Hent inspiration bag de store vinduer - Upfront Sport & Marketing

upfront.co.dk

Hent inspiration bag de store vinduer - Upfront Sport & Marketing
U P F R O N

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

No.18 maj 2007

Indretningsarkitekt tilknyttet

Høgh Huset

Læs side 3

Digitale print med hurtig levering

Læs side 10

Entreprenørfirma i vækst

Læs side 12

Læs bl.a.:

Landinspektørkontoret side 4

Attech Computer side 5

Stensballe Trailercenter side 6

VS Automatic side 8

Lund-Kørup VVS side 11

Modulia Køkkencenter side 13

Arkitekt K. Westensee

Kursuscenter Horsens

side 15

Handelsskole side 14

ERHVERVSMAGASINET FOR HORSENS OG OMEGN

Hent inspiration

bag de store vinduer

Læs side 9

VELFAC VinduesHusets flotte udstilling henvender sig til

alle interesserede - såvel private som professionelle.

Ud over at give idéer til løsninger inden for vinduer og

døre tilbyder VELFAC også rådgivning og forskellige

åbne inspirationsarrangementer og relevante foredrag.


Udgiver: upfront sport & marketing

Redaktør: Jørn Simmenæs

Salg: Sanne Skovby / Jørn Simmenæs

Tekst: Hanne Holm, Tekstbureau

Layout: Annemette Lundgaard, BACKUP grafik&reklame

Tryk: Vestjysk Rotation I/S

Oplag: 41.500 eksemplarer.

Post- og husstandsomdeles til virksomheder og

private i Horsens, Hovedgård, Juelsminde,

Hornsyld, Gedved, Brædstrup og Østbirk.

Næste udgivelse: 26. september 2007

Deadline for indlevering af materiale: 1. september

Bestilling af virksomhedsprofil og annonce:

upfront sport & marketing

Sanne Skovby tlf. 7627 6070 / 2511 6823.

Forsidefoto: Velfac A/S


2 www.bedreresultater.dk


Udvikling

Hvor går udviklingen hen om natten, mens vi sover? I

hverdagen har vi så travlt, at vi ikke når at påvirke

den...

Udviklingen sker dog. De seneste eksempler er lokalt

drømmen om et Skyhouse på Havnetrekanten og nationalt

dannelsen af partiet Ny Alliance.

Forandring skaber nyt liv og giver nye impulser. Se bare

opmærksomheden omkring Ny Alliance. Som PRguruen

Christian Have fornylig sagde ved sit foredag i

Horsens: "medie-selvsvings-potentiale" – mon ikke!

Her er det virkelig lykkedes at spille på alle PR-tangenter.

Dagen kaldes "en historisk dag" for Danmark!

Det samme gælder opmærksomheden om Skyhouse.

Ildsjæle, entreprenører og investorer, der tænker i

byens fremtid – det er disse mennesker, som de sidste

15 år har forvandlet Horsens. Lige fra landsstævne-

Erhvervs-Quiz

Besvar og indsend Erhvervs-Quiz'en senest den 18. juni 2007 kl. 12.00 til:

upfront sport & marketing, Åboulevarden 52, 1., 8700 Horsens

Navn

Adresse

Postnr.

By

U P F R O N T

ZIRKUS NEMO i Horsens

Vind 2 x 2 stk. logebilletter til Søren Østergaards spektakulære

og intelligente zirkus. Lørdag d. 28. juli kl. 16.00

Zirkus Nemo er (nu igen) en opvisning i internationalt

artisteri, menneskelige katastrofer, verdenstryl, levende

dyr og overraskelser, der overgår enhvers fantasi. Frans

Baks trio leverer smukke, selvgjorte kompositioner fra

orkesterplateauet - aften efter aften.

UPFRONT stiller 2x2 stk. billetter på højkant til den

tipper, der har flest rigtige svar. I tilfælde af flere tippere

med lige mange rigtige svar, trækkes der lod. Lodtrækningen

foretages af teaterdirektør Lars Sennels,

Horsens Ny Teater.

Vinderen offentliggøres den 18. juni 2007 på

www.bedreresultater.dk. Vinderen får direkte besked.

ansvarlige Gudrun Andreasen i 1990 til teaterdirektør

Frank Panduro - og alle dem der har gjort det muligt.

Nu tænkes der nyt igen, både hvad angår "indretningen"

af havneområdet, erhvervs- og turistpolitikken.

Horsens vil gå sine egne veje, udskille sig fra mainstream-strømmen,

være unikke og styrke byens brand,

den positive udvikling kan fortsætte. Det er helt

vildt dejligt at være Horsens-borger, mærk lige efter...

Velkommen til det lokale erhvervsmagasin UPFRONT

No. 18. Tak til alle de deltagende virksomheder og til

alle vore læsere.

God læselyst!

Jørn Simmenæs

Hvor lang opfølgningstid er der hos Adecco?

■ 4 timer ■ 12 timer ■ 48 timer

Hvad beskæftiger K. Westensee sig med?

■ IT-løsninger ■ Arkitektur ■ Landmåling

Hvor stort er Lund-Kørup VVS’s nye domicil?

■ 520 m 2

■ 630 m 2

■ 740 m 2

Hvad er forcen hos Microsolution?

■ At virksomheden har mange afdelinger

■ Et enormt og unikt erfaringsgrundlag

■ At virksomheden er udenlandsk

Hvad skal et dansk par fra Kina ha’ lavet i Herning?

■ Bygget et nyt hus ■ Etableret en kinesisk have

■ Sat nyt køkken og bad ind

Hvor ligger den europæiske Hitachi-fabrik?

■ I Oslo ■ I Amsterdam ■ I London

Hvor åbnede Nybolig en afdeling for et år siden?

■ I Lund ■ I Torsted ■ I Stensballe

Hvordan er ejerskabet hos Horsens Bilinspektion?

■ Multinationalt ■ Nordisk kæde ■ Dansk privatejet

Hvad vægter indehaveren af Landinspektørkontoret?

■ Personlig betjening ■ At opgaverne løses i solskin

■ At have flere mand om samme opgave

Hvad sikrer tryk en korrekt farvebalance?

■ At farverne blandes helt nøjagtigt

■ At maskiner har ICC-profiler

■ At emnet trykkes flere gangeHøgh Huset – nu med

indretningsarkitekt…

Via et tæt samarbejde med en indretningsarkitekt tilbyder Høgh Huset nu hele

pakken i forbindelse med husbyggeri. På den måde sikres bygherren en absolut sammenhængende

løsning i byggeriet – så det på én gang bliver æstetisk og funktionelt

Pernille Teglgård, Cosycasa drøfter materialer med Frank

Høgh og Peter Hougaard (t.h) i det nybyggede hus på

Amballegård.

Tanken hos Høgh Huset ApS er mere end nogensinde at

opfylde drømme for mennesker, som skal bygge ny villa.

Frank Høgh har derfor indgået et samarbejde med firmaet

Cosycasa ved indretningsarkitekt Pernille Teglgård,

som fremover kan rådgive om alt fra farvevalg på væggene

og design af køkkenet til indretning af husets rum.

Indretningsarkitekten vil i tæt samspil med arkitekt Peter

Hougaard og bygherren finde de løsninger, som er absolut

mest optimale i det enkelte tilfælde.

Stilen skal bevares

Første skridt for Pernille Teglgård er at spotte den stil,

som ”nybyggeren” allerede har. Hun besøger derfor kunderne

i deres nuværende hjem, ser på møbler, farver,

interiør osv. Taler om, hvad de ønsker at bibeholde, hvad

der gerne må skiftes ud, og hvad der i øvrigt er af ønsker.

