27.07.2013 Views

NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED - Dansk Handicap Forbund

NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED - Dansk Handicap Forbund

NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DECEMBER Juni 2008 2009

6

www.dhf-net.dk

www.danskhandicapforbund.dk

Handicap·nyt

NYE HJÆLPEMIDLER

GIVER FRIHED

IC4 baNER VEJ FoR sPoNtaNE REJsER

Køb JuLEKoRt oG JuLEHÆFtE


Gaveideer

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

Motorbyen Specialbusser a/s bliver landsdækkende

Motorbyen Specialbusser a/s, med speciale i salg og indretning af biler til private kørestolsbrugere, institutioner og taxi etc. etablerer sig nu også i

Brøndby. Med afdelinger i Århus, Odense og København dækker man nu hele Danmark.

Motorbyen Specialbusser a/s overtager pr. 1. jan. 2010 Sahva Auto’s tidligere lokaler på Park Allé 289 G i Brøndby, hvor lokalerne efter en renovering

vil fremstå med et stort showroom med professionelle faciliteter til afprøvning af alle biltyper og indretninger til personer med særlige behov.

Her har den enkelte kunde muligheden for at afprøve flere forskellige typer biler og indretninger. Kunden sikres derved altid den optimale individuelle

løsning.

Motorbyen er leverandør af alle bilmærker og kan tilbyde salg og indretning af disse. Vi er bl.a. Danmarks største forhandler af Fiat busser. Alle

indretninger er skræddersyet til den enkeltes ønsker og behov altid med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, anvendelighed og ergonomi.

Vi har mange års erfaring i indretning af alle relevante biltyper, så på den baggrund kan vi uvildigt yde kunden den optimale vejledning i valg af ny

bil/bus. Med vores nye afdeling og vort gode samarbejde med diverse instanser og kommuner, ønsker vi at udbygge vort store kundepotentiale

yderligere i København og på det øvrige Sjælland. Vi vil nu kunne yde en endnu bedre service overfor vore kunder, når nu vi både er landsdækkende

og nærværende, siger salgschef Michael Noer.

Vores konsulenter laver dagligt afprøvninger hos vores kunder i hele Danmark, da ikke alle har mulighed for at komme til vores showroom i Århus,

Odense eller Brøndby. Hos os er det vigtigt at kunden føler sig i centrum og oplever en 1. klasses service og rådgivning både før, under og efter en

handel.

I forbindelse med det nye showroom i Brøndby etableres der endvidere et moderne opbygnings værksted, hvor Motorbyen’s værksteds division,

CombiCare a/s vil udføre alle typer indretning af: Selvkørerbiler, hjælperbiler, institutionsbusser, vognmandsbusser, personbiler og taxa etc.

CombiCare a/s har udvalgt nogle kompetente og erfarne teknikere bl.a. fra det tidligere Sahva Auto A/S. CombiCare er naturligvis leverandør til Motorbyen

Specialbusser og arbejder desuden sammen med autoriserede bilforhandlere fra hele Danmark, der ønsker at få deres solgte biler indrettet

hos en specialist.

Vi arbejder altid ud fra ”tillid, respekt, gennemsigtighed og kvalitet” for at lave den optimale individuelle løsning siger salgs og driftschef hos CombiCare

a/s, Peter Samsing, der har mere end 22 års erfaring i branchen.

”Det skal ikke være noget handicap at få en ny bil” hos Motorbyen Specialbusser a/s

Hvidkærvej 4 · 5250 Odense Sv · Tlf. 6315 2000 · www.motorbyen.dk

2


Indhold

14

F

o

t

o

:

:

s

M

o

o

L

G

v

E n

I G

s

a

s

n

t o

D

U

E R

G

s

a

E

a

n

R

.

D

IC4 togene kan gøre det

muligt at rejse spontant.

Nye hjælpemidler giver Nadia frihed . . . . . . . . . . . 6

Masser af tekniske løsninger har givet Nadia helt nye muligheder.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Boganmeldelse: En plads i livet . . . . . . . . . . . . . 12

Interessant livsberetning af Palle Hansen.

IC4 baner vej for spontane rejser . . . . . . . . . . . . 14

En præsentationstur med det nye IC4 tog gav håb om nye muligheder.

Bestil Handicap-Jul . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tid til hyggelæsning! Mange timers god underholdning.

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Julegaveide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Støt dit forbund og giv et medlemskab som julegave.

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Før: støtte til bolig og bil . Nu: støtte til oplevelser og design . . 32

Interview med Pia Gjellerup om Vanførefondens arbejde.

Køb julekort fra Dansk Handicap Forbund . . . . . . . . . 35

Dansk Handicap Forbund sælger julekort - i år er der to nye julekort.

Landet, hvor børn med handicap lever i skjul . . . . . . . . 38

Dansk indsats i Armenien sørger for nyt liv til børn med handicap.

Medlemmernes Klub hos mangebaekke .dk . . . . . . . . 41

Nyt tilbud til medlemmer af Dansk Handicap Forbund.

Tomlen nedad til ombygning af p-hus . . . . . . . . . . 43

Et p-hus i indre København skilter med handicapsymbol,

men lever ikke op til det.

Opbrugte ture giver desperate brugere . . . . . . . . . . 44

Det er ikke længere muligt at købe sig til ekstra Movia-ture i Hillerød Kommune.

Brugerne bliver taberne.

www.danskhandicapforbund.dk

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

F o t o : L a R s a a R ø

6

3

Nu kan Nadia åbne døren og

gå en tur, når hun vil

Jeg tror meget

på omtanke i tide,

og min erfaring er,

at det virker.”

Læs interview med

Pia Gjellerup, formand

for Vanførefonden

32

44

Opbrugte ture giver

desperate brugere


Transit fra 168.500 kr. ekskl. moms. Levering 4.280 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én

bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,

sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og

uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.

Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.

Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

Ogilvy


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Fremtiden

er her!

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

I dette nummer kan du læse om nadia. nadias tilværelse er på trods af et indgribende handicap

præget af stor selvstændighed.takket være højteknologiske hjælpemidler har nadia

opnået en tilværelse med en høj grad af FRIHED. nye, avancerede og højteknologiske hjælpemidler

har stort set gjort nadia selvhjulpen. Historien er god, og jeg deler til fulde hendes

begejstring for disse hjælpemidler.

når man læser om den slags højteknologiske hjælpemidler, som kan erstatte hjælperhænder

og udvide privatsfæren, så er tanken om fremtiden egentlig behagelig.tænk, hvis flere af

os kunne blive selvhjulpne og dermed afhjælpe vores behov for hjælp – og det præcis når vi

selv har lyst til det.

I den virkelige verden er der dog et stykke vej.vi befinder os i et grænseland, hvor flere og

flere nye avancerede hjælpemidler ser dagens lys, og hvor anvendelsen af dem til tider har

indbygget nogle svære etiske dilemmaer. For eksempel læste jeg for nylig med undren om

et plejecenter i Horsens, som har indført en avanceret ’vasketunnel’, hvor de ældre kan blive

kørt igennem og komme rene og fine ud på den anden side. En kommunalpolitiker fra Fredensborg

Kommune har samtidig offentligt agiteret for, at videoovervågning af mennesker

med handicap i deres hjem kunne være en mulighed, for at spare på de offentlige midler. når

jeg læser og hører den slags, bliver jeg bekymret for, at de højteknologiske hjælpemidler kan

blive en ubehagelighed, som bliver trukket ned over hovedet på borgerne.

Indførelse af nye højteknologiske hjælpemidler må og skal nødvendigvis være et tilvalg

for borgerne. Kontakt med et andet menneske, som kender og forstår en, er i min optik altid

den bedste hjælp, man kan få, og det må være helt afgørende, at erstatning af menneskelige

hænder/nærvær – kun må ske, hvis borgeren selv har et ønske om det. nye højteknologiske

hjælpemiddelløsninger må heller ikke blive et argument, som kommunerne kan bruge til at

spare anden hjælp væk.

Kan vi blive enige om, at de højteknologiske hjælpemidler skal være et tilvalg for den enkelte,

er der sådan set ikke nogen hindring for at glæde os til alle de nye løsninger, som kan

udvide vores privatsfære.vi ved af erfaring, at det kan blive svært at få indført nye standarder

for, hvad man kan få bevilget som hjælpemidler, men den kamp må vi tage, efterhånden som

den opstår i de enkelte kommuner.

.

Susanne Olsen

Landsformand

5

”Indførelse af

nye højteknologiske

hjælpemidler må

og skal nødvendigvis

være et tilvalg for

borgerne.”

Kontrolleret oplag i perioden

1 . juli 2007 - 30 . juni 2008: 9 .366

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1 . 2100 København Ø . Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www .dhf-net .dk .

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs . Design og tryk: Handicap-nyt er produceret

CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S . Oplag: 9 .000 . Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55 . Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund . Handicap-nyt fås

på lydbånd gratis for medlemmer . Ring 39 29 35 55 for bestilling . ISSN: 0904-8081 . 83 . årgang . Giro: 6 00 34 35 . Kontortid: Mandag til torsdag kl . 9 .00 – 16 .00, Fredag kl . 9 .00 – 14 .15 .

Landsformand: Susanne Olsen . Hovedkasserer: Erna Christensen . Direktør: Helge Barnewitz . Næste nummer: Udkommer 15 . februar 2010 . Deadline: 14 . januar 2010 .


velfærdsteknologi

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

6


Nye hjælpemidler

giver Nadja

”Jeg har lige fået arbejde tre dage om ugen i en sFo

inde i Hammel. Det er så tæt på, at jeg selv kan køre

til og fra arbejde i min elektriske kørestol,” fortæller

32-årige nadia Louise Moyse glædesstrålende som

noget af det første, da Handicap-nyt lige har fået sat

sig ned i en af stolene i det store lyse fællesrum, der er

omkranset af en række lejligheder fordelt på to etager.

vi er på Bo-, Rehabiliterings- og aktivitetstilbuddet

tagdækkervej i Hammel, hvor fem personer har fået

installeret en række velfærdsteknologiske løsninger

som en del af et projekt mellem Region Midtjylland

og Hjælpemiddelinstituttet i Århus. Et projekt, der er

finansieret af Realdania.

En af de fem personer er nadia Louise Moyse. Hun

har et medfødt syndrom, som viser sig ved nedsat kraft

og ledbevægelighed i hele kroppen. Hun har desuden

problemer med at læse, skrive, huske aftaler og koncentrere

sig i længere tid. nadia boede hos en plejefamilie

fra hun var fire år gammel, og indtil hun som ung

voksen flyttede ind i en ældrebolig med hjemmehjælp.

Her bestemte personalet, hvornår hun skulle i seng, og

hun fik mad, der skulle opvarmes i mikrobølgeovnen.

Det var hun ikke tilfreds med og valgte derfor at flytte i

botilbud i december 2007.

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

En række velfærdsteknologiske hjælpemidler – fra elektronisk dørlås over robotstøvsuger

til toilet med fjernbetjening – har totalt ændret tilværelsen for nadia, der ikke længere er

begrænset af et konstant behov for hjælp fra personale

Jeg kan mere, end jeg troede!

”De her hjælpemidler har gjort det hele meget bedre

for mig. De giver mig en meget større frihed end før,

hvor jeg var meget afhængig af personalet. Jeg kan

hjælpe mig selv og bestemme mere, og jeg kan langt

mere, end jeg troede, så mit selvværd er også vokset.

Det er min stædighed nok også, for jeg kan da mærke,

at jeg har fået meget mere mod på at gå i flæsket på

nadia Louise Moyse har følgende

velfærdsteknologiske løsninger:

• Fjernbetjent dørlås og døråbner på hoveddør.

• Døråbner til skydedør mellem stue/køkken og

soveværelse – og ligeså mellem soveværelse

og toilet samt døråbner til terrassedør.

• vinduesåbner til vindue i soveværelset.

• Multifunktionel fjernbetjening monteret på

kørestol.

• toilet med skylle og tørrefunktion.

• Robotstøvsuger.

• spiserobot.

7

a F B E n n y L aU R I D s E n F oto s L a R s a a R ø


velfærdsteknologi

omverdenen. Dét har så også givet et resultat, nemlig

at jeg lige har fået arbejde,” fortæller nadia Louise

Moyse fra sin joy-stick-styrede kørestol, som har fået

monteret en voldsom fjernbetjening, der kan rumme

helt op til 278 indstillinger.

”Ja, den er det vigtigste af det hele. Det er min livsnerve

– magten over alle mine ting

– og en forlængelse af mig. Den gør

mig nu i stand til sELv at styre en

lang række funktioner, som andre

mennesker betragter som noget fuldstændig

normalt at kunne,” fortæller

hun og fortsætter:

Grænseoverskredet intimsfære

”Det næstvigtigste er mit toilet. nu

”Min fjernbetjening er det vigtigste af

det hele. Det er min livsnerve, magten

over alle mine ting, en forlængelse af

mig – min hjælpearm,” siger hun.

”Det er synd, at politikerne ikke ved mere om

velfærdsteknologi. Jeg kunne godt tænke mig, at

de kom på besøg, især socialministeren, så de

kan få syn for sagen. Så kunne vi måske få sat

skub i at alle handicappede med behov fx kunne

få et toilet lige som mit, hvor en fjernbetjening

gør, at jeg SELV kan tørre mig bagi – i stedet for

at skulle have en hjælper til det,”

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

8

kan jeg selv vaske og tørre mig efter toiletbesøg og

ikke længere have nogen til at stå og tørre mig bagi.

Jeg skal kun have hjælp til at komme af og på toilettet,

og det betyder ikke så meget, når jeg selv sørger

for det intime. at få hjælp til dét, føles meget grænseoverskridende

– for hvem blandt personalet skal nu

hjælpe mig denne gang, eller er det ligefrem en for

mig ukendt vikar, der skal tørre mig?”

Et andet meget væsentlig element for nadia Louise

Moyse er følelsen af frihed og selvbestemmelse, som

de velfærdsteknologiske hjælpemidler giver hende.

noget, andre tager for givet, men…

”Dørlåsen ligger fx også i fjernbetjeningen, og jeg skal

ikke længere have nogen til at dreje en ruko-nøgle

rundt for mig, hvis jeg skal på besøg. Jeg kan komme

og gå, uden at jeg hele tiden skal involvere andre i min

færden. Fjernbetjeningen virker også i forhold til de

fleste skydedøre i min lejlighed. Det er faktisk meget

rart selv at kunne lukke sin dør ind til soveværelset,

hvis man får besøg – noget andre mennesker tager for

givet, men som altså ikke har været det før for mig. ■


Få krimier for kun kr.

Makkerparet

Mikael Blomkvist

og Lisbeth

Salander

er tilbage i en

opsigtsvækkende

sag om

omfattende

sexhandel mellem

Østeuropa

og Sverige og

dystre hændelser

fra fortiden.

605 sider.

Klubpris:

199 kr.

Best.nr.

202242

Find flere bøger – og meld dig ind på:

www.9kr.dk

eller på sms

3 pr.

For snart fyrre år siden forsvandt Harriet Vanger

sporløst, opklaringen af sagen kaster lys over en

dyster og skræmmende historie. Læs første bind i

den svenske bestsellerserie, hvis du tør.

523 sider.

Klubpris: 179 kr.

Best.nr.165019

EKSTRATILBUD

KUN

99 kr.

Spar 120 kr.

Ny spændende

krimi

KUN

99 kr.

Spar 80 kr.

9 kr.

9 kr.

