MATERIALE - Rum

rum1.aarch.dk

MATERIALE - Rum

MATERIALE

- undersøgelse af Villerslev Skoles materialiteter

The real has its own magic. Of course, I know the magic that lies in thought. The passion

of a beautiful thought. But what I’m talking about here is something I often find even more

incredible: the magic of things, the magic of the real world. (...) The material presence of

things in a piece of architecture. (...) That kind of thing has a sensual effect on me. And that

is what I would call the first and the greatest secret of architecture, that it collects different

things in the world, different materials to create a space like this. To me it’s a kind of anatomy

we are talking about. Really, I mean the word ‘body’ quite literally. It’s like our own bodies

with their anatomy and things we can’t see and skin covering us - that’s what architecture

means to me and that’s how I try to think about it. As a bodily mass, a membrane, a fabric,

a kind of covering, cloth, velvet, silk, all around me. The body! Not the idea of the body - the

body itself! A body that can touch me.

Peter Zumthor: Atmospheres. 2006 Birkhaüser, Basel

Når vi beskæftiger os med arkitektur, ligger vægten hovedsageligt på det formelle og strukturelle: på orden, sammenhæng,

forskellige former for abstraheret meningsfuldhed. Og rummene, både når de er bygget og når de fremstilles i de

repræsentationsformer vi typisk arbejder med, kan tales om, diskuteres og gøres meningsfyldte på et abstrakt og strukturelt

niveau. Men det der faktisk udgør rummene og vores oplevelser af dem, uanset om det er andre niveauer vi hæfter

os ved, taler om osv., er materialerne, og vores konkrete, nærværende sansning af dem. Et eksempel: En bog ligger på

bordet, og vi ser bogen. Et ideologisk og socialt oplevelsesniveau kunne være at kategorisere genstanden som ’bog’,

måske som ’en bestemt type bog’, måske af en forfatter eller om et emne vi kan sympatisere med eller tage afstand fra. Et

naturvidenskabeligt blik på situationen kunne hæfte sig ved, at lys reflekteres fra genstanden med bestemte bølgelængder,

der rammer retina, og derfra som elektrokemisk aktivitet i nerveceller processeres gennem forskellige dele af hjernen,

med hver deres kognitive speciale. Men – grundlaget for disse forskellige måder at erfare bogen på, er bogens lærredsindbundne,

let ru, matte røde omslag: singulære, sansede kvaliteter (det, filosofferne kalder qualia), bevidsthedens og

nærværets æstetiske grund-byggesten. Det er altafgørende for en arkitekt at være opmærksom på dette virkelighedsniveau,

og at være opmærksom på og konstant udvikle sin egen sensibilitet og aktive kunnen på dette materielt-sanselige

niveau, og det er dét, denne opgave handler om.

For at kunne tilsidesætte vores vaner og tendenser til at lade vores opmærksomhed fare hen i en social og strukturel

modus, må der forskellige kneb, redskaber og fremgangsmåder til: disse beskrives i det følgende.

Undersøgelsessporet Materiale har til formål at søge ind i Villerslev Skoles materialitet og fysiske bestanddele. Sporet

handler om, at skabe bevidsthed om de materialer der danner skolens rum, deres sammenhænge og deres forskelligeheder.

Via en række tekniske angrebsvinkler og -redskaber skal materien undersøges - både de overflader der danner

membranen mellem konstruktion og rum - og de bagvedliggende, usete elementer og detaljer.

De tekniske afsæt for opgaven fordeler sig på tegning, boring, udstøbning, ekskavering, afstøbning og fragmentering.

Teknikkerne skal ses individuelle teknikker i sig selv og som udgangspunkter - inspiratorer - til krydsninger, videreudviklinger

og nye teknikker. Det er således en del af opgaven at tage stilling til teknikernes kunnen og efterfølgende tillægge

dem en selektiv rolle. Dog skal tegning i 1:1 betragtes som obligatorisk.

Undersøgelsessporet vil forløbe i faserne forberedelsen, udøvelsen og bearbejdningen i henholdvis ugerne 9, 10 og 11.

Faserne skal betragtes ligeværdige og sammenhængende. Derfor bør der i - eksempelvis - forberedelses og udøvelsen

være en forventning om bearbejdningen i tankerne, ligesom der - eksempelvis - i bearbejdningen må fastholdes et fokus

og en læsbarhed til og fra de forrige faser.

Forløbet har til formål

at afsøge materialeundersøgende teknikker

at forberede en fokuseret undersøgelse af materiale

at udføre en undersøgelse af materiale et specifikt sted

at bearbejde en undersøgelsesmængde


Forberedelsen

Opgaven løses i grupper af 5 personer. Hver gruppe laver forberedende arbejde i form af en undersøgelsesramme og en

værktøjskasse. Begge dele præsenteres d. 1. marts 2013.

Undersøgelsesrammen er et dokument der forklarer gruppens planlagte undersøgelser og de omstændigheder hvorunder

de skal foregå. Undersøgelsesrammen tager stilling til teknikker og værktøjer og redegør for med hvilket fokus de

skal benyttes. Fokus kan eksempelvis dreje omkring en særlig type teknikker, et bestemt sted, udvalgte sammenhænge

eller en målrettet analytisk tilgang - fokus er frit, men centralt for opgaven.

Undersøgelsesrammen indeholder noteringer og erfaringer omkring udførelsprincipper og -teknikker samt tidplan der tager

højde for alle involverede aspekter - eksempelvis tørre- og hærdetid.

Undersøgelsesrammen indeholder også plan for hjembringelse af undersøgelserne fra Thy til Aarhus - hvadenten det er

fysisk flytningen eller repræsentativ dokumentation - og tanker om videre bearbejdning af undersøgelserne i Aarhus.

Undersøgelsesrammen udarbejdes på et A3-ark og kan indeholde tekster, tegninger, diagrammer og foto.

Værktøjskassen er en fysisk eksisterende enhed der indeholder alle særlige redskaber som gruppen skal bruge til at

udføre undersøgelserne med. Værktøjskassen består således af den række tilpassede, specificerede værktøjer som er udtænkt

til at foretage fokuserede undersøgelser. Værktøjkassen rummer eventuelle forme og forskallinger i målrettede størrelser

eller med udtænkt fleksibilitet. De redskaber som værktøjskassen indeholder er fuldendte, afprøvede, velfungerende

og afstemte i forhold til undersøgelsesrammen. Værktøjkassen er at betragte og opleve som en helhed - den fremstår

gennemarbejdet, funktionel og sammenhængende. For at kunne danne værktøjskassen og de krævede redskaber må en

række undersøgelsesteknikker testes indgående.

TEGNING 1:1 BORING

AFSTØBNING

UDSTØBNING

EKSKAVERING

FRAGMENTERING