Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

generel opgradering af hovedvejene i regionen

opgradering og modernisering af jernbanenettet

Kommunerne at:

indtænke udvikling af havnene i kommuneplanstrategien

arbejde for bredbånd for alle borgere og virksomheder

Det overordnede vejnet (statsveje) og jernbanerne i den midtjyske

region. I det fælles indspil til Infrastrukturkommissionen anbefales

en række projekter, herunder opgradering af hovedvejnettet. Det

gælder bl.a. ruterne 11, 13, 15, 16, 18, 21, 26, 34 og E45.

38

Udkast til udbygning af bane- og

letbanebetjening i Århus-området. Kilde:

Midttrafik – Letbanesekretariatet.

sikre tilgængelighed og god infrastruktur ved

planlægning af nye bolig- og erhvervsområder

Staten og kommunerne at:

skabe sammenhæng i regionens overordnede

infrastruktur via den fysiske planlægning

More magazines by this user
Similar magazines