I det nye hus rådgiver indretningsarkitekten derefter i

valg af for eksempel farver, klinker, bordplader, design af

køkken og bad – i tæt dialog med leverandørerne.

Hvor skal skabet stå?

Når alle overordnede linier er på plads, farverne valgt, og

huset er klar til indflytning, hjælper Pernille Teglgård med

selve indretningen.

- Det er vigtigt, at bygherren ikke behøver skifte alle eksisterende

møbler og interiør ud, men at indretningsarkitekten

i stedet guider mod den bedste udnyttelse og

eventuelle nyindkøb, fastslår Frank Høgh, som har set,

hvordan Pernille Teglgård med ganske få midler kan få et

hus til at ”ligne en ekstra million”.

Billeder fra Høgh Husets udstillingshus på Amballegård.

Huset er solgt.

Rådgivning hele vejen…

Frank Høgh har siden november 2005 drevet

Høgh Huset ApS.

Nye spændende løsninger med individuelt

præg er omdrejningspunktet i enhver villa,

hvor rummelighed og store partier med lysindfald

er en selvfølge. Farver og materialevalg

skal i samspil med strejf,- mod,- og indirekte

lys give unikke oplevelser alt efter

rummenes funktion og karakter.

Høgh Huset arbejder tæt sammen med arkitekt

Peter Hougaard, som sikrer, at boligen

fungerer i forhold til rummenes placering og

størrelse, at huset passer til grunden, og at

ude- og inderum skaber en helhed. Han

giver samtidig bygherren et kvalificeret

modspil til, hvad der kan lade sig gøre – og

hvad der er mest optimalt. Indretningsarkitekt

Pernille Teglgård fra Cosycasa er

med på banen fra begyndelsen.

Frank Høgh er ligeledes med under hele byggeprocessen

– som vejleder og sparringspartner

for bygherren.

HØGH HUSET

Nørregade 10, 1. sal · 8700 Horsens

Tlf.: 4093 5446

www.hoeghhuset.dk

3

Tekst: Hanne Holm · Foto. Mette SimmenæsSteffen Sejr Andersen startede for et år siden ”Landinspektørkontoret”

efter at have opbygget erfaring fra landinspektørfirmaer

forskellige steder i Danmark. Han har en bred og solid erfaring fra

små opgaver til de helt store, bl.a. byggeriet af Statsfængslet

Østjylland og Danish Crown’s nye storslagteri.

Motivationen var og er at kunne levere fleksible løsninger til kunderne,

de får løst opgaven professionelt – når det passer dem.

- Ikke mindst private kan have brug for, at man kommer uden for

normal arbejdstid, og der har jeg i høj grad mulighed for at være

fleksibel, forklarer Steffen Sejr Andersen, som netop vægter den

personlige betjening meget højt.

”Det skulle ha’ været i går”

I øjeblikket går det lynende stærkt inden for byggebranchen og

bolighandler i øvrigt – det smitter naturligt af på landinspektøren,

hvis arbejde tit skal udføres her-og-nu.

- Det er tilfredsstillende at kunne rykke ud, når kunderne har brug

for det, så en igangværende opgave ikke bremses pga. en manglende

opmåling, skelfastlæggelse eller lignende, fastslår Steffen, som i

princippet har sin telefon tændt døgnet rundt.

Landinspektørkontoret løser enhver opgave inden for matrikulært

arbejde (udstykning, arealoverførsel mv.), skelretablering, teknisk

opmåling, kortlægning, bygningsafsætning, rådgivning i byggesager

og om fast ejendom osv. – og er opdateret med den nyeste

viden, juridisk og teknisk.

Samme mand hver gang

Landinspektørkontoret har alt det nyeste robot-måleudstyr, så

opgaverne klares af én person og holder dermed omkostningerne

nede.

Ved at vælge et mindre kontor kan man være sikker på, at ingen

informationer går tabt undervejs, landinspektøren kan bevare overblikket

hele vejen og kender i øvrigt hele sagens gang og status.

- Hvis der opstår noget uforudset undervejs, kan man hurtigt genoptage

sagen – og alt i alt giver det en hurtigere sagsgang, end hvis

der er flere mand på sagen, slutter Steffen Sejr Andersen.

Nybolig klar til vækst i Stensballe

Niels Frede Thomsen,

Else Johannesen og

Helle Mathiasen

Med afdeling midt på Bygaden og en ny afdelingsleder

godt forankret i lokalområdet, er Nybolig gearet til

at tage sig af hussalget i et område af Horsens, hvor

væksten er yderst iøjnefaldende

4 www.bedreresultater.dk


Landinspektøren

holder telefonen åben…

Den praktiserende landinspektør kender alle sager fra start til

slut – han rykker ud, når der er brug for det – og så træffes han

omtrent altid. Kort sagt: Et godt alternativ til de store kontorer

NYBOLIG STENSBALLE

Bygaden 66 · 8700 Horsens

Tlf.: 7626 7766

www.nybolig.dk

LANDINSPEKTØRKONTORET

Rødkløvervej 5 · 8700 Horsens

Tlf.: 7564 6442 / mobil: 4092 9413

www.landinspektoerkontoret.dk

Tallene taler deres tydelige sprog: Mange mennesker vil rigtig gerne bo i Stensballe. Det

gælder både folk fra byen og – ikke mindst – de mange tilflyttere, som Horsens i disse år

trækker til byen.

Nye villakvarterer skyder i vejret, og salget af nye og eksisterende boliger foregår i rekordtempo.

Nybolig med afdeling på Vitus Berings Plads og i Brædstrup åbnede derfor for et år siden

ny afdeling i Stensballe, så mæglerne dér kan fokusere på netop området fra Sundet mod

Stensballe og ud mod Søvind.

Indirekte bankrådgivning

Niels Frede Thomsen tiltrådte som daglig leder i Stensballe den 1. april, og med sine

mange års erfaring fra Sydbank kan han bl.a. bidrage med relevant økonomisk input i en

hushandel.

- Jeg skal ikke fungere som bankrådgiver, men jeg kan vejlede køberne i, hvad der er vigtigt

at få talt med banken om i forbindelse med et køb, forklarer Niels Frede Thomsen,

som glæder sig til samarbejdet med kreditforeninger, advokater og lokale banker.

Ifølge den nye leder er hans største styrke, at han er vant til at skabe relationer og lægger

stor vægt på en god kommunikation med kunden.

- Mine kolleger Else Johannesen og Helle Mathiasen har erfaring fra ejendomsmæglerbranchen,

så vi mærker allerede nu, hvordan vores forskellige faglige viden spiller godt

sammen, understreger Niels Frede Thomsen.

Privat engageret i Stensballe

Niels Frede Thomsen har siden 1992 boet i Stensballe sammen med sin kone og to børn,

og han glæder sig til også at arbejde i og med området.

- Vores familie er meget til sport, så der bliver hele tiden indgået nye relationer på kryds

og tværs – ikke mindst gennem S.I.K. (Stensballe Idrætsklub, red.), rideskolen og ved AC’s

kampe, forklarer den nye mægler, som mange i øvrigt også (gen)kender som dommer på

håndboldbanen.

Tekst: Hanne Holm · Foto. Mette Simmenæs

Tekst: Hanne HolmF.v. Danni Christiansen,

Thomas Lassen, J.P. Filskov

og Jesper Fanø

Attech Computer har etableret en stor afdeling med alle tænkelige multimedieprodukter.

