Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

abstraktion kan kunsten etablere kontakt til og give en erfaring af det uendelige, som

heller ikke ”er” i den fysiske virkelighed.

Ud fra den diagonale forståelse er det uendelige derfor hverken uudsigeligt

eller en instans, der kan opnås direkte kontakt til, men et tredje, komplekst forhold, der

eksisterer uden for sproget som et ikke-sprogligt mellemrum, og som der alene indirekte

kan opnås et nærvær med og kontakt til gennem det poetiske sprog. For i modsætning til

den fysiske virkelighed, der reducerer det uendeliges manifestationer til fænomener i

den fysiske verden, kan kontakten til det uendelige alene opnås gennem det poetiske

sprog, som kan udfolde, nuancere og gøre større, fordi dets bevægelser netop blotlægger

de sprækker, hvorigennem kontakten til det uendelige potentielt kan etableres.

103