende landsmøde

i marts måned, og her er det vigtigt, at vi som lokalforening har taget stilling

til forslagene, netop fordi forslagene betyder så store ændringer i strukturen

både for landsforeningen, men i meget høj grad også for den enkelte lokalforening.

Derfor hører vi naturligvis også gerne jeres mening om indlægget.

Send gerne jeres mening til mig på mail.


3


Vores konkurrenceudvalg har netop påbegyndt planlægning

af vores kredskonkurrence, som afvikles lørdag den 27.

marts. Indbydelsen hænger naturligvis i klubhuset, men er

også lagt på internettet på dch online. Det bliver en ny måde

at indbyde til konkurrencer, ligesom der nu også er mulighed

for at tilmelde til konkurrencer via denne tjeneste. Jeg vil derfor gerne

opfordre vore konkurrencehundeførere til jævnligt at kigge på siden, hvor der

er konkurrencer i både DcH programmet, Agility og Store- samt Lillenordisk.

På generalforsamlingen i december blev det nævnt, at konkurrenceudvalget i

enighed med bestyrelsen har besluttet, at en hundefører fremover ikke kan

starte til vore egne konkurrencer, med mindre man har hjulpet med en af de

mange opgaver if. konkurrencen. Det kræver mange hjælpere at arrangere og

afvikle en konkurrence, og dette arbejde må nødvendigvis fordeles, så det

ikke påhviler nogle få ildsjæle; Vil man nyde, må man også yde.

År 2010 byder også på en lidt større begivenhed. DcH Vesthimmerland har

40 års jubilæum, og det skal naturligvis markeres. Hvordan er ikke besluttet

endnu, det bliver en opgave, som bestyrelsen snart vil begynde at arbejde

med, For nuværende er der dog planlagt en Hundens Dag af særlig karakter,

og dette arbejde er arrangementsudvalget godt i gang med i samarbejde med

Hans Tonsborg (forretningsfører i DcH) og John Bermann (politisk formand).

Den officielle jubilæums-dag bliver lørdag den 18. september, så sæt

allerede nu kryds i kalenderen.

Med et nyt år starter vi som vanligt også kursushold op. De nye hundeførere

var til infomøde i januar. De seneste år har der været så mange tilmeldinger,

at holdene har udviklet sig til nogle meget store hold med op til 18 hundeførere.

Trænerudvalget har besluttet, at der fremover skal satses på kvalitet i

stedet for kvantitet. Altså også her sker der nyt. Jeg er sikker på, at de nye

hundeførere vil få noget positivt ud af det. Jeg vil gerne byde jer velkommen

i DcH Vesthimmerland, hvor jeg er sikker på, at I vil få nogle gode stunder

sammen med jeres hund og andre ligesindede.

Jeg ser positivt på vore muligheder i vores forening. Der bliver prøvet nye

ting. F.eks. har vi lavet en ny struktur for C og B holdende, som vi håber og

tror på bliver det rigtige. På Agility-siden er der også nyheder, idet der nu


4


efter kursusholdene, vil være mulighed for at komme på et fortsætter-hold,

som har tilrettelagt træningen efter de behov, man har på agility.

Der er som sagt lagt op til et spændende år i DcH, og vi vil i bestyrelsen gøre

en indsats for at det bliver et positivt år.

Et lidt sent "Godt Nytår"

Birgit Fauerskov formand@dch-vesthimmerland.dk.

BESTYRELSEN 2010

Fra højre: Birgit Fauerskov: formand, Kristina Engemann: sekretær,

Dorthe Ellegaard: kassere.

Bagerst til venstre: Dan Hansen: næstformand og Gert Kristensen:

medlem.


