tidende 9 2009.pdf - HK

hk.dk

tidende 9 2009.pdf - HK

tidende

tidende

www.hk.dk/post

Maibrith

kombinerer job

og uddannelse

Medlemstilbud

PoKoBank

Forsikring

Ledige feriehuse 2009 & 2010

Fakta

Jubilæer 2010

HuskeBoxen

Planlægning i filialer

ISSN: 1603-7928

9

2009


Indhold

6. Uddannelse efter eget valg med næsten fuld løn var et stort

gennembrud ved overenskomstforhandlingerne i 2007. Sådan

kommer du i gang.

8. Posten Norge lukker og slukker i Danmark og trækker sig

tilbage over Øresund. Den danske satsning har kostet mange

millioner kroner og nu er håbet om at få overskud opgivet.

9. Posten Norden har solgt en række kundeaftaler (efter krav fra

EU) til en konkurrent og reducerer sin markedsandel på det danske

erhvervspakkemarked med ca. 10 %. Medarbejderne følger ikke

med.

10. Den globale krise rammer også brevposten og slår et dybt

hul i den postale bundlinie. Den faldende omsætning slår også

igennem i det nyfusionerede Posten Norden, som går efter hurtigt

at opnå stordriftsfordele.

12. HK/Post & Kommunikation holder fast i, at der skal være

en direkte sammenhæng mellem bortfald af arbejdsopgaver og

afsked eller overtallighed.

14. Salget af julemærket giver hvert år ca. 700 børn mellem 6 og

14 år, der ikke trives i hverdagen, et tiltrængt pusterum på et

julemærkehjem. Tidende præsenterer årets julemærke og fortæller

om Julemærkemarchen, som både giver motion og et tiltrængt

tilskud til julemærkehjemmene.

11. Forspillet til overenskomstforhandlingerne i 2010

er i gang. Tillidsrepræsentanter fra alle arbejdspladser har

været inviteret til dialog flere steder i landet inden

overenskomstforhandlingerne med Dansk Industri går i gang

til foråret. På et af møderne deltog bl.a. Eigil Johannesen og

Birgit Jakobsen fra HK/Post & Kommunikation.

Tidende

Grundtvigs Alle 11c, 1.th

6700 Esbjerg

Telefon: 8627 9152.

tidende@oncable.dk

Redaktør: Frede Dauer (ansv).

54dau@hk.dk

Medarbejder:

Bertel Qvortrup

bertelqvortrup@mail.tele.dk

Ekspedition og adresseændringer:

HK/Post & Kommunikation,

Weidekampsgade 8, Postboks 470,

0900 København C.

Tlf.:3330 4500.

Abonnement:150 kroner/år

Annoncer:

Kontakt redaktøren

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

4. Maibrith er i gang med en akademiuddannelse og er

begejstret for Industriens Kompetenceudviklingsfon (IKUF).

Uddannelsen giver hende et kick og en stor personlig udvikling,

fortæller Maibrith, der er kontorassistent i Post Danmark Frimærker.

7. Salgschef Allan Bo Hansen er – som sine kolleger – stolte

over det gode håndværk, som bliver produceret i Post Danmark

Frimærker. En unik ny trykmaskine producerer frimærker både

selvklæbende og med lim og giver håb om fremtiden.

21. Jubilarer i første halvår 2010. Har du jubilæum, så er det

nu, du kan bestille din jubilæumsgave.HK/Post & Kommunikation

holder fast i, at der skal være en direkte sammenhæng mellem

bortfald af arbejdsopgaver og afsked eller overtallighed.

Hver gang (næsten)

13. PoKoBank

16. Hist.com.Post

17. Tjenestmændenes Forsikring

18. Ledige feriehuse i 2009 og 2010.

20. Rodekassen

F@gPosten

22. HuskeBoxen

23. Frivillig fratræden

23. Planlægning i filialer.

Tryk:

HTOdense, Landbrugsvej 20,

5260 Odense S

www.htodense.dk

Oplag:5400

Redaktionen af næste nummer slutter den

30. december 2009.

Afleveret til Post Danmark 18. januar 2010.


Leder

Det nytter!

Sekretariat:

Sophie Lønborg

3330 4210, 54slb@hk.dk

Hanne Clausen

3330 4205, 54hsc@hk.dk

Rolf Hansen(socialrådgiver)

3330 4204, 54rha@hk.dk

Mette Holm (kasserer)

3330 4211. 54mh@hk.dk

Konsulenter:

Jan Esbensen

6616 2856

54jes@hk.dk

Steen Toft Jensen

3330 4206

54sj@hk.dk

Feriehusene:

Tlf. 3330 4221

e-mail: 54ferie@HK.DK

HK/Post & Kommunikation

Formand:

Isa Rogild, 3330 4217

Privat 3284 8792

54isa@hk.dk

Næstformænd:

Ulla Funder,

3330 4207

54ufu@hk.dk

HK/Post & Kommunikation

Weidekampsgade 8

Postboks 470

DK-0900 København C.

Ekspedition: Mandag -

fredag 9.00 -15.00

Danske Bank 9541 0008000018

Telefon: 3330 4500

Fax: 3330 4202

post_postdanmark@hk.dk

www.hk.dk/post

Eigil Johannesen,

3330 4209

54eij@hk.dk

HK har gennemført en omfattende undersøgelse af HK’ernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen er

gennemført inden for 30 områder. Ét af dem er Post Danmark.

HK/Post & Kommunikations medlemmer placerer sig i top 5 på hele 8 af de undersøgte punkter. Helt i

top er positive besvarelser på spørgsmål om „anerkendende ledelse“ og „arbejdsglæde“.

Det mest imponerende - ifølge rapportens konklusioner - er, at HK/Post & Kommunikations medlemmer i

Post Danmark giver meget klart udtryk for tilfredshed med den måde, de senere års mange forandringer i

Post Danmark er gennemført. Med rapportens ord, har „nøgleordene været åbenhed, involvering, dialog

og respekt, og det ser ud til at man (Post Danmark) har efterlevet disse principper i praksis“.

HK/Post & Kommunikation har i flere år arbejdet for at få det psykiske arbejdsmiljø højt op på Post

Danmarks dagsorden. Undersøgelsens viser, at det nytter at prioritere det psykiske arbejdsmiljø. Det har

Post Danmark gjort i god dialog med de faglige organisationer. Og de positive tilbagemeldinger fra

HK’erne bør animere til at fortsætte det gode arbejde.

HK/Post & Kommunikation får med undersøgelsen bekræftet, at medlemmerne er forandringsparate og

loyale. Medarbejderne er - om det ofte bliver sagt - virksomhedens største aktiv. Derfor er der al mulig

grund til at investere endnu mere i f.eks. udvikling af medarbejdere. Med rapportens ord, vil „en

systematisk indsats for at fremme udviklende job med høj indflydelse have en lang række positive effekter

for den enkelte, for virksomheden og for samfundet“.

Rapporten peger bl.a. andet på, at når HK’erne i Post Danmark er positive trods de mange forandringer,

skyldes det især en god og åben information om det, der skal ske på arbejdspladsen. Dialogen og

samarbejdet mellem HK/Post & Kommunikation og Post Danmark om forandringer betyder, at de to

parter - virksomheden og fagforeningen - trækker på samme hammel, når der informeres. Det giver

tryghed og tro på, at virksomhed og fagforening sammen finder de bedste løsninger for medlemmerne.

Forandringerne er langt fra slut. Tværtimod. Men rapporten viser, at det nytter at prioritere det psykiske

arbejdsmiljø. Og Post Danmark har et godt udgangspunkt, når det gælder at tackle de kommende

forandringer.

HK/Post & Kommunikation ønsker medlemmerne

en god jul og et godt nytår.


Maibrith Faith

Lefevre er

begejstret for de

muligheder, hun

har fået med IKUF

4

Uddannelse giver et kick

Maibrith Faith Lefevre er i gang med

en Akademiuddannelse i kommunikation

og formidling, som i alt omfatter

fire moduler. Det er en ønskeuddannelse,

som Industriens Kompetenceudviklingsfond

(IKUF) har givet

mulighed for.

Det er ikke første gang Maibrith har

udnyttet en mulighed for efteruddannelse

i forbindelse med jobbet. Hun

har tidligere gennemført den merituddannelse,

som Post Danmark

Privatkunder tilbød alle salgsassistenter.

- Jeg var ved at løbe lidt sur i

arbejdet som salgsassistent i en filial,

fortæller Maibrith. I min sommerferie

ringede Anita Sørensen (fællestillidsrepræsentant

i Privatkundeområde

Øst/red) for at få mig til at ta’

merituddannelsen. ’Kom nu i gang!’

sagde hun og det var en god måde at

få et kick på.

Maibrith kom i gang og husker

merituddannelsen som en stor

4

Maibrith er i gang med en akademiuddannelse og er

begejstret for Industriens Kompetenceudviklingsfon (IKUF).

udfordring. Hun var nervøs før

starten. Blandt andet fordi hun ikke

havde siddet på skolebænken siden

hun var ganske ung. Det var en stor

udfordring at skrive projekt. Men det

lykkedes og det var en fjer i hatten at

klare eksamen .. og så med et 10 tal.

Maibrith er lige nu kontorassistent i

Posten Frimærkecenter i Ballerup.

Hun har job i salgsafdelingens

kundeservice. Det har hun haft siden

marts 2008, hvor hun fik jobbet efter

en ønskebrøndsansøgning.

At Maibrith stadig er i Post

Danmark var ikke planen for efterhånden

mange år siden. Hun ville lige

snuppe et års arbejde for at tjene

nogle penge og far’en, som var i Post

Danmark, syntes et job som kontorassistent

var en god idé. Og her blev

Maibrith hængende med udsigt til fast

arbejde og tjenestemandspension.

Gik efter nyt job

Efter mange år som salgsassistent

ville Maibrith gerne finde et nyt job i

Post Danmark og slippe væk fra det

tunge arbejde med pakker og forsendelser

over skranken på grund af

slidgigt i nakken. Efter et tip fra Anita

Sørensen søgte Maibrith en stilling i

Frimærkecentret. Det var tæt på –

men så blev der lukket af for nye

ansættelser.

