OEHvisen-dec-2009 - Oehlenschlægersgades Skole

oeh.kk.dk

OEHvisen-dec-2009 - Oehlenschlægersgades Skole

1

OEHVISEN

DECEMBER 2009


2

INDHOLD DECEMBER 09

02 INDHOLD

03 SØRENS SPALTE

04 VESTERBRO KLIMAKLASSE

06 JULEKONKURRENCERNE

07 VESTERBRO I GAMLE DAGE

08 LUCIA

09 VESTERBRO I GAMLE DAGE

10 TAEKWONDO

12 FERNISERING I BØRNEHAVEKLASSERNE

14 GYSERHISTORIE DEL 2

17 VESTERBRO I GAMLE DAGE

18 LEJRSKOLE I 6.V

20 MODERNE DANS PÅ LILLE KARL

21 VESTERBRO I GAMLE DAGE

22 FORÆLDREBOKSEN

23 KOLOFON

24 BAGSIDEN


3

SØRENS SPALTE

Velkommen til julenummeret af skolebladet OEHVISEN.

Ja, for det kom vores nyfødte til at hedde efter en navnekonkurrence, som blev vundet af

Asmus fra 4.u. Tillykke til Asmus og tak for navnet. Asmus har fået præmien.

Vi har i redaktionen glædet os usigeligt meget til dette nummer, fordi vi gerne vil vise, at

vi kan lave et blad, som ikke er fyldt med fejl! Starten på bladet blev lidt hektisk.

Efteråret og den første vintermåned har været præget af klima, kryb (og gys) og kravlenisser.

På skolen har mange klasser arbejdet med klima med mange forskellige tilgange til stoffet.

I 7.a resulterede arbejdet i et flot særtryk af Ekstra Bladet.

På tværs af skoledistriktet Vesterbro/Kongens Enghave har der været samlet en

’klimaklasse’ bestående af elever fra 8. og 9. klasserne på distriktets skoler. Klassens 2

lærere, Hans fra Tove Ditlevsens Skole og Semir herfra OEH skriver følgende om forløbet:

Det har været en lang, spændende og frem for alt lærerig uge, hvor eleverne og vi som

lærere har fået os nogle oplevelser for livet.

Det har været en fornøjelse at se, hvordan eleverne har taget opgaven og ansvaret seriøst

igennem hele forløbet, og med optræden i både TV, blade og snart også radio, er der

ingen tvivl om, at der er blevet lagt mærke til klassen fra Vesterbro og Kongens Enghave.

Halloween er jo ikke just nogen dansk tradition, men det er et hit at afholde halloweenfester

især i de mindre klasser. Frydefulde hvin har adskillige aftener skåret sig gennem

skolens kældre, trapper og gange. Man har kunnet finde spindelvæv og foder til skrækindjagende

dyr. Der er åbenbart ikke noget så godt som et kildrende gys. Så måske er

halloween kommet til Danmark for at blive.

Ellers har decembers gøremål været på tapetet. Startende med klippe/klistre-dagen begynder

julestemningen så langsomt at indfinde sig. Klassernes julebanko var igen i år et

stort hit. Alle klasser laver en bankoplade og spillet styres fra kontoret via samtaleanlægget.

Jubelråb og ærgrelsesytringer lyder gennem hele skolen.

En ting som intet har med klima, kryb (og gys) og kravlenisser at gøre er forberedelserne

til 125 års jubilæet. Alle klasser har i den anledning været på besøg på Arbejdermuseet

for at arbejde med Vesterbro gennem tiderne. Spændende – vi glæder os.

Det er dejligt at konstatere, at mange har taget godt imod forældremorgenkaffen første

mandag i hver måned i Spisehuset. Vel mødt til næste gang, som denne gang er flyttet til

anden mandag, nemlig d. 11.1. kl.8-9. Og det er den fordi eleverne først skal møde kl.

