Aarhus Ø - Business Aarhus

businessaarhus.dk

Aarhus Ø - Business Aarhus

Business Aarhus

Byggeboom i Aarhus

Overblik over byens mange investeringer og projekter


Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke

tidligere er set i byens historie. Byggeboomet er allerede i fuld gang flere steder

i byen og vil fortsætte i de kommende år.

> Tal fra CRM Byggefakta viser at der er planlagte byggerier i Aarhus i perioden

2010-2011 for 28,2 mia. kr., mens der i det tidl. Aarhus Amt er planlagte

byggerier for 45,1 mia. kr.

> Til sammenligning, har det tidl. Københavns Amt i samme periode planlagt

byggerier til en værdi af 57,1 mia. kr. Målt i forhold til indbyggertallet svarer det

til at der er op til 3 gange så meget byggeri i gang i Aarhus som der er i

København.

Denne præsentation er lavet for, at give interesserede et overblik over de

mange investeringer og projekter i Aarhus


Business Aarhus

8

www.businessaarhus.dk

6

1

9

5

7

3

2

4

11

10

1

I Lisbjerg vil en ny by med plads

til 25.000 mennesker vokse frem

i de næste årtier

2

I Elev opføres en ny bydel med

plads til 4.000-7.000 indbyggere

3

Det Nye Universitetshospital,

Vestas hovedsæde, Agro Food

Park, VIA University College

campus og nyt domicil til Atea

4

Oversigtskort 1

Projekter uden for centrum

I Risskov opføres en ny bydel

med plads til 900 boliger

5

Zenit Company House udvides

med etape 2 og 3 over de

kommende år

6

Aarhus Kommune og Brabrand

boligforening udvikler Gellerupområdet

til en attraktiv bydel

7

Marselistunnelen forbinder

motorvejsnettet direkte med

Aarhus Havn

8

Bankernes Kontantservice

opfører nyt kontantcenter i Tilst

9

Helhedsplan for

boligkvartererne Rosenhøj,

Kjærslund og Søndervang

10

Moesgård Museum udvides

med nyt byggeri på 15.000 kvm.

11

Erhvervshavnen i Aarhus

udvides i flere etaper frem til år

2022

3


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

2

14

4

3

5

8

7

1

9

12

10 11

6

1

Aarhus Universitet udvides frem

mod 2028 med 250.000 kvm.

herunder højhus på Lille Barnowgrunden

2

Modernisering af 8 boligblokke i

Ringgårdens afd. 1

3

Ceres-grunden skal udvikles til

en ny bydel med erhverv,

uddannelse, kultur og boliger

4

5

Oversigtskort 2

Projekter i centrum

Åhusene består af i alt 9

højhuse

Omdannelse af den tidligere

godsbanegård i Aarhus til

kulturproduktionscenter ved

navn Godsbanen.

6

I 2013 påbegyndes Danmarks

første letbane, der vil stå færdig

i 2016

7

Udvidelse af Bruuns Galleri og

ny busterminal ved Aarhus H

8

Børnebyggeri på Frederiksbjerg.

9

Komponentværkstedet

omdannes til kontor-, butiksog

boligbyggeri

10

Erhvervs- og hotelhøjhus på 94

meter i Værkmestergade

11

Erhvervsbyggeri ved

Åboulevarden

12

Højhus ved Europaplads 16

13

Aarhus Ø

14

Gammelt industriområde bliver

til IT-byen Katrinebjerg

4


Business Aarhus

Aarhus Ø

› Med et multimediehus, erhvervslejemål, boliger, ungdomsboliger, cafeer, restauranter

m.v. skabes et helt nyt city-område med tæt forbindelse til midtbyen.