En halv million

solgt i Danmark

Vold og magt (6)

Tag med på en uforglemmelig rejse til middelalderens

Barcelona i denne under-

holdende historiske

bestseller-roman om

ukuelig frihedstrang

og undertrykkelse,

om venskab og svigt og

om grænseløs kær

lighed. Vold og magt er

6. bind i Elsebeth

Egholms krimi-serie

med journalisten Dicte

Svendsen i hovedrollen.

336 sider.

Klubpris: 219 kr.

Best.nr.

241810

Luftkastellet

der blev sprængt [3]

Sidste og afsluttende del af Stieg Larssons

fænomenale trilogi

starter dramatisk, hvor

bind 2 slutter. Mikael

Blomkvist går i krig

med at opklare Lisbeth

Salanders fortid. En

fortid, der ryster rege-

ringen, SÄPO og hele

landet i dets grund-

vold.

671 sider.

Klubpris: 179 kr.

Best.nr.

209734

Skriv: KBK 1000 dit navn adresse postnr. og

by samt best.nr. på de 3 bøger du vælger og

evt. ekstratilbud. Send din sms til: 1231

Skandinaviens absolut mest

populære femikrimi-forfatter

lige nu – over en halv million

danskere følger med i livet i

Fjällbacka.

349 sider.

Klubpris: 179 kr.

Best.nr. 212464 9kr.

★★★★★★ ”Annika ka! Det

har hun kunnet længe, for hun er

Skandinaviens allerpopulæreste

romanheltinde. Den er flot tænkt

og flot fortalt... Olé for hende!”

– Birgitte Grue, BT.

592 sider.

Klubpris: 199 kr.

Best nr: 235663 9 kr.

B E S T I L L I N G S K U P O N

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr.:

JA TAK,

jeg vil gerne være medlem af Gyldendals KRIMI & SPÆNDING og

modtager 3 velkomstbøger for kun 9 kr. pr. bog (+ 39 kr. i porto og eksp.)

Jeg vælger følgende bøger: Best.nr.

Best.nr. Best.nr.

EKSTRATILBUD

(241810)

JA TAK, jeg vil gerne sammen

med min velkomstpakke

modtage Elsebeth Egholms

Vold og magt (6)

Prisvinder

af bedste danske

spændingsroman

Nina Borg er sygeplejerske og

arbejder i et asylcenter. Hun har

flere gange været udsendt til

krigszoner. Hun bliver overtalt til

at hente en kuffert på Banegården.

I kufferten ligger en lille lys

dreng – og han er stadig i live.

324 sider.

Klubpris: 179 kr.

Best.nr. 235689 9 kr.

Endelig er den her! En ny fantastisk,

overdådig roman fra Ken

Follett, forfatter til alle tiders

bestseller, Jordens søjler.

1065 sider.

Klubpris: 249 kr.

Best.nr. 212498 9 kr.

Udfyld og send kuponen allerede i dag – portoen er betalt.

KUN

99 kr.

EKSTRATILBUD

(209734)

JA TAK, jeg vil gerne sammen

med min velkomstpakke

modtage Stieg Larssons Luftkastellet

der blev sprængt.

Underskrift: Skal udfyldes

Ja tak, jeg vil gerne modtage spændende tilbud og nyhedsbrev fra Gyldendals Bogklubber via e-mail.

E-mail:

Kun ét medlem pr. husstand. Der tages forbehold for udsolgte bøger og trykfejl. Tilbuddet gælder ikke

i udlandet, i Grønland og på Færøerne. Du skal være over 18 år for at melde dig ind i bogklubben.

Headhunterne er Jo Nesbø for

fuld udblæsning i en grotesk

svindlerhistorie med de mest

udspekulerede drab, vanvittige

forfølgelsesscener og opfindsomme

forsvindingsnumre, som

genren kan byde på.

300 sider.

Klubpris 149 kr.

Best.nr. 214494 9kr.

Læst af over

14 millioner

En prægtig og spændende roman

om Englands historie, den

er fyldt med drama og intriger.

787 sider

Klubpris: 139 kr.

Best nr: 154518 9 kr.

KUN

99 kr.

Bogklubbens ABC

16 gange om året får

du tilsendt bogklubbens

medlemsblad med

mange spændende

tilbud på aktuelle bøger

● Du får bøgerne til

lave bogklubpriser ●

Du kan nemt og hurtigt

bestille ● Du vil automatisk

få tilsendt månedens

bog med posten

16 gange om året, hvis

du ikke afbestiller den.

Den kan let afbestilles

via Internettet, sms eller

telefon ● Udover de

bøger, du køber i din

velkomstpakke, forpligter

du dig til at købe

tre bøger til klubpris

eller særpris det første

år. I modsat fald bortfalder

rabatten på

velkomstpakken

● Tilbuddet gælder kun

nye medlemmer eller

tidligere medlemmer,

som har været udmeldt

i mindst 6 måneder.

0081018

9

Gyldendals Krimi & Spænding, postboks 1112, 1009 København K

stk. + 39 kr.

i porto og eksp.

Sara Blædel blev kåret som

danskernes yndlingsforfatter i

2007 – læs selv hvorfor i hendes

seneste rystende krimi om

kynisk kvindehandel og brutale

bagmænd.

375 sider.

Klubpris: 199 kr.

Best.nr. 211136 9 kr.

Hun bliver bare bedre og bedre,

Elsebeth Egholm. Glæd dig til

femte, selvstændige bind om

journalisten Dicte Svendsen og

en sag, der presser hende helt

ud til kanten. . .

382 sider.

Klubpris: 199 kr.

Best.nr. 211854 9 kr.

KLIP HER!

Bogklubben

Krimi & Spænding

+ + + 10498 + + +

0893 Sjælland USF B


a F B E n t E R ø D s G a a R D

Hjulspind

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

Nyt navn til bibliotek

Danmarks Blindebibliotek, DBB, skiftede 1. juni navn til nota – nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Baggrunden for navneskiftet er et ønske om at signalere, at nota er et bibliotek for alle med læsevanskeligheder

og ikke kun forbeholdt synshandicappede. nota giver også fx ordblinde og mennesker med fysisk handicap

adgang til sine omfattende samlinger af bøger og tidsskrifter på lyd og andre alternative læsemedier.

alle, der på grund af et dokumenteret handicap, har svært ved at læse trykt tekst, kan blive meldt ind på

nota, og nota har mange brugere inden for alle brugergrupper.

nota findes på nettet på www.nota.nu eller på netbiblioteket www.e17.dk. ønsker du at melde dig ind kan

du kontakte Indmeldelse og abonnement på tlf. 39 27 44 44.

Rapport om inklusion af etniske

minoriteter med handicap

Projektet ”Handicaporganisationer for alle –

også etniske minoriteter” sluttede i juli efter to

år, og på baggrund af projektet er der udarbejdet

en rapport. alt for mange mennesker med

etnisk minoritetsbaggrund og med handicap

kender ikke deres muligheder for at være med

i en handicaporganisation. Rapporten er en erfaringsopsamling,

men der er også gode råd til

handicaporganisationer, fagfolk, kommuner og

politikere om, hvad der skal til for at udfordre

marginalisering og sikre inklusion af etniske minoriteter

i foreningslivet og samfundet generelt.

Rapporten er henvendt til frivillige og ansatte,

fagfolk og kommuner samt politikere. Bag såvel

rapport som projekt står sammenslutningen

af Unge Med Handicap (sUMH). Læs mere om

projektet på www.h-f-a.dk, hvor du også kan

downloade rapporten.

10

Festivaltoilet som afgangsprojekt

Helle abild nielsen blev for nylig arkitekt fra arkitektskolen

i Århus.til sin afgangseksamen tegnede hun et

mobilt festivaltoilet ”Dignity” (på dansk: værdighed).

Rummet er 230 cm x 250cm. Det har niveaufri adgang,

glasfiberbund og i midten en funktionsstang, som kan

flyttes ud til siden, og som har toiletpapir og spritdispenser,

for der er ikke nogen håndvask.toilettet fungerer

ligesom alle andre plastictoiletter. Et gardin gør, at en

hjælper kan smutte udenfor, uden at personen på toilettet

eksponeres.

”toilettet er ikke sat i produktion. Jeg håber meget,

at der er et firma, der vil brænde for ideen. Jeg har lavet

det på baggrund af en rapport H.o.t. (Handicappede offentlige

toiletter), som firmaet Pressalit har købt, og som

bl.a. handler om brugernes ønsker til handicaptoiletter”,

siger hun.

at hun kom på at skabe noget til mennesker med

handicap skyldes, at hendes far er en lokal ”ole opfinder”,

som har hjulpet flere personer med at fremstille

hjælpemidler på sit værksted.

”Jeg er overbevist om, at ”Dignity” er noget brugerne

gerne vil have, når de er på festivaler, loppemarkeder

osv.”, siger hun. og lige nu er hun i færd med at kontakte

relevante firmaer.

Hvis du vil vide mere om toilettet, kan du kontakte

Helle abild nielsen på helle3210@hotmail.com.

Illustration: Helle Nielsen.


For lidt viden om pædagogik til små børn

med handicap

En ny rapport ”særlige dagtilbud til børn efter § 32. En

status efter kommunalreformen” er netop udgivet af

socialforskningsinstituttet (sFI). Rapporten kortlægger

SÆRLIGE DAGTILBUD TIL BØRN

EFTER § 32

Nem mobiltelefon til ældre

En ny brugervenlig mobiltelefon ved navn Emporia time er skabt til mennesker med

nedsat motorik.telefonen har store oplyste taster med stor skrift og tydeligt display.

Den kan hjælpe med at huske vigtige tidspunkter i løbet af dagen.En kalender

gør,at det nemt at huske fødselsdag eller anden mærkedag,fordi datoerne kan

lægges ind,hvorefter telefonen kommer med en påmindelse den ønskede dag.

telefonen har en ekstra høj ringetone,som kan justeres,den ekstra kraftige

højttaler kan bruges sammen med et høreapparat og vækkeursfunktionen kan

nemt betjenes med en ekstra stor knap på siden af telefonen.telefonen har

et tidløst design i rust- og ridsefri aluminium.Menuerne er nemme at finde

rundt i,og den kan sende og modtage sms.

Den forhandles i Danmark af tele Call Danmark,som har gjort det til sit

speciale at udbyde brugervenlige telefoner.vejledende pris:1.795 kr.Læs

evt.mere på www.telecall.dk.

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

de særlige dagtilbud til børn med betydelige og varige

nedsat fysiske eller psykiske funktionsevner, som har

behov for hjælp eller særlig støtte. Kortlægningen viser,

at mellem 2.000 og 3.000 børn befinder sig i et dagtilbud

efter § 32, og langt de fleste er mellem 3 og 7 år.

Børnene går enten i en specialbørnehave eller i en specialgruppe,

som er integreret i en almindelig børnehave.

De fleste institutioner tager børn ind med meget

forskellige typer handicap, og både specialbørnehaver

og integrerede grupper mener, de har resurser til opgaven. Men rapporten viser også, at der

benyttes et utal af forskellige pædagogiske metoder og test på området, som gør det vanskeligt

at udvikle en systematiseret viden. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Indenrigs- og

socialministeriet. Forfatter: steen Bengtsson m. fl. Du kan downloade den gratis på www.sfi.dk

eller købe den hos sFI. Pris kr. 140.

I denne rapport kortlægges de særlige dagtilbud til børn efter Servicelovens § 32. Tilbuddene retter sig mod

børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp eller særlig

støtte.

Kortlægningen viser, at mellem 2.000 og 3.000 børn befinder sig i et dagtilbud efter § 32, og langt de fleste

er mellem 3 og 7 år. Børnene går som oftest i enten en specialbørnehave eller i en specialgruppe, som er

integreret i en almindelig børnehave.

De fleste institutioner tager børn ind med meget forskellige typer handicap, og både specialbørnehaver og

integrerede grupper mener, de har tilstrækkelige ressourcer og kan opfylde så godt som alles behov.

Kortlægningen viser desuden, at der benyttes et utal af forskellige pædagogiske metoder og test på området,

hvilket nemt kan få den konsekvens, at det er vanskeligt at udvikle mere systematiseret viden på feltet.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

09:29

140 kr. inkl. moms

ISSN: 1396-1810

SÆRLIGE DAGTILBUD TIL BØRN EFTER § 32

09:29

SÆRLIGE DAG-

TILBUD TIL BØRN

EFTER §32

EN STATUS TO ÅR EFTER KOMMUNALREFORMEN EN STATUS TO ÅR EFTER KOMMUNALREFORMEN

S. BENGTSSON, J. HEIDEMANN, T. G. JENSEN, J. TANGE, E. S. WOLFF

09:29

STEEN BENGTSSON

JULIE HEIDEMANN

TINA GUDRUN JENSEN

JULIE TANGE

EMILIE SULDRUP WOLFF

11

Vidste du, at

at 129 busser indenfor Movias

område får syntetisk tale til næste

år. I dag er der seks busser på

linie 184, der har det. Især blinde

passagerer har efterlyst syntetisk

tale, så de ved, hvilket stoppested

der nærmer sig.

at der findes en fløjte, hvor det

ikke er nødvendigt at kunne

bruge arme og hænder for at

beherske instrumentet, da det

er elektronisk og kun kræver, at

man kan bruge munden og sin

vejrtrækning. se instrumentet i

brug på www.youtube.com/wat

ch?v=wcL5dC4Piyg&feature=rel

ated. Læs mere om instrumentet

på www.windcontroller.googlepages.com.

at københavnere, som har en

individuel kørselsordning, kan

medtage den til de andre nordiske

hovedstæder, dog ikke

til Helsinki – ligesom brugere i

stockholm, oslo og Reykjavik

kan tage deres med til København.

Forsøget har løbet ca. et år.

Den 22. august havde 14 personer

rejst 37 rejser i alt. Flest har

gæstet København – og flest fra

oslo. Forsøget udløber i slutningen

af 2010.

at der findes en engelsksproget

side med masser af rejsetips til

tilgængelige hoteller og sommerhuse

i Europa. Man kan også

tilmelde sig et nyhedsbrev og

få informationer løbende. Læs

mere på www.accessatlast.com/

index.php.

Danske Handicaporganisationer

(DH) og Høje tåstrup kommune

har underskrevet en projektudviklingsaftale,

og at DH snarest

vil udskrive en arkitektkonkurrence

om et helt nyt domicil

i Høje tåstrup, som skal være

fuldt tilgængeligt for alle handicapgrupper.

I tilknytning til domicilet

skal der være en 10.000

kvadratmeter sansepark, der

skal være offentlig tilgængelig.

Domicilet skal være klar i slutningen

af 2011. En lang række

handicaporganisationer vil flytte

deres hovedsæder til det nye

moderne hus.


Boganmeldelse

Palle fortæller om sin opvækst i starten af halvtredserne

i byen Demstrup i nærheden af viborg.Familien består

af far,mor,en storebror og tvillingerne Mogens og Palle

selv.Palle mister sin far,da han skal til at gå i skole,og

da moderen er svag,meget neurotisk og uligevægtig,

tager storebroderen svend over og kører familien med

hård og diktatorisk hånd.Moderens sindssygdom er så

udtalt,at hun i perioder ikke kan tage vare på sine tvillingesønner

i fuldt omfang,og andre familiemedlemmer

må træde til.

