Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

Stiftet 9.April 1908

Hornbæk

Idrætsforening

Informerer

December 1999, 24. årgang Nr. 9

1


HIF Hoved-bestyrelse

Formand

Peter Poulsen ............... 49701103

Kleinsmedevej 11 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

Henrik V. Andersen ....49700715

Harboesvej 11 3100 Hornbæk

Kasserer

Anne Marie Jørgensen 49702848

Kleinsmedevej 6 3100 Hornbæk

E-mail: mums@post11.tele.dk

Sekretær

Jørgen Boberg .............. 49701581

Kleinsmedevej 9 3100 Hornbæk

E-mail: boberg@post.tele.dk

Suppleant

Lone Schmidt .............. 49700984

Hattemagervej 1 3100 Hornbæk

E-mail: Hatten1@get2net.dk

- samt Afdelingsformændene

Nye klubhus & Hornbækhallen

49702791 fax: 49702503

kontortid: hverdage kl.9-11

Stenstrupvej 3 3100 Hornbæk

Gl. klubhus .................49702725

Halinspektør

Gurli Lauth .................. 49702423

Hornebyvej 52 A 3100 Hornbæk

Materiel-forvalter

Peder V. Andersen ...... 49701395

Søvænget 23 st. 3100 Hornbæk

Stof Stof til til næste

næste

nummer nummer senest

senest

7. 7. Februar Februar Februar 2000 2000

2000

Dansk Handicap Bordtennis

afholdte d. 27-28 November,

Forbunds Mesterskaber i Hornbæk

hallen. En af deltagerne var Finn

Christensen, som blandt andet

vandt sølv i herresingle, da der i

sommers blev afholdt Speciel

Olympics i North Carolina.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)

Mindeord for Gurli Lauth.

Det er med dyb sorg, at vi modtog meddelelse om, at vores

mangeårige Halinspektør i Hornbæk Hallen Gurli Lauth

torsdag den 9. December 1999 var afgået ved døden efter

lang tids svær sygdom, kun 59 år gammel.

Vor dybeste medfølelse går til familien, hvor tabet naturligvis

er størst, men også for Hornbæk Idrætsforening, hvor Gurli i

over 20 år har været en uvurderlig arbejdskraft, er Gurlis død

er stort og smerteligt tab.

Som Halinspektør og daglig leder af Idrætsforeningens klubhus

har Gurli mere end nogen anden gjort en indsats, som

har været uvurderlig op igennem årene, og det er vel ikke for

meget sagt, at hendes ihærdige indsats har været med til at

gøre hallen og klubhuset til det det er i dag, nemlig et sted

med hygge og hvor tingene altid har fungeret og fremstået i

fornemmeste stand.

Især som daglige leder af klubhuset har Gurli blandt meget

andet forestået koordineringen af den frivillige værterordning,

som er et af de helt centrale områder for idrætsforeningens

fællesskab og sociale sammenhold.

Som selvbestaltet festudvalgsformand for de mange fester

der har været i idrætsforeningen gennem de sidste 20 år, gik

Gurli altid forrest og arrangerede disse fester med en ildhu

og patentlighed, som har gjort at disse arrangementer altid

har været meget vellykkede og vil blive forbundet med

Gurlis person.

På ledelsesplan sad Gurli også i en periode i håndboldbestyrelsen,

og mange af de ungdomshold, der bl.a. har

deltaget i turene til Bornholm og Harstad, vil huske Gurli

som den der altid sørgede for alt det praktiske.

Vore tanker går i denne svære stund til Annette og Birgitte,

svigerbørn og børnebørn, som har mistet en kærlig mor,

svigermor og mormor.

Æret være Gurlis minde.

Hornbæk Idrætsforening

Peter Poulsen

Formand

Fotograf

Martin Bubandt

Billeder til

klubblad samt

Freelance

opgaver udføres

- Tlf: 49 70 19 21

2

Redaktør:

Lone Schmidt 4970 0984

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: Hatten1@get2net.dk

Sats og tryk:

A-Print, Bybjergvej 15,

3060 Espergærde

OPLAG: 1550


HOVE VE VEDAF VE AF AFDELI AF LI LING LI EN

Juletræsfesten - en succes.

For første gang blev der afholdt juletræsfest

i hallen søndag den 5. december.

150 børn og 250 voksne var med til at gøre

juletræsfesten til en succes, og hvor julemanden

kom og legede og dansede om

juletræet med børnene.

Hornbæk Scenen opførte julespil, og

nisseorkesteret spillede god julemusik.

Luciapigerne indledte det hele med et flot

luciaoptog.

Tak til alle der deltog og en særlig stor tak

til alle der var med til at hjælpe, så denne

eftermiddag blev en succes både for børn

og voksne.

Jeg er helt sikker på, at vi gentager arrangementet

til næste jul.

Om denne drenge sikrede sig ekstra julegaver af

julemanden til juleaften vides ikke, men der var

masser af julehygge, da der blev afholdt juletræsfest i

Hornbæk hallen.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)

Hovedafdelingen.

3

Hovedbestyrelsen.

Og så til et lille hjertesuk. Tirsdag den 30.

november var der Hovedbestyrelsesmøde.

Desværre deltog kun 5 underafdelinger i

mødet, mens resten enten havde meldt

afbud eller bare blev helt væk. Jeg synes, at

det er for dårligt, at så mange afdelinger

ikke deltager når man tænker på, at der kun

afholdes 3-4 Hovedbestyrelsesmøder om

året. For god ordens skyld skal det nævnes,

at såfremt en formand fra en afdeling ikke

kan deltage, er det i orden, at en anden fra

bestyrelsen deltager i Hovedbestyrelsesmødet.

Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man

prioriterer disse møder lidt mere, og

såfremt formanden fra en afdeling ikke kan

deltage, at man så sender en anden fra bestyrelsen

eller melder afbud i god tid forinden

mødet.

Bordtennisafdelingen.

På en ekstraordinær generalforsamling den

29. november 1999 blev det besluttet at

sætte afdelingen på vågeblus, indtil der


forhåbentlig igen bliver interesse for at spille

bordtennis i Hornbæk Idrætsforening.

Afdelingen er derfor ikke nedlagt, men

indtil videre er der ingen medlemmer og

dermed heller ikke nogen bestyrelse. Skulle

det senere vise sig, at der igen bliver interesse

for at spille bordtennis, kan man blot

henvende sig til Hovedbestyrelsen, som så

vil overveje at sætte blus på afdelingen

igen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige

tak til den afgåede bestyrelse for deres indsats

i bordtennisafdelingen og kun håbe på,

at vågeblusset bliver kortvarig.

Klubbladet.

Dette nummer af klubbladet er det sidste i

dette årtusinde. Næste nummer udkommer

i februar 2000 og som noget nyt vil bladet

hver gang blive husomdelt til alle husstande

i 3100 området samt til alle medlemmer

uden for 3100.

Forretningsudvalget har kun fået positive

tilbagemeldinger på det nye tilsnit, som

bladet har fået, og vi vil selvfølgelig løbende

gøre vores til, at bladet fortsat er interessant

og læsevenligt.

Kunst i klubhuset.

Jeg vil godt sige tak til 6. klasse fra Hornbæk

skole for deres kunstværker, som nu

på fornem vis præger udsmykningen af

trappen op til klubhuset.

6. klasse var med deres kunstværker på

Som tidligere omtalt, vil klubbladet blive

husstandsomdelt i hele 3100-området pr. 1.

januar 2000.

Medlemmer, trænere, ledere, bestyrelser

m.fl. bedes i denne forbindelse derfor være

meget opmærksomme på, at redaktionen

ikke længere automatisk vil modtage en

adresseændring fra PostDanmark, hvis et

medlem flytter ud af en husstand i 3100området.

Så hvis et medlem fremover efter en

flytning stadig ønsker at modtage bladet,

4

forsiden af forrige nummer af klubbladet.

Dette beviser endnu en gang det til stadighed

gode samarbejde, der er mellem

Hornbæk Skole og Idrætsforeningen.

God jul & godt nytår.

Atter et år er ved at rinde ud og igen i år

har Hornbæk Idrætsforening markeret sig

på fornem vis i mange sammenhænge. Jeg

vil derfor godt benytte lejligheden til at

takke alle, der på en eller anden måde i

stort som småt har været med til at gøre en

indsats for Hornbæk Idrætsforening og

ikke mindst de mange sponsorer, som

støtter os på uvurderlig vis. Uden de

mange frivillige ledere og hjælperes indsats

ville meget ikke kunne lade sig gøre.

En særlig tak skal lyde til Gurli, Elle, Bodil

og Stig for jeres store indsats i og omkring

klubhuset.

Vi er nu på vej ind i et nyt årtusinde og jeg

er helt sikker på at også det er vi parate til

med de mange udfordringer der kommer

for en forening som vores, hvor fællesskabet

og det sociale sammenhold fortsat skal

være i højsæde.

Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og

lykkebringende nytår – og på gensyn i år

2000.

Peter Poulsen

Hovedformand

ADRESSEÆNDRINGER

bedes afdelingen og/eller medlemmet

huske at melde adresseændring til undertegnede

(adresse, e-mail etc., se side 2 i

nærværende blad).

Medlemmer som står opført som abonnent

(postmodtager) af bladet udenfor postnummer

3100, vil fortsat blive registreret hos

PostDanmark, hvis der flyttes adresse.

Jørgen Boberg


Formand

Stig Rasmussen

(megatech post7tele.dk)

4975 1525

Holmenevej 1, Saunte,

3100 Hornbæk

(dksra@coloplast.com)

Næstformand

Niels Fritzbøger

NIF@NCCRS.dk)

4970 0773

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

Sekretær

Liselotte Kartman

(Lika@buksesnedkeren.dk)

4970 1975

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

Kasser

Eigil Dihver

4970 0660

Villingebækvej 10,

3100 Hornbæk

Banefordeler

Poul H. D. Larsen

(Dehn@Larsen.dk)

4975 0087

Saunte Bygade 28, Saunte,

3100 Hornbæk

Suppleant

Birgit Svendsen

4970 0715

Harboesvej 11,

3100 Hornbæk

Spilleudvalg

Seniorformand

Lis Garhøj

4970 2168

Skovvænget 16B,

3100 Hornbæk

Juniorformand

Christine Bogattke

(mettefritsboeger@hotmail.com)

Rosenvænget 20 2 th

3000 Helsingør

4920 1581

& Mette Fritzbøger

Rødageralle 42C 1mf

2610 Rødovre

3672 7246

Motionistformand

Margit Fritzbøger

4970 0198

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

BADMINTON

BADMINTON

HORNBÆK HORNBÆK BADMINTON BADMINTON KLUB

KLUB

HIF

HIF

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

på Stenstrupvej for Hornbæk Badminton Klub.

d. 25. februar 2000 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Formandens beretning

Pkt. 3 Regnskab fremlægges

Pkt. 4 Indkomne forslag

Pkt. 5 Valg;

Kasserer Eigil Dihver er villig til genvalg

Banefordeler Poul Dehn Larsen er ikke villig til

genvalg

Seniorformand Lis Garhøj er villig til genvalg

Ungdomsformænd Mette Fritzbøger og Christine

Bogattke ønsker genvalg

Motionsformand Margit Fritzbøger er ikke villig til

genvalg

Pkt. 6 Valg af bestyrelsessuppleant,

revisorer og revisorsuppleant

Pkt. 7 Valg af evt. festudvalg - mindst 2

medlemmer

Pkt. 8 Eventuelt

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

5


Formand

Steen Jacobsen

4970 1597

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

4970 1597

Sekretær

Lise Ebsen

4913 0870

Best. medlem

Erik Grønvald

4970 9801

Best. medlem

Aase Haagensen

4975 5152

HORNBÆK HORNBÆK BRIDGEKLUB

BRIDGEKLUB

Klubturneringer

Hornbæk bridgeklub består i år af 64 aktive spillere og 36 passive

medlemmer.

Sæsonen startede med en velkomstturnering.

Resultatet blev:

A-rækken:

1 Jytte Bograd - Erik Grønvald

2 Henny & Niels-Jørgen Svinth

B-rækken:

1 Lisbet & Eigil Bonde

2 Lars & Peter Alexander

C-rækken:

1 Vivi Benthin - Jytte Schiøler

2 Hanne Alexander - Otto Ebsen

D-rækken:

1 Ulla Vinkel - Kate Schmidt

2 Johnna Petersen - Lise Ebsen

Derefter spilles en parturnering, hvor alle møder

alle i løbet af 4 spilleaftener.

Resultatet blev:

1 Lene Bælum - Thomas Nielsen

2 Ulla & Poul Balslev Jørgensen

3 Tanya Nordestgaard- Gurli Gilfelt

4 Jytte Bograd - Erik Grønvald

5 Ulla & Ruddy Phillipsen

6 Karen Prange - Steen Jacobsen

7 B. Staffanson-Jørgen Andersen

8 Muddi & Otto Madsen

9 Anette Vilsen - Lise Lehrmann

10 Henny & Niels-Jørgen Svinth

11 Bente & Erling Friis

12 Lisbet & Eigil Bonde

13 Marianne Larsen - Vagn Hansen

14 Eigil Dihver - N.U. Barslev

15 Johnna Petersen - Lise Ebsen

16 Else Ovesen - Brita Samuelsson

I efterårsferien afholdt klubben som sædvanlig en

speciel turnering efter en middag.

Resultatet blev:

A-rækken:

1 Karen Prange - Steen Jacobsen

2 Henny & Niels-Jørgen Svinth

B-rækken:

1 Margit Ambroos - Vivi Benthin

2 Marianne Larsen - Vagn Hansen

C-rækken:

1 Anne Lise & Holger Østergaard

2 Grete Stenhøj - Gunnar Stenhøj

Dette blev fulgt af en parturnering over to aftener,

hvor parrene var delt op i 4 rækker.

6


Resultatet blev:

A-rækken:

1 Ulla & Ruddy Phillipsen

2 Tanya Nordestgaard- Gurli Gilfelt

B-rækken:

1 Henny & Niels-Jørgen Svinth

2 Else Ovesen - Brita Samuelsson

C-rækken:

1 Addy & Ole Bregnedal

2 Marianne Friis - Frank Ogrocki

D-rækken:

1 Kirsten Blenster - Birthe Tingskou

2 Lis Christoffersen - K. Grumstrup

Derefter spillede man holdturnering, hvor hvert

hold består af to par. Turneringen skal bruges til

at opdele holdene i to grupper. Turneringen løb

over 4 aftener, hvor man hele tiden møder det

hold, der ligger tættest på.