5

P

F

N

K

S

M

K

K


Bliv garant

Se alle

GarantPlus

fordelene på

www.sparhobro.dk

6

Nørager afdeling

v/ Jørgen Nielsen

Vestre Boulevard 29 A, Aars

Tlf. 98 661 461 . 70 111 000

Expert

Aars Dyrehospital

Industrivej 4, 9600 Aars tlf 98 62 31 00

Aalestrup Dyreklinik

Testrupvej 14, 9620 Aalestrup tlf 98 64 15 05

Farsø Dyreklinik

Industrivej 4, 9640 Farsø tlf 98 63 10 66

Svenstrup Dyreklinik

Hobrovej 775, 9230 Svenstrup tlf 98 38 10 56

Hobro Dyrehospital

Smedevej 40, 9500 Hobro tlf 98 52 33 22

Gør dine indkøb

hos vores

annoncører,

- de støtter os...

Arne’s Foto og TV

Himmerlandsgade 57 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 99


Oversigten over diverse udvalg bringes i næste udgave

af Hundeglam, idet bestyrelsen i øjeblikket arbejder på

at finde nye medlemmer til forskellige udvalg.

Mail adr. og tlf. nr. på bestyrelsen er følgende:

POST NAVN TLF. MAIL

Formand Birgit 98 65 82 73 formand@dch-

Fauerskov

vesthimmerland.dk

Næstformand Dan Hansen

98 68 19 98 hansentroldbjerg7@yahoo.com

Kassere Dorthe 60 50 60 68 kassere@dchkasserer@dch-

Ellegaard

vesthimmerland.dk

Sekretær Kristina

Nørgaard

Engemann

98 67 43 97 gundersted@yahoo.dk

Medlem Gert Kristensen

98 64 70 39 gert@rueholm.dk

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

KAFFE I KLUBHUSET ER ÆNDRET TIL “GAMMEL” PRIS:

KR. 5,- A´ LIBITUM, MENS DU ER I KLUBHUSET.

KAFFEKASSEN YDER INGEN KREDIT!

DETTE GÆLDER BÅDE TIL FOOD OG NON-FOOD.

7


8

ÅBNINGSTIDER:

Mandag & onsdag ..............kl. 16.00-18.00

Fredag ......................................kl. 14.00-18.00

Lørdag ......................................kl. 10.00-14.00

Skovlvejen 4 . Lille Binderup . 9610 Nørager

tlf. 98 65 41 44 . 61 76 08 44 . www.foder-butikken.dk


PARKERING FORAN KLUBHUSET

ER FORBUDT!!

Parkering ved klubhuset er forbeholdt trænere og medhjælpere.

Der henvises til P- plads fra containeren og ned mod cross-klubben. Husk

også at vise hensyn ved parkering, når du træner på fremmede arealer.

Bestyrelsen.

HUNDEVITS

P


Hund 1: I dag skal vi til lydighed.

Hund 2: Lydighed - hvad er det?

Hund 1: Det er et sted, hvor vi går rundt og lærer menneskerne at give

os godbidder.

Først går du rundt......og så tager dit menneske en godbid frem. På signal

fra dig giver dit menneske dig en godbid.

På en god aften kan du få et helt måltid!


9


10

Skrevet af Svend Aksel Nielsen (S.A.)red.


Et hundeliv.

Svend Aksel Nielsen er mit fulde navn. I hundekredse blot kaldet

S.A. Først nogle ord om hvem jeg

er, da der sikkert er mange i DcH Vesthimmerland i dag, der ikke

aner, hvem S.A. er.

Jeg har været medlem af DcH siden 1967. 4 år i Hobro og siden i

Vesthimmerland, så det bliver vel noget med 42/43 år.

Forskellige jobs er det blevet mig til del.

I alt 13 år som formand for en DcH forening blev det til, de fire år i Hobro,

og ni år i Vesthimmerland. Derforuden i en årrække i bestyrelsen for DcH

Vesthimmerland som sekretær. Jeg var selvfølgelig også træningsleder fra

1967, og til jeg sluttede i 2007. I 7 år var jeg ene redaktør for Hundeglam.

På kredsplan var jeg en årrække formand for kredsens uddannelsesudvalg.

Det var i de år, vi startede Tranumkurserne.

