Apport Nyt - Apport Systems A/S

apportsystems.com

Apport Nyt - Apport Systems A/S

Fejl-plukke-procent tæt på nul med

Pick by Voice fra Apport Systems

Apport Nyt

Fejl-plukke-procent på næsten nul med Pick by Voice ...... Side 2

Nye kunder ....................................................................... Side 4

Vitus Bering og Apport i samarbejde ................................. Side 4

Sporbarhedskrav fra EU ................................................... Side 5

Én løsning dækker det samlede behov ............................. Side 7

Kom til snigpremiere ......................................................... Side 8

www.apportsystems.com

December 2007


Fejl-plukke-procent tæt på

nul med Pick by Voice fra

Apport Systems

Selvom de hverken kender til det danske sprog

eller danske varer, kan de sagtens arbejde på

Intervares lager i Rødovre, der hver dag leverer

en fejl-plukke-procent tæt på nul. Med

muligheden for at benytte sit eget sprog, kan

udenlandsk arbejdskraft på få timer lære at

benytte Apport Systems Pick by Voice system.

Systemet giver et bedre produkt og skaber

dermed større økonomisk gevinst

Af Else Marie Kahr Thomsen, Nord Advertising

De smiler til hinanden og veksler også lige et par

ord på deres hjemlands vemodige sprog, men ellers

arbejdes der koncentreret med arbejdet på lageret

hos varehuset Intervare, der nu i seks måneder har

brugt Pick by Voice fra Apport Systems med stor

succes. På dæmpet vis svarer de cirka 30 polske

og slovakiske medarbejdere deres terminal, når

den sender dem rundt i et omhyggeligt udtænkt

system af lagergange. Sproget er engelsk i mange

af headsettene med Pick by Voice, men mange af

plukkerne har valgt at benytte deres eget sprog,

når de skal bekræfte lokation eller pluk – det er

terminalen nemlig ligeglad med, bare man benytter

samme sprog hver gang. Rulleburene skubbes

hurtigt og effektivt rundt på nøje planlagte ruter,

nogle gange lange, men oftest korte ruter, der hurtigt

fylder de medbragte kasser med varer. Så tilbage

til basen, label på, og kassen er klar til pakning

og levering hos kunden. Plukkeren er lynhurtigt

klar til næste pluk, endnu en rute tilrettelagt for at

minimere brugen af skridt – og ikke mindst med

fokus på at minimere antallet af fejlpluk.

Nødvendigt at fjerne alle fejl

Intervare valgte Apport Systems for at komme fejlpluk

til livs og så samtidig muligheden for at rekruttere

udenlandsk arbejdskraft, hvis det skulle

blive nødvendigt i et ophedet arbejdsmarked.

Før havde Intervare plukkelisterne på papir, og

fejlpluk var noget, der fandt sted hver eneste dag.

”Hos os SKAL leveringssikkerheden være i top,

www.apportsystems.com

og med det her system kan vi sikre os, at vores

kunder får de ønskede varer til tiden, fordi vores

fejlprocent er næsten nul, det er helt utroligt. Alle

kan lære at bruge Pick by Voice, og vi kan levere

et bedre produkt med kundeforøgelse til følge,”

forklarer Driftsdirektør Henrik Hjorth fra Intervare,

der har været med til at implementere Pick

by Voice på Intervares lager. På en helt almindelig

dag pakker Intervare cirka 22.000 ordrelinier til

kunder i hele landet med fokus på de borgere, som

ikke er i stand til at foretage deres indkøb i traditionelle

supermarkeder.

Ingen fyringsrunde, kun effektivitet

Samtidig med implementeringen kunne Intervare

konstatere, at det ikke – som medarbejderne ellers

frygtede – ville koste arbejdspladser at få teknologien

inden døre. Det har derimod betydet, at det

har været muligt at prioritere andre opgaver, fordi

arbejdsdagen er mere effektiv.

”Vi løfter opgaven bedre, samtidig med, at vi leverer

et bedre produkt til vores kunder. Det kostede

ikke en eneste medarbejder, men vi når meget

mere i dag på grund af Apports system,” fastslår

Henrik Hjorth.

Klar til pluk på få timer

Og succesen var da også hurtigt synlig, efter at Apport

Systems og Intervare havde oplært plukkere

og lagerfolk i systemet.

”I dag kan vi sætte en ny medarbejder ind i systemet

på få timer – det kræver kun en kort stemmeprøve

for at få terminalen til at lystre ens egen

stemme og eventuelle dialekt, men når det er overstået,

går der ikke mange timer, før medarbejderen

er godt i gang på lageret. Implementeringen og

oplæringen forløb fint, og vi har aldrig problemer

med at sætte en ny medarbejder i gang” fortæller

Henrik Hjorth.