9.00 mandag d. 4.januar.

Glædelig jul, god juleferie og godt Nytår (og pas nu på med fyrværkeriet!)

Søren Sørensen

skoleinspektør


4

VESTERBRO KLIMAKLASSE

Skrevet af Hanan M. Ahmed og Sidra A. Malik

Vi har deltaget i klimaklassen. Klimaklassen er et projekt UNICEF har lavet, for UNI-

CEF vil gerne lave et børneklimatopmøde i København eftersom Klima topmødet cup15

kun er for de voksne. I Danmark kom der delegationer fra al verdens lande. Derfor var

der forskellige klimaklasser, vi var en del af klima klassen fra Vesterbro/Valby og havde

7 delegationer fra Afrika.

Mandag d. 30 november

Vi, Klima Klassen, mødte op kl. 8.00 på Gasværksvejens Skole. Vi færdiggjorde vores

oplæg om Danmark som vi havde arbejdet på torsdagen før. Vi var delt op i tre hold, det

første beskæftigede sig med den kulturelle side, den anden med hvordan Danmark belaster

klimaet, og den sidste med klima retfærdighed. Den kulturelle gruppe fortalte om

dansk kultur, historie og deres egen hverdag, mens den anden gruppe, der skulle fremlægge

om klima, fortalte om danskernes forbrug i forhold til klimaet. Den sidste gruppe

skulle ikke fremlægge før tirsdag, og var en kickstarter til en diskussion mellem alle

delegationerne.

Efter frokost ankom de afrikanske delegationer til skolen med deres lærer, vi bød dem

velkommen og lagde ud med at høre fremlæggelser fra de forskellige lande. De fleste af

de afrikanske lande optrådte i de traditionelle dragter fra det område de kom fra. Mange

af delegationerne fremviste deres lokale dans, og de fik os op at danse, men vi skulle nok

øve os lidt mere for at blive lige så gode som dem! Vi kommunikerede rigtig godt med

dem, dog var der indimellem nogle sproglige vanskeligheder. Efter oplæggene spillede

vi foldbold, snakkede, dansede og fjollede rundt.

Da vi satte os til bords sad vi blandede til bords, hvor vi snakkede om vores hverdag som

viste sig at være meget ens. Al snakken foregik på engelsk, da de ikke kunne tale dansk.

Vi sluttede dagen af med at udveksle facebook- og e-mail adresser.

Tirsdag D. 1/12 2009

Dagen startede med et oplæg om ”Climate Justice”, hvor der blev fortalt om den ulige

fordeling af CO2-udledning og klimaændringer. F.eks. rammer klimaforandringer som

tørke og oversvømmelser primært Afrika, skønt den vestlige verden udleder mest CO2.

Det var absurd at se, hvor meget den vestlige verden forurener i forhold til f.eks. Afrika.

Herefter blev de forskellige lande og medlemmer af klimaklassen sat til at arbejde i

grupper. ”Hvordan kan ungdommen påvirke klimadebatten” kunne et spørgsmål være.

Delegationerne og klimaklassens elever diskuterede på livet løs og kom frem til mange

fælles holdninger, som omhyggeligt blev skrevet ned. Det var især spændende at høre

om, hvor anderledes de delegeredes hverdag er. Af og til kom snakken temmelig langt

væk fra emnet, men da det også var en øvelse i at tale engelsk og lære hinanden bedre at

kende, gjorde det ikke noget.


5

I pausen blev der både spillet bold og lært afrikansk dans, samt talt om en masse andet

end klima. Desuden blev der udvekslet en masse telefonnumre og e-mailadresser på de

nye venner, folk havde fået. Senere holdt Nigeria sit oplæg med en film om klimaforandringer

og afsluttede med en fælles, traditionel dans. Det var rigtig, spændende at opleve

en anden kulturs traditioner, og de fik hele salen til at danse med. Så blev delegationerne

fulgt tilbage til arbejdet på rådhuset, mens klimaklassen gik i gang med planlægningen

af aftenens rundvisning på Vesterbro.

