Overgang fra skole til arbejdsmarkedet Individuelle ...

european.agency.org

Overgang fra skole til arbejdsmarkedet Individuelle ...

Det er afgørende at der i samarbejde med de unge og deres forældre

udarbejdes en individuel uddannelsesplan som ikke kun fokuserer på

den unges generelle udvikling men også på eventuelle ændringer i

selve uddannelsesforløbet. I landenes diskussioner på dette område

blev der skelnet mellem en individuel uddannelsesplan - som er bred

og overvejende uddannelsesorienteret og en udslusningsplan - som i

højere grad fokuserer på forhold af betydning i forbindelse med

overgangen fra skolen til erhvervs- og voksenlivet. Det er vigtigt at

der er sammenhæng og overensstemmelse mellem disse planer. I

Danmark er alle disse elementer allerede indarbejdet i den uddannelsesplan,

som skal udarbejdes for hver enkelt elev i forbindelse

med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, som

beskrevet i den danske vejledningslov, der trådte i kraft i august

2004.

Rapporten henvender sig mest til fagfolk, som arbejder med

udslusningsplaner for elever med særlige behov til daglig. Den ville

aldrig være blevet til uden den ekspertise, faglige kompetence og

engagement, som alle parter har bidraget med, og de skal alle have

en stor tak for deres omfattende arbejde.

På EADSNE’s websted findes en database (http://www.europeanagency.org/transit/),

som indeholder mere specifik information om

området i de enkelte lande og om særlige emner i forbindelse med

udslusningsplaner.

6

More magazines by this user
Similar magazines