Bilag 12-2 - Grøndalslund Kirke

groendalslundkirke.dk

Bilag 12-2 - Grøndalslund Kirke

Budget, formål

Grøndalslund Kirke og Kirkegård

2013

Saldo pr. 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

1

1000 Ligningsbeløb til drift

10xxxx Indbetalinger og tilskud

2

2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske

installationer

223120 Anskaffelser - bygninger

3

Fælles indtægter

Kirkebygning og sognegård

2100 Kirkebygning

181810 Løn

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger

223020 Indvendig vedligeholdelse af bygninger

223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske

installationer

223240 Medielicens

225010 Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

225510 Varme

225520 EL

228055 Diverse forbrugsvarer m.v.

2300 Sognegård

181810 Løn

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger

223020 Indvendig vedligeholdelse af bygninger

225010 Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

225510 Varme

225520 EL

228055 Diverse forbrugsvarer m.v.

Kirkelige aktiviteter

3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

181810 Løn

227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.

227055 Konsulentydelser

228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter

m.m.

228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation

(børnebibler, testamenter m.v.)

228035 Indkøb til fortæring

228050 Udsmykning (lys,gran mv.)

228080 Oblater, altervin og lign.

3220 Voksenundervisning

228020 Undervisningsmaterialer

228035 Indkøb til fortæring

3230 Konfirmandundervisning

228020 Undervisningsmaterialer

228035 Indkøb til fortæring

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Udskriftsdato 22-06-2012

Side 1

Regnskabsperiode 01-01-2013 31-12-2013

Saldo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Budget Afv. %

-7.516.000,00

-7.516.000,00

-7.516.000,00

1.368.400,00

689.000,00

447.900,00

20.000,00

25.000,00

40.800,00

3.500,00

19.500,00

65.000,00

37.500,00

29.800,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

639.400,00

447.900,00

25.000,00

45.000,00

9.000,00

65.000,00

37.500,00

10.000,00

1.327.025,00

761.500,00

645.500,00

31.000,00

8.000,00

13.000,00

22.000,00

16.000,00

25.000,00

1.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

-7.516.000,00

-7.516.000,00

-7.516.000,00

1.368.400,00

689.000,00

447.900,00

20.000,00

25.000,00

40.800,00

3.500,00

19.500,00

65.000,00

37.500,00

29.800,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

639.400,00

447.900,00

25.000,00

45.000,00

9.000,00

65.000,00

37.500,00

10.000,00

1.327.025,00

761.500,00

645.500,00

31.000,00

8.000,00

13.000,00

22.000,00

16.000,00

25.000,00

1.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00


Budget, formål

Grøndalslund Kirke og Kirkegård

2013

Saldo pr. 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

3240 Minikonfirmander

227055 Konsulentydelser

228020 Undervisningsmaterialer

228035 Indkøb til fortæring

3260 Babymusik

227055 Konsulentydelser

3270 Efterkonfirmander

228020 Undervisningsmaterialer

228035 Indkøb til fortæring

3310 Onsdagsmøder

228035 Indkøb til fortæring

3320 Martine

227055 Konsulentydelser

3330 Aftenmøder

227055 Konsulentydelser

3340 Udflugter og ture

227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.

3400 Kommunikation

181810 Løn

227050 Trykning

3500 Kirkekor

181810 Løn

3510 Grøndalslundkoret Honorar

181810 Løn

3520 Grøndalslundkoret Koncerter

227055 Konsulentydelser

3600 Kirkekoncerter

181810 Løn

223220 KODA

227055 Konsulentydelser

228035 Indkøb til fortæring

3700 Foredrags- og mødevirksomhed

227055 Konsulentydelser

228035 Indkøb til fortæring

3900 Kontingent til DSUK

224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige

organisationer og samarbejder

4000 Kirkegården

11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser

181810 Løn

221020 Befordringsgodtgørelse lav takst

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger

223020 Indvendig vedligeholdelse af bygninger

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Udskriftsdato 22-06-2012

Side 2

Regnskabsperiode 01-01-2013 31-12-2013

Saldo

4 Kirkegård ,00

Budget Afv. %

15.000,00

10.000,00

3.000,00

2.000,00

14.000,00

14.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

135.525,00

39.500,00

96.025,00

168.000,00

168.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

68.500,00

37.500,00

3.000,00

25.000,00

3.000,00

24.500,00

18.000,00

6.500,00

3.000,00

3.000,00

3.722.675,00

3.452.575,00

-1.120.625,00

3.721.200,00

4.000,00

1.000,00

14.000,00

15.000,00

10.000,00

3.000,00

2.000,00

14.000,00

14.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

135.525,00

39.500,00

96.025,00

168.000,00

168.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

68.500,00

37.500,00

3.000,00

25.000,00

3.000,00

24.500,00

18.000,00

6.500,00

3.000,00

3.000,00

3.722.675,00

3.452.575,00

-1.120.625,00

3.721.200,00

4.000,00

1.000,00

14.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00


Budget, formål

Grøndalslund Kirke og Kirkegård

2013

Saldo pr. 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

223030

223050

223140

223210

223240

223250

224510

225010

225510

225520

227010

227015

227035

227055

227065

227070

228010

228030

228035

228045

228055

228060

228065

228070

228075

25xxxx

Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring

kirken, kirkegården og parken

Vedligeholdelse af maskiner

Anskaffelser - maskiner og værktøj

Ejendomsskatter

Medielicens

Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede

motorkøretøjer

Kontingenter og tilskud til kirkelige

organisationer og samarbejder

Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

Varme

EL

Porto og fragt m.v.