På landsplan var jeg medlem af kåringsudvalget. Det var dengang, man afholdt

de første IPO prøver.

Jeg har også været DcH. dommer, det blev til 25 år.

Men nu vil jeg starte forfra igen. Jeg har altid været optaget af dyr, ikke alene

hunde, men også duer, høns og akvariefisk har jeg beskæftiget mig meget

med, og jeg interesserer mig for dyr i al almindelighed.

Min første erindring om hund ligger så langt tilbage, at jeg

kun svagt kan huske den. Men historien er blevet fortalt mig af

mine forældre. Vi var på besøg hos nogle naboer. De havde en

schæferhund, en lænkehund, dem var der mange af i 1939,

og disse hunde forsvarede oftest deres territorium med

indædt gøen (i dag ville vi nok kalde dem angstbidere). På et

tidspunkt havde jeg forladt selskabet, og da man kom til at


savne mig, begyndte de at lede efter mig, og de fandt mig sammen med hunden

inden for tøjrslaget, vi var blevet fine venner.

De bad mig om at komme ud af tøjrslaget, hvilket jeg i første omgang ikke

var til sinds til, for jeg syntes jo, det var fin ven og legekammerat, jeg der

havde fået, og ingen af de omkringstående turde hente mig ud, heller ikke

dem der ejede hunden.

En anden episode med hund har bidt sig fast i min erindring. Jeg boede på det

tidspunkt i Frejlev, og det må være i vinteren 1947, jeg var på det tidspunkt

11 år gammel.

Vi var en stor flok børn, der var i gang med en større sneboldkamp på pladsen

ved Brugsen. Ud for en dør indtil lageret var der en perron, hvorfra man

kunne læsse foderstoffer ud på vogne eller kaner. På perronen lå Prins, han

var en tyskerhund, dem var der en del af på egnen, for der var flere tyske

belægninger i Frejlev under krigen, og de havde hunde (mest schæferhunde –

som Prins), som blev brugt til forskellige vagtopgaver. Da tyskerne i 1945

tog hjem til deres eget land, skulle hundeførerne skyde deres hunde, men de

tyske hundeførere kviede sig ved at skyde deres gode venner, og de gav dem

bort til, hvem der ville have dem, og Prins blev altså vagthund på Brugsen i

Frejlev.

Mens sneboldkampen rasede, lå Prins som altid på sin post på perronen. Jeg

smed en snebold, som en eller anden sikkert skulle have haft i hovedet, men i

stedet ramte jeg Prins lige i panden. Og så skete det, der skulle få stor negativ

betydning for mig.

Prins var slet ikke i tvivl om, hvem der havde kastet, han styrede lige imod

mig, og han bed mig grundigt i låret. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, men

man bliver forfærdelig forskrækket, og det gør meget ondt med et sådan hundebid.

For mig skete der det, at jeg blev bange for hunde, og efterfølgende

blev jeg bidt af hunde adskillige gange, navnlig var der en Tysk Ruhåret, som

flere gange havde fat i mig, ganske enkelt fordi jeg nu reagerede forkert på

hunde, men det vidste jeg jo ikke noget om dengang.


11


12

I 1962 var jeg blevet gift med Esther.

Der havde været en del snak om, vi skulle have hund. Det kunne vi godt blive

enige om. Jeg syntes, vi kunne købe en collie eller en spaniel, de kunne jo

være tilpas fredelige at have med at gøre, og mødet med Prins og hvad deraf

fulgte, lå stadig i baghovedet på mig. Esther derimod var af den opfattelse, at

der kun kunne blive tale om en dobermann eller en schæferhund, andre hunde

var bare skødehunde.

En hændelse nytårsaften satte skub i hundedebatten. Nytårsaften sad der på

trappen en airedaleterrier rystende af skræk på grund af nytårsskyderiet. Vi

lod staklen komme ind. Den lå i sovekammeret om natten, og da vi vågnede

om morgenen, havde vi lopper. Vi blev enige om, at hunden kunne blive her,

hvis det var det, den ville. Vi lukkede den ud nytårsmorgen, og den løb tværs

over markerne med kurs mod Nørager, og så var det det.

