Untitled

kunstbib.dk

Untitled

isn


tirøygjrø


M »w-

KUNSTAKADEtøfETS

BIRUOTEK


DANSK KUNST.

1. Landskab i Blæst.

2. Portrætstudie.

G. ACHEN.

H. BRASEN.

3. Ved Middagstid i Sørup. Lyst Graavejr.

H. A. BRENDEKILDE.

4. Jorden taer igjen, hvad den har givet.

5. En Vase. Keramisk Arbejde.


6. Rytteri.

2

R. CHRISTIANSEN.

7. Markedsfolk. Prospekt fra Viborg Egnen.

8. En Aften i Casino de Paris.

9. Skovbal.

HANS DALI.

10. Uvejr. Motiv fra Hald.

11. Marine. Motiv fra Hanstholm.

\2. Blomsterkurv.

13. Solnedgang.

14. Fra Landet.

15. I en Granskov.

A. DOHLMANN.

0. HASLUND.

16. Drengehoved. (Pastel).

17. Fra Visby. Studie.

18. Sommerferie.

M. HENRIQUES.


3

VALD. IRMINGER.

19. 5te Juni paa Nørreboulevard

20. Badescene.

21. Sandheden.

22. Tordenvejr.

23- Bremser.

24. En død Kat.

25- En yndig Trøst.

26. Landevej ved Horneby.

27. Hjem fra Marken.

28. Smaapiger ved Sengetid.

LOUIS JENSEN.

29. Nordsjællandsk Landskab. Motiv ved Skib­

strup.

30. Sløret Maaneskin. Venedig.

N F. SCHIØTTZ- JENSEN.

31. Sommerdag. Motiv fra Capri.

32. Fra Capri.

33. Efter Ballet.

Prof. AU G. JERNDORFF.


4

HENRIK JESPERSEN.

34. Skyet Blæst med Solglimt. Motivet fra

Silkeborgegnen.

35. Sommeraften.

36. Sydsjællandsk Landskab. Sommereftermiddag.

37. Sommer.

KNUD LARSEN.

N. P. MOLS.

38. Øvelse med Redningsbaaden.

39. En Bondedreng.

JULIUS PA ULSEN.

40. En Bondedreng efterser sin Le.

41. Landskab. Motiv fra Kavalérgaarden ved

Vallø.

42. Henad Solnedgang. Motiv fra Kavalér­

gaarden ved Vallø.


43. Huset i Skoven.

5

JULIUS PAULSEN.

44. Maaneskin i Skoven.

TOM PETERSEN.

45. Italiensk Landskab. Aften. Civita d' An-

timo.

46. Aften ved Knippelsbro.

REESEN-STEENSTRUP.

47. Landskab fra Føer.

M. THERKILDSEN.

48. En Hoppe med sit Føl.

49. Gadeparti fra Venedig.

50. Parti fra Venedig.

51. En Snaps.

52. En Tegning.

53. En Tegning.

54. I Høst. Kultegning.


55. En ung Dame.

6

KARL THOMSEN.

56. Landpostbudet bringer Brev.

C. VENTORFF.

57. Ved frembrydende Uvejr. Gæssene drives

hjem. (Tilh. Hr. Læge G. Ottesen.)

58. En Pige fra Amager.

B. WEGMANN.

59. Dameportræt. (Tilh. Enkefru Paulsen.)

J. P. v. WILDENRADT.

60. Klar Vinterdag i Vendsyssel.

61. Ved Odden Mølle i Vendsyssel. Sneland­

skab.


7

CHR. ZACHO.

62. Olivenskov. Mentone.

63. Skræpper ved en Aabred.

64. Junidag i Sæbygaards Skov.

65. Efteraar. Dyrehaven.


DEKORATIV KUNST.

TH. BINDESBØLL.

66. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

67. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

68. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

69. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

70. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

71- Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

72. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.


9

73- Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

74. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

75. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.

76. Dekorativt F"ad. Glasseret Ler.

77. Dekorativt Fad. Glasseret Ler.


TYSK KUNST.

BENNO BECKER.

78. Forstad om Vinteren

79- Vinteraften.

80. Solnedgang.

81. Byggeplads.

82. Sommeraften.

83- Dam. Aften.

84. Strand.

CO

Sildig Sommeraften.

86. Solklar Sommerdag.

87. Høstsang.

88. Solnedgang.

PETER BEHRENS.


11

LOUIS C O RI NTH.

89. Min Faders Portræt.

90. 1 Fattighuset.

91. »Biergarten« ved Floden.

92. Skoven.

93. I Skoven.

94. Efteraarsaften.

95. Landskab.

96. Efteraar.

97. Kastanietræer.

98. Fluesvamp.

99. Morgen.

100. Vinter.

101. Foraar.

102. I Foraaret.

OTTO ECKMANN.

103. Oktober o g November.

104. Blaa Sommerfugl paa rode Orchis.

105. Pigehoved.

106. Blomsterregn.

107. September og Oktober.


108. En Lilie.

12

THOMAS THEODOR HEINE.

109. Før Solopgang.

Skovkilde.

Aftenlandskab.

Dameportræt.

Mandsportræt.

Opbrud til Kamp. 1

T, , „ Pennetegninger.

Kamp med Dragen. *

LUDVIG v. HO FM ANN.

116. Dekorativt Udkast.

117. Kærlighedssorg.

118. Ved Solnedgang.

119. Daphnis og Chloe.

120. Symfoni i blaat og rødt.

121. Paradis.

122. Eva og Slangen.

123. Aftenfred.

124. Legende Børn.

125. Eva.

126. Rivaler.

127. Ornamental Skitse.

128. Dans under Træer.


129

i3°

i3i

132

133

134

135

136

137

13«

139

140.

141.

142.

143

144-

145

146.

147-

148.

149-

13

LUDVIG v. HO FM ANN.

Rødt og Grønt.

Spøgelset.

Bacchantinder.

Et Mord.

Eva.

Bjergsø.

WAL THER LEISTIKO W.

Aften ved Havet.

Grundet Sted i Havet.

Sommersol.

Motiv fra Mackum.

Skovsø om Vinternatten.

Brænding.

Maaneskin.

Bjerge i Sne.

Aften. Sydtyrol.

Linned.

Ved Floden.

Akvarel.

Dæmring.

Interiør.

Akvarel.


150. Majmorgen.

151. Regndag.

152. Solskinsstemning.

14

HANS OLDE.

FRANTZ SKARE INA,

Prof. ved det kgl. Akademi i Berlin.

153. To Søstre,

154. Efter Regn.

155. Under fire Øjne.

156. Bryderskole.

M. S LEV 0 GT.

HANS THOMA.

157. Flugten til Ægypten,

158. Bueskytter.

159. Runddans om Aftenen.

160. Blaa Dag.

161. Landskab fra Schwartzwald.


162. Ved Weslinger Sø.

163. 2 Centaurer.

164. Slottet Heidelberg.

165. Syngende Munk.

15

WILH. TRUBNER.


TRTKX HOS J . JØRGENSEN & Co. ( M. A . HANNOVER). KJØBKNHAVN.

More magazines by this user
Similar magazines