Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

Bjørnvig, Thorkild (1993): ”Rytmen og Metret” in: Barlyng, Marianne (red.): I

kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer, p. 238-256.

København: Nordisk Forlag A. S.

Bloom, Harold (2000): How to Read and Why. London: Fourth Estate

Bonnefoy, Yves (2005): ”Beyond words” in: TLS: Times Literary Supplement, 12.

august 2005. London

Brandt, Per Aage (1992): ”Metriske meditationer” in: Passage, nr. 11/12. Århus

Brixvold, Jeppe (1992a): ”Følelsens mekanik” in: Passage, nr. 10. Århus

Brixvold, Jeppe (1992b): ”Om Hölderlin” in: Passage, nr. 10. Århus

Brooks, Cleanth (1947/1968): ”Paradoksets sprog” in: Poetisk struktur, p. 11-26.

København: Munksgaard

Brostrøm, Torben og Winge, Mette (red.) (1981): Danske digtere i det 20. århundrede,

bd. 3, p. 326-346. København: G. E. C. Gads Forlag

Brønnum, Niels H. (1988): ”Den forbrændte seer. Fr. Hölderlins syn på den

vesterlandske kultur” in: Fønix, årgang 12, nr. 2. København

Clark, Timothy (1997): The Theory of Inspiration. Composition as a Crisis of

Subjectivity in Romantic and Post-romantic Writing, p. 115-142. New York:

Manchester University Press

Claussen, Sophus (1918): ”Jord og Sjæl” in: Løvetandsfnug, p. 121-185. København:

Gyldendal

Conrad, Neal Ashley (1993): “Det femte element. Stilheden og skabelsesmotiver i

Bjørnvigs digtning” in: Barlyng, Marianne (red.): I kentaurens tegn. En bog om

Thorkild Bjørnvigs universer, p. 150-178. København: Gyldendal

Constantine, David J. (1988): The Significance of Locality in the Poetry of Friedrich

Hölderlin. London: The Modern Humanities Research Association

Constantine, David (1988): Hölderlin, p. 182-261. Oxford: Oxford University Press

Dahl, Christian (2001): [Hölderlin]. Historiefilosofi & geopoetik. Speciale. København

Dahl, Per (1973): ”Thorkild Bjørnvigs modernismesyn” in: Kredsen, vol. XLI. Århus

Dahl, Per (1976): Thorkild Bjørnvigs tænkning. Haslev: Nordisk Bogproduktion A.S

120

More magazines by this user
Similar magazines