Onsdag D. 2/12 2009

I dag mødte vi kl. 10:00 ovre på Gasværksvejskole. Nogle have mødt tidligere for at tage

over på Rådhuspladsen, for at hente delegationerne. Vi kunne ikke hente dem, for man

skulle have en cykel for at kunne hente dem. I dag skulle vi vise hvad klimaforandringerne

betyder for Danmark. Derfor tog vi bussen til vind- og vandværksted, i Rødovre.

Det var meget koldt, og delegationerne som var vant til det varme klima i Afrika var

pakket ind i tykke jakker og vanter. Inde i Vand- og natur værkstedet blev vi mødt af

nogle voksne, de startede med at holde oplæg. De fortalte om Danmarks kloak system og

sluttede af med at fortælle om konsekvenserne i Afrika, hvis temperaturen stiger 2 grader.

Torsdag den 3/12 2009

Dagen gik mest ud på at hygge og tage afsked med hinanden. Det var sidste dag, klima

klassen var samlet som en klasse. Lærerne havde købt pizzaer, slik og selvfølgelig æbleskiver

☺. Det var en rigtig hyggelig dag og vi kom sent hjem.

Fredag den 4/12-09

Fredag skete der ikke noget specielt. Vi tog en hjertevarm afsked, med de afrikanske

delegationer og med hinanden.


6

ALLE JULEKONKURRENCERNE

Her I december måned er alting jo vendt på hovedet – og der er konkurrencer

over det hele!

Julepyntekonkurrencen:

Alle klasser på skolen har brugt gammelt ragelse til julepynt. Det er der

kommet mange sjove og flotte ting ud af! 6.v havde lavet en flot kane

med små rensdyr og en masse gaver – de vandt konkurrencen og var

sammen med andre elever inde på Københavns Rådhus og pynte deres

træ.

Julebanko:

Traditionen tro forestod Mikael og Hanne det årlige julebanko. Mikael

råbte op over højttaler-anlægget og alle klasser sad spændte med deres

egen hjemmelavede bankoplade.

Vinderne blev: 4.x og 9.x for en række. 1.v og 2.x for 2 rækker og 3.v fik

pladen fuld – de heldige asener!

I skrivende stund er der ikke fundet en vinder af Tænkeboksens kalenderkonkurrence,

men til skolens jule-afslutnings-fællessamling bliver

vinderen bekendtgjort.


7

VESTERBRO I GAMLE DAGE

Kirken på Enghave Plads 1969/2009

I uge 46 brugte alle klasserne på skolen en del tid på at forberede

sig til forårets Jubilæum.

I 1. og 2. klasserne blev eleverne blandet rundt og arbejdede

i ugens løb i forskellige historiske værksteder. De prøvede

gammel skole med spanskrør og salmesang. I et andet værksted

lavede børnene rigtig gymnastik på Kaptajn Schønvandts

ordrer. Derudover var der film om barndom i gamle

dage og byvandring i det nære Vesterbro.

På disse sider kan I se gamle billeder og billeder, som elever

har taget af de samme bygninger.


8

Fredag d. 11/12 var dagen hvor koret gik gennem skolens gange

med lys og sang i det årlige Luciaoptog. Alle skolens elever og lære-

re og et par bevægede forældre, havde taget plads rundt om på

skolen for at kigge og lytte – det var meget yndigt!

Efter en lille pause gik koret til Grundskuedagens Plejecenter, hvor

de gik optog og sang for de gamle. Det blev til en hel lille koncert

og især på loftet sidder nissen fik de gamle til at smile og rokke

med. Efter sangene fik koret kakao og kager, det var en rigtig hyg-

gelig dag.

