Eksempler på journalistisk arbejde - madsenland.dk

madsenland.dk

Eksempler på journalistisk arbejde - madsenland.dk

Pressemeddelelse

Med Lykke i den gamle skole

Den gamle skole Hjerl Hedes Frilandsmuseum er blevet åbnet for gæsternes børn. Lykke fra

Filskov var med.

Akkompagneret af spanskrørets rap i katederet remser børnene Fadervor, tabeller og staveord i Hinge gamle

skole Hjerl Hede. Levendegørelsen af de traditionelle færdigheder og håndværk er i fuld gang det

idylliske frilandsmuseum heden.

Blandt de mange aktiviteter, der er for børn, der gæster museet, er en undervisningstime i skolen. Her bliver

der undervist, som det blev gjort i midten af 1800-tallet. Lærerens ord er lov, og spanskrøret godt slidt,

læreren havde nemlig revselsret.

Eleverne i skolen bærer traditionelt tøj, så de ligner børn fra dengang, og midt blandt dem sidder Lykke May

Henriksen fra Filskov. Hun er 10 år og i anledning af sin indmelding i skolen, er hun klædt med et tørklæde

om håret og et par gamle træsko.

Forældrene Bo Henriksen og Lesly Nielsen fortæller, at skoletimen var noget Lykke selv fandt .

- Jeg kunne godt tænke mig at prøve, siger Lykke og går ind gennem den lave dør til den stråtækte skole.

- Man hører jo så meget om skolegangen i gamle dage, siger farmand Bo Henriksen, - så nu kan hun selv

prøve, hvordan det har været.

Tabel, stavning og spanskrør

Timen starter med en salme og et Fadervor, hvorefter der skal terpes staveord. Det foregår efter Julius

Strandbergs illustrerede ABC fra 1870'erne. Læreren staver for, eleverne følger efter. Og det er lette ord og

svære ord mellem hverandre. Pædagogikken og didaktikken var ikke så fremskreden dengang.

Efter det skal der høres i de staveord, børnene har fået for. Lykke bliver også hørt og klarer opgaven uden gå

i stå.

Pludselig bliver timen afbrudt af en dreng, der kommer for sent. Det er smedens den ældste, og hans

undskyldning, at han var nødt til at hjælpe sin far med noget, bekommer ikke den strenge frøken. Så der

vanker. Smedens håbefulde søn må op til katederet og stramme buk, mens spanskrøret svirper gennem luften.

Da denne scene er ovre, og den stakkels dreng har sat sig sin ømme bag skolepulten, er det tabellerne, der

skal høres. Det går lidt trægt, så frøkenens stemme stiger i stramhed, efterhånden som elevernes mumlen

afslører deres forsømmelighed.

Men det er bare teater det hele, mener Lykke bagefter.

Mærkeligt, men nemmere

- Det var nu lidt mærkeligt, måden vi gjorde det , siger Lykke, da hun kommer ud fra timen. Hun er for

genert til at deltage i frikvarteret med de andre børn, der går i gang med at spille pind.

- Læreren var lidt skrap, når der var nogen, der gjorde noget forkert, fortæller Lykke. Så får de af spanskrøret,

men at det ikke er rigtigt, havde Lykke alligevel luret af: - Han bliver sat op ved siden af katederet, og så slår

hun det, mener hun.

I datidens skole var der forskel folks børn, og det lagde Lykke også mærke til:

- Forrest sad præstens børn, og de gjorde aldrig noget forkert. I midten sad bagerens børn. De var sådan lidt

gode, mens smedens børn bageste række var ballademagerne, så de blev slået mest, siger Lykke, - én af

dem rev en pige i håret og så fik han to slag, fordi han ikke sagde av højt nok første gang.

Nemmere at gå i skole

Lykke mener, at det måske var nemmere at gå i skole dengang, i det mindste skulle di ikke i skole hver dag

hele året rundt.

Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup ‐ Tlf: 9744 8060 ‐ www.hjerlhede.dk

Similar magazines