De 4 bedste hold blev:

1 Bente Vabø - Eigil Dihver

Karen Prange Steen Jacobsen

2 Lene Bælum - Thomas Nielsen

Ulla & Ruddy Phillipsen

3 Tanya Nordestgaard - Gurli Gilfelt

Muddi & Otto Madsen

4 Ulla & Poul Balslev Jørgensen

Henny & Niels-Jørgen Balslev

Nordsjællandsdistriktet

Distriktet starter traditionen tro med Dameparmesterskabet.

Hornbæk Bridgeklub løb med mesterskabet i fin

stil. Alice Løfstrøm og Pia Knak Jacobsen vandt

efter tre flotte aftener.

Hornbæk var desuden repræsenteret ved Lene

Bælum og Ulla Phillipsen, der den første aften

sluttede på en flot 5. plads.

De to næste aftener var parret ikke tilsmilet af

heldet, desuden kunne det nok også mærkes at

de ikke er vant

til at spille sammen.

Resultatet:

1 Alice Løfstrøm - Pia Jacobsen 232

2 Karen Lyngbach - K. Haslund 196

3 Marie Asmussen - Lis Taylor 133

21 Ulla Phillipsen - Lene Bælum -54

7

Distriktets åbne mesterskab har så mange

deltagere at man først må afvikle 4 kvalifikationsheat

.

Det ene af disse heat var Hornbæk Bridgeklub

arrangør af. Det lykkedes at samle så mange

spillere at det blev distriktets største heat.

64 spillere havde fundet vej til Multisallen i

Hornbækhallen søndag den 21. nov. 1999.

Spillerne blev delt op i to lige stærke rækker.

Resultatet blev (Hornbæks egne spillere er

skrevet med kursiv):

Gul - række (par over middel):

1 Jan Laursen - Jakob Søegaard

2 Jakob Døpping-Michael Zinglersen

3 Tove Sadolin - J.O. Jespersen

4 Heine Lytsen - Steen Thomsen

5 Vivi Larsen - Henrik Friis

6 Ulla Vinkel - Jan Tuxen

7 Lise Taylor - Birthe Lind

8 Lise Ebsen - Margit Ambroos

Blå - række (par over middel:

1 Per Ekenes - Finn Christensen

2 Ulla & Poul Balslev Jørgensen

3 Helga Gad - Niels-J. Eskildsen

4 Muddi Madsen & Otto Madsen

5 Jørgen Andersen - Konrad Bigand

6 Anette & Jørn Dahlstrøm

7 Ulla & Ruddy Phillipsen

8 Peter & Børge Lysholt

8 Ch. Pallesen - Joel Hermansen

Foruden dette heat var Hornbæk også repræsenteret

i et heat, der afvikledes i Lyngby Storcenter

3 torsdage. Dette heat regnes for at være det

stærkeste.

Resultatet blev:

1 F. Paaskesen-St. Jacobsen 225

2 Niels Danhøj - T. Schønfeldt 149

3 Klaus Baltersen - F. Beildorff 119

I disse 4 heats fandt man frem til 36 par, der

skulle kæmpe om Nordsjællandsmesterskabet.

Dette blev afviklet i weekenden den 27.-28. nov.

Resultatet blev:

1 Per Bredlund - Jens Juul-Berg

2 Jytte Kjems - Greta Moltsen

3 Henrik Kruse - Henrik Christiansen

6 Fr. Paaskesen - Steen Jacobsen

14 Jørgen Andersen- Konrad Bigand

De to Hornbæk-par deltager i Sjællandsfinalen

8.-9. jan. i Slagelse.


Formand

Henrik Paulsen

4970 0825

Hornbækgårdsvej 37

3100 Hornbæk

Kasserer

Per Thordahl

4926 2260

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

Sekretær / PR

Birgit de Lausnay

4970 0196

Sauntevej 52

Kølbåde

John Gunn

4970 4559

Willemoesvej 3A

Motorbåde

Hans-Erik Nørgaard

4970 1742

Toftemosevej 10A

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

4970 0969

Joller

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

Klubhus / materiel

Freddie Petersen

4970 2268

Hornbæk Bådeklub

4970 2398

Havnevej 30

Kantine - klubhus

udlejning,

nøgleudlevering.&

afregning

Tove Prahl

4971 9015

Horneby Fælledvej 10

3100 Hornbæk

HO R NBÆK BÆK BÅD BÅDEKLU BÅD KLU KLUB KLU

FREDAG DEN 3. DECEMBER 1999 KL. 19.30

afholdtes ordinær generalforsamling

i Hornbæk Bådeklub.

Næstformand Michael Kørner aflagde formandens beretning i

stedet for Kristian Dalsgaard, der p.t. bor i en 32 fods sejlbåd i

Trinidad. Et lille resumé af beretningen følger:

Ved standerhejsningen den 1. maj blev 2 nyindkøbte joller samt

flere privatejede joller/optimister døbt. Derefter demonstrerede

Hornbæk Brandvæsen, hvordan man slukker en brand om bord

på en båd ved hjælp af forskellige brandslukningsmetoder.

Angående Bådmagasinet, som alle klubbens medlemmer indtil

dato har fået tilsendt gratis, vil de 12 årlige numre fremover

ligge fremme i Klublokalet til fri afbenyttelse, men vil ikke blive

udsendt, da det er blevet for dyrt.

En stor tak til sponsorerne for de fine bidrag i løbet af året:

Nybolig v/Peter Leander, DenDanske Bank, Havneforeningen,

Fiskehuset v/Kalle Schneider og Stage Nielsen.

Desuden tak til Peter Leander for den længe savnede kopimaskine,

der nu står i underetagen.

Der har været for få indlæg i Hornbæk Idrætsforenings

informationsblad i det forløbne år. Da klubbladet skal husstandsomdeles

i år 2000, bør der gøres en ekstra indsats for at indsætte

flere spændende artikler.

HBK har planer om at komme på Internettet med en hjemmeside

i år 2000.

TV Lorry har haft et flot 6 minutters indslag om Mini-Tolverne.

HBK har afholdt vellykkede DM-stævner for Finn Joller og 505

joller.

Havnefesten var en stor succes. Hermed en stor tak til

ungdomssejlerne, der deltog talstærkt i arrangementet.

Som noget nyt i år 2000 vil man på vegne af Lokal Samvirke

afholde en temadag – den 27. maj - som kommer til at hedde

noget i retning af ”Velkommen til Byen”. Den er tænkt som en

dag, hvor alle foreningerne kan møde op og fortælle, hvad de

laver i deres klub og om generelle ting i byen. Arrangementet er

baseret meget på tilflyttere. Der regnes med 20 procent udskiftning

om året.

Krebsepokalen, der gives til en person, der har udrettet noget

specielt for klubben, uddeltes i år til Henrik Paulsen (Hønse) for

hans store arbejde som optimistjolleleder og bestyrelsesmedlem

samt træner og baneleder.

Warnøe-pokalen, der gives til den båd, der har repræsenteret

Hornbæk Bådeklubs stander meget udadtil i løbet af sæsonen, er

i år uddelt til Peter Leander fra motorbådsafdelingen. Peter

Leander har ligeledes velvilligt stillet sin båd til rådighed, når

der manglede følgebåde til diverse sejladser.

Fonden Hornbæk Havn takkes for det gode samarbejde.

Hvordan kan man lave en så positiv be-retning, ville nogle nok

8


sige? – Det er fordi, der er så mange, der

bakker hinanden op og altid er villige til at

give et nap med at få det bedste ud af

Hornbæk Bådeklub. Det skal I alle sammen

have tak for.

Med håbet om at Hornbæk Bådeklub kommer

godt ind i et nyt århundrede, vil jeg

ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Herefter aflagde Peter Byskov beretning

for kølbådsafdelingen f/Hakon Fjeldberg

Peter Byskov tilføjede, at der i havde været

lidt problemer med udregningerne af kapsejladsresultaterne

i EDB-programmet, men

han håbede på, at der kommer et bedre

program til næste sæson.

Jan Friis rettede en tak for det store arbejde,

der udvistes fra dommernes side.

Michael Kørner aflagde beretning for

jolleafdelingen Henning Andersen aflagde

beretning for optimistjolleafdelingen Peter

Byskov aflagde beretning for motorbådsafdelingen

f/Hans-Erik Nørgaard Peter

(Radio) Nielsen opfordrede til, at også sejlbådene

fremover deltager i turen til Helsingborg

Havn med udflugt til Frederiksdal,

idet det er et spændende og succesfuldt

arrangement.

Per Thordal forelagde og kommenterede

årsregnskabet 1998/99.

Kantinedriften har givet et fint overskud,

og i den forbindelse rettedes en stor tak til

Tove og Herbert for god arbejdsindsats.

Tove og Herbert har nu ytret ønske om at

blive aflastet i kantinearbejdet.

49 75 03 10

22 50 45 40

9

Skolebåden Magda – Elevindtægten har

været mindre i år. Indsatsen bør skærpes

for at få flere elever med.

K Kontingentet er fortsat uændret: kr.

500,oo, ægtefælle kr. 225,oo og juniorer kr.

150,oo

Som formand for HBK valgtes Henrik

Paulsen i stedet for Kristian Dalsgaard, der

ikke ønskede genvalg.

Som sekretær for HBK valgtes Birgit de

Lausnay i stedet for Alice Byskov, der ikke

ønskede genvalg.

John Gunn blev valgt til kølbådsafdelingen

Michael Kørner blev valgt til jolleafdelingen

Jens Pedersen blev valgt til optimistafdelingen

Hans Erik Nørgaard blev valgt

til motorbådsafdelingen.

Til suppleanter valgtes Peter Nielsen (Peter

Radio) og Steen Hoffmann

Generalforsamlingen valgte Palle Svendsen

til revisor og Jørgen Haagen Nielsen til

revisorsuppleant.

Miljøkrav. Der forespurgtes om miljøkrav

til bundmaling o.s.v. – Først i år 2002 bliver

der lovgivning om en miljøstation på

havnen. Kirsten Warnøe er valgt som

kredsmiljøkonsulent for Sundkredsen og

kunne fortælle om de fremtidige krav.

Havnefonden skal lave et grønt regnskab

for havnen. For at få blåt flag, skal en

masse forhold være afklaret. Blåt flag og DS

er 2 forskellige kriterier. Det ville være en

god vinteraktivitet at gøre rede for de

fremtidige krav.


Speedbådskørekort - Hans Erik Nørgaard

vil gøre rede for reglerne herfor i et kommende

nummer af klubbladet - Til næste

år arrangeres et kursus i duelighedsbevis.

Forslag om internet-e-mail mulighed i

klubben for medlemmer og gæster.

Det stilledes forslag om internetforbindelse

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

AN

• Badeværelser

Kontor tlf. 4970 0892

Mobil tlf. 2013 0892

Støberens Vænge 19 A, 3100 Hornbæk

10

i klubben, evt. sammen med havnefogden

og havnekontoret. Spørgsmålet tages op på

minibrugermøde i januar måned. Havnen

har i forvejen en hjemmeside med dybdeangivelser

o.s.v.

I havnekontoret er ofte indbrud, og der kan

derfor ikke henstilles EDB-anlæg o.s.v.

AN ANNO AN NC ER

49 49 7 770

7 0 0 009

0 9 8 884

8


D D O O M M M M E E R R & & F F Ø Ø L L G G E E B B Å Å D

D

Hornbæk Bådeklub har besluttet sig for at

anskaffe en dommer- og følgebåd.

Kravene er sødygtighed under alle vejrforhold,

hurtighed, den bedst mulige sikkerhed

for skib og mandskab og indrettet til

hjælp for både joller og sejlbåde samt

handicapsejlads. Dertil et krav om et minimum

af fremtidig vedligeholdelse af båden

for en klub, der baserer sig på frivillig ulønnet

arbejdskraft.

Da markedet er uden bådtyper i overkommelig

prisklasse til et sådant brug, samarbejder

Hornbæk Bådeklub med det anerkendte

skibskonstruktørfirma XXXX om at

designe en helt ny følgebåd.

Lods- og redningsbåde bygges nu alle i

aluminium og det er også blevet vort valg

og med følgende krav og egenskaber:

Sikkerhed/redning

- synkefri, lukkede opdriftstanke

- selvlænsende dæk

- lukket styrehus til sejlads i alt slags vejr

- udvendig styremulighed med uhindret

udsigt hele vejen rundt

- 1 m høj ræling/fribord med rækværk

hele arbejdspladsen rundt

- sikkerhedsafskærmet skrue

- bjærgningsplatform agter m/stige

- slæbekrog

- fast installeret VHF-radio og navigationsudstyr

- Båden bygges CE-mærket (EU-sikkerhedskrav)

11

Dommerbåd/bøjebåd

- let betjening af flagsignaler fra stager

- let betjening af lydsignaler og indretning

for tidtagning

- hydraulisk spil til udlægning/bjærgning

af kapsejladsgrej og brug af bådens eget

anker

- støttesejl agter for holde stævnen i vindøjet

og modvirke rulning

- toilet, til særlig lettelse for kvindelige

sejlere

- store vinduer i styrehus for udsyn

Handicapindrettet

- lossebom til løft af handicappede sejlere

(Mini 12-meter)

- mulighed for køretole om bord

Specifikationer

- Længde overalt 9,05 m - incl. bjærgningsplatform

- Længde - skrog 8,60 m

- Bredde 3,20 m

- dybgang 1,00 m

- motor 100 HK diesel - ca. 16

knob / alternativt 130 HK - ca. 23 knob


Klubben har bestemt sig for at anskaffe sig

en dommer og følgebåd, hvorpå adskillige

medlemmer nu gennem 2 år har været over

det meste af Danmark rundt for at opsøge

noget egnet og brugbart. Ja, man har sågar

været i Stockholm i det ærinde.

Det er næsten umuligt, når man ønsker sig

noget holdbart og lidet vedligeholdelses

krævende og at prisen ikke må løbe helt

løbsk.

Det blev derfor taget i overvejelse om det

ikke var muligt at få bygget en båd der

opfylder behovet.

Det synes vi er lykkedes og vi vil derfor

gerne præsentere båden dels med en

tegning og dels en beskrivelse.