Nu er Maibrith ikke lige én af dem,

der nøjes med at konstatere, at det var

da bare ærgerligt. Hun lagde en


ansøgning ind i ’ønskebrønden’ og

efter cirka et år var der bid. Og det var

som at vinde i lotteriet.

Nu er hun kunde- og salgsmedarbejder

og har kontakt med Frimærkecentrets

mange kunder –abonnenter,

firmaer, privatkunder osv – som

handler frimærker pr telefon eller i

webshoppen. Hun tager imod

bestillinger, rådgiver kunder og gør

dem opmærksom på nye produkter

så de bli’r lidt længere i butikken og

køber lidt mere.

Maibrith er den del af et velfungerende

team på 6 medarbejdere i

salgsafdelingen med Allan Bo Hansen

som chef.

Og Frimærkecentret er ikke en helt

lille butik, indskyder Allan Bo

Hansen. Totalt omsætter Post

Danmark frimærker for 1.1 milliarder

kroner og af dem passerer 700-800

millioner kroner gennem Frimærkecentrets

salgsafdeling inklusive salg til

frimærkeforhandlere og grossister,

som centre har aftaler med.

Mere uddannelse

Maibrith er rigtig glad for jobbet og

kollegerne i Frimærkecentret. Men

hun havde også fået smag for at

uddanne sig. Selvtilliden havde fået et

boost efter succesen med merituddannelsen

og nu drømte hun om

mere.

Hun faldt for akademiuddannelsen i

kommunikation og formidling

(tidligere en merkonomuddannelse/

red). Chefen, Allan Bo Hansen,

bakkede op og fandt uddannelsen

relevant, men arbejdspladsens kasse

var smækket i for mere uddannelse.

Postens Frimærkecenter i Ballerup

Nå .. så må man jo finde en anden

kasse. Maibrith sendte via HK/Post

& Kommunikations hjemmeside en

ansøgning om kontant tilskud fra

fagforeningen til ønskeuddannelsen.

Det kunne godt have givet et ja, men

Ulla Funder og Hanne Clausen (hhv.

næstformand og faglig sekretær i HK/

Post & Kommunikation) havde en

bedre idé: Industriens Uddannelsesfond

(IKUF). En godkendt ansøgning

vil give mulighed for at ta’ uddannelsen

i arbejdstiden og alligevel få 85%

af lønnen i den tid.

Uddannelsen betyder, at Maibrith er

på skolebænken og væk fra jobbet 1

dag om ugen fra september til

december. Derfor er det vigtigt med

opbakning fra både chefen og

kollegerne i teamet. Og den opbakning

er der!

Et godt tilbud

Maibrith er begejstret for den

mulighed IKUF har serveret for

hende. Hun ville være gået i gang

under alle omstændigheder, men at

kunne kombinere job og uddannelse

uden det koster på den privat

bundlinie er et kanontilbud.

På de dage Maibrith har tjenestefri

uden løn til uddannelse får hun 85

procent af lønnen. Da hun samtidig

får befordringsgodtgørelse og

’skattefar’ snupper lidt mindre, er det

månedlige løntab næsten ikke til at få

øje på.

Det var ikke helt nemt at finde rundt

i systemet i begyndelsen. Der skulle

flere bolde i luften fra starten – søge

fri til uddannelsen, finde den rigtige

uddannelse og søge løntilskud. Men

med god hjælp fra Hanne Clausen

lykkedes det at finde de rigtige

skemaer på Post Danmarks

Intraposten. Og heldigvis meldte der

sig lige netop det antal deltagere til

akademiuddannelsen der var nødvendig

for at gennemføre uddannelsen.

Maibrith har været i gang siden

september.

- Det er lige mig! Jeg var lidt nervøs,

fordi jeg ikke kendte de andre

deltagere og troede, at de sikkert var

bedre klædt på end mig, fortælle

Maibrith. Men sådan oplever jeg det

slet ikke. De andre er ikke specielt

bedre rustet end de postkolleger, jeg

var sammen med på merituddannelsen.

- Hvad giver uddannelsen dig?

- At blive bedre til kommunikation

og formidling er rigtig godt også for

ens egen udvikling. Jeg bliver selv

bedre til at kommunikere, men også til

at forstå andre på tværs af deres

kropssprog. Men jeg uddanner mig

ikke kun for min egen skyld, jeg vil

også bruge den viden til noget og ikke

bare sidde og vente på at gå på

pension.

- Du er den eneste fra Post Dan-

Salgsafdelingen er

et velfungerende

team med 6

medarbejdere.

Bagerst til venstre

salgschef Allan Bo

Hansen.

læs mere>>>

5


Fakta

6

mark på din uddannelse?

- Det er slet ikke et problem.

Tværtimod er det spændende at være

sammen med mennesker fra andre

arbejdspladser, fortæller Maibrith.

Jeg ville da gerne have været sammen

med andre postfolk fra merituddannelsen,

men sådan blev det ikke.

- Mange er måske lidt bange for at gå

i gang og synes det er svært at

overskue. Men det er der ingen grund

til, siger Maibrith og opfordrer alle,

der har drømmen til at kaste sig ud i

det.

Hun vil gerne gi’ andre det spark

bagi, som hun selv fik af Anita. Og

det spark er hermed givet.

Tekst: Frede

Foto: Federico Beccaglia

Frihed til selvvalgt

uddannelse (IKUF)

Uddannelse efter eget valg med

næsten fuld løn var et stort gennembrud

ved overenskomstforhandlingerne

i 2007. Ansatte på industriens

overenskomster har ret til at søge om

10 dage/74 timers selvvalgt uddannelse.

Du vælger selv din uddannelse.

Uddannelsen erstatter ikke den

uddannelse som Post Danmark i

øvrigt tilbyder på baggrund af MUS

og inden for kompetenceudvikling.

Uddannelsen behøver ikke at være

relevant for din jobfunktion. Du kan

f.eks. søge om støtte til en selvvalgt

uddannelse, der kan gøre det lettere

for dig skifte til en anden jobfunktion

i eller uden for virksomheden.

Du skal have været ansat i Post

Danmark (inkl. Leasing A/S og

Datascanning A/S) i mindst 9

måneder.

Sådan gør du – kort fortalt

1. Find en uddannelse (tjek om der er

plads).

2. Få godkendt din ansøgning i IKUF.

3. Søg tjenestefri fra din arbejdsplads i

god tid.

4. Tilmeld dig kurset.

6

Maibrith er glad for opbakningen fra xin chef Allan Bo Hansen (tv).

Mere information om Industriens

Kompetenceudviklingsfond (IKUF)

og frihed til selvvalgt uddannelse

finder du på Intraposten under KVIK

LINKS på Personales hjemmeside.

Her kan du finde svar på de oftest

stillede spørgsmål. Har du flere

spørgsmål, så tag fat i din leder, din

tillidsrepræsentant eller den lokale

HR-afdeling.

Se også: www.ikuf.dk

Ønskebrønden Medlemmer, som

ønsker at skifte

job - uanset årsag

- kan udfærdige

en ansøgning

(D10), og sende

den til Ønskebrønden,

som er

en del af

Jobbørsen.

Du kan f.eks. lægge billet ind på en

arbejdsplads tættere på din bopæl

eller på et andet job. En ønskebrøndsansøgning

er kun et signal, som ikke

er juridisk forpligtende ! Ønskebrønden

giver dig de største muligheder

for et karrieremæssig og/eller

geografisk skift.

Brug muligheden for en ønskebrøndsansøgning.

Det kan være vejen til dit

ønskejob.

Tilskud

Få kontant tilskud til din drøm. Søg

når du har brug for det!

HK/Post & Kommunikation

uddeler hvert år 100.000 kroner til

medlemmer, der vil i gang med en

uddannelse, som de selv har valgt.

Du kan søge om at få dækket en

uddannelse helt eller delvist.

Både tjenestemandsansatte &

overenskomstansatte medlemmer

kan søge !

Se mere på www.hk.dk/post

IKUF

- en god investering

Efter skat koster 10 dages

kursus omkring 700 kroner

(efter skat og afhængig af din

timeløn). Og her får du materialer

og transport betalt!

Du bliver mere værd på arbejdsmarkedet

– og som bonus en

personlig udvikling.


Stolte over godt håndværk

Post Danmark Frimærker er en

spændende arbejdsplads. De ca. 80

ansatte i mange forskellige faggrupper

med hver deres kultur gør hverdagen

farverig.

- Der er en meget stor stolthed over

at være her, fortæller salgschef Allan

Bo Hansen. Medarbejderne er stolte

over det gode håndværk og den

kvalitet, som er i højsædet.

Allan Bo Hansen har været ansat i

Post Danmark Frimærker i godt en

halv snes år efter en postal karriere,

der begyndte som kontorassistent. I

årenes løb er det blevet til mange

supplerende uddannelser – senest

NPL coach-uddannelsen. Og for ham

stopper efter- og videreuddannelse

ikke her.

- Frimærker er en udfordrende

arbejdsplads. Vi har ansvaret for hele

processen med frimærker – lige fra

idéudvikling, design og trykning til

salg, markedsføring og forsendelse.

Og der er mange der bedømmer

resultaterne – ikke mindst samlerne.

- Hvordan finder I frem til, hvilke

frimærker, der skal udgives?

- Vi forsøger med vores frimærker at

ramme bredt i samfundet både

kulturelt og historisk. Vi overvåger

begivenheder. Derudover indkommer

der løbende forslag fra organisationer

og enkelt personer i Danmark.

Frimærkesælger

Allan Bo Hansen er chef for salgsafdelingen,

som er Danmarks største

salgskanal for frimærker. 75-80

Gammelt og nyt er integreret i trykmaskine som

producerer unikke frimærker.

procent af frimærkerne blive solgt fra

Frimærkecentrets egen ’butik’,

salgsafdelingen. Der er både telefonsalg

til private kunder (inklusive

samlere) og virksomheder, salg til

frimærkeforhandlere og grossister og

salg via webshoppen.

Selvklæbende

Frimærker er midt i en omstilling til

fremtidens frimærkeproduktion. En

helt ny trykmaskine gør det muligt at

trykke selvklæbende frimærker.

