Referat af bestyrelsesmøde i Geografilærerforeningen 24/3 2011 ...

geografi.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Geografilærerforeningen 24/3 2011 ...

Referat af bestyrelsesmøde i Geografilærerforeningen 24/3 2011

Ingen meddelelser.

Nyt fra fagkonsulenten:

Der henvises til indlæg i GeoNyt 72, marts 2011

Planlægning af generalforsamling:

Marie Louise Søndberg prøver at arrangere overnatning/kursusfaciliteter – ringer til Hotel

Nyborg og Severin Kursuscenter.

Charlotte Skotte snakker med Lis Petersen angående oplæg i Ny skriftlighed

Hvem er på valg og nye kandidater: Birgit, Niels og Hanne er ikke på valg.

På valg: Charlotte Skotte Møller stopper. Marie Louise Søndberg genopstiller, men tager orlov

(tager til Grønland). Dominique Otoul stopper efter sit vikariat for Charlotte Skotte Møller – vi

takker for den store indsats!

Nye potentielle kandidater: Markus Naselli og Morten Ravn.

Vi arbejder for at finde flere kandidater – også mulige kandidater i Jylland og Fyn, så den

regionale fordeling i foreningen ikke er så skæv.

Kursus om Geotoper: Geotopudvalget (Birgit finder en kontaktperson).

Helle Ølund og Jesper Kristiansen og Birgit Sandermann Justesen præsenterer deres

skriftlighedsprojekt.

Vi planlægger efter hvornår oplægsholderne kan.

Ang. Ny skriftlighed – opgave, hvor man integrerer geotoper.

Status på konsortiearbejde:

NF‐udviklingsprojekt: Niels fra Greve har igangsat det og det på kører på skinner. Der er

deltagere fra Egedal, Frederiksberg HF, Efterslægtens HF og Greve Gymnasium. Vi arbejder på

at afholde afsluttende workshop i efteråret 2011, så arbejdet kan bruges i skoleåret 2011‐12.

Geotoper:

Første møde er aftalt til 28/3 – der er deltagere fra 4 af Danmarks regioner.

NV­udviklingsprojekt:

Jette Rygaard Poulsen (fagkonsulent, NV) tager kontakt til mulige tovholdere. Arbejde med at

forbedre det anvendelsesorienterede i NV.

Tovholdere på regionalmøderne i efteråret 2011:

Niels Vinther er tovholder på kurset i Greve den 3/11 2011.


Anders Teglgaard og Birgit Sandermann Justesen deler de to Jyllandskurser (5/10 i

trekantsområdet og 6/10 i Ålborghus) mellem sig.

På Greve og Ålborghus vil fremvisning af nye Sciencefaciliteter indgå i mødet.

Næste møde:

Torsdag den 25/8 2011

Forslag til dagsordenen til næste møde: krav til GL om apperatopstilling for ng C, Ng B, NV og

NF.

Eventuelt: Annoncering af kurser. Kursusudbuddet er sendt til GLE. Hvordan kan det

formidles videre. Dominique sender kursusudbuddet til Gymnasieskolen og forsøger at

tilpasse annonceringen så det passer med tidspunktet for udbuddet.

Birgit søger for at udvidede udgaver af kursusbeskrivelserne sendes til Laust (EMU).

More magazines by this user
Similar magazines