Den version kan 22-årige Alena Levtaayova fra Slovakiet

bekræfte. Hun har arbejdet på lageret siden

april og har sin 25-årige kæreste med som kollega.

Hun taler helst slovakisk eller engelsk, og det er

engelsk, hun svarer terminalen på.

”Det var utrolig nemt at lære – jeg tog 2-3 runder

på lageret med en rullepalle, så var jeg klar – det


er fantastisk nemt, og alle kan lære det. Jeg kan

snakke engelsk med terminalen, og det er kun få

ord, jeg skal bruge for at arbejde godt. Jeg er rigtig

tilfreds med mit job, og det samme er min kæreste,

vi har det godt her,” smiler Alena, før hun igen ruller

ud for at pakke brunkager, stearinlys, mælk og

meget andet i kasser til endnu en kunde.

”Det var utrolig nemt at

lære – jeg tog 2-3 runder

på lageret med med rullepalle,

så var jeg klar – det

er fantastisk nemt, og alle

kan lære det.”

Alena Levtaayova

Lagermedarbejder, Intervare A/S

Faldende fravær og stor nysgerrighed

Netop kærestepar har Henrik Hjorth ansat mange

af – de kommer til Danmark for enten at slå sig

ned eller tjene penge til at købe hus i hjemlandet.

”Her kan de på få år optjene meget mere, end de

ville kunne på mange år derhjemme, fordi de jo

er på dansk overenskomst her,” forklarer Henrik

Hjorth.

Og Pick by Voice fra Apport Systems har været

meget anvendeligt for Intervare, der havde svært

ved at finde kvalificeret arbejdskraft til lageret –

varekendskab og kendskab til det lokale sprog er

ikke nødvendigt overhovedet. For Intervare har

det været en stor fordel at blande de danske medarbejdere

med udenlandsk arbejdskraft, der går til

opgaverne med stor nysgerrighed over for Pick to

Voice, som de ikke kender hjemmefra. Samtidig er

sygefraværet minimeret på kort tid.

Stemmegenkendelse

Den høje stemmegenkendelse opnås i en Vocollect

Voice- samt en Psion Teklogix WORKABOUTPRO

Speech terminal vha. en såkaldt stemmeprofil.

En stemmeprofil består i, at når lagermedarbejderen

første gang anvender en Voice terminal, skal han/hun

udtale typisk mellem 30-40 ord et antal gange. Ordene

udtales af terminalen, men under træningen kan

lagermedarbejderen svare med egen dialekt, sprog osv.

De udtalte ord gemmes i en unik stemmeprofil for hver

lagermedarbejder, som indeholder den konkrete måde

denne udtaler de forskellige ord på.

www.apportsystems.com

”Vi har velfungerende danske teams også, men vores

østeuropæiske plukkere har vist stor begejstring

for plukkesystemet og terminalerne, hvor man har

hænder og øjne fri og kun bruger sin stemme. De

er nysgerrige og helt oppe at køre over, hvor smart

det er, siger Henrik Hjorth.

”Hos os SKAL leveringssikkerheden

være

i top, og med det her

system kan vi sikre os,

at vores kunder får de

ønskede varer til tiden,

fordi vores fejlprocent

er næsten nul, det er

helt utroligt.” Henrik Hjort,

Driftsdirektør, Intervare A/S


Dæk og fælge på rette hylde

Skandinaviens største leverandør af dæk og hjul

vælger lagerstyringssystem fra Apport Systems.

Med sit enorme lager, administration og fabrikation

samt 750 ansatte er Nordisk Dæk Import i

Brørup en af de største leverandører af dæk og hjul

til alle former for køretøjer.

Til at varetage alle funktioner på NDI’s imponerende

lager, har de valgt en løsning fra Apport

Systems.

Løsningen skal idriftsættes hen over sommeren

2008. Vil du vide mere, da kan du læse mere her:

www.ndias.com eller ringe til salgschef Asger

Sandberg Petersen ved Apport Systems på telefonnummer:

+45 7244 9942.

Varm på papirløs lagerstyring

Erfaren producent af brændeovne vælger Apport

Systems.

Morsø Jernstøberi A/S har produceret kvalitetsbrændeovne

i støbejern siden 1853 og er dermed

en af verdens ældste producenter af brændeovne.

Morsø Jernstøberi har siden 1915 været ”Leverandør

til det Kongelige Danske Hof”.

Til at varetage alle funktioner på lageret, har de

valgt en løsning fra Apport Systems, som er specialister

i logistik og lageroptimering.

