Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

Sjklovskij, Victor B. (1916/1991): ”Kunsten som grep” in: Kittang, Atle (et al.):

Moderne litteraturteori. En antologi, p. 11-25. Oslo: Universitetsforlaget

Skriver, Svend (2003): ”Formens modstand. Om Thorkild Bjørnvigs sonetter” in:

Danske studier, bd. 98 = rk. 9 bd. 2. København

Sperber, D. (red.) (1986): Relevance: Communication and Cognition. Oxford:

Blackwell

Tafdrup, Pia (1993): ”Dialog med en håndfuld Bjørnvig-digte” in: Barlyng, Marianne

(red.): I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer, p. 12-35.

København: Gyldendal

Thomsen, Ole (manuskript): ”Ordkunst stærkere end døden”, kap. 7, del 1 og 2, p. 13-

27 in: Øjets lyst. Antikkens tanker om kunst (endnu ikke publiceret)

Tonnesen, Lars (1972): ”Rejsen i altets billede. En læsning i Thorkild Bjørnvigs

forfatterskab” in: Kritik, nr. 23. København

Unger, Richard (1975): Hölderlin’s Major Poetry. The Dialectics of Unity. Ontario:

Indiana University Press

Wellek, René (1963): ”The Concept of Romanticism in Literary History” in: Concepts

of Criticism, p. 128-217. New Haven and New York: Yale University Press.

Wentzel, Knud (red.) (1975): Ideologihistorie I. Organismetænkningen i dansk

litteratur 1770-1870. Viborg: Tabula/Fremad

Wittgenstein, Ludwig (1922/2003): Tractatus logico-philosophicus, på dansk ved og

med noter af David Favrholdt. København: Gyldendal

126

More magazines by this user
Similar magazines