Download Skræppebladet juni 2011 i pdf-format

skraeppebladet.dk

Download Skræppebladet juni 2011 i pdf-format

kampagnen kører igen Så fik vi lige hele pladen en gang til fra boligforeningens næstformand, den med hvor godt det bliver, når der kommer en bygade, med tung trafik og gerne med sporvogn/letbane, igennem boligkvarteret, ca. 6 blokke enten nedrives, sælges eller ”ombygges”, der bygges endnu flere forretninger i et af de fattigste bolig områder i Danmark og ”tryghedsgaranti” ved problematisk opsigelse af lejere! jordsalg og landsbyggefond Repræsentantskabet fik forelagt planen til ”godkendelse” på lige så tyndt et grundlag som afdelingsmøderne i Gellerup og Toveshøj, men det, som repræsentantskabet vedtog, var en problematisk vedtagelse af salg af boligforeningsjord, sammen med godkendelse af at bruge penge fra salg af foreningens fælles ejendom til Helhedsplan G T. Problematisk fordi lovgivning ikke var og stadig ikke er tilstede, der kan ikke overføres penge fra salg af foreningsjord til brug for en Helhedsplan. Vedtagelsen skete under den gældende lov som byder; sælges foreningens jord, skal foreningens fortjeneste indbetales til Landsbyggefonden, hermed råder boligforeningen ikke over disse penge! Jeg er medlem af repræsentantskabet, selvfølgelig stemte jeg imod forslaget, da jeg mener at Helhedsplan G T er noget der baner vejen for nedlæggelse af almene boliger, planen forsøger også at sætte borgere ud af deres boliger og angriber dermed lejernes basale rettigheder. 20 - Skræppebladet juni 2011 den kører endnu Men der ManGler lån oG foreninGspenGe til HelHedsplan i Gellerup oG tovesHøj. kommentar og foto af Ole Vad Odgaard. Helhedsplan G t gik ind over byrådet Hvorfor kom denne plan ind over byrådet, og hvorfor mente borgmesteren, at Helhedsplan G T skulle vedtages med det bredest mulige flertal? Ja faktisk sendte borgmesteren en pressemeddelelse efter forliget den 21 juni 2009 med budskabet, at ”Et enigt byråd står bag helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj”. Det viste sig senere, at det uheldigvis ikke var et enigt byråd. Enhedslisten var ikke med! Viser dette banner fremtidens boligområde?

More magazines by this user
Similar magazines