Opgaven har nu været at forsøge at søge så

meget sponsor støtte som muligt og dertil

er der nedsat en gruppe på 4 personer, som

meget gerne vil høre fra medlemmer eller

andre læsere af klubbladet om ideer og

Ny dommer og følgebåd!

12

forslag eller måske endda konkrete emner.

Vor målsætning om sponsor støttens

størrelse er høj og vi satser på udenbys

sponsorer med power i.

Send ideer eller forslag til en eller flere af os

i sponsor gruppen som er:

Palle Svendsen , Lochersvej 20,

3100 Hornbæk, 49 70 00 20,

klithuset@post.tele.dk

Michael Fritzen, Willemoesvej 13,

3100 Hornbæk , 49 70 02 68

Elisabeth Kilian, Hornebyvej 14,

3100 Hornbæk, 49 70 34 06

Peter Byskov, Ndr. Strandvej 337,

3100 Hornbæk, 49 70 20 06,

byskov@get2net.dk


Kølbådsmøde

Efter indkaldelse i klubnyt og forskellige

advarsler og påmindelser fra John Gunn

mødtes vi i klubhuset tirsdag den 23.

November 1999 og der kom:

Jens Madsen, Thorkil Ratzlaff, Erling

Gotsæd-Petersen, John og Kirsten Gunn,

Kirsten Warnøe, Poul Petersen, Peter

Byskov, Leif Christensen og Palle Sederberg

– alle i fineste humør.

Målerbrev

Efter de mødenes opfattelse må vi nu se at

få de sidste både med på at få gyldigt

målerbrev på plads. Der var tillige enighed

om at det burde løses ved en fælles indsats

og med færrest mulige omkostninger. Det

aftaltes, at Jens Madsen tager kontakt til en

autoriseret måler og får fuldt klarlagt

proceduren dels for de der kun mangler

måling af sejl og dels de der måske tillige

mangler måling af skroget. Herefter skal

oplægget sættes i klubbladet og de sidste

syndige bådejere må herefter krybe til

korset og få meldt sig under fanerne. I

oplægget kommer til at indgå oplysning

om omkostninger til måling af sejl, måling

af båden og udgiften til DS. Der skal

herefter afsættes et nøjagtigt tidspunkt for

målingernes gennemførelse, formentlig

medio – ultimo maj 2000.

Kapsejladsadministration

Peter oplyste at DSprogrammet stadig

giver mange problemer – i år særligt at

programmet kun kunne tage 15 aftensejladser

til klubmesterskabet. Vi håber alle

13

at det må lykkes sejlunionen at få et nyt

program op at stå. Thorkil ønsker at der

sejles efter DH98 og ikke blot ”C3”, hvori

kun vindens hastighed indgår, men ikke

banens længde. Med en ny følgebåd til den

kommende sæson giver satellit navigation

forhåbentlig nye muligheder for nøjagtig

opgørelse af banelængden. Så gives der

nok også mulighed for at lade ”ingen

spiler” indgå i måletallet.

Sejldatoer 2000

Aftensejladser afvikles til næste år på

tirsdag aftener – du læste rigtigt.

Start kl. 18:40

Forårssæsonen : start 9/5 til 27/6 2000

Efterårsæsonen : start 8/8 til 26/9 2000

Og herefter:

Lørdagssejladser: 30/9 og 7/10 - kl. 10:00 -

Kølbådsfest 7/10 kl. 19:00

Hornbæksejladsen : 18/6 2000 kl. 10:00 -

søndag

Brændevinssejlads : 1/6 2000 kl. 10:00 –

Kr. Himmelfartsdag

Snapsesejlads : 9/9 2000 kl. 10:00 -

lørdag

Nyt Kølbådsudvalg

John Gunn – formand – bistået af fru

Kirsten Gunn

Jens Madsen, Steen Hoffmann, Kirsten

Warnøe, Peter Byskov

Referent: Peter Byskov


Postadresse

Hornbæk IF

Postbox 48

3100 Hornbæk

fax: 49708830

e-mail:

peter.clausen@tipsblad.dk

Formand

Steen Poulsen

49704399

20614210

Kasserer

Betina Porsgaard

49701178

49704505

Ungdomsformand

Kim Porsgaard

49701178

39176585

Seniorformand

og sekretær

Peter Clausen

49703383

49709880 – 209

Dameformand

Bjørn Hoffmann

26242946

Sponsorer og reklame

Lars Vindahl Andersen

49701205

40881205

FO DB O LD

LD

Generalforsamling

Generalforsamling

søndag søndag 30. 30. januar

januar

Den ordinære generalforsamling holdes

søndag 30. januar kl. 10.00 i klubhuset.

Træningsstart 29. januar

Træningen for seniorspillerne starter lørdag 29. januar. Der trænes

fortsat på tirsdage og torsdage, enten på græs i Hornbæk eller på grus

ved Nordkysthallen, alt afhængigt af vejret. Der er endvidere arrangeret

en lang række træningskampe mod stærke modstandere - for både

første- og andethold. Turneringsstarten er lørdag 8.april.

Se billeder på hjemmesiden

Der er god grund til at checke vores hjemmeside en gang imellem. I

øjeblikket kan man bl.a. se en række billeder fra nogle af årets arrangementer.

Endvidere lægges der løbende diverse nyheder ind.

Målkortvindere

I forbindelse med lørdagens Five á Side arrangement udtrak fodboldafdelingen

i Hornbæk IF de tre hovedgevinster på sæsonens målkort.

Førstepræmien på 1.000 kr. blev vundet af Vagn Philipsen, Solvej 22.

Andenpræmien på 750 kr. gik til Elle Svendsen, Maltavænget 5, og

endelig var der 500 kr. til Ninna Juellund-Sørensen, Toftemosevej 7 A.

Det vindende hold ved Five á Side kampene havde i øvrigt følgende

sammensætning: Jakob Frederiksen, Gunnar Faxe, Morten

Westergaard, Bent Sørensen og Martin Bubandt.

Syv nye modstandere til førsteholdet

SBU har foretaget inddeling af næste sæsons fodboldrækker. For

førsteholdets vedkommende betyder det hele syv nye modstandere i

serie 2, pulje 1.

De syv der forsvinder fra rækken er: Hørsholm og Lundtofte, begge

forfremmet til serie 1. Nivå/Kokkedal, Brødeskov, Hellebæk og FIF

Hillerød, alle fire rykket ned i serie 3 samt Lyngby, der i næste sæson er

placeret i pulje 2.

Kokken & Kamelen

Catering

Skal De holde fest?

Ring efter vores selskabsfolder

49 75 95 05

14


Her følger en kort gennemgang af Hornbæks 11 modstandere:

Birkerød 2 (O): Andethold som sidste sæson vandt serie 3, pulje 3 suverænt med 49 point.

Brede 1 (N): Førstehold som i sidste sæson manglede et enkelt point i at klare frisag i serie 1.

Espergærde 1: Førstehold som sluttede lige under Hornbæk i 1999.

Frederiksværk 1: Førstehold som sluttede på tredjepladsen i 1999.

Holdet tabte dog i kampen om ekstra oprykning.

Gilleleje 1 (O): Førstehold som rykkede op fra andenpladsen i serie 3.

Hillerød GI 2 (O): Andethold som sidste sæson vandt serie 3, pulje 1 suverænt med 48 point.

Ledøje Smørum 1: Førstehold som i sidste sæson sluttede på fjerdepladsen i “nabopuljen”, pulje 2.

Lynge Uggeløse 1 (O): Førstehold som i sidste sæson vandt serie 3, pulje 2 suverænt med 49 point.

Slagslunde Ganløse 1: Førstehold som sluttede lige over Hornbæk i 1999.

Snekkersten 1 (O): Førstehold som rykkede op via oprykningskampe for treerne i serie 3.

Taarbæk 1: Førstehold som sluttede på fjerdepladsen i 1999.

Andetholdet er som bekendt rykket op i serie 4, og de er placeret i pulje 2, der består af følgende hold:

Alsønderup 1, Annisse 1, CIA 1, Græsted 2, Hillerød GI 4, Hornbæk 2, Humlebæk 2, Kongevænget 1,

Melby/Liseleje 2, Nødebo 1, Skævinge 2 og Vejby/Tisvilde 1. Efter klubnavnet an angivet holdets

placering i klubben.

Tredjeholdet spiller fortsat i serie 5 og er placeret i pulje 1 med følgende sammensætning:

Borsholm 1, Dionysos 1, Espergærde 2, FKF 96 1, Hellebæk 2, Helsingør FC 2, Hornbæk 3, Kvistgård 3,

Nivå/Kokkedal 3, Snekkersten 3, Tikøb 2 og Vapnagård 2. Efter klubnavnet an angivet holdets

placering i klubben.

Turneringsplanen for Hornbæks tre seniorhold er først klar i slutningen af januar. Puljeinddeling og

turneringsplan for vores øvrige hold kommer først senere på foråret.

Årets fodboldbilled

Året 1999 er ved at tage sin ende, masser af kampe er spillet og en masse billeder er blevet skudt.

Nedenstående billed er valgt som årets billed i fodboldafdelingen, billedet er taget i sommers da Hornbæks 1. hold

mødte Hibernian i en opvisningskamp.

Se andre pletskud fra årets fodboldsæson på www.3100.dk

(Fotos: Martin Bubandt Jensen)

15


Ungdomsafslutning

Ungdomsafslutning

Lørdag den 13. november lagde Hornbækhallen og de omkringliggende baner traditionen

tro gulv og græs til til den årlige fodboldafslutning for ungdommen.

Ikke mindre end 125 spillere og søskende samt 65 forældre havde meldt deres ankomst,

hvilket var rekord. Et usædvanligt flot fremmøde, ikke mindst set i lyset af, at vi i år ikke

har haft noget ynglingehold, samt at vi - tvunget af omstændighederne - måtte trække vort

juniorhold efter forårets kampe.

Sædvanen tro var afslutningen bygget op omkring en lille fodboldturnering eller snare tre

turneringer, idet drenge og lilleput afviklede deres egen udendørs turnering på vinterbanen

medens de øvrige drenge og piger blev opdelt i to grupper som afviklede hver deres

lille turnering i hallen.

Heldigvis var vejret nogenlunde med os og udendørsturneringen kunne afvikles uden de

store gener. Men det var trods alt nogle møgbeskidte drenge, der vendte tilbage til

omklædningsrummene så der skulle bruges en del vand for at skrubbe tæerne rene, men

var det nu også nødvendigt at vaske både vægge og lofter samt sidemandens tøj. (Vær I

glade for at Stig ikke så det !!!)

Sæsonen 1999 var forhåbentligt startskudet til pigefodbold i Hornbæk. Der har gennem en

årrække været optræk til pigefodbold, men det har primært være ”damerne” der har vist

interesse for den lille runde. Det var derfor også første gang at pigerne deltog i

”afslutningsfesten” og det stod hurtigt klart for alle, at pigerne ikke bare var kommet for

at se på, men var kommet for at give drengene kamp til stregen.

Uanset alder og køn blev der gået til stålet, og alle skal have stor ros for en række spændende

og meget underholdende kampe.

Turneringerne er i sig selv et højdepunkt for spillerne, men den efterfølgende kåring at

årets spiller er for mange af deltagerne det højdepunkt de havde ventet på hele dagen. De

125 spillere stod da også som forstenede medens trænerne for hvert hold en efter en

redegjorde for, hvorfor han havde valgt netop den spiller han havde.

I fuld overensstemmelse med klubbens ånd, blev der ved valget af årets spillere lagt stor

vægt på deres kammeratlige og sociale egenskaber samt selvfølgelig deres træningsflid.

En efter en måtte følgende spillere frem og modtage pokalen som er det endelige bevis for

titlen som ”Årets spiller 1999”:

Drenge .......................................... Jannik Deboiz

Lilleput ......................................... Christopher Christophersen

Miniput (Æ) ................................. Jonas Warburg

Miniput (Y) .................................. BenjaminJacobsen

Miniputpiger ............................... Caroline Christophersen

Mikroput ...................................... Jannik Kristensen

Det skal fra bestyrelsens side lyde et stort TILLYKKE til samtlige årets spillere.

I samråd med Anne Marsengo var det blevet besluttet ikke at uddele prisen til ”årets

pode”.

Som afslutning på en spændende dag var der pølser og sodavand til spillerne og deres

søskende.

Der skal her lyde et stort tak til de to pølsemænd Stig og Joe, som var så venlige at holde

kiosken åben hele dagen.

Jeg vil her benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til samtlige trænere for vel

udført arbejde gennem hele sæsonen. Vi har i dag en trænerstab, der på alle måder er

utroligt arrangeret i deres arbejde og som sammen med spillerne har været i stand til at

opnå en række utroligt flotte resultater i sæsonen der er gået og som lover godt for årerne

der kommer.

16


Desværre er Karsten Kaltoft og Steen Jørgensen nødsaget til at stoppe som trænere med

udgangen af dette årtusinde. Karsten kan af arbejdsmæssige årsager ikke længere finde

den fornødne tid, medens Steen ønsker at stoppe, da han er indstillet til ny ungdomsformand.

Endnu en gang skal der lyde et stort tillykke til Steen Nilsson, som ved seniorafslutningen,

blev valgt til ”årets leder 1999”.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle spillere, forældre, trænere og ledere en

Glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen

Kim Porsgaard

Foreløbigt oreløbigt program

program

træningskampe træningskampe foråret foråret 2000

2000

Dato Tidspunkt Hjemme Ude

Lør. 12/2 15.00 Hornbæk 1 Værløse 1

Serie 1

Lør. 19/2 14.00 Hornbæk 1 Kløvermarken

Serie 2

15.45 Hornbæk 2 Kløvermarken 2

Serie 3

Tir. 22/2 19.00 Hornbæk 1 Stenløse

Serie 2

Lør. 26/2 14.00 Skævinge 1 Hornbæk 1

Serie 1

16.00 Skævinge 2 Hornbæk 2

Serie 4

Lør. 4/3 15.00 Hornbæk 1 Tune 1 Sjællandserien.