Her kan kunderne få det hele demonstreret og få rådgivning om den

løsning, der passer bedst til ens behov. PC, TV og harddisk smelter sammen – og

gennem trådløst netværk tilsluttet internettet kan næsten alt lade sig gøre.

Grundig vejledning er derfor omdrejningspunktet hos Attech Computer

Stuen som digitalt centrum…

Underholdningscenter, oplevelsesrum, CBC experience.

Kært barn har mange navne. Pointen er, at Attech

Computer i samarbejde med CBC-kæden har lanceret

”Digital Home Living”. En ny måde at håndtere digitale

muligheder på via et fuldtudbygget ’mediecenter’, som

styrer alt digitalt udstyr (PC, internet, video, TV, radio) fra

ét sted i huset.

- På harddisken ligger alt, hvad man har brug for: Fra

familiefotos, videofilm og optaget tv til yndlingsmusik og

arbejdsopgaver – og den trådløse mediecenterenhed styrer

det hele på én gang, så der kan skiftes imellem det

hele, fortæller JP Filskov fra Digital Home Living-afdelingen

begejstret.

Mediecenter-pc’en fungerer som vanligt – blot er brugerfladen

skaleret op til en stormskærm af meget høj kvalitet.

Job, fritid og fornøjelse fra sofaen

Mediecenteret fylder kun som en stereoenhed, men

indeholder det hele. I stedet for at flytte sig fra TV til PC

hen til radioen og tilbage igen, kan man via trådløst netværk

og mediecenteret samle alle funktioner.

- For eksempel kan man hurtigt hente feriebillederne

frem på storskærmen, mails kan tjekkes midt i TV-filmen,

som i øvrigt kan sættes på pause undervejs – eller man

kan lige surfe lidt på nettet, mens man venter på TV-avisen,

forklarer Thomas Lassen, indehaver.

På Google Earth kan hele familien udse sig feriesteder

over hele verden, og yndlingsmusikken kan nydes i perfekt

MP3-kvalitet. Fra mediecenteret kan man desuden

overføre lyden trådløst til udvalgte rum i huset via en lille

”gateway” og hente perfekt lyd fra de mange danske og

udenlandske radiostationer på nettet.

Smart med en samlet løsning

Attech Computer har mere end 10 års erfaring inden for

it-området, og det har været en hel naturlig del at udvide

til multimedieområdet.

- Vores 15 medarbejdere har ekspertisen inden for software

og hardware, fremhæver Thomas Lassen og understreger,

at det er vigtigt med samlet rådgivning i en hurtig

foranderlig verden som teknologiens.

Attech Computer tilbyder også via sine montører at klare

alt fra fysisk opsætning og montering til eventuelt

udskiftning og fordeling af eksisterende antennesignal.

Kunden bestemmer dog selv, hvor meget han ønsker at

gøre selv.

Forberedt på fremtiden

Ifølge Thomas Lassen er ”mediecenteret” forberedt på de

fremtidige tiltag, men ud over det er det en god idé at

kigge på sin eksisterende teknologi i hjemmet, så man er

sikker på at være klar.

I slutningen af 2009 slukkes for ”det luftbårne analoge

TV-signal” – og alle skal kunne modtage digitale TVsignaler.

Det er ikke nok at købe en HD-skærm (High

Definition), andre aspekter skal også være i orden, når

verden bliver 100 % digital.

Så vil man være sikker på, at ens udstyr er fremtidssikret,

bør man gå til specialisten…

CBC, som Attech Computer er en del af, leverer

totale løsninger inden for Digital Home

Living – i tæt samarbejde med producenterne

Sony, Grundig, Vogel’s, Lava, Linksys, D-Link

og Acer.

Se mere på www.digitalhomeliving.dk

Acer Aspire Idea 510 mediecenter

• Tidligere en drøm – nu virkelighed – hjemme hos

dig – eller din nabo

• Samler DVD, TV, radio, musik, billeder, film, spil

og internet i samme enhed

• Giver dig mulighed for at nyde og afspille det

hele på fladskærms-TV

• Du kan endda sende lyd og billede videre til

andre rum i hjemmet

• Sæt TV-udsendelsen på pause, medens du er væk

• Optag din yndlingsserie, medens du ser en anden

udsendelse

• Check e-mail eller book din næste ferie via

Internettet i stuen foran fjernsynet

• Flot og funktionelt design med lavt støjniveau

ATTECH COMPUTER

Lokesallé 30 · 8700 Horsens

Tlf.: 7563 1010

www.attech.dk

5

Tekst: Hanne Holm · Foto. Mette Simmenæs
Vikarer får også personalegoder…

Hos vikar- og rekrutteringsbureauet

Adecco har de tilknyttede vikarer omtrent

samme fordele som en fastansat medarbejder:

Personaleforening med forskellige

arrangementer, rabatter på arbejdstøj,

udviklingssamtaler – foruden forsikringer

og løn efter overenskomster, som er en

selvfølge i alle ansættelser

Seriøsitet og benhård udvælgelsesprocedure er noget af

det, der slås på hos Adecco, som har haft afdeling i

Horsens siden august 2006.

Vikar- og rekrutteringsbureauet adskiller sig fra mange

andre ved at have alle potentielle vikarer til en personlig

samtale.

- Det er en sikkerhed for alle parter, at vi har hørt, hvad

den enkelte ønsker og ved, hvad vi forventer, understre-

Lokal forhandler med stort volumen

Jørgen Sørensen er sammen med sønnerne Michael og Palle Sørensen

Danmarks største Variant-forhandler

En trailer om ugen – det var, hvad Jørgen Sørensen forventede

at sælge i sin ”nebengeschäft”. Men han blev

hurtigt klogere. I dag – fem et halvt år efter opstarten –

sælger han mellem 1200-1500 trailere om året. Derforuden

er der de 30 udlejningstrailere, som konstant farter

af sted på landevejen, også langt ud over landets

grænser.

Skal kunne det hele

- I dag er det ikke nok at kunne tilbyde tre trailere og en

gammel skurvogn – der skal være et stort udvalg på plad-

6 www.bedreresultater.dk

ger afdelingsleder Heidi Bornhøft, og forklarer, at der

testes for færdigheder som læsning, talforståelse og

tastehastighed, hvis det har relevans for et job. Alle bedes

ligeledes om at vise deres straffeattest ved samtalen.

Ordnede forhold for alle

Løn til tiden, feriepenge, evt. indbetaling til pensionsordning,

overenskomstdækning – fakta ved alle vikariater,

korte som lange. Efter længerevarende vikariater er der i

øvrigt en personale udviklings samtale hos en konsulent.

- Vi vil gerne give vores vikarer en oplevelse af at høre til,

så vores personaleforening afholder forskellige arrangementer,

julearrangement, cirkusbesøg, uddeler påskeæg

og så videre, fortæller Heidi Bornhøft.

Afdelingen i Horsens formidler vikar- og faste jobs til

lager/industri, kontorer og produktion, sundhed, kantine,

restauration og meget mere.

Tjek på vikaren – og virksomheden…

- I princippet skal vikaren kunne tale dansk, hvis da ikke

en virksomhed direkte har påpeget, at engelsk er til-

Med sit enorme udvalg af trailere af alle slags, er Stensballe Trailercenter efterhånden

Danmarks største Variant forhandler. Foruden salg og udlejning arbejder tre mekanikere

og en tømrer fuldtid med at reparere, vedligeholde, foretage ændringer og specialdesigne

individuelt udstyr

sen, og folk skal kunne få de løsninger, de går efter, fastslår

Jørgen Sørensen. Foruden sig selv har han derfor

ansat to mekanikere og en tømrere (heriblandt sønnerne

Michael og Palle), så alle specialopgaver kan imødekommes.