Men hunden havde vækket snakken om anskaffelse af hund igen, og inden

der var gået en uge, havde vi købt en fem ugers schæferhvalp hos kennel

Laksestaden i Randers. Ejeren af kennelen var tjenestehundefører ved politiet.

På vejen til Randers havde vi talt om, at vi godt ville betale 100 kr. for en

hund, for det skulle være en ordentlig hund, og nu kom vi hjem med hund,

som vi havde betalt hele 225 kr. for. Da Esthers bedstefar fik prisen at høre,

mistede han helt respekten for Esthers mand, han havde ellers indtil da snakket

så pænt om ham.

Der var vinter i januar 1963, men hunden skulle jo motioneres, så jeg gik

med hvalpen ud over markerne i sne, og den peb, for den havde svært ved at

følge med, men den blev ikke samlet op, for den skulle ikke forkæles og den

skulle jo lære, hvem der var herre i huset.

Jeg blev hurtigt meget interesseret i schæferhunde. Jeg anskaffede bøger og

læste om dem. Jeg havde fået en DKK stambog på hvalpen, og hun bar navnet

Laksestadens G. Tøsen. Og vi kaldte hende selvfølgelig kun Tøsen. I en

bog om hunde fandt jeg ud af at Tøsens oldefar (Rolf von Osnabrücker Land)

var en verdensvinder. Det var noget, der gjorde indtryk på en mand med hang


til fremavl. Og jeg anede ikke dengang, at der som i dag næppe fandtes en

stambog på en schæferhund, som ikke havde tyske tophunde i sine aner.

En anden ting var, at jeg hurtigt blev rigtig gode venner med Tøsen, og vi

beskæftigede os rigtig meget med hinanden. Jeg begyndte at finde ud af,

hvilke enorme sanser en hund er udstyret med.

Selv mens Tøsen var lille hvalp, kunne den finde ting i haven eller stuen, som

jeg havde gemt for hende. Og hendes høresans var om muligt endnu mere

imponerende. Vi havde i nærheden et område med juletræer, og her legede vi

en leg, som Tøsen var meget glad for. Jeg dækkede hende af (hun var 5 -6

mdr. gammel), og så kastede jeg en bold ind over træerne, så langt jeg kunne.

Tøsen lå og lyttede efter nedslaget af bolden, og når jeg lod hende løbe, tog

hun den lige kurs mod bolden, det var tydeligt, at hun nøjagtigt vidste, hvor

bolden var, og et øjeblik efter afleverede hun bolden. Jeg ved godt, at nogle

vil sige, at jeg kastede nok bolden ca. lige langt hver gang. Men jeg skiftede

retning og længde, men hun vidste lige, hvor bolden var.

Mens lugtesans og høresans er utrolige, er synssansen ikke noget at prale af.

Min erfaring er, at hunde ser meget lidt, når det handler om stillestående ting,

hvorimod de opfatter bevægelser anderledes godt. Det skete ofte, at Esther

var med på turene med Tøsen, og så skete det, at jeg gik i forvejen og gemte

mig på et aftalt sted, så skulle Tøsen finde mig. Her brugte hunden lugtesansen.

Hvis jeg havde placeret mig op ad et enkeltstående træ, skulle Tøsen

befinde sig et sted, hvor hun kunne få fært af mig. Hvis vinden blæste fra

Tøsen mod mig, kunne hun gå forbi på få meters afstand (hvis jeg stod stille),

når så Tøsen var kommet selv 25 – 30 meter på den anden side, så tog hun

færten og gik direkte til mig. Hvis Tøsen ikke kunne få fært, når hun gik tæt

forbi mig, og jeg så drejede hovedet, idet hun passerede mig, så så hun mig.