Tir. 7/3 19.00 Hornbæk 1 Græsted 1

serie 1

19.00 Græsted 2 Hornbæk 2

Lør. 11/3 14.00 Hornbæk 1 Victoria 1

Kbh. serien

16.00 Hornbæk 2 Victoria

Serie 3

Lør. 18/3 14.00 Hornbæk 1 Herstedøster 1 Serie 1

15.45 Hornbæk 2 Herstedøster 2

Serie 3

Tir. 21/3 19.00 Hornbæk 1 B 93

Serie 1

Lør. 25/3 14.00 Hornbæk 1 Hørsholm 1

Serie 1

16.00 Hornbæk 2 Hørsholm 2

serie 3

Lør. 1/4 Hornbæk 1 Hundested 1

17


18

Disse 6 fodboldspillere fra Hornbæk, kan

med god grund holde deres pokal mod

skyerne, de blev nemlig kåret som årets

ungdomsspillere. Deres navne er: Caroline

Christophersen, Jannik Dobusz,

Christopher Christophersen, Jonas

Warburg, Benjamin Jacobsen, Jannik

Kristensen. (Foto: Martin Bubandt Jensen)


Formand

Stig Petersen

4970 2064

Drejervej 15

3100 Hornbæk

Mobil: 4025 5864

Arb: 4970 2791

Kasserer

Gitte Pedersen

4970 1590

Hornebyvej 40

Arb: 4576 6810

Sekretær

Steen Nilsson

4970 1709

Løvvænget 29 B

Mobil: 2234 2529

Arb: 2928 3713

Best. Medlem

Lars Fisker

4970 2629

V. Stejlebakke 26

Arb: 3953 6029

Steen Jørgensen

4970 4645

Hornebyvej 38 B

Arb: 4450 2221

Mobil: 2140 0018

Poul Wolter

4970 3280

Toftemosevej 38 B

Marianne Rasmussen

4970 0143

Hornebyvej 64

Arb:4970 2538

John Larsen

4970 3591

Plantagevej 17 B

Arb: 4970 4505

FODBOLDENs FODBOLDENs VENNER

VENNER

Indendørs Kræmmermarked.

Den 6. og 7. november afholdt Fodboldens Venner for anden

gang kræmmermarked i Hornbæk hallen. 48 kræmmere fyldte

næsten hallen med boder, og der blev solgt både nyt og gammelt.

Kræmmere helt fra Sydsjælland var mødt frem, men også

mange lokale havde meldt sig, og fik deres debut som kræmmere.

Publikums mæssigt var markedet også en succes, idet vi

gætter på, at ca. 3000 gæster besøgte hallen denne week-end.

Overskuddet blev på ca. kr. 16.000 – en fordobling i forhold til

sidste år, så vi har allerede booket hallen til næste år, hvor vi

også afholder arrangementet i starten af november. Tak til alle

frivillige hjælpere og til Brdr. Møller og PUK som stod for de

underholdende indslag.

Tombola.

Igen i år er Fodboldens Venner at finde på Bytorvet, hvor vi har

vores sædvanlige Juletombola. Det sker den 18. og 19. december.

Handelsstandsforeningen støtter med gaver, og vi serverer gløgg

og æbleskiver både lørdag og søndag. Søndag middag kommer

de lokale julemænd og deler risengrød ud. Så når I alligevel er i

byen og handler, så kom forbi vores bod, og få et dejligt varmt

glas gløgg med æbleskiver. Derved støtter I fodbolden i Hornbæk.

Fodboldens Venner ønsker alle medlemmer, frivillige hjælpere,

sponsorer og alle øvrige samarbejdspartnere en rigtig glædelig

jul og et godt nytår. Vi takker for den store indsats og støtte I har

ydet i det forløbne år, og håber på et lige så godt samarbejde i

det næste årtusinde.

Pbv Steen Nilsson

19


Freja og hendes storebror Lasse, var på jagt efter

den perfekte gave, da Fodboldens Venner afholdte

indendørs kræmmermarked i Hornbæk hallen.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)

20

Ved du om de har nogle Actionmænd her ?

sådan lød spørgsmålet til fotografen fra denne lille

fyr. Lad dette være en lille opfordring til næste års

kræmmere.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)


Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Formand&

klubbladsrepræsentant

Chritian Skands

4970 1227

Karetmagervej 19

3100 Hornbæk

E-mail

Gedden@dk2net.dk

(adm. & koordin.)

Kasserer

Flemming Nielsen

4825 3505

(ansvar økonomi)

Best. medlem

Jesper Nielsen

4975 0310

(ansvar klubhus)

Best. medlem

Henning Blom

Nielsen

4970 1501

Best. medlem

Jacob Thorman

4970 2824

Best. medlem

Thomas Ratzlaff

4970 1419

Best. medlem

Bjørn Andersen

4970 1395

GEDDEN

GEDDEN

KLUBMESTERSKABET ’99 og HORNBÆK OPEN

Så fik vi afsluttet årets klubmesterskab. Der var spænding til det

sidste, da det var muligt for flere at indhente Thomas selvom han

skulle fange en fisk til den sidste konkurrence Hornbæk Open.

Lad os afsløre med det samme at Thomas fangede ikke noget.

Morten som inden Hornbæk Open kun manglede 4 point i at

hente Thomas, prøvede ihærdigt, men……… med samme

resultat som Thomas. Nu var spørgsmålet om det lykkedes nogle

af de andre at slå den regerende klubmester Thomas.

Det udviklede sig til lidt af et drama, fordi Jesper fangede en

gedde på 2,95 kg. og hvis den holdt førstepladsen ville han være

ny klubmester, troede vi. Men nej, efter nærlæsning af reglerne,

viste det sig at selve Hornbæk Open konkurrencen blev vundet

af Jesper da der kun er præmier til gedder. I klubmesterskabet

gives der point for både gedde, aborre og sandart til den pågældende

konkurrence. Henning fangede en aborre på 0,9 kg. og

den tæller mere end en gedde på 2,95 kg. dermed blev Henning

ny klubmester mens Jesper vandt Hornbæk Open. Nu kan det

være at Henning igen kan gå med oprejst pande i sit eget hjem,

da det jo nok har pint ham lidt at Jeanett tidligere har haft æren

af at blive klubmester.

Iøvrigt blev Jacob Thorman nr. 2 til Hornbæk Open med en

gedde på 2,5 kg. Kasper Borg indtog 3.pladsen med en gedde på

2,2 kg. (det er de juniorer der trænger sig på igen)

Et stort tillykke til dem alle.

Og undskyld til Jesper fordi han fejlagtigt blev udråbt til klubmester

uden at være det.

Den endelige stilling i klubmesterskabet 1999

1. Maj

25 point Jesper Nielsen Gedde på 3,65 kg.

15 point Flemming Jørgensen Gedde på 2,85 kg.

10 point Jacob Thorman Gedde på 2,70 kg.

8 point Henning Blom Gedde på 2,70 kg.

Kystkonkurrencen

25 point Thomas Ratzlaff For 7 hornfisk á 0,3 kg. +

4 á 0,35 + 1 á 0,45 kg og 1

á 0,5 kg.

15 point Morten Skands For 1 hornfisk på 0,3 kg.

Ål & Sandart Open

25 point Christian Westring For Sandart på 3,95 kg.

15 point Morten Kaltoft For Sandart på 2,90 kg.

10 point Henning Blom For Ål på 0,75 kg. og 0,25

kg.

8 point Morten Skands For Ål på 0,60 kg.

6 point Christian Skands For Ål på 0,50 kg. og Ål

på 0,20 kg

4 point Rasmus Christensen For Ål på 0,55 kg.

2 point Jacob Thorman For Ål på 0,25 kg. – 0,25

kg. og 0,20 kg.

21


Medekonkurrence

25 point Thomas Ratzlaff For 11,1 kg. medefisk

15 point Christian Westring For 9,7 kg. medefisk

10 point Jacob Thorman For 8,85 kg. medefisk

8 point Morten Skands For 4,0 kg. medefisk

6 point Henning Blom For 3,25 kg. medefisk

4 point Jesper Nielsen For 3,0 kg. medefisk

2 point Charlotte Jensen For 2,6 kg. medefisk

1 point Christian Skands For 1,6 kg. medefisk

Put & Take Tur

25 point Anders Kert Jensen For P&T Ørred (laks) på 4,95 kg.

15 point Morten Skands For P&T Ørreder på 2,4 kg 1,55 kg. 1,15 kg. 1,2 kg.

1,05 kg.

10 point Henning Blom For P&T Ørreder på 1,25 kg. og 0,7 kg.

Hornbæk Open

25 point Henning Blom For Aborre på 0,9 kg.

15 point Jesper Nielsen For Gedde på 2,95 kg.

10 point Jacob Thorman For Gedde på 2,5 kg.

Samlet stilling

1. Henning Blom 59 point

2. Thomas Ratzlaff 50 point

3. Morten Skands 46 point

4. Jesper Nielsen 44 point

5. Christian Westring 40 point

6. Jacob Thorman 32 point

7. Anders Kert Jensen 25 point

8. Morten Kaltoft 15 point

9. Flemming Jørgensen 15 point

10. Christian Skands 7 point

11. Rasmus Christensen 4 point

12. Charlotte Jensen 2 point

Her er så billedet af de to “møgunger” der fuldstændigt berøvede alle

andre deres selvtillid til P&T konkurrencen.

22


HO R NBÆK BÆK L LLYSTF

L TF TFIS TF KE KER KE FO R ENING G „G „GEDDEN“ „G N“

M M e e d d d d e e l l e e l l s s e

e

indkaldelse indkaldelse til til 1 117.

1 . ordinære

ordinære

G ENERALF RALF RALFO RALF R SAM AM AMLI AM LI LING LI G I I „G „GEDDEN“ „G N“

Fredag redag den den 4. 4. februar februar februar 2000 2000 2000 kl. kl. 1 119.00

1 9.00

Klubhuset Klubhuset Klubhuset P PPer

P er Bjørns Bjørnsvej Bjørns ej 20, 20, Hornbæk Hornbæk. Hornbæk

Under henvisning til lovenes § 4, indvarsles hermed den 17. ordinære

generalforsamling som ovenfor anført.

Jfr. § 4 fastsættes hermed dagsordenen:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab.

3.1 Vedtagelse af kontigentet størrelse

4) Valg af bestyrelse (På valg til bestyrelsen: Jacob, Thomas og

Jesper)

5) Valg af revisorer og 1. suppleant. (På valg Dorte Thorman og Erik

Helmer Nielsen og som suppleant Jens Frederiksen.)

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Evt.

Herunder kåring af 7. klubmester

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest den 31-12-99, jfr. lovenes § 6.

Efter generalforsamlingen vil foreningen „GEDDEN“ være vært med et par frikadeller

“ Gedde-frikadeller“. Øl og vand kan købes på stedet.

Medlemskab kan tegnes på stedet.

P.b.v.

Med venlig hilsen

Christian Skands

23


LO G O O K KKO

K NKU KU KUR KU R ENC E

Bestyrelsen syntes at vi trænger til et nyt logo. I den forbindelse har vi arrangeret en

logo konkurrence.

Så nu er det bare om at fatte om din kuglepen, blyant, computer, pensel, tusch eller

hvad ved jeg. Alle forslag er velkommen. Husk at læse konkurrencereglerne andetsteds.

Det bedste forslag bliver belønnet med et gavekort på 500,- kr. til Jan & Bo’s

Lystfiskershop Helsingør. God fornøjelse.

Konkurrenceregler :

1. Konkurrencen er åben for alle.

2. Der vil blive lagt vægt på at forslaget tager sig godt ud på både T-shirts og brev

papir m.m Ellers er alle former for tegninger, computeranimationer, malerier,

billeder m.m. deltagende på lige fod. Det må meget gerne være flerfarvet, men

skal kunne bruges i sort/hvid også.

3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest. 13-01-00 Vinderen vil

blive annonceret på generalforsamlingen fredag d. 4-2-2000

4. Dommerkomiteen vælger det bedste forslag som vil blive belønnet med at

gavekort på 500,- kr. til Jan & Bo’s Lystfiskershop Helsingør.

5. Dommerkomiteen består af udvalgte medlemmer af bestyrelsen som ikke deltager

i konkurrencen.

6. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at bruge alle indkomne forslag uden yderligere

vederlag, ligesom bestyrelsen forbeholder sig retten til at afvise alle forslag hvis

de ikke finder nogle egnede.

P.b.v

Formanden

24


Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

Sekretariatet er bemandet

mandag, onsdag og

torsdag kl. 14.00 - 17.00

fredag og lørdag

kl. 10.00 - 14.00,

tirsdag og søndag lukket.

Bestyrelse og

udvalgsformænd:

FORMAND

K.A.Søgaard

4913 1899

(Økonomiudvalg)

NÆSTFORMAND -

HON.SEKRETÆR

Niels E. Clausen

4970 1111

(Sponsorudvalg)

2161 8679

KASSERER

Alice Nielsen

4970 8268

BEST. MEDLEM

Flemming Vindahl Andersen

(Beg./ungd.udvalg)

4970 2648

BEST. MEDLEM

Klaus Hansen

4971 9127

(Match -og hcp.udvalg)

BEST. MEDLEM

Kirsten Søgaard

4913 1899

(Klubhusudvalget)

BEST. MEDLEM

Jørgen Jensen

4970 3058

(Baneudvalg)

4064 6688

BEST. MEDLEM

Peter Rasmussen

4970 0988

(PR-udvalg)

BEST. MEDLEM

Henning Andersen

4970 2474

(Klubblad+presse)

e-mail: klogha@post.tele.dk

HORNBÆK HORNBÆK GOLFKLUB

GOLFKLUB

Bestyrelsen i

Hornbæk Golfklub

+ revisor Jørgen

Haagen ønsker alle

en rigtig god jul og

et godt nytår.

Formanden har ordet.

Kære medlemmer !

Efter en lang og herlig eftersommer med masser af godt

golfspil for klubbens medlemmer og gæstespillene, kan vi se

tilbage på 1999 som et godt år for Dansk Golf i almindelighed

og for Hornbæk Golfklub i særdeleshed.

Golfen er i en fantastisk udvikling, der er nu over 100.000

aktive golfspillere i Danmark fordelt på 131 klubber under

DGU. Dansk Golf Union er nu vokset til det 6. største forbund

kun overgået af fodbold, gymnastik, håndbold, svømning og

cykling.

Jeg tør godt sige om golfsporten, som én af de berømte Marxbrødre

sagde, da han blev spurgt om sit syn på sex: ‘Jeg er

overbevist om, at det er kommet for at blive’.

Med tilbageblik på 1999, som jo nu er ved at rinde ud, kan vi

med glæde konstatere, at det har været et godt og fremgangsrigt

år for Hornbæk Golfklub.