Første resultat, en serie over temaet

Leg i sneen tegnet af Jens Hage, er

sendt på gaden.

- Det helt særlige ved den nye

maskine er, at stålstikværket fra den

gamle maskine er integreret i den nye,

fortæller Allan Bo Hansen med en god

portion stolthed i stemmen. Det

betyder, at vi nu kan tilbyde et unikt

produkt som kombinerer det traditionelle

frimærke i stålstik med selvklæbende

frimærker og topmoderne

teknik.

- Vi kan nu trykke frimærker, som

ikke ret mange andre kan præstere og

vi forventer at få mange ordrer fra

udlandet, fordi der efterhånden ikke er

ret mange postvæsener, som stadig

har eget frimærketrykkeri. Og med

den nye maskine placerer vi os i en

niche, hvor de traditionelle trykkerier

ikke kan tilbyde et lignende produkt.

Næste års danske frimærker bliver

alle sammen selvklæbende, selvom

Frimærker også kan levere mærker

med lim. Indtil nu har reaktionerne på

de selvklæbende frimærker været

positive. Selv frimærkesamlerne er

med på idéen, fordi den selvklæbende

lim kan vaskes af.

Fusionen

- Hvad kommer fusionen med Posten

AB til at betyde for Frimærkers

fremtid?

- Vi har ikke talt med vore svenske

kolleger endnu, men vi vil da få en

stor samlet kapacitet, konstaterer

Allan Bo Hansen.

frede

Post Danmark

Frimærker kan nu

producere

frimærker, som

ikke ret mange

andre kan

præstere, fortæller

Allan Bo Hansen.

Foto: Federico

Beccaglia

7


8

Bring Citymail

lukker og slukker

Posten Norge trækker sig tilbage over Øresund

Lavkonjunktur, finanskrise og manglende

lønsomhed er begrundelserne

for, at Bring Citymails ejer Posten

Norge har besluttet at trække sig ud

af Danmark.

Investeringen i Bring Citymail

Danmark har kostet den norske

postvirksomhed omkring en halv

milliard kroner.

Den norske beslutning om at trække

sig ud af det danske postmarked

underbygger kravet om at revurdere

den planlagte liberalisering af det

danske postmarked i lyset af

finanskrisen og den generelle udvikling

på brevmarkedet.

Usikker fremtid

Der er dog også andre årsager til at

Bring Citymail trækker stikket i

Danmark. Der er langt fra politisk

enighed om fremtidens postservice i

Danmark. Som det ser ud lige nu er

det usikkert, hvornår liberaliseringen

kan gennemføres og om hvordan

vilkårene bliver for postoperatørerne.

Den meget liberaliseringsparate

transportminister Lars Barfoed er i

mindretal og har svært ved at samle

8

forligspartierne om et lovforslag.

Den konservative transportminister

Lars Barfoed er meget fokuseret på

den svenske model ligesom sin

forgænger Carina Christensen. En

model som bl.a. Danske Erhverv

presser meget på for, fordi den især

tilgodeser de store erhvervsvirksomheder.

Både regeringspartiet Venstre og

støttepartiet Dansk Folkeparti er

splittet. I begge partier er der stærke

kræfter, som vil bevare det nuværende

serviceniveau og modsatte

kræfter, som vil have et frit marked

selvom det koster på serviceniveauet.

Socialdemokraterne mener

liberaliseringsplanerne skal revurderes

– eller skrottes – på grund af de

uoverskuelige følger af et stærkt

faldende europæisk brevmarked.

Foreløbig er et lovforslag sat på

dagsordenen i april 2010, men som

det ser ud nu, er det langt fra sikkert,

at der kan opnås hurtig enighed.

Posten Norge er klemt

På Posten Norges hjemmebane i

Norge er der kraftig folkelig og

politisk modstand mod at liberalisere

postmarkedet. Det kan Norge blive

tvunget til, hvis et norskejet selskab

(Posten Norge) opererer i et andet

land. Derfor er bl.a. Norsk Post- og

Kommunikasjonsforbund (HK/Post

& Kommunikations norske søsterorganisation)

imod engagementet i

Danmark.

Den nye skandinaviske postgigant

Posten Norden bliver en stærk spiller

på det nordiske postmarked og den

konkurrence kan være svær at

matche, hvis Posten Norge fortsat

skal hælde millioner af norske kroner i

sit danske datterselskab.

Der er derfor mange gode grund til,

at Posten Norge trækker følehornene

til sig.

Minus i Sverige

Bring Citymail fortsætter i Sverige,

selvom det svenske marked også er

hårdt ramt af finanskrisen.

For at imødegå lavkonjunkturen har

Bring Citymail Sverige gennemført et

spareprogram og forventer lønsomhed

over tid i Sverige, også selv om

finanskrisen og geografisk ekspansion

har betydet negative resultater i de

sidste år, siger koncernchef i Posten

Norge Dag Mejdell.

Spørgsmålet er dog, hvor længe

Posten Norge har lyst til at bruge

millioner på at konkurrere med Post

Norden.

frede


Posten Norden

sælger kunder

Kundeaftaler solgt til General Logistics

Systems Denmark A/S (GLS).

Posten Nordens logistikvirksomheder

i Danmark - Post Danmark A/S og

Direct Parcel Distribution (Denmark)

(DPD) A/S har med virkning fra 28.

oktober 2009 solgt en række kundeaftaler

på erhvervspakkemarkedet i

Danmark samt et depot i Århus til

General Logistics Systems Denmark

A/S (GLS).

Med aftalen reducerer Posten

Norden samlet set sin markedsandel

på det danske erhvervspakkemarked

med ca. 10 % og indfrier dermed det

krav, EU-kommissionen stillede

tidligere på året, som betingelse for at

godkende fusionen.

Kunderne bliver solgt

GLS overtager flere tusinde kundeaftaler

fra Post Danmark og fra DPD

Danmark sammen med en mindre del

af DPD Danmarks produktionsapparat.

Kun kundeaftaler vedrørende de

indenlandske Erhvervspakker vil blive

berørt. For alle øvrige produkter og

services, herunder indenlandske

pakker til private og udlandspakker,

vil Post Danmark fortsat have en

aftale med kunden.

GLS overtager ikke medarbejdere fra

hverken DPD Danmark eller Post

Danmark.

Efter HK/Post & Kommunikations

opfattelse er der dog tale om

virksomhedsoverdragelse.

Det er aftalt, at der skal ske en

løbende overflytning af kunderne rent

driftsmæssigt i en overgangsperiode

frem til 15. juni 2010.

Når der frasælges så mange

erhvervspakker, vil det kunne mærkes

mange steder i virksomheden.

Reduktionen svarer nogenlunde til

den virkning, som finanskrisen har

haft på pakkeområdet det forgange år,

og på sigt skal medarbejderstyrken

tilpasses det faldende aktivitetsniveau.

Meget afhænger dog af,

hvordan økonomien generelt og

pakkemarkedet specifikt vil udvikle

sig i den kommende tid.

Logistik Danmark er stadig en

markant spiller på markedet for

erhvervspakker i Danmark, og

sammenlægningen med Posten AB vil

på sigt gøre virksomheden til et langt

mere komplet distributionsselskab.

Der bliver nu sat fuldt tryk på

arbejdet med at integrere det bedste

fra de to selskaber i et nyt stærkt

nordisk logistikselskab.

Fakta om GLS

General Logistics Systems (GLS) er britiske Royal

Mails europæiske pakkeforretning.

GLS har hovedkvarter i Amsterdam og opererer i 36

lande i Europa. Globalt samarbejder GLS bl.a. med

Royal Mails datterselskab Parcelforce Worldwide.

GLS blev grundlagt i 1989 med det internationale navn

German Parcel. Igennem 90erne voksede selskabet via

opkøb af andre tyske pakkeselskaber. I 1999 etablerede

selskabet sig i Holland under det nuværende navn og

satsede 100 procent på det europæiske marked.

I de følgende år blev der købt op i en lang række lande.

Bl.a. i Danmark hvor GLS overtog Pakke-Trans

Stafetten.

I Danmark har GLS bl.a. 400 Pakkeshops hos

Blockbuster, i udvalgte Coop butikker, tankstationer,

døgnkiosker og supermarkeder i Danmark, hvor kunder

kan indlevere og afhente pakker.

HK/Post & Kommunikation

HK/Post & Kommunikation har

aftalt, at der nu indledes drøftelser

med de faglige organisationer, således

at vore synspunkter, ideer og forslag

kan indgå i beslutningsgrundlaget.

frede

9


10

Hul i bunden af postkasse

Den globale krise rammer også brevposten og slår et dybt hul i den postale bundlinie.

Post Danmark fik i årets første ni

måneder et driftsresultat på 235 mio.

kr. efter skat mod næsten tre gange så

meget i samme periode sidste år.

Det markante fald er en følge af et

voldsomt fald i primært brev- og

pakkemængden. Og udviklingen

vender ikke. Resultatet af den

primære drift vil efter alt at dømme

blive markant lavere i år end i 2008.

- Det seneste år er antallet af breve

faldet med ni pct., mens faldet i

pakkemængden har været endnu

kraftigere. Det har i samme periode

kun været muligt at reducere omkostningerne

med 1,2 procent, hvilket

langt fra kompenserer for det

voldsomme fald i antallet af breve og

pakker, siger administrerende direktør

i Post Danmark K. B. Pedersen.

Befordringspligten koster

Post Danmarks omkostninger er i høj

grad bundet op på at der skal være et

landsdækkende, fast distributionsnet

med daglig omdeling til alle landets

10

husstande. Selv om Post Danmark har

rationaliseret, har det ikke været nok

til at sikre et driftsresultat, som

virksomheden er tilfreds med.

Post Danmarks samlede resultat for

perioden er et overskud efter skat på

1.709 mio. kr. mod 666 mio. kr. i

samme periode sidste år. Stigningen i

resultatet skyldes alene salget af

ejerandelen i belgiske De Post – La

Poste, som gennemførtes i tredje

kvartal.