Da Tøsen var 6 mdr. gammel, så jeg en annonce i avisen, der omhandlede

hundedressur i politihunde-foreningen i Hobro. Jeg var fyr og flamme, det

skulle jeg være med til. Men det kunne jeg ikke få lov til. Hunden skulle

være mindst 9 mdr. gammel før den kunne påbegynde dressur i politihundeforeningen.

(fortsættes senere)13


14

Skrevet af dyrlæge Jacob Kjær Larsen.

(indlægget er bragt første gang i Hundeglam januar 2006 og opdateret ultimo

januar 2010.) red.


Kennelhoste

er en smitsom infektion i de øvre luftveje, og kan ses hos

hunde i alle aldre. Især hvor hunde er tæt samlet, f.eks. på

udstillinger, træningspladser etc.

Der er typisk en inkubationstid på 5 – 10 dage, hvilket er den tid, der går fra

hunden bliver smittet, til den viser tegn på sygdom.

Årsagen er multifaktoriel. Hvilket betyder, at der typisk er flere forhold, der

gør sig gældende førend et udbrud af smitte.

Høj luftfugtighed, træk, kulde kombineret med sygdomsfremkaldende virus

og bakterier kan være udløsende faktorer for kennelhoste udbrud.

Paraininfluenza er der hyppigste isolat ved udbrud af kennelhoste.

Men der kan også være andre vira involveret. Virus svækker hundens modstandskraft

således, at der sker en sekundær bakteriel infektion, der forværrer

tilstanden.

Hvis hunden får kennelhoste, er symptomerne typisk en akut tør- og ru hoste,

der forværres ved ophidselse. Og ofte ender med udløsning af brækningsrefleks.

Dette forveksles meget ofte af hundens ejer med, at hunden har fået et fremmedlegeme

galt i halsen.

Hunden er vedstemt, får evt. let temperatur forhøjelse samt nedsat appetit.

Som regel er lidelsen selvbegrænsende og forsvinder i løbet af 1-3 uger.

Hvis hunden bliver ved med at hoste, og evt. får pus-flåd fra næsen, er det en

god idè at få undersøgt hunden hos egen dyrlæge.


Her kan der typisk blive tale om at behandle med et antibiotikum (penicillin)

nogle dage.

Bemærk at penicillin ikke virker mod virus. Men derimod virker mod de

bakterier, som typisk kan støde til og forværre hundens tilstand.

Forebyggende tiltag kan være vaccination mod para-influenzavirus – spørg

din dyrlæge om dette.

Hundeinfluenza.

En respirationsvejs-lidelse hos hunde forårsaget af et virus beslægtet

med hesteinfluenza er påvist hos hunde i USA, særligt hos væddeløbshunde

samt internatshunde samt enkelte familiehunde.

Sygdommen er endnu ikke påvist udenfor USA, men vækker alligevel grund

til bekymring i Europa.

Erfaringsmæssigt ved man, at denne type luftvejsinfektioner hurtigt kan

sprede sig over store geografiske afstande. Så man kan ikke udelukke muligheden

for, at virus vil kunne forekomme i denne del af verden.

Sygdommen beskrives som meget smitsom.

Symptomerne ligner kennelhoste. Men kan have et mere alvorligt forløb,

hvor de milde luftvejsinfektioner, udvikler sig til alvorlig lungebetændelse.

Både unge- og voksne hunde er formodentlig modtagelige for sygdommen.

Typisk bør man få mistanke om hundeinfluenza, såfremt udsædvanligt alvorlige

udbrud af kennelhoste ikke kan kontrolleres med almindelig anvendt

behandling.

Diagnosen stilles ved, din dyrlæge udtager nogle prøver fra næsen, halsen/svælget

samt evt. afføring, der dernæst indsendes.

Med venlig hilsen

Jacob Kjær Larsen, Dyrlæge

Aars Dyrehospital

Industrivej 4,

9600 Aars


15


16

DcH har fået udviklet en hjemmeside, som kan gøre det muligt for alle

DcH’s medlemmer at tilmelde sig konkurrencer direkte via hjemmesiden. Nu

har DcH Vesthimmerland også åbnet op for den mulighed for vores hundefører.

