Bilag-print.pdf

workingtino.dk

Bilag-print.pdf

Emne: Værdier tilknyttet til print

Hypotese 1:

”Folk læser et printet magasin, pga. Af de værdier print-­‐mediet indeholder”

• Jeg synes, det er vigtigt, at det er kvalitetspapir, mit magasin trykkes på.

• Jeg synes, det er vigtigt, at mit magasin er lavet af økologisk papir.

• Jeg vil ku mærke, og røre mit blad fysisk

• Jeg vil ku sætte mit magasin på hylden, og samle på det.

• Jeg kan lide, at mine magasiner ligger fremme i min bolig.

• Det er vigtigt for mig, at jeg kan lave æselører, klippe artikler/billeder ud

eller tegne i mit magasin.

• Jeg synes, det er vigtigt, at billeder og artikler er printet i flot og god

kvalitet.

Emne: Struktur og opsætning

Hypotese 2:

”Et simpelt og overskueligt e-­‐magasin, giver en bedre oplevelse.”

• Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden ved, hvor langt jeg er kommet i mit

e-­‐magasin.

• Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden kan komme hurtigt tilbage til

forsiden.

• Det er vigtigt for mig, at jeg altid kan springe tilbage til mit foregående

valg.

• Det er vigtigt for mig, at jeg fra enhver side, kan gå til enhver anden side i

mit e-­‐magasin.

• Det er vigtigt, at jeg ved hvornår enhver artikel er slut.

• Det er vigtigt, at jeg ved hvornår magasinet er slut.

Emne: Multimedie

Hypotese 3:

”Det er vigtigt, at et e-­‐magasin udnytter de multimediemuligheder dens platform

har.”

Spørgsmål:

• Det er vigtigt, at mit e-­‐magasin indeholder lyde.

• Jeg synes, der skal være en lyd, for hver gang jeg skifter side.

• Jeg synes, der skal være lyde i baggrunden, der passer til den artikel, jeg

læser.

• Jeg synes at disse lyde skal starte af sig selv, når jeg kommer til siden.

• Det er vigtigt, at mit e-­‐magasin indeholder videoer.

• Det er vigtigt, at der er videoer, der passer til det indhold, jeg læser.

• Jeg synes, at disse videoer skal starte af sig selv, når jeg kommer til siden.


• Jeg synes, det er vigtigt, at der skal være store flotte billeder i mit

magasin.

• Jeg synes, det er vigtigt, at disse billeder vises af sig selv.

• Jeg synes, det er vigtigt, at disse billeder passer til det indhold, jeg læser.

• Jeg synes, at der skal være spil integreret i mit magasin

• Jeg synes, at dette spil skal starte af sig selv.


Emne: Interaktivitet

Hypotese 4:

”Folk læser e-­‐magasiner pga. Den interaktion e magasinet tilbyder”

• Jeg vil ku dele billeder, video eller artikler fra mit e-­‐magasin med andre.

• Jeg vil selv ku bestemme om jeg vil læse mit e-­‐magasin i højformat, eller

bredformat.

• Jeg vil ku gemme de billeder, der er i e-­‐magasinet på min iPad.

• Jeg synes, det er vigtigt, at der er interaktive links i mit e-­‐magasin til mere

og uddybende information.

• Hvis jeg ser en reklame jeg kan lide, så vil hurtigt kunne gå til deres

hjemmeside direkte fra mit e-­‐magasin.

• Jeg vil selv have muligheden for at kunne zoome ind på indholdet i

magasinet.

• Jeg vil selv ku bestemme om magasinet skal afspille lyd

• Jeg vil selv ku bestemme, om e-­‐magasinets videoer skal starte af sig selv.

Emne: Miljø

Hypotese 5:

”Læsere fravælger den ene magasinform, fremfor den anden, afhængig af hvilket

miljø de befinder sig i.”

• Jeg har altid min iPad med mig

• Jeg vil ikke være afhængig af en internetforbindelse når jeg læser mit e-­‐

magasin.

• Når jeg rejser, foretrækker jeg et e-­‐magasin, fremfor et trykt magasin.


Transkribering af interview med Mikkel Thomsager

M: Altså.. jeg vil indledningsvis, så bliver jeg jo nødt til at sige at vores iPad

løsning jo i høj grad indtil videre er på et.. hvad skal man sige, et strategisk

niveau øhh fordi indtil videre udgør det jo ikke på nogen måde hverken en

gevinst eller en trussel [uforståeligt] Det er jo indtil videre bare en æhh.. noget

som vi øhh er gået i gang med fordi vi tror på, at det skal blive til noget, men

indtil videre er det jo, har det jo ikke rigtig [uforståeligt]

T: øhh.. det er okay den her ligger der for at optage ..

M: (afbryder) Det er fuldstændig okay

T: hvad det er vi siger..

Adrian: (indskudt).. hvad er det for et optageprogram [uforståeligt]

Tino: Du kan gøre det i Quicktime..

[Lang baggrundsstøj……………]

Tino: Jeg har.. Jeg har Jeres (refererer til ipad versionen af Bilmagasinet), hvis du

vil vise noget..

M: Ja!

T: Jeg har det sidste nummer, altså, eller ikke det her, forrige nummer hedder

det.

M: Fint, Jamen det er bare rarerer hvis vi skulle bruge det til det.. så..

T: Ja.. nu ligger det her i hvert fald

M: Ja..

Martin: hvad var det startede med at sige om iPad versionen, jeg nåede ikke lige

at fange det.

Mikkel: hvilket?

Martin: du sagde noget om iPadden, at det bare jeres.

Mikkel: Altså den, altså vi sælger jo ekstremt få af dem

Martin: Ja..

Mikkel: mellem 100-­‐200 pr gang ik.

Martin: [overlapper] ja.. det er jo..

Mikkel: [afbryder] og det bliver jo aldrig nogen forretning… øhh.. eller det gør det

jo forhåbentlig på et tidspunkt.

Martin: [indskyder] jaja…

Mikkel: men det er i høj grad en strategisk satsning vi har lavet fordi, og nu siger

jeg vi, også er det jo, nu lyder det vældigt fornemt, men reelt er det jo sådan at

Bilmagasinet er jo en del af Benjamin (forlaget) som er det sted i har set i dag,

Benjamin er jo ejet af Bonnier, som er Skandinaviens absolutte største forlag, de

er mega.. de er så store i Sverige så de har forbud mod at opkøbe flere udgivelser,

fordi de så får monopol. Kæmpe stort. De ejer kvalisposten (uforståeligt, men et

stort blad i Sverige) kæmpe, alt muligt i Sverige, og de ejer så også os. Og det er jo

dem, men faktisk med udgangspunkt i det danske kontor. Bonnier i DK er jo Bo

Bedre primært, men de udgiver også fx National Geografic på syv sprog..

Martin: [indskyder] hold da fast..

Mikkel: .. henne fra strandboulevarden af. Og så laver de sådan noget som Digital

Foto på fire eller fem sprog. Altså det samme blad..

Martin: [indskyder] ja.. det kender jeg godt..

Mikkel: Samme blad, så sidder der simpelthen en oversætter i Sverige, og ham i

Finland, der er ham med den store udfordring, fordi finsk fylder 30 % mere end..