- Midt i denne økonomiske trængte

tid er det glædeligt, at salget af De

Post – La Poste kan trække regnskabet

op. Salget giver en engangsindtægt,

men ændrer ikke ved den

kendsgerning, at vi skal tilpasse

virksomheden det store fald i brev –

og pakkemængden. Virksomheden

skal levere et langt stærkere driftsresultat

for at kunne modstå den

øgede konkurrence i et fuldt liberaliseret

marked, mener K. B. Pedersen.

Posten Norden

Posten Norden lægger ud med fokus

på omkostninger og i højt tempo.

Faldet i omsætningen slår

også igennem i det

nyfusionerede Posten

Norden. Derfor vil

postselskabet gennemføre

omfattende tiltag

for at tilpasse omkostningerne

samtidig med

processen med sammenlægning

fortsætter i

højt tempo.

På baggrund af den

nuværende økonomiske

situation går Posten

Norden efter hurtigt at

opnå stordriftsfordele,

sikre synergier og en

ensartet metode. Derfor

der sat gang i et intensivt

arbejde med at

samle virksomhederne,

udarbejde en fælles

målsætning og etablere

en langsigtet strategi.

Der er enighed om

målet: Posten Norden skal være den

mest konkurrencedygtige aktør inden

for kommunikations- og logistikløsninger

til og fra samt internt i

Norden.

Global krise smitter af

Siden efteråret 2008 har verden

oplevet en global krise, som har

påvirket de fleste sektorer og

markeder. Det gælder også Posten

Norden som mærker på pengepungen,

at den industrielle sektor langt fra har

haft det samme behov for logistikydelser

som tidligere. Samtidig har

den finansielle sektor sat fuld speed

på overgangen til elektronisk kommunikation.

Den bekymrende markedssituation

betyder en stærkt forringet

efterspørgsel og en kraftigt vigende

lønsomhed for aktørerne i postbranchen.

Effektiv sammenlægning

Posten Nordens administrerende

direktør Lars G Nordström konstaterer

i forbindelse med offentliggørelsen

af det første regnskab, at processen

med sammenlægningen fortsætter i et

højt tempo og er præget af stor

effektivitet:

- Både EU’s undersøgelse af vores

sammenlægning og opfyldelsen af de

efterfølgende forpligtelser blev

gennemført på utrolig kort tid. Takket

være vores medarbejderes helhjertede

indsats og engagement er det på meget

kort tid lykkedes os at samle kræfterne

i en fælles koncern, uden at vi

dermed har mistet fokus på vores

daglige forretning. Det betyder, at vi i

vores første eksterne rapport kan

udvise et forholdsvis godt resultat,

omstændighederne taget i betragtning.

Men der skal ikke herske nogen tvivl

om, at vi står over for et hårdt stykke

arbejde. Derfor arbejder vores

nyetablerede ledelsesgrupper

målbevidst på at forbedre og styrke

Posten Nordens nuværende og

fremtidige position. Det borger godt

for fremtiden.

frede


De forhandler dine krav

Forspillet til overenskomstforhandlingerne i 2010 er i gang.

Og der bliver lyttet til dine krav.

CO-industri forhandler Industriens

Funktionæroverenskomst, som også

lægger retningen for lokalaftalerne i

Post Danmark.

Formand Thorkild Jensen (Dansk

Metal og næstformand Børge

Frederiksen (3F) har inviteret

tillidsrepræsentanter fra alle arbejdspladser

til dialog flere steder i landet

inden overenskomstforhandlingerne

med Dansk Industri går i gang til

foråret.

HK/Post & Kommunikation har

opfordret tillidsrepræsentanterne til

at møde op og gøre opmærksom på

de vigtigste krav fra arbejdspladserne

i Post Danmark-koncernen.

Fællestillidsrepræsentant Birgit

Jakobsen, Servicecenter Regnskab,

fulgte opfordringen og mødte op til

dialog en torsdag aften i Holbæk.

Birgit opfordrede Thorkild og Børge

til især at have fokus på genebetaling

for hele lørdag og fremhævede at

Grundlovsdag burde være en

overenskomstmæssig fridag med løn -

ikke en feriedag.

Kort vej til toppen

Næstformand Eigil Johannesen deltog

også på mødet:

- Jeg deltog første gang på et sådant

møde i 2006 ( om OK07/red) og fandt

det inspirerende. Jeg er kørt til

Holbæk, da jeg har andre aftaler, når

mødet holdes i København. Det er

lidt imponerende, at vore øverste

forhandlere bruger så megen tid på

dialog med kollegernes tillidsrepræsentant.

Det er i hvert fald et godt

eksempel på, at der ikke er så langt

mellem „top og bund“ i fagbevægelsen

- hvis man engagerer sig i

debatten.

Eigil Johannesen benyttede lejligheden

til at støtte kravet om, at den

overenskomstmæssige pension skal

ud over de 12% (kravet fra kollegerne

er 15%). Post Danmark har afvist at

forhøje den nuværende pensionsordning

med mindre der aftales en

forhøjelse ved de centrale forhandlinger.

Overenskomst overalt

På mødet blev også drøftet de særlige

betingelser, som stilles for at HKerne

kan kræve overenskomst på en

arbejdsplads (= at mindst halvdelen

skal være medlem).

Den regel bruger Post Danmark helt

bevidst til at afvise, at HKerne i

datterselskabet Budstikken A/S kan få

overenskomst.

Det betyder bl.a. at de ansatte ikke

har ret til feriefridage og at kollegerne

kan beordres på afspadsering samme

dag.

HK/Post & Kommunikation har

gentagne gange opfordret til

overenskomstdækning.

Koncernens nye HR-chef har

gentagne gange bekræftet, at koncernen

kan - men ikke vil tegne overenskomst.

Krav til OK2010

Når der i starten af det nye år

indledes overenskomstforhandlinger

mellem arbejdsgiverne i Dansk

Industri ( DI) og lønmodtagerne i COindustri,

så møder HK op med et

ultimativt krav: 50 procents-reglen

skal afskaffes.

- Hvis ikke vi får et resultat, hvor vi

får afviklet 50 procents-reglen, så er

vi simpelthen nødsaget til at stemme

nej, siger formand for HK/ Privat ,

Karin Retvig.

Birgit Jakobsen opfordrede til fokus

på genebetaling og til at gøre

Grundlovsdag til fridag med løn.

50-procents reglen har redet

HK’erne som en mare i årtier, idet

den betyder, at der skal være 50

procent HK-medlemmer på arbejdspladsen,

før man kan få overenskomst

med virksomheden.

Reglen stammer helt tilbage fra den

første overenskomst, som HK indgik

i 1930’erne, og andre faggrupper har

ikke en lignende regel.

Det er den regel Post Danmark helt

bevidst bruger til at afvise, at HKerne

i datterselskabet Budstikken A/S kan

få overenskomst. Det betyder bl.a. at

de ansatte ikke har ret til feriefridage

og at kollegerne kan beordres på

afspadsering samme dag.

frede

Ligeløn i Post Danmark?

Er du chef eller leder ansat i Post

Danmark giver det lidt ekstra i

lønningsposen, hvis du er mand.

Totalt set får kvindelige chefer næsten 4 procent mindre i

løn end des mandlige kolleger.

Det viser de første resultater af Chefkedsens lønstatistik

2009/2010. Den samlede statistik omfatter alle chefer og

ledere ansat i Post Danmark uanset hvilket chef/lederjob,

de har. Deres nuværende job kan være i Breve Danmark

eller Posten Norden (fællesfunktioner).

Mere tydelig er uligelønnen, hvis man ser på en gruppe

med både mandlige og kvindelige chefer. Kvindelige

postmestre får 7 procent mindre end deres mandlige

kolleger, selvom de har samme opgaver.

Indsamlingen af data er ikke afsluttet og der kan

derfor ske ændringer, når de endelige tal foreligger.

Indtast dine aktuelle data nu. Jo flere der gør det, jo

bedre bliver statistikken.

Gå ind på:

www.hk.dk/post>chefkredsen>Lønstatistik 2009

Dine fordele:

Du får adgang til oplysninger om den gennemsnitlige løn

for det job, du har.

11


- Vi kan som

fagforening ikke

acceptere at

økonomiske

tilpasninger

udvikler sig til

vilkårlige

afskedigelser,

fastslår Eigil

Johannesen.

12

Når arbejde er en mangelvare

HK/Post & Kommunikation holder fast i, at der skal være en

direkte sammenhæng mellem bortfald af arbejdsopgaver og

afsked eller overtallighed.

På få år er Danmark gået fra næsten

fuld beskæftigelse til en kraftigt

stigende arbejdsløshed.

Den udvikling har også ramt Posten

Norden AB’s danske selskaber.

Faldende indtjening er en økonomisk

udfordring – en udfordring som bl.a.

bliver søgt løst ved at skære i antallet

af medarbejdere.

Ingen er sikker i sit job; arbejde er

simpelthen blevet en mangelvare.

HK/Post & Kommunikation

har gennem mange

år holdt fast i princippet

om, at det er den/dem,

hvis arbejde der falder

væk, der bliver berørt.

Kort sagt er kravet, at

der skal være en direkte

sammenhæng mellem

bortfaldet af opgaver og

overtalligheden/afskedigelsen.

- Det standpunkt er

gennem årene blevet

udfordret af ledelser og

berørte medlemmer, men

som fagforening har vi

holdt fast uanset kritik eller opfordringer

til særlige hensyn, fastslår

næstformand Eigil Johannesen.

- Hvorfor holder HK/Post &

Kommunikation fast? Har tiden ikke

ændret sig?

- Når der bliver længere mellem

jobbene - og ikke mindst de bedre job

- er det klart, at medlemmer med den

højeste risiko ønsker bedre muligheder.

Det er helt naturligt.

- Det er imidlertid vor opfattelse, at

den hidtidige politik er den mindst

uretfærdige - ikke mindst i en

situation, hvor der er mangel på job

og konsekvenserne for den enkelte

derfor des større. Det er aldrig sjovt

at miste sit job. Det er det ikke for

nogen, siger Eigil Johannesen.

12

Afsked skal være saglig

- Vi kan som fagforening ikke

acceptere at økonomiske tilpasninger

udvikler sig til vilkårlige afskedigelser.