Løsningen hos Morsø Jernstøberi skal idriftsættes i

løbet af foråret 2008.

www.apportsystems.com

Yderligere information om Morsø Jernstøberi A/S

kan fås på www.morsoe.com.

Vitus Bering Danmark og

Apport Systems A/S indgår

samarbejdsaftale

Vitus Bering Danmark, som bliver en del af VIA

University College, der fra 2008 samler de mellemlange

videregående uddannelser i Region

Midtjylland, og Apport Systems A/S har indgået

en samarbejdsaftale der kommer til gavn for både

Apport Systems nuværende kunder og fremtidige

kunder.

Aftalen gør det muligt for Apport Systems samarbejdspartnere

at opkvalificere deres medarbejders

kunnen, så de kan imødegå fremtidens krav til,

hvad virksomhederne forventer af dem i fremtiden.

”Vi ser denne samarbejdsaftale som en klar styrkelse

af vores forretning. At kunne kombinere en offentlig

institutions vidensfaglige niveau som Vitus

Berig Danmark med vores ekspertise, og derved

opkvalificere vores samarbejdspartners arbejdsstyrke,

så de kan modstå fremtidens teknologiske

udfordringer, det kan kun være til gavn for alle

parter” – udtaler salgschef i Apport Systems Asger

Sandberg Petersen.

Aftalen dækker både dansk og udenlandsk arbejdskraft,

da flere og flere virksomheder henter

kvalificeret arbejdskraft fra eksempelvis Polen og

de baltiske lande.


Sporbarhedskravene fra EU

er kommet for at blive!

Artikel 18 er en del af, hvad der er kendt som ”Den

Europæiske Fødevarelov”.

Artikel 18 handler om sikringen af sporbarhed i

forhold til fødevaresikkerhed, men kunne ligeså

godt finde anvendelse i forhold til alle andre produkter,

specielt set i lyset af de sundhedsmæssige

problematikker som der for nylig var med legetøj

fra Kina.

EU er i gang med at se på sporbarhed på en lang

række andre produkter end fødevarer. Eksempler er:

• Medicin

• Organer

• Sprængstoffer

• GMO

Artikel 18

1. Sporbarheden skal i alle produktions-, tilvirknings-

og distributionsled sikres for fødevarer, foder og

dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for

ethvert andet stof, der er bestemt til, eller som kan

forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder.

2. Ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder skal

være i stand til at identificere, hvorfra de har fået

leveret en fødevare, et foder, et dyr, der anvendes

i fødevareproduktionen, og ethvert stof, der er

bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat

en fødevare eller et foder. Til det formål skal der

etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne

oplysninger kan stilles til rådighed for de kompetente

myndigheder på deres anmodning.

3. Ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder skal

etablere systemer og procedurer til identifikation af

de øvrige virksomheder, hvortil deres produkter er

leveret. Disse oplysninger stilles til rådighed for de

kompetente myndigheder på deres anmodning.

4. En fødevare eller et foder, der markedsføres eller

som kan forventes at blive markedsført i Fællesskabet,

forsynes med en passende mærkning eller

identifikation, der letter sporbarheden ved hjælp af

relevant dokumentation eller information i overensstemmelse

med de relevante krav i mere specifikke

bestemmelser.

5. Bestemmelser, hvorefter de i denne artikel fastsatte

krav skal finde anvendelse på bestemte sektorer, kan

vedtages efter proceduren i artikel 58, stk. 2.

Det er sandsynligt, at Artikel 18 (måske i en anden

form), vil kunne finde udbredelse indenfor mange

www.apportsystems.com

andre områder end fødevarer.

Hvad kræver lovgivningen?

En ”Forordning” fra EU er alle medlemslande forpligtiget

til at følge, så derfor fører Fødevarestyrelsen

også kontrol med, at danske virksomheder

overholder de krav, som er opstillet i artikel 18.

Det overordnede krav er, at fødevare- og foderproducenter

skal være i stand til at identificere:

• fra hvem de har modtaget et produkt, og

• til hvem de har leveret et produkt

og have procedure på plads, der gør det muligt at

videregive denne information til myndighederne.

Krav fra Fødevarestyrelsen

I følge Fødevarestyrelsen er man som virksomhed pt.

forpligtiget til at:

1. Ens fødevarer skal være i orden

2. Man skal trække sine varer tilbage fra sine kunder,

hvis der viser sig at være noget galt.

3. Man skal kunne spore sine varer, når man både kan

dokumentere, hvem der leverer, og hvem der køber

ens varer.

