HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Bentzonsvej 51 - 53 / Godthåbsvej 53

64 Holder det - Holdes det? - Bentzonsvej 51 - 53 / Godthåbsvej 53

EJENDOMMENE BENTZONSVEJ 51 – 53 FREDERIKSBERG

Ejendommene er opført i 1898. De er renoveret efter en byfornyelsesbeslutning

i 1997, dvs. for ca. 12 år siden. Det undersøgte

byggeri består af to bygninger, Hjørneejendommen

Bentzonsvej 53/Godthåbsvej 53 samt Bentzonsvej 51. De 2

huse er sammenlagt i kælder og i tagrummet. Husene er 5

etager og indeholder 3 opgange med 24 lejligheder. Taget er

københavnertag. Tagrummet anvendes til beboelsesrum sammenlagt

med underliggende lejligheder samt pulterrum.

Hele stueetagen anvendes til erhverv. Der er fuld kælder som

anvendes til pulterrum og kedelrum.

Byfornyelsesarbejderne er udført med individuelle løsninger,

hvilket har gjort rørføringerne problematiske.

Underfacaden mod gaden er renoveret med kvadrepuds, som

har vist sig at være udført med forkert mørtelblanding.

En del arbejder er udført samtidig med byfornyelsesarbejderne

men med støttefinansiering fra anden side, det omfatter

bl.a. udgravning og understøbning af fundamenterne i kæl-

deren til nr. 51 samt en særlig istandsættelse af den bevaringsværdige

hovedtrappen v/ Rådvad Centret. Der er udført

større byggearbejder før byfornyelsen. Således er vinduerne

udskiftet i starten af 1990’erne.

Andelsboligforeningen er oprettet før byfornyelsesbeslutningen.

OPFØLGNING

2 lejligheder på 5. sal er udvidet ved inddragelse af det ovenliggende

tagrum og etablerering af en intern trappe.

Etablering af altaner på gårdfacaden. De er monteret lovlig

tæt indbyrdes og tilgodeser ikke husets arkitektur.

UNDERSØGTE BYGNINGSDELE

Tagets konstruktion blev oprettet, tækning blev fornyet med

tagpap på den vandrette del af københavnertaget og fibercementskifer

på den skrå del. Alle blikkenslagerinddækninger,

tagrender, taghætter, udluftninger m.m. blev fornyet. Der monteredes

nye tagvinduer i de skrå tagflader til pulterrummene.

Der blev isoleret i træbjælkelaget mellem tagrummet og de

underliggende lejligheder.

Bentzonsvej 51 - 53 / Godthåbsvej 53 - Holder det - Holdes det? 65

More magazines by this user
Similar magazines