Martin: Gør det det?.. [grinende]

Mikkel: men æhh og tilsvarende med Aktiv Træning, og Gør det Selv og æhh Vi

med Haver, eller hvad de hedder. De har det.. de er specialister i det der hedder

cross boarder udgivelser altså, hvor det samme blad kommer på flere… og det er

så dem der har øhh.. besluttet, at det her iPad, [bank i bordet] det vil vi! Og det

der er sådan den store strategiske tanke i det, det er at tilbage i 90’erne hvor det

der [karikeret] internet pludselig blev helt vildt interessant, så.. sagde alle de her

store mediehuse til hinanden, nu skal vi lige blive gode til det, også er vi blevet

gode til det, også tager vi nogle penge for det, og det lykkedes jo aldrig. Altså.. Vi

ved jo, at alt hvad der foregår på nettet, det er gratis medmindre det er helt

specielt, eller helt ualmindeligt interessant i en eller anden sammenhæng, så

betaler vi ikke for noget på nettet som vi skal læse. Det Bonnier har valgt at sige,

det er, [bank i bordet] den her dims (iPad’en) den skal ikke være gratis, det skal

koste, og nu sætter vi os på den, helt fra starten af, endnu inden æhh, at der

overhovedet er nogen der har fået noget som helst form for udbredelse med det

her.

Og det var faktisk sådan, at da Steve Jobs [direktør for Apple] han viste den her,

for et år siden? [spørger spørgende]

Tino: halvandet..

Mikkel: halvandet år siden, på et kæmpe anlagt møde, så råbte han jo,: ”and look

what these guys have done, they’ve allready done a brand new magazine for us”

og det han viste, det har det der hedder Science Illustrated. Og Science Illustrated

er en amerikans version af det der hedder Illustreret Videnskab og det blad er

lavet -­‐ den iPad version er lavet ude på Strandboulevarden [Hos Bonnier]

sammen med nogle amerikanere selvfølgelig, men alt det der er lavet, alt det der

blev udviklet til Science Illustrated, som Steve Jobs han stod og sagde: ”look what

the’ve got” det er – har vi adgang til, og det er den samme platform vi bruger..

Martin: så det kan spores tilbage til.. til Jer, eller det er samme ejer?

Mikkel: ja… ja, altså Bonnier ejer..

Martin: (afbryder) ja, det var det jeg skulle..

Mikkel.. (afbryder)… ejer 3, 4 udgivelses, altså en 3,4 forlag i USA, og udgiver en

30-­‐40 specialblade udi alt mulig, skateboard og både og fiskeri,..

Martin: (Afbryder) ja..

Mikkel: Jagt, og altmuligt..

Martin: Så Bil Magasinet, det du siger, det er.. er, at den version som han viste

der, det er den samme i har rådighed over..

Mikkel: ja, ja, vi.. Det.. det system som vi benytter os af på iPadden, det hedder

mag+, og det er et system der er udviklet på strandboulevarden i samarbejde

med amerikanerne.. øhh.. næsten alle andre, der laver noget til iPad, de benytter

sig af Adobe, kender I adobe?

Alle: mmmmmm…

Mikkel: også Adobe som laver det øhh layout program, som stortset alle benytter

sig af Indesign ik? Også bruger det photoshop program, som næsten alle udgiver

benytter sig af, Photoshop ik?

Øhh.. og de har også lavet en plugin, eller en.. et system som man bruger til at

layoute på iPadden. Vi har lavet vores eget system helt fra bunden af, fordi vi

synes, at deres system valt alt alt alt for besværligt. Det fungerer som en

overbygning på Indesign, og i praksis sker der det, at når layouterne deroppe,


thomas og Steen, er færdige med at layoute bladet, så sender det hele det

færdiglayoutet blad med de åbne Indesign dokumenter ned til Søren, som sidder

derover (peger). Også konverterer han det til.. æhh til øhh mag+ format eller

iPad format. Og, det er.. det gør han på ca. 7 arbejdsdage, så laver han 100 sider.

Tino: ja..

Mikkel: inklusiv annoncer som alle sammen bliver lavet specielt til iPad. Fordi, at

det ikke giver mening, at overflytte dem direkte. Formatet passer ikke. Så.. så..

det jo ud.. kan man jo så sige, det er udgiften ved at lave iPad versionen, det er

Søren i 5 dage ik. Eller 7 dage godt og vel. Øhh.. og det har.. indtil videre sælger vi

det bare til fuld pris. Og lige i øjeblikket så er det faktisk– det her (peger på det

printede blad) koster jo 49,95 det der (peger på iPad) koster faktisk 51,50 eller

et eller andet, men det så noget med noget dollar kurs. Fordi, det foregår jo alt

sammen i dollar over på itunes ik.

Mikkel: så…. Det er et, og grundet til, at det bonnier, de har jo siddet og sagt, at

det her, vil vi, og nu starter vi med Science Illustrated, så det første blad der kom

i DK på iPad, det er illustreret Videnskab. Det næste der kom, det var Bil

Magasinet, og grunden til at man valgte Bil Magasinet, det var, at man sagde af,

at, hvor er der sandsynlighed for, at der er flest iPad brugere, inde for de

magasiner, som vi beskæftiger os med. Også udpegede man bilmagasinet, fordi at

iPad brugerne, indtil videre er folk med interesse i branchen altså i

mediebranchen. Det er reklamebureau folk, det er folk, som er lidt oppe i årene,

det er ikke unge mennesker og gennemsnitslæseren på bil magasinet, han er 40

år, så man vurderede simpelthen at hvis man skulle ramme flest mulige så var

det Bil Magasinets læsere. Og derfor blev vi udvalgt. Desuden, så egner vores

blad sig godt til iPad, fordi at øhh… biler, har jo.. – bevæger sig jo, og..

Martin: (afbryder)

Mikkel: så så,, og det er nemt at lave bevæge ting på æhh iPad’en ik.

Så. Det er en en strategisk, i høj grad en strategisk overvejelse, og det reelle salg,

det ligger mellem 100 og 200 styks pr. gang, og det.. jeg ved så tilfældigvis at

Illustreret videnskab, det er noget lavere. Så, på den måde, har vi, er det en

succes, men det er jo ikke en forretningsområde, det er et udviklingsområde. Og

indtil videre tjener vi jo mange flere penge på selvfølgelig det trykte, men også..

øhh hjemmesiden. Bilmagasinet.dk hvor, som vi arbejder ihærdigt på at gøre til

et portal for nye biler, altså bilbasen (bilbasen.dk) er, der er en af Danmarks

største portaler overhovedet -­‐ og de er jo på brugte biler, men på nye biler, vil VI

gerne være der hvor du starter -­‐ hvis du leder efter en ny bil, så start hos os, vi

har alle nyhederne, vi hjælper dig til at finde den rigtige, vi har alle data, vi har

priser osv osv..

Martin: Okay, så du skal stadig ud til forhandleren for at købe bilen så…

Mikkel: Ja..

Martin: (afbryder) så det er ikke sådan så at der bliver et eller andet link der?

Mikkel: neeejjj.. det ku man sikkert sagtens lave, vi tror bare ikke på det..

Martin: (indskyder)nej, okay..

Mikkel: ..flytter noget

Tino: er det så ment, at I så vil merge den portal sammen med Jeres iPad, altså

sådan at man, at man.. at man.. har en eller anden elektronisk device, som man så

kan tage med ud til forhandleren.. eller man har sådan..

Mikkel: Det ku man sagtens, men det er ikke noget der ligger i pipe linen altså

Tino: (svarer) nej…


Mikkel: Det det.. der er simpelthen ikke nok iPad brugerer til at der er penge i at

lave nogen speciel løsning til dem endnu.

