Frivillig Maj 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Frivillig Maj 2012 - Beredskabsforbundet

FRIVILLIG 2012

Maj

PROJEKT ØSTBØRN

Beredskabsforbundet

har i år 20 års

jubilæum for denne

prisværdige indsats,

som mange frivillige

lægger megen tid og

stort engagement i.

LOLLAND BRANDVÆSEN

Lolland Brandvæsen

har ca. 100

frivillige, i sit

frivillige beredskab,

som der ofte trækkes

på ved længerevarende

indsatser. Læs mere.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 1 / 38

Lolland - Efterslukning

ved større brande, bliver de

frivillige sat ind, så det

daglige beredskab kan køre

hjem

FOREBYGGELSE I

FOKUS

Arbejdet med

forebyggelse

intensiveres i 2012.

Beredskabsforbundet

sætter fokus på

opgaven. Læs mere.


FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT

NYHEDSBREV FRA ALLE

FRIVILLIGE I

BEREDSKABSFORBUNDET

Den Frivillige Indsats skal styrke såvel Forebyggelse som Beredskab

Jeg taler ofte om den store værdi af det frivillige arbejde, og den

store indsats, det store engagement, som frivillige lægger i arbejdet

med at øge trygheden i samfundet.

Alligevel kan jeg ikke undgå at blive både imponeret og

taknemlig, når jeg ser på de mange indberetninger af

aktiviteter, som begynder at strømme ind. Især gør de

mange fotos, vi nu får via BF Reporter App, et stort indtryk.

Når frivillige tager på opgave ligger der dels et stort arbejde

med materiel og uddannelse, dels er det tydeligt, at

opgaverne ikke kan løses uden en god forberedelse - som

frivillige i redningsberedskabet ved vi, at det lønner sig at være

godt forberedt. Om det så er gennem øvelser eller ved fremstille og

nedfryse god forplejning, så maden kan være klar på kort tid uden at

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 2 / 38

Husk at melde jer til Stævnet

Vi holder Stævne i 2012 -

Plejer I ikke at være med?

- så er det på tide at

ændre på den tradition! -

tilmeld jer nu! Blanket

kan findes på Stævnets website

via www.beredskab.dk

Per Junker Thiesgaard

Landschef

menuen skal stå på “fast food” - eller junk food, skulle jeg måske

skrive, for man kan ikke byde hårdtarbejdende indsatsfolk at spise

pizza under indsatsen. Det er en vigtig detalje, der viser, at en

omhyggelig og gennemtænkt forberedelse er vigtig.

Og når vi ser på de mange indberetninger er det også

åbentlyst at anstrengelserne ikke er forgæves - der

leveres god støtte og supplement til beredskabet. Det

kan enhver ved selvsyn gøre sig klart ved at læse

denne udgave af FRIVILLIG, der ligesom de foregående

udgaver er med til at synliggøre det store arbejde.

Det er med andre ord helt naturligt for os, at man skal møde

det uventede med grundige forberedelser - og heldigvis har vi i

beredskabet en lang tradition herfor og dermed en stor viden og

SKAL DU MED? TEMADAG LANDSRÅD ØSTBØRN STÆVNE

Temadag 2012

Forbundet

holder temadag

lørdag den 12.

maj 2012 om

Videndeling og

Best Practice.

Bliv aktiv i din

kreds - vi har

brug for aktive

frivillige

Landsrådet

holdes i år den

9. - 10. juni

2012.

Traditionen tro

holdes Landsråd

på Nyborg

Strand. Vær med!

Sommerferie

med mening

Hvert år får

børnehjemsbørn

fra

Polen en stor

oplevelse. Vær

med.

Beredskabsforbundets

Stævne 7. - 9.

september 2012

Mød dine

frivillige

kolleger fra

hele landet!


erfaring om forberedelse - eller skal vi bruge et

andet ord: Forebyggelse.

For det er jo faktisk forebyggelse vi

beskæftiger os med, når vi gør os klar til at

møde en udfordring - om det så er naturen, der

raser eller menneskeskabte ulykker.

Og opgaven med at forebygge - og

derigennem øge samfundets robusthed - ligger

lige til højrebenet for Beredskabsforbundet og

de tusindvis af beredskabsfrivillige udover hele

landet.

Det er bedre at forebygge end at

helbrede

Det er altid bedre at forebygge at skader

eller ulykker opstår end at skulle afhjælpe dem,

når først de er indtruffet.

Vi kan som frivillige hjælpe til med

begge opgaver, og som I også vil se af

indberetningerne på de kommende sider, er vi i

fuld gang med at styrke fokus på forebyggelse.

Det er arbejdsgruppen bag forebyggelses-

uddannelsen, der er ved at rulle

handlingsplanen for 2012 ud - og det betyder

en stor tilgang af nye instruktører, ligesom

Landskontorets konsulent Benthe Petersen er

på “landsturné” for at forankre budskabet om

forebyggelses-uddannelsernes vigtighed i

kredse og regioner.

Det er en opgave vi skal tage fat på med

samme energi som vi har gjort det med de

egentlige beredskabsopgaver.

Vi arbejder videre med planen for

2013-2017

Som et led i arbejdet med at styrke

samfundsværdien af det frivillige arbejde, vil

Landsledelsen fortsætte sit arbejde med

projektet Synlighed og Samfundsværdi, og

derudover arbejde med en tilpasning af

organisation og opgavesæt.

Vi ønsker at sikre, at Forebyggelse og

Beredskab bliver to ligeværdige

indsatsområder for det frivillige beredskab i

Danmark, og som et led her i vil vi søge at

lægge Beredskabsforbundets fokus lokalt og

regionalt så videndeling understøttes bedst

muligt.

Samtidig er planen væsentlig set i lyset af

den igangværende analyse af rednings-

beredskabet hen mod indgåelse af et flerårigt

forlig om samme.

Et robust beredskab indeholder et stærkt

frivilligt element - både til forebyggelses- og

beredskabs-indsatser.

Beredskabsforbundet er klar til at løse sin

del af opgaven.

Og samtidig en stor tak til alle, der hver

dag bidrager som frivillige og er med til at øge

trygheden i samfundet.

God fornøjelse med FRIVILLIG.

Per Junker Thiesgaard

Landschef

To ligeværdige indsatsområder for Beredskabsforbundet og det frivillige

beredskab i Danmark - begge får øget fokus i 2012 og fremover:

Forebyggelse

“Forebyggelsesindsatsen er derfor et

område, som jeg mener, vi fremover bliver

nød til at engagere os meget mere i. Her

har redningsberedskabet særligt brug for

de frivilliges lokale forankring og

tilstedeværelse i de enkelte lokalsamfund.

Det er jo her, at forebyggelsesindsatsen

skal foregå, og det er samtidig her, at I

selv bor og arbejder. Fokus på

forebyggelse i det lokalområde, som I

frivillige hver især kender ud og ind, vil

derfor have en særlig beredskabsmæssig

effekt.” -- Beredskabsstyrelsens direktør,

Henning Thiesen i sin Nytårstale i

Holmens Kirke, januar 2012

Beredskab

“Samtidig med et stort antal

assistancer har Beredskabsstyrelsen

fastholdt et øget fokus på anvendelsen af

frivillige. Endvidere har typen af

assistancer i 2011 været særligt egnede til

anvendelse af frivillige, hvilket har bidraget

til, at antallet af nationale assistancer med

deltagelse af frivillige igen er steget.

Bered- skabsstyrelsen har således

anvendt frivillige på næsten halvdelen af

alle assistancer i 2011 svarende til

omkring dobbelt så meget som forventet.”