Tillod vi større vilkårlighed, ville

endnu flere medlemmer leve i

utryghed med konstant frygt for

deres job. Ved at fokusere på det

konkrete bortfald af opgaver, sikrer vi

ihvertfald en vis grad af saglighed i

den konkrete situation. Det betyder

også, at der efterfølgende faktisk er

meget få sager om usaglig afsked,

fastslår Eigil Johannesen.

Over de senere år har HK/Post &

Kommunikation som oftest også

indtaget det standpunkt, at når den

berørte kreds er kendt, er det ledelsen

der skal foretage de nødvendige

fravalg. HK/Post & Kommunikation

ser det ikke som sin opgave at vælge

mellem medlemmerne.

- Vi har en opgave i at sikre flest af

vore medlemmer et job. Det vil sige

påvirke ledelsen inden beslutningerne

træffes. Og når ledelsen har truffet sin

beslutning skal vi hjælpe flest mulige

medlemmer med at komme i et andet

job igen. Det er det vi gør i Omflytningsnævnet,

forklarer Eigil johannesen.

HK/Post & Kommunikation mener,

at alle arbejdskraftbehov i koncernen

skal drøftes i Omflytningsnævnet:

- Ledige HK-job bør dækkes med

HKere. Det gælder især i den

nuværende situation, hvor arbejde -

især godt arbejde - er en mangelvare,

slutter Eigil Johannesen.

frede

Der skal være en direkte

sammenhæng mellem de

opgaver, der forsvinder og de

medarbejdere, der bliver

overtallige/afskediget.


medlemsfordele

Udnyt dine medlemsfordele

igennem HK/Post & kommunikation

Lån & Spar er det bedste fra to bankverdener: Stor nok

til at vores forretning kører bundsolidt, og lille nok til at

være tæt på kunderne og opbygge det tillidsforhold, der

er så vigtigt, når vi skal samarbejde om noget så personligt

som din økonomi og dine drømme.

Så gør som mange af dine kolleger og få kontant glæde af

de medlemsfordele, PoKo har skaffet dig hos Lån & Spar.

Ud over klækkelige rabatter på låne om kost ninger og

favorable rentesatser, får du enestående medlems tilbud

skræddersyet til din hverdag og økonomi.

Se alle dine medlemsfordele, som PoKo har forhandlet sig

frem til på pokobank.dk eller ring på 33 78 19 54 og få

mere at vide.

13


Julerierne med

inspiration fra

julemærket skal

du naturligvis

købe på det

rigtige

(jule)posthus.

14

Julepynt på julekort

Julemærket 2009 er tegnet af

designeren og illustratoren Birgitte

Els-Schleuder (th), der selv ser juleog

adventstiden som et af årets

absolutte højdepunkter. Oprindeligt

uddannet strikdesigner med mange års

erfaring inden for branchen, er det nu

illustrationsopgaver der er trådt i

forgrunden, især til motivkort.

Køb ind til julen

på posthuset

Den poetiske stil fra årets julemærke

findes på flere af posthusenes

juleprodukter bl.a. på Post Danmarks

julekort 2009. Det er skabt som en

billedramme med filigran, der kan

14

Årets Julemærkekunstner er inspireret af den

gamle poetiske julepynt.

foldes ud og stilles som pynt i f.eks.

vindueskarmen. Midt i rammen

svæver det fineste

julepynt som en uro. Julekortet

koster 30,00 kr. og 5,50 kr. i porto.

Motiver fra julemærkerne går igen på

lampekort til fyrfadslys, gavepapir,

til og fra kort og pins til at sætte på

tøjet.

Julerierne med inspiration fra

julemærket kan købes på landets

posthuse.

Pusterum

Hvert år får ca. 700 børn mellem 6 og

14 år, der ikke trives i hverdagen, et

tiltrængt pusterum på et julemærkehjem.

Her får de – med afsæt i det enkelte

barn – hjælp til at finde livsglæden og

selvtilliden igen. I de senere år har

især mange overvægtige børn fået

hjælp til at bryde usunde mønstre,

tabe sig, leve sundere og få mere tro

på sig selv. Et ophold på et

julemærkehjem varer typisk 10 uger

og er gratis for forældrene.


Julemærket

Postekspedient (senere postmester)

Einar Holbøll fik idéen til julemærket

i 1903 og allerede året efter udkom

verdens første julemærke. Prisen var

dengang 2 øre.

Idéen om julemærker også blevet en

verdensidé. Julemærker bliver nu

hvert år udgivet i over 110 lande.

De første 6 års indsamling gik til

opførelsen af Julemærkesanatoriet

ved Kolding, som blev indviet i 1911.

I tidens løb har der været julemærkehjem

i følgende byer: Juelsminde -

Mørkøv - Svendborg - Lindersvold

ved Fakse - Kollund - Hobro - Ølsted

- Skælskør.

I dag er der 4 Julemærkehjem.

Læs mere om Julemærkefonden og

dens arbejde på julemaerket.dk.

Julemærkemarchen

Du kan nå det endnu: Vær med i

julemærkemarchen den 6. december –

sammen med 23.000 andre.

Igennem årene har Julemærkemarchens

deltagere gået mere end

10.000.000 kr. sammen til Julemærkefonden.

Søndag den 6. december starter flere

end 23.000 deltagere fra 63 forskellige

startsteder i landet på den 33.

julemærkemarch. De betaler for at gå

5 eller 10 km og overskuddet går

ubeskåret til Julemærkefondens

arbejde.

Du kan melde dig til på startstedet

(find det nærmeste på http://

www.julemaerkemarchen.dk)

Kort fortalt starter man marchen

mellem kl. 9 og 11 på sin valgte rute

og har betalt enten 20 kr. (for et

diplomstartkort) eller 50 kr. (for et

medaljestartkort).

I 2008 kunne Julemærkemarchen

overrække 700.000 kr. til Julemærkesagen

(foto). Desuden tildeles to af de

fire Julemærkehjem på skift (et i

Jylland og et på Sjæl-land) hvert år

15.000 kr. til indkøb af materiel til

glæde og gavn for

Jule-mær-kehjemmenes børn.

Julemærkesagen finansieres ved det

årlige salg af Julemærket, og modtager

næsten ingen offentlig støtte. Derfor

er der virkelig brug for støtten fra

Julemærkemarchen til driften af

hjemmene.

Læs mere om Årets Julemærkemarch

på julemaerkemarchen.dk.

Du støtter hver

gang du sælger

Julemærkesagen meget afhængige af

Post Danmark og de velvillige

postansatte, der gratis har påtaget sig

det store ekstraarbejde med at sælge

julemærker i den travle juletid og

igennem 100 år har solgt over 3

milliarder julemærker.

I 1990 sagde alle postansatte – på

initiativ fra Dansk Post- og Giroforening

(HK/Post & Kommunikations

forgænger) nej til den provision,

de fik for hvert julemærke, de solgte.

Provisionen var den samme som

frimærkeforhandlerne fik. Betingelsen

for at sige nej til provisionen var, at

hele overskuddet skulle gå til

julemærkehjemmene.

Sådan har det være siden – så for

hvert julemærke du sælger, er du med

til at støtte julemærkesagen.

Julemærkehjemmene hjælper i disse

år ca. 700 børn på årsbasis.

frede

Til venstre:

Formanden for

Julemærkefonden

Søren Revn Jensen

præsenterer årets

julemærke for

bl.a. kronprinsesse

Mary.

Til højre: Prins

Ingolf kunne

aflevere 700.000

kroner fra

Julemærkemarchen

2008 til

Julemærkefonden.

15


Hist.com.POST

Hist.com.POST er

smånyt fra ind- og

udland.

Der er også plads

til din historie eller

noget, du bare lige

vil fortælle –

gerne med et foto.

Skriv, ring eller

mail – adresser

finder du på side 2

Den 15. januar

2009 underskrev

frimærkechef Lene

Reipuert (tv)

kontrakten om den

nye

trykmaskine fra

danskejede

Nilpeter A/S.

16

Selvklæbende frimærker

Siden den 27.

oktober behøver

danskerne ikke

længere at slikke

deres frimærker i

nakken. Post

Danmark har udgivet

landets første

selvklæbende

frimærker lige til at sætte på breve og

postkort.

- Frimærkerne bliver produceret på

en helt ny højteknologisk trykmaskine,

der sikrer, at vi fremover

kan bruge den nyeste trykteknik og

kombinere det med den klassiske

trykteknik stålstik

på de udgivelser,

hvor det giver

mening. Det er der

kun ganske få

trykmaskiner, der

kan præstere, siger

frimærkechef Lene

Reipuert.

Den nye maskine

lægger ud med en

frimærkeserie med vinterhygge og

legende børn i sneen, som tegner og

illustrator Jens Hage har skabt. De

første selvklæbende frimærker

udkommer i værdierne 5,50 kr., 6,50

kr., 8,00 kr. og 9,00 kr.

Desuden udkommer helt nye

filateliprodukter og gode kendinge i

nye klæder.

16

Posten Norden

køber belgisk

Post Danmark har haft et godt

udbytte af en belgisk handel. Nu har

Posten Norden opkøbt den belgiske

transportvirksomhed EKL og kan

tilbyde stærkere logistikløsninger til

og fra Norden via Europa.

Posten Norden bliver eneejer af

virksomheden, der har Belgien og dele

af Frankrig som sit hjemmemarked og

desuden står for en stor andel af

transporterne til det øvrige Europa.

- Med erhvervelsen af EKL styrker

Posten Norden sin kapacitet til at

opfylde efterspørgslen efter leverancer

og komplette logistikløsninger

mellem Europa og Norden, siger

Henrik Höjsgaard, der er chef for

forretningsområde Logistik i Posten

Norden.

Under navnet HIT Belgium skal

EKL indgå i Posten Nordens logistikvirksomhed

i Centraleuropa, som

allerede har aktiviteter med terminaler

i Lübeck i Tyskland samt ‘s-

Heerenberg i Holland.

EKL blev grundlagt i 2004 og har

hovedkontor og hovedterminal i

Eupen i Belgien. EKL har sin største

markedsandel inden for de såkaldte

in-night transporter, dvs. leverancer

af gods til virksomheder i nattetimerne,

især bilbranchen, fremstillingsvirksomheder

og reservedelsproducenter

inden for landbrug.