Tino: nej..

Mikkel: altså jeg ved ikke hvor mange der er i landet endnu, men… men det er jo..

der jo ikke over 100.000 der jo vel..

Tino: Nej..

Mikkel: og der er jo det store problem, fordi vi vil rigtig gerne ud og markedsføre

det her, men det er ufatteligt svært at markedsføre det, for hvordan rammer man

lige præcis de, lad os så sige 100.000..

Tino: (indskyder) Ja..

Mikkel: personer, som interesserer sig for biler, de er utroligt svære at ramme..

altså vi kan jo selvfølgelig markedsføre os på vores hjemmeside og i bladet, fordi

det er emner som.. eller det er inden for emnet ik? Men at ramme dem som.. der

vil givetvis være mange som har en iPad, som ikke interesserer sig meget for

biler, men som ville synes det var sjovt at læse vores magasin på iPad, fordi det

er.. tager sig anderledes ud.. men de er enormt svære at ramme..

Men som sagt, vi er ikke så aktive på det område indtil videre, nu vil vi bare

gerne ha etableret en historie omkring begrebet, og det at få det op og køre, for

at sikre os, at vi får integreret det i den løbende produktion af magasiner og

sådan noget…

Tino: okay.. er det ment som at, at at .. Jeres iPad version skal være supplerende

til magasinet, eller skal det sådan åbne for en eller anden mulig ny form for

brugeren at interagerer med Bilmagasinet på?, fordi man er jo, på print der er du

jo begrænset af på papirets muligheder, hvor at at.. der er jo mange flere

muligheder på den her.. (perger på iPad’en) øhh.. og det kan vi også se, at det

udnytter I, altså alt Jeres Webtv har en eller anden.. er der en pendant til. Er er

det tænkt som at brugeren skal interagere med bilmagasinet mere?

Mikkel: Nej, egentlig ikke.. i hvert fald ikke i første ombæring. Det er tænkt som

enten eller. Det er ikke tænkt som både og. Det er tænkt som enten eller. Enten,

så køber du det på tryk, eller også køber du det på iPadden ik? Og og… øhh det

har været vores udgangspunkt, der har jo været en meget kraftig feedback i

retning af, hvorfor kan jeg ikke få det på iPad når jeg har købt det. Underforstået

at hvis jeg er abonnent på Bilmagasinet på tryk, så burde jeg få det der med

gratis. Æhh, og det.. det ka der.. det lyder jo meget naturligt og vi overvejer det

også, indtil videre har vi bare ikke haft så travlt med det, for vi har jo

koncentreret os mere om selve app’en og selve løsning, og alle de tekniske

muligheder der ligger i det. Så, som udgangspunkt, så.. er det her tænkt som, at

hvis du har en iPad, så får du i hvert fald mindst ligeså godt, en bilmagasinet

oplevelse der, som du kan gøre på tryk og endeligt er der jo så alle dem der bor i

udlandet, hvor det typisk er dyrt, at sende bilmagsinet til.

Tino: ja.. uhmmm..

Mikkel: de kan få det..

Martin: ja, selvfølgelig…

Mikkel: til en, for dem lav pris..

Tino: ..men, men… det journalistiske arbejde, det er totalt identisk?

Mikkel: Ja.. fuldstændig. Det der.. de… Det der ligger her på er fuldstændig

identisk på det her, i forhold til selve indholdet. Der er lidt mere på, du nævnte

selv alle de elektroniske muligheder, der er faktisk også nogle artikler, hvor vi

tænker, ej hvor er det ærgerligt at vi skal forkorte den her så meget, for at den


kan være her i det her blad, der har vi så bare lagt det hele på, fordi det spille

ringen rolle hvor langt det er. – det gør det faktisk, men det er meget nemmere,

og der er vi ikke begrænset af 100 sider og, billederne skal være så store og

sådan noget der. Så der er faktisk nogen ting, hvor der er ekstra materiale på.

Tino: I har også, altså i.. jeg kan godt se.. altså.. jeres magasin adskiller sig også

fra andre elektroniske, altså i har ligesom to flader, er det sådan designmæssigt

tænkt, at at at.. for mig virker det som om der er store designmæssige

overvejelser inden den her er blevet lavet..

Mikkel: Det kan du tro der er. Og der er jo så dem, de har siddet og lavet over på

Bonnier, hvor hvor, og jeg kender jo overvejelserne, fordi vi har været med fra

starten af,

Tino: (afbryder) du må gerne fortælle lidt om det..

Mikkel: Jeg vil absolut gerne fortælle lidt om det.. men det er jo så der, hvor der

sidder en chef derovre som har gjort sig meget store overvejelser omkring det og

Søren (Teknikeren der konverterer magasinet til mag+) har være med i den

core-­‐group som har arbejdet med basis-­‐elementerne, som nu kan bruges , som

nu bliver rullet ud i andre magasiner. Det som er den.. det som er, har været det

grundlæggende i udviklingen af selve brugerfladen, er, at du skal opleve at det er

et magasin, altså du skal have oplevelsen af at du bladrer i et magasin. Hvis I har

læst nogle af de magasiner der er lavet på Adobes program, så vil I se, at de har

meget mere magasin-­‐præg, end vi har, forstået på den måde, at du kan næsten se

pagineringen.. Det hele er nærmest et fotografi af en side. Der har vi så valgt at

sige, det er så også okay men vi vil gerne udnytte mediet lidt mere, men den

store udfordring for os har været, at balancere imellem at lave noget som du

oplever som et magasin at bladrer i, men samtidig selvfølgelig udnytte de

muligheder der i i teknikken. Men der er også en fare for, at vi udnytter

teknikken for meget, og det dermed går hen og bliver til en hjemmeside. For så

har vi ligesom forpasset det indledende udgangspunkt, som var at sige, den her

iPad er i princippet bare et trykt magasin i elektronisk format, så der sådan en

balancegang der.. øhh.. det må heller ikke blive for indviklet at bruge, der må

heller ikke være for mange knapper der gør ting, og sender dig rundt i magasinet,

uden at du, og du mister overblikket hvor langt er jeg nu kommet, og sådan

noget.. på den front er vi slet ikke færdige med at udvikle endnu, vores, blandt

andet vores navigation er meget ringe, den er vi ikke særlig stolte af. Der vil vi

gerne have noget meget, så den har et bedre fornemmelse hvor i et magasin du

er.

Tino: Der er nogle interaktive links på forsiden, eller i indholdsfortegnelsen,

som.. ja..