LUCIA


9

Oehlenschlægersgade fra Istedgade

1949/2009


12

FERNISERING I BØRNEHAVEKLASSERNE

Torsdag eftermiddag bød børnehaveklasserne deres forældrene velkommen til fernisering.

Børnenes billeder var udstillet i de tre klasser, hvorimellem forældrene kunne bevæge

sig rundt og se de flotte kunstværker, mens de nød et glas juice og chips.

De stolte kunstnere fra børnehaveklasserne kunne fortælle hvordan kunstværkerne var

blevet til: Motiverne blev først tegnet med blyant på et stykke a-4 papir. Herefter blev

det tegnet over på et stort malepapir, og efterfølgende tegnet op med sort tusch. Kunstnerne

brugte herefter oliefarver. For at afslutte kunstværkerne blev de malet med Ecoline

maling, for den flotte effekt.


13

Efter alle billeder var gransket, blev de solgt til de nye stolte kunstejere, børnenes

forældre.

For at afslutte arrangementet, blev alle forældre sat i sving med oprydningen

i klasserne. Herefter samledes alle børnene i den nye lounge hvor de optrådte,

akkompagneret af Simon på guitar med ”Video video”, ”Midt om natten” og

”Batman, Superman og Spiderman”.


14

GYSERHISTORIE (del II)

Vampyren!

Forord:

Hendes navn var Elizabeth Mary Rosenweld. Hun var

16 år gammel. Året var 1664. Hun boede sammen med

sine rige forældre som havde arvet penge efter farens

far. Hun boede også sammen med sine fem søskende.

Fire søstre og en bror. Hun boede i London som er hovedstaden i

England. Hun havde en speciel evne.

Kære, vågn op. Jeg slog øjnene op. Miss Churcill stod ved min seng. Den unge

herre der fulgte dig hjem i går venter nedenunder. Skal jeg hjælpe dig med

at stramme korsettet spurgte Miss Churcill. Jeg tog min underkjole på og

Miss Churcill hjalp mig med at stramme korsettet. Resten af tøjet tog jeg

ret hurtigt på. Da jeg havde taget resten af tøjet på skyndte jeg mig ned af

trapperne. Min mor stod med en madkurv og Edwin sad på ottomanen. Han

rejste sig og bukkede. Jeg nejede og han åbnede døren for mig. Han tilbød

mig armen og jeg tog min arm under hans. Vi spadserede hen til parken. Han

spredte et tæppe ud på græsset og jeg satte mig. Vi åbnede madkurven og

kiggede ned. Der lå brød, ost, frugt og en lille chokoladekage. Vi tog for os

af sagerne og spiste. På et tidspunkt fortalte han en historie og jeg kom til

at le så højt at han smilede. De forreste tænder kom til syne. Jeg gispede

og han lukkede straks munden, men rystede stadig af latter.

Hvis man gik ind i parken, drejede lidt til højre og kiggede mellem to træer

vil man se en smuk ung pige med en bog i skødet. Smilende til en ung mand

som sad nede for hendes fødder og beundrede hende.

Edwin rejste sig op og tilbød mig sin arm ligesom vi gjorde på vej herned.

Jeg tog imod den og begyndte at gå.

Hvis man var Mary Rosenweld og så ud af vinduet efter middag ville man

kunne se sin datter gå arm i arm med en hvis Edwin Smith.


15

Da jeg vågnede om morgenen var det med et smil på læberne. Dagen i går

havde været fantastisk og ikke mindst sjov. Men mit smil forsvandt hurtigt

da jeg kom til at tænke på da Edwin smilede. Jeg gøs men sagde til mig selv

”Elizabeth Mary Rosenweld, vær nu ikke naiv”. Jeg skyndte mig ned i køkkenet

hvor Miss Churcill var ved at koge grød. Vær sød at sætte dig min kære.