- Vi har lavet stativer til bagage, til kanoer, designet kasser

til ”skrammel” til bådtrailere, lavet elspil for at kunne

håndtere store kasser, nævner Jørgen Sørensen som

eksempler på specialopgaver.

Med erfarne håndværkere i huset kan der både tænkes i

kreative løsninger og samtidig vurderes, hvad der kan

holde – og ikke kan holde.

Hurtig levering

Stensballe Trailercenter sælger trailere over hele landet,

ofte via nettet.

- Folk ved som regel godt, hvad de vil have, så det er helt

naturligt at undersøge markedet, priser, leveringsbetingelser

osv. på forhandlernes hjemmesider, mener Jørgen

Sørensen.

Trailercenteret forhandler primært Variant, men tager sig

også af reparationer på alle andre typer trailere. Et stort

reservedelsprogram gør det muligt at løse næsten enhver

opgave ret hurtigt. Variant-fabrikken ligger i Vejle, og

strækkeligt, fortæller Heidi Bornhøft og understreger, at

der ikke diskrimineres i forhold til religion, køn, alder,

nationalitet m.m.

I alle vikariater holder konsulenterne ”øje med” både vikaren

og virksomheden og sørger for, at begge parter

opfylder sin del af aftalen – og at vikaren trives.

Samtidig lover Adecco altid at følge op på en virksomheds

henvendelsen inden for fire timer.

Adecco udskiller sig fra andre rekrutteringsbureauer ved gennem deres personaleforening

at tilbyde vikarerne personalegoder som f.eks. cirkustur med

deres familier

ADECCO

Torvet 24 · 8700 Horsens

Tlf.: 3838 7792

www.adecco.dk

samarbejdet er derfor meget tæt.

- Mangler vi noget, som vi absolut skal bruge nu, så kan

vi i princippet hente det i Vejle på under en time, slutter

Jørgen Sørensen, som glæder sig til i løbet af 2008 at

smidiggøre processen yderligere ved så at kunne registrere

trailere over nettet døgnet rundt.

Udover at have et stort trailersortiment laves alt fra specilaproducerede

bådtrailere til elspil samt reparationer

Se hele programmet på www.trailercenter.dk

STENSBALLE TRAILERCENTER

Bygaden 68 · Horsens

7565 7906 / 4018 7948

www.trailercenter.dk

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs


Hjem. Bolig. Og fremtiden i Horsens.

Byggeudstilling

Amballegård,

Værvej i Stensballe

Indtil den 24. juni:

Alle søn- og helligdage

kl. 13-16

www.horsensbygger2007.dk

Kig forbi og se de spændende huse fra:

René Andersen · Thorsø Huse · Høgh Huset

Heinrich Andersen · FM-Søkjær A/S

eurodan-huse · Jætte-Huset · HM Byg ApS

www.horsensbygger2007.dk

Horsens

- dynamisk og kreativ

Horsens Kommune har vokset sig stor.

Sammenlægningen af de tre kommu-

ner Brædstrup, Gedved og Horsens har

skabt en stor og alsidig plet på Dan-

markskortet med 80.000 indbyggere.

Alle årets måneder er der store ople-

velser at finde i Horsens. Der er festi-

valer i byen og sejlads på fjorden, der

er store koncerter og stille steder i

skoven. Horsens Kommune har et væld

af tilbud til både livsnydere, kultur-

konsumenter og aktive tilflyttere.

Se mere på www.horsenskommune.dkMorten Falck, VS Automatic og Henrik Truelsen, Sportigan

På femte dagen blev der lys…

Få dage inden åbningen af Bytorv Horsens

blev VS Automatic hidkaldt for at løse et

par akutte installationsopgaver. Ni mand

rykkede ud, arbejdede næsten i døgndrift –

og på åbningen, en mørk søndag i oktober,

skulle der bare tændes på kontakten

- Vi kan sagtens sige, at vi er fleksible, og at vi overholder vores aftaler – men hvis ikke vi

havde medarbejderne med, kunne det jo ikke lade sig gøre, understreger Morten Falck, VS

Automatic. Han fremhæver den 65 mand store stab for deres store entusiasme og den

de, alle på yderst ansvarlig vis udfører deres opgaver på.

Et godt eksempel på medarbejdernes velvillighed var i efteråret, hvor seks butikker i Bytorv

Horsens akut skulle have klaret belysningen – og Sportigan alle deres elinstallationer (eltavler,

eltilførsel, lamper, kontakter m.v.). Her klarede ni mand opgaven på nærmest ingen

tid.

Belysning i alle ”afskygninger”

Eltavler, alarmer og tågekanoner er noget af det VS Automatic blandt andet er kendt for,

men også belysning i enhver form er en del af firmaets kompetenceområder.

- I tæt samarbejde med vores belysningsleverandør laver vi en lysberegning og et oplæg

til, hvordan en opgave kan udføres. Ud fra det aftaler vi endeligt med kunden, hvad vi skal

lave, fortæller Morten Falck og pointerer, at VS Automatic udfører installationer både i private

hjem – i butikker og hos virksomheder.

”Vi oplever en fantastisk velvillighed fra VS Automatics side – og vi kan altid

være sikre på, at alle opgaver løses på en professionel måde.

Samtidig rykker de gerne ud til en opgave, hvor deadline ellers nærmest

er overskredet. Det skaber tillid – og vi bruger derfor virksomheden til

alle de elopgaver, vi skal have lavet”.

Henrik Truelsen, Sportigan

VS Automatic A/S ejes af Torben

Steffensen og Niels Valeur, H.J.

Valeur A/S. VS Automatic har i

dag 65 medarbejdere.

Virksomheden udfører:

• PC/PLC styringer

• Industriautomatik

• Tavleanlæg

• El-installationer

• Tele/Data

• Alarmanlæg

VS AUTOMATIC A/S

Ormhøjgårdvej 15 · Horsens

Tlf.: 7564 1899

www.vs-automatic.dk

8 www.bedreresultater.dk 7

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs

Tekst: Hanne Holm · Foto: Svend PedersenHvad sker der

bag de store vinduer?

VELFAC VinduesHuset har haft adressen Bygholm

Søpark 23 de seneste fem år – og med den centrale

beliggenhed har mange mennesker hver dag nydt

synet af den smukke bygning med de store glaspartier.

De færreste ved nok, at her dagligt arbejder mere end

70 mennesker med salg og markedsføring af vinduesløsninger

– og at private kan hente masser af inspiration

og rådgivning i huset

VELFAC skræddersyr løsninger efter kundernes behov. Se det store udvalg og få inspiration

og gode råd i VinduesHuset på Bygholm Søpark

- VELFAC VinduesHuset i Horsens er ét af i alt seks VinduesHuse, som ligger fordelt rundt

omkring i landet, fortæller marketingchef Finn Kræfting. Husene er hver især virksomhedens

ansigt udadtil og består af en flot udstilling, hvor alle interesserede kan komme forbi og se produkter

og søge gode råd og vejledning om vinduer og døre.

Hent inspiration i udstillingen

Udstillingen er placeret i stueetagen i den fire etagers høje bygning. Her præsenteres et bredt

udvalg af VELFAC vinduer, døre, farver, åbnefunktioner og meget andet. Antallet af besøg i

VELFAC VinduesHuset er steget jævnt over årene. Mange private, men også arkitekter, bygherrer

og andre professionelle kikker ind i huset for at se, hvad VELFAC kan tilbyde og for at

hente rådgivning og inspiration om vinduer og døre. VELFAC er i dag et velkendt mærke i byggebranchen.