Der har i sommerens løb været gode muligheder for at nyde

mange golfrunder, da vejret har været fint det meste af tiden,

ikke mindst i eftersommeren. Banen har været i perfekt stand,

vi sender en venlig tanke til vort greenkeeper-team, de har gjort

en solid indsats.

Der har været stor aktivitet på og omkring banen, alle klubmatcher

har stort set været overtegnet. Hornbæk Open og

klubmesterskaberne skal nævnes som succes-matcher, men alle

matcher blev afviklet på en fin måde af matchudvalget.

Onsdags, pige -og seniormatcherne har været rigtig godt

besøgt. Der har været mange fine arrangementer i klubhuset

med mad og drikke. Tak til husudvalget fordi I hygger om os.

Vi har et klubliv, som mange store etablerede golfklubber vil

misunde os, det skal vi bibeholde og udbygge. Et klubliv

skabes alene af medlemmerne, det kan ikke dikteres af bestyrelsen.

Vi har i 1999 fået rigtig mange nye medlemmer, som er i gang

med, eller har været igennem træningslektioner, diverse prøver

samt deltaget i kaninmatcher, som alt sam-men ender med

25


agmærket og titlen: handicapspiller. Jeg

håber alle nye har fundet sig godt til rette i

klubben og har glæde af at komme her.

Planlægningen for næste år er allerede i

fuld gang: der arbejdes på budgetter i de

forskellige udvalg, matchudvalget er ved at

lægge sidste hånd på matchkalenderen,

udvalget for det nye klubhus er i fuld gang

og baneudvalget arbejder på færdiggørelsen

af de sidste 9 huller. Disse kan forhåbentlig

tages i brug i juli/august. Vi kan jo

allerede nu nyde arealerne, som ligger tilsåede

lysegrønne og venter. Der er mange

der arbejder på disse og andre ting, som

skal give os en god golfstart i det nye årtusinde.

Jeg håber disse personer også får

tid til at spille lidt golf.

Golfregler og golfetikette:

Måske var det en god ide for os alle, at

bruge et par af de mørke vinteraftener til at

opfriske golreglerne og golfetiketten, så vi

står godt rustet til en ny sæson.

På en inspirerende golftur til Irland fandt

jeg i én af de veletablerede klubber en lille

folder om netop disse ting: ‘Golf Rules in

Brief’. Jeg ønsker at dele de sidste linier i

den korte introduktionstekst med Jer:

There are three important principles to

remember when playing golf:

‘Play the course as you find it.

Play the ball as it lies.

And if you can’t do either, do what’s fair’.

(To do what’s fair, you need to know the

rules.)

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig

jul, samt et festligt og lykkeligt nyt årtusinde.

K.A. Søgaard.

26

Nyt fra sekretariatet:

Husk at indtil omkring 1. april ‘00 er der

kun åbent i sekretariatet om onsdagen fra

13.00 til 17.00 og om lørdagen fra 10.00 til

14.00.

Når du har betalt dit kontingent for 2000,

kan du hente dit år 2000 oblat til bagmærket

i sekretariatets åbningstid.

Ungdomstræningslejr:

Mandag, tirsdag og onsdag i efterårsferien

var jeg mad-mor for alle juniorerne, som

var på træningslejr på vores egen bane. Det

blev tre dage med supergodt vejr, masser af

golfundervisning og højt humør både hos

juniorerne og deres træner Ulrik Marcher.

Hver dag kl. 12.00 satte 16 sultne og glade

drenge sig til madbordet sammen med

Ulrik. Snakken gik højlydt, mest om golf,

men også af og til om andre emner f. eks.

piger!

Om formiddagen blev der trænet på

putting-green og driving-range. Efter frokost

sammensatte Ulrik hold og sendte

juniorerne ud på banen i forskellige matcher.

Om mandagen i en foursome, om

tirsdagen i en hulspils-match, og om onsdagen

spillede man 9 eller 18 huller stableford.

De som havde unde hcp. 36 spillede

18 huller.

Onsdag eftermiddag var der så den store

præmieuddeling (sponseret af seniorklubben,

red.) Ulrik havde været i Shoppen hos

Steen og Lisbeth for at finde en masse gode

præmier frem til alle. På skift kom drengene

op for at vælge præmie. Den, som,

samlet for alle matcher, havde fået den

højeste score, måtte vælge først. Ulrik havde,

som en af præmierne, valgt en flot sort

paraply. Den var der bare ingen, der ville

have. Først da han gjorde opmærksom på,

at den var 200,- kr. værd, og kunne byttes

til noget andet i Shoppen, skyndte Sebastian

Bruun sig at vælge den. Paraplyer har

drenge åbenbart ikke brug for, eller også er

det noget, de mener, forældrene skal købe

til dem.

Allerede efter den første dag kom min søn

Rasmus hjem til sin far og ytrede, at hvis

det var meningen, at vi skulle ud at rejse

næste år i efterårsferien, så blev det uden

ham, for han ville på golf-træningslejr.

Jeg ved, at det ikke kun er Rasmus, der

syntes, at det var sjovt og lærerigt, at være

på træningslejr i efterårsferien. Det var en


god måde, at ryste juniorerne sammen på.

Og som Rasmus udtalte en dag, er det sjovere,

at spille golf sammen med nogen på

sin egen alder end med sin far og mor.

Jeg håber derfor, at der er planer om flere

sådanne arrangementer for juniorerne.

Hilsen Annette Daugaard Bentzen.

Nyt klubhus:

Når disse linier læses, skulle Helsingør

Kommune gerne have godkendt lokalplanen,

der giver os lov til at have klubhus i

den røde villa til højre for enden af vores

indkørsel.

Derfor er planerne om indretning af huset

langt fremme, og forhåbentlig kan vi tage

huset i brug omkring 1. april ‘00. Men det

kræver en stor indsats af både lønnet og

ulønnet arbejdskraft.

Derfor vil vi allerede nu bede de medlemmer,

der har lyst og evner til ulønnet, at

være med til: oprydning, nedrivning, bortkørsel

af nedrivningsmaterialer, maling,

evt. tapetsering, pålægning af gulvtæpper,

etablering af udendørs terrasse med fliser,

m.m., om at melde sig til Peter Rasmussen

(4970 0988) som er formand for det udvalg,

der står for etablering af klubhus i villaen.

Men vi må jo se i øjnene, at alt ikke kan

udføres på frivillig og gratis basis, så derfor

vil Peter også gerne kontaktes af håndværksmestre,

tæppehandlere, hårde hvidevarefolk,

brolæggere og andre blandt vore

medlemmer, som mener de kan levere ydelser

til klubhusbyggeriet.

Peter kender sikkert de fleste af jer i forvejen,

men der kan jo gemme sig flere leverandører

bag navnene i medlemslisten.

Men et er sikkert, når vi skal foretage indkøb

til klubben, bliver det først og fremmest

blandt vore sponsorer og medlemmer,

at indkøbene kommer til at foregå.

27

Matchresultater:

Årets sidste match var julematchen, som

startede d. 5. dec. kl. 9.00 med gun-start i et

roligt og stille vejr.(det var 2 dage efter

orkanen), men endte i et forrygende

snevejr, en rigtig julematch. Alle rækker

spillede 9-huller stableford. Resultatet blev:

A-rækken:

1. Michael Bentzen 22 p.

2. Peter Rasmussen 21 p.

3. Tony Minana 20 p.

4. Louis Jakobsen 20 p.

B-rækken:

1. Sven Rytter 27 p.

2. Rasmus Daugaard 24 p.

3. Alice Nielsen 23 p.

4. Ninna Nielsen 22 p.

C-rækken:

1. Niels Froberg 28 p.

2. Kim Krogshede 23 p.

3. Bob Lauritzen 21 p.

4. Inga Thomsen 16 p.

Velkommen til nye medlemmer (30.11.99):

Joachim Leedgaard, William Leedgaard,

Dennis Dresing, Jytte Dresing, Kim Krogshede,

Ole Kranker, Kalle Lagermann, E

Raymond Thorfelt-Schmidt, Henrik Jespersen,

Jesper Gøtrik Nielsen.

Tak:

Hornbæk Golfklub vil gerne, her i det sidste

klubblad i år, sige tak til Hornbæk

Idrætsforening, kommunen, amtet, entreprenør

og arkitekt på de nye 9 huller og

vore medarbejdere for et godt samarbejde i

1999, og til sidst, men absolut ikke mindst,

tak til alle vore sponsorer, uden hvis støtte,

vi aldrig var kommet så langt som vi er.

Glædelig jul og godt nytår til Jer alle.


Formand

Dorte Johansen

Klokkestøbervej 1

3100 Hornbæk

4970 1086

Kasserer/

klubbladsrepræsentant

Inge block

Spicavej 21

310 Hornbæk

4970 2923

Sekretær

Helle Andersen

Borsholmvænget 19

3100 Hornbæk

4970 1205

Best. Medlem

Nora Jensen

4970 2841

Best. Medlem

Karin Hvid

4970 2415

Best. Medlem

Sussi Outzen

4970 1967

GYMNASTIK

GYMNASTIK

Pragtfulde tøseture

Vi har nu lagt sommeren bag os og er nu for længst i gang med

vores dejlige gymnastik hos Lise.

I sommerens forløb have som sidste år haft nogle dejlige ture

med pæn tilslutning.

28. April begyndte vores udflugter. Vi lagde ud med Hammermøllen.

11 friske piger mødtes med cykler ved skovfogedhuset i

strålende solskinsvejr. Vi kørte en dejlig tur igennem skoven til

Hammermøllen, hvor vi mødtes med resten som kom med

toget. Vi var 18 i alt. Nogle gik tur omkring Kobberdammen,

resten omkring kirkegården og skovridderboligen. Derefter

spiste vi vores medbragte mad og kaffe. Farvel til dem der skulle

med toget og retur til Hornbæk på cykel.

2. Juni mødtes vi 12 på Hornbæk station med tog 959. Ved

Karinebæk og Saunte stod flere på og vi endte med at blive 18.

Vi skulle til Sofiero i Sverige. Vi tog Sundbussen til Helsingborg

og videre i bus. Sofiero er kendt for sine 10.000 rododendron

buske i et utal af farver. Fantastisk syn i denne blomstringstid.

Vi samledes ved Moder Sofia (græsskulptur), som desværre ikke

var der mere. Her i græsset spiste vi vores velfortjente medbragte

mad og drikke. En smuk tur gennem parken til forskellige

afsnit, bl.a. løvelabyrinten ( en skulptur saga for børn og

voksne). Gustav Adolf favorit tur, totempæl samt en meget

smuk udsigt mod den danske kyst, rislende kilder og små søer

med guldfisk og mange spændende planter, så der var meget at

opleve. Vi mødtes ved cafeteriet og nød en dejlig kop kaffe og

nogle en is på terrassen. Derefter retur til bussen og færgen. En

dejlig tur med smukt vejr var alle enige om.

30. juni kl. 10.30 på Hornbæk station. 14 friske piger startede på

cykel til Munkerup. Vejret dejligt og vi kørte af strandstien. Da

vi nåede frem, mødtes vi med Kren og Philip samt Lis, som var

med bus, vi var så i alt 17. Nogle gik ned til stranden ( Helle i

vandet), Gerda tog billeder af hele holdet. Her spiste v vores

mad og nød den fine udsigt til Kullen. Derefter en tur rundt i

strandparken, hvor der var masser af borde og bænke. Der var

16 HA med store gamle træer og snoede stier samt smuk udsigt.

Vi mødtes med de andre på museet, hvor vi s en udstilling

omhandlende nyere kirker fra 1994 hovedsageligt fra Jylland.

Kaffebord ude i parken, med masser af dejlige kager.

14. Juli kl. 11 mødtes 14 piger hos Gurli på Drejervej. Her fik vi

en dejlig hyldeblomst drik med et stænk vermouth (herligt).

Vejret var lidt skyet men dejligt. Gurli foreslog en tur til Engsøen

og efter en dejlig tur sluttede vi af på Gurlis overdækkede

terrasse med kaffe og en vidunderlig Guldkage med marengs.

11. august mødtes 6 piger på Hornbæk Station og ved Karinebæk

kom yderligere 6 på turen til Ven. Vi tog Sundbussen og på

turen tog nogle af os en Irish Coffe, så vi kom hurtigt i løftet

stemning. Videre med bus til Råå som er en yndig by med gamle

28


huse og flere steder toppede brosten. Kl.

11.30 sejlede vi til Ven, dejlig tur selvom det

vippede og blæste. Sejlturen tog en time, da

vi ankom var vi sultne og tørstige og valgte

at spise vores medbragte mad ved havnen.

Vi oplevede solformørkelsen, idet Helle

havde skaffet briller til formålet. Derefter

vandrede vi først af landevejen, hvor vi så

en mængde udlejningscykler. Vi fandt en

sidevej, som førte ind til et pottemagerværksted

med keramik ting. Vi så også på

vejen den gammel hembygdsgård

”Nämndemans-gården” fra 1700, men vi

gik kun ind på gårdspladsen.

Vi gik derefter langs kornmarker imod

Tycho Brahe museet, hvor vi på vejen

havde den smukkeste udsigt ved kyststrækningen.

Vi gik videre ad kærlighedsstien

igennem et yndigt lille skovområde til

Uraninenborg. En pludselig regnbyge og vi

fandt heldigvis pladser i Smedjegården,

hvor vi fik dejlig kaffe med kager. Derefter

solskin og vi så Stjerneborg, Tycho Brahes

underjordiske museum. På landvägen tilbage

til Bäckviken, kom vi forbi en gårdbutik

i landligt miljø med mange forskellige

mere eller mindre mærkelige ting.

Turen tilbage var lidt anstrengende, idet

der var kraftig bølgegang og af og til slog

bølgerne op over rælingen, så flere blev

våde. Turen havde været god og vejret

ligeså det meste af turen.

25. august var vi 10 friske piger der mødtes

ved Julius kl. 10.30. Solen skinnede, som

29

den plejer når vi skal på tur. Vi cyklede på

strandstien til Villingerød og videre til Tegners

Museum, hvor vi parkerede vores cykler.

Vi gik en dejlig tur i terrænet og oplevede

bl.a. de blomstrende lyngbakker et

fantastisk syn. Vi gik igennem den spændende

enebærskov, oplevede de gamle egeog

bøgetræer som er meget gamle og imponerende.