Palles skole og ungdomstid

Læseren føres igennem Palles skole- og ungdomstid,

hvor hans muskelsvindssygdom bliver mere og mere

udtalt,ikke mindst hans stivnede ansigtsudtryk. Han

kæmper for en plads blandt kammeraterne,men indkasserer

desværre både hån,ydmygelser og dumme

bemærkninger.selv ikke de voksne kan holde sig i

skindet. Palle tolker det som kompensation for deres

eget mindreværd,at de forsøger at hævde sig på hans

bekostning.Han beretter også om sit ungdomsliv med

bajere og fester,og hvor hormonerne drøner rundt i

kroppen.Her må Palle også være vidne til at andre scorer

pigerne. og han selv oftest er

den der vælges fra.

Da han skal tage studentereksamen

har muskelsvindet

gjort ham så gangbesværet,

at han tager på solbakken i

Århus,som dengang var en

institution for unge fysisk

handicappede.Palle får et

værelse på funktionærgangen,

og pendler nu mellem

to verdner:den såkaldte

normale på gymnasiet og

livet på solbakken blandt

unge med handicap.Han

har et skarpt øje for den

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

En plads i livet

Palle Hansen skriver til slut i sin bog ”Et værdigt liv” om filosoffen Friedrich nietzsches

begreb ”amor Fati” som betyder ”elsk din skæbne”. Palle Hansen tolker dette, som at vi

grundlæggende er ansvarlige for at få det bedste ud af vores livsbetingelser. Hans bog

er bestemt også et vidnesbyrd på, at han trods omsorgssvigt, ydmygelser og fordomme

har formået at udfolde de muligheder og ressourcer, som han har til rådighed

12

hakkeorden og den ydmygende kommunikation,der

hersker blandt beboerne.Læseren får desuden indblik

i hans kampe for at acceptere sit eget handicap,ikke

mindst kæmper han i ungdomsårene og starten af voksenalderen

med dødsangst,som især aktiveres af den

hårde retorik,der hersker blandt solbakkens beboere

blandt andet,når en beboer med muskelsvind dør.som

28-årig bliver Palle cand.psyk.og opnår også at få forskelligejob.

Fokus på et væsentligt område

Bogens målgruppe er fagfolk og mennesker,der på en

eller anden måde føler sig marginaliseret i samfundet.

Der er også meget at hente for mennesker,der ønsker at

åbne deres sind for dem, der lever på andre vilkår.

sproget i bogen er distancerende,køligt og observerende,hvilket

giver læseren lejlighed til selv at danne

sig billeder af,hvad der er på færde i Palles liv.Flere steder

kunne sproget godt strammes op,så unødvendige

gentagelser undgås.Det gør sproget i bogen for tung

flere steder.

Med bogen ”Et værdigt liv”har Palle Hansen sat fokus

på væsentlige områder i forbindelse med at vokse op i

en normal-kultur,samtidig med at et tiltagende handicap

tvinger personen til at skabe en bæredygtig identitet

ud fra egne værdier.Han har fortalt om en tid,hvor

der hersker sparsom litteratur på området,ikke mindst

om hvad der foregik på døgninstitutionerne i 60-erne.

”Et værdigt liv”er væsentlig og vedkommende,sætter

fokus på vigtige dilemmaer i det at være handicappet

og giver mennesker i en marginaliseringssituation inspiration

til at sætte den kurs for deres liv,som de finder

rigtig.

Palle er eksemplet på den gæve jyde,der har afstukket

sin karrierekurs,og som trods lidt slinger i valsen undervejs

ikke viger fra det mål,han har sat sig. ■

Palle Hansen:

”Et værdigt liv”, Gyldendal 2009. Pris 280 kr.

a F H a n n E K L I tG a a R D L a R s E n


a F L E n a n I E L s E n F oto s : M o G E n s s to U G a a R D

tilgængelige tog

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

baner

vej for spontane rejser

sidst i september var DsBs Handicappanel sammen med formanden for

Danske Handicaporganisationer på en præsentationstur med IC4 toget

14

Ankomst med IC4 til Københavns Hovedbanegård.

Dejligt med det der Independent living.


afgang Københavns Hovedbanegård kl. 10.00 med IC3

til odense. afgang odense Banegård kl. 13.08 med IC4

tilbage til København.

En præsentationstur med det nye IC4-tog. Med

ombord er DsB’s Handicappanel og stig Langvad, formand

for Danske Handicaporganisationer.

IC4-tog består af fire vogne. Den ene er en lavtgulvsvogn

med et såkaldt flexareal, et handicaptoilet og

en ”handicap-kupé”. Her er en kørestolsplads med et

passagersæde ved siden af, hvor armlænet kan klappes

op. så kan man flyttes fra kørestolen til sædet, hvis

man har det behov, eller en evt. hjælper kan sidde her.

Herudover er der to sæder, et lille bord, internetadgang

mv. Udover den ene kørestolsplads har kørestolsbrugere

også mulighed for at opholde sig i flexarealet.

Det er ikke særlig godt at være anbragt i den særlige

kupé for passagerer med handicap, hvor man er relativt

isoleret og udsat for særlig opmærksomhed fra andre

rejsende, der skal igennem kupéen for at komme

rundt i toget.

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

Afgang med IC3-højtgulvstog fra Københavns Hovedbanegård. ▲

Denne lift-type kræver assistance og 48 timers forhåndsbestilling.

Kan man betjene vandhanen? Kan den nås siddende på toilettet?

Sidder spejlet mon for højt? ▼

Perronhøjder

ved afgangen fra København skal den gamle monsterlift

i brug, for i IC3 togene passer tog og perronhøjde

ikke sammen. Liften skal betjenes af DsB og

kræver derfor bestilling af rejse 48 timer i forvejen.

ved hjemrejsen fra odense med det nye IC4 udlignes

forskellen mellem perronhøjden på 55 cm, og

lavtgulvsvognens gulvhøjde på 60 cm snildt af en

”mini-rampe” i dørtrinnet.

til brug for lavere perronhøjder eller når der er

stor afstand mellem tog og perron, opbevarer IC4togene

en løstliggende rampe med længde på 120

cm. Den henter lokoføreren og lægger ud, og derfor

er spontanrejser også mulige.

Efter planen skal IC4 servicere ruterne København

- Frederikshavn og København - Esbjerg.

trafikstyrelsen oplyser, at de fleste perroner på de

større stationer på denne strækning har en højde

på 55 cm, og indsættelsen af IC4 vil derfor kunne

indfri vores ønske og behov for niveaufri indgang

15


tilgængelige tog

fra perron til tog og dermed for at kunne rejse

spontant.

På tilgængelighedsområdet er IC4-toget klart et af de

bedste tog,der findes på dansk territorium,selvom der

er nogle elementer,man godt kunne have tænkt anderledes.

ny aftale giver måske ny mulighed

De 83 IC4-tog blev bestilt af DsB i år 2000 hos italienske

ansaldoBreda.seneste udvikling er,at DsB på grund af

de forsinkede tog har indgået en aftale,som betyder,at

DsB selv skal få samlet de ufærdige togsæt på Bombardiers

fabrik i Randers,og at DsBs egne håndværkere på

DsB-værkstederne i Århus skal sørge for,at togene bliver

køreklare.

Da togene endnu var på tegnebordet,var daværende

”Center for tilgængelighed”og repræsentanter for DsBs

Handicappanel inddraget i vejledningen til IC4-togenes

tilgængelighed,men historien er lang,der sker meget

på 10 år - også på tilgængelighedsområdet - og en del

af vores anbefalinger og ønsker blev dengang ikke taget

i betragtning.nu er chancen der måske for at få bedre

tilgængelighed.

anmodning om ny gennemgang

Dansk Handicap Forbunds repræsentant i panelet har

derfor bedt DsB og handicappanelet overveje,om den

nye situation kunne udnyttes til at få endnu bedre tilgængelighed

både til og i IC4-togene og for alle handicapgrupper.

Eksempler på forslag til bedre tilgængelighed for kørestolsbrugere

kunne være:

En rampe fastmonteret i togets dørkarm som på stogene

eller tilsvarende i stedet for den nu planlagte

”slæberampe”.

Pladsen er trang i den såkaldte ”Handicap-kupé”.

En malplaceret radio under bordet forhindrer

kørestolsbrugeres brug af bordet.

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

16

Da standarderne i EU-direktivet tsI PRM kræver to kørestolspladser

i stedet for én,bør det overvejes at etablere

mindst en kørestolsplads mere.Hvis det ikke er muligt

i ”handicap-kupéen”,kunne man skabe flere kørestolspladser

ved blot at opsætte et bord og to passagersæder

i flexrummet (som på IC3-togene),markeret som et

prioriteret område for passagerer med handicap.

Ændret placering af radioen under bordet.

Mindre tilpasninger på handicaptoilettet (bedre og lettere

betjent armatur,egnet udskylleknap,mv.)

Mulighed for at kunne planlægge og bestille billetter

på www.rejseplanen.dk med information om,hvor og

hvornår det vil være muligt at kunne tage toget spontant

og ved egen hjælp (ind- og udland).

Lys for enden af tunellen

IC4 toget er et langt bedre tog med langt flere muligheder

for spontankørsel,end vi hidtil har set.

Det vigtige er,at arbejde for finansierede handleplaner,

til at få udført den form for tilgængelighed,der giver os

chance for at kunne rejse spontant og med størst mulig

selvhjulpenhed.

Det er ligeledes vigtigt at tænke sammenhæng i puljer

og investeringer for at få åbnet den ene togstrækning

op efter den anden for mennesker med handicap.For

eksempel skal perron 2 i vejle hæves til 55 cm i 2011 og

sorø station får to elevatorer i 2010.

Det går meget langsomt,men det virker som om,der

er lys for enden af tunnelen,uden at der nødvendigvis er

et modkørende tog. ■

Lena Nielsen, er medlem af Dansk Handicap Forbunds

Hovedbestyrelse og Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg samt af

DSBs Handicappanel.

Handicaptoilettet endte ikke perfekt, men fik

vendeplads og flere muligheder for overflytning

fra kørestol til toilet.


Jeg bestiller ____ eks. af Handicap-jul 2009. 52 sider, pris kr. 25 + porto.

ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit.

Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse:

navn

Gade

Postnr. By

Kuponen sendes til: Dansk Handicap Forbund

Hans Knudsens Plads 1a

2100 København ø

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

Bestil Handicap-Jul til dig selv eller gode venner

Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jytte abildstrøm og

Peter Mygind, noveller og historier, opskrifter til julens sammenskudsgilde samt opgaver - masser af stof

til mange hyggelige timer.

ønsker du at give dig selv og Dansk Handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge Handicap-Jul,

så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for DHF’s afdeling i dit område.

Du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: js@dhf-net.dk

Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning

- Vi har løsninger til ethvert behov.

Langhøj

konsulentteam


2009 • 53. årgang • Pris 25 kr.

Hos os er professionalisme en selvfølge!Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby J

Tlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41

www.langhoej.dk

17


Kort nyt Kort nyt Kort nyt a F B E n t E R ø D s G a a R D o G s o Lv E I G a n D E R s E n

Kort nyt

Nye tilgængelighedsrådgivere

Et nyt kuld tilgængelighedsrådgivere står på spring

i Dansk Handicap Forbund for at arbejde lokalt

med tilgængeligheden i tæt samarbejde med forbundets

Bygge– og trafikpolitisk Udvalg (BtPU).

I tre weekender på sct. Knudsborg har de løst

opgaver og mellem kursusmodulerne har de haft

hjemmeopgaver. På kurset har de fx lært at forstå

en byggetegning, måle rampestigninger og rådgive

om belægninger på udendørsarealer. De kan

nu vurdere forslag til nye bygninger og holde øje

med ombygninger. Kort sagt de kan holde nøje øje

med, hvad der sker i deres lokalområde.

”De skal ikke erstatte bygningssagkyndige, men

være et supplement. De skal heller ikke godkende

byggerier, det kan kun myndigheder, de skal blot

rådgive. alle kan bruge BtPU som sparringspartner,

så hvis de er tvivl, kan de få BtPUere til at se på løsninger

og komme med gode råd”, fortæller sven a.

Knudsen fra BtPU, som har været med til at tilrettelægge

kurserne og opgaverne.

BtPU giver også løbende opgaver til rådgiverne,

fx har udvalget bedt Erna Christensen fra Høje tåstrup

om at se nærmere på en ombygning af Høje

tåstrup teater ud fra devisen om, at det er billigere

og lettere at fjerne en streg, mens tid er – end at

flytte mure, når de først står der.

Dansk Handicap Forbunds rådgivere, både de nyuddannede

og de tidligere uddannede kan du se

på hjemmesiden under ”Byg for alle”.

Flytteudsalg

En af Dansk Handicap Forbunds samarbejdspartnere In-Bolig, som

giver rabat på møbler til medlemmer af Dansk Handicap Forbund,

har skiftet adresse. 1.december flyttede møbelhuset til Herlev

Hovedgade 213 i nye store tilgængelige lokaler i et plan. selvom

In-Bolig ligger i københavnsområdet kan man handle i netbutikken

fra hele landet og også få en stolebus til at komme forbi

og præsentere hvilestole.

I anledning af flytningen er der for tiden flytteudsalg. Medlemmer

af Dansk Handicap Forbund får således 20 %

i hele december måned. se mere om In-Boligs store udvalg

på www.in-bolig.dk eller kontakt bolighuset på

tlf. 70 25 80 25 eller

e-mail: butik@in-bolig.dk.

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

Handicap-nyt 2010

18

Handicap-nyt udkommer seks gange i 2010 –

tre numre i foråret, tre i efteråret - med en lang sommerpause.

Handicap-nyt 2010:

Nr.

Hos læserne

senest

De blev valgt

Jan Jacobsen har siddet i kommunalbestyrelse i

Ringsted for socialistisk Folkeparti siden 2002. Han

genopstillede og blev valgt.

Børge Larsen fra venstre blev valgt ind i Fredericia

byråd, hvor han har siddet før. Han har været ude en

periode, men nu er han med igen.

Karl Wilhelm nielsen blev valgt ind for venstre i

Ballerup Kommune. I handicapkredse kender mange

ham som formand Dansk Handicap Idrætsforbund.

En af en af landets yngste kommunalpolitikere -

den 18-årige Kristian Heegaard fra de radikale - blev

valgt ind i Fredensborg byråd. Et lille valgdrama

udspandt sig i den nordsjællandske kommune, fordi

33 stemmer var lagt forkert i et valglokale. Kl.23.00

på valgaftenen, så det ud til, at pladsen gik til Dansk

Folkeparti, men så dukkede de 33 stemmer op og

rykkede mandatet.

SYSTEM PLUSS SOFAGRUPPE

3 pers + 2. pers. Semianilin læder. Vælg mellem flere farver.

FLYTTE FLYTTE FLYTTE

UDSALG UDSALG UDSALG

MED MED MANGE MANGE

MED GODE GODE MANGE TILBUD TILBUD

GODE TILBUD

SOFAGRUPPE

SOFAGRUPPE

SOFAGRUPPE

SYSTEM PLUSS SOFAGRUPPE

SYSTEM 3 pers + 2. PLUSS pers. SOFAGRUPPE

Semianilin læder. Vælg mellem flere farver.

3 pers + 2. pers. Semianilin læder. Vælg mellem flere farver.

