HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

De store skader på gesimser og pudsede facadedele skyldes

utilstrækkelig vandafledning fra bygningsfremspring. Derfor er

der i forbindelse med renoveringen i 2003 lagt zinkafdækninger

på de fleste gesimser og sålbænke. Gårdfacaden er behæftet

af mange ”lyn” og revnedannelser, som bør repareres, dog

først efter at den planlagte grundforstærkning er gennemført.

Alle vinduer mod gade og gård blev udskiftet med nye fabriksfremstillede

trævinduer med isoleringsruder. Vinduer

mod gade i tagetagen er udskiftet i forbindelse med en større

renovering af gadefacaden.

Ud fra en visuel vurdering kan der registreres rådskader på

vinduesrammerne. Der er konstateret delvis udskiftning af

vinduer i tagetagen og begyndende rådskader på de øvrige.

23 år vurderes ikke som unormal maxlevetid for vinduer udført

med stor andel af splinttræ kombineret med et minimum

af vedligehold.

26 Holder det - Holdes det? - Tordenskjoldsgade 31

Kælderens overflader på gulve og vægge blev repareret og

vægoverfladerne malerbehandlet. Etageadskillelse og kælder

blev varmeisoleret og forsynet med underliggende gipsloft.

Der blev ikke udført fundamentsforstærkning i forbindelse

med byfornyelsesarbejderne.

Siden har der vist sig større sætningsskader som formodentlig

delvist har sin årsag i grundvandssænkninger på nærliggende

byggepladser. Halvdelen af facader og skillevægge er

blevet omfunderet – den resterende del forestår. De udførte

grundforstærkninger har resulteret i mange revnedannelser

hidrørende fra eftersætninger – dvs. når de bærende vægge

tilpasser sig de nye bærepunkter.

Der ses synlige fugtopstigninger på alle vægge i en højde på

0,5 - 1 m over gulv. Fugtskader på kælder i en grundmuret

ejendom er helt normalt forekommende. Mange af ejendommene

på Gammelholm er funderet på træpæle. Svigt dvs.

rådne pæletoppe, har vist sig på enkelte ejendomme. Andre

har ved frigravning vist helt ubeskadigede pæle.

Alle vådrum blev nyindrettet med fliser på vægge og banevinyl

på gulve. Vandinstallationerne blev udført med skjulte

kobberrør/plexrør. Lodrette stigrør findes bag demonterbare

køkkenelementer eller lemme i korridorer. Ud af 11 vådrum

har brusepladsen i 4 – 5 rum fået udskiftet vinylbelægningen.

De øvrige holder endnu. Slitage på vådrum er afhængig af

brugernes anvendelsesmønster, hyppighed i antal bade og

renholdelse af rummets overflader.

Blandt de eftersete vådrum er rum, som har klaret den daglige

belastning af op til 4 voksne beboere.

KONKLUSION

Tag og inddækninger har vist en god holdbarhed – foreløbig

i 23 år. En facades holdbarhed på ca. 20 år vurderes som

normal, når kritiske bygningsfremspring ikke blev forsynet

med god vandafvisning.

Vinduer i gårdfacaden bør snarest malerbehandles.

I kælderen ses ikke opfugtet murværk nær fugtfølsomt træværk.

De aktuelle vådrumsgulve udført af banevinyl på underlag af

krydsfiner har vist en forbløffende levetid på 23 år, hvilket er

væsentlig længere end forventet.

DRIFT

Der er ikke udarbejdet en egentlig driftsplan af andelsboligforeningen.

Vedligehold er foretaget ad hoc efter vurderet behov

og økonomisk formåen. De meget omkostningskrævende fundamentsforstærkninger

som kun er halvt gennemført, er blevet

prioriteret først. Der eksisterer ikke fortløbende dokumentation

for afholdte driftsarbejder, dog er de afholdte grundforstærkninger

og renovering af gadefacaden veldokumenteret.

Tordenskjoldsgade 31 - Holder det - Holdes det? 27

More magazines by this user
Similar magazines