Medlemmernes profil

Medlemmerne skal oprette en profil, inden de kan tilmelde sig en konkurrence

online. Profilen vedligeholdes af medlemmet selv.

En profil indeholder oplysninger om DcH nummer, navn og adresse. Desuden

kan medlemmerne med fordel gemme oplysninger om de hunde, som de

benytter til konkurrencer. Oplysningerne genbruges, når der laves en tilmelding.

Hvis et DcH-medlem skifter lokalforening, kan den gamle profil ikke mere

benytter, og der skal derfor oprettes en ny profil med det nye medlemsnummer.

Medlemmernes adgang til DcH’s onlines tilmeldingssystem sker via adressen:

adressen: www.dch-danmark.dk alternativt www.dch-tilmeld.dk

Ved en konkurrences sidste tilmeldingsdato, vil der automatisk blive sendt en

e-mail til Dorthe Ellegaard, med en liste over de medlemmer, der har tilmeldt

sig en ”fremmed” konkurrence. Denne bruges til at opkræve medlemmerne

for deltagergebyret. (Se mere herom andet sted i HUNDEGLAM)

Vi håber, at alle vores konkurrencehundeførere vil benytte sig af systemet så

vidt det er muligt, da det vil spare os for en masse manuelt arbejde i forbindelse

med konkurrencetilmelding. Vi er klar over, at der stadig er nogen, der

ønsker at benytte metoden med tilmelding i klubhuset og det vil selvfølgelig

også fortsat være muligt.

Har du spørgsmål til DcH online eller får brug for hjælp til at oprette en profil,

kan du kontakte Dorthe Ellegaard. Her ud over er der på DcH’s hjemmesider

også oprettet en side med ”Ofte stillede spørgsmål”, så det vil være en

rigtig god ide, at lede her inden i kontakter Dorthe.


1. Alle HF'er tilmelder sig de konkurrencer, de ønsker at deltage i,

som de plejer eller via online tilmelding. Tilmeldinger i

klubhuset samles af Jens og Bettina Værum Provst som er

ansvarlige for at sende tilmeldinger videre til den arrangerende

klub, samtidig med at de giver kassereren (p.t. Dorthe E)

besked om hvem, der er tilmeldt.

2. Ingen HF'ere betaler ved tilmelding, men kassereren betaler til

den arrangerende klub for alle HF'ere.

3. 2 gange om året sender kassereren en opkrævning til den

enkelte HF'er for de konkurrencer, denne har tilmeldt sig i, men

efter følgende regler:

4. Har en HF'er opnået en 1. plads i en konkurrence,

opkræves HF'eren ikke for den pågældende

konkurrence.

5. De konkurrencer hvor HF'eren opnår resultater, der er

over oprykningsgrænsen, opkræves HF'er kun 50% af

deltagergebyret.

6. Der sættes en frist på 14 dage til at få betalt denne opkrævning.

Betales opkrævningen ikke til rette tid, frafalder alle tilskud til

HF'er uanset opnået placering/resultat.

7. Tilmelder en HF'er sig efter sidste tilmeldingsfrist og

tilmeldingen accepteres af den arrangerende klub, så skal HF'er

selv sørge for at betale den arrangerende klub og HF'er kan

ikke opnå tilskud fra DcH Vesthimmerland til denne

konkurrence, uanset placering/resultat. Men tilmeldingen skal

selvfølgelig stadig gå gennem Jens/Bettina eller online

tilmelding.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Dorthe Ellegaard

17


18

Tlf 72170144

K9shoppen.dk er konsulent, for den danske importør

af Bozita og Bozita Robur, i Midt- og Nordjylland.

Vi søger forhandlere. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

info@k9shoppen.dk

Dr. Christinesvej 10 | 9600 Aars

professionelt hundesportsudstyr

K9shoppen.dk er en ny webshop med

professionelt hundesportsudstyr og hundefoder.