38.550,-

DELTA LEGEND

DELTA LEGEND

DELTA LEGEND

12.760,-

REOL

REOL

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER FLYTTER VI

TIL NYE

TIRSDAG

FLOTTE LOKALER

DEN 1. DECEMBER

PÅ HERLEV

FLYTTER

HOVEDGADE

VI

213

TIL NYE TIRSDAG FLOTTE LOKALER DEN 1. DECEMBER PÅ HERLEV FLYTTER HOVEDGADE VI 213

TIL NYE FLOTTE LOKALER PÅ HERLEV HOVEDGADE 213

Møbelhuset

Møbelhuset

IN-BOLIG

IN-BOLIG

IN-BOLIG

Tempovej 10-12 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 25 80 25 · www.in-bolig.dk

REOL

SKAMMEL

SKAMMEL

2.900,-

SKAMMEL

2.900,-

REOL

REOL

Tempovej 10-12 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 25 80 25 · www.in-bolig.dk

Tempovej 10-12 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 25 80 25 · www.in-bolig.dk

REOL

20.851,-

Åbent: Mandag-fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14.00

Åbent: Mandag-fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14.00

Åbent: Mandag-fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14.00

Materiale på

redaktionen

senest

1 15. februar 14. januar

2 19. april 10. marts

3 18. juni 7. maj

4 6. september 5. august

5 15. oktober 14. september

6 13. december 11. november


Nyt design på hjemmesiden

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside har ændret design

og opbygning. Der er blevet lagt flere informationer ind fx

under punktet politik og rejsestoffet er blevet opdelt og

gjort mere overskueligt.

som noget helt nyt er der åbnet en webshop, hvor man

kan købe ting fra Dansk Handicap Forbund, og hvor man

kan betale på nettet med sit dankort.

Der er kommet et intranet, hvor tillidsfolk i forbundet

kan hente køresedler, når de er logget ind. Efter årsskiftet

er det planen, at det her skal være muligt for afdelingernes

tillidsfolk i forbundet at læse referater fra de forskellige

udvalg. Det vil også være muligt for annoncører at

købe websideannoncer.

Ris og ros til den nye hjemmeside modtages gerne.

Mail til informationsmedarbejder Bente Rødsgaard

info@dhf-net.dk eller ring på tlf. 39 29 35 55. Du kan

også lægge ris/ros ind på debatsiden.

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

Stort fremmøde til

fynsk valgmøde

18 politikere fra samtlige

partier og kommuner var

dukket op, da Dansk Handicap

Forbunds fynske afdelinger

havde inviteret til fælles

valgmøde.130 deltagere var

også mødt op ”Der var både

stor tale- og spørgelyst”, fortæller

Ina Eliasen formand

for fra odense afdeling. ”Politikerne

havde på forhånd

fået sendt nogle spørgsmål,

som de svarede på, og dem

de ikke kunne besvare på

mødet, har de efterfølgende

sendt svar på”, fortæller hun.

Pressen var også interesseret i mødet, og det blev til flere indslag i både lokal-tv, radio og aviser.

Lis Lund formand for fra assens afdeling synes også, at det var en succes. ”Politikerne fik virkelig noget at

tænke over. Meget af det, vi fortalte dem, vidste de ikke, fx at der er så lange sagsbehandlingstider - det kom

helt bag på dem. også at vi har så mange problemer med bevillinger og dårlig tilgængelighed. Jeg tror faktisk,

det rykker noget, at politikerne bliver bekendt med problemerne på denne måde”, siger Lis Lund og ser frem til,

at de, der bliver valgt, tager fat på problemerne og sætter sig grundigt ind i den nye Fn handicapkonvention.

De fynske afdelinger er ikke de eneste, der har holdt valgmøder. andre lokalafdelinger har gjort det og Danske

Handicaporganisationer har også holdt møder rundt om i landet fx i København, hvor der også var et stort

fremmøde.tendensen til, at organisationer arrangerer valgmøder, er en nyere trend, der viser sig at være en

god ide.

19


Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55 www. dhf-net.dk Plakatkunstner Mette nørby

a F s o Lv E I G s K o v G a a R D a n D E R s E n

Gaveideer

Mange vil gerne støtte Dansk Handicap Forbunds

arbejde, fordi de ved, at der stadig er forhindringer for

mennesker med handicap i samfundet! Men de ved

måske ikke rigtig hvordan.

En af måderne er at give et medlemskab til et familiemedlem

eller ven. Mange medlemmer giver større

indflydelse, og større indflydelse er der brug for, når

forholdene på handicapområdet skal forbedres. og der

er plads til forbedringer.

Derfor er der stadig brug for Dansk Handicap Forbund

og den viden og ekspertise, som medlemmerne,

der ved, hvad det vil sige at leve med et handicap,

besidder.

Der er også stadig brug for den hjælp, som personer

uden et handicap kan give, hvis de kender til problemerne.

så giv dem et skub – giv dem et års medlemskab!

Andre julegaveideer

Mangler du ideer til andre julegaver kan du måske finde

noget i vores webshop på www.danskhandicapforbund.dk.

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

20

GIv Et MEDLEMsKaB tIL DansK HanDICaP FoRBUnD soM GavE

sådan gør du

Ring eller mail til Dansk Handicap Forbund og giv os

oplysninger om gavemodtageren: navn, adresse, oplysning

om handicap/ikke-handicap og gerne telefon og

e-mail.vi skal også have kontaktoplysninger – navn og

adresse - på dig/giveren.

Du kan indbetale næste års kontingent – 272 kr. - på

konto 6003435 via netbank, bankoverførsel, check eller

kontant ved at møde op på hovedkontoret. når vi

har modtaget pengene, skriver vi et brev til det nye

medlem og sender det til dig, så du kan give det som

julegave.vi skal have din bestilling senest den 17.

december, hvis det skal være fremme inden jul.

Ring eller mail til Edith aussenthal, tlf. 39 29 35 55,

e-mail: ea@dhf-net.dk eller solveig andersen,

tlf. 39 29 35 55, e-mail: solveig@dhf-net.dk.


midt i bladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Arrangementer

Kurser

Rejser

Annoncer

Viso

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

DHF på net t et

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

nYt FRA AFDeLInGeRne

Assens

www.danskhandicapforbund.dk

December 2009

Tirsdag den 8. december kl. 18.00 i festlokalerne v/

bowlingcenteret Korsvang i Assens: Juleafslutning/

10 års jubilæum. Musik og god mad. Bindende tilmelding.

pris kr. 100. Drikkevarer for egen regning.

Tirsdag den 12. januar kl. 18.00: nytårskur.

politikeren Henrik Hansen fortæller om handicappolitikken

i Assens kommune. pris kr. 80. Bindende tilmelding.

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00: Besøg af Ronald, lederen

fra ”Det Mobile Værksted”, som fortæller om det sidste

nye indenfor el–kørestole/crosser. Han er også noget af

en opfinder. Fortæl gerne om opgaver, du vil have løst.

Tirsdag den 9. februar kl.19.00: Sidste nyt omkring

sociallovgivningen v/ Lis Lund.

Tirsdag 23. februar kl. 16.45 på Korsvangcenteret:

Bowlingaften og spisning. pris kr. 130. Bindende tilmelding.

Tirsdag den 9. marts kl. 19.00: Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementer på

Stadionvej 10 i Assens. Alle tilmeldinger til Lis,

tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Bornholm

Lørdag den 9. januar kl. 12.30 –16.30 i Sagahuset i

Rønne: nytårsfest, to retters mad, kaffe og småkager. Musik

v/ thomas nyboe. tilmelding senest den 6.1. kl. 13.00.

tilmeldinger til Rigmor nyboe pedersen,

tlf. 56 95 36 55 og Inger Speht Hansen,

tlf. 56 48 08 20 mellem kl. 10.00 og 13.00.

Esbjerg

Lørdag den 23. januar kl. 12.00 i Kvaglundparken 1:

Møde for tidligere og kommende rejsedeltagere.

Frokost, derefter udveksling af billeder.

Mulighed for tilmelding til rejsen 2010.

ilmelding til Lilian Lykou, tlf. 24 90 30 71.

Kommende arrangementer: Se lokalbladet.

Frederiksberg

Onsdag den 9. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost.

pris kr. 200. tilmelding ifølge sidste blad var den 25.11. til

Connie pedersen, tlf. 35 35 67 21.

Frederikshavn/Sæby

Torsdage den 7. og 21. januar, 4. og 18. februar

samt 4. marts: Banko.

6


Midt i bladet

Mandag den 15. februar kl. 19.00 i Dagcentret Ingeborgvej:

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Fredag den 5. marts: Dilletant i Lendum.

Sæt kryds i kalenderen. Mere i næste nummer.

tilmeldinger til Jens, tlf. 51 29 85 07, Ivan, tlf. 24 83 31 12

eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78.

Frederikssund/Halsnæs

Onsdag den 13. januar kl. 18.30 – 22.00: Foredrag v/ Lasse

pedersen om at være blind. Svend Bartholdy fortæller om Handicaprådet

i Halsnæs. Lotteri, husk en lille pakke. Kaffe, te og

æbleskiver. tilmelding sendt den 7.1.

tilmeldinger: Fr.værk/Hundested: Birgit Jakobsen,

tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Fr.sund: Hanne Ulvedal,

tlf. 47 72 34 38/24 83 37 77. Husk ved tilmelding at

oplyse om du er diabetiker.

Helsingør

Lørdag den 9. januar kl. 18.00 – 23.00 på Hamlet:

nytårsfest med treretters menu, et glas vin eller øl/vand. Kaffe,

kage, lotteri, musik og dans. pris kr. 200, evt. kørsel

kr. 25. Ikke medlemmer kr. 275. Bidende tilmelding senest den

10. 12.

Afdelingens kontor, tlf. 31 41 41 89, henvendelse torsdag 10.00

– 12.00.

Herning

Onsdag den 24. februar kl. 19.00 i Kollektivcentret i Bytoften

i Herning: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. 2. Gyldigt

medlemsbevis forevises. tilmelding senest 10 dage før arrangementet.

Hillerød

Mandag den 4. januar kl. 18.30 i Grønnegadecentret: Banko.

Kaffe og kage. pris medlemmer kr. 35, ikke-medlemmer kr. 50,

kørsel for medlemmer kr. 25. tilmelding og kørsel senest onsdag

den 30. 12.

Mandag den 1. februar kl. 18.30 i Grønnegadecentret:

Fastelavn. Vi slår katten af tønden. I er velkomne til at møde

udklædte. Hat, briller eller maske er også fint. præmie til den

bedste udklædning. Kaffe/te og fastelavnsboller. Musik v/

Børge. pris medlemmer kr. 35, ikke-medlemmer kr. 50, kørsel

for medlemmer kr. 25. tilmelding og kørsel senest onsdag den

27. 1.

Mandag den 1. marts kl. 19.00 i Grønnegadecentret: Generalforsamling.

Spisning kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der er lotteri efter generalforsamlingen. Vi inviterer til

gratis spisning før generalforsamlingen kl. 18.00.

Alle tilmeldinger til arrangement og kørsel, hvor andet

ikke er nævnt, skal ske til Bente Meling, tlf. 48 26 24 85 eller

tlf. 28 34 44 26.

Horsens

Torsdag den 10. december: Juleafslutning med gløgg

og æbleskiver.

Torsdag den 14. januar: nytårsparole.

De aftener, der er spisning, skal man selv medbringe

22

drikkevarer. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen,

Langmarksvej 86 i Horsens kl. 19.00.

Kolding

Vi er i gang med at planlægge aktiviteterne til første kvartal i

2010. Desværre kender vi ikke, de rette datoer ved Handicapnyts

deadline, men i januar regner vi med at besøge tV Kolding,

se en biograffilm og spise brunch. I februar skal vi bowle

og spise sammen i KIF centeret. tjek datoer i næste nummer af

vores lokale blad. Måske skal vi også på virksomhedsbesøg hos

Sahva skomageren eller hos Møllers sko i Kolding, men det er

ikke på plads endnu.

Korsør/Skælskør

Fredag den 11. december: Julehygge/middag. Luciapigerne

synger, og Kurt Rasmussen spiller. Flæskesteg, risalamande,

julelotteri. tilmelding ifølge sidste nr. var den 7.12. Medlemmer

kr. 150, ikke-medlemmer kr. 200. evt. transport kr. 50.

Mandag den 18. januar kl. 18.00 – 21.00: Vi spiser hamburgerryg

med grønlangkål. Bagefter planlægger vi årets aktiviteter.

Senere rafling om pakker. Medbring en pakke til ca. kr. 20.

pris kr. 90. evt. transport kr. 50.

Mandag den 15. februar: Vi spiser ”Brændende Kærlighed”

og holder fastelavnsfest. Kom gerne udklædt. pris kr. 80. evt.

transport kr. 50.

Arrangementerne foregår i teglværksparken 50 i Korsør. tilmelding

til bestyrelsen.

København

Onsdag den 24. marts kl. 18.30 – 21.30, plejecentret Sølund,

v/kantinen, Ryesgade 20: Generalforsamling. program: Kl. 18.30

– 19.45: Generalforsamling - dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl. 19.45 – 20.15 Smørrebrød (kræver tilmelding forud),

Kl. 20.15 – 21.30 Aktuelt handicappolitisk indslag. Kan du ikke

selv sørge for transport til og fra generalforsamlingen, vil afdelingen

sørge for det. Afdelingen tilbyder et par stykker smørrebrød

og en øl eller vand.

tilmelding til spisning og evt. kørsel senest onsdag den

22. 3. til Sven Astrup Knudsen, ågade 120, st. tv.

2200 København n, tlf. 38 34 06 61,

e-mail: sven_knudsen@webspeed.dk

Middelfart

Onsdag d. 27. januar kl. 18.30 – 21.30 på Fænøsund

plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart: Work-shop for

medlemmer med aktuelt emne. Vi starter med fællesspisning.

Derefter diskuterer vi et aktuelt emne, der er relevant for os

handicappede. pris inkl. fællesspisning og kaffe kr. 50. tilmelding

senest onsdag den 20.1.

tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00, mobil 27 21 66 08

eller Henrik, tlf. 64 88 14 04.

Møn

Tirsdag den 8. december kl. 19.00 - 21.30: på Ulvsundcentret

Julehygge. entre kr. 50. tilmelding var ifølge sidste blad

den 5. 12.

Lørdag den 9. januar kl. 12.00 - 16.00 på Ulvsundcentret:

nytårsfrokost. prisen vil stå i næste program, drikkeva-


er til rimelige priser. Bindende tilmelding mandag den 4. 1. kl.

12.00.

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 på Ulvsundcentret:

Ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge forbundets vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest

14 dage før. efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved

kaffe/te og brød.

program for foråret 2010 udkommer inden jul.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16

Næstved

Onsdag den 16. december kl. 19 - 21.30: Julefest. Julehygge,

besøg af julemanden fra Holme Olstrup, musik og sang. Gløgg,

æbleskiver, kaffe, te, m.m.

Onsdage den 6. januar og 3. februar kl. 19.00 - 21.30:

Bankospil.

Onsdag den 20. januar kl. 19.00 - 21.30: Rejseforedrag om

De Vestindiske Øer v/Jørn Dystede.

Lørdag den 23. januar kl. 17.30 – 23.00 på H. C. Andersens

Vej 24 i næstved: næstved Revyen. Vi starter med spisning,

revyen starter kl. 19.30. Musik og dans til kl. 23. Medlemspris kr.

250. tilmelding til Marianne nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den

18.1.

Onsdagsarrangementerne foregår: Værestedet,

Birkebjergcentret, Birkebjerg Allé 9, næstved.

Kontakt for kørsel: Marianne nielsen, tlf. 55 73 08 69.

Alle arrangementer på Værestedet, Birkebjergcentret,

Birkebjerg Allé 9 i næstved. Kontaktperson:

Marianne nielsen, tlf. 55 73 08 69.

Odder

Se vores arrangementer på afdelingens hjemmeside på www.

dhf-odder.dk.