Godt sultne vendte vi tilbage til

traktørstedet, hvor vi spiste vores medbragte

mad, kaffe og æbletærte eller æbleskiver.

Vi takkede for en fin behandling og

derefter en lille tur i statueparken inden vi

hentede vores cykler og kørte gennem den

fugtige ådal til vi nåede sommerhus området.

Dejlig tur og alle var enige op perfekt

vejr. Det er nu slut på vores dejlige sommerture,

da vi nu starter på gymnastik

midt i september.

Vi er for længst i gang med den dejlige

gymnastik hos Lise, som vi alle er glade for.

Vi var nogle stykker som blev enige om, at

lave en lille tur i oktoberferien. Vi var 9,

som tog bussen til Espergærde og gik igennem

skoven til Flynderrupgårdmuseet,

hvor vi blev budt på nylavet æblemost. Det

er et egnsmuseum og rummer en del faste

udstillinger fra egnen. Der er således fin

fiskerisamling, der beskriver fiskeriet fra

kystens mange fiskelejer. Af andre permanente

udstillinger kan nævnes en skolestue

med inventar, en gammel købmandsbutik

fra Espergærde, mange af varemærkerne,

kan mange af os jo kende. Vi gig også gen-


nem det tilknyttede landbrug samt køkkenhave

og prydhave. Noble købte lidt græskar,

persille samt sølvbeder.

Spisehuset ”folkestuen” fungerer både som

et historisk køkken og som spisested for

museets gæster. Der serveres mad som man

fik det i nordsjællandske folkestuer i

1920´erne. Vi blev alle enige om varm kartoffelsalat

med frikadeller samt dejligt brød

og en øl eller vand.

Vi gik så rundt og så på særlige arrange-

Husk:

Husk:

Onsdag d. 15 dec. holder vi den voksne juleafslutning.

Hør nærmere på holdene, hvor tilmelding og betalling foregår. Pris 50 kr.

Juletræ!

Lige lidt om juletræet søndag d. 5 dec.

Det var glædeligt at så mange mødte op, 160 børn + forældre og bedsteforældre.

Vi i gym. afd syntes det var en god dag. Det var jo en ny ting at det foregik i

hallen, men det betød bl.a. at der var god plads til børnene

at røre sig på, de så også ud til at nyde det.

Fra bestyrelsen skal lyde en tak til de andre afd. for godt samarbejde.

Også en stor tak til de af vore medlemmer som hjalp med at lave juledekorationer

fredag, godteposer lørdag samt borddækning og andre praktiske ting søndag.

Til slut vil vi blot ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Vi holder ferie fra 16 dec til 4 Januar.

På godt gensyn

Inge.

30

menter i anledning af efterårsferien, såsom

udskære roer til lygter og maling af mel. Vi

så også børnene deltage i arbejdet med kartoffeloptagning.

Vi gik rundt 1 times tid og

vendte tilbage til folkestuen, hvor der var

dækket kaffebord. Der blev serveret kaffe

og hjemmebagt kage. En dejlig tur og vejret

var som sædvanlig med os, om end lidt

køligt nu.

Grethe


Formand

Helle Pedersen

4970 1786

Maltavænget 10

3100 Hornbæk

Næstformand/

klubbladsrepræsentant

Niels Lynge

Tlf. 2145 1980/3369 6300

Esbønderupvej 67

3230 Græsted

Kasserer

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

Best. medlem

Tommy Knudsen

4970 2868

Toftemosevej 2 C

Best. medlem

Majbritt Poulsen

4970 0006

Maltavænget 12

Best. suppleant

Agni Rademacher

4970 1048

Jupitervej 59

Best. suppleant

John Hansen

4970 9009

Bovænget 6

3140 Ålsgårde

HORNBÆK HORNBÆK SCENEN

SCENEN

På På afgrundens afgrundens rand rand ?

?

Vi står på randen af et nyt årtusinde, men her i Hornbæk

Scenens bestyrelse, føler vi ingen bestyrtelse, herregud 2.000 år,

er da ingen alder.

Bestyrelsen har på betryggende vis draget omsorg for, at

projektørerne også i det næste årtusinde, vil kunne stråle ned

over Hornbæk Scenens evigtunge skuespillere.

Båndmaskinerne vil fortsat, under kyndig betjening af vor

kompetente, flittige og arbejdsomme tekniske stab, kunne

banke de inciterende rytmer ud i det lettere røgfyldte lokale til

publikums store henrykkelse, og scenetæppet vil fortsat kunne

køre væk og afsløre for det undrende publikum, hvad vi nu har

haft af intelligente og morsomme ideer, og når de sidste klapsalver

har lagt sig, vil scenetæppet ubesværet, glide for igen –

uden år 2.000 problemer.

Publikum vil også efter år 2.000, for en ringe udgift, kunne

blive betjent af vore fikse servitricer og belevne tjenere, medens

de nyder de veltillavede, fremtidssikrede anretninger, tillavet af

udsøgte råvarer, der er specielt udvalgt af vore gastronomisk

begavede kokke, og kunne drikke de udsøgte vine, og nyde

den velskænkede fadøl, fra det år 2.000 sikrede fadølsanlæg.

Når vi ikke lige er optaget af revyen, der opføres hvert år i juni

og som i de kommende år forventes at blive en alvorlig konkurrent

til Cirkusrevyen, vil Hornbæk Scenen kunne præsentere

diverse topbegavede foredragsholdere, udviklende kurser og

kendte topartister fra den danske og internationale underholdningsbranche,

der vil tigge og bede Hornbækscenen om,

at få lov til gratis, at optræde for Hornbæk publikummet, man

er nemlig ikke en stjerne eller Billedblads emne, før man har

optrådt i Hornbæk for Hornbæk Scenen.

Hvordan er alt dette dog muligt, vil I nok spørge ?

Det skyldes naturligvis den store opbakning vi får fra nær og

fjern.

Vi fornærmer nok ikke nogen ved at sige, at uden opbakning

fra følgende virksomheder og enkeltpersoner var det aldrig

gået :

Hornbæk Scenens medlemmer, HIF´s medlemmer, Salon

Musette, Brix Vestergaard, Saunte Planteskole, Georg Poulsens

børn og børnebørn, Favør, Bent Købmand, Bente Købmand,

Fru Fyskam, Poul Nyrup, Thomas Flindt, Dorthe Lykkegaard,

Kristelig Lytter og Fjernseer Forening, Torben Jetsmark, Debbie

Cameron, Lars Kjædegaard, Søren Østergaard, Rasmus Radiomus,

Mogens Landsvig, Helsingør Pigegarde, vores ferme

instruktør Niels fra Næstved, Næstved Sygehus, doktor Claus,

Wiibroe, vinavlerne i Bordeaux, Prins Henrik, Helms Farver,

vore gavmilde sponsorer, Hornbæk Skole, Henrik Behrendt,

Henrik Munks kvartet +/- 1, og så alle dem vi ikke har nævnt,

som vi heller ikke helt har glemt, blandt andet søens folk,

31


Havnens Venner bolværksmatroserne, de

friske sejlsportsfolk og ikke at forglemme,

Jørgen Haagen..

NB Når jeg udfolder mig her i spalten, har

jeg lovet, at jeg også skal huske at hilse fra

formanden og den øvrige bestyrelse, så

mange hilsener fra vores søde, intelligente,

morsomme, kreative, energiske og atletiske

formand, Helle Pedersen, vor dygtige og

værdiskabende kasserer, Lone Bruun, vor

Hornbæk Scenen har haft besøg af to

spændende personligheder.

Den Helsingør baserede kriminal forfatter

Lars Kjædegaard, holdt et spændende

foredrag om, hvordan han blev forfatter.

Han gik sig simpelthen en tur på Kystvejen

i Hornbæk, og mens han betragtede de

store flotte sommervillaer, boblede fantasien

op, med kidnappede børn og tyske

lejemordere.

Det lykkedes med lidt besvær, at få den

første bog udgivet, men i de seneste år er

det blevet til hele 6 bøger, som mange

gange er blevet til, med inspiration fra gåture

i Hornbæk.

Muligvis bliver nogle af bøgerne filmatiseret,

der er på nuværende tidspunkt produceret

14 filmmanuskripter.

Skynd jer fluks ned på biblioteket og lån

bøgerne, eller køb dem hos boghandleren,

for de bliver nemlig lånt meget ud, så det

kan være lige så godt at eje dem, så man er

sikker på at have lekture i juledagene – ja I

kan også bare ønske jer dem i julegave.

32

praktiske og velholdte multimand, Tommy

Knudsen, og den søde og humørskabende

Majbritt Poulsen, samt vore to altid

energiske suppleanter, Agni Rademacher

og John Hansen.

Så jeg vil på bestyrelsens og egne vegne

ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul

og et godt årtusindskifte-nytår, vi er ikke

bekymrede – er I ?

Niels Lynge

Her den 1. december havde vi også en

spændende gæst, det var Mogens Landsvig,

der blandt andet er kendt fra giro 413

og udsendelsen, ” Det ville glæde mig at

høre ”

Han fortalte levende og inspirerende om sit

liv, der startede med en fattig barndom, i et

musikalsk hjem på Nørrebro, gik over en

karriere som jazz-musiker og musiker i

blandt andet Palmehaven og på ABC

teatret.

På ABC teatret, havde han haft megen

fornøjelse af samværet, med blandt andet

Dirch Passer, Jørgen Ryg og Preben Kaas.

Sidenhen blev han radio vært på det nystartede

P3.

Jeg er sikker på Mogens har mange flere

historier i ærmet, end dem vi hørte forleden,

så jeg synes det kunne være spændende

og høre mere, desværre kom der

ikke så mange tilhørere, og det var synd,

for de gik virkelig glip af en spændende

oplevelse.

Niels Lynge


Formand

Peter Svendsen

2011 1939

Willemoesvej 11

3100 Hornbæk

Næstformand

Lene Tullberg

4970 1312

Brostræde 2A

3000 Helsingør

Sekretær/

klubbladsrepræsentant

Thomas Pollvall

4970 2531

Sauntevej 21

3100 Hornbæk

Kasserer

Bjarne Kring

4970 0025

Rødtjørnevej 11

Best. medlem

Jens Munk

4970 3059

Sauntevænget 43

Best. medlem

Lise Bertram

4970 0703

Solvej 23

3100 Hornbæk

Hornbæks Herrer og Damer

klarer sig fint i deres respektive

turneringer, der er derfor rig

grund til at støtte dem og de

andre hold, når der er håndbold

i Hornbæk hallen.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)

HÅNDBOLD

HÅNDBOLD

H ER R GÅR GÅR D DDET

D ET G GGO

G DT T ! !

!

Det er jo noget af en påstand, men efter at have læst dette indlæg,

vil du kære læser sikkert give mig ret.

I det følgende vil jeg prøve at gennemgå hele afdelingen med

fokus på ungdommen, da det er her jeg har mit daglige virke,

dog vil jeg også give en kort gennemgang hos seniorerne. Jeg

har valgt at starte lidt uhøfligt med seniorerne.

Både dame og herresenior har været igennem en meget omtumlet

start, forstyrret af en del aflyste træninger og for lidt

fremmøde. Dette har sammen med andre faktorer gjort at både

dame og herretræner er stoppet. De er blevet erstattet af Jens

Bertram og Christian Palm hos herrerne samt af Mette Johanson

og Jens Munk hos damerne.

Sportsligt er det gået således : Herrerens 3 hold, som er et hold

der ikke træner og har sin kerne blandt ansatte hos h20, vinder

og taber lidt i flæng men det har ikke den store betydning

da det er et socialt hold. Herre 2 har store problemer , det er

overraskende for de var tæt på at rykke op i fjor, men et par

rejste spillere på herre 1 har virkeligt forplantet sig længere

ned af.

Herre 1 er på en meget overraskende 1. Plads i skrivende

stund med 12 point i 8 kampe hvilket er meget mere end vi

havde turret håbe på, men rækken er så jævnbyrdig at der kan

ske meget resten af sæsonen. Det sidste herre hold er old boys

og de gamle heste er jo svære at holde fra manegen så de kører

bare derud af under kyndig ledelse af Michael Larsen. De ligger

helt med fremme og er i overhængende oprykningsfare.

Hos damerne ligger dame 2 midt i rækken med 5 sejre og 4

nederlag. De vil kunne gøre sig mere gældende senere på året

når alle er i bedre form men vinteren er først lige startet så det

kommer jo nok !!!. Dame 1 ligger der hvor det nok var forventet,

nemlig i toppen, men måden hvorpå det er sket er meget

flot, for truppen er meget smal og der er / har været utroligt

mange skader.

33


Det skal også siges, at det er utroligt positivt

at se, at der kommer flere af de unge

som var ungdomsspillere sidste år. De sidste

skal være meget velkomne fremover.

Ungdomsafdelingen har generelt gjort det

meget godt. Der er selvfølgelig forskel på

de enkelte holds resultater, men det kan

aflæses andetsteds på håndboldafdelingens

sider. se under stillinger.

Herre junior : Det er her vores kommende

første hold løber rundt, og med de evner,

flid og iver de ligger for dagen, så kommer

der snart nogle gode år for vores herreafdeling.

Det er en meget stor gruppe på ca.

15 spillere og de træner meget koncentreret.

Resultaterne har også i år været meget

flotte i det holdet kun har tabt en enkelt

kamp, og de fremstår som kommunens

stærkeste junior hold.

( de har bl.a. slået vores kommunalt

støttede stolthed med ca. 20 mål !! )

Dame junior : her er det en lidt anden

situa-tion rent resultatmæssigt da der er

tabt en del kampe flere end de har været

vant til. Der er dog en logisk forklaring på

dette, da halvdelen af holdet kun er pige

spillere og derved for ”unge”, og det giver

lidt fysiske problemer da modstanderne er

nogle store piger. Det største problem er

dog også her skader, for der har hele året

været mindst to piger ude med div. skader

og endvidere er pigerne nok deres egne

værste modstandere. Det går dog i den

rigtige retning og holdet vil på sigt blive

afløsere til vores damer, ingen tvivl om

dette for der er mange utroligt gode spillere

på dette hold Drenge : Holdet er efterhånden

ved at vokse sig stort efter en svær

fødsel. Det er dog hæmmet af det er 3 årgange

som er slået sammen, det giver en

stor fysisk skævhed og derved store problemer

til træning og kamp. Holdet har

endvidere været ude for at 4 hold har

trukket sig ud af turneringen og

et hold spiller ulovligt, så det er lidt svært

at bevare motivationen / koncentrationen.

