Referat af ordinært VEU-centerrådsmøde

masterpiece.dk

Referat af ordinært VEU-centerrådsmøde

Ad 4 Evaluering af strategiseminar

Hensigten med strategiseminaret var at give alle skoler mulighed for at

få uddybende information og viden fra Undervisningsministeriet om de

centralt fastsatte strategiske indsatsområder i den kommende udviklingskontrakt

samt at sikre, at alle skoler – og alle niveauer - er ”blevet

hørt” og har haft mulighed for at få indflydelse på kontrakten.

Med henblik på at kvalificere drøftelserne omkring VEU-center Nords

mål, ambitioner og fokus i den kommende kontrakt var der oplæg ved

Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen og chefkonsulent Louise Lee Leth

fra Undervisningsministeriet samt arbejdsmarkedsforsker Morten Lassen,

CARMA og direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland.

Generelt var det centerrådets opfattelse, at strategiseminaret forløb

godt, og at det var understøttende for samarbejdet at samle alle skoler

til et sådant arrangement.

Formanden vurderede, at det var godt at høre fra Undervisningsministeriet,

hvad fremtidsperspektivet for VEU-centrene er. Samtidig var

dagens oplæg med til at tydeliggøre, hvor barriererne kan være i forhold

til opgaveløsningen. I denne forbindelse gav flere centerrådsmedlemmer

udtryk for, at det er problematisk, at der kan være modstrid

mellem ledernes resultatlønskontrakter og VEU-centrenes mål om et

tættere skolesamarbejde. Det enkelte centerrådsmedlem kan eventuelt

overveje at anbefale deres respektive skoles bestyrelse, at der tages

højde for dette i den enkeltes kontrakt.

Ad 5 Den videre proces omkring udviklingskontrakt 2012 - 2013

Det er et klart ønske fra Undervisningsministeriet og af stor betydning

for den videre udvikling af VEU-centret, at centerrådets strategiske og

retningsgivende rolle bliver yderligere forankret. Centerrådet har tidligere

drøftet det delvis ”uudnyttede potentiale”, der er i dette fora, og

det blev på mødet den 25.05.2011 derfor også besluttet, at emnet

dagsordenssættes på det næste ordinære centerrådsmøde den

31.10.2011.

Det er derfor også af stor betydning, at centerrådet i forbindelse med

udfærdigelsen af den kommende kontrakt påtager sig den vigtige og

strategiske rolle, som rådet er tiltænkt.

Der er udfærdiget en plan for, hvordan den videre proces omkring udarbejdelsen

af udviklingskontrakten skal forløbe. Planen er uddelt til

centerrådet.

2

More magazines by this user
Similar magazines