Beredskabsstyrelsens Årsberetning

2011.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 3 / 38

LANDSLEDELSEN

Landsledelsen

Landsledelsen, der er

ansvarlig for opfyldelse

af Beredskabsforbundets

formål og gennemførelse af

Beredskabsforbundets

opgaver, har følgende

sammensætning:

• Præsidiet (Præsidenten,

Landschefen og

Vicelandschefen)

• Regionslederen og 2

viceregionsledere fra

region Hovedstaden.

• Regionslederen og 1

viceregionsleder fra

hver af regionerne

Sjælland,Syddanmark og

Midtjylland.

• Regionslederen fra

region Nordjylland.

• Et medlem udpeget af

Sønderjysk Frivillige

Brandværnsforbund og

godkendt af

landsledelsen.

Beredskabsforbundets

direktør er sekretær for

Præsidiet.


Ved en større brand i Sakskøbing i

juli 2011 måtte det frivillige

beredskab til assistance

LOLLAND BRANDVÆSENS FRIVILLIGE BEREDSKAB

Det frivillige beredskab i Lolland

kommune

Ved Lars Dalsig, Frivillig

Lolland kommune kom til verden ved

at samle syv gamle kommuner på Vest- og

Midtlolland ved kommunereformen i 2007.

Så Lolland Brandvæsen, er et ungt

beredskab, forstået på den måde, at det

blev oprettet, ved at lægge Nakskov

kommunale Brandvæsen og Maribo

Redningsberedskab sammen.

Derved så et stort frivilligt beredskab,

dagens lys, og sammen var langt de fleste

medlemmer, både i Nakskov og Maribo,

klar til at lægge kræfterne i, og give de nye

tider en chance, så beredskabet kunne

fungere. Som altid, når der sker

forandringer, så var der enkelte, der faldt

fra, dels på grund af alder og enkelte på

grund af, de geografiske afstande, nu hvor

”hovedsædet” kom til at ligge centralt i

Maribo.

Lolland Brandvæsen har en bred

vifte af tjenesteområder,

Godt 100 frivillige står klar 24 timer i

døgnet, 365 dage om året, hvis der er brug

for deres hjælp og ekspertise.

Grundlæggende har alle den samme

uddannelse, men som altid, har man hver

især, sit eget yndlingsområde.

Brand & Redning, er nok den ”største”

gruppe, og opgaverne er mange. Man

bruger meget de frivillige ved større

indsatser, f.eks. ved brande, hvor man

sætter frivillige ind til længerevarende

efterslukning, så man igen kan oprette det

daglige brandberedskab.

Også ved længerevarende

personeftersøgning, ved drukneulykker,

eller større olieforureninger, i havne, bruges

de frivillige flittigt, da Lolland Brandvæsen

råder over to redningsbåde.

Pumpeopgaver har der i de senere år,

været en del af, især efter to ”rigtige” vintre

med kulde og sne, så bliver pumperne

flittig brugt, når smeltevandet, giver

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 4 / 38

oversvømmelser. Hvem husker ikke

sommeren 2011, med skybruddet i

København, her sendte Lolland

Brandvæsen pumpehold af sted til

assistance.

Hos indkvartering & forplejning

gruppen, står der også et hold frivillige klar

til at rykke ud. Senest kaldte man dem akut

ud til en større husbrand i februar, hvor der

midt om natten blev serveret biksemad

med spejlæg, og dette blev

brandmandskabet, helt lykkelige for, da

stadig var mange timers slukningsarbejde

forude.

800 portioner risengrød, med

smørklart, kanel og nisseøl

Det er efterhånden blev en tradition, at

man hvert år til jul, laver 800 portioner

risengrød, med smørklart, kanel og nisseøl,

to weekender i træk, som deles ud på

torvet, i henholdsvis Nakskov og Maribo.

Handelsstandsforeningerne, på Lolland, har

fået øjnene op for, hvilken arbejdskraft, de


Best Practice - Et

stort og aktivt

frivilligt beredskab

Lysvognen bruges flittigt ved større

indsatser - og så er der også gang i

kaffemaskinen

frivillige stiller med, når de bliver bedt om at

hjælpe til, og for Lolland Brandvæsen betyder

det intet om det er risengrød eller flere

hundrede kopper kaffe, man skal tilberede. En

god øvelse er det altid.

Samarittertjenesten har også gang i

hjulene, de stiller med ”rullende skaderum” –en

container der er bygget op, som skadestue,

med blandt andet hjertestarter, og iltudstyr, så

der er mulighed for at behandle den

tilskadekomne, indtil en eventuel ambulance

kommer frem. Ved mange af de festivaler,

koncerter og lign., samarittertjenesten har

deltaget i, har der heldigvis ikke været, sket de

helt store ulykker, tit er det jo bare glade

mennesker, der er faldet og slået sig, så det

eneste de måske har brug for, er et plaster, så

de kan feste videre.

Foruden de nævne tjenester, så rådes der

også over frivillige, der har uddannelse

indenfor kommunikation, så man eventuelt kan

oprette en kommandocentral, ved større og

krævende indsatser.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 5 / 38

Nogle gange kan man godt få sved på

panden, når brandvæsenet sender kursus-

eller arrangementsoversigter ud. I

sommerhalvåret, er der næsten et

arrangement, hver weekend, hvor de frivillige

kan hjælpe til, og det strækker sig vidt lige fra

at lave kaffe, og til at være parkeringsvagter.

For at nævne nogle af de opgaver, som

de frivillige kaster sig ud i, er blandt andet, to

større arrangementer i Maribo, ”Jazzen” og

”Rocken”, to opgaver der strækker sig over

flere dage, hvor arbejdet starter med at sætte

scene og under koncerterne, sørge for de

fornødne forfriskninger til de forskellige

salgsboder.

Som altid er frivilligt arbejde ulønnet, men

et godt kammeratskab og sammenhold er

lønnen i sig selv, og det har de frivillige flere

gange bevist, når beredskabsforbundet kreds

Lollands aktivitets-udvalg har arrangeret ture,

som blandt andet til Stevns Fortet og DR Byen,

eller man finder på at holde en sommerfest, så

er der god opbakning til aktiviteterne.

Traditionen tro er der hvert

år udlevering af gratis

risengrød, og vandtårnsnissen

er også vild med grøden


FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 6 / 38

Efter et par vintre

med en del sne,

kommer der altid et

tilbagevendende

problem med

oversvømmelser når

sneen smelter

September 2011 faldt

en ung mand i

Nakskov Havn, de to

redningsbåde fra

brandvæsenet deltog

hele dagen i

eftersøgningen, dog

uden held – Fire

dage efter blev han

desværre fundet

druknet


GAVEN TIL VORES PROTEKTOR, HENDES MAJESTÆT

DRONNINGEN, I ANLEDNING AF 40-ÅRS

REGERINGSJUBILÆUM

Gaven fra Beredskabsforbundet

Vores Protektor, Hendes Majestæt

Dronning Margrethe II fejrede sit 40 års

jubilæum som regent den 14. januar 2012, og

jubilæet blev markeret med en række officielle

arrangementer over tre dage.

Beredskabsforbundet præsenterede i den

anledning sin gave - en kalender-holder til

Hendes Majestæts arbejdskalender udført i blå

læder med indgraveringer i guld.

Farven er nøje afstemt Dronningens nye

arbejdsværelse på Marselisborg Slot, og

samtidig er den blå jo beredskabets farve.

Selve overrækkelsen skete ved

Beredskabsforbundets Ambassadør, Grevinde

Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe, der

udover at stå for valg og design af gaven, på

vore vegne sikrede, at Dronningen fik en gave,

der, som grevinden skriver “- dagligt vil minde

Hendes Majestæt om Beredskabsforbundet og

Beredskabsforbundets smukke budskab: Når

hjælp er en æressag”

I forbindelse med gaven, udtrykte vores

ambassadør Beredskabsforbundets store tak

for Dronningens mangeårige og fortsatte støtte

som Protektor for forbundet.

