Case example: Simulation of dairy herds Disposition 1 ...

prodstyr.ihh.kvl.dk

Case example: Simulation of dairy herds Disposition 1 ...

Danmarks JordbrugsForskning

De forskellige trin i simuleringen

• En ko i det enkelte tidsskridt

– Laktationsstadie

– Reproduktionsstadie (Brunst, drægtighed, abort, kælvning)

– Sygdom, død, frivillig og ufrivillig udsætning

– Foderoptagelse i FE = Foderoptagelseskapacitet + tildelt foder

– Mælkeydelse og tilvækst = udnyttet energi – vedligehold – foster

• En kvie i det enkelte tidsskridt

– Alder, reproduktion, udsætning, fodring

• På besætningsniveauet i det enkelte tidsskridt

– Udskiftning (max. antal køer, køer på udsætterliste, kælvekvier tæt på

kælvning, strategi for køb og salg af kælvekvier)

• Efter hvert år under simuleringen

– Årsresultater gemmes på fil

Danmarks JordbrugsForskning

Hvad gør SimHerd nyttig - generelt?

• Valg mellem produktionsstrategier har stor

økonomisk betydning for landmanden

• Beregning af konsekvenser af

produktionsstrategier er kompliceret, hvis det skal

gøres rimeligt nøjagtigt

– Mange vekselvirkninger mellem de anvendte strategier

virkning på koniveau × antal årskøer


virkning på besætningsniveau

…fortsat

Danmarks JordbrugsForskning

• ’Alt andet lige’ kan opnås med modellen

– I praksis vil produktionsstrategier ændres indenfor den

nødvendige forsøgsperiode

• SimHerd kan bruges som undervisningsredskab

vedr. sammenhænge på besætningsniveau

• SimHerd kan udpege manglende viden og

beregne konsekvenser heraf

Danmarks JordbrugsForskning

3. Beskrivelse af fremgangsmåde

(herunder også tricks &

staldfiduser)

I. Formulering af strategier/scenarier

II. Parameterestimering

• Evt. baseret på publicerede forsøgsresultater

III. Programmering (hvis nødvendigt)

IV. Validering

• Intern (gør programmet som det skal)

• Ekstern (Face validation; følsomhedsanalyser)

V. Simulering af eksperiment

VI. Analyse og tolkning af resultater

Danmarks JordbrugsForskning

Pres for øget detaljeringsgrad

• ”Der er jo en sammenhæng”

• ”Vi må hellere tage det med for en sikkerheds skyld”

MEN

• Øget kompleksitet vanskeliggør validering!

– ’face validation’ er typisk er den eneste mulighed for ekstern

model validering

• Betydning for SimHerds nuværende form

– Validering er ved at være problematisk

Danmarks JordbrugsForskning

Afklaring vedr. usikkerhed og

variabilitet

• Usikkerhed

– Den variation der kan reduceres vha. ekstra

dataindsamling

• Variabilitet

– Den variation der ikke kan reduceres

• En afklaring ville have styrket diskussionerne

vedr. det stokastiske og besætningsspecifik/

ikke besætningsspecifik simulering

4

More magazines by this user
Similar magazines