Odense

Torsdag den 7. januar kl. 18.00 – 22.00: Bjergbanken Cabaret

underholder. Mulighed for at købe smørrebrød og kørsel. tilmelding

senest mandag den 4.1.

Torsdag den 4. februar kl. 18.00 – 22.00: Fastelavnsfest.

Vi slår katten af tønden og kårer den bedst udklædte.

Mulighed for at købe smørrebrød og kørsel.

tilmelding senest mandag den 1. februar.

Torsdag den 4. marts kl. 18.00 – 22.00: Forårsbankospil. Mulighed

for at købe smørrebrød og kørsel. tilmelding

senest mandag den 1. 3. Spillet starter kl. 19.00.

Arrangementerne foregår på tarup Gammel præstegård.

til alle arrangementer er tilmelding nødvendig.

tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 35 75 eller Jørn, tlf. 30 13 85

95. Oplysninger kan også fås hos Annette, tlf. 30 25 22 71.

Roskilde

Lørdag den 19. december kl. 14.00 - 17.00 i Vor Frue Sognegård:

Julestue, gløgg, æbleskiver te/kaffe, småkager samt

lotteri. pris kr. 80. tilmelding senest mandag den 14. 12. Opsamling

starter kl.12.45.

Lørdag den 16. januar kl. 15.00 - 20.00 i Vor Frue

Sognegård: Fællesspisning. Vi starter med kaffe osv. kl. ca. 17.30

serveres skipperlabskovs. Harmonikamusik. pris kr. 150.

Sidste tilmelding søndag den 10.1. Opsamling starter kl. 13.45.

HANDIC AP • Nyt · Nummer 6 · DeCemBer 2009 23

Mandag den 22. februar kl. 19.30 til kl. 22.00 i Vor Frue

Sognegård: Generalforsamling. evt. forslag skal være formand

Mogens Larsen, tlf. 46 36 24 77, i hænde senest den 8. 2. Foreningen

er vært ved kaffen. Sidste tilmelding mandag den 15.

2. Opsamling starter kl. 18.15.

Alle tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02.

Rødovre

Fredag den 11. december kl. 18.00- 22.00: Julefest med mad.

pris pr. person kr.150. Bindende tilmelding senest

den 8. 12.

Torsdag den 7. januar kl.13.00-17.00: Reception i anledning

af vores 40 års jubilæum.

Torsdag den 21. januar i kælderen 208 på Ørbygård:

traditionen tro, spiser vi gule ærter eller brunkål. pris kr. 125.

Bindende tilmelding senest den 14. 1.

Torsdag den 4. februar fra kl. 19.00- 22.00: Bankospil.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 43 64 42 64. Hvor andet ikke er

nævnt foregår arrangementerne i festsalen på Ørbygård.

Silkeborg

Onsdage den 13. januar og 10. februar: Bankospil.

Søndag den 31. januar kl. 13.00 på Sønder ege i Ry:

nytårsfrokost. Kalle spiller op til ”en svingom”.

pris kr. 150. tilmelding senest en uge før.

Onsdag den 24. februar kl. 19.30: Generalforsamling.

tilmeldinger på tlf. 86 82 37 76.

Hvor intet andet er anført foregår arrangementerne på

Remstruplund kl. 19.30.

Skagen

Mandage kl. 14.00 – 16.30 den 11., 18. og 25. januar samt

1., 8., 15. og 22. februar: Mandagsklub.

Torsdage den 14. januar og 4. februar kl. 19.00 – 22.00:

Bankospil.

Fredag den 12. februar kl. 18.00 – 22.00: Gule ærter, æbleskiver,

underholdning m.m. pris kr. 60. Ikke-medlemmer kr. 120.

Slagelse /Sorø

Mandag den 14. december kl. 19.00 – 21.00: Julehygge,

gløgg og æbleskiver. Lotteri og sang. pris kr. 15. Bindende tilmelding

senest den 10.12.

Lørdag den 30. januar festsalen i Hellig Anders park i Slagelse

kl. 12.00 – 18.00: nytårsfest med god mad osv.

pris kr. 120. Bindende tilmelding senest den 25.1.

Sæt også kryds i kalenderen den 22. februar, hvor vi spiser,

flæsk, haler og pølse.

Mandag den 8. marts: Generalforsamling.

Mere i næste blad.

tilmelding til arrangementer til ejler, tlf. 21 31 13 99 eller Aase,

tlf. 20 43 82 70.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse ved for få

tilmeldte.

Svendborg

Torsdag den 10. december kl. 18.00: Julefrokost, julebuffet

og risalamande, mandelgave, og amerikansk lotteri. pris kr.150.

Bindende tilmelding.


Midt i bladet

Torsdag den 21. januar kl. 17.00: Bowling og spisning.

Kr. 150. Vi mødes i Bowlìnn, nyborgvej 4, så vi er klar til at

gå i gang kl. 17.00. pris kr. 150. Bindende tilmelding senest

den 13.1.

Torsdag den 11. februar kl. 19.00: Rejseforedrag: er det muligt

at tage på rejser til Kina, Australien og Cuba, når man sidder

i en elektrisk kørestol? Kom og hør hvordan og hvad man skal

overveje og planlægge inden rejsen. ”Fynsk

kaffebord” med mange forskellige kager. pris kr. 50.

Bindende tilmelding senest den 4.2.

Torsdag den. 11. marts kl. 19.30: Generalforsamling. Dagsorden

ifølge vedtægterne. evt. forslag skal være formanden i

hænde 8 dage før. Vi starter aftenen kl. 18.00 med at spise gule

ærter. Kl. 19.30 går vi over til generalforsamlingen. tilmelding til

spisning senest den 4.3.

LeGAteR

Bevica Legater

Der kan fra Bevica Legater søges tilskud til afholdelse af ferie i

ind- og udland. tilskud kan kun søges af personer med et bevægelseshandicap

(f.eks. cerebral parese, polio, sclerose, gigt eller

muskelsvind). Har en ansøger ikke tidligere fået bevilget et legat

hos Bevica Legater, skal der medsendes en lægeerklæring.

er der behov for hjælper, kan der samtidig søges tilskud til

denne udgift. Der ydes kun ferielegat hvert andet år, og såfremt

ansøgeren modtager tilskud til afholdelse af ferie på Sct. Knudsborg,

kan der ikke søges hos Bevica Legater.

Ansøgningsskema kan enten trækkes på www.bevica.dk eller

rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica

Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø.

Lili Sofie Margrethe Werninges Fond

Fra Lili Sofie Margrethe Werninges Fond uddeles legat til kvindelige

invalide folkepensionister i Københavns Kommune.

Ansøgningsskema kan enten trækkes på www.bevica.dk eller

rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica

Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø, mærket

"Werninges Fond".

Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens Legat

Legatet er til personer, der er eller har været indlagt på Klinik

for Rygmarvsskader i Hornbæk eller på paraplegifunktionen

i Viborg. Legatet uddeles til økonomisk trængende personer

efter legatbestyrelsens skøn og uddeles på legatstifternes bryllupsdag

den 16. maj. Legatet kan ikke søges til afholdelse af

ferie eller lignende.

Ansøgningsskema kan enten trækkes på www.bevica.dk eller

rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica

Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø mærket

"Chr. Hansens Legat".

Ansøgningsskema med dokumentation for indlæggelse på

en af ovennævnte klinikker skal være Bevica Legater i hænde

senest mandag den 16. februar 2010. Bevica Legater, Strandboulevarden

47B, 2100 København Ø"

tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend erik,

tlf. 62 22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt, foregår vores

arrangementer i kælderen i Skallen, Møllergade 99 i

Svendborg

Vordingborg

24

Mandag den 7. december kl. 18.45: Bankospil.

Mandag den 4. januar kl. 18.00: nytårsfest. tilmelding

senest 7. 12.

Mandage den 11., 18. og 25. januar samt 1. og 8. februar

kl. 18. 45: Bankospil.

Mandag den 15. februar kl. 18: Generalforsamling.

Der bydes på et lille traktement. tilmelding senest 8.2.

Alle arrangementer afholdes i Hollænderhaven.

R eJSeR

Berlin/Tyskland

3.-7. maj

København afdeling arrangerer liftbusrejse til Berlin i jubilæumsåret

for tysklands genforening. Vi skal fx besøge Berlinmurens

udstilling, det nye DDR Museum og tysklands nationalmuseum

samt det helt nye ”Berlinische Galerie”. Guiden er

den tyskfødte, dansktalende historiker og Berlin-kender Jan

p. Jessen, som også var med på Berlinrejsen sidste år. nogle

uger inden turen, kommer han til København for at fortælle

om turen.

Ophold med kvartpension på et 3½ stjernet hotel i centrum,

ikke langt fra potsdamer platz.

pris kr. 4.000 inkl. 1/4 pension. Sidste frist for tilmelding

den 22. 3. til Sven A. Knudsen, tlf. 38 34 06 61.

Hessen/Tyskland

9. – 14.august

Den tidligere Midtjyllandskreds arrangerer rejse til det eventyrlige

Hessen, som er en delstat i tyskland. Vi kører med

Bergholdt-Liftbusser, som er bemandet med to erfarne

chauffører.

pris: kr. 6.675, inkl. fuldpension og entreer. tillæg for eneværelse

kr. 650. Henvendelse til formand for rejseudvalget

v/esbjerg Afdeling, Lilian Lykou, tlf. 31 71 02 15 eller 24 90

30 71.

ARRAnGeMenteR

40 års jubilæum

Rødovre Afdeling kan torsdag d. 7. januar fejre 40 års jubilæum.

I den anledning afholder vi reception i festsalen på

Ørbygård, Medelbyvej 6, Rødovre kl. 13-17. Vi håber, mange

har lyst til at fejre dagen sammen med os.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Feriecenter Slettestrand

Grøn profil ved det blå Vesterhav

Velkommen til

• Maxi speciallejligheder med

rumdækkende lofthejs

• Den gamle Smedje - aktivitetsfarm

inkl. overnatning

• Aktivitetsleder - fra pandekager

til jungleoplevelser

• Multibane til hockey, basket,

volley m.m.

• Trænings-/genoptræningscenter

med special maskiner

• Tilbud om velvære, kur- og

rekreation

• Svømmehal med lofthejs

og 32 grader

• Ture i hestevogn og

(handicap-) ridning

• Kursuscenter med havudsigt

Nyt havbådsværft, hav-

både på stranden og

strandsti helt ud til havet

Prøv Aktiv Ferie

med det hele - for grupper

Restaurant Slettestrand -

mentale smagsoplevelser

Vi har smag for økologi

og dyrevelfærd - mød den

glade frilandsgris fra Skive


Hanstholm Fjerritslev•

Feriecenter

Slettestrand

Feriecenter

Slettestrand

- et unikt, inspirerende og velfungerende feriested

HirtshalsBrønderslev

Tlf 9821 7044 · Fax 9821 7544 · mail@slettestrand.dk · www.slettestrand.dk


Ålborg

Værs’go: 3 døgn fra 1655,-

(Hel lejl. i lavsæson excl. el.

Tillæg for speciallejlighed)

Besøg

Svinkløv Naturreservat

Hjortdal Dyrefarm

Fårup Sommerland

Nordsøakvariet m.m.

Turismens Fællesråds Initiativpris · Han Herreds Turistpris · Nordjysk Handicappris

EU-miljømærket Blomsten · Tilgængelighedsmærker i alle handicap-kategorier

www.handicapbusser.dk

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning

og indretning af institutionsbusser og

busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker

alle behov og ønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag

firmaet står Poul Erik Illemann med

12 års erfaring vedr. salg og opbygning af

ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret

indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere i kommuner og regioner,

organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler,

lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for

kvalitet og sikkerhed for både fører og

passagerer - og det er bl.a. mærker som

Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault.

Poul Erik

Illemann

Vi har specialiseret os

i opbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

Kom og se vores udstillingsbusser,

få en prøvetur

- eller ring og vi kommer gerne forbi!

Oliver

Svanholm

Jesper Skov
Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk · info@handicapbusser.dk

- specialist i indretning og opbygning af lift- og handicapbusser


Midt i bladet

KURSUS

Hjælp mig!

Hvordan får jeg kommunen til at lytte?

tid og sted: Fredag den 26. marts til søndag den 28.marts

på Sct. Knudsborg.

Målgruppe: Aktive tillidsfolk i Dansk Handicap Forbund

(DHF), som er engageret i det socialpolitiske arbejde med

interesse i at hjælpe de medlemmer, som er løbet træt i den

kommunale jungle.

Kursusbeskrivelse:

Kurset giver tillidsfolk viden og indsigt i hvilke hjælpeforanstaltninger,

der findes i den lovmæssige jungle. Blandt

andet: Hvordan får jeg de hjælpemidler, jeg er berettiget til?

Hvordan får jeg kommunen til at lytte? Hvorfor bliver det

nogle gange et dårligt møde med sagsbehandleren? Regler

omkring handicapbiler og særlig indretning. Hvilken hjælp/

rådgivning kan jeg få i DHF?

Hvilke muligheder har jeg for at klage over et afslag! Se

hele programmet på www.dhf-net.dk.

Tilmelding

Bindende tilmelding senest den 6.2. til Hanna Skovmose,

Bjerrebyvej 28, 5700 Svendborg.

tlf. 62 54 17 80. e-mail: skovmose@compaqnet.dk.

AnnOnCeR

Med en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt,

ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer er

energirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/eller

fjernbetjening evt. telefon-start. Helt komplet program af bilvarmere fra de førende svenske og tyske

fabrikanter: Ardic og Eberspächer.

BILVARMER GIVER

NY KOMFORT I BILEN

26

Handicapbil købes

Handicapbil max. to år gammel købes kontant. Skal

have automatgear. Alt har interesse (spec. VW/Mercedes).

tlf. 40 55 79 13 eller email veggerby@post2.tele.dk.

Stol og mobiltelefon sælges

Funktionsstol, fabrikat: Schou Andersen - i bøg med blåt,

uldent stof med el-betjent ryg, fodhviler og manuelt

betjent indstillelig nakke. Stolen er kun brugt i fire måneder

og sælges grundet dødsfald. nypris: kr. 15.998.

Sælges for kr.7.000.

emporia time plus mobiltelefon. telefonen er ældre- og

handicapvenlig med store knapper og er nem at betjene.

Kun brugt fire måneder og sælges grundet dødsfald. nypris

kr. 1.799, sælges for kr. 700.

Henvendelse tlf. 61 26 55 37.

Kørestolsrampe sælges

Galvaniseret solid rampe, 5 meter lang, med gelænder og

sidetrappe, sælges i adskilt stand. Oprindelig anskaffelsesværdi

17.000 kroner. Kan mod 8.500 kr. afhentes i Maribo.

Ingen forsendelse. Billeder kan mailes til interesserede.

Henvendelse på tlf. 54 60 05 02 hverdage 10-17 eller

mail glfk@mail.dk.

Rovsingsgade 82

2200 København N

35 82 95 00

www.kjoeller.com


Danmarks største udvalg af

rejser for funktionshæmmede

Vi tilbyder nu mere end 25 spændende rejsemål - alle afprøvet og

gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores

samarbejde med Albert Olsens Rejsefond har vi muligheden for at uddele

rejselegater til handicappede, og kan let søges ved bestilling af en rejse.