- Det giver os et godt udgangspunkt og øger gradvist interessen for vores VinduesHuse og kvalitetsprodukter,

siger Finn Kræfting.

Arrangementer med nye input

VELFAC sælger skræddersyede vinduesløsninger tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov.

- Det er ofte en meget stor beslutning at skulle træffe det endelige valg om vinduer, da kvalitetsløsningerne

i dag holder mange, mange år ud i fremtiden. Derfor inviterer VELFAC jævnligt

til åbent hus arrangementer, hvor man kan søge rådgivning om muligheder og installation hos

engagerede fagfolk, arkitekter og en VELFAC VinduesMester. Udstillingerne anvendes også til

foredrag og andre arrangementer, fortæller Finn Kræfting, som i høj grad mærker interessen

for funktionelt og æstetisk byggeri i Horsens.

En stærk familie

VELFAC A/S indgår i VKR Gruppen, der har som mission at bringe dagslys, frisk luft og bedre

miljø ind i menneskers hverdag. VKR Gruppen består blandt andet af VELUX A/S og beskæftiger

omkring 15.000 medarbejdere i mere end 40 lande.

VELFAC VinduesHuset findes i Århus, Horsens, Ringkøbing, Nørresundby, Odense og Herlev.

Udstillingen hos VELFAC Vindues-

Huset er både for private og professionelle

fortæller marketingchef

Finn Kræfting

VELFAC A/S

Bygholm Søpark 23 · Horsens

Tlf.: 7011 0200

www.VELFAC.dk

9

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs m.fl.


Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs


Vi sætter på dine tanker!

Små oplag, store oplag, driftsikker levering,

høj kvalitet, unik service udført af

et kompetent og målrettet team hos

Lundgreen Grafisk i Horsens


10 www.bedreresultater.dk

TRYK TRYK

Benny Lundgren og Elisa ved en af virksomhedens 7 højteknologiske

digitale trykmaskiner. Grundigt tjek af kvaliteten er en ting, der

prioriteres meget højt hos Lundgreen Grafisk på Ormhøjgårdvej.

Byens eneste

danskejede synshal

- Det er virkelig afgørende for os at levere en vare, som

vi kan stå inde for, fastslår Ivan Vinkel, som sammen med

Ole Notler har drevet Horsens Bilinspektion på Ormhøjgårdvej

de forløbne to år.

Horsens Bilinspektion er en selvstændig lokal danskejet

synsvirksomhed med ”byens bedste syn til byens bedste

pris”.

Personlig betjening

Makkerparret har begge en mekanikeruddannelse og har

synet biler gennem flere år, så de véd, hvor tungt systemet

var, da det var Staten, der synede biler.

- Jeg har i hvert fald erfaret i løbet af mine ni år som ”bilsyner”,

at kunderne blev stillet om fra den ene til den

anden, når de ringede – og tit var trætte at ikke at møde

den samme mand, som de havde talt med i telefonen,

I fremtiden trykkes mere og mere digitalt. Kunderne

opnår derved mere konkurrencedygtige priser samt hurtig

levering. Mulighederne er mærkbart større ved digitaltryk

end ved tidligere trykmetoder. Medarbejderne er

gearet og uddannet til at håndtere de nye digitale trykmaskiner

– og kunderne er tilfredse, når de ser kvaliteten…

- I dag gør teknologien det muligt at lave digitale tryk i

en meget høj kvalitet. Og når leddet med film, trykplader

og indstillinger af trykmaskiner kan springes over, gøres

processen mere effektiv og rentabel, forsikrer Benny

Lundgreen, indehaver af Lundgreen Grafisk siden 1996.

Man kan med fordel trykke små oplag, de digitale maskiner

kan arbejde med variable data (for eksempel 1.000

ens breve med forskellige adresser) – de er hurtige og

nøjagtige. Lundgreen Grafisk kan som en vigtig sidegevinst

tilbyde et prøvetryk, så kunden står med det endelige

resultat før startknappen aktiveres.

Omlagt til moderne trykkeri

Efter investeringen i nogle af markedets bedste digitale

trykmaskiner har Lundgreen Grafisk – ifølge Benny Lundgreen

– trekantområdets mest moderne set-up inden for

tryk og kan tilbyde at levere alt grafisk.

Maskinerne har ICC-profiler, som sørger for at trykket

altid har den korrekte farvebalance.

Biler skal synes – og det skal de gøres

ordentligt. Horsens Bilinspektion lover

personlig betjening og seriøs behandling

– hver eneste gang

fortæller Ole, som mener, at den personlige kontakt til

kunderne er meget vigtig. Og netop den direkte kontakt

er noget af det, Horsens Bilinspektion lægger meget

vægt på.

Ingen slinger i rattet

Bilsyn af alle former for person- og varebiler, trailere,

campingvogne og motorcykler er den primære opgave

hos Horsens Bilinspektion, som har indrettet et hyggeligt

venterum til kunderne – med kaffe og aviser plus chokolade

til børnene. Og de voksne.

- På alle niveauer skal kunderne føle sig godt tilpas og

trygge ved vores arbejde, fastslår Ivan og nævner firmaets

”bibeskæftigelse”; nemlig polering og rengøring af

biler.

Byens bedste grafiske team

Benny Lundgreen fremhæver sine medarbejdere, som ser

positivt på udviklingen i trykbranchen og hos Lundgreen

Grafisk.

- Deres faglige stolthed påbyder dem stadig at give kunderne

en supergod kvalitet, og som altid giver de den vejledning,

der skal til under processen, når en tryksag kører,

understreger Benny Lundgreen, som fremhæver medarbejdernes

fantastiske ”teamspirit”. - Alle er kort sagt en

del af kvalitetssikringen hos Lundgreen Grafisk!

Digitale fordele:

● Kort leveringstid

● Høj kvalitet

● Fleksibelt antal

● Intet oplag er for småt

● Gode priser

● Alt fra visitkort over brochurer

og brevpapir til plakater.

LUNDGREEN GRAFISK

Ormhøjgårdvej 25 · Horsens

Tlf.: 702 702 55

www.lundgreen.dk

Ivan Vinkel og

Ole Notler

DRIVE IN UDEN

TIDSBESTILLING

Mandag - torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-15.00

Lørdag kl. 8.00-12.00

HORSENS BILINSPEKTION

Ormhøjgårdvej 4 · Horsens · Tlf.: 7555 8700

www.horsensbilinspektion.dk

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs


Henrik og Karin Andersen i deres nye domicil

Lund-Kørup VVS har med sine nye lokaler

skabt rammer, som både forbedrer forholdene

for personale, kunder og leverandører.

Luft, lys og masser af plads ude

og inde kan alle nu hver dag glæde sig

over


Det dufter stadig af maling og nye møbler, flyttekasserne

er knapt pakket ud, og de store maskiner har endnu ikke

helt fundet sig til rette på de respektive værksteder. Til

gengæld har de 14 medarbejdere lynhurtigt vænnet sig

til de nye omgivelser, som blev taget i brug i påsken.

740 m 2 har Lund-Kørup VVS fået – administrationen er

blevet flyttet fra kælderen i privaten og ligger nu i praktisk

forlængelse af værksteder og lager.

- Vi nyder det helt vildt, fortæller Karin Andersen, som

sammen med sin mand Henrik driver VVS-firmaet på 10.

år. Med fokus på medarbejdernes trivsel er de nye lokaler

et stort skridt i den rigtige retning.

