Kirkebladet Gistrup Sogn - Gistrup kirke

gistrup.kirke.dk

Kirkebladet Gistrup Sogn - Gistrup kirke

GiSTrUP KirKe For BØrN oG UNGe

BaBYSaLMESaNG for babyer 3-8 mdr.

Næste hold: Nøvling Kirke tirsdag den

22.1-19.3 2013. Kontakt Lene riger-Kusk

(tlf. 96 36 66 66 eller mail: LrKU@km.dk)

BøRNEKIRKE med sang og fortælling i

konfirmandstuen under prædikenen v.

10.30-gudstjenester. Børnetasker til låns

under gudstjenester.

LEGEStUE 2. og 4. mandag i måneden

kl. 9.00-12.00 for småbørn og deres

voksne. Kontakt Berit Biegel

tlf. 98 31 45 57.

SPaGHEttIGUdStJENEStE Tirsdag

den 22. januar kl. 17.00 i Gistrup Kirke.

Først børnegudstjeneste, hvor de små og

store kan være med (ca. 30 min).

derefter fællesspisning. Kontakt Pia Uth

tlf. 98 31 40 07 eller smh@gistrup-kirke.dk.

FaMILIEGUdStJENEStE 9. december

og 10. februar kl. 10.30

JUNIORKLUB hver onsdag kl.

19.00-20.30. Klubben er for alle

fra 4.-7. klasse. Kontakt Jørgen

Biegel tlf. 98 31 45 57.

KOR hver torsdag fra kl. 14.45.

Fra 3. klasse og op. Kontakt elisabeth

Bech og hør mere (tlf. 41 28 27 27).

K-aFtEN for alle unge fra 7. klasse og

opefter. Unge mødes i et afslappet miljø,

tid til hygge og aktiviteter. Besøg af andre

inspirerende unge, som har noget på

hjerte. Se hjemmesiden for datoer.

Kontakt ejnar Grønlund tlf. 98 31 52 26 el.

ejgr@km.dk.

LæS MERE www.gistrup-kirke.dk

MINIKONFIRMaNdERNE FORtæLLER

- Man køler folk ned i kapellet Interview v. Pia Uth

Sæsonens første minikonfirmander

slutter lige

straks. vi har bedt

dem fortælle lidt om

hvad de har lært og oplevet.

Hvorfor går du til

minikonfirmand?

emma: man lærer dem

i kirken bedre at kende!

Lukas synes at man lærer

noget og Karen siger,

at det er sjovt fordi man er sammen med vennerne herhenne. ”det lød

spændende og fordi man er i kirken”, siger Signe.

Hvad har været det mest spændende?

aleksander: ”at være ude på kirkegården og da vi lavede kors af ståltråd”.

Lukas fortæller at han synes at filmen fra Cambodja, hvor man så hvordan

de lever der, var spændende. Nicoline synes at det var spændende at hun

kendte nogle af navnene ude på kirkegården.

Fortæl om noget vildt du oplevede og lærte noget nyt af!

oliver fortæller, at det var nyt for ham at man køler folk ned ude i kapellet,

hvis de skal ligge der i længere tid. Både Karen og Signe så et spændende

billede af Kirken ”- og så var det et spejl vi så! – Fordi man selv er en del

af kirken”.

Til spørgsmålet om de kan lide at gå til minikonfirmand, råber de alle sammen

JaaHH!

Vi siger også TAK for nogle gode eftermiddage sammen med en flok skønne

børn fra 3.a. I slutningen af november begynder det næste hold minikonfirmander.

Denne gang er det børnene fra 3.b.’s tur.

Torsdag den 13. september myldrede 130 børn ind i Gistrup Kirke til

Syngelyst, hvor de sang og lavede fagter til I østen stiger

solen op, Lille Peter Edderkop og andre gode sange

og salmer. De snakkede også med orglet, som gerne

vil spille sammen med børnene. En herlig

formiddag med Gistrups skønne børn.

5

More magazines by this user
Similar magazines