Hendes Majestæt Dronningens

Kabinetsekretær - Henning Fode - har på

Dronningens vegne efterfølgende sendt tak til

Beredskabsforbundet 'for den smukke

kalenderholder' som det har glædet Hendes

Majestæt at modtage.

Parade for Dronningen

En deling fra Beredskabsstyrelsen deltog

tirsdag den 7. februar 2012 i forsvarets parade

på Kastellet i København i anledningen af

Hendes Majestæt Dronningens 40 års

regeringsjubilæum.

En deling bestående af 21 værnepligtige

og tre befalingsmænd fra Beredskabsstyrelsen

deltog tirsdag i forsvarets parade i anledning af

Hendes Majestæt Dronningens 40 års

jubilæum som Danmarks regent. Paraden fandt

sted på pladsen ved Monumentet over

Danmarks Internationale Indsats på Kastellet i

København.

Værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen

deltog i paraden sammen med delinger fra

Hærens Operative Kommando, Søværnets

Operative Kommando, Flyvertaktisk

Kommando og Hjemmeværnet.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 7 / 38

Gave fra Beredskabsstyrelsen

Efter paraden overrakte Beredskabs-

styrelsens direktør Henning Thiesen en gave til

Hendes Majestæt Dronningen ved en reception

i Kastellet. Gaven fra Beredskabsstyrelsen er

en brevbakke af læder med majestætens

monogram indgraveret.

Også Forsvaret overrakte en gave - en

læder brevmappe. Den ses nedenfor sammen

med Beredskabsstyrelsens gave.

En video fra Paraden kan ses på

Forsvarskanalen her.


PARADEN FOR EUROPÆISK BEREDSKAB I PARIS

Ved Else Højsager,

Vicelandschef

Så arbejdes der seriøst med at få sendt

en mindre delegation til Paris i efteråret.

Vi er en lille arbejdsgruppe, som nu har

udarbejdet et koncept for sammensætningen

af dette hold.

Men derudover ligger der mere arbejde.

Via kontaktpersonen i Paris skal vi have fundet

frem til et rimeligt indkvarteringssted.

Når vi har besluttet, hvor mange personer,

der kan komme i betragtning, skal vi finde frem

til en bus, som vi kan låne/leje.

Ja, der er mange praktiske ting, der skal

falde i hak.

Det forventer vi vil være på plads før

sommerferien, hvorefter vi kan meddele, hvem

der bliver udpeget til turen.

Dette er et nyt tiltag, hvor frivilliges

indsats bliver belønnet, og hvor disse skal

kunne deltage i et storslået arrangement

sammen med mange andre frivillige fra hele

Europa.

Se video fra Paraden i 2011 her.

Årsberetning

2011 for

Beredskabsforbundet er

udkommet.

Du kan downloade beretningen

her:

http://www.beredskab.dk/

beredskabsforbundet/publikationer-og-

downloads/aarsberetning/

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 8 / 38


OLIEFORURENING I RØDBYHAVN - FRIVILLIGE

UDLÆGGER FLYDESPÆRRING

Tirsdag d. 3/4-2012,

rykkede de frivillige

ud, med to

redningsbåde, for at

hjælpe til ved en

større olieforurening,

i den indre del af

havnen, i Rødbyhavn.

De frivillige fik lagt

en flydespærring ud,

og fik inddæmmet olien

i et hjørne af havnen,

hvor det lige så

stille og roligt,

kunne fordampe.

Lars Dalsig, Frivillig

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 9 / 38


DANMARKS BEFRIELSE MINDET I FRØSLEV LEVJREN

Fredag den 4. maj 2012

mindedes Danmarks

befrielse i 1945

overalt i landet, og

også i Frøslev lejren,

hvor frivillige fra

Region Syddanmark

deltog.

Billederne viser selve

mindehøjtideligheden

og det kammeratlige

samvær efterfølgende i

Beredskabsforbundets

Barak H1, hvor der var

35 omkring kaffebordet.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 10 / 38


RITS BEREDSKABET I MARIAGERFJORD KOMMUNE

RITS beredskabet i Mariagerfjord Kommune

Ved RITS KandIdat Kirsten Bach, Mariagerfjord Beredskab

Enhver arbejdsplads skal sikre, at det gode arbejdsmiljø

bevares, også når stressbelastningen overstiger det daglige

niveau. Hvis en leder ser tegn på en overbelastning, så skal

lederen kunne handle, hvorfor Mariagerfjord Beredskab

anbefaler, at virksomheder formulerer en politik, der

dækker område: ”Kritiske hændelser – herunder

voldsepisoder”.

Mariagerfjord Kommune har set behovet herfor, hvilket

fremgår af kommunens voldspolitik. Kommunes HR

afdeling har indgået et formuleret samarbejde med RITSberedskabet

ved beredskabschef Johannes Holm Iversen. I

den forbindelse er der udarbejdet en folder ”Rørt, ramt og

rystet” til alle afdelinger, som giver råd og vejledning om,

hvordan medarbejdere kan hjælpes, hvis der sker en kritisk

hændelse på arbejdspladsen. Folderen beskriver hvilke

reaktioner en medarbejder kan have timerne samt dagene efter hændelsen. Det er også en vejledning til

afdelingslederen om at give medarbejderen psykisk førstehjælp eller rekvirere hjælp i form af samtaler af

en RITS® medarbejder eller hos en psykolog.

Mariagerfjord Beredskab har 6 frivillige, som har taget RITS® uddannelsen ved Beredskabsstyrelsens

Kursuscenter i Snekkersten. RITS® er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress,

og metoden anvendes til såvel individuelle samtaler som gruppesamtaler (defusing og debriefing). RITS® er

ikke terapi, men psykologisk stress- og krisebearbejdning – et værktøj der ligger mellem psykisk førstehjælp

og professionel psykolog. Metoden er udviklet af Dr. Med. Are Holen fra Norges universitet i Tronheim.

Da Mariagerfjord Kommunes personalepolitik blev udarbejdet, blev det synligt, at RITS® metoden (også

kaldet kollegastøtte RITS®) var velegnet til at indgå i dette kriseberedskab, hvorfor der blev lavet en

samarbejdskontrakt mellem Beredskabet og Mariagerfjord Kommune. I Kommunen har man på baggrund

af de sidste tre-fire års fokus på kritiske hændelser et godt kendskab til, hvor stort behovet er for hjælp.

Derfor har Kommunen valgt at oprette en central pulje, der kan dække udgifterne i forbindelse med RITSberedskabet,

hvilket gør, at den enkelte institution eller arbejdsplads ikke skal ud og finde midlerne til akut

hjælp.

De 6 frivillige indgår i et støtteteam, der bemander en vagttelefon døgnet rundt. Visitationen ligger hos

HR afdelingen, som kontakter RITS® medarbejderen, som samme dag aftaler tid med ”den ramte”. Denne

hurtige kontakt giver tryghed og en følelse af at blive hørt og forstået af ledelsen, hvorfor helbredelsesprocessen

allerede starter her. Den første samtale finder normal sted ca. 2-3 dage efter hændelsen, da

chok fasen skal være overstået inden krisebearbejdningen kan finde sted.

Kollegastøtte RITS® samtalen er bygget op omkring en metode, hvor man i samtalen kommer omkring

fakta samt hændelsens betydning for den ramte. Gennem den strukturerede samtale bliver hændelsen

rekonstrueret, og den ramte bliver bevidst om sit reaktionsmønster, reflekterer over denne samt får

integreret hændelsen i sin bevidsthed, så der er mulighed for selvbearbejdning. I RITS® taler vi om, at

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 11 / 38


”Kroppen husker”, hvilket betyder, at ethvert menneske kan overbevise sin hjerne om, at glemme en

voldsom hændelse, men sker der noget lignende på et senere tidspunkt, så husker kroppen den tidligere

hændelse. Derfor ser vi ofte en overreaktion hos personer, som tidligere har oplevet noget lignende.