Mikkel: Men allerede der, er vi inde og sige ahhh.. er det for meget, fordi hvis du

hopper der, så, hvor langt er du kommet.. jeg ved jo.. her ved jeg jo (ref. Til print

magasinet) er jeg er kommet 2/3 henne i magasinet, det er side 68, og jeg i øvrigt

gerne lige herhen., og den oplevelse vil vi gerne have, at du får der. På den ene

side skal vi jo selvfølgelig udnytte mulighederne for at hoppe derhen, i stedet for

at du skal sidde og gøre sådan her (bladrer på iPad’en) på den anden side er der

en evig fare for, at du mister overblikket og dermed oplevelsen af at være i et

magasin. Øhhmm så det er den balance, da jeg startede med det her, så sagde jeg,

fuck jer, vi laver bare alt det fikumdik vi kan lave, fordi, det er fandme fedt det

her. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg selv mistede overblikket, når vi

pludselig kunne hoppe rundt i magasinet, eller når tingene blev interaktive på


alle mulige forskellige måder. Derfor er vi faktisk gået, eller medvirkende til at vi

er gået mere ned på på på.. at holde fast i det, også bare forsøgt på at sprælle i

layoutet, altså udnytte de muligheder der for at lave layoutet interessant, og der

kører man så med de der to lag, som du nævnte ik.. og det.. er simpelthen bare

rent layout. At du får oplevelse af, at det kører, og at det.. men vi er meget

forsigtige med.. øhh.. A-­‐laget altå med at lave for mange transitions som vi kalder

det, fordi at du.. når der sker noget omme bag ved laget, så fjerner du også

opmærksomheden fra B-­‐laget, som er der hvor du læser ikk? Men tanken var fra

starten af, at man.. vi arbejde i sådan nogle tårne, og vi diskuterer . Altså

34:56

Martin: Når nu du siger det at de her bil på forsiden og i bladet ikke er så Mazda

agtige, så siger du, at hjemmesiden gøres til en orienteringsdel hvor man så kan

gå ind og få information på de her mere mazdaagtige biler, eller hvordan skal

det.. Adskiller det bladet og hjemmesiden på område, eller?

Mikkel: Nej, egentlig ikke, altså hvis der kommer en ny Mazda så står på

hjemmesiden, og så vil det jo typisk fylde mere fordi det dagens nyhed i dag, og

den vil jo typisk fylde lidt mere på hjemmesiden. MEN vi ved jo også godt hvad

der ”klikker”, og på hjemmesiden lever vi jo af ”klik”, altså hver gang der er

nogen der klikker så er det vi scorer 12 ører eller et andet, jeg kan ikke huske

præcis hvad det er. Men altså man sælger jo klikkene til de annoncører der er på

siden, så hver gang der er et klik, så tjener vi et eller andet beløb på det. Og vi ved

jo udmærket godt, at der er 20 gange så mange klik på en Ferrari som der er på

en Mazda, fordi det vil alle gerne se, hvorimod Mazdaen er for ham der lige ud

for at lede efter en Mazda.

Så det fylder lidt mere på hjemmesiden, men egentlig er det samme strategi.

Tino: Hvordan vil I, som blad, gerne opfattes? Hvad skal man købe bilmagasinet

for? Jeg kan se I havde en leasingguide også, er det som opslagsværk, eller er det,

som du siger, et interessepunkt mellem jer og jeres pågældende bruger i den her

lille klub.

Mikkel: Sådan noget som leasinguiden, som set i bakspejlet sgu ik’ var særlig

succesfuld, hvis vi nu skal være helt ærlig, men leasinguiden er et forsøg på at

fodre den samme klub, altså genvejen til den fede bil. Hvis jeg i stedet for at køre

i min Mazda, så ku’ få en BMW, på en eller anden måde, så ville jeg rigtig gerne

det. Det i hvert fald det vi spiller på, at det ku’ være genvejen til en BMW. Så, man

kan sige, næste gang så har vi en lille guide til hvordan du klargøre din bil

foråret, og skal jeg være helt ærlig, så er det sgu noget vi gør af hensyn til

annoncørerne, det er ikke læserne der vil ha’ det. Så tillader vi os at bruge to

sider i at spekulere i hvad annoncørerne gerne vil ha’, hvilket ellers er et ”no-­‐no”.

For det gør vi ikke.


Men altså, man kan sige, der er to ting hvor vi ved, at vi rammer dem, den ene er

hvis vi har nogen fede historier om nogle fede biler, vi alle sammen bare gerne

læse om. Den anden ting er hvis du kan ramme læserne, så han gør noget fordi

han har læst bladet, så er det jo den ultimative løsning – whats in’it for me. Hvis

jeg har fået et tip, til hvordan jeg kan få den her BMW i stedet for den her Mazda

som jeg er lidt træt af, så er det jo fantastisk. Så vil han købe bladet i lang tid

fremover. Og det forsøger vi selvfølgelig at spekulere i, alt det vi kan. Og vi

forsøger at gøre det så nærværende så… Men det er lidt en balance imellem… Det

lidt ligesom side 9 pigen i Ekstra Bladet… Hvorfor er hun der? Hun er der jo fordi

alle mændene kigger på hende. Ku’ der kun være side 9 piger i Ekstra Bladet, nej

det ku’ der ik’.

Adrian: Er det samme med Lamborginien i Bilmagasinet? Dybest set.

Mikkel: Ja. Det er det.

Adrian: Blikfang.?

Mikkel: Ja, det er side 9 pigen. Altså det virker. Jeg har indtryk af, at side 9

manden ikke virker helt på samme måde, de har prøvet ham jo, men det virker jo

ikke på samme måde, men kvinder har jo ikke…

Martin (afbryder): Hvad er det SeogHør –manden der har været der nogle gange,

hvor man ku’ se hvad der er hans livret. Det har en underholdningsværdi syns

jeg faktisk, i hvert fald. Men nok ikke helt på samme måde.

Mikkel: Ufrivillig underholdning. Men altså, det virker jo på mænd. Og det virker

ikke på samme måde med kvinder. Man kan sige vi tilstræber aldrig at være..

Altså vi har klubben. Det er den vi er fælles om, vi taler aldrig om kvindebiler

f.eks., det meget sjældent. Vores andel af kvindelige læsere er meget lav, den er

under 20 % og det er faktisk meget lavt, M har jo 40 % kvindelige læsere f.eks.,

sjovt nok.

Når, men de føler at de bliver lukket ind i mandens hemmelige verden og derfor

sådan lidt sneek. Så vores andel af kvindelige læsere er meget meget lav, men vi

taler aldrig om kvindebiler fordi, er du kvinde og interesserer dig for biler, så

skal vi ikke skelne dig pga. det. Vi også meget opmærksomme på ikke at være

chauvinistiske på nogen måde, det er klubben, det er den vi er fælles om, det er

den der er vores fælles emne, det er der vi mødes, det er der vi er enige, det er

der vi er enige om at være uenige også. Og vi har holdninger til tingene.

Martin: Når du siger i lægger vægt på, ikke at snakke om kvinde biler. Snakker i

så om mandebiler eller snakker i så bare om Ferrari?

Mikkel: Nej, vi vil jo helst undgå de her mandebilsbegreber, det kan beskrives på

1000 andre meget mere interessante måder. F.eks. kan bil nummer to, godt

kaldes en konebil. Men det kalder vi det ikke, det hedder ikke en konebil hos os –

det hedder bil nummer 2. Og er i virkeligheden lefler vi for, der ikke ret mange at

lefle for, for som sagt har vi ikke særlig stor kvindeandel, for det er princippet i,


at det er klubben der er vigtig og ikke hvem der læser den, hvem der er med i

klubben.

Tino: Hvordan sådan rent talmæssigt er det… hvor mange oplag har i?

Mikkel: Vores nuværende oplag er 34.000 et eller andet, i kan selv lige tjekke det,

jeg kan sgu ikke lige huske det. Dansk oplagskontrol. Er det officielt, ik’?

Hvor mange abonnenter har vi, det er faktisk en forretningshemmelighed. Men

det er mere en halvdelen. Det er en overvejende del.

Tino: Er det trofaste abonnenter, eller…

Mikkel: Ja.