Telefon/internet - datakommunikation

Rengøring efter regning

Konsulentydelser

Kørsel af affald

Efteruddannelse, kurser, deltagelse i

Landsforeningernes årsmøder og

distriksforeningsmøder

Kontorudgifter

Abonnementer/bøger/aviser

Indkøb til fortæring

Planter, grus, gran m.v.

Diverse forbrugsvarer m.v.

Forbrugsvarer, udvendig vedligehold

Arbejdstøj og udstyr

Sikkerhedsudstyr

Brændstof

Finansielle indtægter

4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser

181810 Løn

227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave

5200 Schweizerdalsvej 40

11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser

181810 Løn

223020 Indvendig vedligeholdelse af bygninger

223120 Anskaffelser - bygninger

225010 Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Udskriftsdato 22-06-2012

Side 3

Regnskabsperiode 01-01-2013 31-12-2013

Saldo

5 Præstebolig mv. ,00

5100 Tårnvej 352

11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser

181810 Løn

223020 Indvendig vedligeholdelse af bygninger

223120 Anskaffelser - bygninger

225010 Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

225510 Varme

225520 EL

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Budget Afv. %

5.000,00

106.000,00

70.000,00

2.000,00

1.000,00

200,00

500,00

10.000,00

56.000,00

31.000,00

10.000,00

14.000,00

118.000,00

5.000,00

100.000,00

40.000,00

10.300,00

2.000,00

10.000,00

250.000,00

15.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

40.000,00

-128.000,00

270.100,00

-143.000,00

393.100,00

20.000,00

-13.200,00

6.900,00

-74.000,00

18.900,00

5.000,00

15.000,00

4.000,00

28.000,00

10.000,00

24.900,00

-55.000,00

18.900,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

5.000,00

106.000,00

70.000,00

2.000,00

1.000,00

200,00

500,00

10.000,00

56.000,00

31.000,00

10.000,00

14.000,00

118.000,00

5.000,00

100.000,00

40.000,00

10.300,00

2.000,00

10.000,00

250.000,00

15.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

40.000,00

-128.000,00

270.100,00

-143.000,00

393.100,00

20.000,00

-13.200,00

6.900,00

-74.000,00

18.900,00

5.000,00

15.000,00

4.000,00

28.000,00

10.000,00

24.900,00

-55.000,00

18.900,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00


Budget, formål

Grøndalslund Kirke og Kirkegård

2013

Saldo pr. 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

225510

225520

Varme

EL

5600 Simmelkær 2

11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger

223210 Ejendomsskatter

225010 Vand, renovation, grundejerforening,

rottebekæmpelse

6010 Tårnvej 352

226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT

227015 Telefon/internet - datakommunikation

228010 Kontorudgifter

6014 Schweizerdalsvej 40

226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT

227015 Telefon/internet - datakommunikation

228010 Kontorudgifter

6020 Kirken

226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT

227010 Porto og fragt m.v.

227015 Telefon/internet - datakommunikation

228010 Kontorudgifter

228055 Diverse forbrugsvarer m.v.

6100 Menighedsrådet/provstiudvalget

181810 Løn

222010 Repræsentation intern

228010 Kontorudgifter

228030 Abonnementer/bøger/aviser

228035 Indkøb til fortæring

6300 Bygning

181810 Løn

227055 Konsulentydelser

6400 Økonomi

181810 Løn

228010 Kontorudgifter

6500 Personregistrering

181810 Løn

228010 Kontorudgifter

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Udskriftsdato 22-06-2012

Side 4

Regnskabsperiode 01-01-2013 31-12-2013

Saldo

6 Administration og fællesudgifter ,00

6200 Personale

181810 Løn

227045 Annoncering

227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i

Landsforeningernes årsmøder og

distriksforeningsmøder

228065 Arbejdstøj og udstyr

228070 Sikkerhedsudstyr

,00

,00

,00

,00

Budget Afv. %

28.000,00

10.000,00

-45.000,00

-57.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

1.096.100,00

9.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

9.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

24.500,00

15.000,00

2.000,00

2.500,00

4.000,00

1.000,00

185.900,00

127.900,00

3.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

62.000,00

30.000,00

5.000,00

20.000,00

2.000,00

5.000,00

40.500,00

34.500,00

6.000,00

382.200,00

367.200,00

15.000,00

239.000,00

227.000,00

12.000,00

28.000,00

10.000,00

-45.000,00

-57.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

1.096.100,00

9.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

9.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

24.500,00

15.000,00

2.000,00

2.500,00

4.000,00

1.000,00

185.900,00

127.900,00

3.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

62.000,00

30.000,00

5.000,00

20.000,00

2.000,00

5.000,00

40.500,00

34.500,00

6.000,00

382.200,00

367.200,00

15.000,00

239.000,00

227.000,00

12.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00


Budget, formål

Grøndalslund Kirke og Kirkegård

2013

Saldo pr. 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

6600 Efteruddannelse

227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i

Landsforeningernes årsmøder og

distriksforeningsmøder

6700 Forsikring

227025 Folkekirkens selvforsikring

7

7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)

25xxxx Finansielle indtægter

8

8300 Kirkegård

10xxxx Indbetalinger og tilskud

9

Finansielle poster

Driftsformål i alt

Anlægsinvestering

Anlægsfinansiering

9200 Ligningsbeløb anlæg

10xxxx Indbetalinger og tilskud

Anlægsformål i alt

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Udskriftsdato 22-06-2012

Side 5

Regnskabsperiode 01-01-2013 31-12-2013

Saldo

,00

,00

,00

,00

,00

Budget Afv. %

32.000,00

32.000,00

112.000,00

112.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-20.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-600.000,00

32.000,00

32.000,00

112.000,00

112.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-20.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-600.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

More magazines by this user
Similar magazines