Støttesamtalen får ofte den ramte til at opleve et flashback, som gennem RITS® samtalen giver forståelse

og mening. Forståelse for sit eget reaktionsmønster virker som en hurtig og effektiv helbredelsesproces,

som styrker medarbejderens robusthed til lignende fremtidige hændelser.

Vore tildelte RITS® opgaver er meget forskellige, komplekse og

uforudsigelige. Ofte er det trussel om vold, overfald, sexchikane,

en alkoholikers adfærd, et dødsfald på arbejdspladsen, men det

kan også være så almindelig som arbejdsrelateret stress. For

medarbejderen giver disse hændelser voldsomme sanseindtryk,

rollekonflikter, ubevidst flashback til tidligere oplevelser og

dermed søvnløse nætter. Efterfølgende plages den ramte mest af

manglende forståelse for sin egen voldsomme reaktion. Gennem

samtale og illustration på integrationstrekanten af sammenhænge

mellem stressorer, tidligere eller parallelle hændelser, så kan vi få

den ramte til at se sammenhængen, og derved tro på fremtiden

på en mere positiv og konstruktiv måde. Under samtalen bliver der ikke taget notat, kollegastøttepersonen

har tavshedspligt, og der reporteres intet videre til arbejdspladsen. Til HR afdelingen meddeles, at

samtalerne er færdige og at pågældende ”er landet på benene igen” eller om pågældende har brug for et

videre forløb hos en psykolog. Herefter tager HR afdelingen over på det videre forløb.

RITS® personalets opgave er at genskabe normalitet samt arbejdsduelighed hos medarbejderen efter en

voldsom hændelse eller belastede arbejdsopgaver. Derved er RITS® med til at nedbringe sygefravær samt

forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med vore RITS® samtaler skaber vi et forum for stress- og

krisebearbejdning, hvor den ramte får viden om egne reaktionsmønstre til brug for personlig udvikling. Vi

giver også personen en skånsom og forståelig henvisning til professionel hjælp, hvor det må vise sig

hensigtsmæssig.

Forskning og praktisk erfaring har vist, at kvaliteten af den

psykosociale støtte er afgørende for, hvordan mennesker

bearbejder følgerne af voldsomme hændelser. Det har også

vist sig, at kompetente kollegaer og RITS® medarbejdere kan

give en meget væsentlig del af den støtte, der er behov for.

I Danmark og Grønland er kollegastøtte organiseret i et

netværk på tværs af organisationer og arbejdspladser. Det

giver de bedste muligheder for, at medarbejderne får adgang

til hurtig og kompetent hjælp. Beredskabets ledende psykolog Henrik Lyng står for uddannelsen i Danmark,

og du kan se yderligere oplysninger på www.brs.dk /psykologi.

”I Mariagerfjord Kommune ser vi dette kriseberedskab som meget værdifuldt, og samarbejdet mellem

Beredskabet og Kommunen er uvurderlig i forhold til mennesker, der er Rørt, Ramt og Rystet!”, citat:

Thomas Hou, arbejdsmiljøkonsulent.

050212 RITS® kandidat Kirsten Bach, Mariagerfjord Beredskab

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 12 / 38


Beredskabsforbundets Temadag for Ledere

“Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige”

“Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best practice), og det er en vigtig og

afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis?“

Kære Kreds- og Regionsledelser,

Velkommen til Beredskabsforbundets temadag for kreds- og regionsledelser fra hele landet

Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 09.30 - 17.00 hos Aarhus Brandvæsen

Århus Brandskole

Kirstinemindesvej 14

8200 Århus N

Har du lyst til at være med til at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde? - så er temadagen

noget for dig. Vi forventer, at du efterfølgende vil være med til at gøre nogle af tankerne til virkelighed i

din egen kreds og region. Bemærk ny sluttid.

OBS! - forlænget tilmelding til Landskontoret senest torsdag den 10. maj 2012 - tilmelding til

Mette Højgaard, mpe@beredskab.dk - foreløbig deltagerliste vedlagt på sidste side.

Temadagen afholdes i 2012 hos Beredskabsforbundets Aarhus kreds og Aarhus Brandvæsen, og vi

håber på stor opbakning fra deltagere i alle landets regioner, da vi på temadagen lægger grunden til

vores arbejde med at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde - og vi har brug for repræsentation

fra hele landet til denne opgave.

Temadagen har to formål:

1) Information og inspiration til Beredskabsforbundets ledere om arbejdet med Viden-deling, Best

Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige.

2) Feedback og erfaringer fra kredse og regioner om konkrete eksempler, overvejelser og planer.

Læringen går således begge veje - og vi vil også bruge dagen på at få drøftet, hvordan man så griber

opgaven an i praksis ude i kredsene. Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best

practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for

de frivillige i praksis? - det vil vi arbejde med i gruppearbejde og debattere sidst på dagen.

Arbejdet dokumenteres og der udarbejdes et referat, som vil blive anvendt i det videre arbejde, ligesom

det vil blive stillet til rådighed som arbejdspapir for alle kredse.

Mange hilsner og på gensyn - programmet for dagen kan ses på næste side!

Per Junker Thiesgaard

Landschef

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 13 / 38


Program for Temadag for Beredskabsforbundets ledere

Lørdag den 12. maj 2012

09.30 - 09.45 Ankomst og registrering - kaffe og let morgenmad

09.45 - 10.00 Velkomst ved Landschef Per Junker Thiesgaard

10.00 - 10.45 Tema: Videndeling, Best Practice, Forebyggelse og Ressource-frivillige

10.45 - 11.00 Pause

ved Landschef Per Junker Thiesgaard.

Vi ser på, hvordan vi forestiller os Beredskabsforbundet udvikler sig i de kommende år, og

hvordan vi vil bruge synlighed og videndeling til at udbrede Best Practice (“Bedste praksis”)

- og hvordan Beredskabsforbundet i fremtiden kan spille en udvidet rolle i det kommunale

beredskabs robusthed.

11.00 - 12.30 Tema: Samariter-gruppen Aarhus - Horsens

ved Kredsleder Finn Månsson, Aarhus; og Kredsleder Helen Høj, Horsens.

Vi får indblik i, hvordan man i to kredse i konkrete tiltag har taget fat i praksis. Hvordan

ideen er blevet til virkelighed? hvilke møder det krævede? hvilke tilladelser og aftaler?

- og hvordan arbejdet organiseres i praksis.

12.30 - 13.15 Pause og frokost

13.15 - 13.30 Tema: Best Practice - Status på arbejdet og Eksempler - hvordan vi kommer videre

ved Viceregionsleder Flemming Elniff

Introduktion til opgaven med at registrere “best practice” fra de forskellige kredse i et

katalog, som skal danne baggrund for at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde i

Beredskabsforbundet.

13.30 - 13.45 Introduktion til Gruppedrøftelser Ved Landschefen

13.45 - 15.15 Gruppedrøftelser - Vi deler os i grupper á 5 deltagere.

Spørgsmål:

1) Hvordan skal det nye “Best Practice Katalog” introduceres i

kredse og kommuner, og hvordan får vi fulgt arbejdet, justeret

kataloget og sikret, at planerne bliver virkelighed som projekter for de

frivillige og til gavn for samfundet?

2) Hvilke opgaver fra kataloget skal vi prioritere? - hvor skal vi

især sætte ind, og først. Er der nogle af opgaverne, vi ikke bør tage op?

3) Hvad mener vi om det nye frivillig-begreb “Forebyggelses- og

Ressource-frivillige” - og hvordan skal man gribe opgaven an i

praksis i kommune og kreds?

15.15 - 15.45 Pause og kagebord

15.45 - 16.30 Præsentationer fra gruppe-arbejdet og drøftelser og debat.