Hundefoderet er et nyt unikt svensk hundefoder,

som er garanteret uden rester af antibiotika,

hormoner og salmonella - Bozita Robur.

Baseret på 100% fersk kød, ris og majs.

Tænker du på at skifte...

... så skift til Sparekassen Himmerland.

Det er gratis! Ring på 9862 1700 og få en aftale

Sparekassen Himmerland A/S • Himmerlandsgade 74 · Aars

tlf. 9862 1700 • himmerland.dk

KLUBHUSET!

- stedet hvor hundefolk mødes...


Førstehjælpskursus – har du et???

I bestyrelsen modtager vi mange forslag i forskellig grad af klubbens medlemmer.

Hvoraf vi i år har modtaget en forespørgsel på førstehjælpskursus.

Selvom vi er en forening med fokus på de fire-benede, vil vi jo også gerne

tage godt hånd om vores to-benede medlemmer.

For at få et billede af hvor godt vi er dækket med medlemmer, der allerede

har et førstehjælpskursus, har vi bedt trænere om at hjælpe os med at en lille

intern undersøgelse.

Så derfor – har du et førstehjælpskursus må du meget gerne sende en kort

mail, hvor du skriver dit navn samt hvilket hold du går på.

Mailen sendes til Kristina Engemand: gundersted@yahoo.dk

på bestyrelsens vegne Kristina Engemand


19


20


TRÆNINGSTIDER vinter fra jan. 2010

HOLD TRÆNER TLF LØR Areal

Ny Camilla Brasted 27593476 9.30 Agility

agility Dan Hansen

Christine Bezemer

98681998-25394121

5160 4242

Agility Dan Hansen 98681998-25394121 11.00 Agility

Rene Pedersen 31371255

E + Finn Andersen 9865 8511 10.00 Bach

øve.A

1+2

A Kim Fauerskov 9865 8273 13.00 Bønnelykke

C/B Birgit Fauerskov 98658273-40757328 9.30 Bach 1

konk. Michael Pavar 97511455-28292328 +2

C/B Anders Kallestrup 3032 5019 98562003 9.30 Bønne-

turbo Dorthe Madsen

lykke

Fortsæt.- Bente Christensen 9862 3307 13.00 Bach 2

1 Esther Nielsen 9855 1200

Ny C Lena Andersen 2077 1636 søndag Bønne-

Ulrik Hosbond 6165 4868 9.30 lykke

Fortsæt.- Brian Veje

3 Ove Jensen

21748194-98631801

4055 2426

11.30 v. crossclubvejHygge-

Leonard Christensen 9862 3307 13.00 Bach 1

hold Henning Kristensen 40468476-98569303

Kursush. Mette Johannesen 98625625-51948456 11.30 Overfor

1 Eva Henriksen 2897 6129

klubhus

Kursush. Dorthe Ellegaard 6050 6068 12.00 blæsbor

2 Betina Vestergård 4029 3760

g

Kursush. Helle Kristoffersen 9866 4379 12.00 På

3 Hans Werner Gruhn 9864 9306

Kursush. Helle Johnsen

4 Jeanette Hjort

2325 0116

2461 2192 12.00 Ved

også er sket.

HUSK AT GIVE DIN TRÆNER BESKED, NÅR

DU ER FORHINDRET I AT MØDE TIL

TRÆNING!

Din træner yder en frivillig ulønnet indsats, og det er

ikke ligegyldigt for planlægningen, om der møder 6

eller 12 HF-ere og hunde op eller slet ingen, som det


Har du en god Lene idé, en K.: historie, l.krogholm@smilemail.dk et billede eller noget andet, tlf. som 98 63 du 32 gerne 75 vil

Har dele du med en andre god idé, i DcH en historie, Vesthimmerland, et billede så eller ring noget eller andet, send en som e-mail du gerne til: vil

Har dele du med en andre god idé, i DcH en historie, Vesthimmerland, et billede så eller ring noget eller andet, send en som e-mail du gerne til: vil

dele med andre i DcH Vesthimmerland, så ring eller send en e-mail til:

Det kan f.eks. være sjove historier fra konkurrencerne og måske endda nogle

billeder, eller noget helt andet, der er frit spil så længe det er relevant for

DcH Vesthimmerland’s E-mail: medlemmer.

