Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

opnå status af at være original og altid vil fremstå sekundær og som billede af noget,

fordi den ubetinget vil falde tilbage i og være bundet til det fysiske som ren afbildning.

Med antagelsen af kunstens primaritet lægges på samme tid også betydelig

distance til en anden, om end langt senere udbredt og mere postmodernistisk opfattelse,

der på sin vis afgrænser billedets bevægelsesmønster til at udspille sig inden for en lang

række af billeder. Denne billedopfattelse tager hverken stilling til eller kerer sig

synderligt om at vurdere billedet som enten primært eller sekundært i forhold til den

fysiske virkelighed, idet billedet har sin plads som og anses for at være kopi af en anden

kopi i en række af billeder. Det er således omsonst at tale om en egentlig original ud fra

denne billedopfattelse, eftersom en sådan end ikke eksisterer. Her må den diagonale

forståelses tydelige indvending naturligvis være, at billedet bestemt skal tillægges valør

og skal opvurderes i forhold til såvel den fysiske virkelighed som det afledte billede og

derfor følgelig må udgøre udgangspunktet som originalt og primært.

Derudover påpeger den diagonale forståelse også det fundamentalt

umulige i at forholde sig til det uendelige på samme måde som til den fysiske verden, da

det ikke lader sig gøre at tale om det uendelige alene ud fra termer i den fysiske verdens

sprog. Og endelig tager den diagonale forståelse afstand fra den naturalistiske

opfattelse, at alt må befinde sig inden for den fysiske verden ved at hævde, at der

eksisterer en natur, der er større end den lille natur. Den diagonale forståelses

indvending mod sådanne tænkemåder er netop, at det hverken er et spørgsmål om

direkte at skue det uendelige fra en paradoksal og ikke-fysisk position eller om at møde

det inden for rammerne af den fysiske verden.

Det står forhåbentlig nu klart, at den diagonale forståelses opfattelse af det

poetiske og det diagonale billede, som undervejs er blevet udfoldet og fremlagt,

adskiller sig markant fra ovenstående billedopfattelser, fordi den diagonale forståelse

opvurderer kunsten og tildeler det poetiske billede primaritet ved at opfatte det, ikke

som billede af noget, men som et originalt og irreversibelt poetisk billede, der modsat

fænomener i den fysiske virkelighed kan give kontakt til det uendelige, fordi det ikke

ligesom dem ”er” i denne verden på samme måde. Gennem billedets indirekthed og

102

More magazines by this user
Similar magazines