SHiP

(Erhvervsbyggeri med

publikumsaktiviteter)

Navitas

(Innovations- og

uddannelsescenter)

www.businessaarhus.dk

Bestseller

(Ca. 500 arbejdspladser)

Isbjerget

(Ca. 210 lejligheder)

Z-huset

(Boliger og erhvervslejemål)

› Se mere på www.debynaerehavnearealer.dk

Ungdomsbolighøjhuse

(Ca. 350 boliger)

Multimediehuset

(Hovedbibliotek)

5

Lighthouse*

(Boliger og

erhvervslejemål)


Business Aarhus

Aarhus Ø under udvikling

Isbjerget 2010-2013

Lighthouse*

Etape 1: 2010-12

Etape 2: 2012-2014

Dernæst etape 3

www.businessaarhus.dk

SHiP 2013-2014

Havneholmen 2013-2015

Pakhus 2013 2013-2015

Z-huset 2013-2015

Dokk1 2011-2015

Ungdomsboliger 2010-2012

Havnehusene 2013-2015

Side 6

6

Navitas 2011-2014

Bestseller 2010-2014


Business Aarhus

Aarhus Ø

Lighthouse*

www.businessaarhus.dk

› Lighthouse*-projektet består af 3 etaper

› 1. etape er færdig

› Byggeri af bygning I på 8.600 m 2 (85

lejligheder og 4 rækkehuse)

› Byggeri af bygning G på 5.050 m 2

(Almene boliger)

› Begge byggerier forventes færdig i

2012

› 2. etape: Byggeri af bygning L

› Boligbyggeri påbegyndt primo 2012

› 3. etape : Byggeri af bygning H og T

› Danmarks højeste hus på 142 meter

› Samlet areal på 63.000 m 2

› Fordelt på både bolig- og erhvervslejemål –

herunder et hotel

7


Business Aarhus

Aarhus Ø

Havnehusene

› Brabrand Boligforening opfører 83

almene familieboliger og 155

ungdomsboliger

› Nærmeste naboer bliver Z-huset og

Pakhus 2013

› Arkitekterne på projektet er Luplau &

Poulsen og ADEPT

› Byggestart forventes i 2013

www.businessaarhus.dk

8


Business Aarhus

Aarhus Ø

Isbjerget Z-huset

› 30.000 m 2

› 210 lejligheder

› Klar til indflytning marts 2013

www.businessaarhus.dk

› 11.000 m 2 boliger

› 14.000 m 2 erhvervslejemål

› Forventes igangsat i løbet af 2013

9


Business Aarhus

Aarhus Ø

Pakhus 2013

› Pakhus 2013 er et erhvervsprojekt på i

alt 35.000 m 2

› Bygningen kommer bl.a. til at huse

ingeniørvirksomheden Moe &

Brødsgaard, Nybolig Erhverv Aarhus og

arkitektvirksomheden Aart Architects

› Ejerkredsen bag Pakhus 2013 er lokal

og delvis den samme som står bag

Lighthouse*.

www.businessaarhus.dk

10


Business Aarhus

Aarhus Ø

SHiP Almene boliger og ungdomsbyggerier

› Erhvervsbyggeri med publikumsaktiviteter

› 21.700 m 2 byggeri

› Forventes færdig i 2014

› Arkitekten på projektet er Arkitema

www.businessaarhus.dk

4 punkthuse med ca. 350 ungdomsboliger

Byggeriet af følgende boliger er igangsat:

› Grundfos Kollegiet med 159 boliger

› Marina House med 45 boliger

› Boligforeningen Ringgården, 0-energihuset I og

II, med ca. 150 boliger

Ovenstående boliger blev indflytningsklar i 2012

› Herudover planlægger Brabrand Boligforening

at bygge 7-9.000 m 2 familieboliger og 5-7.000

m 2 ungdomsboliger

11


Business Aarhus

Aarhus Ø

Multimediehuset Navitas

› Bruttoareal på 30.000 m 2

› 10.000 m 2 forventes at blive udlejet til

andre lejere med kulturelt islæt

› Projektet omfatter også åbningen af den sidste

del af Aarhus Å samt indretning af centrale

havnepladser

› Forventes færdig i 2014

www.businessaarhus.dk

› Nyt centrum for innovation og energi

› 2.000 studerende og 300 undervisere,

forskere, erhvervsmedarbejdere og

iværksættere

› I alt 35.000 m 2 til Ingeniørhøjskolen,

Maskinmesterskolen og Incuba Science Park

› Forventes færdig i 2014

12


Business Aarhus

Aarhus Ø

Bestsellers nye Aarhus-kontor

› 20.000 m 2 kontorer, show

room, lager og offentlig café

› 500 arbejdspladser inden for

tekstilindustrien samles i

Aarhus

› Klar til indflytning i 2013

› Tegnet af C. F. Møller

www.businessaarhus.dk

13


Business Aarhus

Aarhus Ø

Havneholmen er et nyt boligprojekt med ca. 400 boliger

› I alt 38.000 nye boligkvadratmeter

› Af de ca. 400 boliger bliver ca. 140

boliger seniorvenlige

› Byggeperioden forventes at være

2013-2015

› Topdanmark og PenSam er

bygherrerne bag

› Arkitekt er C. F. Møller, NIRAS står

som ingeniør og entreprenøren er

NCC

www.businessaarhus.dk

14


Business Aarhus

Bankernes Kontantservice opfører topmoderne kontantcenter

› Grundens nettoareal er på knap

34.000 m 2

› Bygningen kommer til at ligge på

Rosbjergvej i Brabrand og vil huse

omkring 250 medarbejdere

› Byggeriet forventes at blive

påbegyndt i starten af 2012 og

forventes at stå klar til indflytning

i 2014

› COWI er rådgivende ingeniør på

byggeprojektet

www.businessaarhus.dk

15


Business Aarhus

Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden

› 5.000 etagem 2 erhvervsbyggeri

› Delacour Dania lejer 4.000 m 2 og

bygningen bliver virksomhedens

nye hovedkontor

› Handelsbanken fastholder sin filial,

der under ombygningen flyttes til

en nærliggende bygning

› De øvrige m 2 udlejes til en café ud

mod Mindebrogade

› Projektet er tegnet af Arkitema og

forventes at stå færdigt i

september 2012

www.businessaarhus.dk

16


Business Aarhus

Højhusbyggeri på Europaplads 16

› Med 16 etager og et samlet areal på 15.000 m 2

vil højhuset på Europaplads 16 blive et

attraktivt lejemål for virksomheder

› Højhuset bliver nabo til det nye Multimediehus,

og forventes at stå færdigt i 2016

› Projektet er i øjeblikket under vurdering til den

nye lokalplan

www.businessaarhus.dk

17


Business Aarhus

Komponentværkstedet

› DSBs tidligere komponentværksted der er beliggende mellem Værkmestergade og

Jægergårdsgade er blevet opkøbt af ejendomsselskabet Bricks A/S, der i samarbejde med

arkitektvirksomheden C.F. Møller i øjeblikket arbejder på et oplæg for ejendommens

fremadrettede anvendelse

› Ejendommen, der har et grundareal på 13.575 m 2 , forventes at blive et kombineret

kontor-, butiks- og boligbyggeri

www.businessaarhus.dk

18


Business Aarhus

Ny busterminal og udvidelse af Bruuns Galleri

Aarhus Kommune, DSB

Ejendomsudvikling og ejeren af Bruuns

Galleri Steen & Strøm Danmark har

indgået en aftale omkring omdannelsen

af området ved Ny Banegårdsgade,

herunder en ny busterminal i direkte

tilknytning til banegården samt en

udvidelse af Bruuns Galleri

› I marts 2012 blev vinderen af

parallelopdraget fundet i form af

tegnestuerne COBE og Transform

www.businessaarhus.dk

19


Business Aarhus

Erhvervs- og konferencehus

› 94 meter og 25 etager

› 25.000 m 2

› Lejemålet er udlejet og byggeriet fuldt

finansieret

› Klar til indflytning i 2013

› Erhvervslejemål:

› Bech-Bruun

› Deloitte

› HL Ejendomme

› Comwell med konferencehotel

› 240 hotelværelser og

www.businessaarhus.dk

konferencecenter til 1.000 gæster

20


Business Aarhus

Godsbanearealet

› Godsbanegården skal omdannes til et nyt kulturproduktionscenter ved Godsbanen, der ud

over kulturproduktion også kommer til at rumme spillestedet RADAR og teatret Entré

Scenen

› En ny bydel skal bygges omkring Godsbanen med tæt tilknytning til Midtbyen og Ceresgrunden

www.businessaarhus.dk

› Se mere på www.godsbanen.dk

21


Business Aarhus

Åhusene

› Projektet består af 9 højhuse med

hver 10 etager og samlet 432 boliger

på i alt 27.000 m 2

› Boligerne er målrettet studerende,

nystiftede familier og ældre, som vil

bo tæt på byen

› Byggeriet startede i 2010 og det

første højhus var klar til indflytning i

september 2011, mens alle 9 højhuse

vil være klar til indflytning i 2014

www.businessaarhus.dk

› Se mere på www.aahuseneiaarhus.dk

22


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

Børnebyggeri på Frederiksbjerg

› Projektet indebærer udover en ny skole

til 850 elever også en fritidsklub og en

række dagtilbudsafdelinger

› Projektet har et samlet budget på over

300 millioner, hvoraf skolebyggeriet

alene udgør 275 millioner kroner

› Byggeriet forventes at starte i 2013

23


Business Aarhus

Universitetet udvider: AU Arts and Business Building

› Nyt højhus overfor Nobelparken på ca.

60.000 m 2 , 80 m og 20 etager

› Arkitektkonkurrence udskrives i 2012, og

byggeriet forventes færdigt tidligst 2018

› Base for studerende og forskere fra det

kulturvidenskabelige fakultet og det nye

fakultet for erhverv og samfund

› I højhuset vil der bl.a. være butikker,

cafeer, biblioteker, idræts-faciliteter og

desuden to auditorier samt

undervisningslokaler for studerende og

forskere

www.businessaarhus.dk

24


Business Aarhus

Ny IKEA Aarhus

› IKEA opfører et nyt IKEA varehus i

Skejby på 35.000 m 2 , og river den

nuværende bygning ned efter

indvielsen.

› Byggeriet blev påbegyndt i

starten af 2013

www.businessaarhus.dk

25


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

Det Nye Universitetshospital

26


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

Det Nye Universitetshospital

› Når det Nye Universitetshospital står

færdigt i 2019 vil det være det

største hospital i Nordeuropa og den

største arbejdsplads i Aarhus.

› 344.000 m 2

› 9.000 medarbejdere

› 100.000 indlæggelser årligt

› 40-50% af al hospitalsaktivitet i

Region Midtjylland

› 900,000 besøgende per år

› Investering på 6,4 mia. kroner

› Se mere på www.dnu.rm.dk

27


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj

28


Business Aarhus

Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj

www.businessaarhus.dk

› Se mere på www.helhedsplangellerup.dk

› Brabrand Boligforening og Aarhus

Kommune samarbejder om at udvikle

Gellerupparken og Toveshøj fra et

socialt udsat boligområde til en

attraktiv bydel. Projektet er det første

af sin slags i Danmark og visionen er, at

der skal gennemføres en massiv fysisk

omdannelse af et stort alment

boligområde til en attraktiv bydel.

