HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Kvægtorvsgade 1

EJENDOMMEN KVÆGTORVSGADE 1 – KØBENHAVN V

Ejendommen er opført i 1885 og totalrenoveret efter en byfornyelsesbeslutning

i 1994, dvs. for ca. 15 år siden. Huset er

i 5 etager og rigt dekoreret. Der er 2 opgange med 2 lejligheder

pr. etage, i alt 21 lejligheder. Kælderen er nyindrettet

og anvendes til erhverv. Tagrummet indeholder boilerrum for

centralvarmeanlægget, pulterrum og et større fælleslokale i

hjørnetårnet.

Andelsboligforeningen var oprettet før den støttede renovering.

OPFØLGNING

Almindelig løbende vedligehold.

Facaden gennemgående renoveret på grund af revnedannelser.

UNDERSØGTE BYGNINGSDELE

Tagkonstruktionen er københavnertag. Der blev i forbindelse

med byfornyelsen monteret nyt underlag i form af taglægter,

brædder og krydsfiner. Den skrå tagflade blev forsynet med

undertag og belagt med naturskifer og det flade midterareal

med tagpap. Kviste mod gade og gård blev renoveret med

nye inddækninger, alle øvrige zinkinddækninger, udluftnings-

hætter og tagrender blev fornyet. Etageadskillelsen mellem

tagrum og underliggende lejligheder blev isoleret. Taget ses i

god stand uden synlige utætheder eller svigt.

Gadefacadens pudsede overflader blev renoveret med ny

puds og malerbehandling. Gårdfacaden blev afrenset, filset

og dele af den malerbehandlet. Der konstateres større fugtopstigninger

langs terræn. Begge facader står i øvrigt pænt og

intakt. De hvidmalede bånd og udsmykninger på gadefacaden

er præget af tidsforløbet. Der er revnedannelser på bygningsfremspring,

som ikke er afdækket mod vejliget.

Det er kun vinduer i de øverste etager, som blev udskiftet

med nye fabriksfremstillede trævinduer, de øvrige hidrører fra

før byfornyelsen og er løbende vedligeholdt.

Den høje kælder er indrettet til kontorformål for ca. 2 år siden.

Fundamenterne er grundmurede, det afstedkommer en

del opstigende grundfugt, som løbende udbedres med overfladebehandling

og beklædningsplader.

Kun enkelte vådrum blev nyindrettet i forbindelse med byfor-

40 Holder det - Holdes det? - Kvægtorvsgade 1 Kvægtorvsgade 1 - Holder det - Holdes det? 41

More magazines by this user
Similar magazines