16.30 - 17.00" " Tak for i dag - Opsummering og en lille reception som afslutning på dagen

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 14 / 38


NYE HÆDERSTEGN FOR LANG OG GOD TJENESTE

Nye Hæderstegn for 40 og 50 års

god tjeneste netop godkendt

Den 30. april 2012 modtog

Landskontoret en god nyhed fra Beredskabs-

styrelsen: Flere års arbejde med at etablere

hæderstegn for frivillige, der har ydet

samfundet god tjeneste som frivillige i 40 og

50 år er lykkedes. Disse frivillige kan nu

indstilles til at modtage nye hæderstegn.

De nye Hæderstegn er dermed en

realitet. Det har Forsvarsministeriet meddelt

Beredskabsstyrelsen.

Og med de nye hæderstegn er der

fremover følgende gode muligheder for at

hædre vore frivillige:

• 10 og 20 års Anciennitetstegn

• 25, 40 og 50 års Hæderstegn for

god tjeneste

Som det fremgår af brevet, oplyser

Beredskabsstyrelsen, at indstilling om at

modtage Hæderstegn for både 25, 40 og 50

års god tjeneste i redningsberedskabet som

frivillig, skal fremsendes af den kommune

eller Beredskabsforbundet, hvor den

pågældende person har forrettet god tjeneste

i ovenstående antal år.

Landskontoret vil være behjælpelig med

yderligere information.

Udover Hæderstegnene for lang god god tjeneste, har vi også mulighed for at hædre frivillige,

og andre, der har ydet en særlig indsats, ved at tildele Beredskabsforbundets Hæderstegn. Her

ses modtagerne i 2011.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 15 / 38


PROJEKT ØSTBØRN - 20 ÅRS JUBILÆUM I 2012

Ved Else Højsager,

Vicelandschef og Lejrleder

for Koldinglejren

I år kan vi fejre 20 års jubilæum for

dette meget spændende projekt.

Gennem nu 20 år har vi kunnet tilbyde

børnehjemsbørn fra et østland et

ferieophold i Danmark.

Vi påbegyndte projektet meget

ambitiøst med en lejr i hver af de dengang

8 regioner.

I dag har vi 4 lejre fordelt med 3 i

Jylland og 1 i hovedstaden.

Det er blevet til rigtig mange børn, der

har kunnet nyde godt af ferien i Danmark

langt væk fra deres institution og deres

opsparede problemer.

Men det er også blevet til mange

herlige oplevelser for de frivillige, der år

efter år sikrer, at lejrene kan afvikles.

De enkelte lejre skal som bekendt selv

sikre økonomi og frivillig arbejdskraft.

Arbejdskraften sikres via vore trofaste

hjælpere. Økonomien sikres ligeledes via

mange trofaste sponsorer, men her er

udskiftningen større. Vi mærker den

økonomiske krise, men takket være, at

lejrene nu har været afholdt i så mange år,

er vi kendte i lokalområderne. Mange

sponsorer og virksomheder kender os og

vil gerne give os deres støtte.

Projekt Østbørn er et

landsdækkende projekt med

egen ledelse

Gennem de senere år har Nina

Lindhardt været landskoordinator. Hun er

nu trådt tilbage, hvorefter Bent Schade har

overtaget denne post, mens Preben

Jakobsen er blevet sagsbehandler.

Nina har været en engageret

landskoordinator og sat en ære i at komme

rundt på lejrene. Det har været rigtig godt,

så det må Bent også gerne gøre.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 16 / 38


Kolding Harley-klub er på besøg - et

populært indslag på lejren.

Når lejrene afholdes, lever vi på en eller

anden måde helt i vores egen verden. Arbejdet

og oplevelserne fylder ganske enkelt alt. Derfor

er det godt, når vi får besøg ude fra. Og det er

et besøg, hvor vi kan få fortalt om det alle de

gode ting, vi oplever, men også få sat ord på

eventuelle frustrationer.

Vi har som nævnt 4 lejre hvert år - altid i

uge 27 og 28. Gennem de sidste 14 år har vi

koncentreret os om børn fra Katowiceregionen

i det sydøstlige Polen.

Hver lejr har 30 børn og 2-3 pædagoger.

Det kræver mange hjælpere og en god

økonomi.

De 4 lejre er naturligvis meget forskellige.

Vi har hver vores måde at tilrettelægge

arbejdet på, og vi har forskellige muligheder for

aktiviteter med børnene.

Det kan være spændende at gå ind på

lejrenes hjemmesider, hvor der findes et

omfattende billedmateriale og mange gode

historier fra arbejdet med børnene.

Som den ene af lejrlederne kan jeg kun

sige til jer, der ikke kender Projekt Østbørn

”Kom på besøg en dag og oplev denne intense

stemning”. Det fås ganske enkelt ikke bedre.

Else Højsager

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 17 / 38


Fra

Stævneavis nr. 4 der

udkom den 11. april 2012

(så listen over jer, vi savner, er

blevet kortere siden!)

Her 1. maj 2012 er der 383

tilmeldte - vi skal nå de 500. Og

der er plads til 1000 flere!

STÆVNE 2012

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 18 / 38

LEDER I BF

Gør en forskel som leder

Beredskabsforbundet er

organiseret i 75 kredse,

der dækker de fleste af

landets kommuner.

Kredsen ledes af

frivillige ledere, der

udpeges på Årsmøderne, der

afholdes i disse måneder.

Kredsene har mange opgaver

og som en del af ledelsen

har du mulighed for at

være med til at præge

kredsens arbejde.

Spørg din kredsleder om

mulighederne i din kreds -

der er altid brug for

aktive frivillige i kredsarbejdet

- og med tiden

kan du måske blive en af

lederne?

Du finder navne på kreds-

og regionsledere på

forbundets web-site under

punktet “kontakt”

http://www.beredskab.dk/

beredskabsforbundet/

kontakt/


HVERVNING - OPSTART AF FRIVILLIGT BEREDSKAB

MANGLER DIT BEREDSKAB

FRIVILLIGE?

Spørgsmålene er mange omkring

hvervning og brugen af frivillige i

redningsberedskabet. Derfor har Rådet for

Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning

(FFIH) opdateret websiden www.hvervfrivillige.dk

med nyt layout og nye funktioner. FFIH består af

medlemmer fra Beredskabsstyrelsen,

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og

Beredskabsforbundet. På websiden er det

muligt at hente inspiration til hverveprocessen.

Men det er også muligt at få gode råd til,

hvordan uddannelsen planlægges, og hvordan

frivillige kan fastholdes. En række

beredskabschefer fra en række kommuner giver

i flere videoklip deres bud på, hvordan man får

en succesfuld kampagne gennemført.

- Der er mange aspekter, der skal tages

stilling til, hvis man vil gennemføre en hvervning.

Det kræver planlægning og økonomi samt en

køreplan, der skitserer før, under og efter

rekrutteringsindsatsen. Desuden er det også

vigtigt, at man fra beredskabets side nøje

overvejer, hvad det er, som man ud fra den

risikobaserede dimensionering mangler frivillige

til. Og ikke mindst, at der bliver afsat de

ressourcer, som der er behov for, fortæller

beredskabschef Søren Ipsen, Kolding.

Efterbehandling vigtig

Det er mindst lige så vigtigt efter

hvervekampagnen at have fokus på

uddannelsesfasen og fastholdelsesinitiativer.

Frivillige melder sig for at blive brugt, og de

kan derfor være utålmodige for at komme i

gang. Derfor skal der allerede på den første

informationsaften skrives kontrakt med dem

samt informeres om, hvordan hele

uddannelsesforløbet er planlagt. Dermed får

man fastholdt de nye interesserede

samtidig med, at det giver dem færre

argumenter for at springe fra.

