Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

sprog. Poesien bevæger sig derimod fra det jordiske og op mod himlen. Sprog, sansning

og det jordiske er alt sammen elementer, der i poesien er ligestillede uden at blive

vurderet.

Imidlertid kommer Lange ikke bestemmelsen af, hvad der er særligt ved

det poetiske sprog, meget nærmere, og derfor må blikket rettes andre steder hen for en

videre afsøgning af den lyriske impuls. Her er der noget at hente hos Paul de Man, der

nærmere udspecificerer ”det sublime sprog” (de Man: 1960/1984, 10). Men før de Man

kan introduceres, må Victor B. Sjklovskij inddrages, da han har gjort vigtige

iagttagelser omkring hverdagssproget, som er brugbare for en videre forståelse.

2.2 Underliggørelse og den vanskelige form (Sjklovskij)

Victor B. Sjklovskij adskiller det poetiske sprog fra hverdagssproget og argumenterer

for, at disse sprog opererer ud fra forskellige love og præmisser. Nøjagtig hvilke,

præciseres 1916 i artiklen ”Kunsten som grep”, hvor Sjklovskij fremdrager nogle

vigtige forskelle sprogene imellem.

Hvad Sjklovskijs idéer i første omgang kan bruges til, er at tydeliggøre

forskellene mellem hverdagssproget og det poetiske sprog. Herunder bliver Sjklovskijs

betragtninger omkring billedet centrale, da hverdagssproget modstilles det poetiske

sprog gennem en nærmere undersøgelse af billedets lovmæssigheder. Ud fra Sjklovskij

bliver det yderligere muligt at tale om det almindelige hverdagssprog modsat det

poetiske sprog, som får mennesket til at se verden på ny. I udfoldelsen af det poetiske

sprog, der får mennesket til at se på ny, bidrager Sjklovskij imidlertid med to vigtige

termer til forståelse af lyrikkens væsen: Underliggørelse og den vanskelige form, som er

termer, der er frugtbare for den videre indkredsning af den lyriske impuls. Men først

beskrivelsen af det almindelige hverdagssprog.

Først og fremmest beskriver han det almindelige hverdagssprog som

middel til kommunikation gennem anvendelse af færrest mulig ressourcer. Denne type

beskæftiger sig udelukkende med hverdagssproget som praktisk middel for tænkningen.

6

More magazines by this user
Similar magazines