Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

forhold til ændringer i beskæftigelsen og virksomhedernes

produktion.

Der er således allerede taget initiativer til at igangsætte

en kompetenceplatform, der i de kommende

år skal bidrage til at opkvalificere medarbejderne i de

små og mellemstore virksomheder.

Derudover har vækstforum besluttet at igangsætte

et initiativ, der tager sigte på at øge arbejdsstyrken

gennem tilskud til relevante projekter, så der bliver

sat øget fokus på at aktivere skjulte arbejdskraftressourcer

overalt i regionen. I den forbindelse sikres en

effektiv anvendelse af EU-medfinansiering.

Regionsrådet vil i samarbejde med kommunerne,

beskæftigelsesrådet og vækstforum ligeledes

igangsætte analyser af, hvordan regionale styrkepositioner

kan bidrage til at tiltrække arbejdskraft fra

omverdenen, så der skabes et mere internationalt

arbejdsmarked i regionen.

Tilsvarende vil Region Midtjylland som arbejdsgiver

fortsat bestræbe sig på både at opkvalificere

medarbejderne på de regionale institutioner og på

at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på områder,

hvor der er knaphed på arbejdskraft. Det gælder især

sundhedspersonale.

Et mere internationalt arbejdsmarked stiller krav om,

at uddannelsesinstitutioner tilbyder relevante former

for efter- og videreuddannelse, herunder sprogundervisning,

ligesom adgang til boliger og offentlig

service og sociale netværk vil være afgørende for at

rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Anbefalinger til øvrige aktører

Regionsrådet opfordrer staten til at understøtte

mulighederne for at:

udvide og opkvalificere arbejdsstyrken

opretholde tilstrækkelig geografisk dækning af

offentlig service til at understøtte en bæredygtig

befolkningsudvikling i alle dele af regionen

etablere nye statslige arbejdspladser i regionen i

relation til regionens styrkepositioner

rekruttere og fastholde kvalificeret udenlandsk

arbejdskraft

16

Regionsrådet vil:

kvalificere udpegning af nye indsatser for at øge

arbejdskraftudbud, opkvalificere ledige, forebygge

og forkorte syge-/dagpengemodtageres

fravær fra arbejdsmarkedet

kvalificere udpegning af nye indsatser for at

opkvalificere arbejdsstyrken, øge de beskæftigedes

fleksibilitet

analysere hvordan regionale styrkepositioner

kan bidrage til at tiltrække arbejdskraft fra omverdenen

som arbejdsgiver opkvalificere medarbejderne

og tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvor der

er knaphed

Regionsrådet anbefaler:

Staten at understøtte mulighederne for at:

udvide og opkvalificere arbejdsstyrken

understøtte en bæredygtig befolkningsudvikling

i alle dele af regionen

oprette nye statslige arbejdspladser i regionen

inden for styrkepositionerne

rekruttere og fastholde kvalificeret udenlandsk

arbejdskraft

More magazines by this user
Similar magazines