Tino: Okey, fordi i sælger også det her, alle magasiner prøv det her i 3 mnd for et

eller andet vidst antal…

Mikkel: Altså, det er man nødt til fordi, der er et naturligt fra frafald, hver eneste

måned, på nogle hundreder og hvis ikke man gøre noget for at skaffe nogen, hvis

ikke man gøre noget som at komme med den slags tilbud, så forsvinder det bare

lige så stille. Især når man er kommet op på trods alt det antal abonnenter, som

vi har, så vi er nødt til at lave sådan nogle incentives der. Men vores abonnenter

er i væsentlig meget trofaste og det er noget vi opregner i det der hedder

frafaldsprocenten af abonnementsstammen, altså hvor stor en procentdel taber

vi ift. hvor længe de har været der. Og det er et meget lavt tal. Et af de lavest i

huset overhovedet. Så vores abonnenter er generelt meget trofaste, vi har mange

der har haft bladet i mere en 15 år. Så de er meget trofaste.

Tino: Okey.

Mikkel: Og det er selvfølgelig en stor gevinst, rent økonomisk set, fordi det

betaler jo forud. Så abonnenter er en rigtig god ting at have. Det gør også, at man

er mindre følsom overfor udsving, som vi har haft her i forbindelse med krisen

09 begyndelsen af 10. Den har vi været rimelig hårdt ramt af. Både på

oplagssiden og på løssalg, men især på annoncesiden. Det har været hårdt. Og det

har kostet dyrt. Og vi er bestemt ikke kommet op endnu. Nu begynder vi at gå i

den rigtige retning, men det har holdt hårdt. Det er sådan, at bilsalget er

styrtdykket i 09, men i 10 er det jo igen blandt de fem højeste salg nogensinde.

Problemet var bare, at alle de nye biler der blev solgt er sådan nogle hatteæsker

til 100.000,-­‐. Og det er ikke dem der voldsomt mange annoncer af hos os. Det er

typisk prestige-­‐annoncerne, så alle BMW’erne og Audi’erne og Mercedes’erne

har lidt under det. Især BMW. Men i ’09 også Audi var fuldstændig nede og

folkevogn var også helt nede, de havde mange hårde tider.

Tino: Indenfor Benjamin, så har i de mest trofaste læsere?

Mikkel: Ja.

Tino: Er det hovedbladet for Benjamin.


Mikkel: Ikke i omsætning, nej det kan vi desværre ikke sige længere. Nu ligger vi

nu kun på 4. Pladsen, bl.a. på af krisen. M og Woman og Costume er større.

Martin: Ja, de har flere læsere pr. måned ikke?

Mikkel: Nej, læsere pr. måned der har vi flest. Men i oplag har de fler. Altså vi har

flere læsere pr. nummer. I oplag har de flere end os, og i omsætning har meget

mere end os. Især Costume. Hvor der er mange image-­‐annoncer. Har meget

større overskud, i virkeligheden.

Aleksander: Må jeg lige høre….. mht. krisen, omstiller I jer så? Begynder i så at

tage andre annoncer ind fra 2’er-­‐biler, eller hvad?

Mikkel: Det ville vi gerne hvis vi kunne jo. Men det.. Noget af det er selvforskyldt,

vi har simpelthen ikke været gode nok til at omstille os og komme ud og finde

nogle markeder og angribe markedet fra den nye situation. Det har vi ikke været

gode nok til. Altså, vi har jo pr. tradition henvendt os til bil-­‐importøre. Det er

dem der annoncerer hos os, via de store indrykningsbureauer. Vores konkurrent

er bare begyndt at henvende sig til forhandlere i stedet for. Altså de for image-­‐

annoncer fra forhandlerne i stedet for, det er selvfølgelig til en anden pris. En

forhandler kan ikke betale det samme for en annonce som en importør kan. Men

det har de sgu haft held med, og der har vi ikke været gode nok. Det noget vi

spekulerer meget i, hvordan vi kommer videre.

Adrian: Hvad gør i for at brande jer selv, og at komme ud? Altså, nu har man jo

set dig i Go’ Morgen Danmark og Go’ Aften Danmark nogle gange. Det må vel også

være del af en plan for at få Bil Magasinet til at blive på scenen.

Mikkel: Øh, ja det egentligt et godt spørgsmål. Fordi Bil Magasinet er 20 år

gammelt nu, så dvs. at. At alle der interesserer sig for biler, ved hvad Bil

Magasinet er. På den måde giver det ikke nogen mening for os, f.eks. at

annoncere med ”Køb Bil Magasinet – det et helt fantastisk blad”. Det ville ikke

give en skid, rent ud sagt. Fordi alle ved godt, på samme måde med det der

hedder Sampling, som er et helt nyt blad, de har behov for at fortælle alle i hele

verdenen, at de findes.

De der ting, det der optræden på TV og alt sådan noget, som jeg i øvrigt ikke har

gjort.. Jeg har ikke været i morgen TV i nogle år. Fordi vi blev smidt ud, da de

skiftede produktionsselskab. Så røg alle de gamle eksperter ud, og så har de fået

nogle nye ind.

Og det var jeg egentlig lidt irriteret over, fordi jeg egentlig ikke kunne se det

virkede. Men jeg må så erkende, at nu hvor jeg ikke er der, kan jeg godt se, at det

har en effekt, måske i virkeligheden mere på vores samarbejdspartner end på det

reelle salg, men det har en effekt. Det meget svært for os at gøre noget, på

markedsføringssiden, fordi hvis vi annoncerer i BT eller sådan noget, så rammer

vi bare ingen ift. de omkostninger der er forbundet med det. Det en meget meget

høj kontaktpris, også selvom de har mange læsere. Så vi igen tilbage til iPad’en:

”Hvordan rammer vi de 1000 ud af 100.000 iPad-­‐brugere, som interesserer sig

for emnet” det meget vanskeligt.


Så det er en… Vi især aktive på abonnementssiden. Fordi det er der vi har den

største gevinst. På løssalgssiden prøver vi at køre forskellige tilbud hvor man kan

få et eller andet med, men det er svært. Det er meget svært.

Martin: Jeg er lidt i tvivl, om vi kom omkring det med jeres hovedmedie; med

blad ift. hjemmeside og så iPad version. Vi har snakket om, at det lidt sådan en

tredeling. Hvor i har sådan, at hjemmesiden man kan gå ind på og så kan man

købe bladet og downloade den til sin iPad. Hvor selvfølgelig ved vi godt, at

iPad’en så er den lille del, men hvorvidt bladet eller hjemmesiden er jeres

ankermedie?

Mikkel: Det bladet. Også selvom det står skidt til for tiden. Eller især i 2010 som

var et træls år. Men forhåbentlig bliver det her et bedre år.

Så er det klart stadigvæk hovedmediet. Vi laver jo også nogle spin-­‐off-­‐produkter,

vi laver noget der hedder Bilrevyen, som er sådan en trykt oversigt. Over alle de

nye biler i Danmark.

Og så har vi Brugtrevyen, og det er stadigvæk det trykte medie der klart er det vi

tjener flest penge på. Vi tjener også penge på hjemmesiden, men slet ikke i

samme størrelsesorden. Og faktisk tjener vi næsten flere penge på at have

redaktionelle samarbejder. Med f.eks. MSN. Vi leverer redaktionelt indhold til

MSN. Og til Bilbasen. Og det tjener vi næsten mere på end hvad vi tjener på vores

egen hjemmeside, altså på klikkene.

Så det er stadigvæk, her (samler Bil Magasinet op) det starter. Og det også her

det ender, økonomisk set. Men altså de to andre ting er jo stigende, og vi er godt

klar over, at vi skal være der og, at vi skal være med.