- Med en struktureret

planlægning, hvor man kan holde

snor i rekrutteringen fra start til

slut, er der store chancer for, at

man i sidste ende står med en

gruppe frivillige, der er blevet

uddannet, og som brænder for at

gøre en forskel. Men det sætter krav

til, at man fra beredskabets side afsætter

den fornødne tid og kapacitet til at tage

hånd om processen. Har man allerede et

velfungerende frivilligberedskab, så er det

formentlig ikke den store sag at hverve nye

frivillige via mund-til-mund metoden. Men skal

man derimod starte noget op fra bunden eller

puste liv i et inaktivt beredskab, så er man nødt

til at bruge den nødvendige energi. Man skal

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 19 / 38

derfor fra beredskabets side ville de frivillige. Og

vil man det, så er der ingen tvivl om, at

beredskabet på lidt længere sigt nok skal få

tilbagebetalt den indsats, som man har

investeret i starten, fortæller

Beredskabsforbundets vicedirektør Solveig

Andersen.

Skulle dit beredskab ligge inde med gode

idéer, informationsmaterialer eller

uddannelsesmuligheder, som du mener bør

komme andre beredskaber til gode på

www.hvervfrivillige.dk, så ret henvendelse til

Beredskabsforbundets kommunikationschef,

Mads Jakobsen, på mjb @ beredskab.dk.

FAKTA

Medlemmerne af FFIH tæller

beredskabschef Søren Ipsen, Kolding,

beredskabschef Jacob Christensen, Tønder,

sektionschef Hans Bruhn,

Beredskabsstyrelsen, fuldmægtig Susanne

Behrendt, Beredskabsstyrelsen, landschef Per

Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet, og

fung. vicelandschef Else Højsager,

Beredskabsforbundet. Sekretær for FFIH er

vicedirektør Solveig Andersen,

Beredskabsforbundet.


FRA A4 - TIL WEB

Efter at april nummeret af

FRIVILLIG udkom, er der flere

kredse fra hele landet, der har

rettet henvendelse til os for at høre

lidt mere om projektet.

Projektet blev startet op efter, at Region

Syddanmark havde fået en ny hjemmeside.

Flere kredse i Region Syddanmark efterspurgte

hjælp til at få en lokal hjemmeside.

Regionsledelsen gik derfor i gang med at finde

nogle, der ville påtage sig opgaven med at

hjælpe de kredse, der ønskede en ny

hjemmeside. Opgaven for gruppen var

beskrevet således: Lav en hjemmeside skabelon

som alle kan bruge, og budgettet for projektet er

0 kr.

Da projektet blev præsenteret, kunne vi

konstatere, at målet ikke helt var blevet opfyldt.

Den økonomiske ramme var blevet overholdt,

men det var nødvendig at hæve overliggeren

lidt, hvad angår brugernes computer

færdigheder. Men med kendskab til Word og

Excel på brugerniveau, burde det ikke volde

problemer at benytte skabelonen. Selvom det

har været målet at holde det tekniske niveau så

lavt som muligt, er det også muligt at søge hjælp

hos projekt gruppen.

tv: Allan Nielsen, teknisk ansvarlig

th: Bo Bjering, grafisk ansvarlig

Der arbejdes nu på at arrangere en Web-

dag i Region Syddanmark. Det bliver en dag,

hvor der vil blive undervist i brug at hjemmeside

skabelonen. Vi vil også drøfte, hvordan vi

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 20 / 38

udnytter og administrerer de sociale medier

bedst mulig.

På næste side bringes et uddrag fra

brochuren ”Fra A4 – til web”.

Best Practice:

For at skabe fokus og fremdrift

definerer regionen et projekt med

dedikerede ressourcer, der også har den rette

special-kompetence.

Hermed kan regionsledelsen skabe

resultater uden selv at skulle binde sine

ledelses-ressourcer - og specialisterne får

rum til at udfolde sig. En succes og

en win-win for alle.


Hjemmeside skabelonen er forbedret med forskellige funktioner.

Billedgalleri,

Videoafspilning,

Kontaktformular

Medlems log-in

Statistik

Kalender

RSS visning

Henvisnings knap til Facebook

Hvis I ikke ønsker at benytte nogle af funktionerne, kan man undlade at aktivere

dem.

Sammen kan vi skabe en flot hjemmeside.

Beredskabsforbundet i Esbjerg er den første kreds, der har anvendt skabelonen til at oprette

en hjemmeside.

Du har derfor mulighed for at se, hvordan de har valgt at anvende hjemmeside skabelonen.

Gå ind på www.bf-esbjerg.dk.

Men det kræver lidt forarbejde af jer.

I skal:

Købe et domæne

Oprette et Webhotel

Finde 3 billeder, som skal vises i toppen af hjemmesiden

Finde nogle tidssvarende billeder, der viser, hvad I laver.

Lave en beskrivelse, som fortæller, hvem I er.

Lave en beskrivelse af de opgaver/tjenestegrene I har.

Lave en liste over de websider, som I ønsker at henvise til.

Finde én eller to personer i jeres kreds, som er ansvarlige for jeres hjemmeside.

Vi anbefaler, at I køber og placerer jeres domæne hos www.danhost.dk. Det er for at

sikre, at webhotellet har den platform, som skal bruges til hjemmesiden (se tekniske

oplysninger).

Hvis I vælger en anden webhotel, er det vigtigt, at I sikre jer, at den understøtter alle

funktioner i Joomla.

Vi anbefaler, at I ved valg af domænenavn benytter www.bf-(bynavn).dk

Der vil også være mulighed for at oprette e-mail adr. som f.eks:

kredsleder@bf-(nynavn).dk.

Jeres hjemmeside er et udstillingsvindue.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 21 / 38


HVAD SKAL VORES WEB-SITE INDEHOLDE?

Når først beslutningen om at

etablere en web-site er taget,

kommer udfordringen med at få

relevant og god kommunikation på

plads.

Her kan god inspiration hentes i Holstebro

Kommune Brand & Redning, hvor der er tænkt

over indholdet og også skrevet til borgere, der

ikke kender beredskabet så godt.

Web-siten er meget vellykket og kan tjene

som inspiration og Best Practice for indhold til

beredskaber over hele landet.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 22 / 38

Du finder Holstebro Kommune web-siten

via dette link:

http://www.holstebroberedskab.dk/det-

frivillige-beredskab/frivillighed/

Best Practice


BF REPORTER APP - DE FRIVILLIGE AKTIVITETER

SYNLIGGØRES I STIGENDE GRAD

Som det ses på de følgende sider

er der begyndt at strømme

indberetninger ind via vores App

kaldet BF Reporter.

Det er Frivillig Konsulent Peter B. Lange,

der har overtaget udrulningen af vores App, der

skal hjælpe os til at forstå, hvordan og hvor ofte

frivillige bruges rundt om i landet.

Når systemet er fuld indarbejdet, forventer

vi flere end 100 rapporteringer om ugen - så der

er fortsat et stykke vej, men samtidig skal der

også roses for faktisk at have taget opgaven op.

Og der følger ofte gode billeder med.

Indtil videre kan resultatet af

indberetningen ses to steder - på den

medlemsvendte side af www.beredskab.dk og

på en særlig Facebook side, som også

modtager indberetningerne.

Senere på foråret vil

indberetningerne få en endnu mere

central rolle

Senere på foråret vil indberetningerne få en

endnu mere central rolle, når Danmarkskortet,

der viser de seneste 50 rapporteringer, bliver en

vigtig del af den åbne forside af

www.beredskab.dk. Det sker samtidig med, at

web-siden får en ansigtsløftning.

Målet er således at få alle igang med at

rapportere - helst med foto - hver eneste gang

frivillige er i aktivitet.