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk

Virksomhederne skal altså som minimum:

1. være i stand til at identificere fra hvem et

produkt er modtaget og til hvem et produkt

er blevet leveret og

2. have systemer og procedurer til rådighed, der

gør det muligt at viderebringe denne information

til myndighederne på deres anmodning

Det betyder, at virksomhederne skal kunne spore

et skridt frem og et tilbage dvs. have systemer til at

kunne identificere leverandører og kunder, der har

forbindelse med deres produkter.

For den enkelte virksomhed gælder ansvaret om

sporbarhed fra den fysiske eller juridiske person

umiddelbart før virksomheden og umiddelbart efter.


Den første kategori af oplysninger omfatter al information,

som under alle omstændigheder skal stilles til

rådighed for myndighederne:

• leverandørens navn og adresse, arten af de af ham

leverede produkter

• aftagerens navn og adresse, arten af de til ham leverede

produkter

• transaktions- eller leveringsdato

Den anden kategori af oplysninger omfatter yderligere

information, som det kraftigt

anbefales at registrere:

• vægt eller mængde

• evt. serienummer

• en mere detaljeret beskrivelse af produktet

(færdigpakket produkt eller bulkprodukt, sortiment

af frugt/grønt, råvare eller forarbejdet produkt)

Kilde: http://europa.eu

Hvad sker der, hvis ikke man er i stand til at

opfylde sporingskravene?

Skulle man være så uheldig at have en ”forurenet”

råvare, som man ikke kan redegøre for, så vil man

blive pålagt at tilbagekalde alle partier, som denne

kunne have indgået i, og det kan naturligvis være

en bekostelig affære, både økonomisk men også

PR mæssigt.

Fakta er, at der bliver stillet stadig større krav til

virksomheder for tilgængelig dokumentation, og

f.eks Fødevarestyrelsen sørger for at føre kontrol

med at reglerne bliver overholdt.

Hvilke værktøjer har man til rådighed til

opfyldelse af de lovmæssige krav?

Heldigvis findes der i dag værktøjer som kan

hjælpe virksomheder med at kunne opfylde sporbarhedskravene,

og et af disse er et lagerstyringssystem

også kaldet et Warehouse Management System

(WMS).

Et WMS system dækker typisk alle funktioner fra

en vare kommer ind på lageret til den sendes til

kunden, herunder også, hvis det er en råvare som

indgår i en produktion.

www.apportsystems.com

Typisk WMS setup

Kilde: Egen tilvirkning

Et WMS system kan være med til at holde styr på

f.eks varernes batch og Lot numre, et evt. Serienummer

samt udløbsdatoer, som gør sig gældende

i forhold til de lovmæssige krav.

Fuld intern sporbarhed (dette påpeger Artikel 18

også), sikres også med et lagerstyringssystem, hvilket

gør det let at finde de eksakte varer/produkter

der måtte være ”forurenet”, og som sikrer en hurtig

responstid og derved minimeret tab.

Efterspørgslen efter styringssystemer af denne art

er stigende.

”Vi har mange kunder der henvender sig, som udover

ønsket om bedre udnyttelse af ens ressourcer,

også ønsker værktøjer til håndtering af de skærpede

krav omkring sporbarhed. Mange oplever en

stigende interesse fra forskellige led i deres værdisystemer,

og opprioriterer derfor området i forhold

til tidligere”, udtaler salgschef ved Apport Systems

A/S, Asger Sandberg Petersen.

Danske virksomheder har generelt altid været

langt fremme omkring overholdelse af den europæiske

lovgivning, hvilket ofte har skabt konkurrencemæssige

fordele i forhold til andre EU-lande.

Måske er overholdelsen af sporbarhedskravene

den næste konkurrencemæssige fordel de danske

virksomheder vil nyde godt af, specielt hvis kravet

udvides til også at gælde andre typer produkter

end dem Artikel 18 omhandler.

Der er en stor sandsynlighed for, at dette vil blive

en realitet i nær fremtid.


Brug disse robuste Windows

XP Professional-/XP Embedded

computere til at tage din eksisterende

Windows XP-konfi guration

ind i det krævende lagermiljø.

• Nem adgang til taster

• Forbedrede tilslutningsmuligheder

Én løsning dækker det

samlede behov

8590 og 8580

TRUCKTERMINALER

Flere muligheder,

fuldstændig alsidighed

• Environment controller

• Skærm med høj opløsning

• Nyeste teknologier og

standarder

Et komplet udvalg af tilbehør,

inklusive numeriske og monterbare

tastaturer, scannere og et

stort udvalg i montagetilbehør,

fuldender denne kraftfulde pakke.

