Danmarks Jordbund-passer vi på den - Emu

emu.dk

Danmarks Jordbund-passer vi på den - Emu

Jordforurening – en opgave for regionerne

Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over

for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og

oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre rent

drikkevand og menneskers sundhed.

Regionerne står bag dette projekt om jordforurening,

og formålet er at vise, hvordan de geologiske, fysiske og

kemiske fagområder indgår i det daglige arbejde med at

fjerne forureningerne.

Regionerne kender nuværende tidspunkt mere

end 12.000 steder, hvor der er jordforurening, og de har

kendskab til yderligere 12.000 steder, hvor der muligvis

er forurenet. I langt de fleste tilfælde er der tale om små

forureninger, som ikke er til fare for hverken grundvandet

eller de mennesker, som bor og færdes grundene.

Men der er mere end 100 steder, hvor forureningen er så

kraftig, at det vil koste over 10 mio. kr. hvert sted at fjerne

risikoen.

6

n n n n n

Danmarks jordbund

Det er en vigtig samfundsopgave, regionerne løser, og i

pjecen ‘Jordforurening – en regional opgave‘ kan du læse

mere om opgavens indhold, og hvordan regionerne arbejder.

Se pjecen :

jordforurening

I de følgende opgaver kan du selv prøve kræfter med jordforurening

i dit lokalområde. Opgaverne bygger faktiske

oplysninger og problemstillinger, som regionernes medarbejdere

håndterer til daglig kombineret med de faktiske

jordbundsforhold omkring og under dit gymnasium.

Foto: Videncenter

for Jordforurening

More magazines by this user
Similar magazines