Der har fortsat været lidt tekniske

børnesygdomme, men det ser efterhånden godt

ud. Som Peter B. Lange udtykker det “Rent

teknisk har der været lidt småproblemer som

f.eks. nogle problemer med danske karakterer

og lidt nedetid på ViewWorld serveren.” - Peter

B. Lange opfordrer alle regioner og kredse til at

tage BF Reporter i brug nu:

Opfordringen gælder alle kredse -

begynd at bruge BF Reporter App.

Så er I med til at sikre synligheden

af det frivillige arbejde.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 23 / 38

Frivillig Konsulent, Peter B. Lange


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

26.3.2012 Udkald af Pionertjenesten Assistance til Station

Vamdrup. Gylleudslip

Afgang med slangetender med 2 mand samt MB sprinter med

pionertrailer og 3 Mand. Opdæmmet vand i bæk pumpet udover eng

via vandkanon. Indsatsen afblæst efter miljøvagten havde målt

og vurderet, at koncentrationen af gylle i vandet var så

ringe, at det ikke ville forvolde yderligere skade

2 Frivillige

4 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

30.3.2012 Vandforsyning ved naturbrand i skov/plantage ved

torsted.

12 Frivillige

82 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

31.3.2012 Førstehjælp og nattevagt og dørvagt for AFS -

Interkultur

15 Frivillige

171 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

01.04.2012 EFB Samariter vagt. Førstehjælpsvagt til fodbold.

6 Frivillige

24 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

2.4.2012 Gårdbrand med Dyr. Vandforsyning ved ild i mødding på

gård med heste. Ringkjøbing-Skjern.

2 Frivillige

6 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 24 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

2.4.2012 Regionsmøde. Frederikshavn. Møde og foredrag

forebyggelse v/ Benthe Pedersen

21 Frivillige

84 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

3.4.2012 Forplejning. Flere brandværn blev kaldt ud til en

brand i Rinkenæs. Der var gået ild i 20 bigballer halm.

Forplejningen blev også kaldt. Sønderborg.

5 Frivillige

20 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

5.-7.4.2012 Brandvagt på skole med overnatning af spillere ved

Holstebro cup. Ringkjøbing-Skjern.

4 Frivillige

132 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

10.4.2012 Infomøde for alle frivillige, med deltagelse fra

regionen. Nyborg. Opdaterer vores frivillige om hvad der sker

i Beredskabsforbundet nyborg.

13 Frivillige

26 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

11.4.2012 HJÆLP TIL DEBATMØDE MED FOLK & FORSVAR. Vi henter

vand til mødet. Sønderborg.

3 Frivillige

3 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 25 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

11.4.2012 Deltager i Borgermøde om frivillighed. Folk &

Forsvar arrangerer.

6 Frivillige

18 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

12.4.2012 Møde i LLF gruppen. Møde med vores læge ang BHP på

LLF 2012. Nyborg.

6 Frivillige

18 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

12.4.2012 Infomøde om BF App. Der hentes App og laves test.

Sønderborg.

4 Frivillige

12 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

12.4.2012 Kredsledermøde. Sønderborg.

6 Frivillige

12 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

12.4.2012 Førstehjælps uddannelse, BF Svendborg har i

øjeblikket opdatering af de frivilliges førstehjælps

uddannelse.

5 Frivillige

15 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 26 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

12.4.2012 Vedligeholdelsesuddannelse. Frigørelse. Klipning,

udtagning af personer, HAT mm. Nyborg.

15 Frivillige

45 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

13.-15.4.2012 Håndboldstævnet VidarCup med 120 deltagende hold

i 317 kampe. Hjælper til på 3 skoler. Ulkebøl skole, Humlehøj

skole og Buisness college syd. Sønderborg.

3-7 Frivillige

150 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

13.4.2012 Samaritervagt i forbindelse med fodboldkamp på Blue

water arena.

6 Frivillige

36 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

13.4.2012 Kredsen har gået nattevagt på 3 skoler for Ikast

KFUM den 13.-14.-15. April. Ikast-Brande.

6 Frivillige

100 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

14.4.2012 Forplejning til 80 personer i forbindelse med sæsonafslutningsdag

for Frederikssund Junior Brand kadetter. De

unge brandkadetter fik overrakt beviser for deres deltagelse

af Borgmester Ole Finn Jensen. Frederikssund.

5 Frivillige

25 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 27 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

14.4.2012 Forplejning ved øvelse i Ry. Skanderborg.

6 Frivillige

36 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

15.4.2012 Forplejning øvelse Hørning. Skanderborg.

4 Frivillige

22 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

15.4.2012 Figurant i forbindelse med vedligeholdes uddannelse,

Station Hørning. Skanderborg.

2 Frivillige

14 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

16.4.2012 Logistiktjenesten træner i korrekt løfteteknik og

lærer om sikkerhed. Kolding.

12 Frivillige

24 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

16.4.2012 "Brandbussen" er et tværkommunalt projekt mellem

Sønderborg, Tønder og Vejle Kommune. Formålet med

"Brandbussen" er, at skabe en platform til at få

brandforebyggelsen ud til den enkelte borger i kommunen.

Sønderborg.

2 Frivillige

6 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 28 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

16.4.2012 3 frivillige deltog i planlægningen og afviklingen

af brandøvelsen på en lokal Tømmerhandel. Øvelsen var opdelt i

2 Øvelse momenter. 1. Moment: Højderedning med drejestige. 2

håndværkere var faldet om på taget af en 12 mtr. høj bygning.

2. Moment: Røgdykkerøvelse. Eftersøgning af 2 lagerarbejdere i

en lagerbygning, hvor der også var trykflasker. Esbjerg.

3 Frivillige

12 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

17.4.2012 Vi gør klar til på lørdag, hvor vi skal lave mad til

fryseren, så der altid er mad klar. Sønderborg.

6 Frivillige

18 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

17.4.2012 Brand i genbrugscentral. Vi var afsted med Sprøjten,

Tender, Belysnings trailer, Kommandovognen og Logistik

tjenesten. Kolding.

20 Frivillige

120 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

17.4.2012 Planlægningsmøde ang. madplan og udlevering til den

25. udgave af Ikast Cup. Ikast-Brande.

2 Frivillige

4 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

18.4.2012 Hjerte lunge redning, med og uden hjertestarter.

Svendborg.

5 Frivillige

15 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 29 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

18.4.2012 Øvelse i afstivning af bygninger. Esbjerg.

14 Frivillige

42 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

18.4.2012 Orienteringsøvelse. Skanderborg.

8 Frivillige

24 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012. Møde med kaptajner, kredsleder, rep. Fra

deltidsbrandmændene og Brand & Redning. Sønderborg.

1 Frivillige

2 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012. Opdatering af førstehjælp. Modulet beskrivelse af

sygdom. Svendborg.

7 Frivillige

21 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012 Søredningsøvelse i eftersøgning. Sønderborg.

8 Frivillige

24 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 30 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

19.4.2012 Uddannelsesaften for Samariter. Esbjerg

10 Frivillige

30 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012 Vi har deltaget i fanebærerkursus i Odense.

Middelfart.

2 Frivillige

12 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

20.4.2012. Indkøb af madvarer til forplejningen. Sønderborg.

3 Frivillige

12 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012. DMU Badminton. Brandvagt og førstehjælps vagt på to

skoler i samarbejde med de frivillige i Billund, så omkring

600 unge badminton spillere kunne sove trygt hele natten.

Foregik over to nætter, 20-21/4 og 21-22/4, på to skoler.

Denne rapport er fra natten 20-21/4 To frivillige fra Billund

hver dag som selv opretter en rapport. Esbjerg.

5 Frivillige

120 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012 Førstehjælpsvagt ved hockey stævne. Kalundborg.

8 Frivillige

24 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 31 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

21.4.2012 Logistiktjenesten. Laver mad til brug for senere

indsatser. Sønderborg.