Træk et nummer i køen…

Lund-Kørup VVS beskæftiger sig med alt inden for VVS –

de til private, industri, landbrug og vandværker, og det

nye domicil har givet mulighed for at indrette større og

mere funktionelle værksteder.

- Varerne har nærmest stået oveni hinanden, og det var

lige før, medarbejderne skulle trække et nummer, når de

skulle af sted i deres biler om morgenen, fortæller Karin

og glæder sig – sammen med medarbejdere, kunder og

leverandører – over, at de nu har både gode tilkørselsforhold

og hensigtsmæssige arbejdsforhold.

Ud fra medarbejdernes ønske er der fra lagerhallen

udkørsel i begge ender, så det er nemmere at læsse og

håndtere større emner ind og ud af huset.

Plads til nye tiltag

Gennem det seneste år har Lund-Kørup VVS mærket

øget interesse for boligventilation, som udnytter varmen

bedre og dermed bidrager til, at de nye energikrav til

nybyggeri kan efterkommes.

- Vi bruger især Nilans Comfort-anlæg, som kan installeres

i både nybyggeri og i eksisterende bygninger, forklarer

Karin. Endnu et af de nyere tiltag er den integrerede

støvsuger, som i dag installeres i mange nybyggede villaer.

- Vi mærker naturligvis byggeboomet og den store mangel

på kvalificeret arbejdskraft, og i så travle tider som

nu, bliver det endnu mere vigtigt, at vores medarbejdere

har gode forhold at arbejde under, fastslår Karin. Hos

Lund-Kørup VVS prøver de at passe på medarbejderne

ved bl.a. at tilbyde gratis rygtræning og jævnligt arrangere

sociale arrangementer.

– Når vi forlanger noget af vores medarbejdere, skal vi

også give noget igen, slutter Karin, efter at vi har indviet

det nye mødelokale.

Personaleglæde i nybygget domicil

Det stærke team hos Lund-Kørup VVS. Fra venstre Gunner, Mark, Torben,

Jørn, Kenneth B., Turan, Allan, Karin, Christian og Henrik.

Carl-Erik, Kenneth N, Lee og Kasper var ikke tilstede

da fotografen kom forbi.

LUND-KØRUP VVS APS

Mossvej 3, Lund · 8700 Horsens

Tlf.: 7567 3207

www.lk-vvs.dk

11

Tekst: Hanne Holm · Foto: Svend Pedersen


Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette SimmenæsHandler mere om udvikling af

forretningen – mindre om it

Det lyder måske mærkeligt, at et Microsoft

Dynamics AX hus tænker i processer,

før de tænker IT – men det er der mange

gode grunde til

Microsolutions i Horseens har siden 2004 implementeret

Microsoft Dynamics AX hos industrikunder.

Her Flemming Lund og Henrik Walther Madsen

foran deres domicil på Lundvej

Fart på de store maskiner…

Siden etableringen af Horsens-afdelingen

er det gået stærkt for H.P. Entreprenørmaskiner

A/S. I dag arbejder 17 mand på

fuldt tryk – og der er arbejde nok til flere

de på værkstedet og i servicebilerne

I 2004 udvidede H.P. Entreprenørmaskiner (HPE) med en

stor afdeling i Horsens for på den måde bedre at kunne

servicere de jyske kunder. I dag er ansat mere end 50

mand fordelt på afdelingen i Bjæverskov på Sjælland og

afdelingen i Horsens.

Det går stærkt hos H.P.

Entreprenørmaskiner A/S,

som siden 2004 har haft

afdeling i Horsens

12

- Hvis vores kunders forretningsprocesser ikke er velgennemtænkte

og effektive, så forsvinder fordelene ved at

implementere nyt ERP som dug for solen, fastslår direktør

Flemming Lund, der tiltrådte som 3. partner i Microsolutions

i 2006. Horsens-virksomheden tilbyder industrikunder

at få bedre styring på produktion, lager og logistik

ved hjælp af Microsoft Dynamics AX (tidligere Axapta).

- Nogen vil måske kalde det ”Lean”-filosofi, og det er det

selvfølgelig også. Jeg tror ligeså meget på, at man ved en

logisk og struktureret tilgang til optimering af forretningsprocesser

kommer langt. Det kræver i første

omgang, at man har overblikket over virksomhedens processer,

og her kan Microsolutions gøre en forskel for kunderne,

siger Flemming Lund.

Håndplukkede medarbejdere

Med ovenstående in mente har Microsolutions siden

etableringen i 2004 fokuseret på medarbejdere med et

ekstremt højt erfaringsgrundlag.

- Vi er i dag 20 medarbejdere – og vi kan garantere, at

selv ”det svageste led er stærkt” inden for vores specifikke

område, fastslår Henrik Walther Madsen, salgschef.

Oprindeligt kom syv af medarbejderne fra Damgaard

- Vi startede otte mennesker her – sælgere, lagerarbejdere,

mekanikere og servicemontører. Her tre et halvt år

efter er vi 17, og vi er hele tiden på udkig efter nye, dygtige

medarbejdere, fortæller Søren Pedersen, afdelingsleder

i Horsens – og medindehaver af det 26 år gamle

familiefirma.

Høj standard

Ifølge Søren Pedersen er det i høj grad virksomhedens

fantastiske sælgere, der er ”skyld i” den kraftige ekspansion

i ordretilgangen.

- I det hele taget har vi nogle rigtig gode medarbejdere,

som er i stand til at løse praktisk talt alle kundernes pro-

Et enormt erfaringsgrundlag er bærende for medarbejderne hos

Microsolutions. Her ses Claus Brønd Larsen og Janne Bruun Nielsen

(opkøbt af Microsoft, red.), og i dag bliver Microsolutions

rekvireret til specialistopgaver selv af deres kolleger på

markedet.

Virksomheden er hurtigt ekspanderet og er i dag en væ-

-sentlig lokal leverandør af Dynamic’s AX-løsninger.

Stor partner i lille krop

- Flere af vores medarbejdere har deltaget i salg og

implementering af nogle af verdens største Microsoft

Dynamics AX løsninger, fortæller Flemming Lund. Vi ligger

derfor inde med et enormt og unikt erfaringsgrundlag,

som man normalt ikke ser hos så lille en partner.

Gennem uddannelse og certificering får medarbejderne

desuden løbende styrket deres kompetencer – samtidig

med at Microsolutions også hjælper med uddannelse af

andre partnere og konsulenter.

- Flere opfatter os derfor som ”en stor (Microsoft) partner

i en lille krop”, forklarer Henrik Walther Madsen.

Microsolutions afholder kontinuerligt seminarer, hvor

virksomheder introduceres til forskellige temaer omkring

procesoptimering og Microsoft Dynamics AX og har desuden

et tæt samarbejde med Vitus Bering omkring netop

disse emner.

MICROSOLUTIONS APS

Lundvej 6 · Horsens · Tlf.: 7560 2480

www.microsolutions.dk

blemer i forhold til entreprenørmaskiner, fastslår Søren

Pedersen og fortsætter:

- Vi har haft mange af vores kunder gennem mange år, og

efter at have åbnet Horsens-afdelingen kan vi langt hurtigere

levere reservedele, montere og servicere kunderne

i det jyske område.

I øvrigt understreger han, at virksomheden lægger vægt

på hele tiden at styrke medarbejdernes uddannelsesmæssige

kompetencer, så de er opdaterede på både service

og tekniksiden.

Hitachi – alle produkter

I 2001 indgik HPE en aftale med Hitachi og er i dag

importør på det danske og det grønlandske marked.

- Hitachi har det største produktprogram – og sammen

med vores øvrige mærker kan vi klare det meste inden for

entreprenørmaskiner og supplerende udstyr. Selv elværktøj

i mærket Hitachi er på lager, nævner Søren Pedersen.