Vi arrangerer rejser for alle til:

• Andalusien·Spanien

• Athen·Grækenland

• Barcelona·Spanien

• Berlin·Tysland

• Bretagne·Frankrig

• Budapest·Ungarn

• Cypern solrejse

• Costa del Sol·Spanien

• Cairo·Egypten

• Danmarks sommerland

• Dubai luksusrejse

• Gran Canaria·Spanien

• Holland wellnesferie

• Kina kulturrejse

• Krakow·Polen

• Kreta·Grækenland

• Krydstogtrejser

• Loutraki·Grækenland

• Ljubljana·Slovenien

• London storbyferie

• Madeira øperle

• Norge vinterrejser

• Prag·Tjekkiet

• Rom storbyferie

• San Felice·Italien

• Sydafrika safari

• Tenerife·Spanien

• Tyrkiet solferie

Læs mere på www.handitours.dk og tilmeld dig vores

spændende nyhedsbrev med attraktive rejsetilbud

HANDITOURS APS | FREDERIKSSUNDSVEJ 116 B | DK-2700 BRØNSHØJ | DENMARK

TLF: +45 7022 7252 | FAX: +45 7022 7262 | INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK


Midt i bladet

BRUG VISO

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller

specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – Videns- og

specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver borgere, kommuner,

og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

VISO skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige

hjælp, uanset hvor i landet du bor.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.

Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på

mail: viso@servicestyrelsen.dk.

VIDenSCenteR FOR BeVæGeLSeSHAnDICAp

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2010

Enlige 272 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 408 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

Telefon:

E-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Den UVILDIGe KOnSULentORDnInG

på HAnDICApOMRåDet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

DUKH informerer og rådgiver borgere og

myndig heder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap,

på rørende og handicaporganisationer.

ReGIOnSKOntOR

Dansk Handicap Forbunds regionskontor

tilbyder information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf. 66 19 34 55 – fax 66 13 19 61

e-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Brev

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

28

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


1-0 til 13-årige Tigran

13-årige Tigran sad helt alene derhjemme. ”Han havde ingen venner,” fortæller hans mor,

Ofelia. Tigran har en spastisk lammelse og kan ikke gå uden hjælp. Derfor fik han hjemmeundervisning,

til han var ti år gammel. Men for nogle år siden hørte Ofelia om en skole, der

kunne rumme Tigran og hans særlige behov.

Skolen er en del af den danske organisation Mission Østs kamp for helt basale rettigheder til

mennesker med handicap i Armenien. I det fjerne europæiske land er børn med handicap

forbundet med stor skam og betragtes som en belastning for samfundet. Mange forældre

skjuler derfor stadig deres børn for omverdenen.

Mission Øst har sammen med sin lokale partnerorganisation, Bridge of Hope, gjort det til sin

opgave at finde børnene og sørge for, at de kommer i skole, får venner og bliver undervist af

lærere, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov.

Klik ind

på www.miseast.org og se

flere billeder af blandt andet Tigran og

klassekammeraterne, eller ring

på tlf. 39 48 20 49 og bestil et gratis blad om

Mission Østs arbejde i Armenien.

Projektet er blevet til med støtte fra

Det Danske Udenrigsministerium

Tigran har i dag masser af venner og ser slet

ikke sit handicap som en begrænsning. ”Han

vil være fodboldspiller, når han bliver stor,”

siger hans mor storsmilende.

Foto: Hayrapet Hovsepyan, Mission Øst


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

• Priser fra kr. 3.900/uge

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde
4 huse i Trend ved Limfjorden.

2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

6 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

Plads til 6-12 personer,

heraf 2-6 kørestolsbrugere.

Husene i Vig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Læserne skriver...

Åbent brev til Anne Baastrup, SF

I Handicap-nyt nummer 3, juni 2008, skriver du, at du vil arbejde

hårdt for at tillæg og hjælp til merudgifter kan forsætte, selv om

man fylder 65 år. Du siger også, at du tror, det lykkes at få igennem.

Du understreger:

”Der er efterhånden ingen herinde (på Christiansborg ), der tror, at

mennesker med handicap bliver mindre handicappede af at fylde

65 år !”

Hva’ så, anne, hvor langt er du nået?

Jeg kan oplyse dig om, at i Handicap- nyt, oktober 2009, skriver

vores landsformand susanne olsen om samme emne, men

her efterlyser hun stadig nogen, der gør noget ved sagen.

Læs samtidig i samme nr. på side 38 artiklen Handicap+alder =

dårlig cocktail!

Med venlig hilsen,

Tonny Aabenhus, Munkebo

Handicap-nyt har sendt det åbne brev til

Anne Bastrup, der svarer:

Kære tonny.

Der er efterhånden ingen på Christiansborg,der tror,at mennesker

med handicap bliver mindre handicappede af at fylde 65 år!

Det sagde jeg i juni 2008 i Handicap-nyt ,og det udsagn,mener

jeg,står stadig ved magt.

Hvad,der derimod også stadig står ved magt,er,at det koster

penge at få sikret,at merudgiftsydelsen ikke blot bortfalder,når

mennesker med en funktionsnedsættelse overgår til folkepension.Det

borgerlige flertal i Folketinget anerkender nok problemet,

men de falder ikke ligefrem over hinanden for at løse det.

Dette er realiteterne på Christiansborg,og de vil næppe forandres

før de danske vælgere selv ændrer på dem ved eventuelt at

vælge en ny regering.

Det er sF’s klare mål,at overgangen til folkepension ikke skal

være det økonomiske mareridt for mennesker med funktionsnedsættelser,som

det er i dag.Der er en simpel og fuldkommen fornuftig

grund til dette,nemlig den at et handicap ikke forsvinder,

ved at man bliver ældre.I dette synspunkt ved jeg,at vi har støtte

fra socialdemokraterne.

Det er ikke erkendelsen af problemet som sådan,som er årsag

til,at der ikke sker noget,men derimod,at et borgerligt flertal i

Folketinget ikke anser dette for at være en virkelig vigtig sag og

derfor ikke skaber et politisk klima,der muliggør løsningen.

Med venlig hilsen

Anne Baastrup, MF

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

Kørestol med barnevognstag –

en mulighed der ikke findes

Dejlig ferierejse til Golden Sands

31

Jeg bor tæt på et plejehjem og beskyttede boliger,

og her ser jeg tit kørestolsbrugere på tur med

familie eller personale. når man skubber en kørestol,

er det næsten som at køre på motorcykel. Der

er begrænset kontakt mellem de to personer. Men

det behøver der ikke at være. Kørestolen skal blot

have monteret et kraftigt og opklappeligt ”barnevognshåndtag”.

så kan man tale til hinanden,

smile, bruge tegnsprog og så bliver den fælles køretur

noget helt andet, end det vi kender nu.

Jeg har en ven med en fortid i handicaphjælpemiddel

branchen. Han siger, at han har set en barnekørestol,

som var udstyret sådan som et forsøg,

men at man af konkurrencemæssige årsager ikke

udvikler den til voksne.

Ole Bentzon

En lørdag i september drog en flok forventningsfulde

feriegæster mod Ålborg Lufthavn for at sætte

kurs mod Golden sands i Bulgarien.vi boede på

Hotel atlas med ”all inklusive”. De første to dage

oplevede vi torden og silende regn. om mandagen

klarede det op, og vi tog hul på programmet,

som var shoppingtur i varna, besøg i den gamle

by nessebar, en landsbytur og bulgarsk aften med

middag og underholdning. Efter en uge gik turen

hjemad. Rejsen var tilrettelagt af ”Bravo tours” i

Herning.vi kan varmt anbefale denne rejseudbyder

og glæder os til et forsat godt samarbejde.

(Forkortet af red.)

Ib Bergh Hansen,(Formand for Thisted afdeling).


a F B E n t E R ø D s G a a R D F oto s v I L Ly H a n s E n

vanførefonden

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

FøR: støtte til bolig og bil

Nu: støtte til oplevelser og design

Pia Gjellerup har siden maj 2008 været formand for vanførefonden, der yder støtte til mennesker

med fysisk handicap. Handicap-nyt har talt med hende om fondens arbejde

Pia Gjellerup overrakte i maj Vanførefondens opmuntringspris

på 25.000 kr.til Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden

32


I vanførefonden er der tradition for,at formanden er en

forhenværende minister.Pia Gjellerup,der afløste Palle simonsen

sidste år,er ingen undtagelse.Hun er tillige den

første kvinde på posten.

”Jeg kendte godt vanførefonden,før jeg kom ind i

arbejdet.Det er ikke en organisation,der kræver noget,

men en der giver.Fondens midler stammer fra arv.vores

administration er beskeden,og bestyrelsen arbejder

på frivillig basis,så pengene går til fondens formål.vi

modtager ca.75 ansøgninger om året - små som store.

nogle sager berører mange mennesker som fx tilskud til

ferieophold på Dansk Handicap Forbunds feriecenter,sct.

Knudsborg,men fonden støtter også med små beløb,der

hjælper en person,som mangler noget materielt eller en

oplevelse.”

Meget er sket siden 1955

vanførefonden blev stiftet i 1955 på initiativ af Landsforeningen

af vanføre,nu Dansk Handicap Forbund og finansminister

og senere statsminister,viggo Kampmann.

I starten gjaldt det om at skaffe penge til boliger,biler

osv.til mennesker med bevægelseshandicap,men i dag

sørger det offentlige for den slags.

”adskillige grænser har flyttet sig siden 1955. I dag vil

alle opleve noget og være med,hvor der foregår noget.

Derfor støtter fonden både oplevelser,tilgængelighed og

designprojekter.Godt design er med til at give en positiv

indstilling til handicappede,for når noget er smukt og

integreret,ser man det ikke.De påklistrede løsninger er

derimod ikke pæne,alle bemærker dem,og det bliver så

en slags bevis på manglende anerkendelse.Det gælder

om at tænke alt med fra starten for at få smukke løsninger.

vi oplever også sommetider,at det offentlige er trådt et

skridt tilbage,fx får vi ansøgninger om noget,som ligger

inden for det offentliges regi.så påpeger vi det overfor

beslutningstagerne.”

Den vigtige medtanke

Flere får øjnene op for,at mennesker med handicap skal

have lige muligheder.Fx efterspørger kursister med handicap

tilgængelige højskoler.Derfor ansøger højskolerne

om midler til at blive handicapegnede.Det kan Pia Gjellerup

godt lide.

”Mennesker med handicap vil ikke føle sig til ulejlighed.

De vil bevæge sig frit på en skole,og alt andet duer ikke

rigtigt.Jeg er altid glad,når jeg oplever,at man tænker

handicapaspektet med,allerede når man planlægger”.

I sin tid som erhvervsminister havde hun ansvar for

adgang til passagererskibe og kæmpede for tilgængelighed

for alle.

”I sådanne grupper er ambitionsniveauer ikke stort

nok.Man er tit tankeløs,men det sker ikke for at være

ondskabsfuld.Derfor gælder det om at få nogle gode

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

regler og tænke alt med fra starten.Jeg tror meget på

omtanke i tide,og min erfaring er,at det virker.Det er

også bedre for alle,at være med til en succes – i stedet for

at få nok så berettiget skæld ud fra en handicaporganisation

bagefter.

Handicapidræt

Et andet felt,hvor grænserne er rykket de seneste år,er

handicapidrætten,som Pia Gjellerup er meget fascineret

af.

”Det er fantastisk med handicapidræt.Her prøver børn

og unge sig selv af,og det gør,at de får et helt andet liv.

Måske betyder det,at de bliver aktive i foreningsarbejde

og organisationer.Det giver selvtillid og livsglæde at

være med.Det flytter og ændrer holdninger til mennesker

med handicap,og det vil fonden gerne bidrage til.

vi får også ansøgninger om penge til fx el-hockey stole.

De er ikke billige,og de skal kunne holde til noget,for

det går lige så hårdt for sig i handicapidræt som i den

almindelige sport.når jeg ser sportsudøvere og ser deres

fuldstændige tilsidesættelse af deres handicap,så er det

så livsbekræftende”.

Forskerpris

vanførefonden vil gerne være med til at tænke nyt.

siden 1993 har fonden støttet den brede handicapforskning

om både livsvilkår og sygdomsrelaterede

emner. Hvert år på årsmødet uddeler fonden en forskerpris

på 250.000 kr. ■

33

FaKta

vanførefondens formål er at støtte mennesker med

fysisk handicap, i det omfang sådan støtte ikke ydes af

det offentlige. I 2008/2009 uddelte fonden 6,1 mio. kr.

Heraf fik Dansk Handicap Forbund 2,3 mio. kr. til juleog

sommerophold på sct. Knudsborg.

Læs om hvordan man ansøger,

årsberetninger, forskerpriser med

mere på www.vanfoerefonden.dk

eller få oplysninger på

tlf. 33 13 48 38.

” Jeg er altid glad, når jeg

støder på, at man tænker

handicapaspektet med,

allerede når man

planlægger”,

siger vanførefondens formand Pia Gjellerup.


Vi sælger mange forskellige

tekniske hjælpemidler og vi

hjælper gerne med at finde den

rette gave, til den du holder af.

Betjeningsvenlige

telefoner

Årets julegaveide!

Agerskellet 7 - 8920 Randers NV

Tlf.: 8911 4600 - www.energiranders.dk/care

Forskellige behov

– en selvfølgelighed hos Scandic!

Alle skal kunne bo på Scandic – også selv om man evt. har nogle helt særlige behov. Derfor har

vi siden 2003 tænkt i tilgængelighed – og det ned til mindste detalje. Udover udnævnelsen af

vores handicapambassadør Magnus Berglund, som siden har uddannet vores medarbejdere

– har vi i samråd med handicaporganisationer og hotelgæster udarbejdet 93 tilgængelighedspunkter,

der gør det nemmere for dig at vælge Scandic næste gang!

Se mere på scandichotels.dk

Vi tilbyder blandt andet:

- Tekniske hjælpemidler

- Demens alarmer

- Nødkaldeanlæg

- Tryghedstelefoner

- Hosted vagtcentralløsning

- Robotstøvsugere

Praktisk

robotstøvsuger

0138_183x127 Handicap Nyt.indd 1 18/11/09 15.46

In­Mind


Julekort

Julekort fra

F R A D A N S K H A N D I c A P F O R B u N D

F R A D A N S K H A N D I c A P F O R B u N D

A. b. C.

A. b. C.

D. e. F.

D. e. F.

G. H.

G. H.

A. Henry Heerup julekort,

”nisse på stige”, 6 stk. enkelte

A. Henry Heerup julekort,

julekort med kuverter

”nisse på stige”, 6 stk. enkelte

julekort med kuverter

b. Henry Heerup julekort,

”Den hellige familie”, 4 stk.

b. Henry Heerup julekort,

dobbelte julekort med kuverter

”Den hellige familie”, 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

C. Henry Heerup julekort,

”nisse med violin”, 4 stk.

C. Henry Heerup julekort,

dobbelte julekort med kuverter

”nisse med violin”, 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

D. Henry Heerup julekort

”Den lille pige med svovl-

D. Henry Heerup julekort

stikkerne”, 4 stk. dobbelte

”Den lille pige med svovljulekort

med kuverter

stikkerne”, 4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

e. Christine Swane

”Juletræet”, 4 stk. dobbelte

e. Christine Swane

julekort med kuverter

”Juletræet”, 4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

F. Decoupage af Mette nørby: 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

F. Decoupage af Mette nørby: 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

35

Dansk Handicap Forbund

G. lise Arildskov de Marco

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte

G. lise Arildskov de Marco

med kuverter.

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte

med kuverter.

H. lise Arildskov de Marco:

”Juletræsturen”. 4 stk.

H. lise Arildskov de Marco:

dobbelte med kuverter.