Det er et hold som med den rette indstilling

vil kunne blive virkeligt godt, men har de

den ?

34

Puslinge pige : også her er der tale om en

stor årgang som bare kører derudaf og de

har også i år vist nogle resultater. De har

det godt sammen rent socialt, og et par

gode trænere som er villige til at ofre deres

egen ferie på at være sammen med ”deres”

børn. Dette sammen med pigernes indstilling

til håndbold er med til at det kan blive

et rigtigt godt hold.

Lilleput pige : her har vi et af vores små

hold som stadig er under opbygning og her

kunne der godt bruges lidt flere spillere og

lidt mere haltid for en gang om ugen er nok

for lidt, da der er så meget at øve for denne

aldersgruppe. Holdet har også skulle spille

en del aftenkampe, hvilket igen går ud over

træningstiden, og der er ingen børn som

kan spille bold om aftenen når man er træt.

Lilleput drenge : Her er endnu en positivt

aldersgruppe, hvor der faktisk er så mange,

at vi har to hold. Der er ikke nogen af hol-


dene som har tabt endnu, og det største af

holdene, er som klubbens eneste stadig

med i pokalturneringen. De slog i sidste

runde Roar med 7 – 4 og det var meget

imponerende da der i Roar‘s normale række

kun er lavet 6 mål mod dem i alt.

Minier : Denne gruppe er meget anderledes

end resten af afdelingen, for det er her

hvor børnene får deres første bekendtskab

med håndbold. Det er en gruppe som stiller

me-get store krav til trænernes tålmodighed

og evne til at holde børnene koncentrerede,

for håndbold er en meget svært spil

rent motorisk. Gruppen har i år været plaget

af aflysninger i hallen lørdag formiddag

hvilket ikke just gør det nemmere at få nye

35

medlemmer til at komme op og prøve at

spille håndbold, når vores haltid er inddraget

til andre formål. Dette er dog et overstået

kapitel og alle interesserede skal være

velkomne ( se i øvrigt artikel andet sted )

Som det tydeligt fremgår har vi nogle gode

og velfungerende hold, men der er altid

plads til flere så hvis du har lyst til at prøve

at spille håndbold, så kik i tabellen med

træningstider og kontakt evt. den træner

som har den pågældende årgang, og aftal

nærmere.

Til sidst ønskes en glædelig jul og et godt

nytår

På håndboldafd. Vegne

Jens Munk


Søndag morgen, vækkeuret ringer før solen

endnu er kommet frem. Alligevel vågner

man med smil på læben, fordi formiddagen

skal bruges på vores kommende håndboldstjerner……minierne!

Når alle er samlet ved hallen sprudler

minierne af energi og snakketøjet kører

derudaf i takt med bilens motor. I hallens

omklædningsrum hopper de i tøjet og

forældrenes tålmodighed er uendelig, og

miniernes snakketøj er stadigvæk vel

smurt. Vi prøver at finde koncentrationen

og dysse dem lidt ned. Ja, ja siger de små

med tydelig respekt! Så er det endelig tid til

MINISTÆVNE

36

at spille, vi er klar på banen, fløjten lyder,

modstanderne er også klar...vi giver bolden

op og snakkeriet fortsætter, dog handler

det ikke om håndbold, men diverse legetøj,

fodbold og meget andet….?

Vi scorer ikke ligeså mange mål som modstanderne,

men hvad snakkeriet angår, så

vinder vi STORT…! Vi trænere har overvejet

mange ting, så som tape-mundkurv o.

lign, men har droppet det igen for

”papegøjerne” har det vidunderligt og det

er hele formiddagen værd.

Knirke

Hornbæks Oldboys i håndbold kan her vise deres nye tøj frem,

dette er sponsoreret af en trofast sponsor for Hornbæk IF.

igennem lang tid, nemlig Peter Leander.

(Foto: Martin Bubandt Jensen)

JULEAFSLUTNING JULEAFSLUTNING FOR FOR MINIER

MINIER

Lørdag d. 18-12-99 efter træning, serverer vi lidt julegodter i cafeteriet…!

Forældre er meget velkomne. Dem der ikke har mulighed for at deltage,

vil vi ønske en glædelig jul og et godt nytår.

Vi ses til træning d. 8-1-2000.

Karina, Mette & Knirke


Formand/

klubbladsrepræsentant

Peter Anderskou

49 70 0579

Kasserer

Lone Anderskou

4970 0579

Sekretær

Randi Michaelsen

4970 4545

Best. Medlem

Bøje Larsen

4970 4540

Best. Medlem

Finn Larsen

4970 2988

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

HORNBÆK HORNBÆK SKIKLUB

SKIKLUB

Hornbæk Skiklub

Stof til HIF information December:

Klubaftner

Den sidste klubaften i dette århundrede holdt vi mandag den 29.

november. Her havde vi fået Sepp og hans søn Steven fra Interski

til at komme og vise årets nyheder indenfor ski og støvler.

Det var dejligt at se 15-20 medlemmer stimle sammen omkring

alle de lækre ski, som specielt Sepp kunne fortælle en masse om.

Det er grangiveligt en videnskab der ligger bag skienes opbygning

og krumning. Og i dag er det altså alene Carving-ski der er

interessant. Vi skal minde om, at Interski tilbyder medlemmer af

Hornbæk Skiklub en medlemsrabat på 15% på alle nye produkter

og 10% på allerede nedsatte varer. I skal blot meddele Sepp

jeres medlemsnummer.

Udstyret medtog vi på Torvet den 4. december - en begivenhed

vi vil referere mere fra i næste nummer.

Næste klubaften bliver mandag den 24. januar 2000 - der bliver

altså ikke klubaften i December. Klubaftnerne holdes fra kl.

20.15 til ca. 22.15 i HIF’s klubhus i den nye hal på Stenstrupvej 3.

Ski på Internettet

Der sker simpelthen så meget på nettet omkring vores sport.

Senest har jeg fundet følgende interessante adresser frem:

www.tradoc.fr/john/webcams/

Ca. 800 webkameraer holder øje med snesituationen i 27 forskellige

lande. Så véd du altid hvor det sner.

http://ski.netfactory.dk/

En sjov side af Flemming Mahler Larsen, som øser af egne erfaringer,

serverer en række praktiske huskelister og andet, som er værd at vide,

når man skal på skiferie. Læs også om forskellige skiformer og måder at

rejse på..

www.netdoktor.dk/tema/sportsskader.htm

Læs alt om hvad du bør vide om førstehjælp i forbindelse med sportsskader

du eller andre pådrager sig på skibakken.

www.tilsalg.dk/afbudsrejser.htm

Har du lige en uge fri, så prøv at klikke dig ind på denne hjemmeside.

Måske finder du et hurtigt tilbud - eller måske kan du sælge den rejse du

alligevel ikke har råd til!

www.skimaps.com

En oversigt over pistekort fra alverdens skisportssteder.

Ski på torvet

På grund af deadline for stof til dette blad, kan vi først i januar

fortælle hvordan det er gået med dette års optræden på torvet.

Skigymnastik

Vær opmærksom på, at der ikke er skigymnastik i uge 51 og 52.

Vi starter igen man-dag den 3. januar 2000.

Skibytte

Lørdag den 15. januar 2000 afholder klub-ben den - efterhånden

- traditionelle skibyttedag. Det bliver i Hornbæk Bådeklub’s

klublokale på Havnen i Hornbæk fra kl. 12.30 til ca. 16.00

37


Alle, der har noget udstyr at sælge, kan

troppe op, få mærket deres effekter med

prislapper og håbe at afsætte disse til de

forhåbentligt mange interesserede købere.

Bestyrelsen vil naturligvis være til rådighed

med praktiske råd og svar på spørgsmål

omkring klubben og Dansk Skiforbund. Vi

viser de seneste skifilm, og bådeklubbens

personale sørger for at bemande baren.

Alle er velkomne - så tag bare venner og

bekendte med. Det kunne jo være at man

lige fandt det udstyr man stod og manglede.

Tools’n’ Toys

Der bliver skrevet en masse om nye trends

indenfor vores sport. Her er en „god“

forklaring på nogle af de nye ord:

Big Foot

Et kort, bredt bræt - forgængeren til

Carving Ski.

38

Freeriding

På ski eller snowboard ned ad pisten i dyb,

dyb sne!

Kiteskiing

Med en drage som sejl bliver skiløberen

ført over løjperne - ofte op ad løjperne!!

Skwal En krydsning mellem snowboard og

monoski. Fødderne er placeret efter hinanden

og man ser fremefter. Snowboard uden

hoftebøjning!

Snowblader

En anden krydsning: Ski, snowboard og inline

rulleskøjter! Mellem 75cm og 120 cm

lang. Og så en smule trick-ski blandet i.

Til slut vil vi ønske alle medlemmer

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT

NYTÅR

Formanden.


Formand

Claus Linné

48303365

Bonderupvej 15

3250 Gilleleje

Næstform.+Beach

Jens Børgesen

49702054

Gartnervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær

Michael Peronard

Villingebækvej 19 e

3100 Hornbæk

Kasseser

Per Ole Hansen

49700547

Bødkervej 19

3100 Hornbæk

Homepage:

www.iamage.dk~masu

KARATE

KARATE

J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger

ANDERS DRACHMANN (H)

MORTEN HANSEN-NORD (L)

JAKOB VINDING (L)

MARTIN SKOVBJERG (ADV.FM.)

Nordhavnsvej 1

3000 Helsingør

Fax. 49 21 46 10 Tlf. 49 21 01 80

e-mail. da@drachmann-advokater.dk

39


Formand

Brian ” Joe”Johnston

49702316

Drachmannsvej 8

Næstformand

Lars Christensen

49701212

Løvvænget 39B

Kasserer

Grethe Wiedemann

49702058

Havnevej 8

Sekretær

Mia Grønlund

49701082

Løvvænget 18B

Bestyrelsesmedlem

Bodil Frederiksen

49701451

Drachmannsvej 13

Joe Johnston .................14

Mia Grønlund ............. 13

Ingrid Korsholm ......... 12

Svend Hermansen ...... 12

Karl Wiedemann ......... 8

Gitte Pedersen ............. 6

Lars Christensen ......... 7

Rasmus Christensen ... 6

Runa Brokær ................5

Erik Ibsen ..................... 5

PETANQUE

PETANQUE

JOE JOHNSTON BLEV KÅRET SOM

ALL OVER MESTER

Traditionen tro blev petanque-sæsonen officielt lukket første

søndag i advent med den store finale i årets rødvinsturneringer.

Den 11. og sidste turnering, der talte med i ”all over mesterskabet”,

havde lokket relativt mange af huse. Godt en snes dukkede

op søndag 28. november kl. 10 i det milde vejr – og vi holdt ud

næsten til kl. 15.

Fire spillere kunne løbe med titlen som ”all over mester”. Det

var Mia Grønlund, Ingrid Korsholm, Joe Johnston og Svend

Hermansen. Derfor havde bestyrelsen udtænkt en lidt anderledes

plan for afviklingen: Der blev spillet fire runder og i hver

runde blev der trukket lod om makkeren. Efter de fire runder

blev hver spillers antal sejre og score talt op. De fire

mesterskabsaspiranterne kunne ikke spille med og mod hinanden

og der var tre point til de to bedst placerede, to point til nr. 3

og 4 og ét enkelt til nr. 5 og 6. Slutresultatet blev:

1. ............. Jørgen Timmann

2. ............. Michael Jørgensen

3. ............. Joe Johnston

4. ............. Rasmus Christensen

5. ............. Peter Hansen

6. ............. Lasse Christensen

Det betød, at Joe Johnston gik forbi Mia Grønlund i den samlede

stilling og blev for andet år i træk kåret som mester. Det indbragte

ham blandt andet en bronzestatuette, der forestillede en

petanquespiller. Kærligt indkøbt af Bodil Frederiksen under

sommerens ferie i Frankrig.

Det var også Bodil Frederiksen, der stod for traktementet. Traditionen

tro havde hun kreeret sin berømte hjemmelavede glögg

og bagt sin lige så kendte ”ølkage”. En sand oplevelse på en

forblæst dag, hvor de færreste frøs, men hvor alle have røde

kinder.

SH

Slutstillingen i all over 1999:

Kirsten Madsen ........... 5

Jørgen Timmann ......... 5

Michael Jørgensen ...... 5

Erik Pedersen .............. 4

Bjørn Andersen ........... 3

Michael Schørring ...... 3

Johannes Nielsen ........ 2

Peder Viggo Andersen 2

Hans Holten ................ 2

Harry Duus .................. 2

40

Mark Johnston ............. 2

Gitte Jørgensen ............2

Alice Ibsen ................... 2

Bodil Frederiksen ........ 2

Vibeke Nielsen ............1

Søren Duus ..................1

Marianne Rasmussen . 1

Bettina Østbjerg ..........1

Grethe Wiedemann .....1

Peter Hansen ............... 1


VINTERTRÆNING OM LØRDAGEN

Alle petanque-afdelingens ca. 75 medlemmer

burde have som nytårsforsæt, at der

blev trænet og hyggespillet lidt mere i 2000.

Frem til generalforsamlingen i marts vil vi

prøve at gennemføre ”træning” om lørdagen

kl. 13 og maksimalt et par timer frem.

Da det er ærgerligt at løbe forgæves, kan

man i forvejen ringe til Bodil Frederiksen

41

og høre, om der er noget på bedding om

lørdagen. Det er en fremgangsmåde, som

den lille hårde kerne af medlemmer, der

gerne vil ud og spille, i forvejen benytter

sig af. Så vel mødt!

Vær opmærksom på, at den første dag i

2000 falder på – en lørdag!


Klubhuset

4970 2104

Formand

Gert Rørbæk

4970 3377

Hornebyvej 60B

hot@infosport.get2net.dk

Kasserer

Dorrit Danker

49703374

Tycho Jessensvej 14B

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Best. Medlemmer:

Camilla Andersen

4925 3086

Sprydet 61

Andersens:

lokal_cam@hotmail.com

Klubbladets

repræsentant

Inge Clemmensen

49702043

Nd. Strandvej 365a

Clemmen@post1.dknet.dk

Jan Sirich

4970 4502

Hornbækgårdsvej 15

sirich@post.tele.dk

Ungdomsformand

Dorrit D. Hansen

Old- girls/boys

Rita Hagen

Motionist

Jette Fritzen

Internet

http://hjem.get2net.dk/hot

E-mail-adresse

hot@infosport.get2net.dk

TE TENNIS

TE

Generalforsamling Hornbæk Tennis H.I.F.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

på Stenstrupvej 3 3100 Hornbæk.

