Bjerge af giftigt affald får grønland til at ligne et uland - LiveBook

livebook.dk

Bjerge af giftigt affald får grønland til at ligne et uland - LiveBook

4 Ingeniøren · 1. sektion · 3. juni 2011 FOKUS RejsekoRtet Ombudsmand kræver redegørelse om rod i rejsekort Passagererne risikerer at vente to måneder på at få besked om deres bus- og togture med rejsekort. Ekspert kalder det grotesk at lancere kortet uden bedre test, og Forbrugerombudsmanden forlanger en forklaring. IT Af Magnus Bredsdorff mbr@ing.dk Passagerne har ikke en chance for at tjekke de beløb, som bus- og togselskaberne trækker på deres rejsekort. Det viser nogle af de første data fra det elektroniske billetsystem. Det gik som det første sted i landet i fuld drift 1. april på Vestsjælland, hvor det har afløst klippekortene. Allerede nu har Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, der sammen godkender og overvåger betalingskort, modtaget de første klager. En af dem kommer fra den selvstændige softwareudvikler Poul-Henning Kamp, blogger på både ing.dk og version2.dk. Kontooversigterne for hans rejsekort mangler stadig at vise detaljer om en stribe rejser, nogle af dem foretaget for to måneder siden. Pengene er trukket, men systemet skriver i stedet for en destination blot ‘afventer oplysninger om rejse’. På denne OverSIgT fra rejsekortets selvbetjeningssystem (t.v.) er rejser, der har fundet sted for omkring to måneder siden, endnu ikke specificeret. TIl højre eT eKSemPel På, at en brugers rejsekort-saldo ikke stemmer overens med det resultat, man kommer frem til, hvis man selv lægger posterne sammen. Saldoen burde Poul-Henning Kamp har endda været ude for, at saldoen på hans konto ikke stemmer overens med transaktionerne. En del penge er ganske enkelt forsvundet ud i den blå luft. »Det er helt godnat. Det her flueknepperi overlever vi ikke på landsplan. Der er ikke et sanity-tjek på det,« siger han. Folk skal kunne stole på systemet Poul-Henning Kamps klage har fået Forbrugerombudsmanden til at kræve en redegørelse fra selskabet Rejsekort A/S, som bus- og togselskaberne ejer. »Betalingskortloven siger, at man skal have kvitteringer, så man i rejsekortets tilfælde kan se, hvilke rejser man har ført. Derfor interesserer vi os for uafsluttede transaktioner, som er over en måned gamle,« siger chefkonsulent Søren Iversen fra Forbrugerombudsmandens kontor. »Når rejsekortet er i drift, så skal folk også kunne stole på, at de bliver trukket for de korrekte beløb,« tilføjer han. Han vil ikke tage stilling til, om problemerne er af teknisk karakter, før han har modtaget svaret fra rejsekort-selskabet. Det er Poul-Henning Kamp imidlertid ikke i tvivl om, at de er, og han får opbakning fra flere eksperter. »Det er åbenbart, at rejsekortsystemet i det område, hvor det er sat i drift, og hvor der kommer noget brugerrespons, lider af en lang række alvorlige svagheder, både hvad angår takstberegning, gennemskuelighed, samt praktiske forhold omkring tjek ind og tjek ud,« siger lektor Erik Frøkjær, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Han har erfaring fra at undersøge over 100 komplekse it-systemer. Lektoren finder det direkte grotesk, at saldoen ikke stemmer overens med de transaktioner, som er opført. »Det ligner eksperimentel drift og ikke et færdigt system,« konstaterer lektoren. Han er ikke i stand til at afgøre, om rejsekortet blot lider af børnesygdomme, eller om der er mere grundlæggende problemer. Offentligheden kan ikke få lov til at se hverken tekniske detaljer eller eksterne rapporter om rejsekortet. »Nu haster det meget med at få lavet en systematisk undersøgelse af de brugervendte forhold i systemet. Det er mangel på professionalisme, at den ikke er gennemført, inden rejsekortet gik i drift, men bedre sent end aldrig,« siger Erik Frøkjær. Han fremhæver NemID, som netop gennemførte en brugerundersøgelse, inden erstatningen for den digitale signatur blev rullet ud til foreløbig godt tre millioner danskere. Endnu flere vil få et rejsekort i løbet af de kommende år. være 800,42 kr. men er ifølge kontoudtoget altså kun 705,06 kr. Softwareudvikler Poul-Henning Kamp har tidligere beskrevet eksemplet på sin blog på version2.dk, og som han skriver, skyldes uoverensstemmelsen næppe, at rejsekortet ikke kan regne, men at ‘de regner på nogle andre tal end dem, der står på skærmen’. »Det er trist for os som teknikere, at politikere, der skal sikre effektiv brug af digitale tjenester, overhovedet vil finde sig i et system, der bliver indført så ringe,« lyder det fra Erik Frøkjær. Ekspert: Det bør kun tage 24 timer Rejsekort A/S og Movia, som driver busserne på Vestsjælland, ønsker kun at svare skriftligt på Ingeniørens spørgsmål, blandt andet om hvor mange procent af afregningerne, der afventer oplysninger om rejsen. ‘Dette er en formulering anvendt i selvbetjeningsdelen på rejsekort.dk. Formuleringen er møntet på, at data om rejsen kommer successivt ind fra udstyret på stationer og busser. Men alle data kommer ind efter en kortere periode,’ skriver Rejsekort A/S, som understreger, at ‘transaktioner, der 1. aPrIl gik rejsekortet i fuld drift på Vestsjælland. For at sikre belastning på systemet, kan passagererne ikke længere købe klippekort, men brugen af det nye system volder vanskeligheder for mange. F.eks. får 1 ud af 25 passagerer, der stiger på en bus i området, ikke tjekket ud igen og får derfor ikke tilbagebetalt det gebyr på 50 kr., der trækkes ved tjek ind. Fotos: Das Büro giver anledning til at opkræve penge hos kunden, er altid komplette.’ I Poul-Henning Kamps tilfælde har den kortere periode nu varet to måneder. Betalingskorteksperten Henning N. Jensen, som rådgav et af de konsortier, der deltog i udbuddet om rejsekort, anser svarene for helt bevidst at være upræcise. »Alle transaktioner burde afsluttes inden for 24 timer. Ellers bliver et det et kæmpeproblem, som gør kundeservice umulig. Der kommer en pukkel, som blot bliver større og større. Tænk dig, når vi kommer til, at fire millioner danskere har rejsekort,« siger han. »Jeg kan se, at der er noget rivende galt med systemet, men jeg har ingen idé om hvad. Derfor bør Finanstilsynet gribe ind,« mener Henning N. Jensen. j

More magazines by this user