TEMA 1 Indlæg ved Beredskabsstyrelsen - Forum for Samfundets ...

samfundetsberedskab.dk

TEMA 1 Indlæg ved Beredskabsstyrelsen - Forum for Samfundets ...

Forberedelse

Kompetencer og øvelser


Forventningerne til os

At udvikle og opretholde

et robust, effektivt og

sammenhængende

beredskab


Udfordringerne

Har vi en god

beredskabskultur?

Har vi et godt og gensidigt

kendskab til hinanden?

Øver vi beredskabet

tilstrækkeligt?

Har øvelserne det rigtige

fokus?


Forberedelse

Kompetencer

Beredskabsplan

Robust

Effektivt

Sammenhængende

Beredskab

Øvelser


CBB

Energinet.DK

Samfunds-

kritiske

virksomheder

Aktørerne

Fødevarestyrelsen

SIS

Energi

Vandforsyning

Transport

Andre ?

Den lokale beredskabsstab

Miljøstyrelsen

DMI

Sundhedsstyrelsen

Politiet

Beredskabsstyrelsen

Totalforsvars-regionen

Sundhedsberedskabet

Kommunerne

Hospitaler

Kommunens

forvaltninger


Kompetencer

Hvem?

Hvad?

Hvordan?


Øvelser

Hvem?

Hvad?

Hvordan?


Tværsektoriel øvelsesaktivitet 2012

60

50

40

30

20

10

0


Det centrale øvelsesforum

Hjælp til selvhjælp

Overblik

Rådgivning

Erfaringsudveksling

Koncepter


Vi skal:

Det videre arbejde

Have en god

beredskabskultur

Have et godt og gensidigt

kendskab til hinanden

Øve beredskabet

tilstrækkeligt

Have det rigtige fokus

Udvikling af eget

beredskab og

beredskabskultur

Fælles koncepter og

uddannelser

Målrettede og

koordinerede

øvelsesprogrammer