De vil ha’ postbank

Håbet om en egentlig britisk

Postbank har fået nyt liv efter en

positiv melding fra den britiske

premierminister Gordon Brown.

I det britiske filialnet bliver der

tilbudt enkle finansielle ydelser

som f.eks. opsparing, en konto

som man kan hæve fra og et

mastercard.

Nu vil briterne have en rigtig

Postbank, som kan tilbyde alle

bankprodukter. Kravet har fået

medvind efter de private bankers medvirken til og ageren under finanskrisen.

De postansattes fagforening, Communication Workers Union (CWU), er sammen med interesseorganisationer

med i en kampagne for etablering af en Postbank. Kampagnen støttes bl.a. af Den

nationale forening for mindre Erhvervsdrivende, Britiske Pensionisters Sammenslutning og

Postbutikkernes Forening.

Det fælles mål er at skabe grundlag for at bevare et tæt posthusnet ved at udvide med bankforretninger.

Postsko

Birgit N. Willingskov har været på en

fantastisk rejse i Australien. Selv om

man er på ferie kan man ikke lade

være med lige at kigge på, hvordan de

har indrettet et postkontor eller (som

på fotoet) en postkasse. På øen

Kangaroo Island, kørte hun forbi den

flotte postkasse - i outbacken må man

gerne bruge hjemmelavede postkasser.

Bulgarsk postalarm

Den bulgarske transportminister

Alexander Tsvetkov har pudset den

offentlige anklager på det statsejede

bulgarske postvæsen efter at have set

den seneste revisionsrapport.

Revisionen har afdækket adskillige

uregelmæsssigheder. De mest alvorlige

i forbindelse med indkøb af biler.

Det bulgarske postvæsen brugte 11

millioner bulgarske Levy (42 mio dkr)

på nye biler i perioden. Alene 2007

blev der købt 245 biler for 37 mio dkr.

Stykpris 150000 dkr.

I stærk kontrast blev der i 2008 kun

købt 8 biler for den svimlende sum af

godt 5 mio dkr – stykpris 645000!

Revisionen konstaterer at hele den

fastlagte indkøbsproces med

offentlige udbud er kortsluttet i

forbindelse med valg af leverandør.

I et af udbuddene i 2008 blev tre

biler købt for 2½ mio dkr – 50

procent mere end tilbuddet fra en

anden leverandør.

Der er også andre tal, der får

ministerens røde lampe til at blinke.

På et år er overskuddet faldet til en

tredjedel. Og gælden er vokset med 40

procent.

Den bulgarske regering er i øvrigt

ved at gøre klar til en privatisering af

postvæsenet forud for den planlagte

åbning af postmarkedet i 2011. Staten

beholder 51 procent af aktierne, mens

resten bliver sat til salg.

Ifølge regeringen står investorerne

parat.


RAFFINADERIET.DK


17


Feriehusene 2010

Ansøgning om feriehus og ferielejlighed i

2010 kommer i næste nummer

Normalt er det i årets sidste nummer af Tidende du

finder alle oplysninger om ansøgning, tildeling. priser

og meget mere om HK/Post & Kommunikations

Feriehuse for det kommende år.

Den tradition er lavet om med omlægningen fra 11 til

9 numre om året.

Ansøgningsskemaer og alt det andet bringer vi i

tidende nummer 1 2010.

Du kan få et forkig på hjemmesiden. Her kan du se det

store udvalg af huse og ferielejligheder til favorable

medlemspriser plus priserne for 2010.

Her kan du også se ledige perioder uden for skoleferien

(de perioder der er ledige ved redaktionens

slutning, kan du se på side 19). De perioder kan du

leje allerede nu.

Du kan stadig bruge juleferien til at lægge planer. Men

ansøgningsskemaer for feriehuse i Danmark (skoleferien)

og ferielejligheder i London, Paris, Berlin og Prag

(2. halvår 2010) finder du i nummer 1, som udkommer

cirka den 21. januar 2010.

Der vil stadig være rigelig tid til at søge!

18

18

Feriehusene

Ledige uger i resten af 2010

Redaktionen er sluttet den 10. november 2009. Det

betyder, at nogle uger kan være udlejet i

mellemtiden.

Jydepotten 49,50,51

Ællingen 49,50,51,52,53

Sylve 49,50,51,53

Bomhuset 49,50,51,52

Giro 49,50,51,52,53

PostA 49,50,51,52

PostB 49,50,51,52,53

PostC 49,50,51,52,53

Arken 51

Bøgebo 50,51

Ærø1 Under ombygning – udlejes ikke

Ærø2 Under ombygning – udlejes ikke

Hans 49,50,51,52,53

HOC 49,50,51

Birgitte 49,50,51

Gorm 51

Skawbo 50

Dræbel 49,50,51

MC 49,50

Rævebo 51

Jens 50,51,52,53

Sønderjyden 51,52

Blåvand Alt udlejet

Søhuset 49,50,51

Paris Alt udlejet

Udover vores egen lejlighed har vi en lejlighed i Paris i kommission,

se på hjemmesiden undermedlemstilbud – ledige uger 50,51,53

London Alt udlejet

Prag 52

Berlin Alt udlejet

København 52,53

Wildersgade*) 53

Wildersgade**) Alt udlejet

Wildersgade***)


HK/Post & Kommunikations Feriehuse

Ledige uger i første halvår 2010

Redaktionen er sluttet den 10. november 2009.

Det betyder, at nogle uger kan være udlejet i mellemtiden.

Jydepotten 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26

Ællingen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Sylve 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24

Bomhuset 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26

Giro 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,15,17,19,21

PostA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25

PostB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26

PostC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25

Arken 1,2

Bøgebo 1,2,3,4,6,9,10,11,14,23

Ærø1 Under ombygning - det annonceres i tidende, når Ærø er klar til udlejning

Ærø2

Hans 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,18,19,20,23,24,26

HOC 1,2,4,6,8,9,11,12,20,24

Birgitte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26

Gorm 1,2,4,5,6

Skawbo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Dræbel 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,18,21,22,23

MC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,17,18,22,23,24

Rævebo 2,3,4,5,6,10

Jens 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,16,18,19,25,26

Sønderjyden 1,2,3,4,5,11,16

Blåvand 1,5

Søhuset 1,2,3,4,5,9,10,11,12,18

Paris 1,2,5,6,8

London 1

Berlin 1,3

Prag 1,2,3,4,5,6,9

København 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26

Wildersgade*) 2,4,8

Wildersgade**) 7,8

Wildersgade***)

*) Weekenden i de nævnte uger er ledig (fredag kl. 14.00 – søndag kl. 22.00)

**) I ferieperioderne prioriteres hele uger før weekend.

***) Øvrige ledige hele uger kan lejes 3 uger før lejemålet.

Feriehusene:

Tlf. 3330 4221

e-mail: 54ferie@HK.DK

Følgende huse udlejes ikke i weekenden:

Arken, Bøgebo, Gorm, Skawbo, Rævebo,

Blåvand, Jens, Sønderjyden, samt lejlighederne

Paris, London, Berlin, Prag

Ferielejlighederne

på Ærø er under

ombygning og får

ny indretning.

Glæd dig til et

besøg på den

dejlige ø. Det

annonceres i

tidende, når Ærø

er klar til

udlejning.

19


RODEKASSEN

Rodekassen er

gratis for alle

medlemmer af

HK/Post &

Kommunikation.

Her kan du købe,

sælge, hilse, drille

og hvad du ellers

har lyst til

(næsten),

Rodekassen har

ultrakort deadline:

Ca. 10 dage efter

den normale

sidste frist på side

2 (ring evt. til

redaktøren).

Medlemstilbud

20

Låneforeningen

Alle ordinære medlemmer af HK/Post

& Kommunikation kan få markedets

billigste lån i Tjenestemændenes

Låneforening.

Tjenestemændenes Låneforening

tilbyder lån til markedets laveste

renter. Spørg din tillidsrepræsentant

om et ansøgningsskema. Du kan også

ringe (3330 4500) eller bestille online

på www.hk.dk/post.

Du skal være fyldt 20 år og skal

have været ansat i mindst 1 år.

På Låneforeningens http://

www.tjlaan.dk/ kan du læse mere. Her

kan du også hente et ansøgningsskema

.. men HUSK - det skal sendes til

HK/Post & Kommunikation !

Udlånsrenten er p.t. 5,75 %.

Frankrig

La Motte

Charmerende gammelt byhus med

tagterrasse i uspoleret landsby ca. 25

km fra kysten. Huset er veludstyret

med plads til 5-6 personer.

Gode muligheder for golf og vandreture

i området, og mange gode

vinchateauer. Pris fra 2000-4000 kr./

uge.

Tlf: 75 83 75 34. E-mail:

jc.hansen@get2net.dk

www.lamotte.dk

Paris

Lejlighed i Paris nær Pompidou

Centret udlejes på ugebasis!

Lejligheden ligger i Marais kvarteret/

3. arr. Det er ca. 250 meter fra

Pompidou Centret, og dermed i gåafstand

til de fleste af seværdighederne

i Paris.

Lejligheden er på 44 kvm, og består af

en stor stue og et mindre soveværelse.

I soveværelset er der en stor seng og

en hems til børnene, mens der i stuen

er en sovesofa. Så i alt kan I bo 6

personer i lejligheden (men ingen

husdyr). Lejligheden er fuldt møbleret.

I skal bare selv have sengelinned

og håndklæder med.

Den ligger på 4. sal.

Prisen er 3800,- kr. for en uge.

Lejeperioden er fra fredag kl. 14 til

fredag kl. 14.

Lejligheden udlejes via HK/Post &

Kommunikations feriehuse.

Ring på 3330 4221.

20

Danmark

Rønde/Djursland

2 store luksusferieboliger 275 og 350

m2 med plads til 20 pers. i hver.

Her er havudsigt og ca. 1 km. til

vandet.

Vi lejer også ud i weekends.

Har du fået lyst til at høre mere så kik

ind på

www.roendegaard.dk

eller kontakt os på tlf. 40203558

Bornholm

Ferielejlighed på landet med plads til

4 personer udlejes.

