SUND OG VELSMAGENDE MÆLK - ICROFS

icrofs.dk

SUND OG VELSMAGENDE MÆLK - ICROFS

AARHUS

UNIVERSITET

ORMILKQUAL

FORMIDLINGSDAG 4. OKTOBER 2010

METTE KROGH LARSEN

MEKL


AARHUS

UNIVERSITET

OVERSIGT OVER PROJEKTET

Mælkekvalitet i relation til

fodring med bælgplanter

Afgræsning og fodring

(gårdperspektiv)

Nye skånsomme pasteuriseringsmetoder,

der bevarer mælkens egenskaber

Moderne malketeknologi og

økologisk mælkeproduktion

2


AARHUS

UNIVERSITET

AFGRÆSNING AF GRÆS MED HØJ ANDEL AF

HVID-, RØDKLØVER, LUCERNE ELLER CIKORIE

Konklusioner

Meget højt tilbud og stor andel af

hovedafgrøden

Produktionsmæssigt ingen effekt

Lucerne kræver tilpasning af

afgræsningssystemet


AARHUS

UNIVERSITET

FODRING MED FORSKELLIGE GRÆSMARKSAFGRØDER

GIVER MÆLK MED FLG. KLARE KARAKTERISTIKA

Tabel 1. Karakteristiske smagsnuancer for mælk ved fodring med græsblandinger

med højt indhold af hhv. lucerne, cikorie, hvidkløver eller rødkløver

Afgrøde Maj August

Lucerne (neutral, ”flad”)

Majssød smag

Astringerende eftersmag

Kogt mælkesmag

”Grøn” smag

Cikorie Bitter smag

Flødeagtig smag

Fedtet mundfornemmelse

Hvidkløver Majssød smag

Flødeagtig smag

Fedtet mundfornemmelse

”Flest positive karakteristika”

Bitter smag

Flødeagtig smag

Animalsk/staldagtig smag

”Flest negative karakteristika”

Majssød smag

Animalsk/staldagtig smag

Rødkløver (neutral, ”flad”)

”Både positive og negative karakteristika”

Kogt mælkesmag

”Grøn” smag

”Ingen særlige karakteristika”


AARHUS

UNIVERSITET

Lakridsmælken er på vej

Danske forskere arbejder på at kortlægge sammenhængen

mellem smagen af det, koen spiser og det, koen giver os at

drikke efterfølgende - og forskellene er allerede tydelige.


AARHUS

UNIVERSITET

AFGRÆSNING – 7 BEDRIFTER 2007-09

Formål:

Undersøge betydningen af variationer i køernes optag af

bælgplanter (hvidkløver, lucerne) samt øvrige forhold knyttet

til foderrationen og besætningens produktion på mælkens

smag og sammensætning

Race:

Jersey og Holstein

Andel afgræsning:

15-89 % af rationen

Prøvetagning:

Maj og september


AARHUS

UNIVERSITET

Linolensyre

› Gavnlig effekt mod udvikling af diabetes samt udvikling af

alvorlige hjerte- karsygdomme

› Smør fra græssende køer:

20 g indeholder ca. 0.15 g

Hu et al. (1999) Studie af 84.688 sygeplejersker: signifikant reduktion in CVD

Ascerio et al. (1996) 43 % reduktion i IHD ved øgning af daglig linolensyreindtag

fra 0.8 til1.5g


AARHUS

UNIVERSITET

Relation mellem afgræsning og mælkens

indholdsstoffer

1

0,5

0

-0,5

-1

Palmitinsyre

Stearinsyre

Vaccensyre

Linolensyre

= Jersey, = Holstein

CLA

E-vitamin

b-caroten


AARHUS

UNIVERSITET

MÆLKENS CLA-INDHOLD ER TÆT

RELATERET TIL AFGRÆSNING

g/100 g mælkefedt

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Vaccensyre

0 20 40 60 80 100

Græsning, % af tørstof i

rationen

r = 0,599 (JER)

r = 0,861 (HF)

g/100 g mælkefedt

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

CLA

0 20 40 60 80 100

Græsning, % af tørstof i

rationen

r = 0,450 (JER)

r = 0,829(HF)


AARHUS

UNIVERSITET

MÆLKENS LINOLENSYREINDHOLD OG

AFGRÆSNING

g/100 g mælkefedt

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0 20 40 60 80

Græsning, % af tørstof i

rationen

r = -0,048 (JER)

g/100g mælkefedt

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0 20 40 60 80 100

Græsning, % af tørstof i

rationen

r = 0,452 (HF)


AARHUS

UNIVERSITET

EFFEKT AF RACE

Mælk fra Jersey: højere indhold af

beta-caroten

E-vitamin

mættet fedt.

Mælk fra Holstein: højere indhold af

monoumættet fedt

linolensyre

CLA

Til produktion af mælk med højt indhold af linolensyre

anbefales brug af Holstein frem for Jersey


AARHUS

UNIVERSITET

MODERNE MALKETEKNOLOGI OG

ØKOLOGISK PRODUKTION

0,9

FFA

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

AMS Karussel Bindestald side-by-side sildeben Tandem

Konventionel

Økologisk

12


AARHUS

UNIVERSITET

ENZYMAKTIVITET

› Desaturase aktivitet afhængig af foder

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Hvidkløver Rødkløver Lucerne Ensilage (majs/græs)

13


AARHUS

UNIVERSITET

SKÅNSOM VARMEBEHANDLING

Degree of denaturation

of -lactoglobulin (%)

35

30

25

20

15

10

5

0

Full Skimmed

y = 0,66x - 45,64

R² = 0,97

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Instant infusion T ( C)

y = 0,27x - 15,52

R² = 0,96

14


AARHUS

UNIVERSITET

VARMEBEHANDLING OG MÆLKENS SMAG

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Lavpast 72°/15s

Højpast 85°/30s

IIP 80°C

IIP 120°C

Kogt lugt Kogt smag Karamelsmag Majs lugt Vandig smag Pap lugt Pap smag Pap eftersmag

15


AARHUS

UNIVERSITET

PROJEKTETS PRODUKTION

› 1 PhD afhandling

› 7 Peer-reviewede accepterede artikler (flere undervejs)

› 14 Symposieindlæg

› En række populærvidenskabelige artikler

16

More magazines by this user
Similar magazines