Danmarks Jordbund-passer vi på den - Emu

emu.dk

Danmarks Jordbund-passer vi på den - Emu

8

n n n n n

Case 1

OVErBLIK

VEJLEDNINg

Danmarks jordbund

i den første case skal i se , hvor mange forurenede grunde der er i

jeres lokalområde, hvilken geologi der kan forventes at være under

gymnasiet, og hvilke grundvandsinteresser der er i området.

OPgAVE 1

1.1 ligger gymnasiet i et område med områdeklassificering?

1.2 hvor mange V1-kortlagte lokaliteter er der inden for

en radius af 1 km fra gymnasiet?

1.3 hvor mange V2-kortlagte lokaliteter er der inden for

en radius af 1 km fra gymnasiet?

1.4 er der grundvandsinteresser under gymnasiet?

For at finde forurenede grunde i nærheden af jeres

gymnasium skal I gå ind hjemmesiden:

http://kort.arealinfo.dk/

Zoom herefter ind jeres by/bydel og sæt et

flueben i ‘Jordforurening‘ i venstre frame. I kan nu se,

at der findes 3 forskellige klasser af jordforurening -

hhv. V1, V2 og områdeklassificering. Klik teksten og

læs forklaringen.

Foto: Videncenter for Jordforurening

Prøv ved hjælp af zoomknappen at placere gymnasiet

i centrum af kortet og indstil kortudsnittet til at vise et

udsnit ca. 2x2 km.

Sæt flueben i ‘Grundvand‘. Undersøg hvilke temaer

der nu vises, brug ‘I‘ (Infoknappen) til at læse, hvad

de forskellige temaer viser.

TIP: Har man valgt for mange temaer, arbejder

systemet langsomt, og man kan ikke overskue de

mange farver, der er skærmen – sluk derfor de

temaer, I ikke skal bruge.

More magazines by this user
Similar magazines