Martin: Og så må det her også være et af de sidste spørgsmål fra mig i hvert fald,

det omkring iPad’en. Så har du selvfølgelig sagt det her med, at der ikke er nogen

URL adresser. At man kan ikke linke for meget videre, så man kan kommer væk

fra bladet. Hvor meget er der så i bladet på iPad fremover som kommer til at

henvende sig til andre medier og hjemmesider, hvor man måske ikke skal linke,

men man kan læse videre… Altså bliver det bare lukket på et e-­‐magasin? Eller

peger det i andre retninger også.

Mikkel: Det ved jeg ikke, principielt er vi ikke så meget for at lave det her med at

”Se mere herovre”. Altså når du læser bladet skal du have den fulde oplevelse, du

skal ikke have oplevelsen af, at du skal gå et andet sted hen for at få det hele med.

Du skal det hele her. Og det tror vi bare er en bedre løsning, rent økonomisk. At

man snyder folk, at man vil føle sig snydt, hvis man får at vide, at hvis man vil

have de sidste fem fede billeder, så skal man derover. Og det sådan set ikke så

meget, fordi man skal derover, det mere det, at det ikke er her.

Martin (afbryder) : Så oplevelsen skal være fuldent?

Mikkel: Ja, og altså på den måde skal de tre ting kunne stå alene. Altså det skal

ikke være sådan, at du skal have det trykte magasin for at få fuldt udbytte af

iPad’en eller omvendt. Og på den samme måde med nettet. Det klart at nettet er

jo hurtigere, så de nyhederne, vi har jo en nyhedssektion her i bladet. Og det er jo

et underligt begreb i et blad der udkommer en gang om måneden, i


virkeligheden. Og alle de her nyheder, har jo været på nettet. Måske optil

halvanden måned før. For der er typisk 14 dages produktionstid. Så den her bil

var jo på nettet den dag den blev vist. Og det var så tre uger, før vi var på tryk og

nu er det jo så… Hvis du så køber bladet sidst i perioden, så er det endnu længere

siden.

Det er meget populære sider, (nyhedssektionen) så derfor bliver vi ved med at

lave det. Vi prøver at lave det som en slags ”Vi har prioriteret nyhederne for

dig!”. Så hvis ikke du lige har fulgt med på nettet, så har vi det hele her. De

vigtigste, det er dem med de store billeder og de lidt mindre vigtige, det er dem

med de små billeder. Så vi giver dig sådan et overblik. Men hjemmesiden, skal

opfattes som et selvstændigt forretningsområde, det vil sige, at vi vil aldrig

spekulere i og gemme noget på hjemmesiden, fordi vi skal bruge der herovre.

Adrian: Men det gør vel også, at der reelt set er en fare for, at det du allerede har

vist på hjemmesiden med nyheder, det har folk set. Så når de sætte sig og læser

så: ”Den har jeg allerede set”. Gør i noget for at adskille den, som man kommer

med mere fyldestgørende text?

Martin: Eller kunne man forestille sig, at iPad-­‐versionen kom oftere en det trykte

magasin?

Mikkel: Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Det kun et spørgsmål om det kan

betale sig.

Altså, der er masser af ting på nettet, som ikke er her. Og indtil videre er det bare

sådan, at folk synes faktisk det er fedt. De rater altid godt ved nyhedssiderne. Og

vi prøver jo så… Og det gør de måske, fordi det ser godt ud. Altså, at der stadig er

oplevelse af, at det ser godt ud. At man stadig kan sidde henne i lænestolen, med

sit blad og det får man sgu ikke helt på samme måde på en iPad. Man bliver i

øvrigt også træt i hånden, af at sidde med den hvis man skal læse, det lidt

besværligt. Og når du sidder på nettet, så er det jo mere flygtigt, du sætter dig jo

ikke og fordyber dig i en artikel, vedmindre du skal bruge den til et eller andet

konkret, altså noget uddannelse eller noget undersøgelse eller et andet man skal

gøre sig klogere på. Det er jo mere flygtigt, ganske enkelt. Og det er også fint nok,

og man kan bare fylde nettet til med skidt og lort, men vi læser det jo ikke. Vi er

jo meget kort tid, på hver enkel nyhed. Og hvis en video, den er mere end to

minutter, så gider vi jo ikke at se den færdig.

Martin (afbryder): Skal der være forskellige oplevelser i det? Altså, hvis jeg

sidder på nettet ligesom du nævner, så der en masse ting og jeg kan godt føle, at

det er anstrengende og ikke en afslappende oplevelse at sidde og søge på ting på

nettet. Hvorimod, tager jeg fat i mit soundvenue-­‐blad, så kan jeg bedre sætte mig

tilbage i lænestolen og slappe af med det.

Mikkel: Ja, det prøver vi at lave. Altså vi skal lave indholdet på mediets

præmisser. Og det er også det vi prøver, altså vi prøver at lave det bedst muligt,

til det iPad’en er god til. Vi prøver at lave f.eks. det, at du kan vende den om.

Læser du(til Tino) opret, eller når du ligger ned?


Tino: Altså jeg har læst opret, så har jeg brugt billeder på som jeg er blevet bedt

om.

Martin (afbryder): Ja, det var jo det første du fortalte om. Det jo en ret fed

funktion.

Tino (afbryder): Jeg synes også, i adskiller jer også. I bruger mediet rigtig godt.

Ift. Euroman som bare er en avanceret PDF og jeg har også set Elle, som har en

fuldstændig psykotisk, navigationsstruktur, som man ikke kan finde ud af. Man

kan virkelig se, der er nogle overvejelser bag jeres. Og den er behagelig og den er

rigtig god.

Mikkel: Vi får en ny navigationsbar. Jeg helt sikker på, men jeg tror det bliver

sådan en scrolleting der kører nede i bunden, altså hvor du kan se

miniatureopslag. Hvor du så bar kan prikke på den, du vil til. Fordi den vi har nu,

hvor du skal bruge to fingre nede i bunden for at få, den er lidt. Den giver ikke

noget godt overblik. Og du kan ikke se, der står titler, men du kan ikke se

opslaget.

Tino: Det er også en ting man er vant til i det medie, man er vant til at pinche og

det har i så fravalgt, fordi det for meget hjemmeside-­‐agtigt. Og sådan noget, men

der er jo nogle gestures som man er vant til at bruge, som man naturligt

forventer i en eller anden udstrækning.

Aleksander: Jeg vil godt lige høre før vi stopper. Nu kommer vi jo ud og snakker

med nogen der har den der.

Mikkel (afbryder): Altså jeg tænkte, at nu går vi jo ned og spiser i kantinen så kan

vi jo snakke videre dernede.

Aleksander: Vi kommer ud og snakke med nogen og viser dem også bladet, både

for nogle der er vant til at bruge tabletten og for nogle der ikke er. Er der noget

du gerne vil have vi spørger om, noget du kunne have interesse i at få svar på.

For det kunne vi sikkert også så.

Mikkel: For mig handler det jo, om du har oplevelsen af, at det er magasin du har

i hånden, når du sidder med din iPad. Fordi ellers, hvis ikke du har det, så

adskiller den sig ikke tilstrækkelig meget fra en hjemmeside eller en

computerting. Så det er min.. En af de eneste sider. Indholdsfortegnelsen ser

meget anderledes ud, den anden side er, at vi har en side hvor man siger. Her er

bladet slut. Der er ekstra side her, hvor man siger ”Nu er den ikke længere”, fordi

så ved man jo. I bladet ved man, at det er slut, fordi så er det ikke længere, det

gør man ikke her. Så det en af de ting vi har indført. Men det vigtig for os at

prøve at sælge begrebet, at det her er et elektronisk magasin og det kunne jeg

godt tænke mig at vide om vi slipper afsted med.

