Case example: Simulation of dairy herds Disposition 1 ...

prodstyr.ihh.kvl.dk

Case example: Simulation of dairy herds Disposition 1 ...

Danmarks JordbrugsForskning

2. Begrundelse for den valgte

metode (hvis en sådan findes ...)

• Monte Carlo simulering er valgt fordi:

– Ny anbefaling baseret på eksperimentelle

forsøgsresultater, som ikke inkluderer væsentlige

sammenhænge på besætningsniveau

– Gårdstudier vil kræve mange gårde som overholder

forsøgsdesignet over en flerårig periode (meget dyrt)

– SimHerd valgt fordi vi har den

• ’Mulige’ alternativer

– Partial budgetting (Stokastisk)

– Dynamisk programmering

SimHerds historie

Danmarks JordbrugsForskning

• Udviklet af Jan Tind Sørensen (DJF) i 1989-91

– Forskningsredskab

• Rådgivningsredskab i samspil med HerdView i

1991-92

• SimHerd II med nyt sygdomsmodul i 1998

• SimHerd III med mere detaljeret sygdomsmodul i

2003

• Diverse speciel-udgaver udviklet sideløbende

Danmarks JordbrugsForskning

Eks. på anvendelse af SimHerd

• Betydning af sygdomsniveau (1988)

• Dødelighed og sygdomsforekomst (1991)

• SimHerd I + Fodrings-, repro- og udskiftningsstrategi (1992)

• Goldperiodelængde (1993)

• Udskiftnings- og reproduktionsstrategier (1995)

• BVD (1995)

• Anvendelse af TMR-1 (1996)

• Græsningsintensitet (1997)

• Økologisk vs. konventionel produktion (1998)

• Tidspunkt for første inseminering (1998)

• Bekæmpelsesstrategier mod stafylokokmastitis (1999)

• SimHerd II + Samspil ml. fodring, sundhed og prod. (2000)

• Anvendelse af foldtyr (2002)

• AMS og udskiftning (2002)

• Forlænget laktation (2003)

• SimHerd III + Kontrolstrategier mod mælkefeber (2004)

• Kontrolstrategier mod PTB (2004)

• Informationsværdi af progesteronmålinger (2004)

• Tidlig behandling af mastitis og ketose (2004)

• Økonomiske værdier avlsmæssige egenskaber (2004)

Hvad er det modellen gør?

Danmarks JordbrugsForskning

• Simulerer tekniske og økonomiske konsekvenser

af produktionsstrategier i en

malkekvægsbesætning

• ’tekniske’ – fx. mælkeydelse og sygdomstilfælde

• ’økonomiske’ – fx. DB pr. årsko

• ’produktionsstrategi’ – fx. øget brunstovervågning

Danmarks JordbrugsForskning

Hvilken modeltype er SimHerd

• Dynamisk

– Simulerer udviklingen i besætninger over tid

– Tidsskridt på 1 uge

• Mekanistisk

– Simulerer besætningens årsresultater (besætningsniveau) via

’parallel’ simulering af de enkelte dyr i besætningen (dyrniveau)

• Stokastisk

– Variation mellem køers produktionskapacitet og hændelser

på koniveau simuleres vha. tilfældige tal og relevante

sandsynlighedsfordelinger

Input og output

Danmarks JordbrugsForskning

Input:

• Tilstandsvariabler

– Liste over besætningens køer og kvier beskrevet med deres

tilstandsvariabler på en given startdato (udgangsbesætning)

• Parameterværdier for modellen sammenhænge

– Biologiske parametre

– Parametre, der beskriver produktionssystemet (fx. staldkap.)

– Parametre, der beskriver produktionsstrategier (fx. foderplan

og reproduktions- og udskiftningsstrategi)

Output:

• Produktionstekniske årsresultater

– Typisk 10 år med 10-1000 gentagelser

3

More magazines by this user
Similar magazines