› Helhedsplanen kombinerer store

fysiske forandringer med

arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv,

social indsats og arbejde for en

tryggere bydel

› Den samlede investering i området

løber op imod 1 milliard kroner

29


Business Aarhus

Helhedsplan for Rosenhøj, Viby Syd

www.businessaarhus.dk

Aarhus Kommune, Boligforeningen

Aarhus Omegn og Viby

Andelsboligforening har udarbejdet

en helhedsplan for boligkvartererne

Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang

› Projektet omfatter renovering og

ombygning af Rosenhøj samt

nybyggeri, og visionen er at skabe én

samlet bydel

› Arkitema, C. F. Møller og Aarhus

Arkitekterne er blandt

vinderprojekterne til helhedsplanen

30


Business Aarhus

Byudvikling i Lisbjerg

› Planen er, at Lisbjerg inden for de

kommende år skal udvikle sig til en

mangfoldig og bæredygtig by med plads til

25.000 indbyggere

› Et centralt omdrejningspunkt i projektet

har været opførelsen af en ny skole – den

står nu færdig

› Projektet forstærkes i de kommende år af

en række infrastrukturelle investeringer

(herunder med etableringen af letbanen)

www.businessaarhus.dk

Udvidelsen af Lisbjerg

Lisbjergs nye skole

31


Business Aarhus

Byudvikling i Elev

› Byprojektet ”Nye” i Elev opføres Nord for den nye engsø og opføres af Tækker Group i

samarbejde med Cebra Arkitekter og Niras Planlæggere

› Nye opdeles i syv bydele og forventes at få 4.000-7.000 indbyggere og ambitionen er,

at området skal bygges efter byøkologiske principper

› Byen kommer til at være omgivet af mark og skov og beboerne vil have udsigt ind over

Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø.

www.businessaarhus.dk

Se mere på www.nye.dk

32


Business Aarhus

Modernisering af Ringgården

› Boligforeningen Ringgården samarbejder med Aarhus Arkitekterne og ingeniørfirmaet Viggo

Madsen A/S om en gennemgribende modernisering af Ringgårdens ældste boligbebyggelse

(afdeling 1). Fornyelsen indebærer alle bygningens 140 lejligheder og dækker i alt 17.600 m 2

› Med et budget på 180 mio. kr. vil de nedslidte lejligheder fra 1940’erne blive omdannet til

moderne og energirigtige boliger. Projektet forventes at stå færdigt i løbet af efteråret 2013

www.businessaarhus.dk

33


Business Aarhus

Udbygning af Moesgård Museum

› Moesgård Museum startede i januar 2011 opførelsen af en ny museumsbygning til en samlet pris

på 345 mio. kroner

› Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og Landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue,

og byggeriet forventes at stå færdig i 2013

› Udover at blive brugt som nyt udstillingsrum for museet, vil den 15.000 m 2 store bygning samtidig

kunne anvendes som et vindue for arkæologiske og antropologiske forskningsprojekter på Aarhus

Universitet

www.businessaarhus.dk

Se mere på www.moesgaardnytmuseum.dk

34


Business Aarhus

Ceres-grunden

www.businessaarhus.dk

› Royal Unibrew og

Entreprenørvirksomheden A.

Enggaard A/S har indgået en

samarbejdsaftale om Ceresgrunden.

› Lokalplanforslaget omfatter

et projekt på 140.000 m 2

fordelt med 65% erhverv,

undervisning og kultur og

35% på boliger.

› Den endelige lokalplan blev

godkendt november 2011,

og første byggeprojekt bliver

ny campus til VIA University

College.

35


Business Aarhus

VIA University College Campus Aarhus C

› Campus Aarhus C bliver ny campus

for lærer-, pædagog- og

socialrådgiveruddannelserne i

Aarhus

› Uddannelsesbygningen bliver

hjemsted for ca. 5.500 studerende i

centrum af Aarhus

› Der opføres 39.500 m 2

med byggestart ultimo 2011

og aflevering i 2014

› Arkitekt på projektet er

Arkitema

www.businessaarhus.dk

36


Business Aarhus

Ny Bydel i Risskov

www.businessaarhus.dk

Aarhus Kommune har planer om at

opføre en ny bydel i Risskov med

plads til 900 boliger

› Områder er beliggende ved Vejlby

Ringvej og Gustav Holms Vej og har

en størrelse på ca. 129.000 m 2

› Området ejes udover Aarhus

Kommune af Domis Ejendomme og

tre mindre virksomheder

› Projektet skal snart til videre

behandling i byrådet

37


Business Aarhus

Psykiatrisk Hospital i Risskov

› Region Midtjylland arbejder i øjeblikket med muligheden for at lade en privat

ejendomsudvikler overtage det psykiatriske hospital i Risskov for til gengæld at opføre et nyt