Tino: Jeg vidste faktisk ikke, at det var Bonnier der ejede jer. Men vi har en

forskningsartikel fra en eller anden i Sverige, som har lavet i samarbejde med


Bonnier. Hvor hun lige netop undersøger, hvilke værdier et trykt magasin har og

hvordan man så skal formå at formidle det videre.

Fordi aviser, går jo meget op i, hvordan skal det lyde og sådan noget, og sådan

nogle værdier kan man jo ikke trække med ind i. Det ville være mærkeligt. Altså

med sådan et ”krrrritch”, hver gang man vender siden.

Mikkel: Teoretisk set kunne man jo godt.

Tino: Ja, det kunne man jo.

Mikkel: altså det ville jo være nemt at lave sådan en ”krrrritch” lyd.

Adrian: Men det bliver jo også lidt falsk, og det er også en af grundene til, at vi

har det her projekt, lidt for at se på hvilke værdier en iPad-­‐bruger så vil have. Og

vores metode er umiddelbart, at vi har interviewet med dig i dag. Så får vi lavet

en fokusgruppe, hvor vi får sat dem ned overfor, jamen hvad er det der fungerer

på trykt form, hvad er det der fungere her på en iPad. Så går vi ud og laver et

survey hvor vi meget gerne skulle afdække nogle af de her koncepter som vi så

får ud af de første to interviews.

Og vi har været lidt inde på om i eventuelt vil have den liggende på jeres

hjemmeside. Så vi kan fokusere helt ned på Bil Magasinet eller om vi skal trække

den ud og prøve at gøre den lidt større og så tage medier generelt.

Mikkel: Vi vil jo gerne hjælpe til……..

Altså kan vi formidle klub følelsen i det almindelige trykte blad – derovre.

Adrian: Men hvis man nu får lov at bidrage ved at sætte interaktiviteten i e-­‐

magasinet op, så kunne sætte klubfølelsen tilsvarende op. Det jo her mediet har

nogle fordele og ulemper.

Mikkel: Ja, der vil vi jo stadigvæk holde fast, at det der er på iPad’en det er

redigeret. Det er noget vi har valgt ud til dig. Så jeg kan ikke forestille mig, altså

det ville ikke blive en facebook-­‐løsning hvor alle bar skriver om alt muligt. Det

tror jeg ikke. Men det kan være vi bliver klogere. Det kan jo godt være det går

den vej. Det her er jo et bud. Men vi bliver jo hele tiden klogere og udviklingen

går jo bare en eller anden en vej. Og pludselig er der et eller andet stykke

hardware som ændrer hele verden på nul komma dut. Og der er jo også

mobilerne. Nu er de ikke så egnede til magasinformat – for de er for små. Men

det går jo lynhurtigt.

Altså hvad er det for noget fjernsyn vi ser. Jeg ved det ikke. Men det foregår på

youtube. Altså det flytter sig hele tiden. Og det ved vi sgu ikke noget om, altså vi

prøver jo hele tiden at følge med, men det ved i jo mere om en jeg gør. Hvordan

er det i bruger medierne. Hvor sidder i henne?

Min mellemste søn som er 14. Han ser mere fjernsyn på Youtube end han gør på

sit fjernsyn, også selvom han har et fjernsyn på sit værelse. Fordi, der sidder han

og surfer rundt og finder de klip han vil se. Af fodbold og biler og hvad han nu

ser.


Tino: Ja, jeg tror man forventer en højere kvalitet når man køber og betaler for

noget.

Mikkel: Ja, det selvfølgelig rigtig nok.

Tino: Man kan godt se, at jeres klip er egne produktioner.

Lille spring.

Mikkel angående læserne: Altså generelt er vores læsere svære at hive op. Fordi

det er de her mennesker som har travlt med at hente børnene i børnehaven og

kører dem til fodbold og få slået græsset end det bliver for langt. Så de er svære

at hive med til sådan noget. Også når vi holder konkurrencer, det er ikke vildt

mange der deltagere. Det er ret overskueligt. NU GÅR VI NED OG SPISER!


Interviewguide til interview af Mikkel Thomsager

Baggrund Mikkel Thomsager

Forlaget og Bilmagasinets baggrund

Kan du fortælle lidt om Bilmagasinets historie, deres placering i Benjamin, og

position på markedet i dag?

Bilmagasinet som brand

Hvordan vil I hos Bilmagasinet opfattes udadtil?

• Er det legebørn der tester superbiler eller pensionister, der giver råd om

brugtbiler. (Vmax vs. FDM-problematik)

Hvad gør I for at opfattes på den måde?

• Sprog?

• Artiklernes emner?

Hvilket samfundssegment er tiltænkt som brugere af magasinet?

Målgruppe

Hvem er målgruppen for det trykte magasin?

• Alder

• Køn

• Profession

Hvem er målgruppen for Jeres iPad version?

• Er de ens?

• Eller forskellige for at ramme flere segmenter?

Ipad/ magasin

Hvad er formålet?

• Er det trykte magasin på vej ud?

o Eller, er det trykte stadig ankermediet?

• Fungerer iPadversionen blot som supplerende.

Hvordan udnytter I iPad applikation?

• Tjene ekstra penge?

• Får man på sigt både iPadversion og trykt magasin som abonnent?


Hvad er den kommende strategi?

• Forsøger I at ramme en ny målgruppe med e-magasinet?afa

Design / brugeroplevelse:

Er der en ide bag måden som e-magasinet er designet på?

• Integration med video (virker kun med headphones)

• Æstetik?

• At skille sig ud? (ikke blot en smart udvidet pdf)

• Præsentere billeder i flot og høj kvalitet

Skal iPad versionen fungere som en ny måde for jeres læsere at interagere med

Bilmagasinet, eller blot en ny måde at præsentere indhold på?

• Et det fokus på brugeren, eller fokus på præsentation.


Interviewguide fokusgruppe

Have klarhed omkring:

Hvad er forskellen på brugsoplevelsen af et e-magasin og et trykt magasin - og

hvordan digitaliseres et magasin, så brugsoplevelsen på en iPad bliver bedst mulig?

Husk at fortælle dem hvad vi ønsker at de har fokus på; mediet, og ikke det

journalistiske arbejde.

Step by step:

1)

40 min. intro. tænke højt periode, hvor de browser e-mag og magasinet hver for sig.

- 10 min browsing af Magasinet/iPad/Kaffe

- 10 min browsing af Magasinet/Kaffe/iPad

PLAN? min 0:00-0:10 min 0:10-0:20 min 0:20-0:30 min 0:30-0:40

Gruppe 1 Demo print 2) taler om print Demo iPad Kaffepause

Gruppe 2 Demo print 2) taler om print Kaffepause Demo iPad

Gruppe 1:

Oskar Mule

Jacques Holst

Frederik Vanggaard

Gruppe 2:

Mads Frank

Mia

Frederik Vitting

2) (mediet Print)

A) Er der noget, som du kan lide ved dette magasin?

B) Er der noget, som du ikke synes om ved dette magasin?

C) Du skal ikke, men kan du nævne 3 negative ting ved dette magasin?