Vesterballevej 4-6 · DK-7000 Fredericia

Tlf +45 76 24 01 33 · info@psionteklogix.dk

www.psionteklogix.com

www.apportsystems.com

iKôn forener funktionalitet med god ergonomi, elegant

design og stor brugervenlighed.

Uanset om den integrerede scanner

anvendes til at læse stregkoder eller

til billedbrug, er iKôn en markant

nyhed inden for datafangst i bredeste

forstand. Med valg mellem

tre operativsystemer, Microsoft

Windows CE. NET 5, Microsoft

Windows Mobile 6 Classic og

Professional, giver iKôn brugerne

optimale platforme for deres

applikationer.

iKôns mulighed for fuldt at integrere

tale- og datakommunikation i én

enkelt enhed eliminerer behovet for

supplerende løsninger – og bliver

dermed omkostningsbesparende.

iKôn sikrer - altid og overalt - trådløs

tale- og datakommunikation,

Vi taler med,

lytter til og lærer

af vores kunder

Efterhånden som trådløse teknologier

bliver mere og mere populære, bliver

det sværere og sværere at fi nde

”rigtige eksperter” inden for udvikling

og installation af trådløse netværk.

Psion Teklogix har udviklet og implementeret

trådløse systemer i mere end

25 år. Og som producent tilbyder vi en

dybdegående kompetence sammenkoblet

med et komplet produktprogram,

som kan matche alle dine krav.

- en ny, robust PDA

GPS positionsbestemmelse, med

simultan WiFi, Cellular (GSM/GPRS/

UMTS) samt Bluetooth tilslutningsmuligheder.

Disse egenskaber

muliggør real-time dataudveksling,

øger effektiviteten og skaber gennemsigtighed

over aktiviteter og

forretningsprocesser i hele kundens

driftsområde.

Med et fuldt VGA-display er iKôn

mere velegnet til komplicerede

applikationer med avanceret grafi k

end mange af de konkurrerende

enheder med ¼ VGA-displays.

Endelig sikrer markedets højeste

batterikapacitet mobile medarbejdere

en hel dags produktivitet.


Hør hvordan en voiceløsning

fungerer i praksis og kom til

snigpremiere!

I april 2008 afholder vi i samarbejde med

Psion Teklogix et arrangement, hvor du får

mulighed for at høre en kundes erfaring med

en Pick by Voice løsning fra Apport Systems.

Hør hvilke tanker og overvejelser de gjorde

sig inden til hvordan løsningen fungerer

idag. Dagen slutter med en snigpremiere

på en biograffilm. Mere information i vores

næste nyhedsbrev. Invitationer udsendes i

starten af det nye år, men du kan allerede nu

reservere en plads ved at sende en mail til

llb@apportsystems.com.

Gå aldrig forgæves...

- med den førende leverandør på markedet

Apport Systems A/S er et kraftigt voksende dansk logistik softwarehus. Vores kernekompentencer er lagerstyring

i alle dets facetter, og på baggrund af den nyeste teknologi, leverer vi totalløsninger til effektivisering

af lagerrutinerne.

Vi har eksisteret siden 2000, og leveret lagerstyringssystemer til en lang række danske og internationale

kunder.

Vores medarbejdere har mange års erfaring med logistik og lagerstyring, og besidder de rettte kompetencer

til at give dig en professionel og personlig rådgivning.

Vi skaber værdi for vores kunder gennem rettidig leverance af driftsstabile, sikre og brugervenlige systemer.

Vores mål er 100% kundetilfredshed, og vi slipper aldrig et projekt før begge parter er enige om, at løsningen

fungerer som aftalt.

- med markedets mest fleksible lagerstyringssystem

Apport Systems a/s har udviklet Apport Picking, et papirløst lagerstyringssystem til optimering af arbejdsgangene

på lageret fra varemodtagelsen til pluk og forsendelse. Man får én oplysning af gangen, når man

skal bruge den, og undgår derved at gå forgæves efter ordrer der ikke er klar til pluk mv.

Systemet indeholder ligeledes et rapportmodul til lageroptælling, statistik mv. samt Track & Trace modul,

og udnytter den nyeste teknologi, blandt andet stemmestyring, stregkoder og trådløs teknologi. Det kan

udbygges og optimeres efter den enkelte kundes behov og ønsker, og integreres op mod alle ERP systemer.

Læs mere på www.apportsystems.com og kontakt os, hvis du vil have den bedste løsning først.

Sletten 20 · DK - 8543 Hornslet · Tlf: 7244 9944 · www.apportsystems.com

More magazines by this user
Similar magazines