Pris pr. uge er 2800 kroner.

Tlf. 5647 0532 (bedst efter kl. 19)

Thy og Blåvand

Ferielejligheder i Danmarks største

nationalpark Thy og i Blåvand.

Aggerhavn ferieby: Ferielejlighed til

5 personer. 3 soveværelser, stue

med åbent køkken og udgang til dejlig

terrasse. Fri adgang til indendørs

pool, sauna og bordtennis.

Blåvand: Lejlighed til 6 personer

fordelt på 3 soveværelser, stue og

åbent køkken, udgang til dejlig

terrasse og lille have. Fri adgang til

indendørs pool, spa og sauna.

Se evt. mere på www.mostgaard.dk

j.mostgaard@mail.dk

tlf. 86141782 og 40764995

Hejlsminde/Sønderjylland

Hyggeligt 52m2 træsommerhus

udlejes. Huset er løbende renoveret og

fremtræder lyst og venligt.

Komb. stue/køkken, tv/parabol/

stereoanlæg/brændeovn/hjørnesofa

m.v. Vaskemaskine og microovn.

3 soverum (et med TV) I alt til 5

personer.

Fra udestuen kan udsigten nydes til

Lillebælt.

2 min. til stranden. 5 min. til indkøb,

restaurant og minivandland. 300 m. til

campingplads med

swimmingpool. Nyd også udsigten fra

de 80m2 træterrasse rundt om huset.

Steen Nielsen, Alpedalsvej 43 A,

6000 Kolding

Tlf. 75503764

Email: steen-alpe@stofanet.dk

Klegod Søndervig

Hyggeligt sommerhus, totalt moderniseret

i år 2003/2004, udlejes hele året.

Huset ligger meget naturskønt og

ugenert tæt ved klit og lyng beplantning

og kun 8 min. gang til Vesterhavet,

tæt ved købmand, samt Put And

Take Fiskesø, og er derfor særdeles

velegnet til en familieferie med små

børn.

Huset er til 4 personer og indeholder

2 soveværelser med 2 senge.

I huset er der varmt vand, og det

opvarmes med el.

Huset indeholder kaffemaskine,

vaskemaskine, brændeovn, sauna,

fjernsyn med parabol, CD/

kasetteradio, grill, havemøbler og

liggestole, samt stor træterrasse

omkring hele huset

Ingen husdyr!

Ugepris: 1500.kr – 3175. kr excl.

forbrug

Birthe & Jørgen Eybye

tlf.97127877/22206541

Email yz4@post.dk

Postpensionisternes

klub for Storkøbenhavn

Tirsdag den 8. december kl.

17.30 er der vor traditionelle

julekomsammen med ta-selv-bord,

banko og sange. Pris i år 175 kr for

mad, 2 øl, en lille én til maden samt

kaffe og småkager. Der må som

sædvanlig gerne være ledsager med.

Tilmelding på møderne eller på tlf.

4494 8169 eller 4494 6379 senest

4. december. Sidste frist for afbud

er den 6. december.

Tirsdag den 26. januar kl. 15

kommer tidligere overrabbiner Bent

Melchior og fortæller om sine

oplevelser gennem et langt

begivenhedsrigt liv.

Onsdag den 3. februar kl. 10.45

skal vi se Metroens værksteder og

deres kontrolcentral. Vi mødes kl.

10.45 ved Metrostation Ørsted og

går samlet til kontrolcentret.

Bagefter går vi i Fields og spiser en

hakkebøf og får en øl til. Prisen

bliver 100 kr, men vi må kun være

20, så meld dig i god tid.


Jubilæumsgaver

Alle afdelingens jubilarer får

en flot jubilæumsgave:

HK/Post & Kommunikation har

jubilæumsgaver til medlemmer, der

har 25 eller 40 års jubilæum i Post

Danmark:

25 år: Skrivesæt Cross

40 år: Stelton isspand

Du kan også vælge en anden gave:

* Bernadotte thermokande (Georg

Jensen)

* Alvar Aalto vase Jubilæumsgave

* Move-easy kuffert

Ring til HK/Post & Kommunikation

på telefon 3330 4500 senest 2

måneder før dit jubilæum. Du kan

også sende kuponen her på siden,

hvis du har jubilæum i år -eller bestille

på www.hk.dk/post.

Har du jubilæum i 2010, så send

dit ønske nu ! Du kan ikke få

gaven byttet bagefter.

Jubilæer 2010

Ordinære medlemmer af HK/Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1.

halvår af 2009.

Listen baserer sig på oplysninger fra Post Danmark.Tidende påtager sig intet

ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.

Enkelte jubilarer har ikke ønsket offentliggørelse – det respekterer vi.

Jubilarerne er fordelt på HK/Post & Kommunikations regioner.

Jubilæumsdatoen står i parentesen.

Region Øst- og

Nordjylland

40 år

Februar

Salgsass. Nina G.Mortensen, Thisted

(15)

25 år

Marts

Ktass. Jette L.Sams, Personalecenter

Vest (20)

Juni

Ass. Jette Lund Mortensen, Postområde

Østjylland (7)

Region København

Bornholm

50 år

Marts

Salgsass. Yvonne V.Jensen, Købmagergade

(1)

40 år

Januar

Business supporter Ellen K.V.Jensen,

Storkundesalg (1)

Februar

Ktass. Jytte Pedersen, Personalecenter

Øst (1)

Postfuldmægtig Erik Jensen, BIS (16)

Postfuldmægtig Allan J.Finne,

Brevproduktion & Transport (20)

April

Key account manager Marianne

Fenger, Erhvervskunder (1)

Oktass. Anny I.Larsen, Christiansmindevej

(1)

Ktass. Inge-Lise Torm, Servicecenter

Regnskab (1)

Procesudv.konsulent Finn

V.Jørgensen, Logistik Danmark (23)

Maj

Ass. Susanne Nielsen, Servicecenter

Kunde (1)

Hugo V. Fersbye, Tåstrup (31)

Maj

Salgsass. Birthe D.Henriksen, Allerød

(1)

Juni

Ktass. Karen N.Larsen, Servicecenter

Regnskab (1)

25 år

Januar

Proceskonsulent Charlotte

M.K.Bentzen, Forretningsintegration

(14)

Logistikkonsulent Jan B.Konrad,

Brevproduktion og Transport (14)

Februar

Indkøbskonsulent Anna S.S.Smed,

Frimærker (1)

Ass. Susanne Holm, Personalecenter

Øst (1)

Ass. Hanne Larsen, Servicecenter

Kunde (4)

Salgsass. Jette Plesner, Albertslund

(18)

Ass. Svend K.Thomsen, Servicecenter

Kunde (25)

Marts

Ass. Tina J.Giltoft, Servicecenter

Kunde (6)

April

Salgsass. Ulla L.Jensen, Virum (1)

Kvalitetskonsulent Bo G.Holtenbang,

Logistik Danmark (15)

Maj

IT-koordinator Claus H.Johansson,

Logistik Danmark (22)

Fortsættes

næste side

21


Jubilæer

2010

fortsat

22

Region Sjælland

Lolland Falster

40 år

Marts

Oktass. Dorte D.Nielsen, Sundparken

Posthus (20)

Maj

Yrsa C.Leth, Midtsjællands Postcenter

(1)

Juni

Salgsass. Ulla K.Hansen, Nakskov (1)

Salgsass. Sonja M.Hansen, Næstved

(1)

25 år

Juni

Salgsass. Hanne M.Pedersen, Holbæk

(7)

Region Syd- og Vestjylland

25 år

Maj

Salgsass. Lisbeth Justesen, Kolding

(20)

Region Fyn og

Sønderjylland

25 år

April

Salgsass. Irene Riber, Odense

Banegård (18)

Salgsass. Ulla Hausmann Hansen,

Svendborg (22)

Salgsass. Linda M.Olesen, Svendborg

(29)

Chefkredsen

40 år

Januar

Løn- og personalekonsulent Bente

Kivsmose, Personale (1)

Økonomichef Niels Christian

Andersen, Købmagergade (7)

HR-chef Birgitte Munksgaard,

Personale (1)

25 år

Januar

Kundechef Minna Boel, Århus (1)

April

Filialchef Anette K.Danielsen, Århus

(21)

.

22

F@gposten

Nyt fra sekretariat, afdelingsbestyrelse & udvalg

Information

HuskeBoxen

Kørepenge 2009

Satser for erhvervsmæssig kørsel i

egen bil i 2009:

Skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil

- kørsel til og med 20.000 km: 3,56

kr.pr. km.

Skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil

- kørsel over 20.000 km: 1,90 kr. pr.

km.

(OBS: den høje sats kun efter særlig

kørselsbemyndigelse fra din chef).

Kørsel ud over 20.000 km: 1,90 kr.

pr. km

Lægebesøg i arbejdstiden

Kan du planlægge dit lægebesøg skal

det som udgangspunkt aftales uden

for arbejdstiden. Du har ret til at gå til

læge- eller tandlæge i arbejdstiden,

hvis du ikke kan få en tid uden for din

arbejdstid, eller hvis det er af akut

karakter. Under alle omstændigheder

skal fraværet søges placeret til mindst

mulig gene for din arbejdsplads.

Ved almindelige lægebesøg, ambulant

hospitalsbehandling, behandling hos

speciallæge eller tandlæge eller

ordineret behandling f.eks. ved

fysioterapeut eller kiropraktor har

funktionæren lov til at være fraværende

med løn. Besøget skal dog være

et nødvendigt led i funktionærens

helbredelse herunder også indledende

undersøgelser for at konstatere, om

funktionæren virkelig er syg.

Skyldes sygdommen graviditet

gælder der særlige forhold.

0-dage (arbejdsfri dage)

Post Danmark og Leasing:

Begrebet 0-dage bruges i forbindelse

med deltidsansatte, som har brug for

arbejdsfri dage for at holde deres

beskæftigelsesgrad i en normperiode.

En 0-dag er en arbejdsdag på 0 timer,

der tælles med i normen. Det skal

derfor af tjenesteplanerne/

bemandingsplanerne fremgå hvilke

dage, der er fridage og hvilke dage, der

er 0-dage.