5 Frivillige

45 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

19.4.2012 Åbent hus i Tyrstrup. 115 års jubilæum. Vi deltog

med sprøjte, slange tender, kommandovogn, mandskabs vogn,

sprinter med pioner trailer. Logistik tjenesten (forplejning)

stod for salat og tilbehør til grisen. Kolding.

9 Frivillige

63 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

20.4.2012. Gruppen spiller beredskabs spillet på

instruktørkurset i region Midtjylland. Vi var 4 fra

Skanderborg kredsen på instruktør kursus i forebyggelse,

lørdag og søndag, kurset blev afholdt i Herning. Holstebro. Og

Skanderborg.

4 Frivillige

8 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

21-22.4.2012. Forplejning til DCH Skanderborg.

8 Frivillige

84 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

22.4.2012 Førstehjælpsvagt ved Handyprint cykelløb i Skive.

Skive.

8 Frivillige

80 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 32 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

21.4.2012 Kredsledelsesmøde. Svendborg.

7 Frivillige

21 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

23.4.2012 3 frivillige deltog i planlægningen og afviklingen

af brandøvelsen på en lokal Tømmerhandel. Øvelsen var opdelt i

2 Øvelse momenter. 1. Moment: Højderedning med drejestige. 2

håndværkere var faldet om på taget af en 12 mtr. høj bygning.

2. Moment: Røgdykkerøvelse. Eftersøgning af 2 lagerarbejdere i

en lagerbygning, hvor der også var trykflaske

3 Frivillige

9 Frivillig-timer.

23.4.2012. Sprøjte, slange tender, sprinter m. katastrofe

pumper og Toyota 4x4 m. pumpe/belysningstrailer kørte på

havnen og fik suget an fra alle pumper..

16 Frivillige

48 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

24.4.2012". Infomøde om Broløb / halvmarathon den 5 maj.

Fredericia.

4 Frivillige

8 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

24.4.2012 12 personer gik op til prøven i hat og alle bestod.

Det forgik på beredskabscenter Gudsø. Kolding.

13 Frivillige

45 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 33 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

26.4.2012 Øvelse i ansugning fra vandforsyning i det fri (åer

og søer) med tankvogn og ansugning med fox pumpe fra samme.

Esbjerg.

11 Frivillige

33 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

26.4.2012 Samaritervagt ved Havnestafetten på Kolding syd

havn. Kolding.

7 Frivillige

28 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

26.4.2012. Søredning. Båd havde sendt nødraket op for hjælp.

Sønderborg.

7 Frivillige

21 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

26.4.2012". Forplejning til Dagsøvelse Station Skanderborg. Der

blev serveret Bøf med bløde løg, melon salat. Pandekager med

is og kompot. Skanderborg.

7 Frivillige

48 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

27.4.2012 Regionsledelses møde og forberedelse til

Kredsledelses kursus i Odense. BF Region Syddanmark.

6 Frivillige

30 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 34 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

27.4.2012 Oppakning og kontrol af materiel. Give.

2 Frivillige

10 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012 Samaritervagt ved motocross stævne hos Melby Micro

Cross v/Frederiksværk. De yngste kørere er blot 4-5 år gamle,

men tag ikke fejl; de kender kun een stilling på gashåndtaget.

Frederikssund.

2 Frivillige

18 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012. Kredsledelseskursus i kredsenes økonomi. Odense. BF

Region Syddanmark.

26 Frivillige

208 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012". Øvelse med Beredskabet. Udgravning af savnet person

i granitgrav + Kemikalie uheld samt personredning + sejltur i

Falck redningsbåd. Nyborg.

7 Frivillige

48 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012 Middelfart sender 1 på økonomi kursus og 1 på

kredsledelses kursus.

2 Frivillige

14 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 35 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

28.4.2012 Førstehjælp BMX Stævne, Sallingsund. Banevagt og

førstehjælp beredskab. Skive.

6 Frivillige

52 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012 Forplejning til Dags øvelse Station Galten. Der blev

serveret Mørbrad stegt som vildt, kartofler og Vinter salat.

Til kaffen blev der serveret Rigtig Chokoladekage.

Skanderborg.

5 Frivillige

39 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012. Figuranter. Dags øvelse Station Galten.

Skanderborg.

2 Frivillige

17 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

29.4.2012". Som følge af en planlagt afbrydelse fra vandværket

blev de frivillige spurgt om vi kunne hjælpe fordi gårdens

mange dyr jo skulle have adgang til drikkevand, ikke mindst

fordi dyrene var ved at yngle. Vil leverede nogle vandtanke så

gården kunne etablere reservevandforsyning. Frederikssund.

3 Frivillige

6 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012 FØRSTEHJÆLPSVAGTER TIL FODBOLDKAMP. Bemanding af

førstehjælpsvagter til fodboldkampen mellem EFB og SIF, på

Blue Water Arena i Esbjerg. Esbjerg.

6 Frivillige

22 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 36 / 38


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

29.4.2012 INSTRUKTØRKURSUS I FOREBYGGELSE. Uddannelse af nye

instruktører. BF Region Syddanmark.

18 Frivillige

148 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

29.4.2012 Søredning. vanskeligheder på vandet, hvorefter han

ikke kunne holde sine drage / dragersurfer mere. Sønderborg.

6 Frivillige

9 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

28.4.2012. Førstehjælp BMX Stævne, Sallingsund. Banevagt og

førstehjælp beredskab. Skive.

7 Frivillige

52 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

29.4.2012". Forplejning til Dagsøvelse Skanderborg.

7 Frivillige

44 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

30.4.2012 Infomøde om Viewworld App - Sønderborg.

4 Frivillige

4 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 37 / 38


HER FINDER DU

BEREDSKABSFORBUNDET

På landsplan:

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at

støtte dialog og videndeling mellem

Beredskabs-forbundets ledelse og den

enkelte frivillige - og mellem de frivillige.

Landschefen er redaktør - og vil hver

måned udvælge beretninger fra de

frivilliges virke landet over. Du kan selv

bidrage - enten direkte eller via din kreds -

Brug den nye BF Reporter App eller send

Region Sjælland

http://www.bfrsj.dk/ (Ingen

web-site aktiv p.t.)

Region Hovedstaden

http://bfrh.dk/

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det

danske redningsberedskab, aktivt bruger

Beredskabsforbundet og de muligheder vi

stiller til rådighed for dig - vi er dit

organisatoriske ståsted.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Best

Practice:

Forbyggelse

I Holstebro Kommune er

Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

allerede annonceret som en del af kommunens

udbud til borgerne.

http://www.holstebroberedskab.dk/

befolknings-uddannelse-i-

forebyggelse-af-ulykker/

en email med ord og foto direkte til

Landschefen:

pjt@beredskab.dk

Videndeling og best practice

Hjælp os med at videndele på tværs af

landets mange kredse. Fortæl om jeres

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

kan lære af.

FRIVILLIG - Maj 2012 - Side 38 / 38

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Landschef i Beredskabsforbundet

Per Junker Thiesgaard

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

Brug din kreds og

region aktivt -

spørg om aktiviteter

og uddannelse

Har du et eksempel på best

Practice fra jeres kreds eller

beredskab?

- så del den med alle de andre tusinde

frivillige i Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnet til e-mail-

adressen angivet nedenfor. Så koordinerer

vi i delprojektet “Best Practice” og bringer

en omtale af de bedste forslag.

Du kan også bruge Smartphone

App’en BF Reporter, eller få din kreds info-

assistent til at gøre det, når den i løbet af

foråret 2012 bliver udbredt til alle kredsene.

Husk: Et foto med frivillige igang med

best practice aktiviteten, eller f.eks. et link til

en web-site med jeres medlemsblad etc.

pjt@beredskab.dk

Du er også meget velkommen til at

kontakte 2. Viceregionsleder Flemming

Elniff, Region Midtjylland, direkte:

elniff@webspeed.dk

2640 Hedehusene

More magazines by this user
Similar magazines