DEN MARITIME KULTURARV i Det Sydfynske Øhav - Svendborg ...

svendborg.dk

DEN MARITIME KULTURARV i Det Sydfynske Øhav - Svendborg ...

oen

Nyhavn

Mole

Gl. kulboder

Som noget af det eneste ikke-industri

på Østre Havn findes yderst mod øst

byens roklub fra 1894. Klubben fik sit nu

så karakteristiske klubhus i 1934. Med

til miljøet hører også cikoriefabrikken

fra 1866, der ikke er placeret på havnen.

Fabrikken gik fallit i 1873 og er siden 1886

blevet anvendt som katolsk kirke. Nord for

denne ligger den gamle Frøavls bygning

fra ca.1940, hvor der i dag er indrettet

lejligheder.

Petersen & Sørensen

Nordre Havn

Byggemarked

Hudes Plads

Administration

til slagteriet

ng Andersens træskibsværft

Hudes Vej

Svineryggen

Gammelt jernbanetrace

F.A.F.

100x100

FAF

FAF

Østre Havnevej

Pakhusvej

Petersen & Jensens pakhus

Toldbygningen

Toldbygningen

HANDELS- OG PRODUKTIONSHAVNE

Østre Havn

Troensegårdsvej

Vejer

Administrationskontor

F.A.F.

Frihavnen

endborg Stålskibsværft as

Transportbro

Nordisk Kellogs

Kran

Troensegård

Svendborg Roblub

83

• SVENDBORG

Østre Havn ca. 1901. Petersen & Jensens karakteristiske murede pakhus ses tydeligt til højre i billedet.

I mange år var det den mest markante bygning på Østre Havn

Foto: Svendborg Museum

Østre Havn, fortsat

1:3000

Sydfyns Amts Frugtforening

Øxenbjerg

Duc d’alb

More magazines by this user
Similar magazines