Jeg satte mig på stolen og skænkede mig selv en kop te. Miss Churcill satte

grøden foran mig og jeg begyndte at spise. Jeg hørte løbende trin på trappen

og vidste at nu var Robert vågen. Jeg skyndte mig at spise færdig. For

jeg skulle ikke nyde noget af Roberts evige talestrøm. Jeg tog den sidste

skefuld da Robert hoppede ind i køkkenet. Jeg stillede tallerkenen fra mig

og skulle til at gå da mor stod i døren. ”Der står blomster uden for døren til

dig”. Jeg var sikker på at hvis man så på mig lige nu ville jeg ligne et stort

spørgsmålstegn. Jeg gik ud til fordøren og åbnede den. Neden for mine fødder

stod der ganske enkelt en buket roser og et kort. Jeg tog dem op og gav

mig til at læse kortet.

Kære Elizabeth.

Jeg havde det fortræffeligt i går.

Så jeg ville invitere dig på en tur til søen.

Hvis du vil med kommer jeg onsdag morgen

kl.09:00 i en hestevogn.

De fineste hilsner fra

Edwin Smith.

En tanke slog mig, Elizabeth Mary Smith. Men jeg slog den hurtigt ud af hovedet

igen. Jeg gik indenfor og gik op på mit værelse. Jeg stillede roserne

plus vasen på mit skrivebord. Det bankede på døren. Jeg åbnede døren og så

min fars ansigt. Han trådte ind og spurgte ”Hvem er denne Edwin Smith og

er blomsterne fra ham?”

Jeg rødmede og kiggede den anden vej. ”J....j..ja”. Når jeg bliver nervøs

kommer jeg altid til at stamme. ”Er du sikker på at det skal være ham?”

”FAR!" sagde jeg og stampede i jorden. ”Okay, okay, rolig pigebarn” Jeg gennede

ham ud af mit værelse og satte mig ved mit skrivebord. Åbnede min

bog og begyndte at læse:


16

Charles mærkede på de to sår og der piblede en bloddråbe fra en

af dem. Sådan noget mindede ham om dengang de fandt Emily

Popkin død. Der havde man fundet to lignede sår og man havde

jagtet Jason Popkin hele byen rundt i den tro om at han var en

vampyr. Charles rejste sig op og så alle mændene kigge på det

Charles havde mærket på. Nogle begyndte at råbe, og andre begyndte

at gispe. Sheriffen sagde ”Det er det samme sår som vi

fandt på Emily Popkin”. Charles nikkede og greb den…”

Det bankede på døren. Jeg sukkede og åbnede. Jeg så min lillesøster på 9

ligesom Robert. De var tvillinger. Bertha styrtede ind på mit værelse og satte

sig på min seng. ”Bertha gå ud, tak”. Jeg pegede hen på døren men Bertha

sagde ”Miss Churcill sagde at der venter gæster og denne gang er det altså

ikke din kæreste”. ”BERTHA! , vi er altså ikke kærester”. Jeg gik ud af værelset

og lod Bertha blive der inde. Nede i stuen ventede Sophie. Jeg stak i

et halvt glædeshyl og krammede hende. Vi havde ikke set hinanden siden hun

var begyndt at omgås Fred West. ”Jeg kom for at høre om Edwin Smith”

sagde hun. ”Fred så dig i går sammen med ham i parken. I gik arm i arm”. Sophie

og jeg snakkede længe indtil hun gik. Det var blevet sent på aftenen så

jeg gik i seng. Da jeg lå i sengen tænkte jeg at i morgen var det onsdag.

Den morgen vågnede jeg lidt omtumlet ved at nogen bankede på min dør. Jeg

åbnede men inden jeg nåede at se hvem det var besvimede jeg.

Jeg så mig selv løbe ind i en kirke.

Læs den spændende afslutning på gyseren i næste nummer….. Hvis du tør!


