Digital BorgerService Digital BorgerService - Resultmaker

resultmaker.com

Digital BorgerService Digital BorgerService - Resultmaker

Digital BorgerService

Virkeliggør visionerne i e2012

En sammenhængende og ambitiøs udvikling af den digitale kommunikation

med borgerne - Så borgerne oplever bedre digital service og kommunerne

endelig kan høste gevinsterne af digital kommunikation.

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE

Øget effektivitet fra dag ét

Med Digital BorgerService er det enkelt at komme i gang med selvbetjening,

som giver bedre borgerservice og øget effektivitet fra dag ét.

”Vi har nøje afsøgt markedet uden at finde bedre produkter.

Vi modtager væsentligt færre indberetninger med fejl, da alle brugere,

logget ind eller ej, ledes gennem et valideret indtastningsforløb.”

RESULTMAKER .:. INNOVATIVE PEOPLE .:. DECISIVE TECHNOLOGY

Resultmaker er en dansk virksomhed, som har specialiseret sig i udvikling af intelligent software

beregnet til at optimere forretningskritiske processer på tværs af mennesker og systemer.

– selve kernen i det at drive og udvikle vores kunders forretning.

KONTAKT OS:

Resultmaker A/S

Vester Farimagsgade 3

1606 København V

Telefon: 7020 1021

Fax: 7020 0821

Anders Krabbe Møller, udviklingschef, Næstved Kommune

E-mail: mail@resultmaker.com

Website: www.resultmaker.com

© RESULTMAKER A/S. ALL RIGHTS RESERVED.

Digital BorgerService

Fuld digital kommunikation mellem borgerne og kommunen

Oktober 2009 © Resultmaker A/S


BASISPAKKEN består af

en selvbetjeningsplatform, som

leveres med alle KLs

borgerettede blanketter.

Guidet og valideret forløb

Borgerne kan udfylde blanketter

online i et brugervenligt guidet

og valideret forløb.

AFBRYD OG GENOPTAG

INDBERETNING

Borgerne kan afbryde og senere

genoptage en indberetning.

Borgerne har adgang til egne

indberetninger via ’Mine

indberetninger’ – både

færdigudfyldte og påbegyndte.

KOMPLETTE OG KORREKTE

DATA

Kommunen modtager komplet

og korrekt udfyldte

indberetninger pr mail i

formaterne PDF og OIOXML.

STATISTIK

Det tilhørende statistikmodul

giver kommunen overblik over

borgernes anvendelse af

indberetningerne.

DIGITAL SIGNATUR

Vælg frit om borgerne skal

kunne anvende og indsende

blanketter med/uden digital

signatur

Fordeling af blanketter

Få blanketterne sendt til en

fælles postkasse – eller direkte til

den relevante forvaltning

INTEGRATION

NemLogin

Borger.dk

Integrationssnitflade

forberedt til udveksling af

data i OIOXML.

TILPAS

BRUGERGRÆNSEFLADEN

Det er muligt at tilpasse

udseende og sprogtone til

kommunens egne retningslinjer.

Digital BorgerService

Digital BorgerService er en komplet selvbetjeningsplatform, som understøtter

visionen i e2012 om fuld digital kommunikation mellem borgerne og

kommunen.

Borgeren vil med Digital BorgerService opleve en entydig indgang til

selvbetjeningsløsningerne, hvor de bliver guidet gennem et dynamisk og valideret forløb,

som tilpasser sig efter borgerens valg undervejs. Borgerne vil dermed i højere grad kunne

betjene sig selv. Digital BorgerService rummer også muligheden for, at borgeren får

adgang til at følge sine egne sagsforløb i langt højere grad end i dag.

Sagsbehandlerne vil kunne få tildelt sager automatisk – sager, som er fuldt og korrekt

oplyst, så kontrolopgaver og tilbageløb minimeres. Ukomplicerede sager vil kunne

vurderes automatisk af systemet og føre til en straksafgørelse eller en anbefaling til

sagsbehandleren. Sagsafgørelser meddeles automatisk til borgeren og til relevante

instanser i kommunen.