D) Du skal ikke, men kan du nævne 3 positive ting ved dette magasin?

3) (mediet iPad)

A) Er der noget, som du kan lide ved dette e-magasin?

B) Er der noget, som du ikke synes om ved dette e-magasin?


C) Du skal ikke, men kan du nævne 3 negative ting ved dette e-magasin?

D) Du skal ikke, men kan du nævne 3 positive ting ved dette e-magasin?

4) (brug af begge medier)

A) Kan du forestille dig tidspunkter, hvor du vil foretrække et trykt magasin frem for emagasin?

B) Kan du forestille dig tidspunkter, hvor du vil foretrække et e-magasin frem for trykt

magasin?

C) Vil du kunne vælge én magasinform, som du vil have for fremtidigt brug?

6) (brugeroplevelse)

Hvad synes du, et e-magasin skal indeholde, for at give den bedste oplevelse?

7) (konklusion BM)

På baggrund af alt hvad vi har snakket om, synes du så Bil Magasinets e-magasin?


9.0 Statistik bilag

9.1 Hypotesernes spørgsmål

Emne: Værdier tilknyttet til print

Hypotese 1:

”Personer der læser trykte magasiner har værdier tilknyttet det trykte medie”

• Jeg synes, det er vigtigt, at det er kvalitetspapir, mit magasin trykkes på.

• Jeg synes, det er vigtigt, at mit magasin er lavet af økologisk papir.

• Jeg vil ku mærke, og røre mit blad fysisk

• Jeg vil ku sætte mit magasin på hylden, og samle på det.

• Jeg kan lide, at mine magasiner ligger fremme i min bolig.

• Det er vigtigt for mig, at jeg kan lave æselører, klippe artikler/billeder ud

eller tegne i mit magasin.

• Jeg synes, det er vigtigt, at billeder og artikler er printet i flot og god

kvalitet.

Emne: Struktur og opsætning

Hypotese 2:

”Et simpelt og overskueligt e-­‐magasin, giver en bedre oplevelse.”

• Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden ved, hvor langt jeg er kommet i mit

e-­‐magasin.

• Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden kan komme hurtigt tilbage til

forsiden.

• Det er vigtigt for mig, at jeg altid kan springe tilbage til mit foregående

valg.

• Det er vigtigt for mig, at jeg fra enhver side, kan gå til enhver anden side i

mit e-­‐magasin.

• Det er vigtigt, at jeg ved hvornår enhver artikel er slut.

• Det er vigtigt, at jeg ved hvornår magasinet er slut.

Emne: Multimedie

Hypotese 3:

”Det er vigtigt, at et e-­‐magasin udnytter de multimediemuligheder dens platform

har.”

Spørgsmål:

• Det er vigtigt, at mit e-­‐magasin indeholder lyde.

• Jeg synes, der skal være en lyd, for hver gang jeg skifter side.

• Jeg synes, der skal være lyde i baggrunden, der passer til den artikel, jeg

læser.

• Jeg synes at disse lyde skal starte af sig selv, når jeg kommer til siden.

• Det er vigtigt, at mit e-­‐magasin indeholder videoer.

• Det er vigtigt, at der er videoer, der passer til det indhold, jeg læser.

• Jeg synes, at disse videoer skal starte af sig selv, når jeg kommer til siden.


• Jeg synes, det er vigtigt, at der skal være store flotte billeder i mit

magasin.

• Jeg synes, det er vigtigt, at disse billeder vises af sig selv.

• Jeg synes, det er vigtigt, at disse billeder passer til det indhold, jeg læser.

• Jeg synes, at der skal være spil integreret i mit magasin

• Jeg synes, at dette spil skal starte af sig selv.

Emne: Interaktivitet

Hypotese 4:

”Det er vigtigt, at et digitalt magasin tilbyder interaktion”

• Jeg vil ku dele billeder, video eller artikler fra mit e-­‐magasin med andre.

• Jeg vil selv ku bestemme om jeg vil læse mit e-­‐magasin i højformat, eller

bredformat.

• Jeg vil ku gemme de billeder, der er i e-­‐magasinet på min iPad.

• Jeg synes, det er vigtigt, at der er interaktive links i mit e-­‐magasin til mere

og uddybende information.

• Hvis jeg ser en reklame jeg kan lide, så vil hurtigt kunne gå til deres

hjemmeside direkte fra mit e-­‐magasin.

• Jeg vil selv have muligheden for at kunne zoome ind på indholdet i

magasinet.

• Jeg vil selv ku bestemme om magasinet skal afspille lyd

• Jeg vil selv ku bestemme, om e-­‐magasinets videoer skal starte af sig selv.


Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

9.2 Bilag Hypotese 1 T-­‐test iPad

Levene's Test for

Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean

Differenc

e

Std.

Error

Differenc

e

95% Confidence

Interval

Lower Upper

1,255 ,265 -1,532 110 ,128 -1,730 1,129 -3,968 ,508

-1,318 27,56

6

,198 -1,730 1,313 -4,421 ,961

Har du en iPad? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Print værdi Ja 22 19,64 5,745 1,225

Nej 90 21,37 4,481 ,472

9.3 Bilag Hypotese 1 T-­‐test køn

Group Statistics

Køn N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Print værdi Mand 62 20,26 4,804 ,610

Kvinde 50 21,98 4,614 ,652

Independent Samples Test


Equal

variances

assumed

Equal

variances

not

assumed

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

,023 ,879 -

9.4 Bilag hypotese 2 T-­‐test iPad

1,91

9

-

1,92

8

Sig

.

(2-

tail

ed)

110 ,05

106,6

54

8

,05

7

Group Statistics

Mean

Differ

ence

-

1,722

-

1,722

Std.

Error

Differ

ence

,897 -

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

3,500

,893 -

3,493

,056

,049

Har du en iPad? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Navigation Ja 22 22,00 4,690 1,000

Hypotese:

Navigation

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

Nej 90 22,10 4,693 ,495

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2tailed)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

,004 ,948 -,090 110 ,929 -,100 1,116 -2,312 2,112

-,090 32,0

82

,929 -,100 1,116 -2,372 2,172


9.5 Hypotese 2 T-­‐test Køn

Group Statistics

Køn N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Navigation Mand 62 21,60 4,419 ,561

Hypotese:

Navigation

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

9.6 Hypotese T-­‐test 3 Køn

Kvinde 50 22,68 4,946 ,700

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

,398 ,530 -

1,22

3

-

1,20

8

Sig. (2tailed)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

110 ,224 -1,083 ,886 -2,839 ,673

99,3

18

Group Statistics

,230 -1,083 ,897 -2,863 ,696

Køn N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Multimedie Mand 56 33,30 8,479 1,133

Kvinde 48 29,29 5,668 ,818

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means


Hypotese:

Multimedie

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

9.7 Hypotese 3 T-­‐test iPad

F Sig. t df

6,480 ,012 2,78

7

2,87

1

Sig. (2tailed)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

102 ,006 4,012 1,440 1,156 6,867

96,5

80

Group Statistics

,005 4,012 1,397 1,238 6,786

Har du en iPad? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Hypotese: Multimedie Ja 20 35,20 7,606 1,701

Hypotese:

Multimedie

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

Nej 84 30,56 7,308 ,797

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

,006 ,938 2,53

3

2,47

0

Sig. (2tailed)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

102 ,013 4,640 1,832 1,006 8,275

27,9

61

,020 4,640 1,878 ,792 8,488

More magazines by this user
Similar magazines