Hilsen

Hilsen Redaktionen.

Hilsen Redaktionen.

Redaktionen.E-mail:

E-mail: hundeglam@smilemail.dk

hundeglam@smilemail.dk

hundeglam@smilemail.dk

Alle indlæg modtages, men hvis der er flere indlæg end der er brug for, vil

Lene K.: l.krogholm@smilemail.dk tlf. 98 63 32 75

indlægget blive gemt til næste nummer af Hundeglam.

Lene K.: l.krogholm@smilemail.dk tlf. 98 63 32 75

Lene K.: l.krogholm@smilemail.dk tlf. 98 63 32 75

Det kan f.eks. være sjove historier fra konkurrencerne og måske endda nogle

SENEST billeder, Det kan f.eks. eller noget være DEN sjove helt 15. andet, historier MARTS. der fra er frit konkurrencerne spil så længe og det måske er relevant endda for nogle

Til

Det DcH billeder, udgivelse

kan Vesthimmerland’s f.eks. eller noget være

medio

sjove helt næste medlemmer. andet, historier

måned. der fra er frit konkurrencerne spil så længe og det måske er relevant endda for nogle

billeder, DcH Vesthimmerland’s eller noget helt medlemmer. andet, der er frit spil så længe det er relevant for

DcH Alle indlæg Vesthimmerland’s modtages, men medlemmer. hvis der er flere indlæg end der er brug for, vil

indlægget Alle indlæg blive modtages, gemt til men næste hvis nummer der er flere af Hundeglam. indlæg end der er brug for, vil

Alle indlægget indlæg blive modtages, gemt til men næste hvis nummer der er flere af Hundeglam. indlæg end der er brug for, vil

indlægget blive gemt til næste nummer af Hundeglam.

STOF TIL BLADET SKAL VÆRE I HÆNDE

STOF

STOF SENEST TIL

TIL DEN BLADET SKAL VÆRE I HÆNDE

SENEST DEN

BLADET 15. MARTS.

15. MARTS.

SKAL VÆRE I HÆNDE

Til udgivelse medio næste måned.

SENEST DEN 15. MARTS.

Til udgivelse medio næste måned.

Hilsen Til udgivelse medio næste måned.

Redaktionen.


E-mail:

hundeglam@smilemail.dk

STOF TIL BLADET SKAL VÆRE I HÆNDE

21


22

Ullits

AUtoværksted

v/ Frank Pedersen

Tinghusvej 10, Ullits, 9640 Farsø

Tlf. 98 63 40 38

Oles Smedeforretning

Autoriseret VVS installatør

Alt i VVS, Kloak

Stål og Landbrug

Løgstørvej 117 . Haubro . 9600 Aars

Tlf. 9863 4213 . Mobil 20 434 213

Minilæssere fra kr. 109900,-

Leasing fra 1575,- pr. md.

Have/arkmaskiner

Maskinhandler Finn Aagesen

Nibevej 116 . 9640 Farsø

Tlf. 9863 3222 . www.finnaagesen.dk

PRÆMIER TIL ALLE FORMÅL

Har din klub eller forening et større

arrangement, giver vi gerne forslag og tilbud.

Se lidt af udvalget på:

www.skyum-pokaler.dk

SKYUM POKALER

Borgergade 15

Aalestrup

Tlf: 9864 1063


Land & Fritid

– når kun det bedste er godt nok

Kvalitetsfoder fra Royal Canin

Alt til hunden - kig ind og se det store udvalg

Vestvej 2

9600 Aars

Tlf. 96 98 15 40

Åbningstider:

Man.-fre. kl. 9.-17.

Lør. kl. 9-12.

Vi har alt til din

hund og har vi ikke vil vi gøre alt

for at skaffe det.

23

More magazines by this user
Similar magazines