Med Digital BorgerService kommer alle borgere gennem det samme guidede og

validerede indtastningsforløb – uanset om de benytter digital signatur eller ej. Alle

borgere tilbydes dermed den samme service – og alle indberetninger opnår samme

kvalitet.

Digital BorgerService giver bedre borgerservice, reducerer fejl, kontrolopgaver

og tilbageløb og fører til hurtigere afgørelse af sager!

Digital Borgerservice:

Intelligente sagsforløb suppleret med

Systemintegrationer

Straksafgørelser

Intelligente Sagsforløb:

Intelligente blanketter suppleret med

Flerpartsløsninger – flere parter kan

arbejde samtidig i det samme forløb

Fra enkelte blanketter til workflows

Intelligente Blanketter:

Digital BorgerService starter her:

Ægte digital blanketter, designet til

skærmbrug. Tilpasser sig brugerens valg

og viser kun relevante felter.

Webserviceopslag

Standardvalideringer

Forudfyldelse af data

Digital signering

Digital BorgerService leveres med alle KLs borgerrettede blanketter, hvor borgerne guides

gennem et valideret indtastningsforløb, som tilpasser sig brugerens valg undervejs i forløbet.

Tænk stort! Start småt!

Kom i gang med det samme!

Digital BorgerService er ikke bare en standard blanketløsning,

men et koncept til understøttelse af digitalisering

og automatisering af kommunens kommunikation og

opgaveløsning.

Digital BorgerService er en fleksibel platform, hvorpå

kommunen kan udvikle og vedligeholde ikke bare

indberetninger, men hele sagsgange – fra borgerens

indberetning til sagens afgørelse og journalisering.

Digital BorgerService er en platform til udvikling og

eksekvering af intelligente workflows, hvor mennesker og

systemer arbejder sammen i fleksibelt sammenkoblede

forløb.

I det offentlige landskab findes der allerede løsninger bygget på den standard-software,

som udgør kernen i Digital BorgerService. Løsninger, hvor flere brugere kan arbejde

parallelt i det samme forløb og dermed reducere ventetid og sagsbehandlingstid.

Løsninger, hvor integrationer i både front og backend sikrer flydende udveksling af data

og minimerer indtastningsarbejdet og risikoen for fejl.

På dagpenge- og uddannelsesområdet findes der også løsninger med straksvurderinger

med anbefalinger til sagsbehandler og med straksafgørelser.

Med Digital BorgerService kan kommunen virkeliggøre de store tanker, men man kan

starte småt og komme i gang med det samme – og øge graden af digitalisering og

automatisering i den takt kommunen ønsker.

TILPAS OG UDFOLD

selvbetjeningsplatformen med…

OPSLAG OG FORUDFYLDELSE

AF OPLYSNINGER

Giv fx borgeren mulighed for at

vælge læge, institution mm. ved

hjælp af web-gis, og lad allerede

kendte oplysninger om borgeren

være forudfyldt.

UDVIKLING AF EGNE

BLANKETTER

Med Digital BorgerService kan

kommunens medarbejdere selv

udvikle og vedligeholde egne

blanketter og workflows.

FLERPARTSFORLØB

På borgersiden. Fx

Vielsesattest, så hver part

udfylder sin del af blanketten

På sagsbehandlersiden. Byg et

workflow op omkring

blanketterne, så borger og

sagsbehandler arbejder

sammen i et samlet forløb.

INTEGRATIONER TIL

FAGSYSTEMER OG ESDH

Spar ressourcer og undgå

inkonsistens og fejl i data.

MINE SAGER – FULDT OVERBLIK

Stil ’Mine indberetninger’ til

rådighed i et samlet overblik over

borgerens engagementer hos

kommunen.

PROAKTIV KOMMUNIKATION

Med kvitteringsmodul kan

kommunen udvikle en

standardkvittering for hver

indberetning, hvor borgeren

oplyses om forventet

sagsbehandlingstid på den

pågældende sagstype.

AUTOMATISERING OG

STRAKSAFGØRELSER

Lad systemet træffe afgørelsen,

når det fornødne

beslutningsgrundlag foreligger.

Similar magazines