En tur i skoven til hest! - Tilbage

staff.iha.dk

En tur i skoven til hest! - Tilbage

Trige - Ølsted

Fællesråd

Vi har siden seneste nummer af bladet påbegyndt

arbejdet i de tre projektgrupper. Henny Hansen har

givet nogle korte referater af de hidtige afholdte

opstarts-møder. Vi bringer her situationsrapport for

projekterne.

Midtbyen/Smedebroen

Der var indkaldt til møde den 20. april. Formålet

var at samle en arbejdsgruppe, der vil være med til

at forme fremtidens Trige midtby.

20 personer mødte op. Afdelingsleder Henning

Madsen, Mag. 3. afd. orienterede om etablering af

24 plejeboliger i forbindelse med Bjørnshøjcentret.

Boligerne skal opføres på Smedebroen 16 - 20. Vi

fik en gennemgang af de foreløbige skitser til

bebyggelsen.

Steen Nielsen, Mag. 2. afd., gennemgik proceduren

omkring projektet. Der er en del ting, som skal

afklares, før man påbegynder udarbejdelse af lokalplanforslag.

Vi har nu fået nogle informationer, som vi er nødt

til at forholde os til i det fremtidige arbejde. Der

blev nedsat en arbejdsgruppe, som vil blive indkaldt

til 1. møde i løbet af kort tid.

Trige Søndergård

Efter at have fået afklaret nogle vigtige spørgsmål

omkring økonomien i projektet er vi nu klar til at

tage kontakt til de kommende brugere. De vil hver

især blive indkaldt til et møde, hvor vi vil bede dem

afgive endelig tilsagn om at være med i projektet.

Byfornyelsen i Trige

Arbejdet er igang!

Når disse ting er på plads, går arkitekten i gang. Der

er allerede lavet skitser, men der skal nok ske visse

justeringer, inden det endelige resultat foreligger.

Genbrugsplads

5. maj 2004 afholdt genbrugsgruppen møde på

Bjørnshøjcentret. Chr. Mariegaard opridsede baggrunden

for projektet. Bodil Nielsen fortalte hvilke

tanker man har gjort sig omkring oprettelse af en

forening til varetagelse af den daglige drift af pladsen,

og Tonny Laursen stod for den økonomiske

side. Det fremgik af den efterfølgende debat, at der

blandt de fremmødte ikke var enighed om, hvor i

Trigeparken pladsen skal etableres, ligesom der

ikke var tiltro til, at økonomien kan hænge sammen.

I gruppen holdt man fast i, at etablering af pladsen

ikke må udløse huslejestigninger og at driften skal

være udgiftsneutral. Det blev også klart, at pladsen

skal tilpasses bybilledet og at der rent trafikalt kan

være problemer. Der var også kritik af, at beboere

udenfor Trigeparken skal kunne benytte pladsen,

men da det er en del af Byfornyelsen udløses pengene

på betingelse af, at der er en bred forankring i

lokalområdet, altså at pladsen kommer alle beboere

i lokalområdet til gode. Med baggrund i debatten

går gruppen nu videre med arbejdet.

Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Formand: Kasserer & Sekretær: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem:

Tage Møller Henny Hansen Jørgen S. Larsen Bodil Frederiksen Peer F. Pedersen

Hvidbjergvej 3 Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 38 st.tv. Trige Centervej 44 Hjulby Hegn 96

tlf.: 8623 2870 tlf.: 8623 1299 tlf.: 20951097 tlf.: 8623 0858 tlf.: 8698 9074

5

More magazines by this user
Similar magazines