17

Hjørnet af Oehlenschlægersgade og Vesterbrogade år? /2009


18

LEJRSKOLE I 6.V

Josefine skriver

På lejrskolen til ”Kajestenshuset” udenfor

Kalundborg lavede vi rigtig mange sjove

og dejlige ting: Vi lavede vores egen mad,

lavede bål, holdt fest, spillede fodbold og

bordfodbold, hyggede på vores værelser,

gik ture, løb om morgenen, var ved stranden

(desværre måtte vi ikke bade) havde

natteløb, tegnede skitser i området og en

masse andre ting.

Det var bare så dejligt at være på lejrskole.

Vi havde det godt og sjovt og skændtes

nærmest slet ikke. Drømme…drømme…

bare vi skulle på lejrskole HVERT år!

Noget af det mest spændende var dog turen

til Kalundborg:

Onsdag skulle vi til Kalundborg. Vi skulle

nemlig have noget historie med Brian. Vi

startede med at gå hen til ruinerne af Ka-

lundborg borg eller bare Kalundborg. Der

var næsten ikke noget tilbage, og der var

bygget en stor bygning hen over. Det ødelagde

det lidt. Efter det gik vi hen til Kalundborg

kirke, den er stor og flot og ligger

i den gamle bydel ved siden af borgruinen.

Kirken var ved at blive renoveret, så derfor

var der et stort stillads rundt om. En lille

smule ærgerligt, men den var der da. Vi

satte os uden for kirken så Brian kunne

fortælle om noget Historie. Det han fortalte

var: Der var engang et ægtepar som havde

to sønner. Den ene hed Esbern Snarre og

den anden hed Absalon. Men fordi at de

var kristendommen så tro, fik de en adoptivsøn.

Nemlig selve kongens søn! Kongen

var nemlig død, efter at han havde fået sin

lille søn. Denne dreng hed Valdemar. Senere

kendt som Valdemar Den Store. De tre

drenge voksede op som brødre og gode

venner. Da Valdemar blev voksen skulle

han jo udnævnes som konge over Danmark.

Da han var blevet det sagde han til

sin ene bror: Absalon, min kære bror. Du

skal eje denne del af Danmark og må gøre

den hvad du vil. Det var den del som senere

blev kendt som København. Og til sin

anden bror sagde han: Esbern, jeg forærer

dig denne del af Danmark som du må gøre

med hvad du vil. Derfor byggede Esbern

Snarre Kalundborg borg som vi så ruinerne

af. Han byggede også en kirke som i høj

grad lignede en kirke han havde set i byen

Jerusalem. Den har fem tårne og ligner en

stjerne ovenfra. Kirken i Jerusalem er meget

hellig for alle religioner. Der er mange

efterligninger af den, rundt om i verden,

blandt anden den vi så i Kalundborg.


20

MODERNE DANS PÅ LILLE KARL

Kan man danse sit navn? Kan man danse et eventyr? 4.v kan!

I en hel uge har vi været på dansescenen Lille Karl ved Carlsberg sammen

med en fantastisk danselærer, som hedder Vicky. Da hun første dag bad os

danse vores navne, troede vi ikke at det lod sig gøre. Men Vicky lokkede bevægelserne

frem, så der til sidst kunne laves en hel forestilling. Det vil sige

– navnedansen var ikke hele forestillingen. Vi dansede også ”Tommelise” af

H.C. Andersen.

I flere uger havde vi læst om H. C. Andersens liv og nogle af hans eventyr.

Der er mange flere end man tror! Vi valgte ”Tommelise”, fordi der er tudser,

fisk, oldenborrer, sommerfugle, en muldvarp, en markmus, en svale og alfer,

som vi gerne ville prøve at danse. H. C. Andersen var også meget optaget af

dans. Faktisk prøvede han at blive balletdanser, men heldigvis endte han

med at skrive eventyr for børn og voksne.

Inden vi mødte på Lille Karl havde vi tegnet scener til en danseforestilling i

vores skitsebøger, men den færdige forestilling blev helt anderledes end vi

havde tænkt. Moderne dans fortæller historier på en anden måde end H. C.

