HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Sindshvilevej 10

60 Holder det - Holdes det? - Sindshvilevej 10

EJENDOMMEN SINDSHVILEVEJ 10 - FREDERIKSBERG

Ejendommen er opført i 1903 og renoveret efter en byfornyelsesbeslutning

i 1991, dvs. for ca. 18 år siden. Huset er 4½

etager med 10 lejligheder og med høj kælder. Tagetagen er en

hanebåndskonstruktion med mansard. Der er to lejligheder i

tagetagen, som har tilknyttede tagterrasser i tagkippen. Der

er fuld kælder, som anvendes til birum og pulterrum.

Andelsboligforeningen er oprettet før byfornyelsesbeslutningen.

OPFØLGNING

Almindelig løbende vedligehold.

Nødvendige opretninger i forbindelse med et års gennemgangen.

Utætheder i tag og zinkinddækninger er udbedret.

Skorstene ude af brug og fjernet fem år efter renoveringen.

Utætheder i afdækninger over udvendig isolerede gavle repareret

efter fem år.

Anverfere på vinduer er udskiftet pga. svagheder i tilholderbeslag.

Indmuret stålprofil over kældernedgang er udskiftet pga. rustsprængninger.

Vådrum har fået udskiftet de elastiske fuger efter 10 år.

Savnet varme i gulve i vådrum erstattet med strålevarme i lofter.

Ejere af taglejlighederne har selv bekostet etablering af tagterrasser

med adgang fra spidsloftet samt indvendig ståltrappe

fra underetagens lejlighed til disse.

Utilstrækkeligt fald på tagpap ved tagterrasser er udbedret.

Rækværk omkring tagterrasse hævet pga. for lav højde iflg.

krav i bygningsreglementet.

Underkarme i glas/træpartier mod tagterrasse udskiftet pga.

fugtskader.

UNDERSØGTE BYGNINGSDELE

Taget blev fornyet med naturskifer. Alle blikkenslagerinddækninger,

tagrender, udluftningshætter m.m. blev fornyet. Der er

ikke etableret undertag. Skråtag blev efterisoleret med dampspærre

og indvendige gipsplader. De to tagterrasser mod gaden

har voldt en del byggetekniske problemer.

Gadefacaden med røde teglsten og pudset underfacade blev

renoveret. Trukne gesimser blev repareret og malerbehandlet.

Gårdfacadens gule teglsten blev afrenset og underetagen

Sindshvilevej 10 - Holder det - Holdes det? 61

More magazines by this user
Similar magazines