Download Skræppebladet juni 2011 i pdf-format

skraeppebladet.dk

Download Skræppebladet juni 2011 i pdf-format

Efter fremtidskonferencen i Foreningernes

Hus den 27. og 28. april, giver

projektleder Lone Hedelund et indblik

i, hvad de kom frem til de to dage.

Formålet med de 2 dages konference

var, at definere hvad sundhed og

trivsel betyder for den enkelte beboer

og for selve lokalområdet Gellerup/

Toveshøj. Derfor bestod dagene bl.a.

også af brainstorm og snak om visioner

for området. Derfor kom der mange

forslag og ideer på bordet, hvoraf

der arbejdes videre med 6, men der

kom også mange forslag på banen

som var visioner uden at der kunne

komme noget konkret ud a dem.

Blandt andet ville en af grupperne

lave en ny superskole i Gellerupparken.

Men da den ide er for urealistisk

indgik de ide kun som en vision. Formålet

med konferencen var nemlig,

at finde aktiviteter man straks kunne

arbejde videre med.

spændende projekter der skal arbejdes

videre med

Lone Hedelund fortæller, at det alle

kunne blive enige om på konferencen,

var at det der er vigtigst for trivslen i

Gellerupparken og Toveshøj er, at folk

kommer i arbejde hvilket samtidig er

med til at højne det økonomiske fundament

for beboerne og kan også give

16 - Skræppebladet juni 2011

freMtidskonference

freMtidskonferencen i foreninGers Hus koM freM til spændende projekter

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

beboerne en større tilknytning til det

danske samfund.

Derudover var der også stor enighed

om, at der skal være flere initiativer,

der går på tværs af køn, alder, etnicitet

osv. ”Der er ofte store interne

grupperinger i området, og der er et

ønske om at alle kommer hinanden

lidt mere ved, at man bliver nysgerrige

på hinanden, også selvom man

ikke har samme baggrund,” siger

Lone Hedelund.

Lone Hedelund er meget ivrig for at

man skal fokusere på succeser med

hensyn til f.eks. arbejde og uddan-

nelse. Hun foreslår også, at man kan

holde fest for unge der har afsluttet

deres uddannelse, f.eks. håndværkere

og sosu -assistenter udover forskellige

gymnasielle uddannelser. På den

måde kan man også skabe glæde, som

er en af de andre ting, man gerne vil

arbejde med.

projekter skal kunne videreføres

Der bliver startet en del projekter i

området hver år, men de fleste stopper

når projektpengene slipper op.

Der blev derfor foreslået at det indarbejdes

i projekterne hvordan eventuelle

positive resultater kan gøres levedygtige

og indarbejdes i eksisterende

aktiviteter efter endt projektperiode,

så erfaringerne ikke går tabt. Man ønsker

dermed, at alle bliver bedre til at

omlægge ressourcer og støtte og hjælpe

hinanden. En metode kan være at

Samvirket bliver et koordinerende og

hjælpende organ for nye projekter og

initiativer.

Man blev på konferencen også enige

om, at der skulle være mere fokus

på, at det er vigtigt at bruge forskellige

metoder i beboersamarbejdet, så

diverse møder tilpasses indholdet og

ikke bliver for ens i den måde de afvikles

på, f.eks. kunne Fremtidskonferencen

være afholdt over 3-4 aftener,

grupperarbejde: en af grupperne i gang med at diskutere forslag. Alle deltagerne samlet en rundkreds, ivrige efter at komme i gang.

hvor man mødtes kl. 16.30 til kl. 19 og

hvor der blev serveret aftensmad. Så

ville flere end de 12- 15 beboere der,

ud af 58, deltog i konferencen deltage

til møderne.

Grupperne arbejder videre

Opsamlingen på konferencen var meget

positiv og deltagerne fandt at det

var en spændende konference, men

savnede deltagelse af flere beboer.

Som skrevet først i artiklen så arbejdes

der konkret videre med 6 initiativer,

og første tilbagemelding om hvor

langt man er kommet foregår på Samvirkets

næste møde d. 24. maj.

More magazines by this user
Similar magazines