HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Elmegade 6A - B

48 Holder det - Holdes det? - Elmegade 6A - B

EJENDOMMEN ELMEGADE 6 A – B - KØBENHAVN N

Ejendommen er opført i 1887 og renoveret efter en byfornyelsesbeslutning

i 1992, dvs. for ca. 17 år siden. Huset er på 5

etager og indeholder 10 lejligheder. Tagrummet er indrettet til

pulterrum. Den høje kælder anvendes til erhverv/forretninger.

Andelsboligforening etableret efter byfornyelsen.

OPFØLGNING

Efter byfornyelsesarbejderne er foretaget almindelig løbende

vedligeholdelse.

Gadefacaden er renoveret i 2002 bl.a. med afdækning af bygningsfremspring

med skiferplader.

Trapperne er vedligeholdt i 2006.

Vinduer er malet udvendigt i 2008.

UNDERSØGTE BYGNINGSDELE

Taget er et såkaldt københavnertage, det blev fornyet i forbindelse

med byfornyelsen med opretning af tagkonstruktionen

og naturskifer på den skrå del og med brædder/krydsfiner

og tagpap på det flade midterfelt. Der er ikke udført undertag.

Tagrummet blev isoleret mod underliggende lejligheder.

Alle zinkinddækninger, tagrender, udluftningshætter m.m.

blev ligeledes fornyet.

Gadefacadens blanke murværk i røde teglsten fik fugerne renoveret

efter behov. Pudsede partier samt murede felter mellem

gesimser og sålbænke renoveredes. Gårdfacadens blanke

murværk i gule sten fik tilsvarende defekte fuger udbedret.

Alle vinduer mod gade og gård blev udskiftet med nye fabriksfremstillede

trævinduer af god kvalitet med isoleringsruder

og ventilationsspalter. Vinduerne er kvalitetsmærkede.

Vinduerne er vedligeholdt og fremstår uden svigt.

Kælderens overflader på gulv og vægge blev repareret og

vægoverfladerne malerbehandlet.

Der kan konstateres meget lidt fugt, muligvis på grund af den

underliggende, dybe kælder.

Alle vådrum blev nyindrettet med betongulvkonstruktion og

mosaikklinker samt vægfliser. Vandinstallationerne blev udført

med synlige galvaniserede rør.

Elmegade 6A - B - Holder det - Holdes det? 49

More magazines by this user
Similar magazines