Den europæiske Hitachi-fabrik ligger i Amsterdam, så

leveringstiden for både maskiner og reservedele er forholdsvis

kort. Alle ansatte med mænd, koner og kærester

har i øvrigt netop været på besøg på fabrikken i Holland

– en lærerig tur også med plads til socialt samvær…

H.P. ENTREPRENØRMASKINER A/S

Vrøndingvej 1 D, Lund · Horsens · Tlf.: 7682 2020

www.hpe-as.dk

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs


Modulia fornhandler bl.a. ovne af mærket

Brandt – her med pyrolyse-multifunktion

- Vi hjælper meget gerne med at finde de rigtige håndværkere

til at klare løsninger, som ikke decideret er inden

for vores område, forklarer Villy Tygesen, indehaver af det

lokale Modulia køkkencenter. Han pointerer, at køkkencenterets

fire konsulenter arbejder tæt sammen med

tømrerfirmaer, VVS-folk, elektrikere, malere og murere i

forbindelse med opførsel af køkken og bad.

Fra Kina til Herning

- Vi skulle have totalrenoveret et 70’er-køkken, bryggers

og to badeværelser i Herning, inden vi vender hjem for at

bo. Valget faldt på Modulia i Horsens, fordi det var her vi

fik den mest seriøse behandling fra første henvendelse,

fortæller Annemette og Thomas Eriksen fra Kina. De

understreger, at valget af kvalitetsproduktet var en selvfølge

– og Modulia kunne derudover tilbyde professionel

projektstyring. Thomas fremhæver i øvrigt den store tillid,

han og Annemette gennem hele processen har haft til

Villy Thygesen.

Godt køkkendesign

Annemette og Thomas Eriksen mener, at Modulia præsenterede

sig væsentligt bedre end andre forretninger –

og et godt køkkendesign kombineret med det sidste nye

udstyr var med til at gøre valget let.

Også når der skal vælges hårde hvidevarer er Modulia

klar med det nyeste – i øjeblikket med fokus rettet mod

de populære damp- og varmtluftsovne samt glaskeramiske

komfurer.

Man kan næsten ikke lade være med at trykke på “proppen”. Og vupti. En stikdåse springer

op, lige hvor der er brug for strøm – på køkkenbordet. Smart detalje fra Modulia.

Køkkencenter

klarer kunder i Kina

- Et køkken er jo ofte hjertet af huset, samlingsstedet –

så når et nyt køkken skal designes, viser vi forskellige

muligheder via 3D-tegninger, forklarer Villy Tygesen.

- Mange har brug for at få visualiseret en idé for at kunne

forholde sig til den, mærker Villy Tygesen og forklarer, at

selv træerne uden for vinduet kan tegnes med for at

skabe så virkeligt et billede som muligt.

Dansk kvalitet

Fabrikken har til huse i Horsens og er derfor lokalt kendt

og solidt forankret.

Modulia har altid stået for gedigent, dansk kvalitet og

ifølge Villy Tygesen er virksomheden altid med på nye tiltag.

Blandt andet tester Modulia nye smarte tiltag, som

præsenteres ved produktmøder – derudover henter Villy

Tygesen selv meget inspiration ved internationale messer

og gennem boligmagasiner.

Modulia køkkencenter i Horsens sørger

gerne for hele entreprisen i forbindelse

med det nye køkken. I øjeblikket er

Modulia ansvarlig for at koordinere

renovering af køkken, bad og bryggers

for en kunde, som snart vender hjem

efter udstationering i Kina

En seriøs behandling og stor

tillid gjorde, at Annemette

og Thomas Eriksen fra Kina

valgte et Modulia køkken

til deres hus i Herning.

MODULIA KØKKENCENTER

Allégade 1 · Horsens

Tlf.: 7562 2033

www.modulia.dk

11 13

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette SimmenæsLedere lærte praktisk coaching

Tre ledere fra Schur Technology fik afprøvet coaching gennem skræddersyet forløb fra

Kursuscenteret – Horsens Handelsskole. Efterfølgende bruger de tre deltagere værktøjerne

i deres daglige kommunikation med medarbejderne, som melder om en væsentlig

ændring i positiv forstand

”Den ’langhårede’ teori om ledelsesbaseret coaching

blev hurtigt omsat til praksis. Vi prøvede under hele

forløbet værktøjerne af og fik dem godt ind under

huden, så de var til at forholde sig til”.

Carsten Lund,

Servicechef Schur Technology

Send blomster og vin fra din Interflora butik eller på www.interflora.dk

14 www.bedreresultater.dk

- I modsætning til tidligere kurser i coaching fik vi med

det samme omsat teorien til praksis, prøvede værktøjerne

af og fik dem ind under huden, fortæller Carsten Lund,

servicechef på Schur Technology og én af de tre ledere,

der fulgte forløbet. Til daglig har de tilsammen 25 medarbejdere

under sig – og under en del af forløbet blev

flere af medarbejderne inddraget som ”prøvekaniner”.

Fra kunstigt til naturligt

Forløbet tog udgangspunkt i teorier om ledelsesbaseret

coaching, som i høj grad handler om gennem sin ledelsesstil

at involvere medarbejdernes kompetencer og

styrke dialogen.

- Det kan virke utrolig ”langhåret”, men ved dels at prøve

det af både som coacheren og den som bliver coachet,

gør man tingene mindre kunstige, mener Carsten Lund,

som fremhæver den meget praksis og løbende feedback

på forløbet.

Ud over at øve sig på hinanden og medarbejdere, blev de

tre ledere også coachet af én af kursuscenterets konsulenter.

Det positive udvikler

Et væsentligt element i ledelsesbaseret coaching er at

skifte fokus fra en problemorienteret sprogbrug, hvor der

bruges tid og energi på de problematiske ting (mislykkede

projekter, dårlige leveringstider osv.) til at sætte fokus

de vellykkede projekter og de gode ting i dagligdagen.

- At vi som ledere er mere opmærksomme på succeserne

og gode processer skaber gladere og mere motiverede

medarbejdere, fastslår Carsten Lund, som allerede har

fået positive tilbagemeldinger fra medarbejderne.

Opgaven er at holde fast i, at man begge veje taler mere

løsningsorienteret, lytter og altid er åben for dialog.

Få mere at vide om kurser i Ledelsesbaseret Coaching

hos Conny Thoftdahl Westphall, tlf. 30664611

KURSUSCENTER - HORSENS HANDELSSKOLE

Stadionsvej 2 · 8700 Horsens · Tlf. 7625 1300

www.kursuscenter-horsens.dk

Tekst: Hanne Holm
Arkitekt skaber åben dialog

Risengård 29

Kastanjealle 41

Kastanjealle 39

Risengård 29

Risengård 29 Kastanjealle 51

BYGHERRE RÅDGIVNING · SKITSERINGSARBEJDE / DESIGN

3D VISUALISERING · MYNDIGHEDSPROJEKTERING · HOVED-

PROJEKTERING · TILSYN OG RÅDGIVNING UNDER OPFØRELSEN

Tømrerstuen i Hatting vægter de individuelle løsninger højt. Firmaet gør derfor brug af

erfaren arkitekt, som kan sætte de første streger og være med til at udforme et spændende

oplæg til tømrerfirmaet, som udfører resten af entreprisen

I Tømrerstuens 16 års levetid har firmaet både haft tømrere

og murere ansat, i dag står der i alt seks kompetente

medarbejdere på listen.