”Juletræsturen”. 4 stk.

dobbelte med kuverter.

i. Otte forskellige julekort

med kuverter. i. Otte forskellige julekort

med kuverter.

PriS

PriS

Pakke A, A,B,C,D. b, C, D,

e, E,F,G,H.: F, G, H.: kr.40. kr. 40.

Pakke A, b, C, D,

Pakke i: I.: kr. 50.

e, F, G, H.: kr. 40.

Pakke i: kr. 50.

bestil Til prisen julekortene skal lægges på

tlf. forsendelse. 39 29 35 55,

bestil julekortene på

e-mail js@dhf-net.dk eller

tlf. 39 29 35 55,

på Bestil www.dhf-net.dk.

e-mail julekortene js@dhf-net.dk på eller

tlf. 39 på 29 www.dhf-net.dk.

35 55, email js@dhf-net.dk

eller på www.dhf-net.dk.

H a n d i c a p - J u l 2 0 0 9 • 3 5

H a n d i c a p - J u l 2 0 0 9 • 3 5


Wolturnus A/S

Halkærvej 24B

DK-9240 Nibe

Tel: +45 96 71 71 70

Fax: +45 96 71 71 80

www.wolturnus.dk

Wolturnus laver skræddersyet El-kørestole,

der ikke er større end manuelle kørestole

REX W 200 kan opfylde de fleste krav til en el-kørestol.

Den fås med følgende udstyr: Sædehejs (30 cm) // Sædetilt // Rygkip // Kropsstøtter // Nakkestøtter // Sele // Centerplaceret joystick // Parallelbeslag til

joystick // Ergonomisk ryg som støtter mellem skulderne // Standard eller custom build sæderamme // Justerbare remme i sæde og ryg // Totalbredde 55

cm, længde 95 cm // Hastighed 8,5 km i timen // Kørelængde 7 eller 14 km pr. opladning // Adskilles let for transport, tungeste del vejer 16 kg.

Se vores hjemmeside www.wolturnus.dk eller online køb af dæk, lejer, hjul mm. på www.wshoppen.dk

En Wolturnus kørestol er bygget og produceret i Danmark.


ALT UNDER ÉT TAG HOS

Der er aldrig langt til Handi Mobil – nu med afdelinger i frem byer. Her ser du vores nye

afdeling i Herning.

Handi Mobil

Baggeskærvej 48

7400 Herning

97 12 96 22

Herning@handi-mobil.dk

Handi Mobil

Fabriksparken 4–6

2600 Glostrup

43 20 57 00

Kobenhavn@handi-mobil.dk

Børneplejesenge

… og mere

Handi Mobil

Vidalsvej 4 A

9230 Svenstrup

96 96 15 22

Aalborg@handi-mobil.dk

Timmy

Handi Mobil

Industrivej 22

6760 Ribe

76 88 18 00

Ribe@handi-mobil.dk

Vi har fem grundforskellige

modeller børneplejesenge med

et hav af tilpasningsmuligheder

- kontakt os for vejledning!

h a n d i - m o b i l . d k

Handi Mobil sælger nye handicapbiler

og indretter dem efter

dit individuelle behov. Vi køber

også din brugte bil, så hele

processen ordnes under ét tag

– uanset hvilket bilmærke du

foretrækker.

Du er altid velkommen hos os.

Vi har altid en række demo-biler

klar som du kan afprøve – helt

uforpligtende.

Handi Mobil

Fabriksvej 22

7000 Fredericia

75 93 17 00

Fredericia@handi-mobil.dk

Lotte Hannah Emma Nordic*

MESSENYHED

Højdeindstillelig babytremmeseng

til forældre i kørestol.

PÅ GENSYN

2010

Olaf

MESSENYHED

Klassisk plejeseng, dog samtidigt

et pænt, robust møbel.

* Lever op til den Nordiske Kravspecifikation for indstillelige senge til handicappede børn.

Plantagevej 7 E

DK-6270 Tønder

fon +45 7374 4073

info@kayserbetten.dk

www.kayserbetten.dk


a F ta n I a M a R I a L ü D E R s R U s B J E R G

armenien

F o t o : H a y R a P E t H o v s E P y a n .

I dag har Manik accepteret, at hun ikke er helt

som de andre i klassen.

I varazdats landsby syntes ingen, han havde nogen

som helst værdi. Borgmesteren, byens ældre, ja selv

hans egen bedstemor kunne ikke forestille sig, at han

nogensinde ville være andet end en belastning, så de

første 16 år af sit liv voksede han op, omgivet af mennesker

der syntes, tilværelsen ville være en hel del

nemmere uden ham.varazdat har en lammelse i højre

side af kroppen og et mentalt handicap og har naturligt

brug for mere omsorg og pleje end andre børn.

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

Landet hvor børn med

handicap lever i skjul

I armenien skjuler forældre deres børn hjemme, hvis de har et handicap. nogle tror stadig,

at handicap smitter, og læger kan finde på at sige, at alvorlige hjertefejl eller muskelsvind

går væk af sig selv eller kan kureres med piller. En dansk organisation, Mission øst, arbejder

lige nu på at ændre et helt lands holdning til mennesker med handicap – mennesker som

varazdat og Manik

38

Til stor overraskelse for mange i hans landsby har Varazdat

i den grad bevist, at hverken et fysisk eller mentalt

handicap kan forhindre ham i at udvikle sig. F o t o : Z a v E n K H a C H I K y a

Men varazdat bor i armenien. og i den tidligere sovjetrepublik

er dét at have et handicap et alvorligt tabu og

forbundet med så stor skam, at mange forældre føler

sig tvunget til at gemme deres børn væk i hjemmet

– langt væk fra den nødvendige lægehjælp, uden skolegang

og uvidende om selv det at have venner. Raske

småbørn med en simpel mangel på vitaminer risikerer

at skulle sidde i kørestol resten af deres liv, fordi de ikke

får hjælp. og andre, der fødes med et fysisk handicap,

n .


opgives på forhånd, selvom en uddannelse kan gøre

mindst lige så meget for dem, som for børn der fødes

uden.

I en alder af 16 år kunne varazdat stadig ikke selv tage

tøj på. Han havde aldrig lært at spise ordentligt. og

selv ganske små hverdagsting kunne han ikke kende

forskel på. Men hans 16. år skulle blive det år, hvor han

med hjælp fra en dansk organisation, fik en ny chance.

Men lad os først møde Manik.

Manik græd

10-årige Manik plejede at græde meget. Med våde

øjne så hun, hvordan hendes egne tårer fik næsten lige

så mange af slagsen til at løbe ned ad hendes mors

kinder. Men hun havde ikke lyst til at fortælle, hvorfor

hun var så ked af det.

siden hun blev født, har hun haft svært ved at gå.

Hun er nødt til at støtte sig til nogen eller noget, når

hun vil et sted hen. også på den korte tur fra tavlen

og hen til sin plads i klasselokalet hjælpes hun på vej

af sin lærer. alligevel er Manik et af de få heldige børn

med handicap i armenien. Hun kommer fra en familie,

der accepterer hende, som hun er, og som sjældent

møder diskrimination fra omgivelserne. Hun har venner,

der holder af hende, og et intellekt, der ifølge

hendes mor, kan føre hende langt. Men selv dét var

ikke nok til, at hun følte sig tryg ved at dele sin smerte

med andre, og først, da hun startede på én af de skoler,

Mission øst samarbejder med i armeniens hovedstad,

begyndte en psykolog at finde ind til det problem, hun

havde holdt hemmeligt i så lang tid.

Isolation førte til socialt handicap

På nogenlunde samme tid, tog varazdats historie for

alvor fart. Han blev opdaget af Mission øst og dens

armenske partnerorganisation, der gik fra dør til dør i

landsbyen for at finde børn, der blev gemt væk i hjemmene.

Efter at have overbevist hans forældre, blev han

som 16-årig indskrevet i 1. klasse.

Det første stykke tid skammede han sig over alle de

ting, han aldrig havde lært:

”Hvor er det ærgerligt, jeg ikke kan det og det…,”

plejede han at sige. samtidig var han bange og reserveret

og vidste ikke, hvordan han skulle forholde sig

til alle de fremmede mennesker omkring sig. skoleleder

amalia Harutjunjan fortæller:

”Det var meget svært for ham at vænne sig til

at være sammen med de andre børn i skolen, fordi

han havde levet i isolation i hjemmet så længe.

Udover sit fysiske handicap havde han fået et

socialt handicap.”

Men på kun ét enkelt år lærte den ekstremt

underudviklede dreng ting, som fik landsbyen

til at tabe både næse og mund.

(Fortsættes på næste side)

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

Kæmper for basale

rettigheder i Armenien

Mission øst er en dansk hjælpeorganisation,der blev

stiftet af far og søn,René og Kim Hartzner,i 1991,da

sovjetunionen kollapsede.På deres mange rejser til

østeuropa så de den desperation,der herskede,og

besluttede at hjælpe.Da den værste hungersnød i

armenien var afhjulpet,fik Mission øst øje på undertrykkelsen

af mennesker med handicap og deres rettigheder.siden

har organisationen blandt andet:

• spillet en afgørende rolle i vedtagelsen af en ny

national lov,der giver børn med handicap samme

ret til skolegang som alle andre (en del af Fn’s

mål for en bedre verden inden 2015 er at sikre

alle en grundlæggende uddannelse)

• bygget lægecentre og uddannet sundhedspersonale,så

børn med handicap nu får den nødvendige

diagnose,behandling og genoptræning

• dannet støttegrupper,hvor forældre til børn med

handicap kan dele deres tanker

• bistået i oprettelsen af en national handicapparaplyorganisation

(med hjælp fra Danske Handicaporganisationer)

senest er de mangeårige erfaringer fra armenien

brugt til at sikre mennesker med handicap de samme

rettigheder i tadsjikistan.Mission øst har i dag

cirka 230 ansatte på verdensplan og er den første og

største danske hjælpeorganisation i armenien og

tadsjikistan og den største enkeltstående danske i

afghanistan.Derudover hjælper den i nepal og Rumænien.

vil du vide mere om arbejdet med børn med handicap,kan

du via tlf.39 48 20 49 eller www.miseast.

org bestille Mission østs blad,

der udkommer gratis

6 gange om året.

39

I dag er tårerne erstattet

med store smil hos

både Manik og

hendes mor, Liana.

F o t o : H a y R a P E t H o v s E P y a n


F o t o : Z a v E n K H a C H I K y a n

armenien

Hvorfor græd Manik?

I modsætning til varazdat trivedes Manik blandt andre

børn. Men en dag fik hendes klasse en prøve i matematik,

og som sædvanlig nåede hun ikke lige så langt

som sine kammerater. Hun begyndte igen at græde.

Lærere og psykologer, som er blevet specielt uddannet

til at tage sig af børn med handicap, gik i gang med at

arbejde med Manik for at nå ind til problemets kerne.

og de fandt den.

Manik græd simpelthen, fordi hun er langsommere

til alting end alle andre. Hun skriver langsomt, går langsomt,

taler langsomt, svarer langsomt… og det gjorde

hende rigtig ked af det. I dag har Manik fået hjælp til

at blive bedre i skolen. og hun har lært, at det er ok at

være anderledes og ikke lige så hurtig som andre. skolens

specialister har i den grad været hendes redning.

Uden hjælp fra voksne, der forstår børn som Manik,

ville hun stadig være ked af det – og som den eneste

vide hvorfor.

”Hun er stadig en smule langsom,” siger hendes mor,

Liana. ”Men hun græder ikke mere.” når tingene går

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

40

lidt hurtigt derhjemme, og familien er sent på den, kan

hun endda finde på selv at sige: ”vi når det jo nok.”

Et år fyldt med små sejre

Mens Manik har accepteret sit tempo, har varazdat til

gengæld fået fuld fart på. allerede efter det første år i

skole, var han fagligt på niveau med eleverne i fjerde

klasse. Pludselig kunne han fortælle historier ved hjælp

af billeder og kende forskel på ting som ven og lærer,

restaurant og spisestue. Han har lært selv at spise med

ske. Han kan selv drikke af et glas og selv tage tøj på.

og selvom han stadig ikke er helt god til at skrive, så

kan han holde på en pen, og det er en stor sejr for den

livsglade dreng.

På bare ét år har varazdat bevist over for sin familie,

sin landsby og andre, at hverken et fysisk eller mentalt

handicap kan forhindre et menneske i at udvikle sig,

når blot der er andre, der tror på, at det kan lade sig

gøre. På trods af den sene start i livet er varazdat ikke i

tvivl om, hvad han vil bruge resten af det til:

”Jeg vil være læge,” smiler han. ■

Armenien – ét af Europas fattigste lande

Der bor cirka tre millioner mennesker i armenien, som grænser op til

Georgien, aserbajdsjan,tyrkiet og Iran.

Halvdelen af alle børn under fem år lever i fattigdom.

Der findes cirka 8.000 registrerede tilfælde af børn med handicap,

men det faktiske antal anslås at være meget højere. størstedelen af

børn med handicap får hverken den fornødne lægehjælp eller skolegang.

Varazdat var 16 år, før han begyndte i skole med hjælp fra Mission Øst,

der også har sørget for, at hans fod er blevet opereret, så han bedre kan gå.


MedleMMernes Klub

hos MangebaeKKe.dK

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · OKtOBeR 2009

netbutikken mangebaekke.dk støtter Dansk Handicap Forbund, når du køber varer.

En nyoprettet medlemsklub giver dig flere fordele

som noget helt nyt tilbyder mangebaekke.dk nu medlemmerne

af Dansk Handicap Forbund et medlemskab

af Medlemmernes Klub.

I samarbejde med vores leverandører vil du som medlem

få helt særlige tilbud.Det er både lækre produkter,

der kan købes med store besparelser,produkter der

eksklusivt tilbydes medlemmer af klubben,konkurrencer

og meget mere.og så går 20 % af prisen selvfølgelig

stadig til Dansk Handicap Forbund eller den velgørende

organisation,du ønsker at støtte.

Det er nemt og helt gratis at tilmelde sig Medlemmernes

Klub.Du skal blot udfylde tilmeldingsformularen

på mangebaekke.dk og derefter vil du modtage en

velkomst-mail med dit brugernavn og log-in.

når du har bekræftet din tilmelding,er du klar til at

benytte tilbuddene og shoppe løs.Du kan frit vælge

Giv 20 % til

Dansk Handicap Forbund

Hos mangebaekke.dk kan du støtte velgørenhed, helt uden det koster dig ekstra. Vores varer sælges til samme pris som i

butikkerne, men vi giver 20 % af hele dit køb incl. moms til et velgørende formål. Dette er et helt nyt forretningskoncept

og vi er meget stolte af, at vi i samarbejde med nogle af de største velgørende organisationer i Danmark, nu kombinerer

salg af gaveartikler og brugskunst med muligheden for at gøre en forskel.

Du bestemmer

Det er dit valg hvilken af vores organisationer der skal have 20 % af pengene fra dit køb. Så køber du dine gaver eller en

smuk ting til dit hjem hos os, kan du samtidig donere 20 % af prisen til Dansk Handicap Forbund.

Fyrfadsstage fra Royal Copenhagen –

Cocoon, kr. 149,95 pr. stk.

heraf kr. 29,99 til velgørenhed.

Metal Mickey, Classic Disney

– kr. 99,95 pr. stk.

heraf kr. 19,99 til velgørenhed.

Longdrinkglas fra Rosendahl – Grand

Cru – kr. 169,95 for sæt med 4 stk.

heraf kr. 33,99 til velgørenhed.