Lørdag den 26 februar 9 kl.15:00

Dagsorden ifølge lovene:

Ad F.: Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Gert Rørbæk Formand

ikke villig til genvalg

Inge Clemmensen Best.medlem

villig til genvalg

Camilla Andersen Best.medlem

villig til genvalg

Jan Sirich Best.medlem

villig til genvalg

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Ad G.: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Cyril Bendtz Revisor

villig til genvalg

Jens Clemmensen Revisorsuppl.

villig til genvalg

Da vor nuværende formand Gert Rørbæk ikke ønsker genvalg,

foreslår bestyrelsen Inge Clemmensen som ny formand

og Claes Thielke som bestyrelses medlem.

Ifølge Hornbæk Tennis love gør bestyrelsen opmærksom på,

at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før

eller 1 uge efter den officielle indkaldelse til generalforsamlingen.

Foreningen vil igen i år være vært med øl/vand undergeneralforsamlingen

Efter generalforsamlingen ca. kl 17:00 bliver der mulighed for

at spille minitennis i hallen.

Klubben vil være vært ved en bid brød medens drikkevarer

skal købes i hallen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

42


JULETENNIS FOR ALLE

Mandag den 27,tirsdag den 28 og

onsdag den 29 december alle dage

kl 9:00- 12:00,

Hillerød tenniscenter,

Milnersvej 35C, Hillerød.

Alle kan deltage, uanset alder og styrke.

Tag familien med til nogle sjove timer.

Ingen tilmeldning- mød blot op!.

Deltagergebyr: Børn og voksne 60,- kr.

*Træfældning *Nyplantning

*Flishugning *Brænde

*Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – ”Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf: 4975 8355

Mobil: 2044 7133

Email: Lumberjacks@get2net.dk

43

LATE EVENING TENNIS

Der afholdes late evening tennis i

Hillerød tenniscenter på følgende datoer:

Lørdage den 6 feb., den 6 marts

og den 1 april.

Betaling og tilmelding ved indgangen.

Der er fælles natmad

mellem kl 22:00-23:00

og prisen incl. mad

er 90,-kr pr. person.

ic


Næstormand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. medlem

Lone Bruun

9470 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Aktivitetskalender

Lørdag d. 29. jan. 2000,

Årsfest.

Nærmere herom

senere.

Søndag d. 12. marts

2000,

Generalforsamling.

Nærmere herom

senere.

Lørdag den 1. april

2000, Jazz –

Aften i Multihallen.

Nærmere herom

senere.

sekretæren

Nyt fra næstformanden.

Så nærmer det nye årtusinde sig, og vores efterårssæson blev værdigt

afsluttet med en god ( men dyr ) frokost på Esrum Kloster.

Det har været et godt halvår, hvor vi har set og hørt mange spændende

ting. Vi har været meget kulturelle, men har alligevel ikke glemt det

friske udendørs liv. Tak for jeres opbakning.

Vi (bestyrelsen) er allerede ved at lægge hovederne i blød for at planlægge

forårets arrangementer.

Ét arrangement ligger dog allerede fast. Vores årsfest den. 29. Jan. I det

gamle klubhus. I får en fin indbydelse tilsendt engang i det nye år.

Jeg vil sige jer alle tak for året der gået og ønske en glædelig jul og et

godt nytår fra de fem, friske, fremtidsfocuserende, festoplagte og

fabuløse* medlemmer af bestyrelsen.

* ( fantastiske, utrolige )

Ellen

Indtryk af 4F’s tur til Skibsklarergården og Naverhulen.

Jeg var ikke med fra togafgang i Hornbæk, men dannede modtagelseskomité

ved togets ankomst til Havnepladsen i Helsingør. Ud af toget

steg 15 medlemmer af 4 F klar til at gå på opdagelse i Helsingør.

Hovedarrangøren Thomas anede ikke hvor vi skulle hen, men med god

hjælp lykkedes det at finde Skibsklarergården. Den ligger et stenkast fra

toget.

Vi blev modtaget af Kenno Petersen, Helsingørs navnkundige museumsleder,

der bød på skibsøl og genever, hvad der er stedets sædvanlige

modtagelse. Hertil blev der serveret pindemadder med pølse, leverpostej

og fedt med sukker på.

Kenno fortalte utroligt levende og spændende om Helsingørs historie

og om Øresunds-toldens betydning for Helsingør. Fortællingen var

krydret med anekdoter og skrøner, men vi fik et indblik i historien ikke

blot byens men hele landets. Kenno havde kun en time til sin rådighed,

da han havde lovet sin kone at tage med til København. Hvis dette ikke

havde været tilfældet, havde vi siddet og lyttet endnu.

Klokken 12.00 havde Thomas aftalt, at vi kunne komme ind i Naverhulen

og frokost der. Inden maden blev serveret, fik vi en gennemgang

af Naverhulens historie og hvem naverne i det hele taget var for nogen

svende.

Gennemgangen blev foretaget af formanden, der fortalte meget levende

og humoristisk om stedet og de mennesker, der kom der. Vi fik forevist

et stort antal klenodier, der hver for sig havde en historie, men formanden

mente ikke, vi skulle have dem alle sammen, så det blev kun til en

halv snes stykker. Også her var fortællingen krydret med anekdoter og

historier om blandt andet øgenavne, som Helsingør er kendt for. Vi fik

også et indblik i et utal af rituale, som – hvis man ikke kendte dem –

nemt kunne få meget store konsekvenser. Naverhulens forskellige områder

vil jeg ikke komme ind på, blot nævne en enkelt, som i hvert fald

deltagerne i turen vil kunne nikke genkendende til. Det rum jeg tænker

på er ”svimmelrummet”.

Efter frokosten ledsagede jeg alle Hornbækkerne til toget, for at sikre de

kom hjemad på rette vis.

Endnu et arrangement er forløbet, som deltagerne ikke glemmer med

det samme. Stor tak til hovedarrangøren Thomas.

Britt Thordal – Helsingør

44


Af Bo Nue

Lørdag den 20. november 1999 skulle vi mødes

på Esrum Kloster. Vejret var fint – højt

solskin, men bidende koldt. Anledningen var

en rundvisning på det gamle kloster forestået

af Axel Ploug.

Alle - ca. 30 aldrende exformænd og ægtefæller

- mødte op til tiden bortset fra et par

stykker, der ikke kunne finde klosteret. Husk

at tage vejviseren med næste gang.

Rundvisningen startede udenfor klosteret,

hvor vores guide fortalte løst og fast om

klosterets tilblivelse, og det var nok så interessant

at høre, hvor stort klosteret oprindeligt

havde været. Det er imponerende at

tænke på, at der på dette dengang øde

område har ligget en klosterkirke på størrelse

med Århus Domkirke. Når man ser den

eksisterende bygning, er det i virkeligheden

kun en brøkdel af det oprindelige kloster, der

har undgået nedrivning.

Vi gik nu ind i klosteret, hvor vi blev bæn-ket

i foredragssalen, som oprindeligt var forbeholdt

abbeden. Her fortalte Ploug på en

levende og instruktiv måde om klosteret. Det

blev til en god blanding af historisk facts og

pudsige anekdoter. Her skal nævnes historien

om Broder Rus, der efter sagnet blev sendt til

klosteret af Fanden selv med det formål at

fordærve munkene. Det lykkedes efter sigende

så godt, at munkene glemte alt om afholdenhed,

ja selv løsagtige kvinder blev hentet

til klosteret. Det har nok ikke været helt kedeligt,

at være i kloster på den tid. Men ak,

alting får jo ende. Det var også tilfældet her,

fordi Broder Rus flygtede fra klosteret, da han

blev afsløret.

En anden lidt tragikomisk

historie knytter sig til stedets

anvendelse som arkiv under

anden verdenskrig. Af frygt for

bombeangreb flyttede man en

del af rigets arkiver til Esrum

Kloster, men inden det kunne

tages i anvendelse, var det

nødvendigt at afstive etageadskillelserne

med betonbjælker.

I abbedens mødesal

nedtog man derfor et meget

smukt dekoreret træloft, som

blev opmagasineret på en gård

i omegnen. Efter krigen

forsøgte man at finde træloftet,

Besøg Besøg i i i Esrum Esrum Kloster

Kloster

45

men det blev ved forsøget. Træloftet var vist

nok blevet anvendt som brændsel i de kolde

vintre i fyrrene.

Efter en god og interessant rundvisning var

tiden inde til lidt mere verdslige sysler. Vi

skulle spise frokost i Kælderen. Men først

skulle de smøgforlegne udenfor – det er

nemlig forbudt at ryge på klosteret.

Det var skam en rigtig god og hyggelig frokost.

Til at fugte ganen blev vi anbefalet en øl

fra Cistercienserklosteret i Chimay i Belgien

og klostersnaps. Øllet var dejligt mørkt, med

variabel procent – 7, 8 eller 9 %. Men der var

bestemt også tale om en stærkt variabel pris, i

hvert fald set i forhold til normale øl-priser.

35 – 40 kr. for en enkelt lille flaske. Ja, jeg har

kun oplevet ølpriser i den klasse på Grønland.

Efter indtagelse af denne beskedne klosterfrokost,

gik alle hver til sit. For vores vedkomne

en stor oplevelse rigere. Det kan på

det varmeste anbefales, at besøge Esrum

Kloster. Det bør dog også nævnes, at der i

andre afdelinger af klosterområdet foregår

spændende ting. Som eksempel kan nævnes

ørredklækkeriet, som ligger i forbindelse med

den gamle møllebygning, og vandmøllebygningen

med sit ålehus er bestemt også et

besøg værd.

Alt i alt en hyggelig dag, som kun blev

ødelagt af, at jeg som førstegangsdeltager i et

af foreningens arrangementer blev udpeget til

at skrive referat. Det bør dog ikke afholde

tidligere formænd fra, at melde sig under

fanerne.


Formand

Birgit Frank

Tlf. 49 75 94 25

Ansvarlig for

PR/markedsføring

Sekretær

Morten Kaae

Tlf. 49 70 35 20

Ansvarlig for miljø og by

Kasserer:

Per Thordal

Tlf. 49 26 22 60

Ansvarlig for dialog med

øvrige foreninger

Best.medlem:

Karin Plummer

Best.medlem:

Christian Hansen

Tlf. 49 75 95 05.

Mobil 40 73 86 40

Ansvarlig for restauranter

og overnatning

Daglig leder:

Hornbæk Turistinformation

Dorthe Lykkegaard

Tlf. 49 70 47 47 / 49 70 32 07

Fax 49 70 41 42.

E-mail: hornbaek@hornbaek.dk

TURIST-foreningen

TURIST-foreningen

Hornbæk Bibliotek & Turistinformation er lukket i perioden 6.-

19.december 1999

Hornbæk Bibliotek & Turistinformation vil i december måned

blive renoveret. Bl.a. skal der skiftes til ny skranke, males,

repareres gulv, omflyttes m.v.

Derfor holder bibliotek og turistinformation lukket i ugerne 49

og 50, 6.-19.december 1999.

Vi henviser i lukkeperioden til Helsingør Kommunes øvrige

biblioteker og Helsingør Turistbureau. Der kan dog stadig

afleveres lånte materialer gennem Hornbæk Biblioteks brevsprække

ligesom reserverede materialer i lukkeperioden kan

afhentes mandag – fredag mellem kl. 14 og 16. Benyt venligst

bibliotekets bagdør.

Hornbæk Bibliotek & Turistinformation vil i lukkeperioden

ligeledes have telefontid mandag – fredag kl. 14 – 16 ( 49 70 32

07 (bibliotek) eller ( 49 70 47 47 (turistinformation).

Med venlig hilsen

Hornbæk Bibliotek & Turistinformation

Kim Lykkegaard

Tømrermester & bygningskonstruktør

Beskikket bygningssagkyndig

Speciale: Renovering og ombygninger

Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 35 80 Mobil: 21 63 21 88

e-mail: kim_lyk@mail.danbbs.dk

46


47

Aktivitetskalender Aktivitetskalender 1999/2000

1999/2000

December Januar Feb

On 1 Lø 1 Ti 1

To 2 Sø 2 On 2

Fr 3 Ma 3 To 3

Lø 4 Vinter/skumtennis Ti 4 Fr 4 Generalforsamli

Sø 5 Juletræsfest for medl. & pårørende On 5 Lø 5

Ma 6 To 6 Sø 6

Ti 7 Fr 7 Ma 7Deadline HIF i

On 8 Lø 8 Ti 8

To 9 Sø 9 On 9

Fr 10 Ma 10 To 10

Lø 11 Vinter/skumtennis Ti 11 Fr 11

Sø 12 On 12 Lø 12

Ma 13 To 13 Sø 13

Ti 14 Fr 14 Ma 14

On 15 Juleafslutning for voksne GymnastikLø 15 Ti 15

To 16 Sø 16 On 16

Fr 17 Ma 17 To 17

Lø 18 Ti 18 Fr 18

Sø 19 On 19 Lø 19

Ma 20 To 20 Sø 20

Ti 21 Fr 21 Ma 21

On 22 Lø 22 Ti 22

To 23 Sø 23 Brigdeturnering On 23

Fr 24 Ma 24 Klubaften skiklubben To 24

Lø 25 Ti 25 Fr 25 Generalforsamli

Sø 26 On 26 Lø 26 Generalforsamling TENNIS

Ma 27 To 27 Sø 27

Ti 28 Fr 28 Ma 28

On 29 Lø 29 4-F´er Årsfest Ti 29

To 30 Sø 30 Generalforsamling FODBOLD On 30

Fr 31 Ma 31 To 31


Vi holder øje med

dine lån i boligen

året rundt

Hvorfor bruge tid på at holde øje med obligationskurserne,

når vi gerne gør det for dig?

Det er ganske gratis, og du får automatisk besked, hvis det på

et tidspunkt betaler sig at konvertere dit realkreditlån.

Ndr.Strandvej 346 • 3100 Hornbæk • Tlf.: 4970 2511 • Fax: 4970 3101

48

More magazines by this user
Similar magazines