- Vi har altid udført hele entrepriser i forbindelse med

udestuer og tilbygninger, som vi i en årrække har solgt og

monteret. Bygherren har set mit oplæg og eksempler på

løsninger, inden vi i tæt dialog har nået et resultat, fortæller

Niels Erik Jørgensen, som er uddannet byggetekniker.

- Det er derfor naturligt for os nu også at bygge hele

huse. I samarbejde med arkitekt Kim Westensee kan vi

bedre udføre større projekter – bl.a. ved at vise helhedsindtrykket

via 3D-tegninger.

I øjeblikket er de to ved at lægge sidste hånd på et lækkert

sommerhus ved Asvig, og det har fået en smuk og

æstetisk karakter, skabt i fælles dialog mellem arkitekt og

bygmester.

Alt i tømrer- og murerarbejde

Foruden sit nye tiltag med husbyggeri, udfører Tømrerstuen

stadig ”forefaldende” tømrer- og murerarbejde.

Badeværelser, udskiftning af døre og vinduer, renoveringer

af ejendomme m.m.

Kim Westensee gør meget ud af at rådgive

i en åben og inspirerende dialog, så idéfasen

og projekteringsfasen bliver konstruktiv

og dynamisk. Omdrejningspunktet er

at skabe nye og spændende arkitektoniske

løsninger ud fra den enkelte bygherres

ønsker og behov

- Min fornemste opgave er at rådgive, inspirere og vejlede

bygherren åbent og ærligt og dermed skabe bygningen,

den lige præcis passer til den enkelte bygherres

behov. Bygherrens eget unikke hus, pointerer Kim

Westensee, som efter en årrække som ansat projektleder

i et arkitektfirma nu har etableret eget firma.

- Det er vigtigt at lytte til, hvad det er, bygherren udtrykker

af ønsker og arbejde videre ud fra det, fastslår Kim,

som altid arbejder ud fra devisen ”at udvikle”.

Kim har en bred erfaring inden for forskelligartede byggerier

og kan varetage både små og store opgaver i privat

og offentligt regi.

Tømrermester til arkitektoniske villaer

- Gennem flere år har vi bygget mange udestuer og indgangspartier,

som har skullet afstemmes med huset stil

og samtidig være en anderledes tilbygning, fortæller

Niels Erik og fortsætter:

- Det er derfor ikke nyt for os at tænke i forskellige

spændende løsninger – ved et villabyggeri får vi bare helheden

med og kan sammen med arkitekten være med til

at påvirke udtrykket fra starten.

Et af Tømmerstuens nyere projekter – et skønt sommerhus under

opførelse i Asvig

Visionær og nyskabende

Arkitekten véd godt, hvad han står for og har allerede vist

sin stil i flere villaer og sommerhuse.

- Jeg lægger stor vægt på at skabe huse med stort lysindfald,

et smukt miljø omkring huset – et hus med åbenhed

og rummelighed og samtidig plads til hyggekroge,

forklarer Kim, som blandt andet har gode erfaringer med

at arbejde sammen med Tømrerstuen i Hatting.

- Niels Erik (Jørgensen, red.) og jeg ser høj kvalitet som en

selvfølge, og vi supplerer hinanden godt, understreger

Kim, som foruden Tømrerstuen har både private og byggefirmaer

på referencelisten.

TØMRERSTUEN

Stationsvej 75 · Hatting

tlf.: 7565 3085 / 2087 0004

www.toemrerstuen.dk

ARKITEKTFIRMAET K. WESTENSEE

Tlf.: 2045 4753

www.westensee.dk

Risengård 29 – et af Tømmerstuens projekter i samarbejde med

Arkitektfirmaet K. Westensee

Kim Westensee

15

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette SimmenæsSkønne tilgængelige lejligheder…

Nuværende byggeri

14 12 10 8

Bla. nye altaner kommer til at pryde bygningen

28 af Andelsboligforeningen Beringsgaards gamle lejligheder

bliver det næste årstid totalt renoveret og tilpasset fremtidens

efterspørgsel. Flere kvadratmeter, gode adgangsforhold og

funktionelle rammer er i fokus i projektet, som er et forsøg i

samarbejde med Landsbyggefonden

I næsten otte år har Beringsgaard arbejdet for at komme til at ombygge nogle af foreningens

afdelinger til mere tidssvarende, bruger- og handicapvenlige boliger. Og

glæden ved at have fået tildelt støttemidler fra Landsbyggefondens pulje til projekter

om ”tilgængelige boliger” er derfor stor.

- Vi skal vise, at det kan lykkes at bevare de oprindelige bygningers facade-udtryk,

samtidig med at lejlighederne bliver mere tidssvarende og lever op til nutidens kvalitetskrav,

fortæller Gunnar Sørensen, forretningsfører i Andelsboligforeningen

Beringsgaard. Foruden Landsbyggefonden som finansiel støtte (fordelagtige lån) indgår

også Horsens Kommune som samarbejdspartner i projektet. Kommunen stiller

garanti for de støttede lån, som optages til en del af finansieringen.

Familieboliger til fremtiden

De 28 boliger, som ligger på Vitus Berings Plads 8-10 og Gl. Jernbanegade 1, bliver

fremover til gode, store to og tre-værelses-lejligheder med funktionelt køkken, nye

badeværelser og almindelig opretning – samt elevator fra gadesiden. I hele boligkareen

på Vitus Berings Plads og i Gl. Jernbanegade kommer der nye døre og vinduer i,

og altanerne bliver større.

- Tanken er, at folk kan blive boende i deres lejlighed, også hvis deres mobilitet ændrer

sig (gangbesvær, kørestolsbrug mv.), forklarer Gunnar Sørensen. Mange ældre

bliver i dag ”trætte” af ejerboligen og sælger den til fordel for en god lejebolig i midtbyen

– nær ved indkøbsmuligheder og kulturelle aktiviteter. Han understreger, at

ældre i dag stiller store krav til boligen – størrelses- som kvalitetsmæssigt, så det forbereder

boligforeningen sig derfor også på.

Der vil i de kommende mange år være en opgave i at renovere og forny foreningens

lejligheder ved for eksempel at slå mindre lejligheder sammen og etablere elevator i

alle ejendomme.

Gunnar Sørensen, forretningsfører i Andelsboligforeningen Beringsgaard

Beboerne med på idéen

Beringsgaards store renoveringsprojekt er blevet modtaget positivt af de nuværende

beboere.

- Det er vigtigt for os at have vores ”kunder” med, så vi forsøger at gøre processen så

gnidningsløs som mulig, understreger Gunnar Sørensen. Foreningen betaler derfor

flytning ud og hjem, står for genhusning og hjælper med at finde nye lejligheder til

dem, der ikke ønsker at flytte tilbage.

Boligforeningen har gennem de senere år opereret med individuelle moderniseringstilbud

– dvs. når en lejer ønsker at få skiftet det gamle badeværelse eller køkken ud,

så får han gjort det – ligesom ejendommene løbende er blevet oprettet efter behov.

Netop ejendommene på Vitus Berings Plads og Gl. Jernbanegade er fra krigsårene og

skulle under alle omstændigheder have en kærlig hånd. Forsøgsprojektet kommer

derfor yderst belejligt og giver mulighed for at realisere mange af boligforeningens

drømme og ønsker. Projektet er budgetteret til 45 millioner kroner!

ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD

Gl. Jernbanegade 3 · Horsens

Tlf.: 7562 2812

www.beringsgaard.dk

Tekst: Hanne Holm · Foto: Mette Simmenæs · Illustrationer: DAAI Arkitekterne

More magazines by this user
Similar magazines