psykiatrisk hospital ved Det Nye Universitetshospital

› Grunden er særdeles attraktiv for ejendomsudviklere i kraft af sin placering i Risskov

www.businessaarhus.dk

38


Business Aarhus

Agro Food Park

› Agro Food Park er et internationalt

videnscenter for landbrugs- og

fødevareerhvervet.

› Her samarbejder virksomheder,

forsknings- og

uddannelsesinstitutioner og

myndigheder om forskning og

innovation.

› Ambitionen er, at parken i 2020

beskæftiger 3000 medarbejdere

fordelt på 40-50 virksomheder

www.businessaarhus.dk

39


Business Aarhus

Letbanen

› Etableringen af letbanen skal være med til at sikre at den kollektive trafik i og omkring Aarhus

bliver hurtig, effektiv og miljøvenlig

› Første etape af letbanen bliver efter planen en 12 kilometer strækning fra City ad

Nørrebrogade og Randersvej via sygehuset i Skejby og frem til Lisbjerg. Her forbindes

letbanen til Grenåbanen via en ny forbindelse til Lystrup

› Investeringen til første etape er på 1,2 mia. kr., og er den hidtil største investering i kollektiv

trafik i byens historie

› Letbanesamarbejdets partnere er i øjeblikket i gang med at prioritere de næste etaper

www.businessaarhus.dk

40


Business Aarhus

Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin

www.businessaarhus.dk

Aarhus Universitet opruster og

udvikler forskningsfaciliteterne

› I Universitetsparken opføres ny

forskningsbygning på 12.300 m 2 til

Institut for Biomedicin, og Bartholinbygningens

14.300 m 2 ombygges.

› Samlet pris på 644 mio. kroner

› Byggeriet forventes at gå i gang i april

2014 og stå færdigt i november 2015.

› Tegnet af Cubo Arkitekter

41


Business Aarhus

Erhvervshavnen

Aarhus havn udbygges i flere etaper

frem til 2022

› De første etaper er gennemført og en

ny containerterminal og

havneudvidelse er åbnet og taget i

brug

Aarhus Havn tager snart hul på sidste

del af udvidelsen og når den er

færdig vi havnens samlede areal

være øget til det dobbelte, ca. 360

hektar. Samtidig forventes

godskapaciteten øget til omkring 20

mio. tons årligt

www.businessaarhus.dk

42


Business Aarhus

Marselistunnelen

› Projektet forbinder motorvejen direkte med Aarhus Havn

› 1. etape ved motorvejsafkørslen er i gang og forventes færdig i sommeren 2013

› Marselistunnel-projektet er blandt de største anlægsprojekter i Aarhus med et budget på ca.

1,5 milliarder kroner

www.businessaarhus.dk

› Se mere på www.marselisboulevard.dk

43


Business Aarhus

Kontur-Huset

› I Aarhus Nord opfører Søgaard Ejendomme et 1.800 kvm stort kontorhus for Solar Danmark,

der skal huse udvikling og forskning

› Tegnet af Kontur Arkitekter og opføres af Accept Byg

› Byggestart var i juni 2012, og huset forventes færdig ultimo 2013

www.businessaarhus.dk

44


Business Aarhus

www.businessaarhus.dk

Find flere informationer på www.businessaarhus.dk

Kontakt

Manager Søren Boel Pedersen

T: 8940 2205

E: sbp@aarhus.dk

45

More magazines by this user
Similar magazines