HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Skemaer viser de 12 ejendommes forløb siden deres renovering sat i forhold til alm. anvendte levetider

Konstruktion levetider 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Tagdækning 60 - 70 60 70

naturskifer 60 - 90 60

fibercement 35 - 40 35 40

tagpap 25 - 35 30 35

let underlag 25 - 35 25 35

fast underlag 50 - 70 50 70

zinkinddækning

Facade

25 - 30 25 30

blank mur 80 - 90 ➡

puds 25 - 30 25 30

malet

Vinduer

08 - 10 10

træ 35 - 45 35 45

malet

Vådrum

8 - 10

let konstruk. - m. vinyl 15 - 25 15 20

tung konstruk. - m. fliser 35 - 40 35 40

NB. Eksempler på anvendte levetider ved renovering kan findes under www.bur.dk - Byggeriets Udviklingsråd og www.levetider.dk - Grundejernes Investeringsfond - foreløbigt projekt.

Adresser ejendomme Byfo år

Turesensgade 19 - 21 1989 18

Tordenskjoldsgade 31 1984 23

Ryesgade 119 1989 15

Ryesgade 63 - 65 1987 20

Rolfsvej 20 1992 15

Kvægtorvsgade 1 1994 12

Eriksgade 15 1996 13

Elmegade 6a - b 1992 23

Dannebrogsgade 19 1993 14

Eriksgade 8 - 10 1996 12

Sindshvilevej 10 1991 17

Bentsonsvej 51 - 54 mfl. 1997 12

Gennemsnit 16

Skemaet består af to dele. Den øverste del viser generelle levetider inden for de 5 bygningsdele. Den nederste del viser de 12 ejendomme indplaceret

under samme tidsskala i forhold til år efter byforbyelsesarbejderenes gennemførelse.

Med de røde felter kan den foreløbige levetid, som er registreret i de enkelte ejendomme, sammenlignes med de generelle i skemaet øverst.

F.eks. har vinduer i Thuresensgade 19-21 mod gaden stået uden malerbehandling i 20 år uden at vise synlige svækkelser - en levetid langt ud over de

forventelige 5 år.

16 Holder det - Holdes det? - Resultater

Grå zone omfatter større vedligehold

inden for en kortere årrække

De 12 gennemgåede ejendomme giver næppe belæg for at

drage større generelle konklusioner. De registrerede eksempler

viser, at:

Der er ikke konstateret tilfælde af gendannelse af afhjulpne

svampeangreb.

De anvendte konstruktioner og materialer har vist god holdbarhed.

Der er vist mange gode initiativer, hvor beboerne selv har

videreført processen med sammenlægning af boliger, etablering

af altaner, terrasser og andre nyindretninger.

Der udøves i de fleste tilfælde en tilstrækkelig vedligeholdelse

ad hoc, det vil sige uden en driftsplan. I forhold til

levetider forestår der inden for en kortere årrække større og

omkostningskrævende vedligeholdelsesarbejder, som forudsætter

en bedre planlægning end den foreliggende.

12 x 5 = 60 bygningsdele er blevet efterset.

4 bygningsdele har behov for en hurtig opretning.

4 – 5 bygningsdele trænger til snarlig vedligehold.

8 bygningsdele har, efter byggesagens afslutning, haft behov

for væsentlig opretning.

53 bygningsdele er fundet i god tilstand uden behov for snarlig

vedligehold.

LEVETIDER

Levetider som forventet:

De fleste tagdækninger

Murede facader

Tunge vådrumstyper

Vinyl på gulve i vådrum

Lette vægge af kalciumsilikatplader.

Levetider længere end forventet:

Vinduer udført af træ, inklusiv malerbehandlig udført efter gæl-

Generelle konklusioner og anbefalinger

dende normer. Små vådrum med vask monteret på svingdør.

Levetider kortere end forventet:

Pudsede facader med utilstrækkelig vandafledning.

ANBEFALINGER

Iflg. skemaerne på side 15 og 16, forestår der indenfor en 10

– 15 års periode for de fleste af de undersøgte ejendomme

større vedligehold på tage, facader, vinduer og vådrum. Det

anbefales ejerne at følge en kvalificeret driftsplan.

TAGE

Ved nye tagdækninger bør altid vælges undertag af god kvalitet

også under skiferdækninger, det letter det periodiske

vedligehold af zinkinddækninger og andre reparationer. Ved

tagterrasser bør træværk til gulv sikres mod rådfremkaldende

opsprøjt fra vejrliget, f.eks. ved riste i terrassens gulvhøjde.

FACADER

Bygningsfremspring og gesimser bør altid sikres en god vandafledning,

speciel ved pudsede og/eller malede facader, men

også ved murede, blanke facader. Afdækningerne bør foretages,

så husets arkitektur ikke forringes.

VINDUER

Vælg kvalitetsmærkede trævinduer af god kvalitet, malerbehandlet

fra fabrik og monteret med diffusionsåbne fuger og

vandafvisende sålbænk.

VÅDRUM

Vælg såkaldt tunge vådrumskonstruktioner af armeret beton

belagt med gulvklinker. Såvel tunge som lette vægtyper bør

beklædes med vægfliser.

KÆLDRE

I grundmurede ejendomme bør den opstigende fugt risikovurderes

med en fugtmåling. I de fleste tilfælde er fugtproblemerne

ikke værre end, at kælderens anvendelse kan tilpasses hertil.

Generelle konklusioner og anbefalinger - Holder det - Holdes det? 17

More magazines by this user
Similar magazines