Andersen.” Men det er just det fine ved det”, som han selv ville have sagt.

Med venlig hilsen

4.v


21

Saxogade set mod Istedgade 1949/2009


22

FORÆLDREBOKSEN

Kære forældre og bedsteforældre, store søskende og skolebarnsnaboer!

Oehlenschlægersgades Skole vil vi rigtig gerne finde ud af om I

kan noget, som vi på en eller anden måde kan få glæde af.

Helt aktuelt vil vi jo meget gerne høre fra dem af jer, der ved eller

kan noget, vi kan bruge til vores jubilæum.

Det kan være at I selv har været elever på Oeh engang i sidste årtusinde.

Måske er I professorer i historie og forsker i Vesterbrokloakkernes

udvikling gennem tiderne. Måske kan I læse højt af Guldhornene,

så ikke et øje er tørt…. Hvad som helst!

På længere sigt vil vi meget gerne have et lille arsenal af kontakter,

som på den ene eller anden måde kan bidrage til hverdagen på skolen.

Det kunne være:

musikere, der vil spille eller fortælle for elever

håndværkere, der gerne vil hjælpe med at lave kulisser til et teaterstykke

politikere, der gerne vil besvare spørgsmål fra nysgerrige børn

indvandrere eller flygtninge, der kan fortælle om det land de kommer

fra

sportsudøvere

Det kan også være du gerne vil fortælle om et almindeligt eller mærkeligt

arbejde du har eller har haft.

Skriv til:

oehvisen@oeh.dk

Vi glæder os til at høre fra Jer


23

Telefonliste

Skolens kontor

Skolesekretær

Hanne Hernandez 33 26 78 00

Skoleinspektør

Søren Sørensen 33 26 78 00

Pædagogisk afdelingsleder

Merete Schøbel 33 26 78 00

Leder af læringsmiljø

Ane Vestergaard Hansen 33 26 78 00

Administrativ leder

Mikael Stenstrup 33 26 78 01

Telefax 33 22 26 25

Lærerværelse 33 26 78 05

Teknisk personale

Teknisk ejendomsleder

Peter Tærø 26 15 78 02

Teknisk ejendomslederassistent

Tommy Ørsted 26 15 78 02

UU– vejleder

Lone Mølholm 27 22 94 37

Sundhedsplejerske

Liselotte Tchikai Leveau 33 17 26 25

Skolesocialrådgiver

Joan Ouazzani 28 25 14 02

Skolepsykolog

Benjamin Viberg Jensen 60 20 15 29

Talepædagog

Merete Lange 33 17 26 38

Skolebestyrelsen

Formand Thomas Warburg 60 16 60 76

Elevrådet

Formand Jonathan Jensen 33 26 78 00

Fritidshjemmene

Absalon 33 24 42 89

Saxoly 33 22 14 97

Tandklinikken på Vesterbro Ny Skole

33 22 04 88

Plan for ferier og særlige dage

for næste periode

19.12.2009 - 3.1.2010 (begge dage inkl.)

Juleferie

N.B. Alle elever møder kl. 9.00 man

dag d. 4.1.

13.2. - 21.2. (begge dage inkl.)

Vinterferie

27.3. - 5.4. (begge dage inkl.)

Kolofon

Påskeferie

Oehvisen

Er skoleblad for elever, forældre og personale

Oehlenschlægersgades Skole.

Bladet udkommer 4 gange om året.

Redaktion

Søren Sørensen (ansvarshavende)

Lea Hebbelstrup

Brian Cyrillus Sørensen

Forsidebilled (lysskakten på Oeh)

Semir Catovic

Indlæg til bladet sendes til

oehvisen@oeh.kk.dk

Deadline for næste nummer

Den 12. marts 2010

Trykkeri

MicroForma, Odense; oplag 550 eksemplarer

More magazines by this user
Similar magazines