Ifølge lokalaftale nr. 9 Arbejdstid §13

må en 0-dag kun undtagelsesvis

inddrages:

Det henstilles, at medarbejdere, hvis

tjeneste er fordelt på et færre antal

arbejdsdage end for fuldtidsbeskæftigede,

så der udover ordinære ugentlige

fridage indgår arbejdsfri dage (0-dage),

kun undtagelsesvis tilkaldes på

sådanne dage.

Man står ikke til rådighed for

arbejdspladsen på en 0-dag. En 0-dag

svarer til en fridag, men der gives dog

ikke kompensation, hvis en 0-dag

undtagelsesvis (og ’undtagelsesvis’

skal opfattes helt bogstaveligt!) må

inddrages.

Hvis det er aftalt eller bestemt, at en

0-dag altid falder på en bestemt

ugedag, så vil man ikke have ret til en

ekstrafridag i forbindelse med, at en

skævhelligdag falder på denne dag.

Eks.: Hvis man altid har en 0-dag på

en mandag, så har man ikke krav på

en ny fridag 2. påskedag, 2.pinsedag,

eller hvis 1. – 2. juledag eller nytårsdag

falder på en mandag.

Omsorgsdage

Medarbejdere i Post Danmark A/S,

Post Danmark Leasing A/S og delvis

virksomhedsoverdragede medarbejdere

har ret til omsorgsdage.

Her får du et uddrag af aftalerne – se

det hele i HuskeBoxen på

www.hk.dk/post.

Fra 1. oktober 2006 fik medarbejderne

op til 16 omsorgsdage med løn

pr. barn. For allerede ansatte pr. 1.

oktober 2006 gælder de nye regler for

børn, der fødes/modtages efter den 1.

oktober 2006.

Afvikling

Omsorgsdage kan afvikles i tilknytning

til orlov eller uden tilknytning til

orlov.

Anmodning om afvikling af omsorgsdage

skal fremsættes tidligst muligt og

bør imødekommes, medmindre

fraværet vil være uforeneligt med

tjenesten. Der er ikke fastsat nærmere

betingelser for afvikling af omsorgsdagene.


Omsorgsdage afvikles som hele dage,

enkeltvis eller i sammenhæng.

En omsorgsdag svarer til 7,4 timer

for en fuldtidsansat og for deltidsansatte

en forholdsmæssig del heraf.

Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke

konverteres til kontant godtgørelse.

Barns første sygedag

Der kan gives frihed uden løn i

fornødent omfang, hvis barnet fortsat

er syg ud over 1. sygedag, og det ikke

er muligt at skaffe pasning af barnet.

Omsorgsdage, jf. Lokalaftale om

arbejdstid forudsættes i fornødent

omfang anvendt ud over 1. sygedag,

ligesom andet tilgodehavende frihed

efter aftale med arbejdsstedet kan

anvendes.

Enhederne bør i tilslutning til barns

1. sygedag i videst muligt omfang tage

hensyn til medarbejdernes anmodninger

om afvikling af omsorgsdage eller

tilgodehavende frihed i forbindelse

hermed.

Konvertering

Medarbejderen kan vælge at få ikkeafviklet

frihed godskrevet som

omsorgsdage.

Husk at ændre

HK/Post & Kommunikation får

ikke automatisk ændringer i dit

navn, din adresse og/eller din

arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt, at du

giver os besked.

Det kan ske fra hjemmesiden

www.hk.dk/post (on-line

service), via e-mail:

post_postdanmark@hk.dk

eller telefon 3330 4500.

Frivillig fratræden

Reglerne om afregning af tilgodehavende

særlige feriedage i forbindelse

med frivillig fratræden:

Tidspunktet for afholdelse af særlige

feriedage skal aftales mellem ledelsen

og den enkelte medarbejder. Ledelsen

kan således ikke pålægge medarbejderen

at holde særlige feriedage.

Det vil sige, at du ikke er forpligtiget

til at afvikle dine særlige feriedage i

forbindelse med frivillig fratræden.

Ledelsen kan ikke beslutte, at du skal

afvikle dine særlige feriedage i

forbindelse med frivillig fratræden.

Særlige feriedage godtgøres kontant

direkte til medarbejderen efter de

almindelige regler om godtgørelse ved

fratræden. Fratrædelsesårsag er uden

betydning.

Såfremt der ikke indgås aftale om

afvikling, skal du have dem udbetalt

ved fratræden.

Nyt timetal?

HK/Post & Kommunikation får ikke

automatisk oplyst, hvis du flere eller

færre timer. Du skal selv være

opmærksom på, om du betaler det

rigtige kontingent (fuld tid/15-30

timer/under 15 timer).

Du kan få kontingentet ændret

fremadrettet, men der sker ingen

tilbagebetaling.

Du skal ringe til HK/Post & Kommunikation

på tlf. 3330 4500 og

rekvirere en blanket til ændringen.

Du kan også sende en mail til

post_postdanmark@hk.dk

eller bruge online-service på

www.hk.dk/post.

Husk også at meddele din A-kasse,

hvis du ændrer timetal!

Planlægning i filialer

I et privatkundeområde er der sket en

fejlregistrering i BTL.

Den låste periode ikke blev respekteret

og man ændrede med mere end

+/- ½ time, selv om der ikke var tale

om uforudset fravær eller force

majeure. Et medlem fik efterfølgende

tilskrevet 13 timer.

Du skal skrive alt på mødelister mm.

og ikke lade være, fordi du synes det

er „småting“.

Husk den med mange bække små og

at de timer, du ikke skriver på, er en

gave til din arbejdsgiver - og betyder,

at du reelt giver dig selv en lavere

timeløn.

Får du ændret din vagt, skal du altid

spørge hvorfor og ikke bare sige ja.

HK/Post & Kommunikation og Post

Danmark er enige om retningslinierne

for planlægning i filialerne. Retningslinierne

skal anvendes i planlægningen

på en række punkter.

Du kan se planlægningsaftalen på

www.hk.dk/post (> Din arbejdsplads

> Breve Danmark > PK - Privatkunder

> Planlægning).

Du kan også spørge din tillidsrepræsentant.

www.hk.dk/post

Aktuelle nyheder fra din fagforening, din region og din arbejdsplads.

Medlemstilbud.

Løn og overenskomst.

On-line service.

Og meget mere …

23


Id nr 42374

Julen står atter for døren.

På Julemandens Postcentral er julemanden ved at gøre

klar til den store juleomdeling. Det bliver nok sidste

gang han kan gøre det uden at konsultere sin svenske

kollega Jultomten efter de nu er fusioneret til ’Jul i

Norden’ og skal dele rensdyrene frem over.

Men det går jo nok trods den truende synergieffekt. Nu

skal alle husene jo have fælles skorstensanlæg allerøverst

på taget. Så bliver det hele lidt lettere, selvom

enkelte yngre medborgere kan søge om at leveret pakker

direkte under juletræet.

Allerøverst i den gamle postgård sidder postnissen. Han

snuser til julegløggen, som simrer lifligt i en stor gryde

og er især tilfreds med duften af den gode belgiske

juleøl, som han netop har fået en større portion af.

Der mangler noget i gløggen. Jooh ..hoho .. den norske

Linieakvavit er da vist fordampet. Så er det godt, at der

netop er leveret et ganske pænt parti af den gode

svenske O.P.Anderson.

Så kan han vel overleve, at næste

års julemad nok bliver svensk:

Skinke, kødboller fra Ikea,

surströmning og runde knækbrød

med Dalar-hest på indpakningen

...

Postnissen finder egentlig godt

han kan spare lidt på rosinerne.

Der var blevet færre og færre af

dem for hvert år. Om det var

finanskrisens eller det øverste

nisseråds skyld vil postnissen meget nødig have en

mening om, før han er gået på pension. Men inderst

inde mener han dog, at nisserådet er på vildspor, når de

vil liberalisere rosinmarkedet. Han har svært ved at se

fornuften i at dele rosinmarkedet. Især nu hvor selv

fjeldnisserne havde opgivet at plukke flere rosiner i

Postgårdens omegn.

Men alt det må blive kaneminister Lars Træskos

problem .. og det får han nok ikke løst før finansloven

skal vedtages næste år. Så vil Dansk Juleparti stille krav

om lyse rosiner til de ældre på plejehjemmene i

Vendsyssel som betingelse for at uddele koncessioner…

BagPosten og tillæg ønsker alle læsere en

hvid jul og et knaldhamrende godt nyt år.

Olika lika i Norden

Listige danskere og

forsigtige svenskere

I begyndelsen af

november var

Posten Nordens

koncernchef Lars

G Nordström

med på et møde

for svenske

tillidsrepræsentanter.

Med sin baggrund

fra Nordea, ved han

noget om kulturforskellene

mellem de nordiske folk.

BagPosten klipper lidt i hans indlæg.

Og I ka’ lisså godt lære det, ka’ I, så

vi sparer translatøren.

”Danska företag har generellt en mer

hierarkisk struktur, där chefen alltid

har rätt!”

”Danskarna är mer raka och direkta

än svenskar, som lätt kan bli skrämda

av det.”

”När danskarna ryter ”Håll käft!”, så

betyder det bara ”Får jag prata

till punkt…”

”Danskar sitter med vid bordet och

tar beslut. Men väl utanför dörren

kommer de på att det skulle gå

mycket bättre att göra på ett annat

sätt. Sen sätter de igång att göra på

sitt sätt ochfinner många gånger att

det inte blev så bra. Då återgår de

snabbt till det ursprungliga beslutet.”

”På mötena kan det hända att

chockade nordiska bröder och

systrar upplever att de blir helt

tillplattade när danskarna råskäller

på dem. När mötet väl är över bliver

de väldigt förvånade, när de tidigare

så ilskna danskarna helt gemytligt

föreslår att de ska ta en öl

tillsammans.”

Danskere er:

• Individualister, pratsamma och

provokativa

• Händelsestyrda

• Klarsyn, ”pang på rödbetan”

• Fokuserar kortsiktigt

• Fria och oberoende

• Godlynta men är tuffa i affärer och

riktigt sluga (listige/red.).

More magazines by this user
Similar magazines