Twenty– four kalenderlysestage fra

Stelton kr. 299,95 pr. stk.

heraf kr. 59,99 til velgørenhed.

mellem de varer,der udelukkende tilbydes medlemmerne

af klubben,og alle andre varer i shoppen,det hele er

tilgængeligt på én gang og betales ligeledes samtidigt.

De første 50,der tilmelder sig klubben,vil modtage et

gavekort på kr.50.

Medlemmernes Klub er udelukkende for medlemmerne

af de ni velgørende organisationer,der samarbejder

med mangebaekke.dk

Medejer af mangebaekke.dk Inge-Lene Ebdrup siger:

”vi er meget glade for og stolte over den opbakning

vores butik får fra alle vores samarbejdende organisationer.Derfor

vil vi meget gerne gøre lidt ekstra for

medlemmerne,og vi vil bestræbe os på at skaffe rigtig

gode tilbud,spændende varer og lave spændende konkurrencer,så

også medlemmerne synes,at det bliver lidt

sjovere at shoppe til støtte for de mange gode formål.”

Årsnissepar, Trip Trap Nisser –

kr. 299,95 pr. sæt.

heraf kr. 59,99 til velgørenhed.

41

Se flere

julegaveideer på

www.mangebaekke.dk

juleann_DK_handicap_A5.indd 1 09-11-2009 13:16:11


Sengevædning er i langt de fleste tilfælde fysisk betinget.

Sengevædning skyldes manglende produktion af det hormon, der

styrer urinproduktionen eller for lille blære i forhold til barnets alder.

Langt de fleste børn vokser fra sengevædningen omkring pubertetsalderen,

og sengevædningen kan i mellemtiden behandles. Indtil

den rette behandling er fundet og for at undgå besvær og pinlige

episoder i barnets hverdag, kan DryNites ® natbukser være en stor hjælp.

DryNites ® natbukser er diskrete absorberende underbukser specielt

udviklet til større børn, og de kan bæres under almindeligt nattøj.

DryNites ® Sleep shorts er unikke natshorts, der ligner rigtige boksershorts.

De er meget absorberende, og er produceret i et specielt

materiale, der ligner rigtigt stof. DryNites ® Sleep shorts fås i to størrelser

og kan bruges af både piger og drenge.

”Der kan gå lang tid, fra børnene kommer i kontakt med behandlingssystemet,

til behandlingen virker ordentligt. I den tid er det

essentielt med gode hjælpemidler til at komme lettere gennem

hverdagen – eksempelvis natbleer,” siger Søren Rittig, overlæge på

Skejby Sygehus.

Gode råd

Hjælp til store børn

som tisser i sengen

• Spørg din læge og få klarlagt årsagen til, at barnet tisser i sengen

om natten. Sengevædning kan behandles.

• Tal med barnet om de natlige uheld og forklar, at han/hun ikke

kan gøre for det.

• Når dit barn skal på overnatning, kan DryNites ® lægges i en pose i

bunden af soveposen. Så kan den hurtigt og diskret tages af og på.

DryNites ® Pyjama Pants fås i to

størrelser i en drenge- og pigemodel

DryNites ® Sleep shorts

fås i to størrelser

Få yderligere information om sengevædning hos patientforeningen Kontinensforeningen www.kontinens.dk

eller ring til Kontinensforeningens landsdækkende telefon­rådgivning på telefon 70 20 08 70, indtal gerne besked.

• 4-7 år (17-30 kg)

• 8-15 år (27-57 kg)

• 4-7 år (17-30 kg)

• 8-12 år (27-50 kg)

Bestil en gratis prøve

på www.drynites.dk


EuroPark har ombygget sin parkeringskælder, Landgreven

10 i det indre København. Det blev for nyligt fejret

med en reception.

Rampen derned er stejl, og der er ingen elevator til

gadeplan, så man skal via rampen til og fra kælderen.

Det kan de færreste gøre i en manuel kørestol. Der er

intet handicaptoilet og den fri højde på 2,15 m betyder,

at mange handicapbiler slet ikke kan komme derned.

alligevel er der over nedkørslen et handicapsymbol,

ligesom der er ved Europarks parkeringshus tæt

ved i Borgergade. Her er nedkørslen lidt mindre stejl,

mens den fri højde kun er to meter.

Handicapskilte er misvisende

Det undrer sven a. Knudsen fra Dansk Handicap

Forbund. Han kørte ned i kælderen til receptionen i

el-kørestol, og det gik lige. I receptionstalerne blev det

nævnt flere gange, at man tilbød ”service til handicappede”.

”Min bil er for høj til at komme herned. På grund af

handicapskiltet tror man, at man kan benytte kælderen,

og så kan man ikke rigtigt alligevel, det er en kedelig

oplevelse. så vidt jeg kan se, består ombygningen

i en gang maling, flere lamper og mere overvågning,”

siger sven a. Knudsen.

Personlig betjening er service

Projektchef Peter Rossel fra Europark er uenig i kritik-

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

ken og forklarer: ”Kælderen er altid bemandet, så handicapservicen

består i at personalet hjælper med at

skubbe folk op og ned ad rampen. og personalet kan

også parkere handicapbilen og køre den på plads. Den

begrænsede frihøjde skyldes selve bygningen, for der

er ikke blevet højere til loftet ved ombygningen. De

handicapbiler, der ikke kan komme herned, vil få pladser

oppe på gaden”, siger han.

sven a. Knudsen mener ikke, at det er rimeligt, at

der skal betales for at parkere i gadeplan, når bilerne

ikke er i ly. Men det er ok, mener Peter Rossel på grund

af servicen og overvågningen, der også dækker bilerne

i gadeplan.

Rampen er stejlere, end hvad chauffører må skubbe,

og der er vel ikke andre regler for p-vagter? til det oplyser

Peter Rossel, at personalet har fået en mundtlig

instruktion i at parkere handicapbiler og i at skubbe.

”vi kan ikke gøre det anderledes. Der kommer måske

max. 25 handicapparkeringer om året.vi er opmærksomme

på, at der skal være handicapegnet, men vi

overtager tit parkeringsanlæg af ældre dato. Foreslår

vi ændringer for mange millioner kr., går ejeren bare

til et andet parkeringsfirma.vi driver forretning”, siger

projektchef Peter Rossel.

sven a. Knudsen vil nu bringe sagen videre i Københavns

Handicapråd for at sikre, at der ikke kommer

flere p-huse i København af så dårlig standard for handicapbilister.


43

tomlen nedad

til ombygning

af p-hus

Europarks ombygning af parkeringsanlæg København

har ikke skabt bedre forhold for bilister med handicap.

Handicap-symbolerne er misvisende

a F B E n t E R ø D s G a a R D


a F B E n t E R ø D s G a a R D I L LU s t R at I o n : n I E L s P o U L s E n

Kørselsordning

www.DANSKHANDIC APFORBUND.DK

Kommunerne blæser på, at nogen har behov for flere end de 104 ture, som man kan få i den indi-

viduelle handicapkørselsordning. Et medlem kan ikke besøge sin mor på plejehjem, fordi hun ikke

har flere ture til rådighed

44


Helle Hornebo Christensen er 69 år og bor i Hillerød.

Hendes mor er 99 år og bor på plejehjem i Hundested,

hvor hun ikke er glad for at bo. Hun græder ofte.

Helle Hornebo Christensen er kørestolsbruger, hjerneskadet

på grund af en blodprop og meget svagtseende

og med i Movias handicapkørsel.

”Jeg havde set i Movia brochuren, at man kunne få

bevilget ekstrature af sin kommune, og jeg søgte allerede

i januar, fordi jeg ville få brug for flere ture. Da

jeg rykkede for et svar, fik jeg at vide, at min ansøgning

ikke var modtaget, så søgte jeg igen i april, men der

var turene opbrugt, fordi jeg havde besøgt min mor to

gange om ugen. Hele sommeren har jeg siddet her og

gloet og ikke kunne besøge min mor.

Kommunen sendte i et april et brev om, at ansøgningen

var modtaget, og at man ville svare.

Den 23. september kom svaret, som var et afslag,

fordi ekstrature ikke er et tilbud til borgere i Hillerød

kommune.

Helle Hornebo Christensen er skuffet: ”Jeg regnede

med at få ekstra ture, jeg er så ked af det. Det var meget

bedre, da man kunne selv kunne købe ekstrature,

uden at kommunen skulle bestemme, om man måtte

få dem.turen frem og tilbage i lifttaxa til min mor koster

ca. 1.400 kr., og det rækker mine penge ikke til at

gøre tit. For to måneder siden fik jeg nogen til at køre

mig i bil derop, men det var svært for mig, at komme

fra kørestolen og ind på sædet og ud igen. når min

mor bliver 100 år, så frygter jeg at måtte melde afbud”.

susanne Kristensen, socialdemokrat og medlem af

social – og sundhedsudvalget i Hillerød

har ikke hørt om problemet med

opbrugte ture før nu.

HANDIC AP • Nyt · NUmmeR 6 · DeCemBeR 2009

”Det med de 104 ture er besluttet for lang tid siden

i 2007. at vi i Hillerød er landet på 104 ture er givetvis

på grund af økonomien. Men kommunernes stramme

økonomi gør, at vi må lægge loft et sted – og jeg vil tro,

at det er derfor, at tilbudet ikke findes i dag. Det er en

dyr ordning, og jeg tvivler også på, at nogle kommuner

overhovedet har råd til at tilbyde mere, end loven

foreskriver.

Men jeg synes alligevel, at borgeren skal klage over

afgørelsen, og spørge om, hvilke muligheder hun så

har for at få løst sit problem. Jo mere pres fra borgernes

side – jo flere fleksible regler. Det er før sket, at

mange borgerklager har ført til ændringer”, siger susanne

Kristensen.

Generelt problem i nordsjælland

En gang om ugen kommer Helle Hornebo Christensen

på værestedet viemosegaard for afasi - og apopleksiramte,

hvor Hillerød kommune sørger for hendes

kørsel.

Lisbet Kragh er formand for Hjernesagen i nordsjælland

og medarbejder på viemosegård. Her er der både

fritidsaktiviteter og socialt samvær. Mange brugere har

opbrugt deres ture og andre er tæt ved. ”tilbudet på

viemosegård dækker de nordsjællandske kommuner

vi har åbent to gange om ugen. Da stedet er privat,

skal man i de fleste kommuner bruge sin individuelle

handicapkørsel for at komme her. Hillerød og Hørsholm

kommuner betaler kørsel en gang ugentligt,

Helsingør giver et tilskud og allerød betaler den ene

vej. De andre, som tæller Egedal, Fredensborg, Gribskov,

Frederikssund og Halsnæs, gør ikke, derfor bliver

turene hurtigt opbrugt. Hvis man kommer her en gang

om ugen, kan man ikke tage til fødselsdage, til juleaften

osv. Folk er meget ulykkelige, når de får afslag på

flere ture.

Det er først nu, det går op for brugerne, at de ikke

kan få flere ture. nogle af brugerne kan råbe op, andre

kan slet ikke, fordi de mangler sprog, så de isolerer sig

bare derhjemme og holder helt op med at komme ud.

De savner at kunne købe tillægsture, som man kunne

før i tiden. Det er så frygteligt. Det er et stavnsbånd

uden lige. Jeg har været i lokalpressen

med et læserbrev, men man slår bare i

en tung dyne. Der er mange eksempler

på opbrugte ture hos vores brugere”, fortæller

Lisbet Kragh. ■

45


Handicap·nyt

www.egmont-hs.dk

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående

menneskelige, faglige

og fysiske rammer, midt i skoven

og ud til vandet, kun 30

km fra Århus. Vores moderne,

lyse værelser er alle handicapegnede.

Et semester indeholder studieture,

temauger, koncerter,

foredrag m.m. Vælg mellem

18 eller 42 ugers kursus fra

august eller et 24 ugers kursus

fra januar.

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Eller på:

Villavej 25, Hou

8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

DSB Handicapservice

Er du handicappet og har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på

telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter

din rejse med bus, skal du kontakte din egen

region.

I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere

om ordningen - brochuren får du på stationen.

Lundens Bondegårdsferie

- handicap ingen hindring!

1. april 2010 åbner Lundens Bondegårdsferie:

Handicapvenlige lejligheder med bl.a. loftslift

og hæve/sænke senge.

Sansehave og sanserum.

Legeplads.

Heste, geder, kaniner,

hunde og katte.

Åbent landbrug hos den økologiske nabogård.

Ren sønderjysk natur så langt øjet rækker!

”Oplevelsesgaranti for alle

- med eller uden handicap!”

15% rabat ved alle

bookinger de første

3 åbningsmåneder

eller ved booking

allerede nu!

www.lundensbondegaardsferie.dk


Handicap·nyt

danm arks største

mi n i bus center!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt i Danmark.

Bliv handicaphjælper

hos HandiHelp

§ Bliv godt kørende

Nu hvor borgere med den ny ordning om

Borgerstyret Personlig Assistent (BPA) selv kan

vælge, hvem de ønsker handicaphjælpere fra,

oplever HandiHelp en stor efterspørgsel på

netop vores hjælperordning.

Vi søger derfor dig, der er interesseret i at yde en god, faglig

kompetent og Ikke mindst nærværende handicaphjælp i dit

nærområde – og gør en forskel for borgerne.

Vi tilbyder vores handicaphjælpere:

Kurser

Vores serviceydelse er af høj kvalitet, der tilbyder vi løbende

kurser, som gør at du altid er fagligt godt klædt på til.

Attraktiv løn

Løn med alle gældende tillæg

Et fleksibelt arbejde

Deltidsarbejde, fuldtidsarbejde, eller studiearbejde ud fra dine

egne ønsker og ikke mindst kvalifikationer

Det perfekte match

En database hvor du selv aktivt og målrettet kan søge brugere at

arbejde for.

Ring og få en snak med vores

rekrutteringsafdeling på 39206464

www.handihelp.dk

gitte@handihelp.dk

Omøgade 8, st.th. - 2100 København Ø

Altid mere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

- Også gode brugte

busser på lager!

Hvi dkærvej 4 · 5250 Odense sv · Tlf.: 6315 2000

ru n evej 4 · 8210 År H us v · Tlf.: 8624 8423

w w w. m oto r b y e n . d k

Kanotur uanset handicap

Du kan også!

Vore kanoer er specialbyggede til at kunne

kompensere for dit individuelle handicap.

Vi sejler på Gudenåen og søerne omkring

Ry. Din Hjælper skal ro med dig i kanoen,

vi sørger for sikkerheden og det praktiske

på turen.

Vi overnatter på kanolejrplads ved åen i

store tippier der er opvarmet af bål.

Kontakt Handikano på 30295304

Eller se mere på www.handikano.dk

Lej, køb og sælg handicapbiler

Klik ind på handiauto.dk

og lej:

personbiler, busser og minibusser

eller sælg:

din brugte handicapbil eller bus til os

www.handiauto.dk - Telefon: 3920 6464


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

LEMCO COMBI Bike

Også leje...

KUN 12.375,- inkl. moms

Pedal lås for let

indstigning.

Træn hjemme

eller

i fysioterapi

Prøv i 14 dage

Bestil afprøvning idag på: www.lemco.dk

Armene fikseres let

med chattanooga bånd.

Flex håndtag til bl.a.

Paraplegikere.

TLF: 3325 4002 • INFO@LEMCO.DK

Velegnet til:

• Genoptræning

• Vedligeholdelse

• Konditionstræning

• Kolde ben

• Hævede ben

Magasinpost UMM

ID nr . 42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!